De rigeste vandt på finansloven 2016 hvem skal nu tilgodeses?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De rigeste vandt på finansloven 2016 hvem skal nu tilgodeses?"

Transkript

1 De rigeste vandt på finansloven 216 hvem skal nu tilgodeses? På tirsdag præsenteres regeringens forslag til finansloven for 217. Ser man på, hvilke grupper, der fik mest ud af sidste års finanslov, er det dem med de højeste indkomster. Den nedsatte registreringsafgift, den fastfrosne grundskyld og forlængelsen af håndværkerfradraget har i praksis været en skattelettelse til de rigeste. Samtidig er de fattigste 1 pct. faktisk blevet lidt fattigere, da kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen har betydet nedgang i indkomsten for mange overførselsmodtagere. Af analysechef Jonas Schytz Juul 24. august 216 Analysens hovedkonklusioner Jo rigere man er, des mere har man vundet på regeringens finanslov for 216. Mens de 1 pct. rigeste danskere er blevet knap 2. kr. rigere, er de fattigste 1 pct. blevet 1 kr. fattigere i gennemsnit. Det er især kontanthjælpsloftet (inkl. 225-timersreglen) og integrationsydelsen, som gør, at de fattigste 1 pct. er blevet fattigere. De ramte er dog blevet væsentligt mere end 1 kr. fattigere. En enlig med to børn og en husleje på 7. kr. har fx fået reduceret det månedlige rådighedsbeløb med over 3. kr. I den anden ende af skalaen skyldes stigningen i de rigestes indkomst primært, at registreringsafgiften er blevet sænket, at grundskylden er blevet fastfrosset, og at håndværkerfradraget er blevet forlænget. Køberne af de dyreste biler har fået en skattelettelse på imod 1. kr. pga. den nedsatte registreringsafgift. Vi ved endnu ikke, hvordan den kommende finanslov ser ud, men hvis topskatten sænkes, vil det igen være en gevinst for de rigeste. Kontakt Analysechef Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationskonsulent Sarah Steinitz Tlf Mobil ss@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Regeringens første finanslov har gjort de rigeste rigere Regeringen skal nu til at forhandle sin anden finanslov. Ser man tilbage på, hvem der har vundet på finansloven for 216, er det de rigeste danskere, der har hævet de største gevinster. Det kan man se, hvis man sammenholder de initiativer på finansloven, hvor det er muligt at beregne en fordelingsmæssig effekt. Det er altså justeringer af afgifter og skatter som fastfrysningen af grundskylden for boligejere, den nedsatte registreringsafgift og forlængelse af håndværkerfradraget. Det er også ændringer i overførsler som kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og fokusering af befordringsrabatordningen. Analysen her tager udgangspunkt i alle de fordelingspolitiske tiltag, der var indeholdt i finansloven 216. Data bygger på Finansudvalgets svar på spørgsmål 177, og alle de konkrete initiativer, der indgår i beregningerne her, kan ses i boks 1. Boks 1. Hvad indgår i beregningerne I beregningerne indgår fordelingsvirkningerne af: Forlængelse af håndværkfradraget Nominel fastfrysning af grundskyld Nedsættelse af registreringsafgift Nedsættelse af NOx-afgift Annullering af reklameafgift Målretning af SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) Fokusering af befordringsrabatordning Flere omfattes af integrationsydelsen Kontanthjælpsloft og 225-timersreglen Fordelingsvirkninger er opgjort ækvivaleret og fordelt på deciler opdelt på ækvivaleret disponibel indkomst. Kilde: AE på baggrund af svar på spørgsmål 177 i Finansudvalget Fordelingsvirkningerne af regeringens første finanslov for 216 er gengivet i figur 1. Her kan man se, at mens de 1 pct. rigeste danskere har haft den største indkomstfremgang, er de fattigste 1 pct. blevet lidt fattigere. Generelt er billedet, at jo rigere man er, des mere har man vundet på regeringens initiativer i den første finanslov. Figur 1. Effekten af regeringens første finanslov opdelt på indkomstgrupper Kroner 2. Kroner Fattigste Rigeste Befolkningen opdelt på indkomstgrupper -5 Anm.: Effekterne er vist ækvivaleret og er opdelt på deciler opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag og svar på spørgsmål 177, Finansudvalget 2

3 De rigeste 1 pct. har i gennemsnit fået knap 2. kr. mere mellem hænderne, mens de fattigste 1 pct. i gennemsnit er blevet knap 1 kr. fattigere. Det forholdsvis lille tab på 1 kr. er imidlertid et gennemsnitstal, der dækker dog over en meget stor variation blandt de ti pct. fattigste. Dem der rammes af kontanthjælpsloftet, 225-timerreglen og integrationsydelsen vil få meget store fald i indkomsten, mens en række personer, fx studerende, er stort set upåvirket af tiltagene. I den anden ende af skalaen skyldes stigningen i de rigestes indkomst primært, at registreringsafgiften af blevet sænket, at grundskylden er blevet fastfrosset, og at håndværkerfradraget er blevet forlænget. Figur 2 viser fordelingsvirkningerne af finansloven i procent. Mens de to rigeste indkomstgrupper (9. og 1. decil) har oplevet en indkomstfremgang på knap,4 pct. af deres indkomst i gennemsnit, så har de 1 pct. fattigste i gennemsnit set et fald på,1 pct. Igen skal man huske, at der inden for den enkelte indkomstgruppe kan være forskelle. Blot fordi man ligger inden for den rigeste decil, har man ikke nødvendigvis oplevet effekten af regeringens tiltag. Hvis man fx ikke har købt ny bil, brugt håndværkerfradraget eller ejer en bolig. På samme måde har studerende heller ikke oplevet nedgang i deres indkomst som følge af Finansloven, da de ikke rammes af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Figur 2. Effekt af regeringens første finanslov, procentvis ændring af disponibel indkomst Titel Titel,5,5,4,4,3,3,2,2,1,1,, -,1 -,1 -,2 1 Fattigste Rigeste Befolkningen opdelt på indkomstgrupper -,2 Anm.: Opdelt på deciler opgjort på ækvivaleret disponibel indkomst Kilde: AE på baggrund af svar på spørgsmål 177, Finansudvalget Skattelettelser til de rigeste og nedsatte ydelser til de fattigste I de ovenstående figurer er det især tre tiltag, der gør, at de rigeste har fået flere penge mellem hænderne. Det er: 1) Den sænkede registreringsafgift 2) Den fastfrosne grundskyld 3) Forlængelsen af håndværkerfradraget 3

4 Det, der gør, at de 1 pct. fattigste i gennemsnit er blevet fattigere, er primært kontanthjælpsloftet inklusiv 225-timersreglen. Også integrationsydelsen trækker ned i de fattigstes indkomst, jf. bilagstabel 1 og 2. Ser man nærmere på de enkelte tiltag, får vi et mere nuanceret billede af, hvordan indkomstforskellene slår igennem. Figur 3 viser effekten af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen for enlige kontanthjælpsmodtagere. Jo flere børn en kontanthjælpsmodtager har, des større bliver reduktionen af det månedlige rådighedsbeløb. Mens en enlig kontanthjælpsmodtager med et barn og en husleje på 6. kr. mister 2. kr. om måneden, mister en enlig kontanthjælpsmodtager med tre børn og en husleje på 8. kr. hele 5.1 kr. om måneden. Beskæftigelsesministeriet har regnet sig frem til, at over 3. voksne vil blive ramt af kontanthjælpsloftet, når det træder i kraft 1. oktober 216. Figur 3. Fald i mdl. rådighedsbeløb som følge af kontanthjælpsloft og 225-timersreglen, enlige Kr. Kr Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn kr. incl. forbrug 4 kr. incl. forbrug 5 kr. incl. forbrug 6 kr. incl. forbrug 7 kr. incl. forbrug 8 kr. incl. forbrug Anm.: Kontanthjælpsmodtageren er over 3 år. Huslejen angivet i figuren er incl. forbrug til el, varme og vand. Det forudsættes endvidere, at enlige uden børn bor til leje i en lejlighed på 45 m2, mens alle andre familietyper forudsættes at bo til leje i en lejlighed på 1 m2. I familier med 1 barn forudsættes, at barnet er 5 år, i familier med 2 børn er børnene hhv. 5 og 1 år, i familier med 3 børn er børnene 5, 1 og 14 år og i familier med 4 børn er børnene er 1, 5, 1 og 14 år. Huslejen udgør forskellen mellem de samlede boligudgifter (angivet ovenfor) og udgifter til el, vand og varme. Beregningerne er foretaget på december 215-versionen af Beskæftigelsesministeriet. Kilde: AE pba. svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (stillet 15. februar 216, spørgsmål nr. 41). Om fx 2. kr. er meget eller lidt, afhænger af øjnene, der ser. I procenter svarer reduktionen på 2. kr., som er det en enlig kontanthjælpsmodtager med et barn og en månedlig husleje på 6. kr., mister om måneden til en nedgang i rådighedsbeløbet på 2 pct. Hvis den enlige kontanthjælpsmodtager med barn har en husleje (inkl. forbrug) på 8. kr. om måneden, mister vedkommende næsten 4 pct. af det månedlige rådighedsbeløb. De 1 kr., som de fattigste 1 pct. mister i årlig indkomst, dækker altså over, at nogen i gruppen slet ikke bliver fattigere, mens de kontanthjælpsmodtagere, der rammes af loftet, mister væsentligt mere. Det samme gælder i den rigeste del af indkomstskalaen. Mens dem, der slet ikke køber en ny bil, ikke vil drage gavn af den sænkede registreringsafgift, vil den være en stor skattelettelse til dem, der køber en ny bil i luksusklassen. Som det fremgår af tabel 1, bliver afgiften på en på en gennemsnitlig bil i luksussegmentet reduceret med mere end 1. kr., mens afgiften på en bil i mellemklassen nedsættes 4

5 med 7. kr. og en mikrobil med kr. Det er altså især køberne af de allerdyreste biler, der får glæde af ændringen i registreringsafgiften, mens det slet ingen forskel gør for købere af mikrobiler. Tabel 1. Lavere registreringsafgift for personbiler i forskellige segmenter Segment Gennemsnitlig ændring i afgift (kr.) Mikro Lille -4 Mellem -7. Stor -19. Premium -45. Luksus -14. Sport -54. MPV -9. SUV og øvrige -18. Kilde: AE pba. Skatteministeriet (Finansudvalget L 1 endeligt svar på spørgsmål 185). På samme måde er det også især de borgere, der bor på de dyreste grunde, der drager gavn af, at grundskylden fastfryses. Som man kan se på tabel 2, opnår en boligejer i Lyngby-Taarbæk i gennemsnit en gevinst på knap 1.7 kr., mens en boligejer i Tønder Kommune kun får en skatterabat på 3 kr. ved den fastfrosne grundskyld. Tabel 2. Top og bund kommuner ved fastfrysning af grundskylden Kommune Gns. pr. bolig i kr. Kommune Gns. pr. bolig i kr. Tønder 3 Lyngby-Taarbæk 1.69 Aabenraa 3 Rudersdal 1.63 Jammerbugt 4 Gentofte 1.44 Vesthimmerlands 4 Hvidovre 1.41 Haderslev 5 Hørsholm 1.4 Morsø 5 Ballerup 1.29 Vejen 5 Rødovre 1.29 Lemvig 6 Helsingør 1.26 Norddjurs 6 Albertslund 1.25 Skive 6 Gladsaxe 1.23 Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriet 5

6 Danmarkskortet i figur 4 viser konsekvenserne i 216 af en fastfrysning af grundskylden for boligejere fordelt på kommunerne. Det fremgår, at de største gevinster klumper sig sammen omkring de store byer især omkring København og Nordsjælland. Figur 4. Konsekvenser i 216 af en fastfrysning af grundskylden for boligejere, pr. bolig Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriet. Lettelser i topskatten i udsigt? Ser man på den samlede fordelingspolitiske virkning af finansloven fra 216, så har den klart tilgodeset de rigeste og mest velstående i befolkningen, mens de svageste grupper, kontanthjælpsmodtagere og personer på integrationsydelse, har fået færre penge at gøre godt med. Hvordan finansloven for det kommende år falder ud, er endnu uvist. Regeringen har dog meldt ud, at der skal gennemføres en skattereform, hvor Liberal Alliance har meldt ud, at man forventer en sænkelse af topskatten. En sådan lettelse vil komme de rigeste til gode, da man skal have en forholdsvis høj indkomst for at betale topskat. Ser man på, hvem der vinder på en sænkelse af topskatten med fem procentpoint, som det har været foreslået, er det de rigeste 1 pct., der løber med langt hovedparten af gevinsten. En topskattelettelse på fem procentpoint koster umiddelbart statskassen 5,2 mia. kr. i tabte skatteindtægter. Fordeler man de 5,2 mia. kr. ud på indkomstgrupper, kan man se, at omkring 8 pct. af skattelettelsen tilfalder de rigeste 6

7 1 pct. af danskerne. Det er vist i figur 5, som viser effekten på den disponible indkomst ved en topskattelettelse på fem procentpoint. De rigeste 1 pct. hæver en gevinst på 4,2 mia. kr., svarende til 8 pct. af den samlede skattelettelse. De næstrigeste får en gevinst på,6 mia. kr. Omvendt får.-6. indkomstdecil ikke nogen gevinst af en topskattelettelse. Figur 5. Effekt på disponibel indkomst ved en topskattelettelse på 5 pct.point, decilfordeling Mia. kr. 5 Mia. kr Fattigste Rigeste Gevinst ved topskattelettelse på 5 pct.point Kilde: AE på baggrund af svar til Folketingets Finansudvalg (spørgsmål nr. 121, stillet 6. januar 216). I den offentlige debat har det været fremført, at mange almindelige lønmodtagere betaler topskat. Det er imidlertid en misforståelse. Gennem de seneste skattereformer har man nemlig hævet grænsen for, hvornår der skulle betales topskat. Faktisk er antallet af personer, der betaler topskat, det laveste nogensinde. Antallet er faldet til under ½ mio. personer, der betaler topskat hvilket er en halvering siden 28, hvor antallet af topskatteydere var på 1 mio. personer. Skattereformen fra 212 er endnu ikke fuldt indfaset, hvorfor antallet vil falde yderligere de kommende år. Udviklingen i antallet af topskatteydere er vist i figur 6. Figur 6. Udvikling i antal topskatteydere Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og AE s skattemodel (222) 7

8 Stigningen i topskattegrænsen og det store fald i antallet af topskatteydere betyder, at almindelige lønmodtagere ikke længere betaler topskat. Det er primært personer, der arbejder med viden på højeste niveau som fx læger, advokater, ingeniører og økonomer. Blandt eksempelvis læger er det omkring ¾ der betaler topskat, mens det blandt advokater mv. er omkring halvdelen der betaler topskat. Det fremgår af tabel 3, som viser antallet af topskattebetalere på udvalgte jobtyper. Af tabellen ses det, at der stadig er nogle få personer i de jobgrupper, som kan beskrives som almindelige lønmodtagere, der betaler topskat. Eksempelvis er der lidt over fire pct. af skolelærerne, der betaler topskat og lidt over to pct. af pædagogerne. Det kan umiddelbart virke overraskende, at der kan være eksempelvis lærere eller pædagoger, der stadig betaler topskat, selvom topskattegrænsen er hævet af flere omgange. Dykker men ned i data, viser det sig imidlertid, at de personer blandt almindelige lønmodtagere, som stadig betaler topskat, ikke er typiske inden for gruppen. De fire pct. af lærerene, som betaler topskat, har en gennemsnitlig løn, der ligger næsten 2. kr. over den gennemsnitlige løn for de resterende 96 pct. af lærerne. Et tilsvarende mønster ses for de andre jobtyper, herunder pædagoger. De personer blandt gruppen af almindelige lønmodtagere, der betaler topskat adskiller sig altså markant fra resten af gruppen. Foruden at have højere løn end de fleste andre inden for deres faggruppe, har topskatteyderne også i højere grad et bijob, højere kapitalindkomst og har oftere selvstændig virksomhed ved siden af. Tabel 3. Topskattebetalere, udvalgte jobtyper, 222-regler Antal topskatteydere Andel 1. personer Pct. Læge 12,7 76,6 Advokat og andet juridisk 7,8 5,7 arbejde Gymnasielærer 6,3 42,4 Smedearbejde 1,2 12,3 Lastbilchauffør 2,1 9,7 VVS-arbejde,9 9,6 Elektriker 1,9 9,3 Sygeplejerske 4,4 7,5 Mekaniker 1,2 6,4 Folkeskolelærer 2,8 4,3 Murerarbejde,2 2,8 Tømrer- og snedkerarbejde,6 2,4 Pædagog 1,4 2,2 Sosu 2 1,7 Anm: Fremskrivning af skatteregler til 222-regler. Kilde: AE på baggrund af AE s skattemodel baseret på lovmodellens datagrundlag 213. Hvis topskatten bliver sænket som en del af finanslovsaftalen for 217, vil det være en gevinst for de rigeste grupper i samfundet. Når den seneste skattereform er indfaset, så er det under syv pct. af de beskæftigede LO-medlemmer, som betaler topskat. 8

9 Det kan være fint at have en ambition om at lette skatten på arbejde. Fokus skal dog være på at lette skatten i bunden, fremfor at give yderligere skattelettelser til dem, der i forvejen har de højeste indkomster. Samtidig er det afgørende, at man laver en fuldt finansieret skatteomlægning, fremfor at finde finansiering af skattelettelser ved at skære i overførslerne for dem, der har allermindst og gennemfører besparelser på uddannelser og velfærd. 9

10 Bilag Bilagstabel 1. Effekten af regeringens første finanslov, opdelt på deciler (1.-5. decil) 1. decil (1 pct. fattigste) 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil Kroner BoligJobordningen Grundskyld Registreringsafgift Nox Annulering af reklameafgiften Skatter og afgifter i alt Målretning af SUV Fokusering af befordringsrabatordninger Flere omfattes af integrationsydelse Kth loft og 225-timersregel Overførsler i alt I alt Bilagstabel 2. Effekten af regeringens første finanslov, opdelt på deciler (6.-1. decil) 6. decil 7. decil 8. decil 9. decil 1. decil (1 pct. rigeste) Kroner BoligJobordningen Grundskyld Registreringsafgift Nox Annulering af reklameafgiften Skatter og afgifter i alt Målretning af SUV Fokusering af befordringsrabatordninger Flere omfattes af integrationsydelse Kth loft og 225-timersregel Overførsler i alt I alt

Topskat betales ikke af almindelige lønmodtagere

Topskat betales ikke af almindelige lønmodtagere Topskat Topskat betales ikke af almindelige lønmodtagere Et argument, der ofte bruges for at lette topskatten, er, at personer med almindelige job som lærere og sygeplejersker betaler topskat. Antallet

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat

Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat Et argument der ofte bruges for at lette topskatten er, at nogle personer med almindelige job som lærere, sygeplejersker og mekanikere betaler topskat. Dykker

Læs mere

Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft

Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft Op til 6.7 børnefamilier rammes dobbelt Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft I 225-planen lægger regeringen op til at skære i børnechecken for familier med mere end to børn. Som forslaget

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Topskat betales oftest af lønmodtagere med bijob

Topskat betales oftest af lønmodtagere med bijob betales oftest af lønmodtagere med bijob Antallet af topskattebetalere er blevet kraftigt reduceret i de senere år. I dag er det ½ mio. personer, der betaler topskat, mod 1 mio. personer i 2008, da tallet

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift 9 mio. kr. til de ti procent Hvis man helt afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De 9 mio. kr. går alene til arvinger, som ligger helt i toppen af indkomstskalaen,

Læs mere

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde Progressiv arveafgift kan give En markant sænkning af skatten på arbejde i en skattereform kræver finansieringselementer. En mulig finansieringskilde til at lette skatten på arbejde er at indføre en progressiv

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr.

Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 12 mia. kr. Regningen for krisen er dyr for danskerne Regeringens kriseregning: Stigende skatter og velfærdstab på 1 mia. kr. En samlet beregning af regeringens økonomiske krisestyring i form af Forårspakke. og Genopretningspakken

Læs mere

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste

Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliance vil give store skattelettelser til de rigeste Liberal Alliances lader i deres skatteforslag alle skattelettelser gå til de rigeste i samfundet. En direktørfamilie, der her en årlig husstandsindkomst

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen De Konservative foreslår i forlængelse af regeringens udspil om at afskaffe efterlønnen at sætte topskatten ned, så den højeste marginalskat

Læs mere

Flere fattige og udsigt til stor stigning

Flere fattige og udsigt til stor stigning Flere fattige og udsigt til stor stigning Fattigdommen stiger i Danmark. Fra 2002 til 2015 er antallet af fattige danskere mere end fordoblet fra under 20.000 til tæt på økonomisk fattige. Siden 2011 er

Læs mere

Regeringens politik øger opdelingen af Danmark

Regeringens politik øger opdelingen af Danmark Regeringens politik øger opdelingen af Danmark Regeringen har sammen med Liberal Alliance, de Konservative og Dansk Folkeparti indgået aftale om finanslov for 2016. Finansloven indeholder bl.a. besparelser

Læs mere

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Hvis man afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De arvinger, der i forvejen tilhører den ene

Læs mere

Lavere aktieskat forgylder de rigeste

Lavere aktieskat forgylder de rigeste Lavere aktieskat forgylder de rigeste Sænkes den øverste aktieskat fra pct. til 7 pct. vil det give en skattelettelse på,6 mia. kr. Heraf vil de,8 mia. kr. gå til den rigeste procent. Den rigeste procent

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE

FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE . august af Jonas Schytz Juul direkte tlf. Resumé: FORDELINGSEFFEKTER AF VK SKATTELETTELSE Regeringens skatteforslag giver skattelettelser til de rigeste på næsten. kr., mens de fattigste ti procent får

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sender familier under grænsen for gældsinddrivelse

Kontanthjælpsloftet sender familier under grænsen for gældsinddrivelse Kontanthjælpsloftet sender familier under grænsen for gældsinddrivelse Når SKAT inddriver gæld til det offentlige, friholdes et vist rådighedsbeløb, så den enkelte kan opretholde en beskeden husførelse

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringen har samlet set givet skattelettelser for mere end 50 milliarder kroner siden 2001. Ser man på, hvordan skattelettelserne er fordelt over

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

I Danmark er der fattige børn under 5 år

I Danmark er der fattige børn under 5 år I Danmark er der. fattige børn under 5 år Antallet af fattige børn er steget betydeligt de sidste par år. I dag er der 64. børn under fattigdomsgrænsen. Knap en tredjedel af børnene er mellem og 4 år.

Læs mere

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste og højest uddannede i Danmark. Ser man skattelettelsen

Læs mere

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010

De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 De rigeste danskere får 60.000 kroner i skattelettelse i 2010 I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser som følge af de skattepakker, regeringen har gennemført i perioden fra 2001-2010.

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn 7 ud af 1, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn Nye beregninger viser, at regeringens kontanthjælpsloft især er rettet mod enlige, mod personer med børn og mod etniske danskere. 7 ud af 1 af dem,

Læs mere

52 mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste

52 mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste mia. kr. i skattelettelser er primært gået til de rigeste Regeringen vil give historisk store skattelettelser. De sidste år er der allerede delt mia. ud i indkomstskattelettelser. Skattelettelser der primært

Læs mere

Regeringens skatteudspil rammer skævt

Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringen har fremlagt sit udspil til skattelettelser i jobreform fase. Skattelettelserne herfra vil give den største gevinst til de højestlønnede både opgjort i

Læs mere

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt 1 års udvikling i formuer: 7 pct. har tabt Over de sidste 1 år er de danske formuer blevet mere ulige fordelt. Kun de personer med de 3 pct. største formuer, har oplevet en stigning i deres formuer. Alle

Læs mere

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen

Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025-planen AE har regnet på økonomien af regeringens 2025-plan vedr. skatteforslagene mv. for forskellige familietyper. Almindelige lønmodtagere står

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Loft over kontanthjælp kan gå ud over mange enlige forsørgeres livskvalitet

Loft over kontanthjælp kan gå ud over mange enlige forsørgeres livskvalitet Kontanthjælpsloft Loft over kontanthjælp kan gå ud over mange enlige forsørgeres livskvalitet En ny kortlægning af danskernes livskvalitet viser, at kontanthjælpsmodtagere er mindre tilfredse med deres

Læs mere

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Rockwoolfondens Forskningsenhed har lanceret en rapport, der opgør minimumsbudgetter for en række familietyper. Med regeringens fattigdomsydelser

Læs mere

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv I løbet af de seneste år er den sociale arv blevet tungere. Særligt de børn, der vokser op blandt de fattigste og samtidig ikke får en uddannelse,

Læs mere

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Regeringens Genopretningspakke har en historisk skæv fordelingsprofil, der giver det største tab til yderkantsdanmark. Mens det gennemsnitlige tab på Lolland og

Læs mere

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen De nyeste tal viser, at der i 216 var 48. etårs-fattige børn. Det er en stigning på. fattige børn på bare ét år, som er en rekordstor stigning. En stor del af

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges reform af personskatterne, vil betyde skattelettelser for 21,5 mia. kr. Geografisk vil de største gevinster tilfalder dem, der bor nord for

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Der bliver større og større forskel på de rigeste og fattigste postnumre i Danmark. I Klampenborg, der er landets rigeste postnummer,

Læs mere

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste Status på års skattereformer års skattereformer har tilgodeset de rigeste I løbet af de seneste år er der gennemført en række skattereformer, der har lettet skatten på arbejde. Opsummerer man ændringerne

Læs mere

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD-

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- 23. december 2008 TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- TAGERE VED AT HÆVE GRÆNSEN FREMFOR AT SÆNKE SATSEN Sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente får næsten en dobbelt så stor gevinst

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe København bliver i stigende grad en opdelt by, hvor de rigeste områder stikker af fra resten af byen. Mens de tre rigeste områder har

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Ny model for børnecheck er stadig socialt skæv

Ny model for børnecheck er stadig socialt skæv Ny model for børnecheck er stadig socialt skæv Den nye aftale om børnechecken, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået, vender stadig den tunge ende nedad. Mens de fattigste 10 pct. af befolkningen

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Næsten 11.000 børn lever nu i familier, som er ramt af længerevarende fattigdom. Det er en stigning på 65 pct. på fem år. Samlet er der over 43.000

Læs mere

Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift

Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift Der er stor geografisk forskel på størrelsen af den arv, der efterlades rundt om i landet. Den mindste formue efterlades på Lolland, hvor nettoformuen

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen Kontanthjælpsloftet skubber 16.4 under fattigdomsgrænsen Det nye kontanthjælpsloft vil sende omkring 16.4 personer under fattigdomsgrænsen og gøre dem til en del af gruppen af étårs-fattige. Ud af de 16.4

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Almindelige lønmodtagere får op til kr. i gevinst

Almindelige lønmodtagere får op til kr. i gevinst Almindelige lønmodtagere får op til 5.000 kr. i gevinst Denne analyse gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a- kasser. Analysen viser, at almindelige lønmodtagere får en

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop

Mange børn lever i fattigdom. Flere af de svageste. Skævt og dyrt skattestop Nr. 2 - april 2008 Indhold side: # 02 # 04 # 06 # 08 # 10 # 12 Uligheden i Danmark er steget markant under VK-regeringen Den disponible indkomst i Danmark er gennemsnitligt steget med 2,4 procent fra 2001-2005.

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Fattigdom er væsentligt mere udbredt i ghettoområderne i Danmark end i resten af landet. I ghettoområderne er 3,8 pct. af beboerne økonomisk fattige,

Læs mere

Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus

Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus Hovedstadsområdet er blevet mere opdelt siden krisen. Mens de rigeste områder, Klampenborg, Rungsted og Hellerup har haft en real stigning i

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Nulvækst rammer skævt

Nulvækst rammer skævt Nulvækst vil betyde en mindre offentlig service. Det vil især ramme de grupper, der bruger det offentlige mest. Nogle af de grupper, der har de største træk på de offentlige ydelser, er fattige og ufaglærte.

Læs mere

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL

VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL 18. februar 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: VK S SAMLEDE SKATTELETTELSER GIVER 15 GANGE MERE TIL DE RIGESTE END DE FATTIGSTE VK regeringen har i alt gennemført skattelettelser, der

Læs mere

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter 8. kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter Regeringens aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indeholder en række tiltag, der letter skatten på aktier og investeringer. Disse tiltag

Læs mere

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Med fastfrysningen af grundskylden og fastlåsning af kommunale grundskyldsprovenuer, som er en del af VLAK s forslag til et nyt boligskattesystem,

Læs mere