Uvandet finsand JB og ) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte"

Transkript

1 Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For grønsager på friland, hvor der er fastsat en artsspecifik, gælder normen pr. kultur. 36 Tabel 1 kode frugtsværdi normer fos hkg Vårsæd til modenhed 1 Vårbyg 2) 0 Ja 39 (43) (51) (56) (64) (69) 130 1, Vårhvede 2) 0 Ja 36 (40) (47) (52) (59) (63) 129 1, Havre 0 Ja , Andre kornarter, vårsået 0 Ja , Majs til høst ved modenhed 0 Ja , Korn + bælgsæd, vårsået, maks. 50 pct. bælgsæd 9 Ja , Vintersæd til modenhed 10 Vinterbyg 2) 0 Ja 49 (54) (59) (63) (80) (85) 161 1, Vinterhvede 2) 0 Ja 49 (54) (69) (74) (90) (95) 175 1, Vinterhvede, brødhvede 2) 0 Ja 49 (54) (69) (74) (90) (95) 223 1, Vinterrug 2) 0 Ja 40 (44) (59) (58) (72) (76) 127 1, Hybridrug 2) 0 Ja 48 (53) (69) (69) (82) (87) 138 1, Triticale 2) 0 Ja 41 (45) (59) (59) (67) (72) 149 1, Andre kornarter, efterårssået 2) 0 Ja 41 (45) (59) (59) (67) (72) 122 1,

2 kode frugtsværdi normer fos hkg Oliefrø 21 Vårraps 27 Ja , Vinterraps 27 Ja , Rybs 27 Ja , Solsikke 27 Ja Sojabønner 19 Nej Gul sennep 27 Ja , Anden oliefrøart 27 Ja , Bælgsæd 30 Ærter 19 Nej Hestebønner 19 Nej Sødlupin 19 Nej Ærtehelsæd 13) 19 Nej Flerårig bælgsæd 19 Nej Anden bælgsæd til modenhed 19 Nej Hør og hamp 40 Oliehør 27 Ja Spindhør 27 Ja Hamp 27 Ja Tabel 1 37

3 kode frugtsværdi normer fos 38 Tabel 1 hkg Frøgræs 101 Rajgræs, alm. 10 Nej Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt 10 Nej Rajgræs, italiensk 10 Nej Rajgræs, italiensk, 1. år, efterårsudlagt 10 Nej Rajgræs, hybrid 10 Nej Timothe, knoldrottehale 10 Nej Hundegræs 10 Nej Engsvingel 10 Nej Rødsvingel, fåresvingel 10 Nej Rajsvingel 10 Nej Stivbladet svingel 10 Nej Strandsvingel 10 Nej Engrapgræs (marktype) 10 Nej Engrapgræs (plænetype) 10 Nej Alm. rapgræs 10 Nej Hvene, alm. og krybende 10 Nej

4 kode frugtsværdi normer fos hkg Andet markfrø 120 Kløver, hvid, rød, alsikke 87 Nej Græsmarksbælgplanter (lucerne, sneglebælg m.fl.) 27 Nej Kommen 27 Nej , Valmue 27 Ja , Spinat 27 Ja , Bederoer 27 Ja Andet markfrø til udsæd 27 Nej Kartofler 150 Læggekartofler 6 Ja , Stivelseskartofler 6 Ja , Spisekartofler 6 Ja , Bagekartofler, andre kartofler 6 Ja , Fabriksproduktion 160 Roer til fabrik 14 Ja , Cikorierødder 14 Ja Andre industriafgrøder/ rodfrugter 14 ja Tabel 1 39

5 kode frugtsværdi normer fos 40 Tabel 1 netto FE Helsæd, vår 210 Vårbyg, helsæd 0 Ja Vårhvede, helsæd 0 Ja Havre, helsæd 0 Ja Blandkorn, vårsået, helsæd 0 Ja Korn + bælgsæd, helsæd (maks. 50 pct. bælgsæd) 9 Ja Ærtehelsæd 19 Nej Silomajs 0 Ja Helsæd, vinter 220 Vinterbyg, helsæd 0 Ja Vinterhvede, helsæd 0 Ja Vinterrug, helsæd 0 Ja Vintertriticale, helsæd 0 Ja Blandkorn, efterårssået, helsæd Korn, grønkorn 0 Ja Vårkorn, grønkorn 14) 0 Ja Korn + bælgsæd, grønkorn (maks. 50 pct. bælgsæd) 9 Ja Vinterkorn, grønkorn 15) 0 Ja

6 kode frugtsværdi normer fos netto FE Græs, permanent 18) 250 Permanent græs med meget lavt 4) 19 Nej Permanent græs med lavt 4) 19 Nej Permanent græs med normalt 4) 19 Nej Permanent græs, under 50 pct. kløver omlagt mindst hvert 5. år ) 256 Permanent græs, over 50 pct. kløver omlagt mindst hvert 5. år ) 257 Permanent græs, uden kløver omlagt minimum hvert 5. år ) 87 Nej Nej Nej Permanent græs til fabrik minimum 6 tons 3) 19 Nej Permanent græs/kl. græs til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år 3) 273 Permanent lucerne til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år 3) 19 Nej Nej Tabel 1 41

7 kode frugtsværdi normer fos 42 Tabel 1 netto FE 274 Permanent lucerne med min. 25 pct. græs til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år 3) 277 Permanent kløver til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år 3) 278 Permanent lucerne og lucernegræs med over 50 pct. lucerne, omlagt mindst hvert 5. år ) 275 Permanent rullegræs, omlagt mindst hvert 5. år 87 Nej Nej Nej Nej Permanent græs og kløvergræs uden norm 6) 19 Nej Miljøgræs, MVJ-ordning 1 (80 N) 4 + 5) 19 Nej Permanent græs, afgræsning. Anvendes kun ved Ø-støtte Græsmarksplanter i omdrift 266 Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med ekstremt lavt 4 + 7) 267 Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med meget lavt 4 + 7) 0 Nej Nej Nej

8 kode frugtsværdi normer fos netto FE 268 Græs/kløvergræs, under 50 pct. kløver med lavt 4 + 7) 19 Nej Kløvergræs under 50 pct. kløver (omdrift) 4 + 7) 87 Nej Kløvergræs over 50 pct. kløver (omdrift) 4 + 7) 87 Nej Lucerne og lucernegræs m. over 50 pct. lucerne (omdrift) 4) 87 Nej Græs uden kløver (omdrift) 4) 19 Nej Græs/kl. græs slæt før vårsået afgrøde eller ital. rajgræs til frø 4 + 8) 0 Nej Rullegræs (omdrift) 0 Nej Græs til udegrise 70 Nej Græs og kløvergræs uden norm 6) 19 Nej Græs/kløvergræs til fabrik 3) 19 Nej Lucerne til slæt (inkl. slæt til eget foder) 3) 87 Nej Lucerne med min. 25 pct. græs til slæt (inkl. slæt til eget foder) 3) 87 Nej Tabel 1 43

9 kode frugtsværdi normer fos 44 Tabel 1 netto FE 173 Kløver til slæt (inkl. slæt til eget foder) 3) 87 Nej Vildtagre 271 Vildtagre 17) 0 Nej Andre foderafgrøder 280 Fodersukkerroer 14 Ja Kålroer 14 Ja Fodermarvkål 14 Ja Fodergulerødder 14 Ja Udlæg og efterafgrøder 960 Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni 4 + 9) 0 Nej Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august 4 + 9) 962 Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs 4 + 9) 963 Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni ) 0 Nej Nej Nej

10 kode frugtsværdi normer fos netto FE 964 Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august ) 0 Nej Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn ) 0 Nej Græs/kl. græs udlæg til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni 3) 0 Nej Pligtige efterafgrøder 11) 17/25 Nej Udlæg og efterafgrøder til grøngødning (frivillige efterafgrøder 12) 0 Nej Efterslæt efter brak 0 Nej Tabel 1 45

11 kode frugtsværdi Alle jordtyper hkg normer fos 46 Tabel 1 Grønsager, friland, særlige støtterettigheder 400 Asier 25 Ja Asparges 25 Nej Bladselleri 25 Ja Blomkål 25 Ja Broccoli 25 Ja Courgette, squash 25 Ja Grønkål 50 Ja Gulerod 25 Ja , Hvidkål 50 Ja Kinakål 25 Ja Knoldselleri 50 Ja Løg 0 Ja Pastinak 25 Ja Rodpersille 25 Ja Porre 25 Ja Rosenkål 50 Ja Rødbede 25 Ja Rødkål 50 Ja Salat 25 ja Savoykål, spidskål 25 Ja Spinat 25 Ja Sukkermajs 25 Ja Ærter, konsum 25 Nej Jordskok, konsum 25 Nej Grønsager, andre 25 Ja

12 kode frugtsværdi Alle jordtyper normer fos hkg Krydderurter 432 Krydderurter, støtteberettigde 25 Ja Krydderurter, andre 25 Ja Græs og plantedække på udtagne marker 300 Brakmarker 0 Nej Brak i randzoner 0 Nej Brak med vildtblanding 0 Nej Brak med spildfrø 0 Nej Brak - olieræddike 0 Nej Udyrkede arealer 310 Udyrket mark 0 Nej Arealer med tilsagn om særlig støtte og som kan anvendes som udtagning 311 Skovtilplantning 0 Nej årig udtagning 0 Nej årig udtagning med skov 0 Nej Miljøgræs brugt som udtagning 317 Vådområder brugt som udtagning 0 Nej Nej MVJ-udtagne arealer, der ikke er landbrugsarealer 0 Nej MVJ-braklagte randzoner 0 Nej Tabel 1 47

13 kode frugtsværdi Alle jordtyper normer fos 48 Tabel 1 hkg Arealer med tilsagn om særlig støtte, hvis de anvendes som udtagning 330 Nedsættelse af kvælstoftilførsel 0 Nej Dyrkning uden brug af plantebeskyttelsesmidler 0 Nej Sprøjtefri randzoner 0 Nej Ekstensive, randzoner 0 Nej Noter til Tabel 1 1) JB 12 kan du placere under andre jordtyper ud fra den aktuelle tekstur. 2) af en højere ventet, etager du i hold til normerne angivet i parentes, når frugten er alt andet end korn. Når frugten er korn, skal du korrigere i hold til den først angivne norm. 3) Udbytte i ton færdigvarer pr. ha (93 procent tørstof). Du kan omregne mellem foderenheder og færdigvarer med faktoren 1 FE = 1,2 kg færdigvare. For græs/kløvergræs til fabrik (omdrift) og permanent græs til fabrik, min. 6 tons «etages korrektion med 30 kg N pr. tons færdigvare. 4) For tildeling af kvælstofkvote til græs og kløvergræs i omdrift, permanent græs og græs-/kløvergræsudlæg, samt græs-/kløvergræsefterafgrøder gælder kravene til anvendelse som fremgår af nedenstående Oversigtstabel. Kravene til benyttelse af markerne er angivet ved et minimum antal græssende dyreenheder eller slæt pr. ha. 5) Kvælstof afsat af græssende dyr fraregnes ved opgørelsen af produktionen af kvælstof i husdyrgødningen MVJ- tilsagn indgået i 2006 og 2007 samt MVJ-aftaler indgået i 2002 eller tidligere. Afgræsses en anden virksomheds arealer, fratrækkes kvælstof som afsat, og Skema B1 udfyldes. 6) koden benyttes til græsmarker eller dele af græsmarker, hvor der ikke er græssende DE nok til at opfylde kravene tildeling af norm, jf. oversigtstabellen neden. 7) Kløver omfatter også lucerne, vikke, og andre græsmarksbælgplanter. 8) Normen kan anvendes, når du tager et slæt efter 1. maj ud en årssået afgrøde med sent såtidspunkt som f.eks. silomajs. Normen kan du også anvende, når du om året tager et slæt af italiensk rajgræs ud høst af frø. 9) Normen gælder også efterslæt af ikke kvælstoffikserende afgrøder, der benyttes til afgræsning eller slæt. n skal medregnes i oversigtstabellen neden. 10) Normen gælder også efterslæt af kvælstoffikserende afgrøder, der benyttes til afgræsning eller slæt. n skal medregnes i oversigtstabellen neden. 11) Du trækker en eftervirkning på 25 kg N pr. ha eller 17 kg N pr. ha»pligtige efterafgrøder«, dyrket i efteråret 2007 fra din samlede kvælstofkvote 2007/08.»Pligtige efterafgrøder«med eftervirkning på 25 kg N pr. ha benyttes, når det af dit gødningsregnskab planperioden 2006/07 fremgår, at der blev udbragt husdyrgødning svarende til 0,8 DE eller derover pr. ha harmoniareal (I beregningen af udbragt DE pr. ha medtages udbragt anden organisk gødning, hvor 100 kg N svarer til en DE). Hvis det fremgår af dit gødningsregnskab 2006/07, at du slet ikke udbragte husdyrgødning, eller at du udbragte husdyrgødning inkl. anden organisk gødning svarende til mindre end 0,8 DE pr. ha, fratrækker du 17 kg N pr. ha»pligtige efterafgrøder«dyrket i efteråret 2007 fra din samlede kvælstofkvote. Se side 2 i Skema A.

14 Noter til Tabel 1 (tsat) 12) koden anvendes til udlæg og efterslæt til grøngødning dog ikke»pligtige efterafgrøder«. 13) Udbytte opgivet i afgrødeenheder = 100 FE. 14) Omfatter normen vårbyg, havre, vårhvede og blandsæd til grønkorn. 15) Omfatter normen vinterbyg, vinterrug, vintertriticale og vinterhvede samt blandinger til grønkorn. 16) Værdierne P og K er vejledende og opgjort JB ved normale niveauer af fosindhold (Pt.) og kaliumindhold (Kt.) i jord. Tilførsel af P og K skal afpasses efter balancen hele sædskiftet. 17) Vildtagre kan du gødske uden at regne kvælstoffet med i gødningsregnskabet, hvis der er betalt afgift af gødningen, jf. lovens 14, stk ) For arealer, der har henligget i 5 år eller længere, bruges afgrødekoderne 250,251,252,276 permanent græs, der ikke er omlagt. Beregning af norm: en hovedafgrøden, som er den afgrøde, der står på side 3 i støtteansøgningen om enkeltbetaling i planperioden, beregner du som afgrødens norm (kolonne nr. 6, 8, 10, 12 og 14) fratrukket frugtsværdien af frugten - hovedafgrøden i sidste planperiode - fra (kolonne nr. 3) udsat, at frugtsværdien skal indregnes i afgrødenormen dette års hovedafgrøde (kolonne nr. 4). Frugtsværdien skal indregnes når der dette års hovedafgrøde er anført et ja i kolonne 4. Når der er anført et ja fratrækkes den frugtsværdi, der er anført under frugtsafgrøden. Ved dyrkning af flere afgrøder pr. mark pr. vækstsæson fratrækker du ikke frugtsværdi. Jordtype: Jordtypen angives ud fra jordtypen i pløjelaget. Udbytter: Tildeling af norm til en afgrøde udsætter, at du dyrker og høster afgrøden efter almindelige landbrugsmæssige principper. De fastsatte normer korn, industriafgrøder og frø til udsæd er t ved den afgrøden gældende basisvandprocent og renhed ved afregning. For kartofler oplyser du t som afregnet vare, idet der er korrigeret frasortering og lagringssvind. For grovfoder er rne i nettofoderenheder. For græs og grønafgrøder, der sælges til grøntørring, kan t omregnes som 1 FE = 1,2 kg færdigvare. Normer grovfoderafgrøder: Når den høstede fodermængde ikke opfodres på din virksomhed, skal du kunne dokumentere den solgte mængde (FE) ved hjælp af salgsbilag. Hvis du lader græsarealer afgræsse af dyr, der tilhører en anden virksomhed, skal du dokumentere afgræsningen med en kvittering overførsel af husdyrgødning. Normer græs i omdrift: Græs/kløvergræs i omdrift indplacerer du efter indholdet af kløver i afgrøden. Indplaceringen skal overholde kravet til antal græssende dyreenheder angivet i oversigtstabellen. Normer permanent græs: Normer permanent græs, græsudlæg og græsefterafgrøder kan du kun bruge, når græsset benyttes til afgræsning eller slæt i et minimumsomfang, jf. oversigtstabellen. Kravet til benyttelse skal du overholde alle arealer med græs, hvor du tildeler kvælstofkvote eller græs, som er omfattet af MVJ-ordninger. Ved afgræsning skal du kunne dokumentere, at der på græsmarkerne er et græsningstryk svarende til minimum antal græssende dyr, der er angivet i oversigtstabellen. Tager du ét eller flere græsslæt på arealerne, reduceres det areal, hvorpå du skal kunne dokumentere afgræsning med de andele pr. slæt, der står i oversigten. Tabel 1 49

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet 36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet Afgrødekode Navn for afgrøden 35 Flerårig bælgsæd 42 Hamp 101 Rajgræs, alm. 102 Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt 103 Rajgræs,

Læs mere

antal ha 1 Vårbyg ,97 320, ,31 2 Vårhvede ,66 8, ,40 3 Havre ,38 25, ,15

antal ha 1 Vårbyg ,97 320, ,31 2 Vårhvede ,66 8, ,40 3 Havre ,38 25, ,15 Afgrødeareal fra Fællesskema 2014 opgjort juni 2014 Afgrødekode og afgrøde 1 Vårbyg 485.183,97 320,34 485.504,31 2 Vårhvede 14.238,66 8,74 14.247,40 3 Havre 36.011,38 25,77 36.037,15 4 Andre kornarter,

Læs mere

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt græs eller an ja. 103 Rajgræsfrø, ital. græs eller an ja

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt græs eller an ja. 103 Rajgræsfrø, ital. græs eller an ja roedek Navn Navn på kat Omdrift Noter 1 Vårbyg vårbyg ja 2 Vårhvede vårhvede ja 3 VårHavre vårhavre ja 4 Blanding af vårsåede kornarter vårsået blan ja 5 Majs til modenhed majs ja 6 Vårhvede, brødhvede

Læs mere

Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014)

Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014) Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014) Tolkning mellem grønne krav sker løbenede Væsentligste ændringer Der er fra Naturerhverv videregivet en liste til erhvervet der viser sammenhæng

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2010/2011 og om plantedække

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2010/2011 og om plantedække BEK nr 304 11/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j.nr. 11-0116-000003 Senere ændringer til skriften

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Opgørelse af statistik fra ansøgningsrunden om direkte arealstøtte 2015 maj 2015

Opgørelse af statistik fra ansøgningsrunden om direkte arealstøtte 2015 maj 2015 Opgørelse af statistik fra ansøgningsrunden om direkte arealstøtte 2015 maj 2015 Der er tale om de data, som ansøgerne har anmeldt i de indsendte fællesskemaer den 18. maj 2015. Opgørelserne er derfor

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018 NOTAT J.nr. 18-22120-000105 Ref. tobfel Den 29. maj 2018 Opgørelse af afgrødefordeling 2018 Dette notat indeholder en opgørelse af fordelingen af afgrøder i Danmark i 2018 opgjort på grundlag af de arealer,

Læs mere

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 6. juni 2017

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 6. juni 2017 NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 6. juni 2017 Opgørelse af afgrødefordeling 2017 Dette notat indeholder en opgørelse af fordelingen af afgrøder i Danmark i 2017 opgjort på

Læs mere

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2016

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2016 Opgørelse af afgrødefordeling 2016 Dette notat indeholder en opgørelse af fordelingen af afgrøder i Danmark i 2016 opgjort på grundlag af de arealer, der er anmeldt i Fællesskemaet til og med den 17. maj

Læs mere

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2019 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 6. juni 2019

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2019 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 6. juni 2019 NOTAT J.nr. 19-22120-000088 Ref. tobfel Den 6. juni 2019 Opgørelse af afgrødefordeling 2019 Dette notat indeholder en opgørelse af fordelingen af afgrøder i Danmark i 2019 opgjort på grundlag af de arealer,

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag BEK nr 828 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-4112-000004 Senere ændringer

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2016 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Tabel 1: Normer til landbrugsafgrøder og grønsager på friland (kvælstof-, fosfor- og kalium-)

Tabel 1: Normer til landbrugsafgrøder og grønsager på friland (kvælstof-, fosfor- og kalium-) ud- bytte Indrenin af forfruts- v i kvælstofs kode Tabel 1: Normer til landbrusafrøder o rønsaer på friland (kvælstof-, fosfor- o kalium-) er o retninsivende er for fosfor o kalium i pr. ha for 2015/2016

Læs mere

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Bær (diverse) Blomme Blomme 100% græs Bær (diverse) Hindbær Hyben Hyld Ribs Surkirseb 100% græs Surkirsebær Sødkirseb 100% græs Sødkirsebær Cikorie

Læs mere

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder er fremtiden! Men i hvilken form? Hvordan skal snitfladen være mellem de to hovedgrupper? De helt frivillige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov Kort opsummering Skema 2 Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark er en individuel behovsberegning på markniveau. Ved beregningen tages ikke hensyn til et evt. bedriftskrav til eftervirkning

Læs mere

Marker. v./miljøchef Hans Roust Thysen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø

Marker. v./miljøchef Hans Roust Thysen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Marker v./miljøchef Hans Roust Thysen Disposition Referencesædskifter til kvæg Afgræsning og beregning af kvælstofudvaskning Overfladevand Drikkevand Fosfor Lugt Landscentret Reference sædskifte Standardsædskifter

Læs mere

Gødskning efter N-min-metoden

Gødskning efter N-min-metoden Gødskning efter N-min-metoden 2009 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0116-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Besvarelsen er udført af akademisk medarbejder Mette Balslev Greve, Instituttet for Agroøkologi, Aarhus Universitet og indeholder:

Besvarelsen er udført af akademisk medarbejder Mette Balslev Greve, Instituttet for Agroøkologi, Aarhus Universitet og indeholder: AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen: GIS-model for de fastlagte kriterier for udmøntning af reglerne for økologisk biavl

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Frister for pleje og slåning af græs- og brakarealer August

Frister for pleje og slåning af græs- og brakarealer August Nyt fra bagkontoret august 2017 Af Peter Gradischnig Frister for pleje og slåning af græs- og brakarealer August Brak og MFO-brak Braklagte arealer skal slås minimum én gang om året i perioden 1. august

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde for høstår 2016 1 Vårbyg 68 120 2 Vårhvede 61 130 3 Vårhavre 57 82 4 Blanding af vårsåede kornarter 57 82 5 Majs til høst ved modenhed 73 131 6 Vårhvede, brødhvede

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter. Statistics on organic farms 2009

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter. Statistics on organic farms 2009 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2009 Autorisation & Produktion Statistics on organic farms 2009 Authorizations & Production Juni 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Læs mere

Sådan styres kvælstofressourcen

Sådan styres kvælstofressourcen Sådan styres kvælstofressourcen - modellering af økologisk sædskifte med EUrotate modellen Kristian Thorup-Kristensen Depatment of Horticulture Faculty of Agricultural Sciences University of Aarhus Plante

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder og optimering af eftervirkningen Grøngødning alt for mange valgmuligheder Mindst 40 arter at vælge imellem Renbestand eller blandinger I det her indlæg

Læs mere

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmålsdominerade odlingssystem Organisk stof i kornsædskifter Lange

Læs mere

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag BEK nr 1056 af 01/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-4112-000011 Senere

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Opgørelse af statistik fra ansøgningsrunden om direkte arealstøtte 2015 maj 2015

Opgørelse af statistik fra ansøgningsrunden om direkte arealstøtte 2015 maj 2015 Opgørelse af statistik fra ansøgningsrunden om direkte arealstøtte 2015 maj 2015 Dette notat indeholder en række data om direkte arealstøtte 2015 opgjort den 18. maj 2015:, grønne krav, støtte til unge

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Græsmarken og grovfoder til får og geder Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Intet er så forskelligt som afgræsning: Med får Med geder Intet er så forskelligt som forholdene: Marginal jord Intensive

Læs mere

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Side 1 af 6 Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Landbrug Afklarende spørgsmål: 1. Revideret notat i forbindelse med bekendtgørelses- ændringen 1/8 2002 2. Hvordan

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2011

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2011 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2011 Autorisation & Produktion Juni 2012 Statistics on organic farms 2011 Certifications & Production Kolofon Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2011

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

Statistics on organic farms 2010

Statistics on organic farms 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del, supplerende svar på spørgsmål 774 Offentligt Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2010 Autorisation & Produktion Statistics on organic farms

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema Autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning til ansøgningsskema Autorisation til økologisk jordbrugsproduktion Vejledning til ansøgningsskema Autorisation til økologisk jordbrugsproduktion Der kan søges om autorisation om økologisk jordbrugsproduktion hele året. Ansøgningen skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juni 2014 vfl.dk Indhold Hvem skal overholde reglerne?... 2 Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Nedfældning...

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Økologi uden konventionel gødning og halm

Økologi uden konventionel gødning og halm Økologi uden konventionel gødning og halm Niels Tvedegaard Fødevareøkonomisk Institut Dias 1 Vigtigste forudsætninger Priser Korn: Ært/lupin Blandsæd Grovfoder: 2,00 kr. pr kg. 2,00 kr. pr kg. 1,90 kr.

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights:

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights: Økonomisk analyse 25. juli 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sektoropgørelse - vegetabilier Highlights: Den samlede vegetabilske produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1)

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag 1) BEK nr 960 af 10/07/2017 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 17-61140-000001 Senere ændringer

Læs mere

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017

Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Kolofon Efterafgrøder Billedbog til brug ved kontrol af efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Hans Loff Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Efterafgrøder (økologi)

Efterafgrøder (økologi) Side 1 af 6 Efterafgrøder (økologi) Efterafgrøder er en fællesbetegnelse for afgrøder, som dyrkes efter en hovedafgrøde. Efterafgrøder kan sås som udlæg i hovedafgrøden eller efter høst. Efterafgrøder

Læs mere

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde for høstår 2014 1 Vårbyg 65 115 2 Vårhvede 58 108 3 Havre 55 85 4 Andre kornarter vårsået 55 85 5 Majs til høst ved modenhed 73 137 6 Vårhvede, brødhvede 58

Læs mere

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde for høstår 2018 1 Vårbyg 70 145 2 Vårhvede 64 165 3 Vårhavre 57 114 4 Blanding af vårsåede kornarter 57 114 5 Majs til høst ved modenhed 76 137 6 Vårhvede,

Læs mere

Efterafgrøder strategier

Efterafgrøder strategier PowerPoint foredragene fra kurset den 29. februar kan lastes ned på forsøksringene i Vestfold sine nettsider. Foredragene kan brukes videre om du innhenter tillatelse fra forfatterne. Kontakt kari.bysveen@lfr.no

Læs mere

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde for høstår 2017 1 Vårbyg 69 147 2 Vårhvede 62 163 3 Vårhavre 58 110 4 Blanding af vårsåede kornarter 58 110 5 Majs til høst ved modenhed 74 156 6 Vårhvede,

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

Vårbyg, uden udlæg (foder)

Vårbyg, uden udlæg (foder) Vårbyg, uden udlæg (foder) 7 Jordtype: JB 1&3 u. vanding Kerne, pris 4.kvartal 3800 kg 1,22 4636 1,00 3800-836 -18 Halm 2,5 tons 400 1000 400 1000 0 0 I alt 5636 4800 0 Udsæd 150 kg 2,45 368 2,60 390 22

Læs mere

2. Humusbalance og undersøgelse af jordens indhold af humus

2. Humusbalance og undersøgelse af jordens indhold af humus Freistaat Sachsen Cross Compliance 2013 Information über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen Oversættelse I Side 79 86 I 2. Humusbalance og undersøgelse af jordens indhold af humus 2.1 Grænseværdi

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012 Autorisation & Produktion September 2013 Kolofon Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012 Autorisation & Produktion Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde

Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde - Næsgaard Mark afgrøde Lovafgrøde for høstår 2013 1 Vårbyg 62 110 2 Vårhvede 56 108 3 Havre 52 84 4 Andre kornarter vårsået 52 84 5 Majs til høst ved modenhed 72 139 6 Vårhvede, brødhvede 56

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Efterafgrøder - praktiske erfaringer

Efterafgrøder - praktiske erfaringer Efterafgrøder - praktiske erfaringer v. Eva Tine Engelbreth Planteavslkonsulent Heden og Fjorden Emner Praktiske erfaringer med efter- og mellemafgrøder Hvilke efterafgrøder skal der vælges og hvor Hvordan

Læs mere

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr Dato 4. juli 2017 Side 1 af 5 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V miljobio@lfst.dk cc: MABINI@lfst.dk) Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2009 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinstation, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *)

Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder ØKOLOGIKALKULER 2010 Købspriser Ha-støtte Interne priser Maskinomkostninger, vårbyg *) Prisforudsætninger for grovfoderafgrøder Udarbejdet til Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 21 og anslåede priser for 211. Bemærk ved gødningsomkostningerne, at gødningstilførslen

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og afgrøders rodvækst Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og rodvækst? N udvasker ikke bare N vasker gradvis ned igennem

Læs mere

Mobil grøngødning til grønsager og bær

Mobil grøngødning til grønsager og bær Økologisk Inspirationsdag Sorø 15. november 2016 Mobil grøngødning til grønsager og bær Jørn Nygaard Sørensen Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Baggrund Økologisk husdyrgødning Begrænset mængde

Læs mere

Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof?

Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof? Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof? Indlæg ved Planteavls-efterårskonferencen 21 2 oktober 21 Lektor Lars Stoumann Jensen Laboratoriet for

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017 Planteavlsnyt Vigtige datoer frem til 3 december 2017. VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Juli 2017 25. 3 3 3 3 Privat skovrejsning som miljøtiltag Forventet mulighed for at søge

Læs mere

Økologimøde. 25. januar 2017

Økologimøde. 25. januar 2017 Økologimøde 25. januar 2017 Velkomst v/ Leif Hagelskjær Afdelingschef Planteavl Få nok ud af gødningen v/ Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Program Kort om gødningsreglerne Sædskifte Efterafgrøder

Læs mere

Kontrol af efterafgrøder 2013

Kontrol af efterafgrøder 2013 Kontrol af efterafgrøder 2013 1 Kontrol af efterafgrøder 2013 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2013 Bidragyder(e): Center for Jordbrug, NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen Sagro Plantedag Billund

Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen Sagro Plantedag Billund Strategi for efterafgrøder v/christian Hansen 2017 Sagro Plantedag Billund Efterafgrøder som tema i markplanen Efterafgrøder bidrager til jordens frugtbarhed Typer af efterafgrøder Merudbyttekurven fra

Læs mere

1. OLIERÆDDIKE. FOTO: GHITA C. NIELSEN

1. OLIERÆDDIKE. FOTO: GHITA C. NIELSEN DYRKNINGSVEJLEDNING EFTERAFGRØDER Marts 2018 Indhold Indledning Lovgivning Hvor og hvornår Arter af efterafgrøder Jordtype og vinternedbør Sædskifte Såtidspunkt og etablering Blandinger af efterafgrødearter

Læs mere

Kontrol af efterafgrøder 2014

Kontrol af efterafgrøder 2014 Kontrol af efterafgrøder 2014 1 Kontrol af efterafgrøder 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center for Kontrol, NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Det økonomiske økosædskifte

Det økonomiske økosædskifte Det økonomiske økosædskifte Peter Mejnertsen og Michael Tersbøl Emner i præsentationen: Økonomisk vurdering af sædskifterne Betydningen af dyrkningsfaktorer Bekæmpelse af rodukrudt økonomisk set Forslag

Læs mere

Strategisk Miljøvurdering Status for udviklingen i landbruget siden 2005 herunder status for VMPIII 2008 og 2009

Strategisk Miljøvurdering Status for udviklingen i landbruget siden 2005 herunder status for VMPIII 2008 og 2009 Strategisk Miljøvurdering Status for udviklingen i landbruget siden 2005 herunder status for VMPIII 2008 og 2009 Udarbejdet af Ruth Grant, DMU, Aarhus Universitet Finn Vinther og Hanne Damgaard Poulsen,

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år

Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 70 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år 24 Sædskiftegræs, 2-års kl.græs, 7 pct. afgræsset. Gns. af 1. og 2. år Året 29 Året 21 Ændring Jordtype: JB 1&3. uvandet Pris Kroner Pris Kroner Kr Pct Nettoudbytte 1,1 55 FE 1,3 715 1,3 715 I alt 79 79

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere