Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning."

Transkript

1 Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse. 4. Kontingent og budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er: Svend Brandstrup Hansen Ole Bilde Christensen Mogens Hvid, ønsker ikke genvalg Christian Buelund, ønsker ikke genvalg På valg til bestyrelsessuppleant er: Frode Juhl Jensen og Allan Kvist 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. På valg til revisor er: Lars Nielsen På valg til revisorsuppleant er: Villy Lassen. 8. Eventuelt. 1

2 Referat 1 Valg af dirigent. Mogens Hviid blev valgt til dirigent. Mogens konstaterede at generalforsamling er lovligt indkald og gennemgik dagsorden. 2 Bestyrelsens beretning. Formand Svend Brandstrup Hansen fremlagde bestyrelsens beretning: Norddjurs Vandråd, 5 år i Norddjurs Vandråd har nu eksisteret i 5 år efter etablering i Det var umiddelbart efter at Amtet var blevet nedlagt og kommunalreformen trådte i fuld kraft og Djursland blev til 2 kommuner. Der var på det tidspunkt mange politiske udmeldinger fra folketinget om mere styr på vandforsyningen, der kom nye direktiver fra EU som skulle gennemføres, og Amtets plan for bevarelse af vandkvaliteten skulle gennemføres. Mere styr på vandforsyningen gik vel mest på de store kommunale vandværker i de større byer, ikke så meget på de små vandværker på landet, som jo primært var og er private vandværker ejet og drevet af forbrugerne. De store værker blev selskabsgjort dvs, lagt ud i kommunalt ejede selskaber, primært for at adskille økonomien fra den kommunale økonomi, så forbrugeren kunne se den reelle pris på vandet og for behandling af spildevandet. Alt sammen udmærkede tiltag, men for mange opfattet som meget bureaukratiske, det er klart når man føler man gør sig bedste, bliver yderligere kontrol anset som unødvendigt. I Norddjurs kommune er der kun et vandværk som er stor nok til at underlægges de nye regler i vandforsyningsloven, med prisloftssystem, og indberetning på pris til sekretariatet, nemlig GAV. I GAV har vi håndteret udfordringen med hjælp fra både revisor og ingeniører for at få alt redegjort for, lægge en balance på bordet for vore aktiver, og få vores vandpris godkendt. Foreløbigt er det besluttet at alle vandværker med mere end m3 oppumpet vand skal honorerer de nye regler, men FVD arbejder på at alle private værker (altså også de større) skal fritages, de er jo drevet og ledet af ejerne, som jo helt automatisk har fokus på pris, kvalitet og leveringssikkerhed. Under alle omstændigheder har vi jo alle kommunen, som myndighed, netop på de kerneområder som her er nævnt, en myndighed som primært skal beskytte forbrugeren og tilse at alt lovgivning på området overholdes. Norddjurs Vandråd og Norddjurs kommune. 2

3 Vi har et godt samarbejde, Norddjurs kommunes Vandafdeling deltager i vores bestyrelsesmøder ved Peter Thastum, vi er ikke kommunens forlængede arm til vandværkerne, men vi koordinerer og organiserer i samarbejde med kommunen, alt hvad der har med vandforsyning at gøre. 2010s bestyrelsesarbejde. I 2010 holdt vi 4 bestyrelsesmøder med planlægning af Temamøder og med generelle spørgsmål som har medlemmernes interesse. Vi havde et meget velbesøgt Temamøde i samarbejde med kommunen for opstart af kommunens Vandplan (Vandforsyningsplanlægning) før sommerferien, tilsvarende holdt vi et møde På Auning kro hvor kommunen fremlagde deres arbejde efter besøg hos alle vandværkerne i efteråret. Vi holdt et kursus i bestyrelsesarbejde i efteråret også med god tilslutning, og vi planlagde vores vinterarrangement som vi havde her i januar Kommunens Vandforsyningsplan. Det overordnede formål med kommunens arbejde er at skabe sikkerhed for at vandforsyningen i Norddjurs fungerer optimalt på forsyningssikkerhed og kvalitet, de 2 begreber dækker vel det hele, lige fra vurdering af tekniske anlæg til forsyningsområdernes størrelse og fordeling mellem vandværker, sammenlægning af vandværker, indvendingsområder, og kontrol med kvaliteten af vandet. Kommunen er blevet forsinket med arbejdet men vil selv fortælle om hvor langt de er nået, bla med afholdelse af møder i inddelte områder. Kommunens overordnede plan for indvinding af drikkevand. Vi kender endnu ikke Miljøcenter Østjyllands Vandplan for Norddjurs kommune, vi har kun de gamle planer fra Århus Amt at tage udgangspunkt i, og de foranstaltninger som der blev pålagt vandværkerne. Som bekendt har de vandværker som blev pålagt foranstaltninger udskudt at handle på det indtil vi har helheden for kommunen, som jo som bekendt skal komme fra Miljøcenter Østjylland. Vi har som Vandværker en forventning om at kommunen i vandforsyningsplanlægningen inddrager at vi forsyner og pumper fra de bedste områder, dvs fra de kilder som har den bedste kvalitet, og at vi fremover bliver i stand til at medvirke til bevarelsen af drikkevandets kvalitet på en rigtig og økonomisk bæredygtig måde. Vi repræsenterer forbrugerne af vandet, landbruget repræsenterer dem som bruger overfladen af jorden, derfor har vi inviteret landbruget til i aften for at 3

4 fortælle hvordan det erhverv forandre sig og hvordan de ser udfordringen med bevarelsen af vandets kvalitet. Alt for mange overskrifter i pressen handler om den store fare som vandet åbenbart er udsat for, nitrat og pesticid, som de væsentligste, ikke mange har fokus på de behandlinger mange vandværker foretager for rensning af helt naturlige stoffer som er i grundvandet, stoffer som er uønskede i drikkevandet. Mange af overskrifterne er en del sensationsprægede, og en del har ikke rigtig hold i virkeligheden, sådan kan vi vel tillade os at læse mediernes bevågenhed når vi kigger på vores vand og de målinger af kvaliteten som vi får foretaget. Men andre lever jo i en anden virkelighed end vores hverdag, og steder hvor vand ikke er en naturlig resurse, og for dem er det at skaffe vand en stor udfordring. Einer Andersen spurgte om kursus i taktsblad den 14. april 2011 skal betales af vandværkerne eller om det bliver betalt af NDV? Formand Svend Brandstrup Hansen svarede at det bliver betalt af NDV for medlemmerne. Bent Bertelsen udtrykte sin frustration om Danvas fremturen i dagspressen om vandets kvalitet, når det vand vi pumper op er af god kvalitet. Formand Svend Brandstrup Hansen gav Bent Bertelsen ret. Beretningen blev godkendt. 3 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse. Kasserer Anton Kristensen gennemgik årsrapporten og oplæste revisions påtegnelsen. Årsrapporten blev godkendt. Det reviderede regnskab.(link) 4 Kontingent og budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse. Kasserer Anton Kristensen gennemgik budget for 2011 Budgettet blev godkendt. Budget 2011.(link) 5 Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag. 4

5 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er: Svend Brandstrup Hansen Ole Bilde Christensen Mogens Hvid, ønsker ikke genvalg Christian Buelund, ønsker ikke genvalg Svend Brandstrup Hansen (GAV) Ole Bilde Christensen (Allelev Vandværk) Jesper Stange (Selkær Mølle Vandværk) Kaj Winter (Trustrup-Lyngby Vandværk) På valg til bestyrelsessuppleant er: Frode Juhl Jensen Allan Kvist Frode Juhl Jensen (Auning Vandværk) Allan Kvist (Auning Vandværk) 7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter. På valg til revisor er: Lars Nielsen Lars Nielsen (Glesborg Vandværk) På valg til revisorsuppleant er: Villy Lassen Villy Lassen (Fjellerup Vandværk) 8 Eventuelt. Intet Dirigent Mogens Hviid Referent Jan Skytte 5

6 I aftenens løb bliver der korte indlæg ved: Leif Bang, beredskabschef, har information om brandhaner. Brandchef Leif Bang, orienterede om placering og nedlæggelse af vandhaner. Brandchefen vil i det kommende år gennemgå placeringer af vandhaner med de enkelte vandforsyninger, og vil sammen med vandforsyningerne udpege de brandhaner brandvæsnet ønsker at benytte (brandhanerne skal være let tilgængelige og give godt med vand). Det er kommunalbestyrelsen der sammen med brandchefen der bestemmer hvor der opsættes brandhaner i ny udstykninger. Rikke Skyum og Carsten Kløcker, Djursland Landboforening under titlen: Passer vi godt nok på grundvandet? Rikke Skyum hold indlæg om kvælstof i grundvandet, samt hvad man kan gøre for at reducerer dette i grundvandet. Carsten om pesticider i grundvandet, samt hvilke pesticider der er fundet i grundvandet på Djursland og hvorledes landboforeningen fulgte resultaterne af vandprøverne i Djursland via Geus. God spørgelyst. Peter Thastum, Norddjurs Kommune: Sidste nyt om vandforsyningsplaner. Peter Thastum orienterede om arbejdet med vandforsyningsplanerne, og fortalte at man var ca. halvvejs gennem møderne i de mindre grupper. 6

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere