KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L"

Transkript

1 KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR ÅRGANG MARTS 2015

2 Beretning fra Klub-kl. Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Endnu et år er gået, og tiden er igen inde til en beretning fra bestyrelsen. Hvis vi ser lidt væk fra vores egen klub, oplever jeg et Danmark i en udvikling, som jeg ikke helt forstår. For ikke særligt længe siden, oplevede vi en gal mands værk ved Krudttønden på Østerbro, og ved synagoen i indre by. Hans handling kan jeg kun kan tage helt afstand fra. Vi ser også en fagbevægelse under pres, med dalende medlemstal, og med en forestående kamp mod Ryan Air i Københavns lufthavn. Dette er en kamp, for ordentlige løn og arbejdsforhold, som vi kender til i Danmark. Når en virksomhed, som Ryan Air, ikke vil tegne overenskomst, så bliver den danske model udhulet. Det kan og vil vi ikke acceptere. Så derfor håber jeg, at I vil lade være med at bruge dette firma ind til der er kommet ordentlige forhold for deres medarbejder. Men nu tilbage til beretningen. Jeg vil også i år, dele beretningen op i punkter og afdelinger. Klubben. Arbejdet i bestyrelsen, har igen i år fungeret godt. Der er også i år blevet skiftet ud i TRrækkerne i nogle afdelinger. I Tranmission afd. 662 ( 594 ) er det lykkes, at få valgt en TR som hedder Carsten Jensen, og efter en periode på et halvt år, hvor sikrings afd. 720 ( 515 ) har været uden en TR er det lykkes, at få valgt Nenad Savic. Derfor et stort tillykke til jer. Men set tilbage på vores struktur med flere TR, er det et problem når det ikke er muligt at finde nogle der vil stille op. Vi skal i fremtiden have en snak med firmaet, om hvem der i så fald kan repræsentere kollegaerne fra de afdelinger, hvor der ikke er valgt en TR. For lige at slå det fast, har alle de afdelinger som indgår i Stor klubben nu valgt en TR. Medlemmer. Vi startede året med 256 medlemmer. Grundet den nye struktur i firmaet, hvor firmaet flyttede service afdelingen fra Albertslund ud til Stamholmen, har vi overflyttet 37 medlemmer til Klub 137 Hvidovre. Det er foregået efter aftale mellem de to klubber. Vi har den politik, at når firmaet flytter kollegaer over til en afdeling, hvor der allerede er en

3 klub, så flytter kollegaerne over til den aktuelle klub. Samtidige benyttede vi lejligheden til, at rydde op i listen, og fik fjernet kollegaer, som havde glemt at melde klubben fra, efter de havde forladt KL. Desværre må vi også denne gang konstatere, at der stadigvæk er nogle, som vælger klub og fagforening fra. Nogle melder sig ind, men "glemmer" at betale, og enkelte prøver helt at slippe uden om. Det er ærgeligt, at der stadigvæk er nogle få, som tror at god løn og gode arbejdsforhold er noget der kommer af sig selv og ofte har de en oplevelse af at det kan de selv klare bedre. Derfor skal jeg igen i år opfodre jer til, hvis I har en på pladsen, som mener det er en god ide, at melde sig ud, eller har glemt hvad sammenhold kan gøre for os. Så husk at du med gode argumenter og i en pæn tone kan opfordre dem til at melde sig ind i DEF. Arrangementer i klubben. Der har i perioden været afholdt flere arrangementer i klubben. Den årlige skovtur, bankospil og julefrokosten. På skovturen var vi ude og sejle på Vejle sø ved Holte. Efter en lille frokost, blev vi hentet af en bus og kørt til Bakken. Det årlige bankospil blev som altid ført med hård hånd af nummermanden Ib. Julefrokosten blev igen i år afholdt i DEF i Tikøbgade, og ca 90 deltog. Gamle drenge udgjorde halvdelen, men som altid blev det en god aften. Derfor skal der også i beretningen lyde et stort tak til festudvalget for deres mange gode idéer. Lønsedler. Igen i år kan vi skrive lidt omkring lønsedler. Firmaet er ved at indføre et nyt lønog indrapporterings system, og det har her i 2015 haft en del opstart problemer. Vi har oplevet, at timer og tillæg er lagt sammen i lønperioder, forkerte oplysninger vedrørende restferie, feriefridage og tekster som vi ikke helt kan gennemskue. Feriekort mangler også at blive udsendt, så lønningskontoret har nok at tage sig til. Check derfor dine lønsedler på e-boks

4 Samarbejdsudvalget. I samarbejdsudvalget har vi stadigvæk ikke gennemgået gamle aftaler, som jeg skrev om sidste år. Året har båret præg af, at der var noget nyt under opsejling. Det kom så med start fra november 2014, hvor firmaet meddelte, at det ville lave om på strukturen i koncernen. Vi skulle gå til at være et firma i stedet for tre. I december 2014, hvor vi afholdte det sidste su møde i Albertslund, blev vi enige om, at lade være med at aftale nye møder før vi vidste hvordan det nye KL så ud. Det har vist sig, at være en forkert beslutning, da det ser ud til at trække ud med planlægningen af TR/SU organisation i KL. Derfor har jeg skrevet til Allan Jørgensen, og forslået, at vi i perioden frem til den nye struktur er på plads, opretter et 2 midlertidig SU et i Hvidovre og et i Albertslund. Allan Jørgensen har over for mig givet udtryk for, at han også syntes det var en god idé. Det der nu mangler, er aftale nogle datoer. Ny struktur. Ud over de møder, som har været afholdt i Albertslund og Hvidovre, hvor Allan Jørgensen fortalte om visionerne i sammenlægningen af de tre firmaer, har samtlige TR/SU medlemmer i firmaet været indkaldt til møde d På mødet deltog Direktør for teknikhusene Ole Arnfeldt, forretningsudvikler Carsten Bo Knudsen og HR chef Tinne Bertelsen. Her fremlagde firmaet deres forslag til TR/Su organisation i KL. De ønskede TR som både tog sig af smedeok, elektrikerok, blik- og rørok. Altså en multi TR. De ønskede også at reducere i antallet af SU-medlemmer, nogen steder kunne et SU bestå af 2 personer. En mærkelig tanke, hvis jeg var blevet spurgt. Samtlige TR afviste multi TR. Vi ønskede derimod at blive mere brugt og hørt i firmaet, samt en fællestr repræsentation, eventuelt på regionsplan. Vi ville godt indgå i drøftelser med firmaet om en ny SU struktur, men ønskede en overbygning i form af et hoved SU, som mødtes minimum 2 gange årligt. Arbejdet med ny struktur forsætter, og der var blandt medarbejderne enighed om, at stille med to personer fra hver faggruppe til videre forhandlinger. For elektrikerne blev det Flemming fra Hvidovre og Henrik fra Fyn.

5 Kongressen i DEF. Kort om kongressen i DEF Fra klubben deltog Ib, Ole, Johnny og jeg. Det var en kongres, som bar præg af kontingentforhøjelser ikke kunne komme på tale. En af de helt store punkter var en bedre organiseringsgruppe i forbundet, som kunne støtte op om afdelingerne. En større og bedre indsat mod social dumpning. Entreprise afdelingen 641 (544) Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Lønforhandlingerne for Entreprise, Service, og Højspænding blev endnu en gang en hård omgang. Der skulle mange møder til, før vi begyndte at nærme os hinanden. Forhandlingsudvalget bestod af Johnny Hansen og jeg. Det lykkedes os, at blive enige om en to årige aftale, som I kan se på klubbens hjemmeside. Det er ikke den bedste aftale, men den bedst opnåedelige. Hele 2014 har for entreprise øst, været noget magert. Der har kun været enkelte opgaver, og kun en opgave af lidt større varighed, nemlig ATP. Det har også betydet, at mange har oplevet at blive sendt rundt til andre afdelinger. eks. trafik og infrastruktur samt sikringsafdelingen. 2015, kommer efter min opfattelse, derimod til at se helt anderledes ud, da firmaet har vundet en del flere større sager. Rigshospitalets nordfløj, opgaver på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital. En opgave med opførsel af ressource center Amager (Amager forbrændingen) skal også i gang. Så derfor ser jeg frem til et år med mere aktivitet i entreprise. Service afdelingen 421 ( 563 ) Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Afdelingen har også oplevet en mindre nedgang. Rammeaftaler på Nationalbanken, region Hovedstaden, blev ikke vundet igen. Nye opgaver skulle tages ind, og det var til tider svært. Opgaver som ombygninger på DTU, en rammeaftale med forsvarets materiale tjeneste, samt FL Schmidt var nogle af de opgaver der skulle tages hul på. Afdelingen flyttede i januar 2015 til ny adresse på Stamholmen i forbindelse med den nye struktur, og blev sammenlagt med afdelingen for service i Hvidovre.

6 37 kollegaer blev overflyttet til klub 37 Hvidovre, derfor har jeg ikke denne afdeling mere. Tak for et godt samarbejde, og jeg håber vi i fremtiden kan finde sammen i en fælles klub i Storkøbenhavn. Højspænding afdelingen 661 ( 562 ) Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Denne afdeling har haft mere gang i den. Ombygninger på Avedøre værket, DTU, Kyndby mm. har gjort, at der har været brug for nogle af de ledige fra entreprise. Nu ser det desværre ud til, at der er en mindre nedgang i afdelingen. Men jeg har forhåbninger om, at den nok skal komme stærkt igen. Det var min del af den skriftlige beretning for bestyrelsen, samt mine afdelinger. Årsberetning 2014 afdeling 567(725) Tillidsrepræsentant Tom Kristensen Endnu et år er gået og nu er det allerede tid til at jeg skal lave en ny beretning om vores afdeling. Vi startede året med travlhed, vi havde gang i et projekt hvor vi skulle udskifte de gamle "flapskilte" på alle S-tog stationerne, til nye og moderne skærme. Siden har vi haft gang i en del store og små projekter for DSB og Bane Danmark både på kyst, nær og fjernbanen. Vi har også haft travlt de sidste måneder med at klargøre til udskiftning af ca. 150 billedrørsmonitorer på S-tog nettet, til nye fladskærme samt få dem tilsluttet med fiber, i stedet for coax og lign. Dette projekt løber også godt ind i 2015, da vi skal være færdige den 31/3. Vi har sluttet året af med at vinde en spændende rammeaftale hos Bane Danmark, som omhandler montering og installation af trafikinformationsudstyr på stationer i Danmark. Vi havde også en del arbejder i årets løb for Vejdirektoratet, vi passer de midlertidige installationer på M14, det blev så udvidet sidst på året til også at omfatte M11, fra Folehaven og ud til Albertslund. Denne kontrakt var i udbud sidst på året, og vi var så dygtige at de godt ville bruge os igen på de midlertidige anlæg, så den vandt vi. Det betyder så at vi overtager lidt mere, så nu vil i også fra foråret begynde at se os på Køgebugt (M10), da det var en del af udbuddet. Vi har også etableret flugtvejslys i både Fredrikssundsvejs tunnelen, og Guldbogsunds tunnelen, så nu er i sikre på at i kan finde ud når i drøner igennem Udover dette har vi en del arbejde med driften af broerne i København, servicering af Robotter for

7 BAT, servicering af underjordiske p- anlæg, diverse industri kunder, ejendoms selskaber osv. alt dette har været med til at gøre at vi har haft et godt år med vækst i vores afd. Lønforhandling 2014 trak i ud men vi fik den afsluttet, og det lykkedes os faktisk at få en lille lønstigning på 2,50 kr. vi lavede dog kun en 1 årig aftale, så vi skal på den igen lige om lidt Vi var en del fra afdelingen der deltog i skovturen, som var super hyggelig og godt planlagt med overraskende ellementer. Vi håber at vi kan gentage succesen igen i år. Vi prøvede at holde en lidt anderledes julefrokost i år, så i stedet for at være ude et sted i byen, holdt vi det privat hos en kollega der ville stille faciliteter til rådighed, dette arrangement var super hyggeligt og jeg er ret sikker på at alle havde en julefrokost de sent vil glemme. Hvad 2015 bringer er svært at spå om, da firmaet har varslet en større omstrukturering i forhold til SU og tillidsmands virke, i forbindelse med den nye struktur, men et er sikkert i vil ikke høre os råbe" 567" mere, men det vil i fremtiden være "725". Sikrings afdeling 515( 720 ) Tillidsrepræsentant Nenad Savic Jeg er blevet valgt som tillidsmand i sikrings afdeling i Albertslund. Det at være tillidsmand er noget nyt for mig og jeg glæder mig til at tage imod mine udfordringer. Jeg vil gøre mit bedste for at udføre min pligt som tillidsmand så godt som jeg kan. Jeg takker fordi i har valgt at vælge mig og tager imod opgaven med et smil. City afdeling 552 ( 424 ) Tillidsrepræsentant Christian Emil Jørgen Jensen Jeg har nu været tillidsmand i 552 i næsten 2 år. I den tid har afdelingen gennemgået et ledelsesskift samt et generationsskifte. Vi har taget afsked med flere ældre kollegaer som har valgt, at tag på pension. Til gengæld har vi budt mange nye og yngre kollegaer velkommen. Ledelsen af firmaet har fra den 1. januar 2015, kørt René Bjerkan i stilling som ny afdelingsleder. René afløser Holger Garde, som gik på pension sidst på året. Vi byder René velkommen og ser frem til et godt sammenarbejde, fra både VVS & EL afdelingerne. Faglige sager har der ikke været så mange af, dog var der en hvor firmaet undlod at betale en kollega hans personlige tillæg. Efter vi havde gjort firmaet opmærksom på si-

8 tuationen, valgte de stadigvæk ikke at ville udbetale det tilgodehavende beløb. Kollegaen og jeg indkaldte så til et møde med ledelsen, som så førte til et uenighedsreferat. Der måtte både afholdes mæglingsmøde og et ti-mandsmøde i Tekniq, før der kom en afgørelse på sagen. Kollegaen fik medhold i sin sag, og K&L fik besked fra Tekniq, at udbetale et en gangs beløb som kompensation for den tabte indtægt. Løsningen viste sig, at være til kollegaens fordel. Sagen danner nu præcedens for lignende sager, hvor en kotumemæssig aftale ikke bliver overholdt fra arbejdsgiverens side. Afdelingen 552 deles af både elektrikere, blikkenslagere samt en smed. Den seneste tid er disse to faggrupper begyndt, at arbejde tættere sammen, på samme måde som begge tillidsmænd har fundet et velfungerende samarbejde. Lufthavn afdeling 535 ( 426 ) Tillidsrepræsentant Christian Krogh Schubert Sidste år i marts startede lufthavns afdelingen sine lønforhandlinger, hvor der var blandede ønsker fra begge sider. Det var dog først da Albertslund fik sin aftale på plads, at vi fulgte med i nogenlunde samme spor. Jeg vil gerne takke mine kollegaer for den opbakning de gav under forløbet. Beskæftigelsen har været svingende, det er den stadig. Vi har lånt folk ud til andre afdelinger, når vi manglede lidt at lave, og ligeledes har vi lånt folk. Her på det sidste, har vi vundet nogle store sager, en total renovering af de lokaler over for check-in i Terminal 2. Finger C, er en udvidelse med 2 etager, så større fly kan ligge til. Vi har også fået udvidet staben af montører en smule, så vi kan følge med det arbejde vi får ind, og tage de forskellige typer arbejde. Jeg vil gerne sige tak til Hans Jørgen Riel, formand, som har været i Kemp & Lauritzen i over 45 år, hvor de 31 år var i lufthavns afdelingen. Vi ønsker ham al held og lykke fremover i hans pensionist tilværelse. Ncore afdeling 518 ( 715 ) Tillidsrepræsentant Claus Tolstrup I Ncore har der været en stabil aktivitet, som har resulteret i, at vi stort set er det samme antal elektrikere som i 2013.

9 Vi havde en lønforhandling som overraskende nok lignede alle de andre afdelingers, dog med den lille forskel, at vi har gået med til at udligne noget at den forskel som vi har i vores timeløn blandt kollegaerne. Se den detaljerede lønaftale på Der har været en enkelt faglig sag, hvor en kollega blev afskediget, selv om han havde meddelt, at han snart skulle være far for første gang. Sagen endte med et forlig i DA. Derfor vil jeg lige opfodre ALLE til at huske at udfylde de blanketter/mail som det nu kræves, samt at sørge for at få bekræftet at firmaet har modtaget dette. Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til, endnu en gang, at ønske tillykke med 40 års jubilæet til Verner Viager, samt 25 års jubilæet til Claus Thue Andersen. Med venlig hilsen TR Claus Tolstrup, Ncore Bella Center Afdeling 565 ( 425 ) Tillidsrepræsentant Karsten Thun Gyldmark BC er kommet med et udspil, der indbefatterat de vil have deres egne elektrikere til det daglige vedligeholdelses arbejde, samt til mindre messer. Men de ønsker forsat, at kunne trække på Kemp & Lauritzen som buffer til levering af ekstra mandskab til nødvendige situationer. Vi er pt. 10 svende tilknyttet afdelingen, samt 2 lærlinge. Der udover har vi lånt 3 kollegaer fra andre afdelinger. Vi er samtidigt i gang med en masse renoverings opgaver i Bella centeret. Vi har bygget 3 nye restauranter og 2 kontor områder. Byggerier afsluttes i disse dage. Vi har også en del arbejde på hotellet i forbindelse med, at det er blevet et Marriot hotel. Der er en del der skal tilpasses det nye koncept. Fremtiden byder på flere ombygninger, hvor vi afventer opstart. Området hvor vi har ophold og omklædnings faciliteter, skal nedrives og ombygges til boliger hvor vi så skal være er endnu ikke afklaret. I Bella Centeret står vi i den situation, at Bella centeret har opsagt vores rammeaftale pr , men med henblik på genforhandling. Som tiden skrider frem, virker det mindre og mindre som om, at alt vil blive som det var for bare et år siden.

10 I skrivende stund har der ikke været noget møde eller indkaldelse til et. Jeg modtog også en kopi af alle arbejdsskaderne i K&L, dette stoppede også i november. Arbejdsmiljøberetning Arbejdsmiljørepræsentant Kristian Faurholt Hej alle Så er det igen blevet tid en årsberetning for arbejdsmiljøet i K&L for 2014/2015. Firmaet har med deres nye struktur gjort,at der er mange der ikke rigtig ved hvem der er deres tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant. Til dem der er i tvivl, så kan de altid kontakte mig, hvis det drejer sig om arbejdsmiljø. Sikkerhed på timeout. Sidst i november blev der i ArbejdsMiljøUdvalget (AMU) forelagt at der skulle ske om forandring i koncern K&L. Hvad det indebar kunne vores sikkerhedschef og daværende direktør ikke sige noget om, ikke andet end at, man arbdede på højtryk for at få det på plads. Når man går ind på kan man under arbejdsmiljøfanen se vores arbejdsmiljøorganisation, den er vist sat på timeout. Jeg har drøftet dette med Niels Berlev (DEF), lovgivningen omkring dette har jeg fortalt til vores sikkerhedschef og han har lovet at man tager den nuværende AMU med på råd. Men har intet hørt. Jeg tror personligt at firmaet har gabt over en for stor en mundfuld, man har ikke overblik over hvad det er man har sat i gang. Man kan kun håbe på det bedste. Ulykker. Vores ulykkesstatistik ser rigtig godt ud, vi ligger nogenlunde på samme som sidste år. Ulykkerne har ikke så meget fravær, så det er i sig selv positivt. Til gengæld er AT begyndt at skrue bissen på, med hensyn til et retsligt efterspil i form af en politi anmeldelse og senere en ordentlig bøde.

11 Vi har desværre stadigvæk alt for mange el-ulykker, hvor det er den forulykkede der helt og alene bærer hele ansvaret for at han/hun kommer til skade. Alle mener at denne opgave skal vi alle være meget bedre til at løfte. Kontrolmåling, sikring mod genindkobling og brug af det rigtige værktøj til formålet. Generelt skal alle være meget bedre til at: Værktøjsudvalg. Værktøjsudvalget er ligesom AMU sat på timeout. Der er ikke nogen i udvalget der ved om det kommer til at opstå igen, Med venlig hilsen Kristian Faurholt / / lave en indledende risiko vurdering (IRV). Denne lille ting skal lige få en, til at stoppe op, inden arbejdet startes. Tænk opgaven igennem, kan man lave opgaven uden risici, skal der slukkes og har man det rigtige værktøj. Sikkerhedsgrupperne. Det fælles møde hvor alle AMR erne og AML erne var indkaldt til, har jeg kun fået positive tilbage kendegivelser på. I forhold til forrige år, hvor man følte at det var mere en repetition end noget man kunne bruge til noget, så var sidste års møde været rigtigt godt og lærerigt. Læreren vi havde, kunne man tydeligt mærke, at han brændte for at give videre af hans kunnen.

12 Lærlingeberetning 2014 Ib Hesselholdt Vi er i dag kun 11 lærlinge alle er med i def, det skyldes nok mest firmaets strukturomlægninger, at vi ikke er flere, så vi håber de hurtigt falder på plads, så alt kan blive normalt. I vores lønaftale med firmaet står der at vi skal have 10 % lærlinge i forhold til svende, det vil for nuværende svare til ca. 25 stk., men med alle de nye store pladser som Amagerforbrændingen & Riget, vil det hurtigt blive til mange flere. Kemp & Lauritzen er desværre også begyndt at lave kort-tidskontrakter, det er vi i bestyrelsen meget kede af, så vi agter at lave en protestskrivelse til ledelsen. K&L siger, at korttidskontrakter er for at lærlingen skal oppe sig, både i praktikken i firmaet samt på tekniskskole, så de yder det maksimale. samt første hovedforløb (storset som vi kender det i dag), men efter h1, skal lærlingen & mester finde ud af hvilke moduler lærlingen skal have på h2 h4. Det bliver spændende, at se hvordan dette vil spænde af, men det ser vi om ca. 1,5 år, når de første lærlinge når til det nye h2. Lærlinge udvalget har besluttet, at lave en sammenrystningstur for lærlinge i Kbh. til Høje Tåstrup hvor vi skal spille Hard Ball, se annonce andet steds i bladet. Vi har pt. ingen lærlingeformand i klubben, men vi arbejder hårdt på at overtale en til jobbet. Vi ses på generalforsamlingen Men vi kan se, at det gør lærlingene meget usikre, tør jeg overhovedet brokke mig, får jeg nogensinde mit svendebrev? Lærlingene skulle så (efter firmaets mening) blive mere motiverede, vi mener, at det bliver de automatisk i kraft af, at de bliver ældre & mere erfarne. Vi får en ny lærlinge uddannelse til august, her har man et grundforløb,

13 Lærlinge udflugt. Vi i bestyrelsen, vil gerne samle lærlingene til nogle fælles arrangementer. Vi har valgt at starte med en 'hardball' tur, dette vil foregå i foråret, når det er varmere og der er blade på træerne! Det vil foregå i Tåstrup på 'badboys-hardball's bane. Man skal være over 16 år for at deltage og hvis man er under 18 år, skal man have en udfyldt forældretilladelse og ID med (det er MEGET vigtigt, ellers får man ikke lov til at spille med). I kan læse mere på deres hjemmeside, eller på QR linket. Vi vil sende et brev til jer om hvor og hvornår det bliver afholdt. Det koster kr 50 at deltage. Spørgsmål til udflugten kan stilles til Karsten Gyldmark på tlf

14 Nyt fra A/S bestyrelsen. Tonny Haurholm I 2014 har der ikke været de store opkøb af firmaer, men bestyrelsen har haft fokus på, at få de tre firmaer Glenco, Rørbyg og Kemp & Lauritzen, til at arbejde mere sammen. Vi tog den beslutning, af slå dem sammen til et firma, med den mulige risiko at nogle ville få det svært med denne sammenlægning. Jeg gav udtryk for bekymring, men måtte også erkende, at det skulle ske på et eller andet tidspunkt. For at gøre det nemt for dig, besluttede vi, at bibeholde navnet Kemp & Lauritzen, da det trods alt var moderselskabet. Alt det var nemt, at snakke om, men det skulle også realiseres. Et nyt indrapporterings system skulle der til. Altså ikke tre forskellige systemer, men blot et enkelt system i hele virksomheden. Der blev også i ledelse lavet en del om i En ny økonomi direktør blev ansat, og Knud Degenkolw valgte at gå på pension. Teknikhusene blev for alvor sat i søen, og Ole Arenfeldt Jensen blev direktør for området. Specialer blev også et nyt udtryk for nicheområder, og her blev Rene Lund Rasmussen direktør, og i entreprise blev Kim Kruse valgt som direktør. Om det er lykkes både med sammenlægning, omlægning og indrapporterings systemet, kan kun fremtiden vise. Dette var efter min mening det vigtigste fra året der gik.

15 Elektrikerskovturen i år byder på rundvisning DieselHouse med dertilhørende opstart af denne imponerende maskine verdens største dieselmaskine. Derefter en hyggelig gåtur til Carlsberg hvor skovturs frokosten vil blive severet på cafe elefanten. I år inviteres også kolegaerne fra Hvidover afd. Program: Let morgenbuffe kl på græsplanen foran dieselhouse Elværksvej 50, København, ops der er indgang fra Vasbygade overfor Uno-X Rundvisning kl Cafe elefanten kl Pasteursvej 20, København V Derefter stå programmet pt åben. Svende Pris 175 kr. og lærling pris 50 kr. Som tilmelding indbetales på konto eller mobilpay/swip på senest den. 26. maj. Vel mødt.

16 Generalforsamling Torsdag den KL I DANSK EL-FORBUND KØBENHAVNS AFDELINGS LOKALER, TIKØBGADE KØBENHAVN N. Der vil være en bid brød og en øl fra kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigenter. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkommende forslag. 5. Valg. a) Kasserer. b) 1 Revisorer. c) 1 Revisorsuppleant. 6. Eventuelt. Generalforsamlings forslag. Forslag 1 ifølge vedtægter. a. Valg af festudvalg. b. Der afholdes skovtur i c. Der bevilges 500 kr.pr. deltager. Forslag 2 Smedeklubben i Slotsholm teknik deltager på lige fod med et bestyrelsesmedlem i klubbestyrelsen. Smedeklubben i Slotsholm teknik kan deltage på klub- kl's klubmøder. Arrangementer så som Skovtur, Banko og Julefrokost kan de ligeledes også deltage i, men de afholder selv de faktiske omkostninger. Dette er en beslutning, som træder i kraft efter generalforsamlingen, og løber frem til en eventuel ny struktur fremlægges.

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR. 1 30. ÅRGANG MARTS 2013 Lønforhandling 2012 Beretning fra elektrikerklubben. Lad mig starte beretningen med at stille spørgsmålet er krisen ovre? Nogle mener

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L 1 KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR. 1 34. ÅRGANG MARTS 2017 2 Beretning fra Klub-kl. Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Endnu en beretning om arbejdet i og omkring klub-kl. En beretning hvor

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016

Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016 Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016 Internt dokument August 2016 Indholdsfortegnelse Deltagere......3 Dagsorden...3 1. Godkendelse fra sidste referat...4 2. Nyt fra udvalgene...4 3. Status

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen StilladsInformation nr. 87 - juni 2008 side 9 manden Navn: John Andreasen, John And eller John Anderledes Bopæl: Hvidovre Alder: 45 Start i branchen: Starten af 1983 Nuværende firma: JG Stilladser, København

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

DE TIMELØNNEDES KLUB GATE GOURMET & RBF KLUBBEN. fra tillidsmændene.

DE TIMELØNNEDES KLUB GATE GOURMET & RBF KLUBBEN. fra tillidsmændene. OKTOBER / NOVEMBER 2015 Tillidsmænd 3F B2 Nyt fra tillidsmændene. Vi er netop blevet orienteret om, at kontrakten med SAS nu er blevet underskrevet, og vil være gældende for de næste 7 år. Det var en glædelig

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat Ekstraordinær General forsamling Referat nummer: 2015-03 Mødedato: 08-02-2014 Fredericia den 10-02-2014 0. Fremmødte - 30 i alt, hvor de 5 er fra bestyrelsen 1. Valg

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 12 måneder er der gået siden vi sidst holdt generalforsamling. 12 måneder, 52 uger, 366 dage, 8784 timer sådan et runde tal eller sagt på en anden måde: Der er gået et år! Et tilbageblik

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2015 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere