Contents. WorkZone Process 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contents. WorkZone Process 2013"

Transkript

1 2013 Onlinehjælp

2 WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis af en 8 Start proces uden en 9 Opret ny sag til din proces 10 Søg efter sag til din proces 11 Sådan gemmer du på en sag 12 Vælg dokumenter 12 Angiv hoveddokument 12 Om procesikoner 13 Sådan forelægger du sager til godkendelse 15 Om at forelægge sager til godkendelse 16 Forelæg sag til godkendelse 17 Flere forelæggelser samtidigt 18 Om mappen Procesvisninger 19 Om mappen Procesvisninger 20 Om processer 21 Få vist aktive processer 22 Gem visning 23 Ryk frem eller tilbage mellem faser 24 Rediger tidsfristen for en proces 25 Om gensendte opgaver 25 Afslut en proces 26 Opgaver 27 Redigering af dokumenter 28 Versionering af dokumenter 29 Sådan søger du 29 Videresend en opgave 30 Vilkår og betingelser 31 Fejlfinding 32 2

3 Onlinehjælp Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 Onlinehjælpen viser dig, hvordan du bruger WorkZone Process. Nyheder i WorkZone Process WORKZONE PROCESS Start proces i Outlook Få vist aktive processer Rediger tidsfrist for proces Videresend en opgave LINKS ScanJours website ScanJours hjælpeportal 3

4 WorkZone Process 2013 Dokumenthistorik Version Dato Kommentar 2.0 April 2013 Onlinehjælp for WorkZone Process 2.0 oprettet. 2.1 Juni 2013 Produktnavnet er ændret fra ScanJour APF til WorkZone Process. 3.0 September 2013 Om procesikoner i Outlook er opdateret. 4

5 Onlinehjælp Nyheder Læs om nyheder i ScanJour WorkZone Process Overblikket Forretningsprocesser i Outlook: Du kan nu udvide og skjule alle subprocesser i overblikket Processer. Når en tidsfrist for en subproces er overskredet, bliver subprocessens ikon rødt. Nyt produktnavn: Navnet på dette produkt er ændret fra ScanJour APF til WorkZone Process. Dokumentversionering: Versionering, som introduceret i WorkZone Content Server 2013 SP1, understøttes nu af WorkZone Process. Hermed benyttes den tidligere måde at versionere på ikke længere. Hvis versionering ikke er sat på et dokument, når du åbner det fra en smartmail, bliver du bedt om at slå versionering til eller fra. Se Redigering af dokumenter. Procesikoner: Nogle af procesikonerne i Outlooks procesvisninger er ændret. Se de nye og opdaterede ikoner her. 5

6 WorkZone Process 2013 Sådan starter du processer I Microsoft Outlook kan du starte en proces baseret på s, du har modtaget. Eller du kan starte en proces uden en . I Captia Web Client kan du starte en proces baseret på en sag. Når du starter en proces i Outlook, skal du knytte processen til en eksisterende sag eller oprette en ny, som du knytter processen til. Herefter kan du gemme en og eventuelt vedhæftede dokumenter på sagen. Der oprettes automatisk en udløbsdato for processen, men du kan ændre denne manuelt. Når du har sat gang i en proces, underrettes sagsbehandleren og andre procesaktører gennem en smartmail, hvor de skal udføre en handling. 6

7 Onlinehjælp Start proces i Captia Web Client I ScanJour Captia kan du starte en proces baseret på en . Når du starter en proces, modtager sagsbehandleren en smartmail i Microsoft Outlook, hvor sagsbehandleren skal udføre en handling, for eksempel tage ejerskab over sagen. FORUDSÆTNINGER Før du starter en proces, skal du vælge en sag, som ikke allerede indgår i en igangværende proces. Du kan også oprette en ny sag. 1. På sagsdetailsiden, klik > Start APF proces. 2. Vælg en procestype. 3. Hvis du vil ændre tidsfristen for processen, så klik og angiv dato og tid. 4. Indtast en beskrivelse. 5. Klik Start. Note: I Outlook kan du få vist processen under Processer (i navigationspanelet, klik Forretningsprocesser). 7

8 WorkZone Process 2013 Start proces på basis af en Denne procedure beskriver, hvordan du starter en proces på basis af en , som herefter kan gemmes på en sag. Hvis du vil starte en proces uden at basere den på en , se Start en proces uden en . Hvis en bliver vist i læseruden, er det valgfrit at gemme en på en sag. Hvis du åbner en (ved at dobbeltklikke), er det obligatorisk at gemme en på en sag. 1. På fanen Startside, vælg en og klik Processer. En liste med processer vises. eller På fanen Meddelelse, åbn en (ved at dobbeltklikke) og klik Processer. En liste med processer vises. 2. Vælg en proces. Dialogboksen Sæt proces i gang åbnes. ens emne indsættes automatisk i feltet Titel. 3. Du kan eventuelt ændre processens tidsfrist. 4. I feltet Sagsnummer, vælg en sag fra listen over senest anvendte sager. eller Opret ny sag. eller Søg efter sag. 5. I feltet Sagsbehandler er dit navn automatisk sat ind. Du kan om nødvendigt vælge en anden person, der skal være ansvarlig for processen og sagsbehandlingen. Gem eventuelt en på en sag. 6. Klik Start proces i dialogboksen Sæt proces i gang. Processen sættes i gang. 8

9 Onlinehjælp Start proces uden en Du kan starte en proces uden først at vælge eller åbne en . Senere kan du vælge at gemme den på en sag. FORUDSÆTNINGER mappen, der er valgt i navigationsruden skal være tom. Vælg for eksempel mappen Udbakke. For at starte en proces uden en 1. På fanen Startside, klik Processer. En liste med processer vises. 2. Vælg en proces. Dialogboksen Sæt proces i gang vises. 3. Indtast en titel til processen. 4. I feltet Sagsnummer, vælg en sag fra listen over senest anvendte sager. eller Opret en ny sag. eller Søg efter en sag. 5. I feltet Sagsbehandler, vælg den person, der skal være ansvarlig for processen og for at behandle sagen. 6. Klik Start proces i dialogboksen Sæt proces i gang. Processen sættes i gang. 9

10 WorkZone Process 2013 Opret ny sag til din proces Når du sætter en proces i gang, kan du oprette en ny sag. Hvis du startede processen på basis af en , kan du gemme en på sagen. 1. Klik Opret ny sag i dialogboksen Sæt proces i gang. Dialogboksen Ny sag vises, hvor ens emne er indsat i feltet Titel. 2. Vælg en sagstype i feltet Sagstype (valgfri). 3. Indtast søgeord i feltet Sagsgruppe for at få vist forslag. -eller- Klik og vælg en sagsgruppe. Dialogboksen Vælg sagsgruppe vises. 4. Vælg en undergruppe i feltet Undernr., hvis den er aktiv. 5. Klik den næste -knap for at vælge facetter. Dialogboksen Vælg facet vises. 6. Klik Vælg... for at tilføje sagsparter. Dialogboksen Tilføj parter vises. 7. Når du har tilføjet sagsparter og lukket dialogboksen, så klik Adgang til sagen for at angive adgangsrettigheder for sagen. 8. Klik Opret sag eller tryk Enter. en gemmes på sagen, du lige har oprettet. 10

11 Onlinehjælp Søg efter sag til din proces Når du sætter en proces i gang, kan du søge efter en sag. Hvis du startede processen på basis af en , kan du gemme en på sagen. 1. Vælg Søg efter sag i feltet Sagsnummer. Dialogboksen Vælg sag vises. 2. Indtast eller vælg søgekriterier. 3. Klik Søg. Søgeresultaterne vises i den nederste rude. 4. Vælg en sag og klik OK. Note: Se Sådan søger du, hvis du vil vide mere om søgning. 11

12 WorkZone Process 2013 Sådan gemmer du på en sag Når du sætter en proces i gang på basis af en , du har modtaget, skal du gemme e- mailen og eventuelt vedhæftede dokumenter på sagen. Dialogboksen Gem åbnes fra dialogboksen Sæt proces i gang. Se Sådan starter du processer, hvis du vil have flere oplysninger om at sætte en proces i gang. Udfør opgaverne i denne rækkefølge: 1. Vælg dokumenter. 2. Angiv hoveddokument. 3. Tilføj eller fjern dokumentparter. Vælg dokumenter en og eventuelt vedhæftede dokumenter vises i dialogboksens øverste rude som dokumenter, der skal gemmes på sagen. Som standard er en og alle vedhæftede dokumenter markeret. 1. Hvis du vil udelukke et dokument, så fjern markeringen i afkrydsningsfeltet. 2. Gentag dette trin for hvert uønsket dokument. 3. Angiv hoveddokument. Angiv hoveddokument Hoveddokumentet gemmes direkte på sagen. Alle andre dokumenter gemmes som bilag til hoveddokumentet. Hvis din skal være hoveddokumentet, skal du ikke foretage dig noget, fordi en automatisk gøres til hoveddokumentet. 1. Hvis du vil angive et andet hoveddokument end en, så klik på det relevante dokument. Dokumentet markeres. 2. Klik Vælg som hoveddokument. 3. Tilføj eller fjern dokumentparter. eller 1. Hvis alle vedhæftede dokumenter skal gemmes på sagen som hoveddokumenter, så klik Gem alle som hoveddokumenter. 2. Tilføj eller fjern dokumentparter. 12

13 Onlinehjælp Om procesikoner I Microsoft Outlook kan du se en række ikoner i forskellige farver. Ikonerne bruges til at illustrere processernes forløb og status på de enkelte faser og opgaver. Ikonerne findes i oversigten over processer, subprocesser, i listen med s og i de enkelte smartmails. OVERSIGT OVER PROCESSER Iko n Type Procesikon Subprocesiko n Subprocesiko n Subprocesiko n Subprocesiko n Faseikon Faseikon Faseikon Faseikon Faseikon Faseikon Faseikon Opgaveikon Opgaveikon Opgaveikon Rækkeikon Rækkeikon Beskrivelse Processen er i gang. Subprocessen er i gang. Subprocessen er afsluttet. Subprocessen er stoppet. Subprocessens frist er overskredet. Fasen er i gang. Fasen er afventende. Fasen er lukket. Datoen og tidspunktet for tæt-på-udløbsfristen er overskredet. Fasen er afsluttet, og at datoen og tidspunktet for tæt-påudløbsfristen er overskredet. Datoen og tidspunktet for udløbsfristen er overskredet. Fasen er afsluttet, og at datoen og tidspunktet for udløbsfristen er overskredet. Opgaven er aktiv og afventende. Opgaven er blevet udført. Opgaven venter på, at den foregående opgave bliver udført. Rækken er skjult. Rækken er udvidet. OVERSIGT OVER SUBPROCESSER Iko n Type Subprocesiko n Beskrivelse Processen er en subproces. 13

14 WorkZone Process 2013 SMARTMAILS Iko n Type Opgaveiko n Opgaveiko n Opgaveiko n Beskrivelse Forekommer i listen med smartmails. Viser, at opgaven er blevet udført. Forekommer inde i smartmailen. Viser, at smartmailen indeholder en opgave. Forekommer inde i smartmailen. Viser, at opgaven er åben. 14

15 Sådan forelægger du sager til godkendelse Onlinehjælp 15

16 WorkZone Process 2013 Om at forelægge sager til godkendelse Med Ministerbetjening installeret kan du forelægge en sag til godkendelse i Captia Web Client. For at kunne gøre dette, skal sagen indgå i en igangværende proces uanset, hvilken fase processen er i. En forelæggelses livscyklus ser typisk således ud: 1. En proces startes i Captia Web Client eller Microsoft Outlook. 2. I Microsoft Outlook påtager personen, der er sat på sagen (sagsbehandleren), sig ejerskab på sagen. 3. Sagsbehandleren behandler sagen. 4. I Captia Web Client forelægger en person med adgang til sagen, for eksempel sagsbehandleren, sagen til godkendelse enten en foreløbig eller en endelig godkendelse. 5. De personer, der er udpeget til at godkende sagen, modtager en smartmail i Microsoft Outlook, hvor de skal godkende, afvise, springe over eller videresende opgaven til en anden. 6. Hvis samtlige godkender, bekræfter sagsbehandleren, at sagen er blevet godkendt. 16

17 Onlinehjælp Forelæg sag til godkendelse Når du forelægger en sag til godkendelse i Captia Web Client, skal du angive, hvem der skal godkende sagen, herunder hvilken i rækkefølge, godkendelserne skal foregå. Du kan også vedhæfte et eller flere sagsdokumenter og -henvisninger til processen. FORUDSÆTNINGER Pakken Ministerbetjening er installeret. Sagen indgår i en igangværende proces i behandlingsfasen. Sagen må ikke indgå i andre forelæggelser. For at forelægge en sag til godkendelse: 1. På sagsdetailsiden, klik > Start APF forelæggelse. 2. I feltet Resumé, indtast en kort beskrivelse af sagen, eller vælg et resumédokument. 3. I ruden Aktører, klik Tilføj til liste for at tilføje en person til at godkende. En dialogboks åbnes. 4. Indtast søgekriterier og vælg en person, der skal godkende. 5. Angiv en tidsfrist og klik OK. Udfør trin 3-5 for hver person, der skal godkende sagen. 6. Hvis du vil gemme listen over personer til at godkende og rækkefølgen, så klik Gem som... Listen kan herefter genbruges og vælges i feltet Forløbsmaske. 7. I ruden Dokumenter, klik Tilføj til liste for at tilføje en eller flere sagsdokumenter. 8. I ruden Henvisninger, klik Tilføj til liste for at tilføje en eller flere dokumenthenvisninger. 9. Hvis du vil forelægge sagen til midlertidig godkendelse, klik Start forelæggelse. eller Hvis du vil forelægge sagen til endelig godkendelse og aflevering klik Start forelæg. med aflevering. Note: Til godkendelse af sagen kan du kun vælge blandt personer med adgang til sagen. 17

18 WorkZone Process 2013 Flere forelæggelser samtidigt Du kan have flere forelæggelser kørende samtidig på den samme proces, for eksempel en proces af typen Lovforslag. Det kan du gøre uanset, hvilken fase processen befinder sig i. At køre parallelle forelæggelser er kun muligt for almindelige forelæggelser, det vil sige forelæggelser uden aflevering. For at starte en forelæggelse med aflevering, skal processen være i behandlingsfasen. Når først processen er startet, er den i sin afleveringsfase, og det er ikke muligt at starte nye forelæggelser med aflevering for den samme proces. Se Forelæg sag til godkendelse, hvis du vil vide, hvordan man forelægger en sag til godkendelse. 18

19 Onlinehjælp Om mappen Procesvisninger I Microsoft Outlook findes der under mappen Procesvisninger to oversigter - én over processer og én over subprocesser. Du kan se de processer, hvor du har adgang til de tilknyttede sager. Du kan også manuelt rykke frem og tilbage mellem faser, afslutte en proces, ændre deadline og gemme visninger, som er baseret på filtre. Se Om procesikoner, hvis du vil vide mere om procesikoner. 19

20 WorkZone Process 2013 Om mappen Procesvisninger I Microsoft Outlook findes der under mappen Procesvisninger to oversigter - én over processer og én over subprocesser. Du kan se de processer, hvor du har adgang til de tilknyttede sager. Du kan også manuelt rykke frem og tilbage mellem faser, afslutte en proces, ændre deadline og gemme visninger, som er baseret på filtre. Se Om procesikoner, hvis du vil vide mere om procesikoner. 20

21 Onlinehjælp Om processer I oversigten Processer (hovedprocesser), kan du udvide de enkelte processer og se: deres forløb og tidsfrist. de tilknyttede subprocesser. opgaverne og deres rækkefølge. hvem, der har afventende opgaver. enheden for personen med afventende opgaver. startdatoen for processer, subprocesser og opgaver. hvornår en opgave er blevet afsluttet. Du kan udvide og skjule alle hovedprocesser ved at højreklikke på en proces i oversigten og vælge Udvid Alle Processer eller Skjul Alle Processer. Se Om procesikoner, hvis du vil vide mere om, hvad ikonerne betyder. FLERE OPLYSNINGER OM FASER Når du vælger en proces i oversigten Processer, vises panelet Faser nederst i visningen. Her kan du se: processens faser. fasernes tilstand, for eksempel Opgave venter. hvornår fasen blev afsluttet. fasens tidsfrist. Du kan også få ekstra oplysninger om faser ved at holde musen over en bestemt række i kolonnen Faser. Så vises et værktøjstip med oplysninger om den nuværende fase. 21

22 WorkZone Process 2013 Få vist aktive processer Du kan få vist en liste over aktive processer og subprocesser og følge status på hver proces. Listen indeholder: Procestypen Processens navn Sagsbehandleren med ejerskab over processen Den nuværende fase og fasens status Processens start- og slutdato I oversigten Procesvisninger kan du også få vist eventuelle subprocesser og opgaver, der er knyttet til processerne, herunder deres status og historik. 1. Hvis du vil se oversigten over processer, så klik på folderen Processer. 2. Hvis du vil se oversigten over subprocesser, så klik på folderen Subprocesser. Note: Se Om procesikoner, hvis du vil vide mere om procesikoner. 22

23 Onlinehjælp Gem visning I procesoversigten Processer kan du gemme en bestemt visning. Det vil sige de processer, der vises, når du har anvendt et filter. Du anvender et filter ved at højreklikke i procesoversigten og vælge et filter (under Filtrer på procestype). Når du gemmer en visning, kan du se den i mappen Mine visninger. Denne mappe oprettes først, efter du har gemt en visning. For at gemmen visningen efter du har anvendt et filter: 1. Højreklik i procesoversigten. 2. Vælg Gem visning. Visningen får automatisk en titel. 3. Indtast eventuelt et andet navn for visningen. 4. Klik OK. 23

24 WorkZone Process 2013 Ryk frem eller tilbage mellem faser Du kan manuelt rykke frem til den næste fase i en proces eller rykke tilbage til den forrige. Dette gælder for alle aktive processer, som vises i oversigten Processer: Hvis du rykker frem til den næste fase, sættes eventuelt tilknyttede subprocesser og opgaver for denne fase i gang. Hvis du rykker tilbage til den forrige fase, sættes eventuelt tilknyttede subprocesser og opgaver for denne fase i gang. For at rykke frem eller tilbage: 1. Vælg en proces, som beskrevet i Få vist aktive processer. 2. Højreklik på processen. 3. Vælg Ryk frem eller Ryk tilbage. Fasens ændrede status vises i kolonnen Faser. 4. Højreklik en proces og vælg Opdater for at opdatere hele procesoversigten. Note: Se Om procesikoner, hvis du vil vide mere om de ikoner, du ser i kolonnen Faser. 24

25 Onlinehjælp Rediger tidsfristen for en proces I oversigten Processer kan du ændre tidsfristen (og titlen) for en proces eller subproces. Du kan enten flytte tidsfristen frem eller tilbage i tiden, men du kan kun vælge en dato, der falder samtidigt eller senere end dags dato. For at redigere tidsfristen for en proces eller subproces: 1. I procesoversigten, dobbeltklik på en proces eller subproces. eller Højreklik og vælg Rediger. 2. Foretag ændringer. Hvis det er en proces, du ændrer, kan du i samme dialogboks ændre de tilknyttede subprocesser. 3. Klik Gem. Note: Når en tidsfrist for en subproces ændres, gensendes afventende opgaver til brugerne. Hvis du ændrer tidsfristen for en proces, og den udløber før en tilknyttet subproces, vises subprocessen med en rød boks. Det betyder, at du skal ændre tidsfristen. Det skal du også gøre, hvis tidsfristen for en subproces falder tidligere end dags dato. Om gensendte opgaver Smartmails med opgaver gensendes, når der eksisterer en subproces med en afventende opgave, og nogen ændrer tidsfristen for denne subproces. Forestil dig, at en proces er blevet startet, og den har en eller flere subprocesser med en opgave. Når subprocessen startes, bliver en smartmail sendt til nogen, som herefter forventes at udføre dens opgave. Indtil personen udfører opgaven, er den afventende. Hvis nogen i mellemtiden for eksempel procesejeren ændrer tidsfristen for subprocessen, så gensendes smartmailen. I smartmailens afsnit Historik vises den ændrede tidsfrist, og opgavens status er Gensendt. 25

26 WorkZone Process 2013 Afslut en proces Du kan afslutte en aktiv proces i oversigten Processer. 1. Vælg en proces, som beskrevet i Få vist aktive processer. 2. Højreklik på processen. 3. Vælg Afslut. Processen forsvinder fra oversigten. 4. Højreklik en proces og vælg Opdater for at opdatere oversigten Forretningsprocesser. Note: Se Om procesikoner, hvis du vil vide mere om de ikoner, du ser i oversigten. 26

27 Onlinehjælp Opgaver Opgaver sendes til dig som smartmails, hvor du bliver bedt om at gøre noget, for eksempel tage ejerskab over en sag eller godkende et sagsdokument. Når du har udført en handling i en smartmail, ændres dens status til Afsluttet. Derefter kan processen fortsætte. Hvis du har modtaget en opgave, og nogen ændrer tidsfristen for den relaterede subproces, så bliver opgaven sendt til dig igen. Se Om gensendte opgaver, hvis du vil have flere oplysninger. 27

28 WorkZone Process 2013 Redigering af dokumenter Når du modtager en smartmail, kan du redigere Word-dokumenter, Excel-regneark og PowerPoint-præsentationer, hvis dokumentet har tilstanden udkast (UÅ). Hvis dokumentet er arkiveret (ARK), lukket (AFS) eller låst (UL), kan du ikke redigere det. SLÅ DOKUMENTVERSIONERING TIL ELLER FRA Hvis din organisation arbejder med versionering af dokumenter, så kan du slå versionering til eller fra på de enkelte dokumenter. For et dokument kan versionering slås til, fra eller ikke være sat. Se mere information om versionering i WorkZone for Office. Hvis du åbner et dokument til redigering fra en smartmail, og versionering ikke er sat på det dokument, bliver du spurgt om du vil slå versionering til eller fra. 28

29 Onlinehjælp Versionering af dokumenter Diagrammet illustrerer, hvordan redigering af et dokument via en smartmail virker: BESKRIVELSE AF DIAGRAM Hvis dokumentet senest er blevet redigeret af dig, tjekker systemet, om dokumentet er låst: Dokumentet er låst en ny version af dokument oprettes, som du kan redigere. Dokumentet er ikke låst du kan redigere den nuværende version af dokumentet. Hvis dokumentet senest blev redigeret af en anden bruger, tjekker systemet, om dokumentet er et udkast: Dokumentet er et udkast dokumentet låses, og en ny version af dokumentet oprettes, som du kan redigere. Dokumentet er ikke et udkast en ny version af dokumentet oprettes, som du kan redigere. Sådan søger du Når du starter en proces, kan du søge efter sager og dokumentparter ved hjælp af søgedialogbokse. Dialogboksene Vælg sag og Vælg parter indeholder både tekstfelter, et fritekstfelt og på forhånd definerede søgefiltre, som du kan bruge til at indsnævre din søgning. Du kan bruge søgeoperatorer til at gøre dine søgninger mere præcise. Det har ingen betydning, om du skriver søgeoperatorer med små eller store bogstaver. For flere oplysninger, åbn hjælpen fra den dialogboks, hvor du vil foretage søgningen. 29

30 WorkZone Process 2013 Videresend en opgave Du kan videresende opgaver til andre medlemmer af din afdeling, organisatoriske enhed eller myndighed, men kun til personer med adgang til den sag, som er knyttet til processen. Disse personer vises i Sagsbehandler-listen i smartmailens nederste del. For at videresende en opgave: 1. Vælg en sagsbehandler. 2. Klik Videresend. 30

31 Onlinehjælp Vilkår og betingelser INTELLEKTUEL EJENDOMSRET Dette dokument tilhører ScanJour. Oplysningerne heri må ikke kopieres, bruges eller videregives uden for denne sammenhæng til andet end forretningsmæssige formål eller til teknisk evaluering. Dette forbehold afskærer ikke modtageren fra at bruge oplysningerne, hvis de er fremskaffet på en måde, hvor der ikke er angivet nogen begrænsninger. ANSVARSFRASKRIVELSE Dette dokument er udelukkende beregnet til generel information. Oplysningerne anses for at være korrekte og retvisende, men ScanJour kan ikke garantere for dette. ScanJour forbeholder sig ret til at ændre dokumentet og de beskrevne produkter uden varsel, og ScanJour og dokumentets ophavsmænd fraskriver sig ethvert erstatningsansvar. ScanJour er et indregistreret varemærke, der anvendes af ScanJour A/S på licens. Alle øvrige logoer, varemærker og servicemærker tilhører de respektive tredjeparter. Copyright ScanJour A/S Alle rettigheder forbeholdes. 31

32 WorkZone Process 2013 Fejlfinding Klik på et emne nedenfor for at se løsningen. Historik-dokumentet for forelæggelse vises ikke korrekt i Captia Web Client Når du åbner historik-dokumentet for en forelæggelse i Captia Web Client, overlapper teksten. Løsning: Højreklik på dokumentet og vælg Vis > Normal eller Udkast. 32

Indhold. WorkZone Process2013 R3

Indhold. WorkZone Process2013 R3 2013 R3 Onlinehjælp WorkZone Process2013 R3 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 R3 3 Om WorkZone Process 4 Nyheder 5 Starte processer 7 Start en ny proces 8 Tilføj en sag til din proces 11 Gem

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 4. 2. Nyheder 6. 3. Kom godt i gang 11. 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 12

1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 4. 2. Nyheder 6. 3. Kom godt i gang 11. 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 12 2016 Onlinehjælp WorkZone Process2016 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 4 2. Nyheder 6 3. Kom godt i gang 11 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 12 4.1 Angiv datoer og tidspunkter

Læs mere

WorkZone Mobile Onlinehjælp

WorkZone Mobile Onlinehjælp 2014 WorkZone Mobile Onlinehjælp WorkZone Mobile2014 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile 2014 3 2. Nyheder 4 3. Kom godt i gang 5 4. Log på og log af 6 5. Besvar en opgave 7 6. Arbejde offline 8

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 R2 5. 2. Nyheder 7. 3. Kom godt i gang 13. 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 14

1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 R2 5. 2. Nyheder 7. 3. Kom godt i gang 13. 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 14 2016 R2 Onlinehjælp WorkZone Process2016 R2 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 R2 5 2. Nyheder 7 3. Kom godt i gang 13 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 14 4.1 Angiv datoer og tidspunkter

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10 2017 Onlinehjælp WorkZone Mobile2017 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile 2017 3 2. Nyheder 4 3. Kom godt i gang 6 4. Brug WorkZone Mobile 7 5. Log på og log af 10 6. Arbejde med møder 11 7. Arbejde

Læs mere

Contents. WorkZone for Office 2.3

Contents. WorkZone for Office 2.3 2.3 Onlinehjælp WorkZone for Office 2.3 Contents WorkZone for Office 2.3 onlinehjælp 3 Kom godt i gang 4 Nyheder 7 Sådan opretter du dokumenter på sager 9 Arbejde med dokumenter gemt på sager 13 Sådan

Læs mere

Indhold. WorkZone for Office3.1

Indhold. WorkZone for Office3.1 3.1 Onlinehjælp WorkZone for Office3.1 Indhold Onlinehjælp til WorkZone for Office 3.1 4 Kom godt i gang 5 Nyheder 9 Arbejde med Excel-dokumenter 13 Opret dokumenter på sager 14 Arbejd med dokumenter gemt

Læs mere

Indhold. WorkZone Client 2.0

Indhold. WorkZone Client 2.0 2.0 Onlinehjælp WorkZone Client 2.0 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Client 2.0 3 Kom godt i gang med WorkZone Client 4 Nyt i WorkZone Client 6 Arbejde med brugergrænsefladen 8 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Indhold. WorkZone for Office3.2

Indhold. WorkZone for Office3.2 3.2 Onlinehjælp WorkZone for Office3.2 Indhold Onlinehjælp til WorkZone for Office 3.2 4 Kom godt i gang 5 Nyheder 9 Arbejde med Excel-dokumenter 13 Opret dokumenter på sager 14 Arbejd med dokumenter gemt

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Indhold. WorkZone Client2.1

Indhold. WorkZone Client2.1 2.1 Onlinehjælp WorkZone Client2.1 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Client 2.1 3 Kom godt i gang med WorkZone Client 4 Nyt i WorkZone Client 5 Arbejde med brugergrænsefladen 8 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Hvordan arbejder jeg med praktikforløbet?

Hvordan arbejder jeg med praktikforløbet? VEJLEDNING FOR PRAKTIKSTEDER Hvordan arbejder jeg med praktikforløbet? Indhold Praktikforløbet...2 Hvordan du arbejder i praktikforløbet...5 Åbne og redigere aktivitet:...5 Godkende en aktivitet...6 Dialogforum

Læs mere

WorkZone Mobile2016. Indhold. 1. Hent WorkZone Mobile 3. 2. Vilkår og betingelser 5

WorkZone Mobile2016. Indhold. 1. Hent WorkZone Mobile 3. 2. Vilkår og betingelser 5 2016 Download Guide WorkZone Mobile2016 Indhold 1. Hent WorkZone Mobile 3 2. Vilkår og betingelser 5 2 Download Guide 1. Hent WorkZone Mobile Du kan hente WorkZone Mobile på forskellige måder afhængig

Læs mere

VEJLEDNING SCANJOUR 12-14 15-16 17-23 (20-22) 24-29 30 31 SCANJOUR Rediger personsag 32 SCANJOUR Rediger akt på personsag 33

VEJLEDNING SCANJOUR 12-14 15-16 17-23 (20-22) 24-29 30 31 SCANJOUR Rediger personsag 32 SCANJOUR Rediger akt på personsag 33 VEJLEDNING SCANJOUR v.3 JOURNALISERING AF PERSONSAG SIDE Forside 1 SCANJOUR logon 2 SCANJOUR - findes personsag og adressat i SCANJOUR 1-5 -> JA -> JA tjek sager -> JA tjek navne -> NEJ SCANJOUR Opret

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

3.3 HF03. Onlinehjælp

3.3 HF03. Onlinehjælp 3.3 HF03 Onlinehjælp WorkZone for Office 3.3 HF03 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone for Office 3.3 HF03 4 2. Nyheder 5 3. Kom godt i gang 10 4. Arbejde med Excel-dokumenter 16 4.1 Opret dokumenter på

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Brugervejledning. Android

Brugervejledning. Android 2018.2 Brugervejledning Android WorkZone Mobile2018.2 for Android Indhold 1. WorkZone Mobile 2018.2 til Android 3 2. Nyheder 5 3. Kom godt i gang 6 4. Brug WorkZone Mobile 8 5. Log på og log af 11 6. Arbejde

Læs mere

Pronestor Catering. Modul 6. At bruge Pronestor Catering Side 6.0 6.5. Catering manager At bruge Bestillinger Side 6.1

Pronestor Catering. Modul 6. At bruge Pronestor Catering Side 6.0 6.5. Catering manager At bruge Bestillinger Side 6.1 Modul 6 At bruge Pronestor Catering Side 6.0 6.5 Catering manager At bruge Bestillinger Side 6.1 o Lås møder o Ordresøgning og historik o Rapporter og filtre At bruge Rapporter Side 6.2 o Udvælg rapporter

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Novell Teaming 2.1. Novell. 19. januar 2010. Hurtig start. Starte Novell Teaming. Lære Novell Teaming-brugergrænsefladen og funktionerne at kende

Novell Teaming 2.1. Novell. 19. januar 2010. Hurtig start. Starte Novell Teaming. Lære Novell Teaming-brugergrænsefladen og funktionerne at kende Novell Teaming 2.1 19. januar 2010 Hurtig start Novell Når du begynder at bruge Novell Teaming, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

2014 R2. Onlinehjælp

2014 R2. Onlinehjælp 2014 R2 Onlinehjælp WorkZone for Office2014 R2 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone for Office 2014 R2 4 2. Nyheder 5 3. Kom godt i gang 13 4. Arbejde med Excel-dokumenter 18 4.1 Opret dokumenter på sager

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Process Nyheder Kom godt i gang Om WorkZone Process 16

1. Onlinehjælp til WorkZone Process Nyheder Kom godt i gang Om WorkZone Process 16 2017 Onlinehjælp WorkZone Process2017 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2017 5 2. Nyheder 7 3. Kom godt i gang 14 4. Om WorkZone Process 16 5. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 18 5.1 Angiv

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

Vejledning ACADRE WEBKLIENT

Vejledning ACADRE WEBKLIENT ACADRE WEBKLIENT September 2019 Vejledning ACADRE WEBKLIENT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPRET EN NY SAG... 3 1.1 Opret en sag med autoprofil... 3 1.2 Opret en ny sag uden autoprofil... 4 2. OUTLOOK INTEGRATION

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Novell Vibe 4.0. Marts 2015. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe 4.0. Marts 2015. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe 4.0 Marts 2015 Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde. Dette dokument

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Påkrævede ændringer til mailklient I forbindelse med omlægning af Nordby antenneforenings mailserver 2013.

Påkrævede ændringer til mailklient I forbindelse med omlægning af Nordby antenneforenings mailserver 2013. Påkrævede ændringer til mailklient I forbindelse med omlægning af Nordby antenneforenings mailserver 2013. 1 Versions historie... 2 2 Ny mailserver, hvorfor?... 2 3 Hvad betyder en ny mailserver egentligt?...

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone for Office Nyheder Kom godt i gang Arbejde med Word-dokumenter Opret dokumenter på sager 13

1. Onlinehjælp til WorkZone for Office Nyheder Kom godt i gang Arbejde med Word-dokumenter Opret dokumenter på sager 13 2017 Onlinehjælp WorkZone for Office2017 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone for Office 2017 4 2. Nyheder 5 3. Kom godt i gang 8 4. Arbejde med Word-dokumenter 13 4.1 Opret dokumenter på sager 13 4.2 Arbejde

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice

Vejledning til Køreprøvebooking. Borgerservice Vejledning til Køreprøvebooking Borgerservice Indhold Login som borgerservice... 3 Opret køreskole... 3 Rediger køreskole... 4 Rediger kørelærer... 4 Opret prøveforløb til kørekort... 5 Betaling af prøveforløb

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Email

Brugervejledning. til Waoo! Email Brugervejledning til Waoo! Email Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oprettelse af mailadresser...4 Anvendelse af webmail...8 Opsætning af Windows Mail... 12 Opsætning af Outlook Express...18 Opsætning af

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi Skema Dit brugernavn og adgangskode Sådan logger du på det trådløse netværk Sådan

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG

ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG - Sådan lægger du din informationssikkerhedshåndbog om til de nye ISO- standarder 1. Opgrader til version 4.6.0 (eller senere)... 2 2. (Kun for brugere af

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM

Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Installation og opsætning af Outlook klient til Dynamics CRM Først velkommen til din hostede Dynamics CRM. Med Outlook klienten installeret får du

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere