Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2"

Transkript

1 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr. ressource... 8 Rute... 9 Ressource Ordre Operationer Status Planlægning Planlægningsstrategier Planlægningsindstillinger Flaskehalssortering Belastningsgraf Hvor justeres kapacitet og effektivitet Farvelægning Tjek din plan /Advarsler: Fremhæv ordre Oprette skræddersyet view Rapporter Fri tekst information Hjælp og brugermanual Noter Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

3 Side 2 Hovedskærmens opbygning Header Den øverste linje har en række knapper, som giver mulighed for hurtig betjening af Gantt kortet. Derefter findes en række informationer relevante for den valgte operation. Ressourcer Til venstre i billedet er en liste over alle ressourcer, hvor disse så kan være opdelt i grupper eller views. Gantt kort I midten af billedet er et traditionelt Gantt kort, hvor operationer, ordrer og ruter vises og redigeres. Grafer Nederst i billedet vises grafer for belastningen af de forskellige ressourcer. Værktøjslinje Ordreinformation Operationinformation Workcentre Ressourcer - maskiner - operatører Tid Belastningsoversigt

4 Side 3 Tastaturgenveje I ROB-EX findes der en række tastaturgenveje, som med fordel kan anvendes for en hurtigere betjening af programmet. De mest anvendte er listet herunder. Flere genveje findes i brugermanualen som findes i menuen Hjælp Brugervejledning ROB-EX Gantt overblik - tastaturgenveje. SHIFT + SCROLL: Flyt tidslinjen til højre/venstre CTRL + SCROLL: Zoom UD/IND CTRL + E + bogstav Bogstaverne kan ses i listen, der kommer frem med de forskellige handlinger. Højre museklik i Gantt billedet En række genveje til de mest anvendte funktioner i programmet. F1 CTRL + P: CTRL + R: F1 F4: CTRL + træk Hjælp Brugermanualen Udskriv rapporter Skift imellem enkelt ressource og flere ressourcer i billedet Flyt horisonten i Gantt billedet (kort, lang, dags dato) Express ordre (træk firkant med musen i Gantt billedet)

5 Side 4 Hovedskærmbilleder I den daglige navigation bruges der primært tre skærmbilleder, som nemt kan navigeres i mellem. Disse skærme er som følger: Hovedbilledet/Gantt Hovedskærmen er som beskrevet på side 2. Her vises alle ressourcer samt operationer/ordrer i ét billede. Enkelt ressource Ved at klikke på en af ressourcerne i venstre side af billedet får man KUN vist de operationer, der hører til den valgte ressource. Ordrebilledet Ved at klikke på ordre liste ikonet i værktøjslinjen kommer ordrelisten frem. Her kan alle aktuelle ordrer findes og redigeres hvis ønsket. Listen giver også mulighed for at sortere og søge på forskellige måder.

6 Side 5 Redigering generelt I ROB-EX er der en række redigerings muligheder. Data kan enten hentes fra et eksternt system eller indtastes direkte i ROB-EX. En kombination af begge er også en mulighed. De nødvendige stamdata er som følger: - Kalender - Ordre - Ruter - Ressourcer - Operationer Under disse hovedpunkter findes der forskellige muligheder for finjustering og øget detalje niveau for disse. De mest anvendte beskrives på de følgende sider. Genveje til generel redigering: For at redigere data vælges Rediger i hovedmenuen, og fra listen vælges den type, der skal arbejdes med. I Gantt billedet findes en genvej for redigering af de mest anvendte data. Ved at højre klikke kommer billedet her til højre frem og den relevante vælges.

7 Side 6 Kalender Hovedmenuen Rediger Kalender For at styre hvor mange timer der er til rådighed pr. ressource, skal der oprettes en kalender. Uden en kalender planlægger ROB-EX med ubegrænset kapacitet. Kalender opbygning Der kan oprettes flere forskellige generelle kalendere. En generel kalender består af tre typer kalendere; ugekalender, feriekalender og specifik kalender. En generel kalender er en kombination af disse, hvor de styres efter følgende hierarki: Generel kalender Specifik kalender Feriekalender Ugekalender

8 Side 7 Opret/rediger kalender En ny kalender oprettes ved at trykke på Ny, her gives den et navn og efterfølgende vælges ny periode. Som det første skal der opgives om perioden er ledig eller optaget og her er følgende gældende: Ledig = Åben Optaget = Lukket I vinduet er der så mulighed for forskellige opsætninger af perioden; tidspunkt, hvilke dage, om den er gentagende, start/slut dato samt om den skal vises med farve i Gantt planen. Eksempel for daghold med kort fredag: I Gantt billedet bliver det visuelt på følgende måde; Grå = Lukket, Hvid = åben

9 Side 8 Specifik kalender pr. ressource En specifik kalender for en bestemt ressource kan med fordel bruges til at registrere bla. maskine nedbrud, ferie, sygdom, kursus m.m. Den specifikke kalender undtagelse oprettes ved at højre klikke på den ressource der ønskes redigering af og vælg rediger kalender. Nu kommer skærmbilledet som vist til højre. Her kan en ny periode oprettes ved at trykke på. I dette billede kan andre ressourcer vælges og redigeres samtidig. Dette gøres ved at vælge den relevante ressource i drop down listen i toppen af billedet. Nu kan detaljer til perioden indtastes. Her vælges om det skal være ledig/optaget tid, start/slut tid, samt hvilke ugedage og om det er noget, der gentages i en periode. Den valgte undtagelse bliver nu synlig i Gantt planen. Ved at føre musen over perioden kommer bekrivelse frem, og hvis der er valgt farve på perioden er den også synlig. Se eksempel. Efterfølgende kan perioden (den linje der er oprettet) slettes helt ved at markere perioden og trykke hvis ønsket.

10 Side 9 Rute Hovedmenuen Rediger Rute I dette skærmbillede kan ruter oprettes og redigeres. De mest anvendte funktioner vil være som følger: Oprette/slette rute ( / ) Tilføje/fjerne operationer (vælg operation og brug piletasterne) Ændre kapaciteten/belastningen Tilføje/ændre opstillingstider Ændre ressource på operationer Låst / åben rute: Når en rute redigeres er det vigtigt at være opmærksom på følgende symboler, da de har indflydelse på, hvorvidt ændringen gælder. Låst rute (med hængelås) = ændres kun for denne specifikke ordre. Åben rute = ruten ændres fremover for alle ordrer, der anvender ruten.

11 Side 10 Ressource Hovedmenuen Rediger Ressource Her kan ressourcer og ressource grupper oprettes, ændres og slettes. Højre klik med musen enten i den øverste linje eller på en af de allerede oprettede ressourcer. Nu vil du få vist en liste med forskellige valgmuligheder. Planlægningsparametre for de enkelte ressourcer indtastes også i dette billede: Kapacitet (hvad er ressourcens kapacitet) Effektivitet (hvor effektivt arbejder ressourcen) Kalenderfaktor (hvor meget kapacitet er der på ressourcen) Ved at vælge fanen Ressource overblik kommer billedet her ved siden af frem. Her tildeles den relevante kalender til de oprettede ressourcer. Ved at dobbelt klikke i feltet kalender er der mulighed for at vælge imellem de oprettede generelle kalendere. Ved at sætte flueben i tilpas linjer vil ROB-EX automatisk vise alle operationer hvis der er overlap af operationer i Gantt billedet.

12 Side 11 Ordre Hovedmenuen Rediger Ordreliste Den ordre der ønskes redigeret vælges i ordrelisten, bemærk forskellige søge muligheder. I dette billede er der også mulighed for at redigere direkte i ruten for den bestemte ordre (ruten vises til højre på den valgte ordre) Ordren der ønskes redigeret markeres og der trykkes på knappen. Hvis en helt ny ordre skal oprettes trykkes på knappen. Nu kommer billedet til højre op som giver mulighed for indtastning af forskellig information. De mest anvendte felter er som følger: Ordrenummer (de fleste steder er programmet sat op til at anvende løbenummer) Kunde Vare (ved valg af vare finder ROB-EX den rute der hører til, hvis ruten er oprettet) Antal Materiale dato (den dato de relevante materialer er klar til anvendelse) Leveringsdato Rute (rediger rute se side 9) En ordre kan KUN slettes, når den har status NY. Ordrer der har anden status kan ikke slettes før deres status er ændret til NY. Status ændres ved at klikke i status feltet.

13 Side 12 Operationer Vælg Rediger Operationer I dette vindue er der mulighed for at oprette/redigere operationer. Det er også her ressourcer tildeles en operation. Opret/slet/omdøb operation Tilføj/fjerne ressourcer (vælg de ressourcer der kan udføre opgaven og tilføj, denne liste danner en liste over alternative ressourcer). Indstillinger til operation: For at angive forskellige parameter på en enkelt operation vælges en operation og tryk på. Nu kommer et nyt vindue som vist her til højre op. De mest anvendte indstillinger listes op her nedenfor. Effektivitet (indstil en effektivitet der gælder for denne bestemte operation) Belastning (indstil en fast belasting der gælder for denne operation) Opstillingstid Omstillingstid Køtid (anvender ubegrænset kapacitet, kigger ikke på ressource kalender) Transporttid (anvender begrænset kapacitet, kigger på ressource kalender)

14 Side 13 Status I ROB-EX findes der forskellige status muligheder på både ordreniveau og operations niveau. Her skal man være opmærksom på, at de er afhængige af hinanden og godt kan være forskellige. Ordre Når en ordre har status ny, vises den ikke i Gantt planen. Ved at give ordren status planlagt vil den blive vist i planen og samtidig vil alle operationer også få status planlagt. For at en operation kan startes, kræver det at ordren har fået status frigivet. Operation Der er mulighed for at indstille systemet sådan, at når en operation er færdig meldt, vil den efterfølgende operation få status start mulig. På den måde kan man automatisk give informationer videre i produktionen. Ordrer/operationer med en bestemt status f.eks. Reserveret kan skjules i Gantt planen sådan at de ikke vises, og dermed ikke beregnes med i den totale belastning. Dette gøres ved at vælge filter operationsstatus i værktøjslinjen. Se yderligere forklaring til filter på side 23.

15 Side 14 Planlægning Hver gang ordrestatus går fra ny til planlagt spørger programmet, hvordan ordren ønskes planlagt (dog ikke hvis anvendt som standard tidligere har været sat op). Efterfølgende kan ordren genplanlægges, når der er behov for det. 1) Vælg en eller flere operationer i Gantt billedet og højreklik på en af dem, derefter kan du vælge i listen. 2) Vælg de ordrer der skal genplanlægges i ordrelisten og tryk herefter på genplanlæg knappen. Ved brug af planlægningsstrategier planlægges alle operationer inden for den/de valgte ordrer i henhold til den planlægningsstrategi der vælges. Planlægningsstrategier Her kommer en liste over de forskellige planlægningsstrategier der findes. Først vælges den relevante strategi. Derefter kan den finjusteres med de muligheder, der er listet i vinduet til højre. Forlæns fra materialedato Den første operation i ruten planlægges hurtigst muligt efter den dato, der er angivet i systemet til at have materialer klar. Efterfølgende operationer planlægges derefter i rækkefølge.

16 Side 15 Forlæns fra nu Den første operation i ruten planlægges hurtigst muligt fra NU af. De efterfølgende operationer planlægges i rækkefølge derefter. Forlæns fra angivet dato Angiv hvilken som helst dato der ønskes planlagt fra. Den første operation planlægges hurtigst muligt efter den dato og tid, der er angivet. Forlæns efter sidste operation Den første operation i ruten lægges så tæt op ad den forudgående operation som muligt (for ikke at lave huller i planen). De efterfølgende operationer i ruten planlægges efterfølgende i rækkefølge.

17 Side 16 Baglæns fra angivet dato Angiv hvilken som helst dato der ønskes planlagt fra. Den sidste operation planlægges til at slutte på den tid og dato, der er angivet. De forudgående operationer i ruten planlægges forud i rækkefølge. Baglæns fra leveringsdato Den sidste operation i ruten lægges, så den kan slutte inden den angivne leveringsdato på ordren. De forudgående operationer planlægges forud for at opnå dette kriterium.

18 Side 17 Planlægningsindstillinger Ubegrænset kapacitet Benyt materiale- og leveringsdatoer Forbliv på ressourcegruppen ruten. Tillad flyt til anden ressourcegruppe Tillad ikke operationer før nu Her kan der vælges om planlægningsstrategien skal tage hensyn til den kapacitet, der nu er lagt i programmet. Respekterer de angivne materiale- og leveringsdatoer på hver operation i ruten. Operationen bliver på den ressourcegruppe, den er valgt til i Operationen flyttes til en anden ledig ressource, hvis den der er valgt i ruten ikke er ledig. Operationer vil ikke blive planlagt tilbage i tiden. Plan. startede og færdige operationer Operationer der har status startet eller færdig, planlægges og flyttes hvis nødvendigt. Vis planlægnings advarsler En liste over planlægnings advarsler kommer op hvis relevant, her vises f.eks. hvis leveringsdato ikke overholdes, bindinger brydes, m.m. Ved at sætte flueben i anvend som standard vil systemet bruge den nu valgte strategi hver gang en ordre genplanlægges.

19 Side 18 Flaskehalssortering Ved at højre klikke på en operation kan der vælges flaskehals sortering. Med denne funktion planlægges de øvrige operationer i ruten ud fra den, der er valgt at køre flaskehals planlægning på. Dvs. at den operation der er valgt, bibeholder sin placering imens de andre operationer i ruten genplanlægges i henhold til denne. Der gives 3 muligheder for flaskehals planlægning. Forlæns flaskehals - de efterfølgende operationer efter valgt operation genplanlægges Baglæns flaskehals - de forudgående operationer efter valgt operation genplanlægges To vejs flaskehals - både forudgående og efterfølgende operationer i ruten genplanlægges

20 Side 19 Belastningsgraf I bunden af Gantt billedet vises en belastningsgraf. Det er muligt at vælge om grafen vises eller ej. Dette gøres i menuen Vis Belastningsgraf. Total Belastningsgrafen viser en oversigt over den belastning, der er totalt på de ressourcer, der er vist i Gantt billedet. Belastningsgrafen ændrer sig efter de forskellige views, der er valgt (nederst til højre i Gantt billedet). Den vil vise totalen for de ressourcer, der indgår i viewet. På ovenstående billede kan man læse, at der er 847 timer til rådighed, og at der er planlagt 234 timer. Enkelt ressource Ved at klikke med musen på en ressource (til højre i Gantt billedet) viser Gantt kortet KUN informationer for den valgte ressource. Hermed vil belastningsgrafen også KUN vise belastningen på den valgte ressource. Valgmuligheder Ved at højre klikke på grafen kommer en liste over forskellige muligheder for, hvad grafen kan vise. Billedet til højre viser hvilke muligheder der er.

21 Side 20 Hvor justeres kapacitet og effektivitet Der er flere forskellige steder mulighed for at justere på kapaciteten samt effektiviteten i ROB-EX. Nogle af mulighederne listes op herunder. Redigere ressource: Fra hovedmenuen vælges Rediger Ressource - Kalender faktor sættes til > 1 for at anvende flere kalendertimer på ressourcen. Hvis der er angivet kalenderfaktor 2 og kalenderen har 8 timer ledig pr. dag vil belastningsgrafen/kapaciteten vise at der er 16 timer til rådighed den dag. - Effektivitet alle operationer der ligger på denne ressource vil anvende den givne effektivitet. Redigere operation: Fra hovedmenuen vælges Rediger Operation (eller dobbelt klik med musen på en given operation) - Effektivitet her indtastes hvilken effektivitet operationen skal anvende. Kalender: - Kapaciteten. Ledig og optaget tid. Se yderligere forklaring til kalender på side 6-8.

22 Side 21 Farvelægning Farvelægningsmulighederne kan med fordel bruges til at få bedre overblik over sin planlægning, hvilke udfordringer der er samt hvor der skal fokuseres. For at se hvilke operationer der ikke overholder lovet levering samt hvor materialer ikke er klar på det planlagte start tidspunkt. Status på operationerne kan ses med denne farvelægning, f.eks. vil startede operationer vises med grøn farve. Ordre der har den samme rute vil få den samme farve. Operationer der ikke overholder rute rækkefølgen vises med rød farve. Operationer der har været låste vises med rød farve i Gantt billedet. Alle operationer i den samme ordre får den samme farve. Operationer der er forsinkede ifølge tilbagemelding vises med rød farve.

23 Tjek din plan /Advarsler Der er flere forskellige måder kvaliteten af planen kan tjekkes. Her er nogle af dem listet op. Brudte bindinger Rød streg for brudte bindinger. Hvis bindingerne i ruten er brudt bliver stregen imellem operationerne rød. En anden måde dette kan visualiseres på er, at anvende farvelægningen for Brudte bindinger, her får operationer med brudt binding en rød farve. Overbooket ressource Hvis en ressource overbookes indikeres det som en rød streg over operationen. Side 22 Overbooket kapacitet Hvis den kapacitet der er angivet overbookes, indikeres det med en rød streg i belastningsgrafen. Yderligere forklaring til belastningsgrafer på side 19. Overskredet levering I ordrelisten findes en kolonne, som med udråbstegn indikerer om leveringstiden er overskredet ifølge planen. Der er også mulighed for at filtrere på ordrer med denne indikation (se markering på billedet her til højre). Sæt til i Gantt billedet: L eller M mærke vises på operationer i Gantt planen hvis materialedatoen ikke overholdes eller levering overskrides.

24 Side 23 Fremhæv ordre Én eller flere ordrer kan fremhæves eller vises på forskellige måder. Via ordrelisten Via ordrelisten kan ordrer søges efter forskellige søgekriterier. I listen markeres de ønskede ordrer. Ordrerne kan fremhæves i Gantt planen på to måder, de forklares yderligere herunder. De kan filteres sådan at andre ordrer i Gantt kortet bliver mindre synlige. Det er muligt at indstille, hvor synlige de øvrige ordrer er, ved at anvende svensknøgle knappen der findes i værktøjslinjen. De markerede ordrer kan findes i Gantt kortet ved at trykke på Find knappen. Nu vil ordrerne vises, hvor de ligger i Gantt planen, samtidig med at alle operationer i ruten markeres. Via Gantt kortet I Gantt kortet er det muligt KUN at få vist de ressourcer, der indgår i den valgte ordre. Dette gøres ved at trykke CTRL + 2. Alle andre ressourcer fjernes fra visningen. Ved at trykke CTRL + 3 vises også de ressourcer, der er et alternativ til operationer i den valgte rute. Denne filtrering kan også vælges nederst til venstre i Gantt billedet Filter: I værktøjslinjen findes en filterknap, som giver forskellige muligheder for at filtrere de ordrer, der vises i Gantt billedet.

25 Side 24 Oprette skræddersyet view Vælg Rediger View Det er muligt at arbejde med forskellige views i Gantt billedet sådan at ressourcerne kan deles. Her er også mulighed for at ændre hvilke informationer der skal vises ovenfor hver operation. Opret nyt view For at oprette et nyt view tryk kopiere. Nu kan det nye view navngives og dannes. Efterfølgende kan de ønskede ressourcer vælges til at blive vist i viewet ved at tilføje/fjerne flueben ved vis. Rækkefølgen på ressource visningen kan også ændres i dette billede ved hjælp af piletasterne til højre i vinduet. Et flueben i tilpas linje gør, at hvis der er operationer, der overlapper hinanden, vises de parallelt i Gantt kortet. Operations tekst I samme billede som før kan der trykkes på view layouts: rediger knappen. Her er muligt at fjerne/tilføje de fleste informationer (ved hjælpe af pilene i midten), der findes i ROB-EX. Rækkefølgen af tekst visningen kan ændres ved hjælp af piletasterne til højre. Ønskes der fri tekst evt. i form af tegn ( -, /, ) vælges Andet og Indtastning, hvor det her efter er muligt at indtaste den ønskede tekst.

26 Side 25 Rapporter Vælg Filer Print HTML Rapport Der findes en del standard rapporter i ROB-EX, som kan vises i en standard browser, gemmes på en server eller printes ud. Den ønskede rapport type vælges. Perioden for visningen vælges med en start og slut dato. Herefter er det muligt at søge efter forskellige kriterier for at begrænse rapporten efter behov. Under Filtrer yderligere kan de oprettede views vælges for at begrænse, hvilke ressourcer der ønskes udskrevet i rapporten.

27 Side 26 Fri tekst information Fri tekst information kan indtastes på flere niveauer. Denne information kan ses ved at flytte musen hen over en operation i Gantt kortet. Teksten vises i en gul boks, som vist på billedet. På standard ruter Tekst på operationer kan indtastes på standard ruter, sådan at hver gang denne rute anvendes kommer den tekst, der hører til operationen i ruten. Dette gøres under Rediger Ruter, her vælges ruten og den operation teksten hører til. Pr. ordre Det er også muligt at indtaste tekst information pr. ordre og på operationer, der hører til denne bestemte ordre. Dette gøres via ordrelisten. - Ordre, vises på alle operationer i ordren - Operationer, vises på kun denne operation

28 Side 27 Hjælp og brugermanual Hjælp Brugervejledning I ROB-EX brugermanualen findes beskrivelser til alle felter, skærmbilleder og funktioner i programmet. Ved hjælp af menuen til venstre kan der navigeres til de relevante emner. F1 Ved anvendelse af programmet kan F1 knappen med fordel anvendes. Her vil brugervejledningen åbne op på et relevant sted i forhold til, hvor du befinder dig i programmet. For yderligere hjælp og vejledning af ROB-EX kontakt os via:

29 Side 28 Noter

30 Side 29 Noter

31 Side 30 Noter

32

Ressource Operationer...14

Ressource Operationer...14 Mini håndbog 2 Indholdsfortegnelse Hovedskærmens opbygning... 4 Tastaturgenveje... 5 Hovedskærmbilleder... 6 Redigering generelt... 7 Kalender... 8 Opret/rediger kalender... 9 Specifik kalender pr. ressource...10

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Version pr 20120514 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj Nyheder i GM EPC GM Next Gen EPC har mange nye funktioner, designet til at gøre at finde den rigtige reservedel hurtigere og nemmere. For detaljerede instruktioner om brug af hver funktion, skal du vælge

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Brugervejledning @venbuild Light

Brugervejledning @venbuild Light HÅNDBOG FOR SYSTEMADMINISTRATOR/REDAKTØR Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OM @VENBUILD LIGHT... 3 ADGANG... 3 OVERSIGT OVER LÆRINGSOBJEKTER... 4 NAVIGATION... 5 OVERSIGT OVER VARIANTER... 5 OVERSIGT OVER EGNE

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Billedbeskæring & Irfan View

Billedbeskæring & Irfan View Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hvordan redigerer jeg billeder?...2 Installation af Irfan View...2 Opsætning af Irfan View...5 Gem med en fornuftig billedtype...5 Irfanview på dansk...6 Brug

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.172 Side 1 Lave et postkort som foldes sammen til A6 størrelse

Vejledning til Photofiltre nr.172 Side 1 Lave et postkort som foldes sammen til A6 størrelse Side 1 Til denne vejledning skal vi bruge skabelonen som er inddelt i 4 med hjælpelinjer. Der bruges 2 felter som så foldes sammen til et A6 kort. Der skal så laves noget specielt i Photofiltre hvor vi

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først Guide til Velkommen til Bring Online For at kunne bruge Bring Online, skal du have bredbånd, ca. 1 Mbit/sek, og en computer med Windows 2000 eller senere og Internet Explorer 6, 7 eller 8. Hvis du ønsker

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Privat-konferencer... 4 2 Oprettelse af hovedkonference... 5 2.1 Fremgangsmåde... 5 2.2 Standardopsætning

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Pronestor Catering. Modul 6. At bruge Pronestor Catering Side 6.0 6.5. Catering manager At bruge Bestillinger Side 6.1

Pronestor Catering. Modul 6. At bruge Pronestor Catering Side 6.0 6.5. Catering manager At bruge Bestillinger Side 6.1 Modul 6 At bruge Pronestor Catering Side 6.0 6.5 Catering manager At bruge Bestillinger Side 6.1 o Lås møder o Ordresøgning og historik o Rapporter og filtre At bruge Rapporter Side 6.2 o Udvælg rapporter

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap. Tjenestetid Grundtid... Regulering af beskæftigelsesgrad... 3 Kap. Tjenestetid: De syv aktivitetskategorier... 5

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

Kommunekort Vejledning

Kommunekort Vejledning Haderslev Kommune Kommunekort Vejledning Data & Information Rådhuscentret 6500 Vojens www.haderslev.dk gis@harderslev.dk Redigeret 23-01-2013 Indhold Tryk for at spring til afsnit 1. Kom nemt i gang 2.

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1 Side 1 I stedet for blot at sende en mail med kun hvid baggrund, kan man pynte mail'en lidt op - f.eks. ved at indsætte en personlig billedcollage med tekst i toppen af mail'en inden man begynder at skrive.

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Fagdage/fordybelsesdage

Fagdage/fordybelsesdage Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I det næste tager vi

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

I NV4000 Som broderimaskine.

I NV4000 Som broderimaskine. Hvis du kun ønsker at sætte et broderi på. Sådan påbegynder du et broderi: 1. Løft nålen ved at aktivere knappen på maskinen (billede nr. 1). 2. Tryk på knappen for at skifte til anden trykfod (billede

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4

IntoWords Tjekliste. IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Åbn IntoWords 1 Vindue funktioner 2 Profil gendannelse 3 Styreknapper 4 IntoWords oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning i Word 5 Oplæsning i PDF

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

NOVAX manual 2015. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Journalen... 3 Paneler i journalen... 3 Parkér patientfunktion... 3 Advarsel ved manglende diagnose... 4 Mest brugte i ydelseslisten... 6 FMK i indsæt fra journal... 6 Ændre bemærkning

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet).

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Wipigo Galleri. Brugsforvirring Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Kategorier/Gallerier/Albums, flere benævnelser for den samme ting.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere