PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENGE OG ØKONOMI. Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån."

Transkript

1 INTRO Dette kapitel sætter fokus på renter, opsparing og lån. Kapitlets første opslag har løn og skat som omdrejningspunkt, og eleverne opfordres bl.a. til at undersøge opbygningen af deres egne eller klassekammeraters lønsedler, så de lærer at læse og forstå de enkelte dele af lønsedlen. Faglig læsning i matematik er således centralt både i denne forbindelse, men også når det gælder at læse og forstå kapitlets øvrige skemaer og diagrammer knyttet til opsparing og lån samt deres samspil med teksten. Det er også hensigten, at eleverne undersøger skatteforholdene i egen kommune, så selv om kapitlet hovedsagligt har privatøkonomi som fokus, inddrager det også samfundsmæssige aspekter. Arbejdet med kapitlet kan evt. indgå i et tværfagligt forløb med samfundsfag. Regneark kan med fordel inddrages i store dele af kapitlet, og nogle af kapitlets opgaver tager udgangspunkt i, at eleverne har regneark til rådighed. Regnearket kan både bruges til at skabe overblik over økonomi og til at undersøge, hvordan fx ydelse, afdrag og rente udvikler sig og hænger sammen. Det er eksempler på, hvordan hjælpemiddelkompetencen kan komme i spil. Kapitlets centrale faglige begreber er: løn skat frikort opsparing rente og nominel rente ydelse afdrag annuitetslån Huskeliste: Regneark (til side 140, 145, 146 og 150) Elevernes egne lønsedler (til side 140) Internet (til side 141 og 144) Filen Opsparing på Kolorits hjemmeside (til side 145) FÆLLES MÅL På Kolorits hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet. I arbejdet med kapitlet er både problembehandlings- og modelleringskompetencen centrale. Eleverne bruger fx deres problembehandlingskompetence i forbindelse med flere af problemsiderne, når de ikke umiddelbart har en måde at regne løsningen ud på, men må arbejde undersøgende fx i regneark for at nå frem til en løsning. Det kræver modelleringskompetence at kunne oversætte de praktiske problemstillinger til fx algebraiske udtryk, formler og/eller tabeller i et regneark (repræsentation og symbolbehandling) og at kunne se, hvad de matematiske beskrivelser betyder for de praktiske problemstillinger

2 LØN OG SKAT SIDE 140 SIDE 141 ATP: Arbejdsmarkedets TillægsPension. ATP er en fast sats, der afhænger af antallet af arbejdstimer. Nederst kan I se satserne for månedslønnede i AM-bidrag: ArbejdsMarkeds-bidrag er en skat på 8 % af AM-indkomsten. A-indkomst: Den indkomst, der skal betales A-skat af. A-skat: Skat, der skal betales af A-indkomsten. 140 LØN OG SKAT På dette opslag skal I arbejde med at læse og forstå de oplysninger, der findes på lønsedler. Lønsedler kan se ud på mange forskellige måder, men de skal alle vise, hvor meget I har tjent, og hvor meget I har betalt i skat. ATP-bidrag. Satser A-bidrag Lønmodtagers Arbejdsgivers Samlet bidrag Lønperiode/ andel (1/3) andel (2/3) timeinterval Månedslønnede: (timer pr. måned) Mindst ,00 180,00 270,00 (fuldtid) Mindst 78 under 60,00 120,00 180, (2/3 tid) Mindst 39 under 30,00 60,00 90,00 78 (1/3 tid) Under 39 0,00 0,00 0,00 Kilde: Øverst kan I se et eksempel på, hvordan en lønseddel kan se ud. 1 Forklar, hvordan de forskellige beløb på lønsedlen er beregnet. 2 Hvor meget ville Pelle få udbetalt en måned, hvis a han arbejdede 45 timer? b hans trækprocent var 40 % i stedet for 38 %, og han arbejdede 45 timer? 3 Fremstil et regneark, som I kan bruge til at beregne Pelles løn. 4 Undersøg, om I kan forstå jeres egne lønsedler i klassen, og forklar for hinanden, hvordan de er bygget op _kolorit9_ _r1.indd 140 7/17/10 2:36:02 PM 1 Bruttoløn: 58,5 40 = 2340,00 kr. AM-indkomst: 2340,00 30,00 = 2310,00 kr. AM-bidrag: 2310,00 8 % = 184,80 kr. A-indkomst: 2310,00 184,80 = 2125,20 kr. A-skat: 2125,20 38 % = 807,576 kr. Nettoløn: 2125,20 807,576 = 1317,62 kr. Regneark Elevernes egne lønsedler Denne og den næste side sætter fokus på løn og skat. Hensigten er, at eleverne bliver i stand til at læse og forstå (deres egne) lønsedler og kan foretage forskellige skatte- og lønberegninger. Vi foreslår, at arbejdet med siden tager udgangspunkt i en fælles samtale i klassen om Pelles lønseddel samt betydningen af ATP, AM-bidrag, A-indkomst og A-skat ud fra opgave 1 og 2. I kan evt. undersøge på internettet, hvor stort det aktuelle ATP-bidrag er. Lad eleverne i små grupper samarbejde om at fremstille et regneark, som de kan bruge til at beregne Pelles løn i forbindelse med opgave 3. De kan bruge eksemplet øverst som skabelon. Det er vigtigt, at regnearket bliver dynamisk, så det kan bruges til at beregne de forskellige beløb ud fra antallet af enheder, som eleverne indtaster. Hvis den aktuelle sats skrives i celle B3 og antallet af enheder i C3, kan eleverne i celle D3 skrive formlen =C3*D3. Lad eleverne gemme den lønseddel, de fremstiller i regneark, så de kan bruge den i arbejdet med side 142. Arbejdet med siden afrundes med, at eleverne i opgave 4 kigger på deres egne lønsedler og forklarer for hinanden, hvordan de er bygget op, og hvordan de forskellige tal er beregnet. I kan arbejde videre med kopiark 71: Viktors løn Internettet Øverst på siden er en illustration der viser, hvordan de penge, vi betaler i skat, fordeles. Lad opgave 5 være udgangspunkt for en fælles samtale om skattepenge i Danmark. Eleverne kan fx diskutere, om de er overraskede over fordelingen af skattepenge på de forskellige områder. Opgave 6 sætter fokus på begrebet frikort, og eleverne skal undersøge ved hjælp af internettet, hvor meget de må tjene, før de skal betale A-skat. I 2015 måtte unge under 18 år tjene kr. uden at betale A-skat. Lad evt. elever med fritidsjob forklare, hvad et frikort er, og diskutere, om det har nogen praktisk betydning for, hvor meget de arbejder. I opgave 7 skal eleverne undersøge skatteprocenten i egen kommune ved hjælp af internettet. Prøv evt. at sammenligne med andre kommuner. Arbejdet med side 140 og 141 kan evt. fortsætte med, at eleverne undersøger, hvilke materialer deres egen bank tilbyder til unge. Nogle banker har på deres hjemmesider særlig information til unge, spil eller lignende, der skal hjælpe unge til at håndtere penge og privatøkonomi. I kan arbejde videre med kopiark 72: Løn og skat En del af de penge, vi tjener, går til skat. Skattepengene bruges bl.a. til nye veje, skoler, sygehuse og institutioner. Øverst kan I se, hvordan skattepengene fordeles. 5 Forklar, hvad I kan læse af figuren øverst. Alle kan tjene et bestemt beløb uden at skulle betale A-skat. Et frikort viser, hvor meget I må tjene i løbet af et år, før I skal betale A-skat. Mange unge har et frikort og skal derfor ikke betale andet i skat end AM-bidrag. 6 Undersøg fx på internettet, hvor meget man må tjene, før man skal betale A- skat, hvis man er a under 18 år. b over 18 år. Transport: 3,3 øre Generelle offentlige tjenester: 12,8 øre Erhvervsøkonomiske forhold: 3,3 øre Social tryghed, velfærd og bolig: 42,5 øre 7 Undersøg, hvor stor skatteprocenten er i jeres kommune. Sundhed: 14,4 øre Politi og forsvar: 4,6 øre Uddannelse: 14,8 øre Kultur, fritid og miljø: 4,1 øre Kilde: Indhold og mål I dette kapitel skal I arbejde med forskellige områder knyttet til økonomi. Målet er, at I lærer at læse og forstå en lønseddel. kan beregne skattebeløb. bliver bedre til at bruge renteformler i forbindelse med opsparing. lærer begreberne ydelse, afdrag, nominel rente og annuitetslån. kan sammenligne køb på afbetaling med lån i banken. kan bruge regneark, når I arbejder med opsparing og lån _kolorit9_ _r1.indd 141 7/17/10 2:36:10 PM 5 6 I 2015 gjaldt følgende: a kr. b kr a 1484,47 kr. b 1436,58 kr

3 FRITIDSJOB SIDE 142 SIDE 143 FÆRDIGHED 1 Mikkel tjener kr. på et år. I 2015 kunne han klare sig med et frikort FRITIDSJOB Mikkel er 16 år og arbejder 40 timer om måneden i et supermarked. Han får 62 kr. i timen. 1 Undersøg, om Mikkel skal betale A-skat, eller om han kan klare sig med et frikort. Brug oplysningerne fra opgave 6 på side Vis, hvordan Mikkels lønseddel kan se ud, hvis hans ATP-bidrag er 30 kr., og AM-bidraget er 8 % af AMindkomsten. 3 Fremstil et diagram, der viser, hvor stor en del af lønnen Mikkel får udbetalt i forhold til, hvor meget han tjener. 4 Mikkel arbejder nogle flere timer op til jul i december. Undersøg, hvor mange ekstra timers arbejde Mikkel kan tage uden at skulle betale A-skat. I ferieloven står der, at man skal have 12,5 % af sin bruttoløn i feriepenge. Man får udbetalt feriepengene året efter, at man har tjent pengene. 5 Beregn, hvor meget Mikkel får i feriepenge, hvis han arbejder 40 timer om måneden i et helt år _kolorit9_ _r1.indd 142 7/17/10 2:36:12 PM Mikkels lønseddel Sats Enheder Beløb Bruttoløn 62, ,00 ATP 30,00 AM-indkomst 2450,00 AM-bidrag 8% 196,00 Regneark (det, som eleverne fremstillede på side 140, opgave 3) Internettet (eller resultatet af side 141, opgave 6) Siden ligger direkte i forlængelse af side , og eleverne kan bruge oplysningerne på side 140 om ATP-bidragets størrelse, oplysningerne om frikortet fra arbejdet med side 141 samt den lønseddel, de fremstillede i regneark, når de skal arbejde med opgaverne på siden. Vi foreslår, at eleverne arbejder med siden i små grupper. Øverst på siden står der, hvor meget Mikkel arbejder om måneden. Når eleverne i opgave 1 skal undersøge, om Mikkel skal betale A-skat, kan de gå ud fra, at Mikkel arbejder 40 timer hver måned, dvs. 480 timer om året. I 2015 måtte unge under 18 år tjene kr. uden at betale A-skat. Opgave 2 og 4 har til hensigt, at eleverne bliver fortrolige med at udregne de forskellige beløb på en lønseddel. Lad eleverne i forbindelse med opgave 3 diskutere, hvilket diagram det er hensigtsmæssigt at fremstille, når det skal vise, hvor stor en del af lønnen Mikkel får udbetalt. Eleverne kan fremstille diagrammet i regneark. Lad dem arbejde grundigt med layoutet - ikke bare med farver og smartness - men sæt fokus på, hvilke oplysninger der skal fremtræde tydeligt, og hvor de skal stå. 1 a 3 timer b 3,5 timer c 5,25 timer 2 a 75 kr. b 25 kr. c 6 små chokolader 3 a 4 måneder b 3 måneder 4 a 200 kr. b 240 kr. c 248 kr. 5 a 2000 kr. b 2500 kr. c 4000 kr. 6 a 1 % b 2 % c 5 % 7 FÆRDIGHED 1 Trine arbejder om 4 Beregn AM-bidraget, når AM-indkomsten en måned er onsdagen kl , fredagen kl og om a 2500 kr. lørdagen kl b 3000 kr. Hvor lang tid arbejder Trine om c 3100 kr. a onsdagen? b fredagen? 5 Feriepenge udgør 12,5 % af et års c lørdagen? bruttoløn. Beregn, hvor meget der udbetales i 2 Jesper arbejder på en benzintank feriepenge, hvis årets bruttoløn er og sælger en kunde a kr. 4 stk. rundstykker, b kr. 1 franskbrød, c kr. 1 L mælk og 1 pakke smør. 6 Pia har en månedsløn på kr. Hvor mange procent stiger hendes løn, hvis hun får en lønstigning, der om måneden udgør a 240 kr.? b 480 kr.? c 1200 kr.? 7 Fremstil et cirkeldiagram, der viser fordelingen af Jeppes bruttoløn på a Hvor meget skal kunden betale? 2340 kr., når b Kunden giver 100 kr. Hvor meget ATP-bidraget er 30 kr., skal han have tilbage? AM-bidraget er 185 kr., c Kunden vil gerne have chokolade A-skatten er 808 kr., og resten er for de sidste penge. Hvor mange hans nettoløn. Brug lommeregner små chokolader kan han købe? eller regneark. 3 Der er 8400 kr. tilbage på Saras frikort. Hvor mange måneder varer det, 8 Peter skal ét år betale 40 % i skat og næste år 42 % i skat. før Sara skal betale skat, hvis hun tjener a Hvor mange procentpoint er hans skat steget? a 2100 kr. om måneden? b Hvor mange procent er hans skat b 2800 kr. om måneden? steget? _kolorit9_ _r1.indd 143 7/17/10 2:36:13 PM A-indkomst 2254,00 A-skat 38% 856,52 Nettoløn 1397,48 3 Eksempel: Diagramtitel 1% 91% 8% Lad eleverne i forbindelse med opgave 5 dele deres erfaringer med at modtage feriepenge. De kan evt. se på deres lønsedler og årsopgørelser og undersøge, om det fremgår, hvordan feriepengene er beregnet. 4 Hvis han må tjene kr., før han skal betale skat, kan han arbejde 39 timer ekstra uden at betale skat ,00 kr. ATP AM-bidrag A-skat Nettoløn 8 a 2 procentpoint b 5 % ATP AM-bidrag Udbetalt

4 OPSPARING SIDE 144 SIDE 145 Renteformel 1 d R = K r 360 R er rentebeløbet K er kapital r er rentesatsen i procent pr. år d er antal dage 144 OPSPARING I kan spare penge op i banken. Banken betaler jer renter af det beløb, I har stående. Renten bliver regnet ud pr. dag og tilskrives hver termin. I har tidligere arbejdet med de to renteformler, som I kan se øverst. Renteformel 1 kan I bruge, hvis I skal beregne rentebeløbet inden for en termin. 1 Forestil jer, at I sætter 5000 kr. i banken og får 3 % i rente om året. Brug renteformel 1 til at beregne rentebeløbet, hvis I hæver beløbet efter a 30 dage. b 55 dage. 2 Forklar, hvorfor K r skal ganges med 30, når I skal beregne rentebeløbet efter dage. I formlen regnes med, at årets rentedage er 360. Nogle steder regnes med 365 rentedage. Renteformel 2 K n = K(1 + r) n K er kapital n er antal terminer K n er kapital efter n terminer r er rentesatsen i procent pr. termin Renteformel 2 kan I bruge, hvis I sætter et beløb i banken og lader det stå i flere terminer. Banken betaler jer både renter af den indsatte kapital og af de renter, der tilskrives. 3 Forestil jer, at I sætter 5000 kr. i banken og får 3 % i rente om året. Brug renteformel 2 til at beregne, hvor mange penge der står på kontoen efter a 1 termin. b 2 terminer. c 5 terminer. 4 Forklar, hvorfor K skal ganges med (1 + r) n, når I skal beregne kapitalens størrelse efter n terminer. 5 Sammenlign renteformel 2 med den formel, som I brugte til at beregne befolkningsvækst på side Undersøg, hvilken rentesats jeres banker giver _kolorit9_ _r1.indd 144 7/17/10 2:36:14 PM 1 a 12,5 kr. b 22,92 kr. 2 3 a 5150,00 kr. b 5304,50 kr. c 5796,37 kr Internettet Side 144 og 145 sætter fokus på opsparing med udgangspunkt i de to renteformler øverst på side 144. Eleverne har arbejdet med de to renteformler i Kolorit 8 - matematik grundbog, side Renteformel 1 bruges, hvis rentebeløbet skal beregnes en gang inden for en termin. Renteformel 2 bruges, hvis et beløb står i banken mere end en termin, så der skal beregnes rente flere gange (ofte kaldes det for rentes rente eller sammensat rente ). Opgave 1 og 2 er knyttet til renteformel 1. Vi foreslår, at eleverne arbejder med opgave 1 i grupper. Det kan følges op med en fælles samtale om deres resultat samt om opgave 2, hvor fokus er på at forstå, hvorfor renteformel 1 ser ud, som den gør. Bemærk, at nogle regner med 360 rentedage og andre med 365 rentedage om året. Opgave 3-5 er knyttet til renteformel 2. Vi foreslår, at eleverne arbejder med opgave 3 i grupper. Det kan følges op med en fælles samtale om deres resultat samt om opgave 4, hvor fokus er på at forstå, hvorfor renteformel 2 ser ud, som den gør. Her kan elevernes resultater fra opgave 2 indgå. Efter 1 termin står der på kontoen ,03 kr. Efter endnu en termin, dvs. efter 2 terminer, er beløbet efter første termin vokset med 3 %, dvs ,03 2 1,03 2 kr. = ,03 2 osv. I opgave 5 skal eleverne sammenligne med forskriften f(x) = b (1+ r) X. Sammensat rente er altså et eksempel på eksponentiel vækst. Eleverne kan fx bruge internettet i opgave 6 til at finde information om rentesatser i deres egne banker. Regneark Filen Opsparing på Kolorits hjemmeside På denne side skal eleverne arbejde videre i regneark med renteformel 1 og 2 i forbindelse med opsparing. Vi foreslår, at arbejdet med siden tager udgangspunkt i en fælles samtale i klassen om opgave 7 og regnearket øverst på siden. Situationen er mere kompleks end på side 144, idet rentebeløbet tilskrives en gang om året, men der sættes 300 kr. ind på kontoen hver måned. Det betyder, at beløbet på kontoen ændrer sig flere gange i løbet af en termin, og derfor skal rentebeløbet beregnes hver gang, der sker en ændring, selv om rentebeløbet ikke tilskrives kontoen. Vi foreslår, at eleverne arbejder i grupper med opgave 8-11, og at det efterfølges af en fælles opsamling med fokus på, at eleverne forstår, hvordan de forskellige beløb i regnearket fremkommer, og hvorfor rentebeløbet bliver større og større. I forbindelse med opgave 8 er kapitalen 6200 kr., renten er 3 %, og antal dage er 30, idet det kun er 30 dage, der står 6200 kr. på kontoen. Eleverne kan også beregne rentebeløbet på følgende måde ,03 12, da en måned svarer til 1 af et år. Eleverne skal bruge filen Opsparing på Kolorits hjemmeside til opgave 12. Bemærk, den absolutte cellehenvisning der er benyttet i kolonne E og G. Det gør det muligt at trække i cellerne, når eleverne skal udvide regnearket i opgave 12, men det gør det også muligt at udvide arbejdet med siden og lade eleverne undersøge fx: Hvor meget skal den månedlige indbetaling være, hvis saldoen efter år skal være kr.? Der står 8000 kr. i oktober. Hvornår ville der have stået 8000 kr., hvis renten kun var 2 %? 12 Opsparing Mange sparer op ved at sætte et fast beløb til side hver måned. Forestil jer, at I har 5000 kr. på en konto i banken og et helt år vil sætte 300 kr. ind på kontoen hver måned. Rentesatsen er på 3 % pr. år, og rentebeløbet tilskrives én gang om året. 7 På regnearket øverst kan I se, hvor mange penge der står på kontoen hver måned. Forklar, hvordan beløbet er beregnet i celle a F3. b F4. 8 Hvordan kan I bruge renteformel 1 til at beregne renten for april? 9 Forklar, hvordan jeres regneudtryk fra opgave 8 kan omskrives til formlen i celle G6. 10 Forklar, hvordan beløbet er beregnet i celle a G15. b F Hvorfor bliver rentebeløbet større og større? Forestil jer, at I fortsætter med at sætte 300 kr. ind på kontoen hver måned et år mere. 12 Hent filen Opsparing på Kolorits hjemmeside. Udvid regnearket, så det også viser en oversigt over indbetaling, rente og saldo for det andet år _kolorit9_ _r2.indd /05/12 13:53:15 11 Rentebeløbet bliver større og større, da saldoen bliver større og større. Der skal beregnes en procent af et større og større tal. 12 Andet år: Måned Indbetaling Saldo Rente Januar 300, ,50 22,77 Februar 300, ,50 23,52 Marts 300, ,50 24,27 April 300, ,50 25,02 Maj 300, ,50 25,77 Juni 300, ,50 26,52 Juli 300, ,50 27,27 August 300, ,50 28,02 I kan arbejde videre med kopiark 73: Sponsorløb 7 a = F2 + E3 b = F3 + E4 September 300, ,50 28,77 Oktober 300, ,50 29,52 November 300, ,50 30,27 8 R = % = 15,50 kr. December 300, ,50 31,02 Rentetilskrivning 12731,26 322,76 9 F6 = 6200, B3 = 3 %, = Formlen i celle G6 er derfor =F6*$B$3/12 10 a G15 er summen af de ovenstående tal i kolonne G. b F15 = F14 + G

5 OPSPARING TIL KØREKORT SIDE 146 SIDE 147 FÆRDIGHEDER 146 OPSPARING TIL KØREKORT Sebastian er 16 år og vil spare penge sammen, så han kan tage kørekort, når han bliver 18 år. Han har 5500 kr. stående på en konto i banken og sætter i to år 200 kr. ind på kontoen hver måneden. Rentesatsen er 1,5 % pr. år. 1 Brug et regneark til at undersøge, hvor meget Sebastian har sparet sammen efter et år. Regnearket kan fx begynde som vist herunder. Sebastian regner med at bruge ca kr. på sit kørekort. 2 Brug regnearket til at undersøge, hvor lang tid der går, før Sebastian har ca kr. på sin konto. 3 Undersøg, om Sebastian kan nå at spare 9000 kr. sammen på to år, hvis han i stedet for 200 kr. sætter 100 kr. ind på kontoen hver måned. 4 Hvilket beløb kan Sebastian nøjes med at sætte ind på kontoen hver måned, hvis han skal have 9000 kr. på sin konto efter to år? 5 Undersøg, hvilket beløb Sebastian skal sætte ind på kontoen hver måned, hvis han fra begyndelsen har 4000 kr. i stedet for 5500 kr _kolorit9_ _r1.indd 146 7/17/10 2:36:16 PM 1 Efter et år har Sebastian 8002,00 kr. Regneark Eleverne skal arbejde med opsparing. Som på side 145 er der her tale om, at rentebeløbet tilskrives en gang om året, men der sættes et fast beløb ind på kontoen hver måned. Det betyder, at beløbet på kontoen ændrer sig flere gange i løbet af en termin, og derfor skal rentebeløbet beregnes for hver gang, der sker en ændring, selv om rentebeløbet ikke tilskrives kontoen. Når eleverne i opgave 2 skal undersøge, hvor lang tid der går, før Sebastian har 9000 kr., kan de udbygge regnearket, indtil der står 9000 kr. på saldoen (kolonne F). Det er derfor en fordel at bruge absolut cellehenvisning til celle B3 og B5, når eleverne skriver formler i kolonne E, F og G. I opgave 4 og 5 skal eleverne arbejde undersøgende med, hvad der skal stå i hhv. celle B5 og celle B1. Eleverne kan gøre det ved at ændre tallene og holde øje med, hvornår der står 9000 kr. på saldoen. 1 a 90 rentedage b 45 rentedage c 206 rentedage d 269 rentedage 2 a a: 6 kr. b: 3 kr. c: 13,73 kr. d: 17,93 kr. b a:10,5 kr. b: 5,25 kr. c: 24,03 kr., d: 31,38 kr. 3 a 40 kr. b 4 % 4 a 41, 67 kr. b 2 % c 5000 kr. Brug lommeregner og/eller regneark til opgaverne på denne side. 1 Trine sætter 1200 kr. i banken den 1. marts. Hvor mange rentedage er der, hvis Trine hæver sine penge igen den a 1. juni? b 15. april? c 26. september? d 30. november? 2 Beregn rentebeløbene for hvert af eksemplerne i opgave 1, hvis rentesatsen er a 2 % b 3,5 % 3 I løbet af et år er saldoen på en bankkonto steget fra 1000 kr. til 1040 kr. a Hvor stort er rentebeløbet? b Hvor stor er rentesatsen? 4 Brug renteformel 1, d R = K r 360. a Beregn renten, når kapitalen er 8000 kr., rentesatsen 2,5 % og antallet af rentedage 75. b Beregn rentesatsen, når kapitalen er 2000 kr., antallet af rentedage 180 og rentebeløbet 20 kr. c Beregn kapitalen, når rentesatsen er 2 %, rentebeløbet 25 kr., og antallet af rentedage 90. FÆRDIGHED 5 Tim sætter 1600 kr. i banken og lader dem stå i 5 år. Rentesatsen er 3 % pr. år. Fremstil og udfyld en tabel, der viser saldoen på Tims konto efter hvert år. Terminsdag nummer Saldo 1600,00 kr. 6 På en konto står der 5000 kr. Hvor lang tid går der cirka, før beløbet er fordoblet, hvis rentesatsen pr. år er a 2 %? b 5 %? c 7 %? 7 Søren har sat et beløb i banken. Rentesatsen er 3 %, og efter 4 år står der 6753,05 kr. på kontoen. Hvor mange penge satte Søren i banken? 83748_kolorit9_ _r1.indd 147 7/17/10 2:36:19 PM 147 Måned Indbetaling Saldo Rente 5500, , ,00 7, , ,00 7, , ,00 7, , ,00 7, , ,00 8, , ,00 8, , ,00 8, , ,00 8, , ,00 9, , ,00 9, , ,00 9, , ,00 9,88 Rentetilskrivning 8002,00 102,00 Bemærk, at excel-regneark har en funktion kaldet Målsøgning, som eleverne også kan bruge til at beregne beløbene i opgave 4 og 5. Den findes under fanebladet Data og dernæst under Hvad hvis-analyse / What if- analyse. Vi foreslår, at eleverne arbejder sammen i små grupper og hjælper hinanden med opbygning og brug af regneark og giver hinanden tips og tricks til fx udvidelse af kolonnebredde, absolut cellehenvisning, ændring i antallet af decimaler og layout. I kan arbejde videre med: kopiark 74: Opsparing til sprogrejse kopiark 75: Studie i udlandet 5 Terminsdag -nummer Saldo 1600,00 kr ,00 kr ,44 kr ,36 kr ,81 kr ,84 kr. 6 a Ca. 35 år b Ca. 14 år c Ca. 10 år kr. 2 Ca. 17 måneder. 3 Nej 4 Ca kr

6 LÅN SIDE 148 SIDE 149 Køb på afbetaling 148 LÅN I mange forretninger kan I købe varer på afbetaling. Det betyder, at I kan handle uden at betale med det samme, men I kan lave en aftale med forretningen om, at I betaler et fast beløb tilbage fx hver måned. I låner med andre ord penge af forretningen. En del af dette beløb er renter, som forretningen får. Løbetiden er den tid, I bruger på at tilbagebetale lånet. Øverst kan I se et skema over, hvor mange penge der skal betales hver måned i en periode for at tilbagebetale lånet. 1 Forklar, hvad de to fremhævede tal i skemaet øverst betyder. 2 Hvad skal I betale i alt for en vare til kr., hvis løbetiden er a 60 måneder? b 12 måneder? 3 Hvilken løbetid gør det billigst at låne kr.? 4 Diskuter, hvilke fordele og ulemper der er ved at købe varer på afbetaling _kolorit9_ _r1.indd 148 7/17/10 2:36:20 PM betyder, at med en løbetid på 72 måneder koster det 271 kr. om måneden at låne kr. 855 betyder, at med en løbetid på 48 måneder koster det 855 kr. om måneden at låne kr. 2 a kr. b kr måneder. 4 Reklamer Side 148 har fokus på køb på afbetaling i forretninger. Afbetaling og lånetid er nye begreber på siden. Arbejdet med siden kan begynde med en fælles samtale i klassen, om eleverne kender nogen, der har købt varer på afbetaling. Vi foreslår, at opgave 1 indgår i den fælles indledende samtale. Lad eleverne efterfølgende arbejde med opgave 2 og 3 i grupper. Deres resultater kan indgå i en fælles opsamling samt en fælles diskussion af fordele og ulemper ved at købe varer på afbetaling, jf. opgave 4. Medbring evt. også reklamer, der har skemaer svarende til skemaet øverst på siden, og lad eleverne sammenligne dem og diskutere, hvordan de skal læse og forstå dem. Eleverne kan evt. også skrive opgaver til hinanden med udgangspunkt i skemaer og oplysninger, som de finder i reklamer. Denne side har lån i banken som omdrejningspunkt. Ydelse og afdrag er nye begreber. Vi foreslår, at opgave 5-8 er udgangspunkt for en fælles samtale om sammenhængen mellem gældens størrelse, ydelse, afdrag og rente. Ydelsen er summen af afdraget og renten. I denne type lån er ydelsen konstant i hele låneperioden (bortset fra ved sidste termin), mens gælden naturligvis bliver mindre. Den type lån kaldes annuitetslån. Eleverne arbejder på side med den type lån i regneark, mens de på side 151 bliver præsenteret til en formel. Opgave 5 og 6 er knyttet til regnearket øverst på siden. Lad fx eleverne forklare for hinanden i små grupper, hvordan restgælden beregnes, så det bliver afsæt for en fælles samtale om regnearkets opbygning. I forbindelse med opgave 6 kan eleverne aflæse direkte i regnearket, hvornår lånet er tilbagebetalt. Lad eleverne forklare, hvorfor den sidste ydelse ikke er på 1500 kr. Opgave 7 sætter fokus på rentebeløb og afdrag. Søjlediagrammet nederst på siden er en repræsentation af, hvordan afdragets og rentebeløbets størrelse ændrer sig gennem låneperioden. Rentebeløbet beregnes som en bestemt procent af restgælden, og da restgælden bliver mindre i løbet af låneperioden, bliver rentebeløbet det også. Afdraget bliver større, da summen af afdrag og rentebeløb er konstant (ydelsen) bortset fra sidste termin. Opgave 8-10 omhandler den nominelle rente, dvs. den årlige rente i procent. Den nominelle rente er relevant, når der sker flere rentetilskrivninger på et år. I opgave 11 skal eleverne bruge oplysningerne i skemaet øverst på side 146, når de skal undersøge, hvor det bedt kan betale sig at låne penge. Lån i banken Når I låner penge i banken, skal I også Den nominelle rente er den årlige rente betale renter af jeres lån. Det beløb, I i procent. betaler til banken hver terminsdag, kaldes ydelsen. Ydelsen består dels 8 Diskuter, hvilket eller hvilke regneudtryk I kan bruge til at beregne den af et rentebeløb og dels af et afdrag. Afdraget er den del af ydelsen, der går nominelle rente i eksemplet. til at betale af på lånet. a 2 % 4 = 8 % b (1 + 0,02) Øverst kan I se et eksempel på, hvad 4 = 1,0824 1, = 8,24 % det kan koste at låne kr. i en bank, hvor terminen er et kvartal. 9 Beregn den nominelle rente, hvis renten hvert kvartal er 5 Forklar, hvordan hver ny restgæld er beregnet for de tre første terminer. a 3 %. b 1,5 %. 6 Hvor lang tid går der, før lånet er tilbagebetalt? 10 Diskuter, hvad den nominelle rente kan bruges til. 7 Forklar, hvad søjlediagrammet nederst på siden viser. 11 Undersøg, om forretningens eller bankens tilbud er bedst, hvis I skal kr. Afdrag Rente låne kr. 1500, ,00 500,00 kvartal 0, _kolorit9_ _r1.indd 149 5/9/12 8:59:33 AM 6 12 terminer svarende til 3 år. 7 Søjlediagrammet viser, hvordan ydelsen er fordelt på afdrag og rente i løbet af året. Rentebeløbet aftager, og afdraget vokser. 8 b kan bruges. 9 a 12,55 % b 6,14 % 10 Den nominelle rente kan bruges, hvis man vil have overblik over, hvor stor den årlige rente er i procent fx i forbindelse med sammenligning af lånemuligheder med forskellige rentesatser fx pr. år og pr. kvartal. 5 Restgæld for terminsdag 1: ,00 kr. 1190,00 kr. = ,00 kr. 2: ,00 kr. 1213,80 kr. = ,20 kr. 3: ,20 kr. 1238, 08 kr. = ,12 kr. 11 Bankens tilbud er bedst

7 LÅN TIL EN BÅD SIDE 150 BRUG EN FORMEL SIDE 151 LÅN TIL EN BÅD Pelle har lånt kr. i banken til at købe en båd for. Det kostede 500 kr. at oprette lånet i banken. Rentesatsen er 2,25 % pr. kvartal, og Pelle betaler en ydelse på 6000 kr. pr. kvartal. Du kan bruge et regneark til at få overblik over Pelles gæld. Regnearket kan fx begynde som vist herunder. I celle E4 står der =I3. I celle F4 står der =$B$5. 1 Forklar formlen i celle H7. 2 Beregn den nominelle rente. Regneark Det faglige indhold i opgaverne er parallelt til det faglige indhold på side 149. Her handler det om lån til en båd. Vi foreslår, at eleverne arbejder i grupperne med opgaverne. Opgave 1 og 2 omhandler renten; dels hvordan den kan beregnes, og dels hvordan den nominelle rente kan beregnes ud fra en kvartalsvis rente. Eleverne skal arbejde videre med samme type lån, nemlig annuitetslån, som de har arbejdet med på side , men på denne side er udgangspunktet at bruge en formel til at beregne ydelsen og gældens størrelse. Opgave 1 og 2 handler om at kunne sætte tal ind i formlen og bruge formlen til at beregne ydelsens størrelse. Vær opmærksom på, at det på de fleste lommeregnere vil være nødvendigt at sætte parentes om hele nævneren, ellers bliver tælleren kun divideret med 1. BRUG EN FORMEL På side 150 har du arbejdet med et lån, hvor ydelsen er den samme hele låneperioden. Sådan et lån kaldes et annuitetslån. På denne side skal du bruge en formel til at beregne ydelsen og lånebeløbet i et annuitetslån. G r y = n 1 ( 1+ r) y er ydelsen hver termin G er den oprindelige gæld r er rentesatsen i procent pr. termin n er antal terminer 1 Undersøg, hvor stor ydelsen bliver, hvis gælden er kr., rentesatsen er 3 % pr. termin, og antal terminer er Undersøg, hvor stor ydelsen bliver, hvis gælden er kr., rentesatsen er 2,25 % pr. termin, og antal terminer er Hvilken formel står der i celle a G4? b I4? 4 Fremstil selv et regneark som vist. Hvor lang tid går der, før Pelle har betalt hele sin gæld? 5 Hvor lang tid vil der gå, før Pelle har betalt sin gæld, hvis a han kun kan betale 4000 kr. pr. kvartal? b ydelsen pr. kvartal er 4000 kr., og han havde sparet kr. sammen, så han kun behøvede at låne kr.? 6 Undersøg, hvor meget Pelle skal betale hvert kvartal, hvis han gerne vil have betalt sin gæld på kr. efter 5 år _kolorit9_ _r1.indd 150 7/17/10 2:36:22 PM 1 E7 er restgælden, og den ganges med 2,25 %, som står i celle B5. Herved beregnes rentebeløbet. 2 9,31 % 3 a G4 = F4 H4 b I4 = E4 G4 4 Der går 29 kvartaler, dvs. 7 år og 3 måneder. 5 a 56 kvartaler, dvs. 14 år. b 25 kvartaler, dvs. 6 år og 3 måneder. 6 Ca. 4900,00 kr. Opgave 3 har til hensigt at gøre eleverne bevidste om de formler, de kan skrive for at få regnearket til at beregne de forskellige beløb. Vær opmærksom på, at eleverne kan bruge absolutte cellehenvisninger, så de i opgave 4 ikke skriver hver enkelt tal i cellerne, men udnytter regnearkets muligheder for at skrive formler og trække formlerne ned i regnearket. Opgave 5 og 6 har en mere undersøgende karakter. Eleverne skal eksperimentere med hhv. at udvide regnearket, ændre lånebeløbets størrelse samt renten. Bemærk, at eleverne i forbindelse med opgave 6 har mulighed for at bruge funktionen målsøgning i regnearket. I kan arbejde videre med: kopiark 76: Lån til en knallert Det er ikke hensigten, at eleverne skal forstå opbygningen af formlen. Arbejdet med formlen sigter på, at eleverne kan udføre omskrivninger og beregninger med variable. I opgave 2 og 3 skal eleverne beregne samme ydelse som i opgave 6 på side 150. Det er altså to forskellige måder at undersøge samme problemstilling på. Opgave 4 er en øvelse i algebraisk omskrivning, og eleverne skal bruge den omskrevne formel i opgave 5. I opgave 6 skal eleverne reflektere over mulighederne ved at bruge et regneark og ved at bruge en formel. Regnearket giver fx mulighed for at følge lånets udvikling og se, hvordan de forskellige størrelser varierer med tiden i forhold til hinanden. Regnearket giver også mulighed for at finde svar på spørgsmål som: Hvor stor er min gæld efter fem terminer? Hvornår bliver rentebeløbet mindre end afdraget? Hvornår har jeg betalt ca. halvdelen af min gæld? Formlen giver til gengæld mulighed for at beregne de enkelte variables størrelse direkte, når de øvrige er kendt. I kan arbejde videre med: kopiark 77: Brug en formel - opsparing ,62 kr ,15 kr. 3 Begge tal giver ca kr. 4 5 a ,55 kr. b ,71 kr. c ,87 kr. 6 3 Sammenlign dit resultat i opgave 2 med dit resultat i opgave 6 på side Forklar ved at omskrive annuitetsformlen, hvorfor gælden i et annuitetslån kan beregnes med formlen G = y r n ( 1 ( 1+ ) ) r 5 Beregn gælden, hvis rentesatsen er 4 % pr. termin, og ydelsen i 40 terminer er a 2000 kr. b 3500 kr. c 5000 kr. 6 Beskriv forskelle og ligheder ved at bruge en formel og et regneark til at regne på annuitetslån _kolorit9_ _r1.indd 151 7/17/10 2:36:25 PM

8 SMS-LÅN SIDE 152 SIDE 153 FÆRDIGHEDER SMS-LÅN SMS-lån er en nem og hurtig måde at låne et mindre beløb på. Man sender en sms til et telefonnummer og ansøger om at låne penge. Pengene bliver hurtigt overført til ens konto. Beløbet skal ofte betales hurtigt tilbage igen, fx i løbet af 15 eller 30 dage som vist i skemaet her. Antal af Lånebeløb Gebyr 15 eller Total Aldersrater 30 dage grænse kr. 270 kr. 15 dage 1270 kr kr. 300 kr. 30 dage 1300 kr kr. 410 kr. 15 dage 2410 kr kr. 450 kr. 30 dage 2450 kr kr. 550 kr. 15 dage 3550 kr kr. 600 kr. 30 dage 3600 kr Hvor meget koster det at låne 2000 kr., hvis lånet betales tilbage i løbet af a 15 dage? b 30 dage? 2 Hvor mange procent udgør gebyret af lånebeløbet, hvis man låner 3000 kr., som betales tilbage i løbet af a 15 dage? b 30 dage? 3 Beregn, hvor mange procent gebyret udgør af lånebeløbet for de andre eksempler i skemaet. Hvilket tilbud kan det bedst betale sig at benytte? 4 Forestil dig, at gebyret på 600 kr. for at låne 3000 kr. i 30 dage er et rentebeløb. Beregn den nominelle rente. Internettet SMS-lån er en hurtig måde at låne penge på, og hensigten med siden er, at eleverne kan beregne omkostningerne ved den type lån. Når eleverne i opgave 1 skal finde ud af, hvad det koster at låne 2000 kr. hhv. 15 dage og 30 dage, kan de beregne differensen mellem Total og Lånebeløb eller aflæse beløbet direkte under Gebyr. Både opgave 1 og 2 giver eleverne mulighed for at indse, at jo længere låneperioden er, des større vil gebyret også være. Opgave 3 ligger direkte i forlængelse af opgave 2. 1 a 4499,00 kr. b 22,23 % c 7800 kr. 2 a 12,68 % b 26,82 % c 51,11 % 3 Bank A 4 a 300 kr. b 10 % 5 a 1000 kr. b Ca. 300 kr. Brug lommeregner og/eller regneark til opgaverne på denne side. 1 Tegningen viser, hvad det koster at købe en bærbar computer. a Hvad var prisen for computeren, før den blev sat ned? b Hvor mange procent af den oprindelige pris udgør rabatten? c Hvor meget skal du betale for computeren i alt, hvis du køber den på afbetaling? Mest solgte Flot og elegant bærbar Finansieret pr. måned 130 kr. i 60 måneder Kontant: 3499 kr. SPAR 1000 kr. 2 Beregn den nominelle rente, hvis den månedlige rente er a 1 % b 2 % c 3,5 % FÆRDIGHED 3 I hvilken bank er det billigst at låne penge? Bank A Bank B Udlånsrente: Udlånsrente: 2,4 % pr. kvartal 0.8 % pr. måned 4 Skemaet viser en oversigt over internetlån. a Hvor meget koster det at låne 2000 kr.? b Hvor mange procent udgør gebyret, hvis du låner 3000 kr.? Internetlån Jeg vil låne Beløb Løbetid Gebyr 1000 kr. 30 dage 300 kr kr. 30 dage 300 kr kr. 30 dage 300 kr. 5 Diagrammet nederst viser, hvordan der betales af på et annuitetslån hver måned i et år. a Hvor stor er ydelsen hver måned? b Hvor stort er rentebeløbet cirka i tredje måned? kr. Afdrag Rente 1000,00 500,00 måned 0, _kolorit9_ _r1.indd 152 7/17/10 2:36:28 PM 1 a 410 kr. b 450 kr. 2 a 18,3 % b 20 % Opgave 4 inddrager begrebet nominel rente. Der er selvfølgelig ikke tale om, at SMS-lån løber over et helt år, men den nominelle rente gør det muligt at sammenligne forskellige lån. Arbejdet med siden kan fortsætte med, at eleverne undersøger og sammenligner andre SMS-lån, som de kan finde informationer om fx på internettet. De kan evt. også prøve at google kviklån, mikrolån og lignende _kolorit9_ _r1.indd 153 7/17/10 2:36:29 PM % - 30 % - 20,5 % - 22,5 % - 18,3 % - 20 %. Det kan bedst betale sig at låne 3000 kr. på 15 dage ,61 % I kan arbejde videre med kopiark 78: Kviklån

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet.

Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Dette kapitel tager især udgangspunkt i det centrale kundskabs- og færdighedsområde: Matematik i anvendelse med økonomi som omdrejningspunktet. Kapitlet indledes med fokus på løn og skat og lægger op til,

Læs mere

styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2016 Samfundsfag

styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2016 Samfundsfag styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2016 Styr på dine penge Undervisningsmaterialet til Styr på dine penge er udarbejdet som en overbygning til Viden om penge. Materialet kan anvendes i undervisningen

Læs mere

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer LÆRERVEJLEDNING REELLE TAL Kopiark Indhold og kommentarer Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog Danskerne og ketchup Medieforbrug Decimaltal, brøker og procent og 2 Procentregning

Læs mere

Benyt regnearket Prislisten til at løse opgaverne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.8.

Benyt regnearket Prislisten til at løse opgaverne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.8. 1. Isabellas rabatkort På sin fødselsdag fik Isabella et rabatkort til køb af is i Iskiosken. Rabatkortet kan bruges både for at spare penge og som en gave. På Isabellas kort var der indsat 200 kr., og

Læs mere

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber:

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: INTRO Kapitlet sætter fokus på algebra, som er den del af matematikkens sprog, hvor vi anvender variable. Algebra indgår i flere af bogens kapitler, men hensigten med dette kapitel er, at eleverne udvikler

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge.

Overordnet set kan man inddele matematikholdige tekster i to kategorier tekster i matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge. I Fælles Mål 2009 er faglig læsning en del af CKF et matematiske arbejdsmåder. Faglig læsning inddrages gennem elevernes arbejde med hele Kolorit 8, men i dette kapitel sætter vi et særligt fokus på denne

Læs mere

Version 2. Rettelser til side 8 og 9. Styr på dine penge. Niveau 2. Sådan bruges hæfterne se næste side. ÅOP SKAT LØN

Version 2. Rettelser til side 8 og 9. Styr på dine penge. Niveau 2. Sådan bruges hæfterne se næste side. ÅOP SKAT LØN Version 2 Rettelser til side 8 og 9. Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Niveau 2 Sådan bruges hæfterne se næste side. Sådan anvendes hæfterne Materialet til Pengeuge består af to undervisningshæfter. Hæftet

Læs mere

Anden del af kapitlet fokuserer på rentebegrebet. I læseplanen fra Fælles Mål 2009 står der direkte, at eleverne skal arbejde med

Anden del af kapitlet fokuserer på rentebegrebet. I læseplanen fra Fælles Mål 2009 står der direkte, at eleverne skal arbejde med Af læseplanen for 7.-9. klassetrin fremgår det, at beskrivelse af lineære og ikke-lineære sammenhænge indgår i arbejdet med funktionsbegrebet. Det er ligeledes fremhævet, at arbejdet med funktionsbegrebet

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Penge og økonomi BUDGET LØN KVIKLÅN GÆLD OPSPARING SKAT RENTE FRIKORT FERIEPENGE FORHÅNDSVIDEN. I dette kapitel skal du arbejde med penge og økonomi.

Penge og økonomi BUDGET LØN KVIKLÅN GÆLD OPSPARING SKAT RENTE FRIKORT FERIEPENGE FORHÅNDSVIDEN. I dette kapitel skal du arbejde med penge og økonomi. Penge og økonomi I dette kapitel skal du arbejde med penge og økonomi. Penge og økonomi fylder meget i hverdagen. Der tales og skrives meget om både den danske og den internationale økonomi i nyhedsmedierne.

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord Simulation af χ 2 - fordeling John Andersen Introduktion En dag kastede jeg 60 terninger Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord For at danne mig et billede af hyppighederne flyttede jeg rundt

Læs mere

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens.

Rapport Bjælken. Derefter lavede vi en oversigt, som viste alle løsningerne og forklarede, hvad der gør, at de er forskellige/ens. Rapport Bjælken Indledning Vi arbejdede med opgaverne i grupper. En gruppe lavede en tabel, som de undersøgte og fandt en regel. De andre grupper havde studeret tegninger af bjælker med forskellige længder,

Læs mere

Kapitlet indledes med en beskrivelse af - og opgaver med - de tre former for sandsynlighed, som er omtalt i læseplanen for 7.- 9.

Kapitlet indledes med en beskrivelse af - og opgaver med - de tre former for sandsynlighed, som er omtalt i læseplanen for 7.- 9. Kapitlet indledes med en beskrivelse af - og opgaver med - de tre former for sandsynlighed, som er omtalt i læseplanen for 7.- 9. klassetrin: statistisk sandsynlighed, kombinatorisk sandsynlighed og personlig

Læs mere

M A T E M A T I K B A NK E NS E X C E L K O M P E ND I U M

M A T E M A T I K B A NK E NS E X C E L K O M P E ND I U M M A T E M A T I K B A NK E NS E X C E L K O M P E ND I U M Øvelser Dynamisk Celleforståelse Diagrammer Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen LÆRINGSMÅL 1. Eleverne kender og kan

Læs mere

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Indkomstmodtager: Frederikke Frederiksen Frederiksvej 15 7000 Fredericia Arbejdsgiverens navn og adresse: Sportsnyt Østergade 2 8800 Viborg Personnummer: 200280-1864 Arbejdsgivernummer:

Læs mere

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær

Læs mere

GrundlÄggende variabelsammenhänge

GrundlÄggende variabelsammenhänge GrundlÄggende variabelsammenhänge for C-niveau i hf 2014 Karsten Juul LineÄr sammenhäng 1. OplÄg om lineäre sammenhänge... 1 2. Ligning for lineär sammenhäng... 1 3. Graf for lineär sammenhäng... 2 4.

Læs mere

16 opgaver, hvor arbejdet med funktionsbegrebet er centralt og hvor det er oplagt at inddrage it

16 opgaver, hvor arbejdet med funktionsbegrebet er centralt og hvor det er oplagt at inddrage it 16 opgaver, hvor arbejdet med funktionsbegrebet er centralt og hvor det er oplagt at inddrage it Tanker bag opgaverne Det er min erfaring, at elever umiddelbart vælger at bruge det implicitte funktionsbegreb,

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

Geometri i plan og rum

Geometri i plan og rum INTRO I kapitlet arbejder eleverne med plane og rumlige figurers egenskaber og med deres anvendelse som geometriske modeller. I den forbindelse kommer de bl.a. til at beskæftige sig med beregninger af

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL

FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL L A P P E N D I X I lærebogens kapitel 30 har vi gennemgået, hvordan man kan afgøre, om en investering er rentabel. Til dette formål har vi anvendt kapitalværdimetoden og

Læs mere

HØKERMATEMATIK. Kontor

HØKERMATEMATIK. Kontor HØKERMATEMATIK Kontor Niels Poulsen Struer Statsgymnasium Foråret 2013 Du er ansat som kontorelev på X-købing Handelsskole. For øjeblikket ligger en stor del af dit arbejde i administration af skolens

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 2. udgave som E-bog 2012 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Tjek på kredit, lån og budget?

Tjek på kredit, lån og budget? Tjek på kredit, lån og budget? Hvad betyder det at købe på kredit? Og hvad er et forbrugslån? Lær om forbrugslån, hvor meget det koster og hvad det egentlig betyder, om man betaler kontant eller låner

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI

STÆRK TIL PRIVATØKONOMI STÆRK TIL PRIVATØKONOMI LÆRERVEJLEDNING TIL PENGEUGE PÅ ERHVERVSSKOLERNE, HÆFTE 1 GENERELT OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette er vejledningen til hæfte 1, "Stærk til privatøkonomi", som er tiltænkt elever

Læs mere

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder.

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder. Dette tema lægger forskellige vinkler på temaet biografen. Udgangspunktet er således ikke et bestemt matematisk område, men et stykke virkelighed, der bl.a. kan beskrives ved hjælp af matematik. I dette

Læs mere

Reelle tal. Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Reelle tal. Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 9. klasse handler om de reelle tal. Første halvdel af kapitlet har karakter af at være opsamlende i forhold til, hvad eleverne har arbejdet med på tidligere

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE

RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE RÆSONNEMENT 1BEVIS F I N N H. K R I S T I A N S E & N 4 2 5 RENTES REGNING MED REGNEARK KUGLE LANDMÅLING SIMULA G Y L D E N D A L 3 MÅLSCORE I HÅN Faglige mål: Anvende it-værktøjer til løsning af givne

Læs mere

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag 1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2015 Styr på dine penge Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

FP10. 1 Kan Charlotte få råd til at bo i. 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på. 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter. lejlighed?

FP10. 1 Kan Charlotte få råd til at bo i. 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på. 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter. lejlighed? FP10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2015 1 Kan Charlotte få råd til at bo i lejlighed? 2 Patienter med forbrændinger 3 Antal personer indlagt på hospitaler i Danmark 4 Figurfølger 5 Diofantiske trekanter

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2008. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 2008. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve August 008 HHX08-MAB Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Matematikken og naturens kræfter

Matematikken og naturens kræfter INTRO Omdrejningspunktet for dette tema er matematikkens anvendelse som beskrivelsesmiddel i forbindelse med fysiske love. Temaet er inddelt i følgende fire emner: Pendulure Frit fald Bremselængder og

Læs mere

Formler, ligninger, funktioner og grafer

Formler, ligninger, funktioner og grafer Formler, ligninger, funktioner og grafer Omskrivning af formler, funktioner og ligninger... 1 Grafisk løsning af ligningssystemer... 1 To ligninger med to ubekendte beregning af løsninger... 15 Formler,

Læs mere

Snak penge med dit barn

Snak penge med dit barn Snak penge med dit barn Din forældreguide til dit barns privatøkonomi, herunder lommepenge, budget, opsparing og lån Kære forældre Du er en vigtig rollemodel, når det gælder dit barns økonomiske velvære.

Læs mere

Penge og økonomi - Facitliste

Penge og økonomi - Facitliste Penge og økonomi - Facitliste En del opgaver, undersøgelser og aktiviteter er formuleret, så der er flere mulige facit, da resultatet på forskellig måde afhænger af elevernes valg. I de tilfælde anføres

Læs mere

FP10. 1 Olivers økonomi 2 Hvor mange arbejder som. 3 Oliver og Albert bygger trapper 4 Oliver bygger en terrasse 5 Talkryds. tømrere?

FP10. 1 Olivers økonomi 2 Hvor mange arbejder som. 3 Oliver og Albert bygger trapper 4 Oliver bygger en terrasse 5 Talkryds. tømrere? FP10 10.-klasseprøven Matematik December 2015 1 Olivers økonomi 2 Hvor mange arbejder som tømrere? 3 Oliver og Albert bygger trapper 4 Oliver bygger en terrasse 5 Talkryds 1 Olivers økonomi Oliver er i

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Arbejdstidsopgørelse/1 Afdelingen kan udlevere denne type opgørelse af arbejdstiden, eller den der vises længere fremme. Afsender

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Casebaseret eksamen Informationsteknologi Niveau E

Casebaseret eksamen Informationsteknologi Niveau E Casebaseret eksamen Informationsteknologi Niveau E www.tdc.dk Indhold: Opgave 1: Kommunikation Side 2 Opgave 2: Word Side 2 Opgave 3: Excel Side 3 Opgave 4: PowerPoint Side 3 Opgave 5: Anskaffelse af IT-udstyr

Læs mere

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 BINDENDE/VEJLEDENDE BINDENDE MÅL OG TEKSTER: FAGETS FORMÅL KOMPETENCEMÅL (12 STK.) FÆRDIGHEDS-

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Procent og rente Karsten Juul

Procent og rente Karsten Juul Procent og rente 2018 Karsten Juul 1. Procent 1.1 Oplæg til procent... 1 1.2 Udregn procent... 2 1.3. Udregn procent-ændring... 2 1.4 Udregn procent-fald... 3 1.5 Udregn procent-stigning... 3 1.6. Udregn

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Guide eindkomst og SLS

Guide eindkomst og SLS Guide eindkomst og SLS Håndtering af henvendelser fra medarbejdere Her beskrives, hvordan arbejdsgiver kan håndtere henvendelser fra lønmodtagere der mener at der er differencer mellem SLS-lønseddel og

Læs mere

Renteregning.notebook Hjemly 09/10. Rentesregning. Bank og sparekasse

Renteregning.notebook Hjemly 09/10. Rentesregning. Bank og sparekasse Rentesregning Lån og långivning Kapital, rentefod og rentedage Hvordan regnes med simpel rente? Andre former for rentesregning Bank og sparekasse Banker og sparekasser har to hovedopgaver: de låner penge

Læs mere

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A

Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Råd og vink 2013 om den skriftlige prøve i Samfundsfag A Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2013 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Lineære modeller Opg.1 Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Hvor meget koster det at køre så at køre 10 km i Taxaen? Sammenhængen

Læs mere

Hvor meget el bruger din familie?

Hvor meget el bruger din familie? Opgave E.1 Hvor meget el bruger din familie? Ud fra resultatet i opgave H.1 skal eleverne regne deres forventede årsforbrug ud. Forbruget på forskellige dage kan svinge en del, så tallet giver kun en idé

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

BIT-evaluering efteråret 2013

BIT-evaluering efteråret 2013 BIT-evaluering efteråret 13 Spørgeskemaundersøgelsen Som en del af BIT-projektet på Randers HF & VUC har vi bedt de deltagende kursister om at besvare et spørgeskema, der blandt andet afdækker kursisternes:

Læs mere

Mundtlig prøve i Matematik

Mundtlig prøve i Matematik Mundtlig prøve i Matematik Tirsdag d. 9. september 2014 CFU Sjælland Mikael Scheby NTS-Center Øst Dagens indhold Prøvebekendtgørelse highlights Vekselvirkning mellem formalia, oplæg og arbejde med eksempler

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter)

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) 1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) Vejledning til ansøgningsskema Ansøgning om gældssanering på Domstolsstyrelsens hjemmeside følger ikke bekendtgørelsen er ikke et

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 7.B Lærer: LBJ Fagområde/ emne

Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 7.B Lærer: LBJ Fagområde/ emne Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 7.B Lærer: LBJ Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Tal og enheder arbejde med tal og enheder, som bruges i hverdagen blive bedre til at omregne mellem enheder

Læs mere

Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel!

Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel! Til dig, der har besluttet aldrig at blive gammel! MER af det gode med en supplerende opsparing fra PKA Drømmer du om et ældreliv fuldt af gode oplevelser og aktiviteter? Har du tænkt på, om du har råd

Læs mere

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Mine penge Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Modellering med Lego education kran (9686)

Modellering med Lego education kran (9686) Modellering med Lego education kran (9686) - Et undervisningsforløb i Lego education med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af: Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Kranen - et modelleringsprojekt

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Denne vejledning er målrettet lærere og undervisere, som ønsker at undervise deres kursister om privatøkonomi, lån og budgetlægning.

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C RENTESREGNING

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C RENTESREGNING ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C RENTESREGNING hvor a INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... side 1 Renters rente på 4 måder... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2c Anvendelse af kapitalfremskrivningsformlen

Læs mere

Kort om Eksponentielle Sammenhænge

Kort om Eksponentielle Sammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Eksponentielle Sammenhænge 2011 Karsten Juul Dette hæfte indeholder bl.a. mange småspørgsmål der gør det nemmere for elever at arbejde effektivt på at få kendskab til emnet.

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere