Indhold. Selandia-CEU Side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Selandia-CEU Side 2"

Transkript

1 Excel 2007

2 Indhold Excel Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget... 7 Markørbevægelse... 8 Beregninger i Excel... 9 Eksempler på formler: Addition (+) Autosum Subtraktion (-) Multiplikation (*) Division (/) Kopiere formel Parenteser i formlerne Opgave Formatering Formatering af tekst og tal: Talformater: Justering: Opgave Kanter Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Diagrammer Oprette diagram Selandia-CEU Side 2

3 Slette diagram Opgave Rækker og Kolonner Indsætte række eller kolonne Slette række eller kolonne Opgave Selandia-CEU Side 3

4 Excel 2007 Programmet Microsoft Excel er et regnearksprogram i daglig tale ofte blot kaldet et regneark. Excel kan bruges til mange forskellige slags opgaver. f.eks. Opstilling af Årsregnskaber budgetter kalkulationer kørselsregnskaber o.l. Du kan desuden lave diagrammer over dine opstillinger så du kan præsentere dine beregninger mere overskueligt og professionelt. Start Excel Start programmet Microsoft Excel 2007: 1. Klik på startknappen på proceslinjen 2. Klik med musen på Alle programmer 3. Gå op til Microsoft Office 4. Klik med musen på Microsoft Office Excel 2007 Luk Excel 1. Klik på Office-knappen 2. eller klik på på Titellinjen Selandia-CEU Side 4

5 Skærmbilledet i Excel 2007 Der kan være afvigelser fra dit skærmbillede og billedet herunder Den aktive celle Hurtigstart Værktøjslinjer Båndet Formellinjen Kolonner Rækker Ark Rullelister Som du kan se er der nogle ting, der ligner Word-programmet, mens andre er helt anderledes. Titellinjen Minimer Luk Maksimer Gendan fra maksimer Båndet Selandia-CEU Side 5

6 Funktionerne i Excel findes i fanerne, punkterne i båndet og de knapper, rullefelter og dialogbokse, der er knyttet til de enkelte punkter. Bag hver af fanerne/punkterne i båndet gemmer sig altså funktioner i værktøjslinjer, som viser sig, når du klikker på punktet. Endnu et eksempel: Hvis et punkt er nedtonet (inaktive), skyldes det, at fordi betingelsen for at benytte funktionen ikke er til stede. Formellinjen Boksen navn Formellinje Til venstre i formellinjen, kan du se, hvilken celle cellemarkøren står i. Til højre, i selve formellinjen, kan du se, hvad der er indtastet i cellen, se eksemplet: Når tekst eller tal er skrevet klikker du på for at fortryde eller på for at godkende Celler Et regneark er delt ind i vandrette rækker, som er nummereret med tal, og lodrette kolonner, som er nummereret med bogstaver. Der, hvor rækker og kolonner krydser hinanden opstår der en celle, som hedder en kombination af kolonnens bogstav og rækkens nummer. I det følgende eksempel står cellemarkøren i celle B3, altså i kolonne B, række 3. Selandia-CEU Side 6

7 Ark En fil i Excel kaldes en projektmappe og de kan bestå af mange ark, som hedder Ark 1, Ark 2, Ark 3 osv. Mus og markør Markøren vises som forskellige symboler. Når du peger på regnearkets celler, vises markøren således: I cellens kant vises musen således: (bruges, når indholdet i en celle skal flyttes/kopieres) Fyldhåndtaget Fyldhåndtaget er en meget vigtig del af cellemarkøren, det bruges til at kopiere eller mangfoldiggøre en celles indhold med. Fyldhåndtaget Musen skal blive til et lille sort kryds, inden du kan bruge på fyldhåndtaget. Hvis du f.eks. skriver 500 i en celle og derefter trækket i fyldhåndtaget, så vil der komme til at stå 500 i de celler, som der er trukket hen over: Resultat Selandia-CEU Side 7

8 Eller hvis du skriver et måneds- eller dagsnavn i en celle og trækker i fyldhåndtaget: Da vil Excel udfylde med de korrekte månedsnavne eller dagsnavne. Du vil senere opleve, at formler kan kopieres på samme måde. Der kan trækkes i fyldhåndtaget alle fire retninger. Markørbevægelse Mus Hvis du skal fra en celle til en anden celle klikker du med venstre musetast på den ønskede celle Tastatur Du kan også bruge tastaturet til at manøvrerer rundt i regnearket Tab-tasten Tryk på Shift + Tab-tasten Enter Shift + Enter Home Ctrl + Home Ctrl + End Pile taster En celle til højre En celle tilbage mod venstre En celle ned (kan ændres) Markøren flytter sig Rykker opad efter indtastning i celle Til første celle i en række Til første celle i et regnskab Til sidste celle i et regnskab I pilens retning Hvis du hurtigt skal til en celle kan du skrive cellenavnet i boksen til venstre for formel-linjen, hvis du f.eks. skriver U157 og trykker på Enter-tasten vil markøren springe til celle U157 Selandia-CEU Side 8

9 Markering i Excel regneark Markere én celle Du vil Markere en hel kolonne Markere en hel række Markere hele arket Markere et celleområde Klik i cellen Gør således Klik på kolonnebogstavet Klik på rækkenummeret Ctrl+a Klik i den første celle, hold venstre musetast nede og træk hen over det ønskede område Markere flere celleområder på en gang Hold Ctrl-tasten nede medens du markere de udvalgte områder Beregninger i Excel Excel kan naturligvis de fire regnearter: Regneart Tast der skal anvendes Addition plus + Subtraktion minus - Division dividere / Multiplikation - gange * På tastaturet finder du nemmest tasterne med de fire regnearter i det numeriske tastatur. / * - + En formel i Excel skal altid begynde med et lighedstegn = Efterfølgende vises forskellige måder Excel beregner tal på. Selandia-CEU Side 9

10 Eksempler på formler: Addition (+) Når du skal lægge tal sammen kan det gøres således: 1. Klik først på den celle hvor resultatet skal stå (A7) 2. Tast et =(lighedstegn) 3. Tast a1, tast et + (plus) tegn tast a2 tast et + osv. til alle celler du vil have beregnet er tastet 4. Du må ikke slutte med et + tegn 5. Tryk til sidst på Enter-tasten eller klik på fluebenet i formellinien Autosum Der er flere måder du kan bruge autosum på: Metode 1 Autosum er en hurtig måde at lægge en række tal sammen på. Klik i den celle resultatet skal stå i (i dette eks. A7) Klik på autosum knappen Autosum findes 2 steder, under fanen Startside og under fanen Formler Selandia-CEU Side 10

11 Når du klikker på Autosum vil Excel gætte sig til, hvilke celler du ønsker at sammenlægge, hvis Excel har gættet rigtigt, skal du blot acceptere det Excel foreslår, enten ved at klikke med musen på, klikke på autosum knappen igen eller taste Enter-tasten. Metode 2 1. Marker de celler der skal sammenlægges, samt den celle hvor resultatet skal stå i. 2. Klik på Autosum > resultatet vil nu vises i den tomme celle E2 Metode 3 Kolon : (shift+punktum) På tastaturet kan du f.eks. skrive formlen =sum(a1:d1) dette betyder at alle tal fra celle e1 til d1 inklusiv a1 og d1 lægges sammen. Denne metode bruges til mere kompliceret formler der beskrives på side 14. Eksempel på formel hvor du skal bruge parenteser Selandia-CEU Side 11

12 Udpeg med musen Hvis du skal lægge tal samme der ikke står lige efter hinanden kan du klikke dig frem, med musen, i de celler der skal lægges sammen. 6. Klik først på den celle hvor resultatet skal stå (D7) 7. Tast et =(lighedstegn) 8. Klik på den første celle der skal sammenlægges 9. Tast et + (plus) tegn 10. Klik på den næste celle der skal sammenlægges 11. Du må ikke slutte med et + tegn Bliv ved med denne fremgangsmåde til alle cellerne der skal sammenlægges er valgt og afslut med Enter tasten I eksempler ovenfor er cellerne A2+B3+C1+D4 sammenlagt i celle D7 Subtraktion (-) Principperne er de samme, når du skal trække tal fra hinanden, som når du lægger dem sammen. Her bruges (minus/bindestreg) Her ønskes fortjenesten beregnet, altså skal man stå i cellen B11 og taste =B4-B10 og derefter klikke med musen på eller taste Enter. Selandia-CEU Side 12

13 Multiplikation (*) Her er fremgangsmåden igen den samme, bortset fra at her vælges gangetegnet * Her skal beregnes hvor meget 10 æbler koster, altså skal man stå i cellen D2 og taste =B2*C2 og derefter klikke med musen på eller taste Enter. Division (/) Her er fremgangsmåden igen den samme, bortset fra at her vælges / (dele/dividere). I D7 ønsker vi at beregne hvad gennemsnitsprisen er for 37 stykker frugt, som i alt har kostet 50 kr. Formlen, der skal indtastes i D7, er =D5/C5. Kopiere formel Formlen som er brugt til at beregne prisen på æblerne i celle D2 med, kan også bruges på pærerne og blommerne. Træk i fyldhåndtaget og Excel finder selv ud af at forøge cellereferencerne, cellenavnene, med én, så der ud for pærerne kommer til at stå =B3*C3 og ud for blommerne =B4*C4. Selandia-CEU Side 13

14 Parenteser i formlerne Når du begynder at arbejde med mere kompliceret formler, får du brug for et eller flere sæt parenteser () til at styre Excels udregninger med. Når du selv skriver formlen, skal du være opmærksom på, hvornår du skal bruge parenteser, elles får du nogle helt forkerte beregninger. Det forholder sig sådan, at de 4 regningsarter opfører sig lidt forskelligt. plus og minus opfører sig på én måde gange og dividere opfører sig på en anden måde plus og minus gange og dividere Hvis udregningerne i en formel KUN indeholder regnetegn fra den ene af de 2 kasser herover, så behøver du ikke nogen parentes men hvis du blander regnetegnene fra de 2 kasser, så skal du som regel bruge parentes. Excel beregner først gange og dividere og derefter plus og minus. Hvis du har en formel som = A3 + A4 * B3 + B4, ganger Excel først A4 * B3 og derefter tilføjer dette resultat til A3 og B4. Hvis meningen var at resultatet af A3 og A4 skulle ganges med og B3 og B4 skal du sætte parenteser omkring cellereferencer 1 og dermed fortælle Excel specifikt, hvordan du vil beregne en formel og formlen skal se således ud = (A3 + A4) * (B4 + B5) Her den forkerte formel Og her den rigtige formel Eksempel: Her ses også tydeligt forskellige resultat 1 En cellereference er de enkelte cellers navne A1-A2-A3 osv. Selandia-CEU Side 14

15 Opgave 1 I denne opgave skal du indtaste tekst og tal, indtaste formler og kopiere formler. 1. Indtast dette: Lige nu skal du ikke spekulerer på, at der i A8 ikke er plads nok til ordet Appelsiner, det ordner sig senere, bare skriv ordet helt ud. 2. Indtast og kopier formler 3. I cellen B9 vælger du autosum med knappen og accepterer med 4. Læg musen på fyldhåndtaget og træk så formlen bliver kopieret til cellerne til højre, til og med G9. 5. I cellen H4 vælger du autosum med knappen og accepterer med 6. Læg musen på fyldhåndtaget og træk så formlen bliver kopieret til cellerne nedad, til og med H9. Herefter skulle det se således ud: Herefter trænger der til at blive pyntet på udseendet, så behold regnearket åbent. Selandia-CEU Side 15

16 Formatering Formatering af tekst og tal: Marker den/de celler, som skal formateres og vælg, som i Word, skrifttyper, skriftstørrelser, effekter og farver. Talformater: Tallene kan have forskellige formater, med og uden decimaler, med og uden kr. foran osv. Det vælges her. Forskellige talformater Forøg decimalantal Formindsk decimalantal Kr. % Seperatortegn Justering: Tekst bliver automatisk venstrestillet i celler, tal højrestillet, men, som i Word, der kan selvfølgelig vælges noget andet. Teksten må skifte linje i cellen De markerede celler flettes til én stor celle og indholdet centreres Indholdet i den/de markerede celler bliver justeret som knapperne viser Selandia-CEU Side 16

17 Opgave 2 Der skal gemmes, flettes celler, formatere tekster og tal, kolonne skal gøres brede og der skal udskrives. Du skal fortsætte med opgaven fra før og det er nok en god idé at gemme før du går videre. Du gemme på samme måde som i Word. Gem opgaven og formater videre 1. Vælg Office-knappen og derefter Gem som, kald det Opgave 2 Excel vil altid foreslå navn startende med Mappe, som her Mappe1, det skal du slette og i stedet skrive et mere sigende navn her Opgave 2 Du skal ikke blive forskrækket og tro at dine Word-dokumenter er forsvundet, de bliver bare ikke vist, når du er i Excel, lige som dine Excel-filer ikke vil blive vist, hvis du er i Word 2. Videre med opgaven, som skal ende med at se således ud Selandia-CEU Side 17

18 3. Alt i kolonne A skal med fed skrift, marker kolonnen og vælge knappen Fed skrift 4. Træk kolonnen A tilpas bredere ved at lægge musen mellem A og B og træk 5. Marker cellerne A1 til H1 og vælg knappen Flet og centrer 6. Overskriften er punktstørrelse Marker cellerne B3 til H3 og vælg knappen justeringen Centrer 8. Marker cellerne B4 til H9 og vælg knappen Seperatortegn og tryk derefter to gange på knappen Formindsk decimal 9. Regnearket har nu forandret sig, så det er på tide at gemme det igen, vælg knappen Gem i værktøjslinjen Hurtigstart 10. Indtast dit navn i cellen A Udskriv regnearket (på samme måde som i Word) Selandia-CEU Side 18

19 Kanter Hvis du vil have de aktive dele af regnearkets gitterlinjer printet ud, skal du vælge det i fanen Sidelayout, Sideopsætning, Ark: Selandia-CEU Side 19

20 Hvis du vil have nogle pyntelige kanter bestemte steder, skal du markere de relevante celleområder og derefter vælge knappen Kanter til forskellige kant-modeller: Selandia-CEU Side 20

21 Opgave 3 Kanter og Vis udskrift Regnearket skal se ca. således ud: Den stiplede linje mellem kolonne I og J viser hvor der er sideskift, den fremkommer automatisk, når der har været valgt Udskriv eller Vis udskrift og er altså ikke en linje, som bliver skrevet ud 1. Marker den flettede celle A1 og vælg knappen Tyk bundkant 2. Marker cellerne A9 til H9 og vælg knappen Top- og dobbelt bundkant 3. Hvis du vil se, hvordan udskriften ser ud, inden du bruger printeren, kan du vælge Vis udskrift, som du finder under Udskriv 4. Gem 5. Luk, som du finder i menuen under Office-knappen Selandia-CEU Side 21

22 Opgave 4 I det foregående har du stiftet bekendtskab med nogle almindelige funktioner i Excel. Den følgende opgave ligner en del, så den må du udføre på egen hånd! 1. Vælg en ny projektmappe med f.eks. genvejstasten Ctrl+n 2. Indtast tekster og tal, IKKE I alt og Total tallene, kolonne H og række 8, det er formler, som du kommer til i næste punkt Overskriften Slikbutikken 1. Halvår skal skrives i cellen A1 3. Opret formler i B8 og H3 og kopier dem 4. Tilret kolonnebredde 5. Flet og centrer 6. Centrer tekster 7. Formater med fed skrift og skriftstørrelse 8. Formater med kanter 9. Skriv dit navn i f.eks. A Udskriv 11. Gem, kald det Opgave Luk Selandia-CEU Side 22

23 Opgave 5 I denne opgave skal du bruge det du hidtil har lært og desuden skal du bruge regnearten gange *. Den næste opgave skal ende med at således ud: 1. Vælg en ny projektmappe med f.eks. genvejstasten Ctrl+n 2. Indtast tekster og tal i cellerne A1 til C10 3. Opret formel i D3 der ser således ud =B3*C3 4. Kopier formelen til D4 til D9 5. Opret formlen Autosum i D10 6. Marker A1 til D1 og vælg Flet og centrer 7. Træk A kolonnen bred nok 8. Centrer overskrifterne i række 2 9. Formater med fed skrift på Kolonne A og række Formater pengebeløbene i kolonne C og D med 11. Skriv dit navn i A Gem som Opgave Udskriv 14. Luk Selandia-CEU Side 23

24 Opgave 6 I denne opgave skal du ud over de tidligere brugte funktioner trække fra. 1. Indtast tekster og tal 2. Opret formler i cellerne B4 og B10 med Autosum 3. Formlen i B11 skal hedde =B4-B10 4. Formater med fed skrift og kanter 5. Udskriv 6. Gem som Opgave 6 7. Luk Selandia-CEU Side 24

25 Opgave 7 I denne opgave skal du dividere, og til det bruger du en tidligere opgave. 1. Åbn Opgave 5 2. Tast teksten i cellerne A14 og A15 3. I celle D15 skal du oprette formlen =D10/20, i dette tilfælde bruger du altså et rigtigt tal i formlen. 4. Gem 5. Luk Selandia-CEU Side 25

26 Opgave 8 Igen er her en selvstændig opgave, hvor du skal bruge alle dine Excel-kundskaber. 1. Indtast så sædvanlig tekster og tal 2. Tilret kolonne A, så den er bred nok til teksterne I flere rækker er der samme tal i alle cellerne, dem kan du kopiere med fyldhåndtage. Skriv i celle B4 og træk i fyldhåndtaget, så tallet kopieres til og med G4, i celle B5 skriver du og kopierer det til og med G5 med fyldhåndtaget osv. 3. Opret formel i B6 og kopier den til højre 4. Opret formel i H4 og kopier den nedad 5. Opret formel i B18 og kopier den til højre 6. Opret formel i H9 og kopier den nedad 7. Opret formel i B20 og kopier den til højre (=B6-B18) 8. Opret formel i B23 (=H20/6) 9. Formater med talformater, fed skrift, kanter og flet celler, så det kommer til at se ud ca. som herunder 10. Gem som Opgave 8 Selandia-CEU Side 26

27 Selandia-CEU Side 27

28 Diagrammer Oprette diagram Det vigtigste ved at oprette et diagram er at starte med at markere de rigtige celler, de celler som diagrammet skal bygge på. Hvis du har valgt de forkerte celler, er den nemmeste du kan gøre at begynde forfra. Et diagram kan bygge på celler, som hænger sammen, eller på celler, der ligger spredt, men de skal høre logisk sammen og tilsammen udgøre en firkant, altså ikke noget med at markere 5 celler et sted og 3 celler et andet sted. Eksempel: Til dette søjlediagram er cellerne A3 til G8 markeret og brugt til diagrammet. Selandia-CEU Side 28

29 Eksempel: I det følgende eksempel er cellerne A3 til G3 og A9 til G9 markeret. For at markere flere områder, som ikke hænger sammen, skal du starte med at markere det første sæt celler, her A3 til G3 og derefter holde Ctrl-knappen nede, medens det næste sæt celler markeres, her A9 tilg9. Der findes flere forskellige typer diagrammer, søjler, kurver, cirkler og andre. Når et diagram er oprettet, kan der redigeres i det, tilføje tekster og forklaringer, ændre farver og type osv, men det må du komme på Excel-kursus for at lære noget om. Slette diagram Klik på kanten af diagrammet og tryk på Delete-tasten. Selandia-CEU Side 29

30 Opgave 9 Du skal oprette et par diagrammer på grundlag af regnskaber du tidligere har lavet. 1. Åbn Opgave 2 2. Marker cellerne A3 til og med G8 3. Vælg fanen Indsæt i Båndet 4. Vælg Søjle 5. Vælg en af modellerne, i det følgende er valgt den øverste til venstre Selandia-CEU Side 30

31 6. Marker cellerne B3 til G3 og B9 til G9 og opret et cirkeldiagram. 7. Gem opgaven 8. Luk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Selandia-CEU Side 31

32 Rækker og Kolonner Man kan slette rækker og/eller kolonner og man kan indsætte rækker og/eller kolonner præcis hvor man ønsker det. Excel er endda så genial, at formler, som bliver påvirket af en eller flere af disse handlinger, automatisk bliver opdateret, tilrettet. Indsætte række eller kolonne Klik med højre muse-knap på det rækkenummer eller det kolonnebogstav, hvor du ønsker at indsætte nyt. Vælg Indsæt Eksempel: Du ønsker en ny række mellem Blommer og Bananer, altså en ny række 7 1. Klik med højre mus-knap på det rækkenummer 7 2. Klik på Indsæt Selandia-CEU Side 32

33 3. Nu kan du bruge den nye række, her er tastet ind: 4. Hvis du har brugt de rigtige formler i totalerne er de allerede nu opdateret automatisk, men der mangler en formel i H7 5. Kopier med Fyldhåndtaget formlen fra H6 til H7. Slette række eller kolonne Gør som før, klik med højre mus-knap på det rækkenummer eller det kolonnebogstav, som du ønsker at slette Vælg slet Eksempel: Du vil slette kolonnen med lørdag, altså kolonne G Selandia-CEU Side 33

34 1. Klik med højre mus-knap på G 2. Vælg Slet 3. Formlerne burde være opdateret automatisk, så du er færdig Selandia-CEU Side 34

35 Opgave 10 Hvis du har tid og lyst, kan du åbne opgave 2 og prøve det foregående med at indsætte række og slette kolonne. Selandia-CEU Side 35

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb januar 2018 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Instruktør: John Holm Medhjælper-underviser?? Vi er alle frivillige i Ældre Sagen 1 Kurset er over 5 mandage 30. september 7. oktober 14. oktober 21. oktober 28.

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK Excel regneark Et regneark er et computerprogram, der bl.a. kan regne, tegne grafer og lave diagrammer. Regnearket kan bruges i mange forskellige sammenhænge, når I arbejder med matematik. Det kan gøre

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er et regneark?...4

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Regnark LibreOffice Kom godt fra start med regneark i LibreOffice Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Indholdsfortegnelse Regneark?...4 Dette materiale...4 Tilhørende regneark...4

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls 18-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Gå i gang med Excel Elevbog 1 til Excel 2007

Gå i gang med Excel Elevbog 1 til Excel 2007 GeGe Gå i gang med Excel Elevbog 1 til Excel 2007 Jørn Blok Gå i gang med Excel 2007 Forlag 1. oplag, 1. udgave 2011 Forfatter Jørn Blok Redaktør: Grethe Grønkjær Foto: Jørn Blok Forsidelayout: Jørn Blok

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ISBN GeGe Forlag

ISBN GeGe Forlag ISBN 978-87-91438-78-3 1 GeGe Forlag Gå i gang med Excel 2013 ISBN 978-87-91438-78-3 GeGe Forlag 1. oplag, 1. udgave 2015 Forfatter Jørn Blok Redaktør: Grethe Grønkjær Foto: Jørn Blok Forsidelayout: Jørn

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Makroer. Ændre makrosikkerhed

Makroer. Ændre makrosikkerhed Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 1 WORD 2007 Indhold Start Program... 4 Luk Programmet Word 2007... 4 Skærmbillede i Word 2007... 5 Titellinje... 5 Båndet... 6 Kontekst faner... 6 Indskrivning af tekst... 7 Markørbevægelser...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Excel-5: Formler, diagrammer og tips

Excel-5: Formler, diagrammer og tips Excel-5: Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg i menulinjen: Formater Celler Fanebladet

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls 12-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN Få overblik over lønnen Excel for tillidsrepræsentanter Del 4: Formatering af regnearket Trin 8: Justér visningen af tallene Nu er vi færdige med selve tal-beregningerne i Excel.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere