Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten"

Transkript

1 Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab. Ændringerne betød bl.a. at kvinder fik ret til at deltage i politiske valg som både vælgere og kandidater. I de tidligere grundlove fra 1849 og 1866 var politisk medborgerskab forbeholdt mænd, som var over 30 år og havde egen husstand. Det betød, at kun ca. 15 % af den samlede befolkning og ca. 73 % af mændene over 30 år havde stemme- og valgret. Resten af befolkningen, som i folkemunde blev kaldt for de 5 F er - Fruentimmere, Folkehold, Fattiglemmer, Fjolser og Forbrydere - havde ingen politiske rettigheder 1. Med grundloven blev de to første F er - Fruentimmere og Folkehold - tildelt politisk medborgerskab. Fattige, umyndiggjorte og kriminelle havde fortsat ikke politiske rettigheder. ne indtager arbejdsmarkedet Selvom der ikke er direkte forbindelse, så kan grundlovsændringen alligevel godt tilskrives en del betydning for den videre udvikling og især for kvinders indtog ikke blot i det politiske live, men også på arbejdsmarkedet. En udvikling som i høj grad har været afgørende for udviklingen af velfærdssamfundet, som vi kender det i dag. Udvikling i mænd og kvinders erhvervsfrekvens, 1950 til % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kilde: Danmarks Statistik Publikation, 65 år i tal Danmark siden 2 Verdenskrig og Statistikbanken RAS110 1 Kilde: Kvindfo og MLN Side 1/7 Dato: 26. maj 2015

2 Siden 1950 erne er andelen af erhvervsaktive kvinder steget betydeligt og ligger i dag blot 2,5 pct. point lavere end mænds. Samtidig med, at kvindernes erhvervsfrekvens er steget, så er mænds faldet. Denne udvikling dækker dog over, at kvinder gennemsnitligt arbejder uden for hjemmet i færre timer end deres mandlige kollegaer. og mænds erhvervsfrekvens ift. alder i hhv og % 100% 80% 60% 40% 20% 0% <20 år år år år år år 60+ år Kilde: Danmarks Statistik Publikation, 65 år i tal Danmark siden 2 Verdenskrig Forskelle i kønnenes arbejdsliv udjævnes, men der er fortsat forskel arbejder generelt færre timer pr uge end mænd, men man kan se på udviklingen siden 2008 i 1. tabel at kvinderne kommer tættere på mændene med hensyn til timer i snit pr. uge. Gns. timer pr. uge for beskæftigede Ændring 34,1 33,3-2,5% 27,7 27,6-0,3% Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (ATR30) Det forholdsvis lave timetal pr. uge skal ses i lyset af de mange deltidsansatte der indgår i beregningen af gns. timer pr. uge for beskæftigede. Sammenlignes timetallet for fuldtidsansatte kvinder med fuldtidsansatte mænd bemærkes det, at kvinder der er fuldtidsansat i snit arbejder ca. 2 timer mindre om ugen end en gennemsnitlig fuldtidsansat mand. Gns. timer pr. uge for fuldtidsansatte ,5 37,6 Kilde: eurostat Side 2/7

3 har generelt mindre gennemsnitsløn pr år end mænd, men man kan se på udviklingen siden 2008 i 1. tabel og siden 1995 i 2. tabel at kvinderne kommer tættere på mændene med hensyn til gennemsnitsløn pr. år. Gennemsnitsindkomst for beskæftigede Ændring ,2% ,0% Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (ATR30) Gennemsnitsindkomst for beskæftigede Ændring ,0% ,6% Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (ATR2) udgør i 2010 en større andel af BVT end de gjorde i Fordeling af BVT på køn, 2010 priser BVT (mio. kr.) 1995 BVT (mio. Kr.) 2010 Andel af BVT 1995 Andel af BVT % 67% % 33% Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik (NABP10) I nedenstående tabel ses det, hvor meget en gennemsnitlig mand skal arbejde om ugen for at opretholde den bruttoværditilvækst (BVT) der kunne observeres i 2013, givet at kvinderne ikke var gået ind på arbejdsmarkedet. Det bemærkes, at mænd i snit ville skulle arbejde 56,4 timer om ugen i stedet for de 33,3 timer de i snit arbejde i Det er 23,1 timer mere om ugen. Gns. timer pr. uge for mænd med og uden kvinder på arbejdsmarkedet, 2013 Timer pr. uge Faktisk antal timer pr. uge, gennemsnit 33,3 Antal timer pr. uge for mænd uden kvinder på arbejdsmarkedet 56,4 Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks statistik. Side 3/7

4 Arbejdsmarkedet og beskæftigelsen 70 pct. af kvinderne i Danmark er beskæftigede og 7,4 pct. af arbejdstyrken er ledige pct. af kvinderne i Danmark indgår i arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedstilknytning fordelt på køn, 2013 Beskæftigelsesfrekvens 70,0% 75,0% AKU-ledighedsprocent 7,4% 6,9% Erhvervsfrekvens 75,6% 80,6% Kilde: Danmarks Statistik (AKU121) Der er kvinder som er beskæftigede og ledige. Samtidig er der som er uden for arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedstilknytning fordelt på køn, 2013 Beskæftigede AKU-ledige Uden for arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik (AKU100) Af de beskæftigede er lønmodtagere og selvstændige. Fordeling af beskæftigede på køn, 2013 Lønmodtagere Selvstændige Øvrige beskæftigede Kilde: Danmarks Statistik (AKU203) Fordeling af heltid og deltid på køn, 2013 Heltid Deltid Andel heltid Andel deltid ,7% 20,3% ,5% 33,5% Kilde: Danmarks Statistik (RASOFF33) Side 4/7

5 Langt flere kvinder end mænd er på deltid og kvindernes andel af de samlede præsterede timer. Hele 45 pct. af kvinderne arbejde under 37 timer, imens det hos mænd kun er 19 pct. Hos kvinderne er det 20 pc.t som arbejder over de 37 timer, imens det hos mænd er 40 pct. Beskæftigede fordelt efter arbejdstid og køn, timer timer timer timer timer Kilde: Danmarks Statistik (AKU500) Generelt arbejder kvinder mindre på atypiske tidspunkter end mænd. Der er især færre kvinder som har nattearbejde sammenlignet med hos mænd. Beskæftigede som arbejder på atypiske tidspunkter, 2013 Aftenarbejde Natarbejde Lørdagsarbejde Søndagsarbejde Kilde: Danmarks Statistik (AKU602) Note: Mindst en gang indenfor de sidste 4 uger Når man sammenligner kvinder og mænd på hvilke brancher de arbejder indenfor er det tydeligt der er nogen brancher hvor der er en høj repræsentation af kvinder og omvendt. Andelen af kvinder i branchen Offentlig administration, undervisning og sundhed er 71 pct. Beskæftigede fordelt efter branche og køn, 2013 s andel Landbrug, skovbrug og fiskeri % Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed % Bygge og anlæg % Handel og transport mv % Information og kommunikation % Finansiering og forsikring % Ejendomshandel og udlejning % Erhvervsservice % Side 5/7

6 Offentlig administration, undervisning og sundhed % Kultur, fritid og anden service % Kilde: Danmarks Statistik (RAS150) Hvis man går dybere ned i branchen Offentlig administration, undervisning og sundhed er der også klare forskelle i hvor kvinder er beskæftigede i sammenligning med mænd. På hospitaler, læger, tandlæger, plejehjem, daginstitutioner og dagcentre mv. er det lidt over 80 pct. som er kvinder. Offentlig administration, undervisning og sundhed udspecificeret på køn, 2013 s andel Offentlig administration % Forsvar, politi og retsvæsen mv % Grundskoler % Gymnasier og erhvervsfaglige skoler % Videregående uddannelsesinstitutioner % Voksenundervisning mv % Hospitaler % Læger, tandlæger mv % Plejehjem mv % Daginstitutioner og dagcentre mv % Kilde: Danmarks Statistik (RASA150) Går derimod dybere ned i Bygge og anlæg branchen er det et mere generelt billede at der ca. arbejder en kvinder for hver tiende mand. Bygge og anlæg udspecificeret på køn, 2013 s andel Byggeentreprenører % Anlægsentreprenører % Bygningsinstallation % Bygningsfærdiggørelse % Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde Kilde: Danmarks Statistik (RASA150) % Side 6/7

7 Uddannelse Af dem som tager Mellemlange videregående uddannelser er to ud af tre i dag kvinder. Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) fordelt på køn, 2014 s andel Grundskole % Almengymnasial Uddannelser % Erhvervsgymnasial Uddannelser % Erhvervsuddannelser % Korte Videregående Uddannelser % Mellemlange Videregående Uddannelser % Bachelor % Lange Videregående Uddannelser % Forskeruddannelser % Uoplyst % Kilde: Danmarks Statistik (KRHFU1) Hvis man ser dybere ned i de Mellemlange videregående uddannelser er der en klar sammenhæng mellem at kvinder især var beskæftigede indenfor for hospitaler, sundhed osv. Mellemlange videregående uddannelser udspecificeret fordelt på køn, 2014 s andel Pædagogisk % Formidling og erhvervssprog % Kunstnerisk % Naturvidenskabelig % Samfundsvidenskabelig % Teknisk % Levnedsmiddel og ernæring % Jordbrug og fiskeri % Transport mv % Sundhed % Forsvar % Kilde: Danmarks Statistik (KRHFU1) Side 7/7

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere