Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 1. Valg af referent og dirigent Dirigent no.7 / Kim Dyhring Referent no.37 / Bjørn Ryhding Dirigenten orientere om at generalforsamlingen er lovlig 2. Bestyrelsen årsberetning 2014 v/ Henrik Andersen Vi startede året med 2 nye bestyrelsesmedlemmer (Malene og Michael) og 2 nye suppleanter (Jørgen og Bjørn). Vi havde sagt farvel til formanden, næstformanden og kassereren, og et halv år tidligere en anden formand. Vi fik rystet posen, og konstitueret os som den dag i dag. Vi har afholdt ca. 11 møder undermøder, og 2 havedag har været afviklet hen over året. Vi har brugt meget tid, på at lære hinanden at kende, og i at sætte de nye folk ind i arbejdet. Holdninger til projektfonden, udseende på vores grønne områder osv. Mange nye projekter har været oppe at vende, og undersøgt (og skrinlagt). Så meget af det arbejde vi har udført i år, har været normal drift. 2 havedage er afholdt, med Erik som stor drivkraft. Havedage, hvor det sociale ligger bestyrelsen på sinde. Men arbejde som sparer foreningen for penge, bliver også udført (rosenbedet, træfældning osv.). Vedligeholdelse af dræn i området, har også optaget os. Mere af det arbejde må desværre påregnes i fremtiden. Vedligeholdelse af legeplads. Opsætning af nabohjælp skiltning, ser snart dagens lys. Indbrud har vi desværre ikke sluppet for. Vi har kendskab til en 5-6 stk. Hvorfor vi under eventuelt, for besøg af firmaet Næralarm. Vi har også været i gang med nogle indledende øvelser, vedr. vores grønne områder. En kontrakt som udløber i år. En projektgruppe, som vil kigge på ekstra facadevinduer og døre, vil også snart se dagens lys (lovliggøre). Årsberetning godkendt - no.113 orientere om at han har kommentarer som han gerne vil fremføre under punktet evt. - Vi har på nuværende tidspunkt bank i vestjyskbank - Vi har ikke så mange penge på kontoen at vi skal være nervøse ved bank lukninger. - I 2016 skal der laves en ny kontrakt på gartner entreprisen 3. Aflæggelse af årsregnskab 2014 v/henrik Jeppesen Henrik kommer med input Er fremlagt og gennemgået - Den husstand der har været frit stillet fra Yousee har nu samme vilkår som alle os andre. Dette er styrket af et ejer skift. - Vi har ikke brugt så mange penge som forventet i vi har et lille overskud på den grønne entreprise pga. en regnefejl - vi har været heldige med snerydning og saltning og har derfor et lille overskud her - der er ikke blevet brugt så mange penge på revne rep. af vores veje - udgiften til ekstra ordinære udgifter er skudt til havedagen har givet det forventede overskud

2 - bestyrelsen vil gerne arbejde for at de penge som er i overskud fra have dage bliver brugt til ekstra ordinære udgifter på vores grønne områder - der er blevet brugt lidt ekstra penge i 2014 på gebyrer og div. - no.87 spørgsmål til udgiften pleje af buske / Erik fra have udvalget fortælle at denne post dækker, klipning, gødning og pleje / no.87 mener ikke dette arbejde udføre i tilstrækkelig omfang - no.35 opfordre til at man møder op på havedagen og giver en hånd - no.87 kunne man bruge flere penge i 2015 på de grønne arealer 4. Godkendelse af budget 2015 v/henrik Jeppesen Henrik kommer med input Budget 2015 men kontingent nedsættelse godkendt - Det er sidste år med gartner entreprisen - Gartneren vedligeholder, han planter ikke nyt - Der afsættes penge til nye buske & træer (små) - der laves løbende vedligeholdes på den eksisterende lejeplads, i 2015 bliver der udskiftet nogle klatre net. - der afsættes penge til udskiftning af dræn, nogle af pengene her til kommer fra underforbruget bestyrelsen forventer ingen større ændringer omkring havedagen og heller ikke i fremmøde antallet. - Yousee forventes at stige lidt i pris - Vi fortsætter med Yousee som udbyder i vores område - Der vil bliver arbejdet på at friske hjemmesiden op - Der forventet stigende udgifter til bankforretning - Forsikringerne har ikke haft større ændringer - fortsætter med indsættelse af samme beløb til projekt fonden. Disse bliver første sat over når der er overskud sidst på året. - Bestyrelsen har planlagt med et overforbrug i 2015, dækket af penge fra Bestyrelsen forslår en kontingent nedsættelse 5. Bestyrelsens og medlemmernes forslag v/henrik Andersen 5.A) Plantning af store birketræer omkring hjørnet ved stamvej 1 v/ Tina H. - Da de eksisterende tog vandet fra de nye roser, er de store træer fældet og nye små er blevet plantet. 5.B) Plantning af nye birketræer, hver gang et fældes v/tina Hanghøj - Der bliver plantet nye og mindre træer. I enkelte tilfælde sker der ikke ny plantning 5.C) Ændringer af facader og hustage v/tina Hanghøj - General holdning ikke det store ønske - Der opfordres til at nedsætte et udvalg som kommer med et konkret forslag. - no.15 Der har tidligere været problemer med holdbarheden på gule tegl - no.121 Nye gule tegl er lige så gode som andre farver

3 - no.15 mener personligt at have en anden opfattelse - no.17 man kunne bruge gule beton tegl - no.113 må man bruge tudesten og dobbelt tegl - Dobbelt tegl er godkendt, der har ikke været fremsendt noget materiale omkring ønsket at benytte tudesten - Det er kommunen som giver en byggetilladelse og ikke bestyrelsen. Det er den enkelte hus ejers ansvar at få en gyldig godkendt byggetilladelse. - no.79 melder sig til en ny projekt gruppe. 5.D) Oprettelse af støjdæmpningsudvalg v/helen Hansen - Forventeligt bliver motorvejen udvidet også forbi vores område. Derfor skal vi nedsætte et udvalg som kan arbejde for at sikre vores område, for større lyd gener. Der findes en støj plan for området og den kunne man forsøge at få indflydelse på. - no.21 super initiativ, der bliver sammen med lokalplanen lavet støj hegn ved bakkehuset. - no.113 Der er for nogle år siden lavet målinger i vores områder. Støj er et reelt problem i vores område. - Generelt stor opbakning - til udvalg meldte 121,131,133,113 - Helen Hansen bliver motor for projektet 5.E) Udskiftning af legepladsen, til ny reklame finansieret v/michael Stitz - Vi kan ikke være den eksisterende bekendt, hvad skal man gøre hvis man ikke vil købe. INDU levere legepladser der er reklame finansieret - Reklamerne er lødigere kategori 1 typer - Man kan få lov at genbruge dele fra den eksisterende. - Man binder sig til en service aftale der skal betale i 7 år - Efter 7 år kan legepladsen købes for få tusind kroner - udgiften til nyt faldunderlag skal der findes ekstra sponsorer til - dette er en vigtig del for at forhindre de nuværende dyreproblemerne - Der er 3 reklamer på en INDU legeplads. De opsætter gerne vores ekstra reklamer som skal dække udgiften til faldunderlag - no.29 Det lille lege hus må da ikke fjernes / det er kun legepladsen som der tales om på nuværende tidspunkt - no.09 er vi interesseret og har vi tænkt over konsekvenserne ved at opsætte reklamer i vores område - no.?? Forventet tidsramme er 6månneder fra bestilling - no.?? Kunne man vælge læs let reklamer som børnene kan lære at læse med - no.15 fine diskrete reklamer, husk at tænk over at disse reklamer kan ses fra flere huse

4 -no.81 fantastisk forslag, husk at kig på fald underlag -no.41 skal kontingentet hæves for at indfri betalingen -no.?? Mener vi reklamer er velkomne i vores område -no.111 opfordre til at fokusere på fald underlaget -no.17 ønsker at bestyrelsen laver et legeplads udvalg -no.henrik Jeppesen dette vil min være et ekstra udgift på om året i 7 år -no.15 husk at arbejd for at området tiltænker ungemennesker. Lave en bedre og mere gennemarbejdet forslag. -no.109 superforslag, det er ikke indsatsen være hvis ikke der kommer et nyt faldunderlag med i pakken -no.133 husk at hold fokus på økonomien og lave et konkret forslag -no.?? Ideen er god læg vægten på fald underlaget - Generelt har der været en positiv stemning omkring arbejdet. Der opfordret til et udvalg som kan lave et konkret forslag. I udvalget er 109,81, Michael Stitz 5.F) Årlig loppemarked på P-plads ved Cirkelhuset v/janne Dyhr. Det er stemning for et stort loppemarkede -no.113 Husk det skal afholdes på vores eget område Ildsjæle i gang sætte vil være no.49 og Valg af medlemmer og suppleanter Ved afstemning blev følgende valgt til bestyrelsen Henrik Andersen Helen Hansen Uden afstemning blev følgende genvalgt som bestyrelses suppleanter Jørgen Fertz Bjørn Ryhding 7.Valg af intern revisor og suppleant Ved afstemning blev følgende valgt til intern revisor Erik Nielsen Ved afstemning blev følgende valgt til inter revisor suppleant Bjørn Schmidt no. 133 Bestyrelsen indstiller AP Statsautoriserede Revisorer v/revisor Jan Rasmussen, som ekstern revisor Jan Rasmussen blev valgt 8.Eventuelt Foredrag om et nyt alarmsystem v/næralarm - Opfundet i Godkendt af Delta

5 - Bygget over gensidig nabo hjælp - der blev vist video klip fra Lorry sendt januar man laver selv grupper som arbejder sammen - Kontakt Næralarm for mere info Facebook v/peter Borch - der er en positiv tilslutning - du skal have en privat profil for at bliver optaget i denne lukkede gruppe - navn: Christianshusvej - skal skabe nem og hurtig kontakt mellem beboerne -no.81 ønsker at NFB bliver lagt ud i gruppen / lige nu sendes det ud på mail, bestyrelsen vil se på muligheden for også at lægge det ud her. Fremlæggelse af indlæg: Eyvind no Ønsker mere fokus på vej vedligeholdelsen - Ønsker fejning af de små stiger - Ønsker at snerydningsfirmaet fokuserer på ikke at ødelægge vores grønne område med deres store maskiner - Ønsker mere fokus på vedligeholdelsen af rosen bedene - Ønsker at snerydningsmaskinerne kontrolleres for olie spild - Indskærper at fælles arealerne ikke er beregnet til privat opbevaring. - husk at ryd op efter jer selv, vi skal holde området pænt, TAK. - Er der mulighed for at få fejet vores fælles veje. - no.?? Kom med info når der opdages revne dannelser eller skader på vejanlægget så er det nemmere at lave en fuldbyrdet indsat og god vedligeholdelses plan. -no.33 vi skal rose vores have udvalg de gør et stor arbejde. -no.95 er det mulig at få indflydelse på hvad der laves på havedagen -no.89 hundelorte er en ulækker og stort problem. Gør nu en indsats ryd op efter jer selv. -no.35 det er en frivillig organisation, vi opfordre alle der har noget på hjertet til at deltage -no.?? Få styr på jeres hunde, det genere os andre beboere. -no.?? Eyvind, vil du være venlig at kommer med nogle af dine iagttagelser og opfordringer i løbet af året. Så er det lette at indfri flest mulig af dem -no.33 husk have dagen også er et socialt arrangement -no.87 har været plaget af mosegrise, har andre har liggende problemer. -no.?? Gange fra mosegrise kan være rotter, kontakt kommenen de kan arrangere det rigtige indsats. Kommunen har lige nu fokus på rotter i vores område.

6 -no.?? Klaus no. 43 har også haft mosegrise -no.39 ring til kommunen de er flinke til af hjælpe. Eyvind nr.113 vil gerne medtages i Have udvalget, dette er selvfølgelig værdsat og Erik kontakter omkring 1. møde Mødes afsluttet. Tak for et godt møde, vi ser frem til næste år og glæder os til en god sommer. Godkendt af:

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere