Fokus. Human Resources. Human Resources. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus. Human Resources. Human Resources. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering"

Transkript

1 Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

2 Leder Skræddersyede personalegoder styrker forretningen I dette nummer Fokus Tema: Det er efterhånden slået fast med syvtommersøm, at rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere spiller en altafgørende rolle for danske virksomheders konkurrenceevne på et stadig mere globaliseret marked. Og selvom der langt fra altid er enighed om, hvordan den opgave løses bedst, hersker der ingen tvivl om, at attraktive personalegoder også fremadrettet vil være en vigtig brik i det puslespil, som virksom hedernes rekrutteringsindsats er. Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Svend-Erik Meulengracht, Nordania Leasing Redaktion: Nordania Leasing Holm Kommunikation A/S Tekst: Holm Kommunikation A/S Personalegodernes store betydning bekræftes i en ny analyse, som Nordania Leasing har lavet blandt 500 danske HR-chefer. Her vurderer hele 85 pct., at virksomhedens udgifter til personalegoder stiger i de kommende år. Vurderingen skal ses i lyset af, at over halvdelen af virksomhederne i forvejen har haft svært ved at rekruttere og fastholde nye medarbejdere. Udfordringen består ifølge en væsentlig del af HR-cheferne således i at tænke i retning af nye typer personalegoder og i at tilbyde andet og mere end de allerede godt vante medarbejdere forventer, herunder pensionsordninger, fri telefon og en god kantine. Virksomhedernes udgifter til personalegoder stiger 04 Både medarbejder og virksomhed nyder godt af firmabilen 06 Jobbet skal kunne indfri drømme 07 Layout: Magnetix Tryk: Kailow Graphic Fotograf: Per Gudmann Brian Rasmussen Oplag: Udgiver: Nordania Leasing Bregnerødvej Birkerød Tlf.: Fax: Finansieringen af individualiserede personalegoder er ultimativt set et spørgsmål om økonomi. Det kan føles som en stor investering, men de omkostninger, som er forbundet med at miste udvalgte nøglemedarbejdere, er i mange tilfælde langt større. Netop her kan leasing gøre en positiv forskel. For hvorfor ikke lease skræddersyede personalegoder som firmabiler og it-løsninger til dine medarbejdere og samtidig undgå at binde pengene i personalegoder? Penge, som gør større gavn andre steder i din virksomhed, fx i forbindelse med finansiering af vækst eller i udviklingen af nye produkter. I dette nummer af Fokus stiller vi skarpt på HR og på kampen om medarbejderne. Vi har blandt andet spurgt to eksperter i rekruttering og HR om, hvad de mener, er vigtigt for medarbejderne og om, hvordan virksomhederne bedst imødekommer deres ønsker. Du kan også møde en fremtidsforsker, som mener, at fremtidens arbejdsplads bliver stadig mere individualiseret og flydende, ligesom vi stiller skarpt på firmabilen som et personalegode, flere og flere efterspørger. Og som i stigende grad udvikler sig til en vigtig del af lønforhandlingerne på mange arbejdspladser. Vi håber, at denne udgave af Fokus kan være med til at inspirere jer til at tænke i retning af nye måder at tiltrække og fastholde jeres medarbejdere på. Nu og i fremtiden. Løn er ikke bare en overførsel til bankbogen 08 Enklere arbejdsgange giver gladere medarbejdere 09 Fremtidens medarbejder vil have tid, tempo og au pair-piger 10 Kilder og videre læsning Selvom firmabiler som bekendt bliver beskattet, er der stadig flere fordele at hente ved at tilbyde ordningen til medarbejderne. Fx tilbyder de fleste leasingselskaber i dag skræddersyede firmabiler, hvor udstyrsniveauet ligger højere end det, som man normalt ser i private personbiler i samme klasse. God læselyst. Henrik Bech-Hansen Administrerende direktør, Nordania Leasing Fokus 2 3 Fokus

3 Virksomhedernes udgifter til personalegoder stiger Personalemangel er et stigende problem, og det bliver dyrere og dyrere for virksomhederne at fastholde dygtige medarbejdere. Det viser en analyse, Nordania Leasing har foretaget blandt 500 HR-chefer i danske virksomheder. Det er især rekruttering af nye medarbejdere, som er det store problem blandt de 500 HR-chefer, der har deltaget i Nordania Leasings analyse. 56 pct. peger nemlig på, at de enten i høj eller nogen grad har haft vanskeligt ved at rekruttere nye medarbejdere, mens 29 pct. mener, at deres virksomhed i høj eller nogen grad har haft vanskeligt ved at fastholde dygtige med arbejdere. Det kan blive en dyr affære at sikre sig de bedste medarbejdere. 85 pct. af HR-cheferne tror, at virksomhedens udgifter til personalegoder vil stige inden for de kommende år. 24 pct. mener, at det enten i høj eller nogen grad er vanskeligt for HR-afdelingen at få finansieret nye tiltag over for medarbejderne. Et af de goder, medarbejderne vil efterspørge, er firmabilen og flere og flere grupper af medarbejdere får også adgang til det. 85 pct. af HR-cheferne tror, at virksomhedens udgifter til personalegoder vil stige inden for de kommende år. Hos Nordania Leasing mærker vi helt klart, at tendensen går i retning af større krav fra medarbejderne, som ikke bare vil have standardløsninger. Det afspejler sig bl.a. i vores leasingaftaler på firmabiler, hvor virksomhederne i højere grad er begyndt at tilbyde deres medarbejdere større biler fra de stærke brands. Derudover ser vi, at det ikke længere kun er sælgerne og direktionen, der får en firmabil tilbudt firmabilen er blevet et personalegode for mange medarbejdere, fortæller Jesper Kjærsgaard-Nielsen, som er produktchef for Fleet Management i Nordania Leasing. Netop leasing af firmabiler er en god måde at tilbyde sine medarbejdere noget ekstra lækkert på, uden at omkostningerne behøver at stige. I kraft af vores markedslederrolle kan vi sikre os særdeles attraktive indkøbspriser på de mere eksklusive biler. Og de månedlige omkostninger på disse biltyper kan holdes nede på niveau med de billige, fordi vi kan sælge de store biler igen, når leasingaftalen udløber. Derfor kan vi tilbyde vores kunder mere bil for pengene udregnet på den månedlige ydelse, siger Jesper Kjærsgaard-Nielsen. Lønnen stadig vigtig Utraditionelle personalegoder afløser dog ikke medarbejdernes krav om at få en god løn. Hele 79 pct. af de adspurgte HR-chefer peger på, at en rigtig god løn I hvilket omfang har virksomheden haft svært ved at tiltrække dygtige medarbejdere? pct I høj grad 43 Nogen grad 9 Hverken eller 25 I mindre grad 9 Slet ikke 1 Ved ikke har enten en høj grad eller nogen grad af betydning. Og friheden til at styre sine arbejdstider selv vejer også tungt på vægtskålen. 85 pct. giver udtryk for, at fleksible arbejdstider har høj eller nogen grad af betydning for medarbejderne. Attraktive incitamentspakker har stor betydning i forhold til at rekruttere nye medarbejdere, det mener 67 pct. af HR-cheferne. Men paradoksalt nok oplyser 61 pct., at deres virksomhed ikke gør noget særligt på HR-området for at adskille sig i forhold til andre virksomheder. Og så viser analysen også, at knap 30 pct. af virksomhederne ikke har en HR-politik. Fakta om analysen 500 HR-chefer har deltaget i analysen. Heraf er 83 pct. fra mindre eller mellemstore virksomheder med op til 400 medarbejdere HR-cheferne kommer fra virksomheder inden for mange forskellige brancher såsom jern og metal, plast- og træindustrien, den grafiske industri, medico, handel og service, bygge og anlæg, detailhandelen samt it-branchen Analysen blev gennemført for Nordania Leasing af Sermo analyse & rådgivning i efteråret 2007 Fokus 4 5 Fokus

4 Både medarbejder og virksomhed nyder godt af firmabilen Firmabilen: På en og samme tid attraktivt personalegode og effektiv, mobil arbejdsplads for medarbejdere på farten. Medarbejdere, som i stigende grad har ekstraudstyr til firmabilen med på ønskesedlen, når der skal forhandles løn. Marika Grote Den tid er forbi, hvor firmabilen alene opfyldte et praktisk behov for at transportere medarbejdere ud til kundemøder og mellem hjem og arbejdsplads. Firmabilen anno 2008 har udviklet sig til et efterspurgt personalegode, som i væsentlig grad er blevet et tema ved lønforhandlingerne mellem chef og medarbejder. Det samme gælder det ekstraudstyr, som virksomhedernes mobile medarbejdere i dag forventer, at firmabilen rummer. Udstyr, som er særligt attraktivt, fordi det ofte er billigere for virksomheden at give medarbejderen frem for en direkte økonomisk lønforhøjelse. En firmabil kan være en rigtig god løsning for en medarbejder, der tilbringer store dele af sin arbejdsdag på vejen, og som gerne vil have en god og komfortabel bil at køre i. Dels fordi firmabilen som personalegode øger medarbejderens jobtilfredshed, dels fordi den, udstyret med de rette værktøjer og ekstraudstyr, er en rendyrket mobil arbejdsplads, som øger medarbejderens effektivitet på jobbet, siger produktchef for Fleet Management i Nordania Leasing, Jesper Kjærsgaard-Nielsen. Del af lønsamtalen At firmabilens ekstraudstyr spiller en stadig større rolle for virksomhedens mobile medarbejdere, ses blandt andet på den måde, som udstyret i stigende grad er blevet en del af lønsamtalen på. Flere og flere mobile medarbejdere forhandler sig således frem til firmabetalt ekstraudstyr til bilen i forbindelse med den årlige lønforhandling. En god forretning for medarbejderne, men i mange tilfælde også for virksomhederne. Selvom firmabiler som bekendt bliver beskattet, er der stadig flere fordele at hente ved at tilbyde ordningen til medarbejderne. Fx tilbyder de fleste leasingselskaber i dag skræddersyede firmabiler, hvor udstyrsniveauet ligger højere end det, som man normalt ser i private personbiler i samme klasse. Firmabilerne er oftest indkøbt på fordelagtige vilkår, og leasingselskaberne kan derfor tilbyde dem til virksomheden og dens medarbejdere til en yderst konkurrencedygtig leasingafgift, siger Jesper Kjærsgaard-Nielsen. Øget effektivitet It- og televirksomheden Dansupport har siden juli 2007 leaset ti biler af Nordania Leasing til ledelsen og til udvalgte medarbejdere, som tilbringer meget tid på landevejen. Også hos Dansupport bliver bilen ofte indirekte brugt som en del af lønningspakken, samtidig med at det er et decideret arbejdsredskab. Afhængigt af medarbejdernes løntrin får de et månedligt beløb, som de kan lease en firmabil for. Om de så vil bruge det hele på bilen eller gemme lidt til ekstraudstyr, er op til den enkelte medarbejder. Derudover bliver bilen ifølge vores aftale med Nordania Leasing udskiftet hvert tredje år. Noget, som mange medarbejdere synes er attraktivt. Vi oplever kort og godt, at vores firmabilordning ikke bare er gennemskuelig og let at administrere, men at vores medarbejdere også er mere tilfredse og effektive i deres arbejde, siger Dansupports økonomidirektør, Rasmus Maahr. Fakta om firmabilordninger En undersøgelse foretaget af Sermo analyse & rådgivning for Nordania Leasing viser, at ca. 74 pct. ud af 500 adspurgte mindre og mellemstore virksomheder har en firmabilordning Blandt de virksomheder, som har en firmabilordning, er hele 66 pct. af alle firmabiler finansieret via en aftale med et leasing selskab Jobbet skal kunne indfri drømme Løn og attraktive incitamentspakker med hjemme-pc og firmabil er fortsat vigtige for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Men det er også vigtigt, at virksomheden og jobbet lever op til de krav og drømme, som kandidaterne har. Et job ses som en investering i fremtiden, og man skal kunne se jobbet bidrage til ens fremtidige karriere. Sådan lyder vurderingen fra de to uafhængige eksperter i HR og rekruttering. Det kommer ikke som en overraskelse for dem, at områder som interessant jobindhold og godt arbejdsmiljø scorer højt, når de HR-ansvarlige i danske virksomheder skal vurdere, hvad der er vigtigst for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Mere i lønposen betyder mindre, end det gjorde tidligere. Mange betaler allerede topskat, og gevinsten ved ekstra penge i lønningsposen er derfor forholdsvis lille. Attraktive personalegoder fra virksomheden spiller fortsat en rolle, men det betragtes i dag nærmest som en selvfølge, at de ting er til stede. Særligt hvis du er leder eller specialist. Det helt afgørende i dag er efter min opfattelse perspektiverne i jobbet. Kandidaterne vil kunne se sig selv på den rejse, de skal ud på med en ny arbejdsgiver, vurderer research consultant og partner i Flensby & Partners, Marika Grote. Adm. direktør i Compass Group, Ole Dreyer, er enig i dette: Jeg oplever rigtig mange, der prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv højere end kroner og øre. Det betyder, at forhold som fleksibilitet i arbejdet og evnen til selv at kunne tilrettelægge og prioritere sin dag spiller en stigende rolle. Derudover er især individuel kompetenceudvikling i fokus. Virksomhederne skal være villige til at tage udgangspunkt i den enkelte medarbejder og imødekomme ønsker om personlig udvikling og efteruddannelse. Ofte ser vi, at kandidater takker nej til endog meget attraktive jobs, fordi de er i Jeg oplever rigtig mange, der prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv højere end kroner og øre. Ole Dreyer, adm. direktør, Compass Group gang med et personligt karriere- eller uddannelsesforløb i det job, de sidder i. Marika Grote peger på et særligt forhold, som er vokset frem inden for de seneste år: Kandidaterne er meget bevidste om, at det er deres marked lige nu. Der er en stor risikovillighed, så længe kandidaterne kan se sig selv i jobbet. Det er tydeligt, at mange kandidater har bidt mærke i, hvordan kapitalfondene har opkøbt virksomheder og indsat nye direktører med ejerandele i virksomhederne og økonomiske incitamentsordninger som en del af lønpakken. Vi mærker en tydelig interesse for at få ejerandele i virksomheden og dermed en konkret belønning for den indsats, man lægger i sit arbejde, siger Marika Grote. Ledelse er et nøgleord Begge HR-eksperter er enige i, at når det handler om at fastholde de medarbejdere, der er i virksomheden, skal ledelse og HR gå hånd i hånd. Den helt centrale udfordring for mange virksomheder består i at få ledelse og HR til at spille sammen. Jeg oplever virksomheder, der bruger en HR-politik som undskyldning for ikke at praktisere god og synlig ledelse i dagligdagen. Fire værdier formuleret i en HR-politik får ikke medarbejderne til at synes, at det er et fedt sted at være. Det kan den ledelse, der på en synlig og jordnær måde formår at omsætte de fire værdier i deres daglige ledelse derimod gøre, siger Ole Dreyer. Fokus 6 7 Fokus

5 Løn er ikke bare en overførsel til bankbogen Hjemme-pc, gratis internetforbindelse, mere tid eller højere løn. Hvad skal der til for at holde på de dygtige medarbejdere? Vi har spurgt to danske virksomheder, hvad de gør. Landets HR-chefer udfordres dagligt af vanskeligheder med at skaffe arbejdskraft, og medarbejdere, der skal fastholdes på arbejdspladsen. Virksomhederne bruger mange penge på at sikre, at deres medarbejdere er tilfredse. En af disse virksomheder er Dansac, der udvikler og producerer stomiprodukter. Vi har især svært ved at skaffe dygtige ingeniører og andre teknikere, og det er vi nødt til at gøre noget ved. I vores nye strategi fokuserer vi 50 pct. af vores ressourcer alene på HR-området, hvilket havde været utænkeligt for bare få år siden, siger HR-chef i Dansac, Henrik Møller. Individuelle behov i fokus Dansac fokuserer på den interne branding og har bl.a. opsat infoskærme i produktionen og på gangene, så medarbejderne kan følge med i virksomhedens daglige gang. Der er også indført introtræning, så nye medarbejdere straks føler sig hjemme og ved, hvem de kan gå til, hvis de mangler information. Derudover har Dansac fra starten af 2008 indført en mere fleksibel lønpakke, som medarbejderne til en vis grad selv kan sammensætte efter behov. Der kan fx justeres på pensionsbidrag, man kan vælge at videreuddanne sig, og medarbejderne kan tilkøbe forskellige goder, som de har identificeret i samarbejde med virksomheden. Vi ønsker først og fremmest, at vores medarbejdere er glade for at være her, og her er fleksibilitet et nøgleord. Nogle medarbejdere har brug for en mobiltelefon eller en computer, andre vil hellere have lønnen direkte forhøjet, mens andre igen foretrækker bedre forsikring eller videreuddannelse. Det gælder om at finde ind til den enkelte medarbejders behov. Individuelle ordninger gør virksomheden ekstra attraktiv for de medarbejdere, vi gerne vil tiltrække og fastholde, siger Henrik Møller og fortsætter: Der vil komme mere fokus på fleksible personalegoder. Der er med garanti nogle latente behov, som virksomhederne ikke har set endnu, men som vil kunne gøre en forskel, når en medarbejder skal vurdere sin jobtilfredshed. Business as usual Hos Danfoss er man ikke helt så hårdt ramt som mange andre virksomheder i Danmark. Selvom det er højkonjunktur, så synes vi faktisk, at det er business as usual i forhold til for fem år siden. Vi har altid skullet gøre noget ekstra for at tiltrække og holde på de gode medarbejdere her i Sønderjylland. Vi har fx længe haft en god kantine, motionscenter og medarbejderaktier tiltag, som flere andre virksomheder først er ved at implementere nu, siger HR-konsulent i Danfoss, Birthe Villemoes. For to år siden indførte vi yderligere HR-tiltag som gratis telefoni og bredbånd til visse arbejdsgrupper samt bærbare pc er og mulighed for leasing af firmabil, fortæller Birthe Villemoes og fortsætter: Den slags ordninger er med til at sikre, at medarbejderne ikke ser sig om efter andet og bedre lønnet arbejde. Vi overvejer løbende nye muligheder inden for fleksible personalegoder. Det er et vigtigt område, hvor virksomheder hele tiden skal følge med, siger Birthe Villemoes og tilføjer: En ting er sikker: Løn er ikke længere bare et beløb, som sættes ind på medarbejdernes konti en gang om måneden. Fleksible personalegoder hos Dansac Pensionsindbetalingerne kan justeres efter behov og skattefordele Livsforsikringen/arbejdsskadeforsikringen kan forhøjes efter behov Betalt videreuddannelse til dele af medarbejderstaben Leaset firmabil til dele af medarbejderstaben Hjemmearbejdsplads med hjemme-pc og telefon Fleksible arbejdstider LEAN: Enklere arbejdsgange giver gladere medarbejdere Hvorfor blive ved med at rette den samme fejl, når man helt kan fjerne årsagen til, at fejlen overhovedet opstår? LEAN-processer handler om at trimme arbejdsgangene. Men det handler også om at give alle medarbejdere indf lydelse på deres arbejdsopgaver og skabe en fælles ansvarsfølelse. Det kan godt lade sig gøre at effektivisere, samtidigt med at man kan nedsætte stressniveauet hos medarbejderne. Metoden hedder LEAN og går ud på at skrabe alle overflødige arbejdsgange væk, gøre op med dobbeltarbejde og strømline arbejdsprocesserne i alle led. Resultatet kan ikke blot mærkes på bundlinjen. Det kan også give mere tilfredse medarbejdere, som føler større ansvar for deres arbejdsopgaver. Medarbejderne oplever ofte, at de får mere indflydelse på deres arbejdsdag og de opgaver, de har. LEAN går nemlig ud på at involvere hele organisationen og gøre alles arbejde vigtigt, samtidig med at man reducerer fejl og flaskehalse, fortæller Thomas Fischer, direktør i konsulentvirksomheden Valcon, som bl.a. arbejder med at gennemføre LEAN-processer i mange forskellige virksomhedstyper. LEAN er oprindeligt en gammel produktionsfilosofi, som opstod i bilindustrien efter Anden Verdenskrig. Senest er man begyndt at overføre LEAN til de administrative miljøer, hvor mennesket er den centrale ressource. Motivation og arbejdsglæde i centrum HR er et vigtigt element i LEAN. Folk skal ikke lave mere, men de skal lave det rigtige. Medarbejderne føler, at de kan skabe noget sammen, og det giver langt større arbejdsglæde. Hvis man skal bruge halvdelen af sin tid på at rette fejl og udføre dobbeltarbejde, så føler man ikke meget arbejdsglæde eller motivation, fortæller Thomas Fischer, som ofte oplever, at en virksomhed er kørt fast i nogle uhensigtsmæssige rutiner, der skaber stress og frustration blandt både medarbejderne og mellemlederne. Det kan fx være noget så elementært som formularer og blanketter, som en virksomhed får retur fra kunden. Ofte er det samme felt udfyldt forkert hver gang, og i stedet for at rette fejlen hver gang skal man rette i selve formularskabelonen, så fejlen ikke opstår mere. Det er LEAN i en nøddeskal. Mange offentlige organisationer er begyndt at indføre LEAN, fordi det er effektfuldt i en tid, hvor medarbejderne skal kunne producere mere på kortere tid. Undersøgelser viser derudover, at sygefraværet falder markant i virksomheder, der arbejder systematisk med LEAN, og at medarbejderne genvinder lysten til at blive på arbejdspladsen. Fem gode råd, hvis du vil arbejde succesfuldt med LEAN Træn og uddan ledere og medarbejdere i LEANværktøjer, virkemidler og LEAN-dyder Involvér tidligt medarbejderne i analyser og udvikling af løsninger Etablér enkel og synlig målstyring på de væsentligste driftselementer: sager og opgaver, der kommer ind, tid til rådighed, produktivitet, sagsophobning, kvalitet etc. Sørg for at kommunikere og skabe synlighed omkring løbende forbedringer, resultater og gode ideer Sørg for at have dedikerede interne personer med LEAN-kompetencer, som løbende kan følge op, udfordre, følge op, udfordre, følge op og udfordre! Fokus 8 9 Fokus

6 Fremtidens medarbejder vil have tid, tempo og au pair-piger Arbejdspladsen bliver flydende i fremtiden. Faste mødetider og skemalagte dage viger pladsen for her og nu -generationen, som vil have både tid og tempo på samme tid. Den enorme mangel på arbejdskraft betyder, at virksomhederne skal satse på individuelt tilrettelagte arbejdsforhold og høj grad af f leksibilitet. Især hvis de vil holde på de kreative og krøllede hjerner, mener fremtidsforsker. Anne-Marie Dahl I det gamle industrisamfund var det maskinen, vi dyrkede. Den skulle have smørelse, benzin og nye reservedele, og med tiden skulle den udskiftes til en nyere model. I dag er mennesket blevet virksomhedernes vigtigste ressource. Vi udskifter typisk os selv, før arbejdsgiveren gør det, og derfor er HR-politikker og frynsegoder blevet populære. De er vor tids smørelse, der skal få maskineriet til at køre. Vi vil have høje lønninger, gode arbejdsforhold, fri parkering og gratis telefon. Ifølge fremtidsforsker Anne-Marie Dahl vil arbejdsmarkedet blive flydende og flygtigt, og der kommer endnu mere fokus på individet. Er jeg på nu? Vi befinder os midt i en overgangssituation, hvor mange virksomheder stadig gerne vil kontrollere, måle og veje deres medarbejderes præstationer. Men rigide systemer med faste mødetider og timeregistreringer vil ikke overleve, hvis man gerne vil holde på de kreative medarbejdere. Vi kommer til at se nye måder at organisere arbejdsmarkedet på, for de helt unge tænker fuldstændig anderledes end deres forældres og bedsteforældres generation. De er vant til, at der hele tiden sker noget. Det er tv-star-generationen, og de planlægger helst fra dag til dag. De vil have underholdning, og de vil være på. Ellers vil de hurtigt være videre til næste job. Skal man fastholde dem, vil det kræve et kulturskifte i virksomhederne og måden, de organiserer sig på. Fra standardpakke til mig pakke Anne-Marie Dahl mener, at tid og individualisering bliver centrale elementer i fremtidens HR-strategier, for de unge vil eje deres egen tid, og de vil have noget, som passer til netop deres behov. Tilskud til au pair-piger, vasketøjsordninger, aftensmad bragt til døren og masser af wellness. Alt, hvad der symboliserer tid, vil blive ingredienser i HR-pakkerne fremover. Men det vil frem for alt ikke være faste standardpakker, for det er individet frem for kollektivet, der skal dyrkes, hvis man vil holde på medarbejderne, siger Anne-Marie Dahl, og tilføjer, at det sidste under alle omstændigheder bliver svært. Jeg tror, vi kommer til at se langt flere udbrydervirksomheder, hvor to eller tre af de kreative hjerner sammen forlader den etablerede virksomhed og starter eget firma. Det kræver jo ikke så meget mere end en hjemmeside og et CVR-nummer, og til gengæld får man lov til at bestemme selv, være mere på og dyrke sine lidenskaber. Fremtidens medarbejder er ikke bange for at arbejde meget, men det må frem for alt ikke foregå i skemalagte rammer. Hvis virksomhederne er i stand til at give deres medarbejdere mere flydende frihed, mulighed for spontan planlægning og færre faste rammer, så tror jeg, de vil kunne holde på de attraktive medarbejdere, i hvert fald i nogle år ad gangen. Den flydende tid vil ikke give mere stress, mener Anne- Marie Dahl: Det, der giver os stress i dag, er at de to arbejdsbegreber eksisterer synkront. Vi skal både befinde os på arbejdspladsen inden for en bestemt tidsramme, og samtidigt er vi hele tiden på arbejde, fordi vi kan tjekke mails om aftenen og klare telefonopkald, mens vi står nede i børnehaven. Hvis vi derimod får mulighed for at være kreative, når det passer os, og når vi føler os inspirerede, så vil vi kunne udnytte tiden bedre, og det vil føles mindre stressende. Det fungerede fint at producere dimser ved samlebåndet mellem klokken 8-16, men ideer og kreativitet kan man ikke skabe på kommando. Anne-Marie Dahl ejer virksomheden Futuria (www.futuria.dk), som tilbyder foredrag om fremtiden, fremtidsworkshops, scenarieprocesser og kurser i fremtidsforskningsmetode. Megatrends Inden for fremtidsforskning opererer man med megatrends, altså stærke udviklingstendenser, der med stor sandsynlighed vil påvirke mennesker, samfund, virksomheder og arbejdsforhold på langt sigt. Når det gælder HR og fremtidens arbejdsplads, mener Anne- Marie Dahl, at der særligt er to megatrends, der vil dominere: Individualisering medarbejderen vil selv have indflydelse på sit arbejde og måden, det organiseres på Fokus på det følelsesmæssige vi vil i stigende grad træffe vores valg med hjertet Hvad ønsker medarbejderne? Mere fleksible arbejdstider Mulighed for at opspare frihed og ferie til senere afholdelse Incitamentspakker vokser og kommer til at omfatte flere bløde elementer børnepasning, feriehuse, indkøb, coaching, personlig udvikling Kilde: Sermo analyse & rådgivning Andel i virksomhedens overskud Langsigtede karriere- og udviklingsplaner bliver afgørende Andet/Ved ikke Ser du nye trends på vej på HR-området? Kilde: Sermo analyse & rådgivning Ja Nej Ved ikke pct. Fokus Fokus

7 Kilder og videre læsning Tidligere udgivelser Links Tema: Den levende virksomhed Nordania Leasing fokuserer i dette nummer på de udfordringer, som de danske virksomheder bliver mødt med for at kunne klare den skærpede konkurrence, som globaliseringen har ført med sig. Du kan bl.a. læse om business development, der netop handler om, hvordan en konkurrencedygtig virksomhed sikrer, at den også i fremtiden vil være levedygtig. Tema: Globalisering Globaliseringen udfordrer de danske virksomheder på konkurrencekraften. I dette nummer af Fokus ser vi nærmere på såvel trusler som muligheder i globaliseringens tidsalder. Og giver eksempler på nogle af de værktøjer, som virksomhederne kan anvende for at gøre sig klar til den internationale konkurrence. Tema: Ejendomsleasing Virksomhedens domicil er meget mere end bare en bygning - det er også en manifestation af virksomhedens image. Dette nummer af Fokus stiller skarpt på virksomhedsdomiciler og finansieringen af disse. Anne-Marie Dahl, stifter af Futuria, fortæller på denne hjemmeside i korte træk om metoder og principper inden for fremtidsforskning. Hun tilbyder også foredrag og workshops om fremtiden. Bogen God leanledelse er kort beskrevet på K-forums hjemmeside (se link herover). Det er både en beskrivelse af bogen, og LEAN-princippet generelt. God leanledelse er skrevet af Mikkel Eriksen, Thomas Fischer og Lasse Mønsted og udgivet på Børsens Forlag i Bogen giver en god introduktion til LEAN-principperne og deres implementering i virksomheden. Hvis du ønsker mere viden om HR, kan hjemmesiden ovenfor være behjælpelig. Gå ind på hjemmesiden, og klik på værktøjer, så får du mulighed for at læse artikler, se på forskellige skemaer til MUS, læse rapporter om forskellige emner, og gennemgå ledelsesværktøjer. Hjemmesiden er gratis i en otte-dages prøveperiode. Her kan du finde information om ledelse og HR på en anderledes facon end beskrevet i Fokus. Det er et opslagsværk, der er let at overskue. Bestil de tidligere udgivelser på Fokus 12

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler Leasing af biler, varebiler og lastbiler bliv godt kørende uden at binde penge Med leasing betaler du for brugsretten og binder derfor ingen penge. Læs side 2 hvorfor lease? Lad pengene arbejde der, hvor

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk?

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? sælger-visitkort Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? Lokale fagfolk giver bedre råd. Vi bor i Aalborg. Vi bor lige om hjørnet og tæt på vores kunder. Vi er jyder. Vi leverer ikke noget smart,

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel

ALM. BRAND. Leasing....du har et mål - vi har et middel ALM. BRAND Leasing...du har et mål - vi har et middel ALM.SUND FORNUFT økonomisk fornuft Du har et mål - vi har et middel Har du overvejet, at det kunne være en god ide at lease jeres person- og varebiler

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juni 2014 Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Nordania Leasing og Danske Leasing er gået sammen. Se, hvad

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk NETOB 14 Trends i Jobmarkedet 08.10.14 Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 De største ledelsesudfordringer i 2014/15? Ledelse af de unge, Tiltrækning og ledelse af talent, CSR (Social

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet?

Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Grænseløst arbejde - Hvad er det og hvad gør det ved arbejdsmiljøet? Karen Albertsen Før: Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) Nu: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) En jernhånd i en silkehandske

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Læs en ægte succeshistorie om brugen af Lean administration som værktøj til vækst og som kulturbærer. af ERP System Manager Flemming Ravnholt fra Multi-Wing Nedenfor

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN

SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN SYDDANMARK Det Gode Arbejdsliv SUNDE ANSATTE ØGER INDTJENINGEN Klokken ringer ind til motion i VandCenter Syd Guldkorn til at holde på en guldgrube af viden og erfaring 1 intro Tekst: Jens Kurt Jørgensen

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

CBAF.dk. Den attraktive arbejdsplads. Helle Rosdahl Lund April, 2010 CBAF.dk

CBAF.dk. Den attraktive arbejdsplads. Helle Rosdahl Lund April, 2010 CBAF.dk CBAF.dk Helle Rosdahl Lund April, 2010 CBAF.dk 2 Introduktion Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv foretog en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse af, hvad den attraktive arbejdsplads

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time!

Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! Nutidens samfund: 8-16 samfundet B-samfundet blev stiftet d. 27. december 2006 og har medlemmer i 50 lande. Vi arbejder for et fleksibelt samfund, der understøtter

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere