Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016"

Transkript

1 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

2 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5 Kopiering af enkelt team... 5 Tilpasning af teammedlemmer... 5 Aktiviteter... 5 Skemaer... 6 Udveksling af elevdata mellem skoler... 6 Skift skoleår... 8 Skole uden klasseoprulning, fx visse ungdoms- og efterskoler... 8 Skole med klasseoprulning... 9 Trin 1 Klasser i det nye skoleår Trin 2 Hvad skal der ske med de nuværende klasser Deling af klasser Sammenlægning af klasser Udgående klasser Trin 3 Status over klasseoprulning Import af data for kommende skoleår Elev- og forældredata Tilpasning og oprydning Afdelinger m.m Adgang til beskyttet elevdata Adgang til lektiedagbøger Rettigheder Oprydning Fjerne gamle data Slet gamle nyheder Fjern dokumenter og billeder... 18

3 Side 3 Slet gamle skemaperioder Vejledning og support... 19

4 Side 4 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de forskellige rutiner i forbindelse med afslutningen af skoleåret og starten af nyt skoleår i SkoleIntra. Klargøring til nyt skoleår Kommende 0.-klasser Det er muligt at importere kommende 0.-klasser i det eksisterende skoleår, så du kan benytte SkoleIntra til at kommunikere med forældrene til de nye elever allerede i løbet af foråret. Flere elevadministrative systemer giver mulighed for at eksportere kommende 0.-klasser som såkaldte stjerneklasser (*-klasser), så klasserne kan importeres i SkoleIntra. Normalt vil det være muligt at importere klasser, som har 1. august som startdato, klassetrin 0 (nul) og er en normalklasse. Team I forbindelse med det nye skoleår er det ofte nødvendigt at foretage nogle justeringer af personalets tilknytning til forskellige team. Så snart fagfordelingen er på plads, kan du tilpasse team til det kommende skoleår. Dette gøres under Databaser > Personale > Teammedlemmer. Selvom det er muligt at tilknytte medlemmer til team for næste skoleår, anbefaler vi, at du i stedet benytter muligheden for at kopiere de eksisterende medlemmer til det kommende skoleår og derefter flytter rundt på de enkelte medlemmer, hvis det er nødvendigt. I forbindelse med navngivning af team, vil vi anbefale, at du bruge nogle teamnavne, som kan bruges igennem flere år. Har du fx valgt at benytte klassebetegnelser i forbindelse med klasseteam, vil det medføre, at det er nødvendigt at ændre navnet fra år til år. I stedet kan du fx benytte Team2016A for klasseteamet for den kommende 0A. Denne metode til navngivning kan også med fordel benyttes ved navngivning af lektiedagbøger. Oprettelse af nyt team Figur 1 Oprettelse af nyt team Du kan oprette nye team ved at klikke på ikonet Tilføj. Bemærk, at det kun er muligt at oprette nye team i det nuværende skoleår.

5 Side 5 Massekopiering af team Linket Massekopier giver mulighed for at kopiere alle team til det kommende skoleår. Figur 2 Massekopiering af team Hvis du har fulgt vores anbefaling ved navngivning af team, vil det ofte ikke være nødvendigt at foretage store ændringer i forbindelse med massekopiering af team. Det er dog muligt at kopiere medlemmerne af et team til et andet team, hvis det er nødvendigt se figur 2. Kopiering af enkelt team Du kan også at kopiere et team ad gangen. Dette gør du ved at klikke på ikonet Kopier til næste skoleår ud for det enkelte team. Figur 3 Overførsel af team til næste skoleår Ved kopiering af et enkelt team er der også mulighed for at kopiere teammedlemmerne til et andet team. Tilpasning af teammedlemmer Når du har kopieret dine team til det kommende skoleår, er det ofte nødvendigt at tilføje eller fjerne medlemmer. Dette gør du ved at trykke på ikonet Rediger team for næste skoleår. Figur 4 Tilpasning af team Aktiviteter Det er muligt at oprette aktiviteter for det kommende skoleår under Koordination > Kalender. Hvis der skal tilknyttes klasser til aktiviteten, skal du benytte den nuværende klassebetegnelse, da kalenderaktiviteter

6 Side 6 rulles op i forbindelse med skiftet af skoleåret. Hvis du har overført team til det kommende skoleår, vil kalenderfunktionen tage hensyn til det, når du sætter team på aktiviteten. Det betyder, at det er teammedlemmerne for det kommende skoleår, som vil få besked om aktiviteter efter 1. august, hvis du sender besked til deltagerne i forbindelse med oprettelsen af aktiviteten. Skemaer Så snart skemaerne for det kommende skoleår er færdige, kan du importere dem til SkoleIntra. Hvis du importerer fra Tabulex TRIO eller KMD Educa Personale, vil SkoleIntra oprette de nødvendige skemaperioder for det kommende skoleår i forbindelse med importen. Hvis du derimod importerer fra et skemalægningsprogram fx fra Tabulex, skal du selv oprette skemaperioderne. Dette gør du under Admin > Skemaer > Opret skemaperioder og tomme grundskemaer for alle uger. Figur 5 Oprettelse af skemaperioder Skemaperioderne vil være skjulte i Elev- og ForældreIntra. Det betyder, at du godt kan importere skemaer for det kommende skoleår, så medarbejderne har mulighed for at se skemaerne, inden de bliver offentliggjort i Elev- og ForældreIntra. Ønsker du at offentliggøre skemaperioderne gøres dette via Admin > Skemaer > Oversigt over Skemaperioder. Udveksling af elevdata mellem skoler Det er muligt at eksportere og importere elevdata fx elevplaner, klasselognoter og kontaktbogsnoter fra en skole til en anden skole under menuen Admin > Import/eksport > Udveksling af en elevs data mellem skoler. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at forældrene skal give tilladelse til, at data overføres fra skole til skole, og det er den afgivende skoles ansvar, som skal indhente tilladelsen. Figur 6 Eksport af en elevs elevdata

7 Side 7 Bemærk at det kun er muligt at eksportere elevdata for fem elever om dagen. Hvis du har behov for at eksportere data for flere elever fx i forbindelse med overførsel af elever til en overbygningsskole, kan du kontakte supporten.

8 Side 8 Skift skoleår I SkoleIntra kan selve skiftet af skoleåret foregå på to måder enten uden klasseoprulning eller med klasseoprulning. Skift af skoleåret uden klasseoprulning kan benyttes af fx efterskoler og daginstitutioner, hvor der ikke er behov for, at klasserne/stuerne rykker et trin op. Selve skiftet af skoleåret i SkoleIntra foregår under menuen Admin > Tilpasning > Skift til nyt skoleår. Skole uden klasseoprulning, fx visse ungdoms- og efterskoler Skift af skoleåret uden klasseoprulning er rimelig simpel. Figur 7 Skift af skoleår uden klasseoprulning Først vælges, at du vil foretage et skift af skoleår uden klasseoprulning se figur 7. Når du trykker Næste, vil du blive bedt om at bekræfte, at du ikke har elever, som skal fortsætte i en ny klasse se figur 8. Figur 8 Bekræftelse af at du ønsker at foretage et skift af skoleåret uden klasseoprulning Efter tryk på Skift til skoleåret 2016/2017 vil skoleåret blive ændret til 2016/2017, og du vil få mulighed for at udskrive en huskeliste med gode råd til de øvrige ting, som du skal gøre, inden du er helt færdig med at skifte skoleåret se figur 9. Figur 9 Skoleåret er ændret, og du kan udskrive en huskeliste

9 Side 9 Under hele forløbet er det muligt at fortryde og gendanne tilbage til det gamle skoleår. Skole med klasseoprulning Du skal vælge muligheden Skole med klasseoprulning, hvis du har elever, som rykker et klassetrin op i det nye skoleår. Når du vælger denne mulighed, er det vigtigt at være opmærksom på følgende. Hvis du normalt importerer oplysninger om elever og forældre fra et administrativt system fx KMD Educa Elev, Tabulex, Dansk Skoledata, EDB Brugsen osv., vil du først kunne foretage skiftet af skoleåret, når de administrative systemer har sendt data for det kommende skoleår. Den præcise dato for, hvornår data er klar vil blive udmeldt, når vi har modtaget dato fra Styrelsen for It og Læring. Figur 10 Advarsel ved gamle data Hvis du normalt ikke importerer elev- og forældreoplysninger fra et elevadministrativt system, men i stedet vedligeholder elev- og forældreoplysninger manuelt eller ved import af csv-filer/regneark, kan du vælge at basere oprulningen af klasser på de nuværende klassebetegnelser. Her er du så ikke afhængig af, at der ligger oplysninger klar fra de administrative systemer. Figur 11 Skole med klasseoprulning Når du har markeret Skole med klasseoprulning, vælger du knappen Næste. Selve skiftet af skoleåret og oprulningen af klasser består af tre trin, som du vil blive ledt igennem. Du har undervejs mulighed for at afbryde skiftet af skoleåret, hvis du støder på problemer.

10 Side 10 Trin 1 Klasser i det nye skoleår Først skal du angive de klasser, som du skal bruge i det nye skoleår. Hvis du normalt importerer elev- og forældreoplysninger fra et administrativt system, vil SkoleIntra hente klassebetegnelserne derfra. Hvis du derimod vedligeholder oplysningerne selv, fx ved import af en csv-fil, har du mulighed for at tage udgangspunkt i de nuværende klassebetegnelser ved at trykke på knappen Oprul nuværende klassebetegnelser. Figur 12 Trin 1 - Oversigt over klasser i det nye skoleår Du har mulighed for at ændre, tilføje og slette eventuelle klasser. Men det vil ofte ikke være nødvendigt, hvis klasserne er hentet fra det administrative system. I forbindelse med klassebetegnelser i SkoleIntra skal du være opmærksom på, at de skal være mindst tre tegn og ikke må indeholde mellemrum og specialtegn. 3.A vil i SkoleIntra være 03A. Du kan også vælge at nulstille listen ved at trykke på Nulstil nedenstående liste og hente klassebetegnelserne igen enten fra det administrative system ved at trykke Hent klassebetegnelser fra central server eller ved at hente de nuværende klassebetegnelser fra SkoleIntra. Når du er tilfreds med listen over klassebetegnelserne for det nye skoleår, vælger du knappen Næste. Trin 2 Hvad skal der ske med de nuværende klasser I Trin 2 skal du vælge, hvordan de nuværende klasser skal oprulles til de nye klasser. Der er følgende fire muligheder: Oprulles til, Sammenlægges til, Deles til og Nedlægges. Figur 13 Hvad skal der ske med de nuværende klasser?

11 Side 11 SkoleIntra har lavet et kvalificeret forslag til klasseoprulningen. Det vil fx sige, at 01A bliver oprullet til 02A, 02A bliver oprullet til 03A og så videre. Hvis SkoleIntra ikke har noget forslag til, hvad der skal ske med en klasse, vil du se en markering ud for klassen, som betyder, at du skal være opmærksom på, hvad der skal ske med klassen. Figur 14 Markering af klasser, som du skal være opmærksom på Der kan være tale om klasser, som skal deles, sammenlægges eller nedlægges. Deling af klasser Hvis du har en klasse, som skal deles til to nye klasser i det nye skoleår, skal du klikke på det lille redigerikon ud for klassen. Figur 15 Deling af klasse påbegyndes ved at trykke på redigerikonet I følgende eksempel skal klassen 04A deles til 05A og 05B. Først vælges Deles til og derefter markeres de klasser, som 04A skal deles til. Slut af med at trykke på knappen OK. Figur 16 Deling af klasse til to nye klasser Derefter kan du vælge, hvad du ønsker, der skal ske med 04As dokument- og billederarkiverne i Forældreog ElevIntra ved at trykke på redigerikonet til højre for Tilknyttes. Figur 17 Tilknytning af arkiver

12 Side 12 Du kan vælge, om arkiverne skal tilknyttes både 05A og 05B, slettes eller arkiveres i PersonaleIntra dokumentarkiv. Figur 18 Hvad skal der ske med arkiverne? Sammenlægning af klasser Når du skal sammenlægge klasser, skal du vælge redigerikonet ud for de klasser, som du ønsker at sammenlægge. I dette eksempel skal klasserne 08A og 08B sammenlægges til 09X. Figur 19 Valg af klasse, som skal sammenlægges Der åbner nu et nyt vindue, hvor du skal vælge Sammenlægges til. Figur 20 Valg af klasse, som der skal sammenlægges til Det samme gør du for klassen 08B.

13 Side 13 Ligesom ved deling af klasser har du mulighed for at tilknytte arkiverne i Elev- og ForældreIntra til klasserne i det nye skoleår. Dette gør du ved at klikke på redigerikonet til højre for Tilknyttes til. Der åbner nu et nyt vindue, hvor du tilknytter 08As arkiver til 09X. Det samme skal du gøre for klassen 08B. Figur 21 Vælg klasse, som arkiverne skal tilknyttes Du har selvfølgelig også mulighed for at gemme klassernes arkiver i PersonaleIntras dokumentarkiv eller slette arkiverne. Udgående klasser Du har selvfølgelig også nogle klasser, som ikke fortsætter i det nye skoleår. Der kan være tale om afgangsklasser, hvor eleverne skal videre til et 10.-klasses center, eller 7.-klasses elever, hvor eleverne skal videre til overbygningsskolen. Disse klasser kan du ofte vælge at nedlægge. Dette gør du ved at trykke på ikonet ud for klassen og vælge Nedlægges. Figur 22 Nedlæggelse af klasse Det vigtigste ved nedlæggelse af en klasse er at bestemme sig for, hvad der skal skal ske med klassens arkiver i Elev- og ForældreIntra. Dette gør du ved at klikke på redigerikonet ud for Tilknyttes.

14 Side 14 Figur 23 Her vælges mellem hvad der arkiveres eller slettes Når du har valgt, hvad der skal ske med dine nuværende klasser, er du klar til at gennemføre selve klasseoprulningen. Dette gør det ved at klikke på Udfør. Der vil nu komme en dialogboks, hvor du vil blive bedt om at bekræfte, at du ønsker at foretage klasseoprulningen. Når du har bekræftet, at du vil gennemføre klasseoprulningen, går SkoleIntra i gang med at oprulle dine klasser. Denne oprulning kan godt tage noget tid, så du skal være lidt tålmodig. Trin 3 Status over klasseoprulning Når klasseoprulningen er gennemført, vil du i Trin 3 se en status over klasseoprulningen. Du har adgang til en detaljeret log over oprulningen og du kan udskrive en huskeliste med de øvrige opgaver, som der er i forbindelse med skift af skoleåret i SkoleIntra. Det er altid en god ide at kontrollere, om nu klasseoprulningen er gået godt fx ved at tjekke, om arkiverne nu er kopieret korrekt i forbindelse med sammenlægning eller deling af klasser. Figur 24 Status over klasseoprulning Hvis loggen viser fejl, eller du opdager fejl ved det manuelle tjek, skal du rulle skoleåret tilbage ved at gå ind i menuen Admin > Tilpasning > Skift til nyt skoleår og vælge Gendan skoleåret...

15 Side 15 Figur 25 Gendannelse af skoleåret Hvis du bliver ved med at få fejl i forbindelse med skift til nyt skoleår, bør du kontakte supporten ved at sende en mail til Import af data for kommende skoleår Elev- og forældredata Når du har skiftet skoleåret i SkoleIntra og kontrolleret, om alt ser fornuftigt ud, er du klar til at importere elev- og forældreoplysninger for det kommende skoleår. Dette foregår som normalt under menuen Admin > Import/eksport > Elev- og forældreoplysninger > Importer oplysninger om elever og forældre fra... Når importen er gennemført, er det ekstra vigtigt at kontrollere, om data nu er importeret som forventet. Det vil sige, at du skal gå ind under Databaser > Elever > Elevkartotek og tjekke, om eleverne nu er placeret i de rigtige klasser. Vær især opmærksom i forbindelse med klassedeling og -sammenlægning. Tilpasning og oprydning Afdelinger m.m. I forbindelse med klargøringen til det nye skoleår kan det være, at der skal ændres på medarbejdernes og klassernes afdelingstilknytning. Dette gør du under menuen Admin > Tilpasning > Afdelinger. Figur 26 Afdelingsoversigten

16 Side 16 Du kan ændre afdelingstilknytningen for en klasse eller en medarbejder ved at klikke dig ind på den enkelte afdeling og vælge Tilknyttede klasser eller Afdelingsteam. Figur 27 Afdelingstilknytning Ligeledes kan der være behov for at tilpasse start- og sluttiderne i skemaerne og booking. Dette kan du gøre under Admin > Tilpasning > Start- og sluttider for skema og booking for afdelinger. Hvis din skole benytter gårdvagtsmodul, kan det også være, at du skal tilpasse gårdvagterne for det nye skoleår. Adgang til beskyttet elevdata I forbindelse med det nye skoleår kan der også være behov for at ændre rettighederne til beskyttet elevdata dvs. adgang til elevplaner, kontaktbøger og klasselogs. Du skal derfor gå ind under Admin > Adgang > Beskyttet elevdata. Her kan du vælge at tildele adgang ud fra skemaet eller manuelt. Figur 28 Tildeling af adgang til beskyttet elevdata Du kan læse mere om adgang til beskyttet elevdata her: =5.13.1&Modul=LI#Elevdata

17 Side 17 Adgang til lektiedagbøger Der kan være behov for at ændre adgang til lektiedagbøgerne. Der kan være kommet nye medarbejdere til, som skal have adgang, og der er medarbejdere, som ikke længere skal have adgang. Du tilpasser adgang til lektiedagbøgerne under Samarbejder > Dagbøger ved at klikke på ikonet Egenskaber. Figur 29 Redigering af egenskaber på lektiedagbog Du kan nu tilknytte nye medarbejdere og fjerne medarbejdere, som ikke længere skal have adgang. Figur 30 Tilknyt nye medarbejdere til en lektiedagbog Rettigheder Hvis du har medarbejdere, som har fået nye arbejdsområder fx nye vikardækkere osv., skal du sørge for, at de har de rigtige rettigheder under Admin > Adgang > Brugernes koder og rettigheder. Du kan læse mere om tildeling af rettigheder på følgende link: on=5.13.1&modul=li#rettigheder.

18 Side 18 Oprydning Til sidst er der kun tilbage at rydde op i gamle data i dit SkoleIntra. Dette har du forskellige værktøjer til under Admin > Tilpasning. Fjerne gamle data Du kan fjerne gamle reservationer, opslag, aktiviteter m.m. ved at markere, hvad du gerne vil have slettet og angive en dato. Figur 31 Fjern gamle data Slet gamle nyheder Du kan slette gamle nyheder, som ikke længere er aktuelle ved at vælge en dato, hvor alle nyheder før denne dato vil blive slettet. Figur 32 Slet gamle nyheder Fjern dokumenter og billeder Du kan slette gamle dokumenter og billeder ved at angive et datointerval. Dette kan være en god ide for at spare plads på filserveren.

19 Side 19 Figur 33 Fjerne gamle dokumenter og billeder SkoleIntra vil søge arkiverne igennem, og du vil få præsenteret en liste over alle de dokumenter og billeder, som ligger i det angivne datointerval. Du kan herefter vælge de filer, som du ønsker at slette. Slet gamle skemaperioder Under Admin > Skemaer > Oversigt over skemaperioder. Opret, ret og slet skemaperioder kan du vælge at slette gamle skemaperioder. Det vil gøre arbejdet med skemaerne i SkoleIntra mere overskueligt. Figur 34 Slet gamle skemaperioder Vejledning og support Der er flere muligheder for at få mere vejledning eller hjælp, hvis du har behov for det: Denne guide samt video-instruktioner ligger direkte i SkoleIntra under Admin > Tilpasning > Skift til nyt skoleår Kontakt SkoleIntra Support se kontaktoplysninger på

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Side 2 Indhold Indledning... 3 Klargøring til nyt skoleår... 3 Kommende 0.-klasser... 3 Team... 3 Oprettelse af nyt team... 3 Massekopiering af team... 3 Kopiering

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra

Nyt skoleår i SkoleIntra Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2018 itslearning A/S 8230 Åbyhøj, Danmark Indhold 1.0 Indledning... 2 2.0 Klargøring til nyt skoleår... 2 2.1 Kommende 0.-klasser... 2 2.2 Team... 2 2.2.1 Massekopiering

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014 Nyt i SkoleIntra 5.6 Sidst ændret den 29-06-2014 PersonaleIntra Samlet menu til tilpasning af PersonaleIntra Administrator-funktionerne under menupunkterne Indstillinger, Tilpasning og Vedligeholdelse

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.11

Nyt i SkoleIntra 5.11 Nyt i SkoleIntra 5.11 Sidst ændret den 26 02 2016 Ændringer i bookingsystemet Af hensyn til arbejdet med at udforme en ny og mere centralt placeret kalender i Det Nye Skoleintra, har vi lavet nogle ændringer

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 21-10-2015 Indhold Ny loginside... 1 Ny version af editor... 3 Oprettelse af hold... 3 Kopier dokumenter til SkolePorten... 3 Fra medarbejder til ekstern bruger...

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.23

Nyt i SkoleIntra 5.23 Nyt i SkoleIntra 5.23 Sidst ændret den 12-12-2016 Muligheden for at forældre kan få UNI-Login er udviklet af STIL som en del af Brugerportalsinitiativet. itslearning har lavet en aftale med KOMBIT om at

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.13

Nyt i SkoleIntra 5.13 Nyt i SkoleIntra 5.13 Sidst ændret den 15 04 2016 Oplysninger om abonnement på itslearnings SMS tjeneste Itslearning tilbyder en SMS tjeneste, der giver mulighed for at sende sms er fra SkoleIntra. Under

Læs mere

Det er beskrevet i denne vejledning i afsnit 3, hvordan stamdata skal indtastes manuelt, hvis der er fejl i de data, der hentes fra CPR.

Det er beskrevet i denne vejledning i afsnit 3, hvordan stamdata skal indtastes manuelt, hvis der er fejl i de data, der hentes fra CPR. Brug af Elevadministration for en skolemedarbejder Hvis skolen ikke har et elevadministrativt system, skal eleverne oprettes i Institutionsmodulet på Optagelse.dk. Det foregår ved hjælp af et ekstramodul

Læs mere

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Forord Denne guide hjælper dig til at komme hurtigt i gang med at bruge Elevplansværktøjet. Elevplansværktøjet er et webbaseret

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Nyt i SkoleIntra 5.8 Sidst ændret den 26-01-2015 Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Administrator har mulighed for at oprette én eller flere profiler, som definerer en standardopsætning

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.7. Sidst ændret den

Nyt i SkoleIntra 5.7. Sidst ændret den Nyt i SkoleIntra 5.7 Sidst ændret den 21 10 2014 SkoleIntra 5.7 indeholder væsentligt færre nyheder, end vi er vant til ved nye versioner. Det skyldes primært den korte tid imellem, at vi havde den endelige

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Vejledning til skoler i forbindelse med:

Styrelsen for It og Læring. Vejledning til skoler i forbindelse med: Styrelsen for It og Læring Vejledning til skoler i forbindelse med: Indberetning af elevoplysninger for grundskoler pr. 5. september 2015 Side 2 af 6 Indhold 1. PRAKTISKE INFORMATIONER... 3 Hvilke skoler

Læs mere

Guide til datamigrering - Intra lukker Hvad skal jeg gøre? Pædagogiske personale i skolen

Guide til datamigrering - Intra lukker Hvad skal jeg gøre? Pædagogiske personale i skolen Guide til datamigrering - Intra lukker Hvad skal jeg gøre? Pædagogiske personale i skolen Ved at gennemgå nedenstående tjekliste er du sikker på at være igennem din egen datamigrering. Vigtigt at være

Læs mere

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper

Oprydningsplan. Opbygning og opgavetyper Oprydningsplan Opbygning og opgavetyper O P R Y D N I N G S P L A N Oprydningsplanens opbygning 21/6 DEADLINE FOR ALLE OPGAVER I PLANEN: 21/6 OPDELT I 5 FASER MED HVER SIN DEADLINE OPDELT I 4 ROLLER: Aula-administrator

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Tips og Tricks i SkoleIntra

Tips og Tricks i SkoleIntra Tips og Tricks i SkoleIntra SkoleIntraTræf 2016 Hanne Voldborg Andersen, ViaVoldborg.dk, konsulent, folkeskolelærer, ph.d studerende, ølbrygger og mor :-) Indhold 1. Layout - bredden, det nye layout, favicon

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Tabulex Forvaltning Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Min Side... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder... 4 Mine fora...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013

Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013 Nyt i SkoleIntra 5.3 Sidst ændret den 10-03-2013 Generelt Obligatorisk logning Tidligere kunne skolerne selv fravælge logning af brugernes adgang til LærerIntra, ElevIntra og ForældreIntra. Det er ændret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1 Trio Grunddata Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... 4 Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5 Grunddata... 6 Kap

Læs mere

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Indholdsfortegnelse Side 2 Login på skoleportalen (Vejledning til redigering

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne

TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne TrivselAPV 2013 Teknisk guide til arbejdsmiljøgrupperne DEL 3: Udarbejdelse af handleplan Når I har drøftet resultatet i hele personalegruppen og er blevet enige om, hvilke punkter, der skal indføjes i

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

TABULEX FLEKSIBLE SKEMALÆGNING

TABULEX FLEKSIBLE SKEMALÆGNING VEJLEDNING TABULEX FLEKSIBLE SKEMALÆGNING Arbejdsgange i forbindelse med skema Version 2.0 Indhold Baggrund... 3 Overførsel til Tabulex Fleksible Skemalægning... 3 1) Lave skemaer (grundskema) i Tabulex

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2016 Styrelsen

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Guide til datamigrering for administrationen. Intra lukker Hvad skal skolen gøre?

Guide til datamigrering for administrationen. Intra lukker Hvad skal skolen gøre? Guide til datamigrering for administrationen Intra lukker Hvad skal skolen gøre? Det pædagogiske personale sørger for en del af deres egen datamigrering, men skolen har også nogle overordnede opgaver ifm.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 6. udgave, juli 2008 UNI C 2008 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Bestil data fra KMD Elev... 2 2 Indlæsning

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4.

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4. Nyt i SkoleIntra 5.4 Sidst ændret den 24-08-2013 Generelt Ny editor SkoleIntra benytter nu en ny og forbedret udgave af CKeditor, nemlig CKeditor version 4.1.2. Den nye editor kendes på en værktøjslinje

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Bestyrelsesadgang (Min Side)

Bestyrelsesadgang (Min Side) Bestyrelsesadgang (Min Side) Login på Min side på www.randersbolig.dk med dine brugeroplysninger som står i mail/brev. Du er nu logget ind på Min Side, og kan nu klikke på menupunkterne vedr. bestyrelsen

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 7 Indhold SKOLER

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Privat-konferencer... 4 2 Oprettelse af hovedkonference... 5 2.1 Fremgangsmåde... 5 2.2 Standardopsætning

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2015 Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke skoler er omfattet af indberetningen?...

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING VEJLEDNING TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING Opgørelse af lærer samt genberegning af skemaer Version 2.0 Indhold Baggrund... 3 Scenarie... 3 Fremgangsmåde... 3 I Trio... 3 Opret periode og tilpas lektioner...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

UnderviserNet. Vejledning til. DOF Data 2010 Side 1

UnderviserNet. Vejledning til. DOF Data 2010 Side 1 Vejledning til DOF Data 2010 Side 1 Hvad er? er er et web-baseret net udviklet til det administrative system DoCAS, hvor du som underviser, foredragsholder eller andet kan få adgang til data vedrørende

Læs mere

Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer. Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4.

Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer. Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4. Første informationsmøde for lokale Aula-administratorer Mandag d. 17. december 2018 Tirsdag d. 18. december 2018 Fredag d. 4. januar 2019 F Ø R S T E I N F O R M A T I O N S M Ø D E F O R L O K A L E A

Læs mere

Klargør Trio til Tabulex Vikar

Klargør Trio til Tabulex Vikar VEJLEDNING Klargør Trio til Tabulex Vikar Del 2 af 2 Overførsel af skemaer fra Tabulex Skemalægning Manuel placering af skemabrikker i Trio Indhold Baggrund... 3 Metode 1: Overførsel af skemaer fra Tabulex

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Vejledning opret nyhedsbrev

Vejledning opret nyhedsbrev Kjøbenhavns Skytteforening Vejledning opret nyhedsbrev 1. Log ind med dit tildelte brugernavn og password (adgangskode). Hvis du benytter en offentlig PC 8fx den i SKAK huset er det en meget dårlig idé

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Avisværkstedet i ElevIntra

Avisværkstedet i ElevIntra Avisværkstedet i ElevIntra Lav et flot online-produkt med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Avisværkstedet i ElevIntra hvorfor?...4 Et praktisk eksempel...4 Praktisk forarbejde...4 Eleven...4

Læs mere

SKOLEINTRA INDHOLD ÅBNE LÆRERINTRA 3 DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 KOORDINATION 5 EKSPORT / IMPORT 10 RESERVATIONER 10 NYT FRA SFO 12

SKOLEINTRA INDHOLD ÅBNE LÆRERINTRA 3 DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 KOORDINATION 5 EKSPORT / IMPORT 10 RESERVATIONER 10 NYT FRA SFO 12 INDHOLD ÅBNE LÆRERINTRA 3 DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 OFFENTLIGGØRELSE 4 KOORDINATION 5 AKTIVITETSKALENDER 5 NY AKTIVITET 5 MASSEOPRET 7 OVERSIGTER 8 UDSKRIFTER 9 EKSPORT / IMPORT 10 RESERVATIONER 10

Læs mere

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 KAPITEL E-MAIL På din hjemmeskærm finder du en app ved navn Mail. Appen er et mailprogram, som kan vise og håndtere dine e-mails på en enkel og overskuelig

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Opskrivning af skoleår... 2 1)Dannelse af ny klassefil til :... 2 Import af klassefil... 5 2 Opskrivning af venteliste... 7 3 Sletning af Ugyldige elever... 9 Side 1 Opskrivning af

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via central import 2. udgave, september 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan

Læs mere

Optimering til tablets Der er foretaget en række optimeringer, som gør det nemmere at bruge SkoleIntra på IPad og andre tablets:

Optimering til tablets Der er foretaget en række optimeringer, som gør det nemmere at bruge SkoleIntra på IPad og andre tablets: Nyt i SkoleIntra 5.2 Generelt Brugerfladeforbedringer Pop-up vinduer er erstattet af indlejrede vinduer, der bliver ikke fanget af pop-up-blokkere, og som virker bedre på mobile enheder. Ny dialogboks

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper FællesNettet Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper Integrationer Elevplaner og andet til ESDH systemer Varmestyrings- og booking systemer Advisering fra

Læs mere