MyArchive.kb.dk Selvaflevering af s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails."

Transkript

1 MyArchive.kb.dk Selvaflevering af s. Opsætningsvejledning til Outlook Det Kongelige Bibliotek Denne vejledning beskriver brugeropsætning af en forbindelse i en Outlook klient til et MyArchive Deponeringsområde på MyArchive.kb.dk serveren, således at en arkivskaber kan selvaflevere s (og vedhæftninger) i sit Deponeringsområde på Det Kongelige Biblioteks MyArchive server. 1

2 Indhold Indledning Hvordan kommer jeg i gang?... 4 Ændring af adgangskode til dit MyArchive Deponeringsområde. (Se også videovejledning her) Kort vejledning for tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook boks (Se også videovejledning her) Tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook boks. (Se også videovejledning her) Tilføjelse af andre systemer til din Outlook mailboks, f.eks en Gmail konto Kopiering eller flytning af s fra din private boks til dit MyArchive Deponeringsområde. 27 Eksempel 1: Kopiering af mappe Eksempel 2: Flytning af mappe via Drag and Drop Eksempel 3: Flytning af enkelte s Fejlmeddelelser ved flytning eller kopiering af s til dit MyArchive Deponeringsområde Sletning af s eller foldere fra deponeringsområdet Eksempel på sletning af folder Eksempel på sletning af s Fjernelse af dit MyArchive Deponeringsområde fra Outlook (Se også videovejledning her) Adgang til dit MyArchive Deponerinsgområde via browser (Outlook Web App)

3 Indledning. Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsamling har en lang tradition for at indsamle korrespondancer fra danske forfattere, kunstnere, videnskabsmænd og andre kulturpersoner. Teknisk kaldes sådanne arkiver for "personlige privatarkiver". Det Kongelige Bibliotek ønsker at intensivere modtagelsen af korrespondancer fra nulevende arkivskabere. Derfor er der implementeret et system på Det Kongelige Bibliotek, MyArchive.kb.dk, hvori der kan oprettes et personligt Deponeringsområde (en konti på MyArchive.kb.dk) til den enkelte arkivskaber, der herefter løbende kan overføre s (og vedhæftninger ) til sit Deponeringsområde fra sin egen, private boks. Alle konti anonymiseres, så arkivskaberens navn ikke kan udledes. Denne vejledning viser, hvordan arkivskaberen selv kan deponere materiale, der sidenhen ønskes overdraget til Det Kongelige Bibliotek gennem en formaliseret Donation, til sit midlertidige Deponeringsområde. En forudsætning herfor er, at der forinden er indgået en Deponeringsaftale med Det Kongelige Bibliotek, hvori der henvises til generelle Aftalevilkår. MyArchive systemet giver arkivskaberen mulighed for at flytte eller kopiere s og vedhæftninger fra en privat boks til det personlige Deponeringsområde, samt at omorganisere det deponerede materiale. Deponeringsomådet skal udelukkende benyttes til at arkivere s (og vedhæftninger), som skønnes at være af interesse for fremtidige brugere. Det er dog muligt for arkivskaberen at videresende s (og vedhæftninger) fra eget Deponeringsområde, således at deponeret materiale kan slettes i den private boks, hvis det ønskes. Det vil dog ikke være muligt at sende s direkte til Deponeringsområdet via mailadressen Deponeringshandlingen kan foregå ved at flytte eller kopiere (Drag-and-Drop) enkelte s eller flere ad gangen, eller en hel folder med indhold (herunder under-foldere). Opsætningen af MyArchive består i, at en forbindelse til et personligt Deponeringsområde tilføjes arkivskaberens egen, private boks, således at Deponeringsområdet ses på arkivskaberens skærm under den private boks. Deponeringsområdet kan foldes ud og ændres på samme måde, som arkivskaberen kan ændre strukturen af sin private boks. Som nævnt i Deponeringsaftalen, træffes der på et tidspunkt aftale om Donation af det deponerede materiale, der herefter vil udgøre et privatarkiv ejet af Det Kongelige Bibliotek. I Donationsaftalen fastsættes, hvilken klausulering (begrænset adgang), materialet evt. skal være underlagt. I denne vejledning er der især fokuseret på tilknytning af et MyArchive Deponeringsområde til en Outlook klient fra Microsoft (PC eller Mac). Andre eksempler på mail-systemer (klienter), hvortil der kan installeres forbindelse til et MyArchive Deponeringsområde, er Mac Mail og ipad Mail. Arkivskaberen har mulighed for samtidig at have adgang til sit Deponeringsområde fra flere forskellige egne bokse (på flere forskellige platforme). 3

4 Hvordan kommer jeg i gang? Dette afsnit beskriver forudsætningerne for, at du som en arkivskaber, der benytter Outlook, kan komme i gang med at selvaflevere s (og vedhæftninger) til dit eget MyArchive Deponeringsområde på Det Kongelige Bibliotek. (Et MyArchive Deponeringsområde er det samme som en personlig konto på Det Kongelige Biblioteks MyArchive.kb.dk server). Forudsætningerne for at komme i gang er: At du har modtaget brev fra Det Kongelige Bibliotek med bl.a. din MyArchive adresse, brugernavn og midlertidige adgangskode til dit Deponeringområde. At du har en PC med en Outlook boks installeret. Anvendelse af MyArchive.kb.dk forudsætter, at brugeren har adgang til IMAP portene 993 (SSL kryptering) og 587 (TLS kryptering). På visse statslige eller kommunale institutioner er disse porte blokeret af sikkerhedshensyn. Adgangen til MyArchive.kb.dk skal i så tilfælde installeres fra en personlig mail klient uden for den givne institutions "firewall". Allerførst skal du ændre den modtagne midlertidige adgangskode, således at du kan anvende din egen, hemmelige adgangskode ved tilknytning af dit Deponeringsområde til din private Outlook e- mailboks. Adgangskoden ændres ved at følge vejledningen i det efterfølgende afsnit Ændring af adgangskode til dit MyArchive Deponeringsområde. Når adgangskoden er ændret, kan forbindelsen til dit personlige Deponeringsområde etableres ved at følge vejledningen i afsnittet Tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook e- mailboks. Bemærk at Outlook har en auto-arkiverings funktion, som ikke har noget med MyArchive at gøre. Den kan ikke anvendes til arkivering af s til en MyArchive deponeringskonto. Kommer du ud for problemer med at etablere forbindelsen, så prøv at fjerne forbindelsen til dit MyArchive Deponeringsområde: Se afsnittet Fjernelse af dit MyArchive Deponeringsområde fra din Outlook boks. Når den forbindelse, der giver problemer, er fjernet, kan du genetablere forbindelsen på ny: Se afsnittet Tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook e- mailboks. Er der stadig problemer eller kommer du i tvivl omkring opsætningen kan Servicedesk på Det Kongelige Bibliotek kontaktes, som beskrevet i det modtagne brev fra Det Kongelige Bibliotek. Hvis arkivskaberen har indgående kendskab til opsætning af klienter henvises til følgende tekniske oplysninger: Kontotype: IMAP Server til indgående post: myarchive.kb.dk Server til udgående post (SMTP): myarchive.kb.dk Server til indgående post (IMAP): 993 (SSL) Server til udgående post (SMTP): 587 (TLS) Server til indgående post (IMAP) kræver godkendelse via adgangskode Server til udgående post (SMTP) kræver godkendelse via adgangskode 4

5 Ændring af adgangskode til dit MyArchive Deponeringsområde. (Se også videovejledning her). Denne vejledning til ændring af adgangskoden for din postkasse på myarchive.kb.dk er ens for alle platforme (PC, Mac, ipad, smartphones ), som kan komme i kontakt med myarchive.kb.dk via en browser (Internet Explorer, Safari, Firefox ). Det er vigtigt at ændre den midlertidige adgangskode så hurtigt som muligt efter modtagelsen af brevet fra Det Kongelige Bibliotek. Af sikkerhedsmæssige årsager vil det være hensigtsmæssigt at ændre adgangskoden mindst hver 3. måned eller hvis man har mistanke om at andre har fået kendskab til adgangskoden. Skærmbillederne i denne vejledning er fra en Internet Explorer 8 på en Windows PC. Åbn din browser og indtast følgende URL: myarchive.kb.dk Derefter fremkommer følgende skærmbillede 5

6 Brugernavn og den midlertidige adgangskode fra velkomstbrevet fra Det Kongelige Bibliotek indtastes ved Brugernavn og Adgangskode, som vist i følgende skærmbillede. Når brugernavn og adgangskode er udfyldt trykkes på knappen Log på, angivet med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede til Outlook Web App kommer frem: 6

7 Vælg menupunktet Indstillinger som markeret herunder i rødt: Herefter trykkes på Skift adgangskode, som er markeret med blåt. Derved fremkommer følgende skærmbillede: 7

8 Derefter indtastes nuværende adgangskode i feltet Eksisterende adgangskode Den nye adgangskode indtastes i feltet Ny adgangskode og indtastes på ny i feltet Bekræft adgangskode, som markeret med rød firkant i nedenstående skærmbillede. Tryk derefter på knappen Gem markeret med blåt. Såfremt der fremkommer en fejlmeddelelse vil de indtastede adgangskoder forsvinde og man skal indtaste gammel og ny adgangskode igen. En af årsagerne kan være forkert indtastet nuværende adgangskode eller forskel i indtastet adgangskode i felterne Ny adgangskode og Bekræft adgangskode. Vær sikker på at Caps Lock på dit tastatur ikke er aktiveret. En anden fejlmeddelelse er at adgangskoden ikke opfylder minimumskravene, som vist herunder. 8

9 Adgangskoden skal have en længde på minimum 7 karakterer. 9

10 Når den nye adgangskode er accepteret bliver man automatisk logget af. Man får da følgende skærmbillede: Tryk derefter på OK markeret med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved login skærmbilledet kommer frem. 10

11 For at være sikker på, at adgangskoden er ændret korrekt indtastes brugernavn og den nye adgangskode som angivet i følgende skærmbillede. Tryk derefter på knappen Log på markeret med rødt i ovenstående skærmbillede. 11

12 Når brugernavn og adgangskode er accepteret, kommer man tilbage til den side, hvor Adgangskoden kan ændres. Se efterfølgende skærmbillede. Man er nu sikker på, at Adgangskoden er korrekt. Log ud af Outlook Web App ved at trykke på knappen Log af markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorved nedenstående skærmbillede kommer frem. 12

13 Kort vejledning for tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook boks (Se også videovejledning her). Efter ændring af adgangskode kan øvede Outlook brugere anvende denne korte vejledning ved opsætningen. For en mere detaljeret vejledning henvises til næste kapitel Tilføjelse af dit Myarchive Deponeringsområde til din Outlook boks. 1. Klik på Funktioner og gå ind i Kontoindstillinger Ny konto. 2. Vælg Ny og marker Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP (Næste) 3. Marker Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt (Næste) 4. Marker Internet (Næste) 5. Indsæt nedenstående på siden Internet- -indstillinger Bruger oplysninger: Dit navn: Indtast det navn (dit normale navn) som en evt. modtager skal se. -adresse: Indtast adressen på din MyArchive konto, som du har fået oplyst i velkomstbrevet fra det Kongelige Bibliotek. o Server oplysninger: o Kontotype: Vælg IMAP. o Server til Indgående post: Indsæt myarchive.kb.dk o Server til udgående post (SMTP): Indsæt myarchive.kb.dk. o Logon oplysninger: o Brugernavn: Indsæt dit brugernavn, som oplyst i velkomstbrevet fra KB. o Adgangskode: Indsæt din adgangskode. o Sæt kryds i feltet Husk adgangskode 6. Tryk på knappen Flere indstillinger 7. Fanen Server til udgående post 8. Marker feltet Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse 9. Fanen Avanceret o Server til indgående post (IMAP): 993 o Krypteret forbindelse: SSL o Server til udgående post (SMTP): 587 o Krypteret forbindelse TLS o Tryk OK 10. Knap Test kontoindstillinger 11. Hvis OK kan kontoindstillingen afsluttes ved Next -> Finish 13

14 Tilføjelse af dit MyArchive Deponeringsområde til din Outlook e- mailboks. (Se også videovejledning her) Denne vejledning viser opsætningen for den danske Outlook version Der kan være små forskelle i forhold til ældre eller nyere versioner af Outlook. Hvis du er i tvivl kan Det Kongelige Biblioteks Servicedesk kontaktes, som beskrevet i det modtagne brev fra Det Kongelige Bibliotek. Start Outlook og vælg menupunktet Funktioner markeret med rødt i følgende skærmbillede. Gå herefter ind under punktet Kontoindstillinger markeret med blåt i følgende skærmbillede. Skærmbilledet Kontoindstillinger kommer frem: 14

15 Under fanebladet klik på Ny markeret med rødt i ovenstående skærmbillede. 15

16 Skærmbillede Tilføj ny -konto kommer frem: Vælg Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller http, hvis dette ikke allerede er valgt. Klik herefter på Næste > knappen, markeret med blåt. 16

17 Nedenstående skærmbillede fremkommer. Bemærk, at skemaet ikke skal udfyldes. Kun fluebenet Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt, der er markeret med rødt i nedenstående skærmbillede, skal markeres (flueben), før der trykkes på Næste > knappen, som er markeret med blåt.. 17

18 Følgende skærmbillede kommer frem: Vælg Internet- , hvis dette ikke allerede er valgt. Klik herefter på Næste > knappen, markeret med blåt. 18

19 Udfyld de manglede felter i det næste skærmbillede med oplysningerne fra en angående din KB arkivkonto. Bruger oplysninger: Dit navn: Indtast det navn (dit normale navn) som en evt. modtager skal se. Server oplysninger: -adresse: Indtast adressen på din MyArchive konto, som du har fået oplyst i velkomstbrevet fra det Kongelige Bibliotek. Kontotype: Vælg IMAP. Server til Indgående post: Indsæt myarchive.kb.dk Server til udgående post (SMTP): Indsæt myarchive.kb.dk. Logon oplysninger: Brugernavn: Indsæt dit brugernavn, som oplyst i velkomstbrevet fra KB. Adgangskode: Indsæt din adgangskode. Sæt kryds i feltet Husk adgangskode Tryk på knappen Flere indstillinger, markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. 19

20 Når du har trykket på knappen Flere indstillinger, fremkommer følgende skærmbillede: Vælg fanebladet Server til udgående post, markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorved nedenstående skærmbillede kommer frem. Sæt et kryds i feltet Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse, markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. Vælg dernæst fanebladet Avanceret, markeret med blåt i ovenstående skærmbillede, hvorefter følgende skærmbillede ses. 20

21 Trin 3 Trin 1 Trin 4 Trin 2 Felterne markeret med farver i ovenstående skærmbillede ændres i følgende rækkefølge: Trin 1: Vælg SSL i felt markeret med rødt, med navnet Brug følgende type krypteret forbindelse:. Trin 2: Vælg TLS i felt markeret med grønt, med navnet Brug følgende type krypteret forbindelse:. Trin 3: Hvis tallet 993 ikke er indsat i feltet Server til indgående post (IMAP), markeret med blåt, så indsæt 993 i feltet. Trin 4: Hvis tallet 587 ikke er indsat i feltet Server til udgående post (SMTP), markeret med sort, så indsæt 587 i feltet. Øvrige felter ændres ikke. Klik OK for at vende tilbage til følgende skærmbillede. 21

22 Alle de nødvendige oplysninger er nu indtastet og Outlook klienten (din private boks) bør nu være klar til at kommunikere med din MyArchive konto (dit Deponeringsområde) på KB. Det er muligt at teste, om alt er sat korrekt op ved at trykke på Test kontoindstillinger Hvis alt er OK vises følgende skærmbillede: 22

23 Tryk på knappen Luk for at lukke vinduet med Test kontoindstillinger. Derefter trykkes Næste >, hvorved følgende ses: Klik Finish, hvorved følgende skærmbillede ses: 23

24 Det kan ses af ovenstående skærmbillede, at MyArchive kontoen er oprettet. Klik derefter på knappen Luk, markeret med blåt. 24

25 Nedenstående eksempel viser hvordan din Outlook nu kan se ud. Din egen, private konto vil være placeret først i listen (markeret med rødt rektangel). Derefter kommer din konto (Deponeringsområde) på myarchive.kb.dk (markeret med blåt og med eksemplet Her er indbakken på markeret, og indholdet kan ses. 25

26 Tilføjelse af andre systemer til din Outlook mailboks, f.eks en Gmail konto. Såfremt du har s placeret på andre systemer som f.eks Gmail, kan du som regel tilknytte s fra dine andre systemer til din Outlook, således at dine s kan blive overført til din arkivkonto på KB. Normalt kan man finde vejledning på hvordan man tilføjer s fra et andet system til Outlook på systemets hjemmeside. For eksempel markerer den grønne boks en Gmail konto. Se på Google hvordan man får tilføjet sin Gmail konto til Outlook. Se f.eks denne vejledning. Har du en Yahoo Mail, kan henvises til denne denne vejledning. 26

27 Kopiering eller flytning af s fra din private boks til dit MyArchive Deponeringsområde. Outlooks muligheder for kopiering og flytning af s anvendes også til at kopiere eller flytte e- mails fra din egen boks til din Deponeringsområde. I det følgende gives nogle eksempler på kopiering/flytning af s fra egen Outlook mailboks til deponeringsområdet på KB via Outlook klienten. Eksempel 1: Kopiering af mappe Første eksempel viser hvordan en mappe, IIPC, kopieres fra Indbakken i egen boks til et Deponeringsområde på MyArchive.kb.dk. Den kopierede mappe ønskes i dette eksempel kopieret til Indbakken under Deponeringsområdet Først flyttes musemarkøren til folderen IIPC under Inbox og der trykkes på højre musetast hvorved en pop-up menu fremkommer, som det kan ses af nedenstående skærmbillede. 27

28 Her vælges Kopier IIPC Herefter åbnes et vindue, hvor destinationsmappen skal vælges, som det kan ses af følgende skærmbillede: 28

29 Som det kan ses af ovenstående skærmbillede er mappen, som ønskes kopieret, markeret. Destinationsmappen Indbakke i Deponeringsområdet vælges, som det kan ses af næste skærmbillede. 29

30 Når destinationsmappen er valgt (Indbakke under Deponeringsområdet trykkes på knappen OK. Derefter går kopieringsprocessen i gang: 30

31 Såfremt der er mange s, vil en pop-up menu vise, hvor lang tid der er tilbage inden kopieringen er gennemført, som vist i ovenstående skærmbillede. 31

32 I ovenstående skærmbillede kan den kopierede mappe IIPC nu ses under Indbakke i Deponeringsområdet Indikeret med rødt. 32

33 Eksempel 2: Flytning af mappe via Drag and Drop Dette eksempel viser, hvordan en mappe, IIPCheritrix, markeret med rødt i næste skærmbillede flyttes fra en privat box via drag and drop til Indbakken i Deponeringsområdet markeret med blåt. Drag and drop metoden rummer følgende trin: Trin 1: Flyt musepilen hen til den mappe, som ønskes flyttet. (IIPCheritrix) Trin 2: Tryk og hold venstre museknap nede for at fastholde mappen. Trin 3: Drag (træk) mappen, IIPCheritrix, til mappen Indbakke, markeret med blåt under (museknappen er trykket ned under hele forløbet) Trin 4: Drop (Frigiv) mappen, IIPCheritrix, til mappen Indbakke ved at slippe venstre museknap. 33

34 Forløbet kan ses i følgende skærmbilleder I fig 1 herunder er mappen, IIPCheritrix, blevet fastholdt og er nu i gang med at blive dragged (flyttet) fra sin oprindelige position. Markeret med rød pil. I fig. 2 er mappen, IIPCheritrix, blevet dragged (flyttet) til sin nye position og klar til at blive dropped (frigivet) i mappen Indbakke. Markeret med blå pil. I fig. 3 kan resultatet ses af drag and drop operationen. Mappen, IIPCheritrix, er blevet dragged (flyttet) til arkivet på KB under Indbakke. Den nye position er markeret med rødt. 34

35 Fig. 1. Drag Fig 2. Drop Fig. 3. Flyttet 35

36 Eksempel 3: Flytning af enkelte s. I næste eksempel vises, hvordan enkelte s flyttes fra Gmail konto til et personligt Deponeringsområde på Det Kongelige Bibliotek Mere detaljeret flyttes 6 s fra mappen Red Hat under Gmail til mappen TechnologyHints. I første omgang vælges de s fra Gmail mappen Red Hat, som ønskes flyttet. Dette gøres ved at holde Control(Ctrl)-tasten nede, hvorefter der klikkes med venstre museknap på de ønskede s, som derpå bliver markerede. Derefter trykkes på højre museknap hvorved følgende skærmbillede vises. Derefter trykkes på Flyt til mappe. Dermed får man mulighed for at vælge hvilken mappe (TechnologyHint ) de udvalgte s skal kopieres over til. Dette kan ses i næste skærmbillede. 36

37 Når der trykkes på OK knappen flyttes de 6 s fra mappen Red Hat på Gmail til mappen TechnologyHint. Det vil sige, at når de 6 s er flyttet til Deponeringsområdet, fjernes de 6 e- mails fra Gmail kontoen. 37

38 De 6 s fra Gmail konto er nu placeret i mappen TechnologyHint med de originale datoer, som det kan ses i nedenstående skærmbillede. 38

39 Fejlmeddelelser ved flytning eller kopiering af s til dit MyArchive Deponeringsområde. Når man går i gang med at kopiere eller flytte sine s til sit Deponeringsområde, kan man på et eller andet tidspunkt komme ud for at Outlook kommer med en fejlmeddelelse. I det følgende er der angivet et eksempel på fejlmeddelelse. Der kan også forekomme andre typer af fejlmeddelelser. Disse fejlmeddelelser viser blot at alle s ikke er blevet kopieret eller flyttet. Årsagen kan være at Outlook har identificeret, at der er problemer med en af de s, som man forsøger at kopiere eller flytte. Såfremt der kommer ovenstående fejlmeddelelser eller lignende fejlmeddelelser kan man: Forsøge at kopiere en enkelt . Hvis dette lykkes, kan man forsøge at kopiere eller flytte et mindre antal s. Hvis der stadig er problemer, kan man forsøge at kopiere eller flytte endnu færre s for at undgå eventuelle s, som Outlook nægter at kopiere eller flytte. Hvis der stadig er problemer så tag et billede af skærmen. o Som regel er der en tast på keyboard med f.eks. teksten Print Screen. o Tryk på denne tast når fejlmeddelelsen er på skærmen, hvorved der bliver taget et billede af skærmen. o Send en til Det Kongelige Biblioteks Service Desk hvor skærmbilledet er indsat. Billedet af skærmen kan indsættes i tekstfeltet i en ved at højre klikke på musen og derefter vælge Sæt Ind i pop up-menuen eller man kan i tekstfeltet samtidigt trykker på tasterne Ctrl og v. 39

40 Sletning af s eller foldere fra deponeringsområdet. Hvis man har fået placeret s eller foldere på Deponeringsområdet, som ikke ønskes doneret kan disse s og foldere slettes. Eksempel på sletning af folder. I følgende eksempel ønskes folderen ARA markeret med blåt slettet på MyArchive Deponeriingsområdet. folderen ARA markeres med folderen som angivet ovenfor. Derefter klikkes på højre museknap hvorved følgende menu, markeret med blåt fremkommer. 40

41 Ved at klikke på Slet ARA, markeret med rødt i ovenstående fremkommer følgende spørgsmål 41

42 Hvis man er sikker på, at alle s i folderen ARA skal slettes, samt at folderen ARA selv skal slettes, skal man klikke på Ja markeret med blåt i ovenstående. 42

43 Eksempel på sletning af s. I det følgende eksempel ønskes flere s slettet i folderen Red Hat Network Alert. 43

44 Markér s, som ønskes slettet og klik derefter på Delete knappen. Som det kan ses herunder, bliver , som er slettet, i første omgang kun markeret ved en overstregning, der viser, at de er klar til at blive slettet. Der er stadig mulighed for at fortryde sletning. 44

45 Når man er sikker på, at det er de korrekte s, som skal slettes, klikkes på Rediger i Outlook menuen, markeret med rødt i nedenstående. Klik derefter på Tøm, markeret med blåt. Herefter klikkes på Fjern markerede emner i Red Hat Network Alert. OBS! Man skal være sikker på at have foretaget det rigtige valg med musen blandt de fire muligheder, der tilbydes, inden man dobbeltklikker. Derefter fremkommer følgende spørgsmål 45

46 Hvis man er sikker på at alle markerede s i folderen skal slettes skal man klikke på Ja markeret med blåt. Herved fjernes alle markerede s fra Deponeringsområdet. 46

47 Fjernelse af dit MyArchive Deponeringsområde fra Outlook (Se også videovejledning her). Forbindelsen til dit Deponeringsområde kan nemt fjernes fra Outlook. Bemærk at det kun er forbindelsen fra Outlook der fjernes. Deponeringsområdet og dets indhold består uændret. I følgende eksempel fjernes forbindelsen til Deponeringsområdet, som her kaldes I nedenstående skærmbillede er indholdet af Deponerinsgområdet markeret med en grøn rektangel. For at afbryde forbindelsen vælges menupunktet Funktioner markeret med rødt i følgende skærmbillede: 47

48 Tryk derefter på Kontoindstillinger markeret med blåt i ovenstående skærmbillede, hvorved følgende skærmbillede kommer frem. Marker den konto, der er dit Deponeringsområde, som i ovenstående eksempel er kaldet Tryk derefter på knappen Fjern markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorefter følgende skærmbillede vises: 48

49 Tryk på Ja (Yes) for at acceptere at forbindelsen fjernes fra din private Outlook boks. Selve indholdet af dit Deponeringsområde er markeret med grønt rektangel i ovenstående skærmbillede. Når der er trykket på Ja (Yes) knappen kan det ses i næste skærmbillede, at forbindelsen til dit Deponeringsområde er fjernet: 49

50 Tryk på Luk for at lukke Kontoindstillinger. Forbindelsen på denne Outlook boks til dit personlige Deponeringsomåde på Det Kongelige Bibliotek er dermed fjernet. Hvis du har opsat forbindelser til dit Deponeringsområde fra flere af dine computere, vil fjernelsen af én af forbindelserne ikke have nogen virkning på de øvrige forbindelser. 50

51 Adgang til dit MyArchive Deponerinsgområde via browser (Outlook Web App). Denne vejledning for adgang til dine deponerede s på myarchive.kb.dk er ens for alle platforme (PC, Mac, ipad, smartphones ), som kan komme i kontakt med myarchive.kb.dk via en browser (Internet Explorer, Safari, Firefox ). Adgangen til arkivkontoen sker via en Outlook Web App. Skærmbillederne i denne vejledning er fra en Safari på en Mac med OS X. Åbn din browser og indtast følgende: myarchive.kb.dk eller tryk på dette link. 51

52 Derefter fremkommer følgende skærmbillede Brugernavn og adgangskode indtastes ved Brugernavn og Adgangskode, som vist i følgende skærmbillede. Når brugernavn og adgangskode er udfyldt trykkes på knappen Log på, angivet med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede til Outlook Web App kommer frem. 52

53 Denne Outlook Web App giver de samme muligheder for at arbejde med deponerede s som hvis man benyttede sin egen klient. Det vil sige at man kan flytte/kopiere/slette foldere (mapper, postkasser) eller enkelte s. Det er endvidere også muligt at videresende sine s. For mere hjælp tryk på pilen ved siden af? markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorved skærmbilledet på næste side bliver vist. 53

54 Tryk på Hjælp markeret med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede bliver vist. Nu er der mulighed for at afklare evt. problemstillinger ved at søge på problemet (emnet). 54

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til Mac Mail Det Kongelige Bibliotek 07-04-2014 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af Mac e-mail klienten, således at en arkivskaber

Læs mere

Outlook 2010 POP3-opsætning

Outlook 2010 POP3-opsætning mailplatform Microsoft Exchange 2010 Indledning Med denne vejledning har du mulighed for at opsætte en POP3 konto i Outlook 2010. Beskrivelse Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook 2010 installeret

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Email

Brugervejledning. til Waoo! Email Brugervejledning til Waoo! Email Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oprettelse af mailadresser...4 Anvendelse af webmail...8 Opsætning af Windows Mail... 12 Opsætning af Outlook Express...18 Opsætning af

Læs mere

Mailopsætning til: Windows live mail Mozilla Thunderbird Microsoft outlook express 6,0 Mac mailopsætning Ipad

Mailopsætning til: Windows live mail Mozilla Thunderbird Microsoft outlook express 6,0 Mac mailopsætning Ipad Mailopsætning til: Windows live mail Mozilla Thunderbird Microsoft outlook express 6,0 Mac mailopsætning Ipad Opsætning af mailkonti Ønsker du at anvende en anden mailkonto end webmail, har du selvfølgelig

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Outlook adgang til andre postkasser

Outlook adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Brugervejledning. Konfiguration af mailklient SDNMail (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation

Brugervejledning. Konfiguration af mailklient SDNMail (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation Brugervejledning Konfiguration af mailklient (MS Outlook, Outlook Express og andre mailprogrammer) Computer Sciences Corporation Indholdsfortegnelse Konfiguration af Outlook Express... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Tryk på Indstillinger Kør ned og tryk på E-mail, kontakter, kalendere.

Tryk på Indstillinger Kør ned og tryk på E-mail, kontakter, kalendere. Tryk på Indstillinger Kør ned og tryk på E-mail, kontakter, kalendere. Tryk på tilføj konto Tryk på andre Vælg tilføj E-mailkonto Indtast dit Navn Indtast din E-mail f.eks. info@domæne.dk. Adgangskode

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 05.10.2018 Redigeret Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2013 Dokumentnummer 1394720

Læs mere

HOSTED EXCHANGE OPSÆTNING PÅ SMARTPHONES & TABLETS. Skyfillers Kundemanual

HOSTED EXCHANGE OPSÆTNING PÅ SMARTPHONES & TABLETS. Skyfillers Kundemanual HOSTED EXCHANGE - OPSÆTNING PÅ SMARTPHONES & TABLETS Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning af Hosted Exchange på iphone... 2 Opsætning af Hosted Exchange på Apple ipad... 5 Opsætning af Hosted Exchange

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Hvordan bruger jeg WebMail?

Hvordan bruger jeg WebMail? AluData: Hvordan bruger jeg WebMail? Til Elisabeth 2014 AluData::Vanløse 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Vi kobler os på WebMail...3 3. Vi ser nærmere på postkassens opbygning...5 4. Vi skriver

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: i adressefeltet i Internet Explorer.

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen:   i adressefeltet i Internet Explorer. 7.0 Ældre Sagen mail Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: https://webmail.aeldresagen.dk i adressefeltet i Internet Explorer. I login vinduet indskrives brugernavn som er den tilsendte

Læs mere

Print selv på biblioteket

Print selv på biblioteket Print selv på biblioteket Installationsvejledning til at kunne printe fra din egen computer på bibliotekets printere Brug af denne vejledning forudsætter, at du har købt et kopi- og print kort på biblioteket.

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Påkrævede ændringer til mailklient I forbindelse med omlægning af Nordby antenneforenings mailserver 2013.

Påkrævede ændringer til mailklient I forbindelse med omlægning af Nordby antenneforenings mailserver 2013. Påkrævede ændringer til mailklient I forbindelse med omlægning af Nordby antenneforenings mailserver 2013. 1 Versions historie... 2 2 Ny mailserver, hvorfor?... 2 3 Hvad betyder en ny mailserver egentligt?...

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Opsætning af e-mail på Android. Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Telefon 70 300 600 altibox.dk info@altibox.

BRUGERVEJLEDNING. Opsætning af e-mail på Android. Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Telefon 70 300 600 altibox.dk info@altibox. BRUGERVEJLEDNING Opsætning af e-mail på Android Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Telefon 70 300 600 altibox.dk info@altibox.dk 1 KONTOTYPER TIL E-MAIL Hos Altibox kan du vælge to forskellige

Læs mere

Denne vejledning tager udgangspunkt i Windows 8. Benytter du en anden Windows-version, kan betegnelserne variere en smule.

Denne vejledning tager udgangspunkt i Windows 8. Benytter du en anden Windows-version, kan betegnelserne variere en smule. Opdateret d. 20. marts 2015 Nedenfor finder du ScanNets vejledning til, hvordan du installerer Mozilla Thunderbird samt sætter en IMAPkonto op. Har du allerede Mozilla Thunderbird installeret, kan du springe

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Sådan logger du ind... 2 Hvilke mapper kan du tilgå... 3 Visning af eksempel af en fil... 5 Sådan deler du en fil... 7 Se hvad du deler med andre...

Sådan logger du ind... 2 Hvilke mapper kan du tilgå... 3 Visning af eksempel af en fil... 5 Sådan deler du en fil... 7 Se hvad du deler med andre... Sådan logger du ind... 2 Hvilke mapper kan du tilgå... 3 Visning af eksempel af en fil... 5 Sådan deler du en fil... 7 Se hvad du deler med andre... 9 Offline synkronisering... 11 Klienter til mobile enheder...

Læs mere

Brevfletning, mail på Smartphone mm... 3 Hent din UCL mail på din smartphone/tablet... 4 Skift password til din UCL mail - og dine andre UCL

Brevfletning, mail på Smartphone mm... 3 Hent din UCL mail på din smartphone/tablet... 4 Skift password til din UCL mail - og dine andre UCL IT, MAIL MM. Table of Contents Brevfletning, mail på Smartphone mm... 3 Hent din UCL mail på din smartphone/tablet... 4 Skift password til din UCL mail - og dine andre UCL services... 8 Send og modtag

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning i brug af mailadministration.

Vejledning i brug af mailadministration. Vejledning i brug af mailadministration. Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Mail administrator:...4 Ændringen af adgangskode:...5 Videresending af e-mail:...5 Ikke tilstede assistent:...6 Antivirus og

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

GUIDE TIL MOBILIZE ME ADMINPANEL

GUIDE TIL MOBILIZE ME ADMINPANEL GUIDE TIL MOBILIZE ME ADMINPANEL Kom i gang... 1 Oprette og redigere brugere... 3 Oprette relationer... 4 Opret relation til bruger placeret i en anden gruppe... 4 Flyt bruger... 4 Grupper... 5 Opret gruppe...

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 20.12.2018 Redigeret 21-12-2018 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2016 Dokumentnummer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Hos Altibox kan du vælge to forskellige kontotyper ved brug af e-mail.

Hos Altibox kan du vælge to forskellige kontotyper ved brug af e-mail. 1 Hos Altibox kan du vælge to forskellige kontotyper ved brug af e-mail. Dette e-mail-system henter og gemmer e-mails beskederne på de enheder, som e-mail-kontoen er sat op på. Nogle e-mail-programmer

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt)

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt) Opsætning af mail, pkt. 1 På alle de maskiner i klinikken der skal kunne tilgå mailløsningen (dvs maskiner på klinikkens netværk), trykkes på følgende link (linket kan også kopieres og indsættes i browseren

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Login side 3. Visninger i mediebiblioteket side 5. Opdater din crawl side 7. Upload af billeder side 9. Upload billeder via Drag&Drop side 14

Login side 3. Visninger i mediebiblioteket side 5. Opdater din crawl side 7. Upload af billeder side 9. Upload billeder via Drag&Drop side 14 Indholdsfortegnelse: Login side 3 Visninger i mediebiblioteket side 5 Opdater din crawl side 7 Upload af billeder side 9 Upload billeder via Drag&Drop side 14 Udfyld og indsæt valgfri side i playlisten

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

isyn vejledning til leverandører Indhold

isyn vejledning til leverandører Indhold isyn vejledning til leverandører Indhold isyn vejledning til leverandører... 1 1. Undgå at mails ryger i uønsket post... 2 1a. Outlook 2010... 2 1b. Outlook 2007... 2 1c. Microsoft Outlook Express (version

Læs mere

BM Møde 24-09-15. Under Aktiviteter er der flere muligheder for søgning f.eks.: Aktiviteter i denne enhed der mangler efterbehandling.

BM Møde 24-09-15. Under Aktiviteter er der flere muligheder for søgning f.eks.: Aktiviteter i denne enhed der mangler efterbehandling. BM Møde 24-09-15 1. Nyheder på HJV.DK Hold dig orienteret om HJV.DK på IT-INFO Mine postkasser Du finder HJV.DK version 2 kurserne på Forsvarets Elektroniske Skole (FELS) ved at følge linket her >>> I

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Mail. 0: Send en E-mail. Du kan vedhæfte billeder til mail en. Ju-hue, jeg har fået en mail på min ipad, der er også et billede med i mailen.

Mail. 0: Send en E-mail. Du kan vedhæfte billeder til mail en. Ju-hue, jeg har fået en mail på min ipad, der er også et billede med i mailen. Mail. 0: Send en E-mail. Du kan vedhæfte billeder til mail en. Ju-hue, jeg har fået en mail på min ipad, der er også et billede med i mailen. 1: Du kan åbne mail en, øverst hold på Fra i 2 sek, så kan

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Opsætning af e-mail på iphone. Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Telefon 70 300 600 altibox.dk info@altibox.

BRUGERVEJLEDNING. Opsætning af e-mail på iphone. Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Telefon 70 300 600 altibox.dk info@altibox. BRUGERVEJLEDNING Opsætning af e-mail på iphone Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Telefon 70 300 600 altibox.dk info@altibox.dk 1 KONTOTYPER TIL E-MAIL Hos Altibox kan du vælge to forskellige

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Opsætning af Stedfortræder i Outlook

Opsætning af Stedfortræder i Outlook Opsætning af Stedfortræder i Outlook For at udpege en stedfortræder i Outlook, skal ejeren af postkassen selv ind at indstille dette. Start med at åbne Outlook. 1 Oppe i fanerne vælges Filer -> Oplysninger

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere