Fokus. Human Resources. Human Resources. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus. Human Resources. Human Resources. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering"

Transkript

1 Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

2 Leder Skræddersyede personalegoder styrker forretningen I dette nummer Fokus Tema: Det er efterhånden slået fast med syvtommersøm, at rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere spiller en altafgørende rolle for danske virksomheders konkurrenceevne på et stadig mere globaliseret marked. Og selvom der langt fra altid er enighed om, hvordan den opgave løses bedst, hersker der ingen tvivl om, at attraktive personalegoder også fremadrettet vil være en vigtig brik i det puslespil, som virksom hedernes rekrutteringsindsats er. Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Svend-Erik Meulengracht, Nordania Leasing Redaktion: Nordania Leasing Holm Kommunikation A/S Tekst: Holm Kommunikation A/S Personalegodernes store betydning bekræftes i en ny analyse, som Nordania Leasing har lavet blandt 500 danske HR-chefer. Her vurderer hele 85 pct., at virksomhedens udgifter til personalegoder stiger i de kommende år. Vurderingen skal ses i lyset af, at over halvdelen af virksomhederne i forvejen har haft svært ved at rekruttere og fastholde nye medarbejdere. Udfordringen består ifølge en væsentlig del af HR-cheferne således i at tænke i retning af nye typer personalegoder og i at tilbyde andet og mere end de allerede godt vante medarbejdere forventer, herunder pensionsordninger, fri telefon og en god kantine. Virksomhedernes udgifter til personalegoder stiger 04 Både medarbejder og virksomhed nyder godt af firmabilen 06 Jobbet skal kunne indfri drømme 07 Layout: Magnetix Tryk: Kailow Graphic Fotograf: Per Gudmann Brian Rasmussen Oplag: Udgiver: Nordania Leasing Bregnerødvej Birkerød Tlf.: Fax: Finansieringen af individualiserede personalegoder er ultimativt set et spørgsmål om økonomi. Det kan føles som en stor investering, men de omkostninger, som er forbundet med at miste udvalgte nøglemedarbejdere, er i mange tilfælde langt større. Netop her kan leasing gøre en positiv forskel. For hvorfor ikke lease skræddersyede personalegoder som firmabiler og it-løsninger til dine medarbejdere og samtidig undgå at binde pengene i personalegoder? Penge, som gør større gavn andre steder i din virksomhed, fx i forbindelse med finansiering af vækst eller i udviklingen af nye produkter. I dette nummer af Fokus stiller vi skarpt på HR og på kampen om medarbejderne. Vi har blandt andet spurgt to eksperter i rekruttering og HR om, hvad de mener, er vigtigt for medarbejderne og om, hvordan virksomhederne bedst imødekommer deres ønsker. Du kan også møde en fremtidsforsker, som mener, at fremtidens arbejdsplads bliver stadig mere individualiseret og flydende, ligesom vi stiller skarpt på firmabilen som et personalegode, flere og flere efterspørger. Og som i stigende grad udvikler sig til en vigtig del af lønforhandlingerne på mange arbejdspladser. Vi håber, at denne udgave af Fokus kan være med til at inspirere jer til at tænke i retning af nye måder at tiltrække og fastholde jeres medarbejdere på. Nu og i fremtiden. Løn er ikke bare en overførsel til bankbogen 08 Enklere arbejdsgange giver gladere medarbejdere 09 Fremtidens medarbejder vil have tid, tempo og au pair-piger 10 Kilder og videre læsning Selvom firmabiler som bekendt bliver beskattet, er der stadig flere fordele at hente ved at tilbyde ordningen til medarbejderne. Fx tilbyder de fleste leasingselskaber i dag skræddersyede firmabiler, hvor udstyrsniveauet ligger højere end det, som man normalt ser i private personbiler i samme klasse. God læselyst. Henrik Bech-Hansen Administrerende direktør, Nordania Leasing Fokus 2 3 Fokus

3 Virksomhedernes udgifter til personalegoder stiger Personalemangel er et stigende problem, og det bliver dyrere og dyrere for virksomhederne at fastholde dygtige medarbejdere. Det viser en analyse, Nordania Leasing har foretaget blandt 500 HR-chefer i danske virksomheder. Det er især rekruttering af nye medarbejdere, som er det store problem blandt de 500 HR-chefer, der har deltaget i Nordania Leasings analyse. 56 pct. peger nemlig på, at de enten i høj eller nogen grad har haft vanskeligt ved at rekruttere nye medarbejdere, mens 29 pct. mener, at deres virksomhed i høj eller nogen grad har haft vanskeligt ved at fastholde dygtige med arbejdere. Det kan blive en dyr affære at sikre sig de bedste medarbejdere. 85 pct. af HR-cheferne tror, at virksomhedens udgifter til personalegoder vil stige inden for de kommende år. 24 pct. mener, at det enten i høj eller nogen grad er vanskeligt for HR-afdelingen at få finansieret nye tiltag over for medarbejderne. Et af de goder, medarbejderne vil efterspørge, er firmabilen og flere og flere grupper af medarbejdere får også adgang til det. 85 pct. af HR-cheferne tror, at virksomhedens udgifter til personalegoder vil stige inden for de kommende år. Hos Nordania Leasing mærker vi helt klart, at tendensen går i retning af større krav fra medarbejderne, som ikke bare vil have standardløsninger. Det afspejler sig bl.a. i vores leasingaftaler på firmabiler, hvor virksomhederne i højere grad er begyndt at tilbyde deres medarbejdere større biler fra de stærke brands. Derudover ser vi, at det ikke længere kun er sælgerne og direktionen, der får en firmabil tilbudt firmabilen er blevet et personalegode for mange medarbejdere, fortæller Jesper Kjærsgaard-Nielsen, som er produktchef for Fleet Management i Nordania Leasing. Netop leasing af firmabiler er en god måde at tilbyde sine medarbejdere noget ekstra lækkert på, uden at omkostningerne behøver at stige. I kraft af vores markedslederrolle kan vi sikre os særdeles attraktive indkøbspriser på de mere eksklusive biler. Og de månedlige omkostninger på disse biltyper kan holdes nede på niveau med de billige, fordi vi kan sælge de store biler igen, når leasingaftalen udløber. Derfor kan vi tilbyde vores kunder mere bil for pengene udregnet på den månedlige ydelse, siger Jesper Kjærsgaard-Nielsen. Lønnen stadig vigtig Utraditionelle personalegoder afløser dog ikke medarbejdernes krav om at få en god løn. Hele 79 pct. af de adspurgte HR-chefer peger på, at en rigtig god løn I hvilket omfang har virksomheden haft svært ved at tiltrække dygtige medarbejdere? pct I høj grad 43 Nogen grad 9 Hverken eller 25 I mindre grad 9 Slet ikke 1 Ved ikke har enten en høj grad eller nogen grad af betydning. Og friheden til at styre sine arbejdstider selv vejer også tungt på vægtskålen. 85 pct. giver udtryk for, at fleksible arbejdstider har høj eller nogen grad af betydning for medarbejderne. Attraktive incitamentspakker har stor betydning i forhold til at rekruttere nye medarbejdere, det mener 67 pct. af HR-cheferne. Men paradoksalt nok oplyser 61 pct., at deres virksomhed ikke gør noget særligt på HR-området for at adskille sig i forhold til andre virksomheder. Og så viser analysen også, at knap 30 pct. af virksomhederne ikke har en HR-politik. Fakta om analysen 500 HR-chefer har deltaget i analysen. Heraf er 83 pct. fra mindre eller mellemstore virksomheder med op til 400 medarbejdere HR-cheferne kommer fra virksomheder inden for mange forskellige brancher såsom jern og metal, plast- og træindustrien, den grafiske industri, medico, handel og service, bygge og anlæg, detailhandelen samt it-branchen Analysen blev gennemført for Nordania Leasing af Sermo analyse & rådgivning i efteråret 2007 Fokus 4 5 Fokus

4 Både medarbejder og virksomhed nyder godt af firmabilen Firmabilen: På en og samme tid attraktivt personalegode og effektiv, mobil arbejdsplads for medarbejdere på farten. Medarbejdere, som i stigende grad har ekstraudstyr til firmabilen med på ønskesedlen, når der skal forhandles løn. Marika Grote Den tid er forbi, hvor firmabilen alene opfyldte et praktisk behov for at transportere medarbejdere ud til kundemøder og mellem hjem og arbejdsplads. Firmabilen anno 2008 har udviklet sig til et efterspurgt personalegode, som i væsentlig grad er blevet et tema ved lønforhandlingerne mellem chef og medarbejder. Det samme gælder det ekstraudstyr, som virksomhedernes mobile medarbejdere i dag forventer, at firmabilen rummer. Udstyr, som er særligt attraktivt, fordi det ofte er billigere for virksomheden at give medarbejderen frem for en direkte økonomisk lønforhøjelse. En firmabil kan være en rigtig god løsning for en medarbejder, der tilbringer store dele af sin arbejdsdag på vejen, og som gerne vil have en god og komfortabel bil at køre i. Dels fordi firmabilen som personalegode øger medarbejderens jobtilfredshed, dels fordi den, udstyret med de rette værktøjer og ekstraudstyr, er en rendyrket mobil arbejdsplads, som øger medarbejderens effektivitet på jobbet, siger produktchef for Fleet Management i Nordania Leasing, Jesper Kjærsgaard-Nielsen. Del af lønsamtalen At firmabilens ekstraudstyr spiller en stadig større rolle for virksomhedens mobile medarbejdere, ses blandt andet på den måde, som udstyret i stigende grad er blevet en del af lønsamtalen på. Flere og flere mobile medarbejdere forhandler sig således frem til firmabetalt ekstraudstyr til bilen i forbindelse med den årlige lønforhandling. En god forretning for medarbejderne, men i mange tilfælde også for virksomhederne. Selvom firmabiler som bekendt bliver beskattet, er der stadig flere fordele at hente ved at tilbyde ordningen til medarbejderne. Fx tilbyder de fleste leasingselskaber i dag skræddersyede firmabiler, hvor udstyrsniveauet ligger højere end det, som man normalt ser i private personbiler i samme klasse. Firmabilerne er oftest indkøbt på fordelagtige vilkår, og leasingselskaberne kan derfor tilbyde dem til virksomheden og dens medarbejdere til en yderst konkurrencedygtig leasingafgift, siger Jesper Kjærsgaard-Nielsen. Øget effektivitet It- og televirksomheden Dansupport har siden juli 2007 leaset ti biler af Nordania Leasing til ledelsen og til udvalgte medarbejdere, som tilbringer meget tid på landevejen. Også hos Dansupport bliver bilen ofte indirekte brugt som en del af lønningspakken, samtidig med at det er et decideret arbejdsredskab. Afhængigt af medarbejdernes løntrin får de et månedligt beløb, som de kan lease en firmabil for. Om de så vil bruge det hele på bilen eller gemme lidt til ekstraudstyr, er op til den enkelte medarbejder. Derudover bliver bilen ifølge vores aftale med Nordania Leasing udskiftet hvert tredje år. Noget, som mange medarbejdere synes er attraktivt. Vi oplever kort og godt, at vores firmabilordning ikke bare er gennemskuelig og let at administrere, men at vores medarbejdere også er mere tilfredse og effektive i deres arbejde, siger Dansupports økonomidirektør, Rasmus Maahr. Fakta om firmabilordninger En undersøgelse foretaget af Sermo analyse & rådgivning for Nordania Leasing viser, at ca. 74 pct. ud af 500 adspurgte mindre og mellemstore virksomheder har en firmabilordning Blandt de virksomheder, som har en firmabilordning, er hele 66 pct. af alle firmabiler finansieret via en aftale med et leasing selskab Jobbet skal kunne indfri drømme Løn og attraktive incitamentspakker med hjemme-pc og firmabil er fortsat vigtige for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Men det er også vigtigt, at virksomheden og jobbet lever op til de krav og drømme, som kandidaterne har. Et job ses som en investering i fremtiden, og man skal kunne se jobbet bidrage til ens fremtidige karriere. Sådan lyder vurderingen fra de to uafhængige eksperter i HR og rekruttering. Det kommer ikke som en overraskelse for dem, at områder som interessant jobindhold og godt arbejdsmiljø scorer højt, når de HR-ansvarlige i danske virksomheder skal vurdere, hvad der er vigtigst for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Mere i lønposen betyder mindre, end det gjorde tidligere. Mange betaler allerede topskat, og gevinsten ved ekstra penge i lønningsposen er derfor forholdsvis lille. Attraktive personalegoder fra virksomheden spiller fortsat en rolle, men det betragtes i dag nærmest som en selvfølge, at de ting er til stede. Særligt hvis du er leder eller specialist. Det helt afgørende i dag er efter min opfattelse perspektiverne i jobbet. Kandidaterne vil kunne se sig selv på den rejse, de skal ud på med en ny arbejdsgiver, vurderer research consultant og partner i Flensby & Partners, Marika Grote. Adm. direktør i Compass Group, Ole Dreyer, er enig i dette: Jeg oplever rigtig mange, der prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv højere end kroner og øre. Det betyder, at forhold som fleksibilitet i arbejdet og evnen til selv at kunne tilrettelægge og prioritere sin dag spiller en stigende rolle. Derudover er især individuel kompetenceudvikling i fokus. Virksomhederne skal være villige til at tage udgangspunkt i den enkelte medarbejder og imødekomme ønsker om personlig udvikling og efteruddannelse. Ofte ser vi, at kandidater takker nej til endog meget attraktive jobs, fordi de er i Jeg oplever rigtig mange, der prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv højere end kroner og øre. Ole Dreyer, adm. direktør, Compass Group gang med et personligt karriere- eller uddannelsesforløb i det job, de sidder i. Marika Grote peger på et særligt forhold, som er vokset frem inden for de seneste år: Kandidaterne er meget bevidste om, at det er deres marked lige nu. Der er en stor risikovillighed, så længe kandidaterne kan se sig selv i jobbet. Det er tydeligt, at mange kandidater har bidt mærke i, hvordan kapitalfondene har opkøbt virksomheder og indsat nye direktører med ejerandele i virksomhederne og økonomiske incitamentsordninger som en del af lønpakken. Vi mærker en tydelig interesse for at få ejerandele i virksomheden og dermed en konkret belønning for den indsats, man lægger i sit arbejde, siger Marika Grote. Ledelse er et nøgleord Begge HR-eksperter er enige i, at når det handler om at fastholde de medarbejdere, der er i virksomheden, skal ledelse og HR gå hånd i hånd. Den helt centrale udfordring for mange virksomheder består i at få ledelse og HR til at spille sammen. Jeg oplever virksomheder, der bruger en HR-politik som undskyldning for ikke at praktisere god og synlig ledelse i dagligdagen. Fire værdier formuleret i en HR-politik får ikke medarbejderne til at synes, at det er et fedt sted at være. Det kan den ledelse, der på en synlig og jordnær måde formår at omsætte de fire værdier i deres daglige ledelse derimod gøre, siger Ole Dreyer. Fokus 6 7 Fokus

5 Løn er ikke bare en overførsel til bankbogen Hjemme-pc, gratis internetforbindelse, mere tid eller højere løn. Hvad skal der til for at holde på de dygtige medarbejdere? Vi har spurgt to danske virksomheder, hvad de gør. Landets HR-chefer udfordres dagligt af vanskeligheder med at skaffe arbejdskraft, og medarbejdere, der skal fastholdes på arbejdspladsen. Virksomhederne bruger mange penge på at sikre, at deres medarbejdere er tilfredse. En af disse virksomheder er Dansac, der udvikler og producerer stomiprodukter. Vi har især svært ved at skaffe dygtige ingeniører og andre teknikere, og det er vi nødt til at gøre noget ved. I vores nye strategi fokuserer vi 50 pct. af vores ressourcer alene på HR-området, hvilket havde været utænkeligt for bare få år siden, siger HR-chef i Dansac, Henrik Møller. Individuelle behov i fokus Dansac fokuserer på den interne branding og har bl.a. opsat infoskærme i produktionen og på gangene, så medarbejderne kan følge med i virksomhedens daglige gang. Der er også indført introtræning, så nye medarbejdere straks føler sig hjemme og ved, hvem de kan gå til, hvis de mangler information. Derudover har Dansac fra starten af 2008 indført en mere fleksibel lønpakke, som medarbejderne til en vis grad selv kan sammensætte efter behov. Der kan fx justeres på pensionsbidrag, man kan vælge at videreuddanne sig, og medarbejderne kan tilkøbe forskellige goder, som de har identificeret i samarbejde med virksomheden. Vi ønsker først og fremmest, at vores medarbejdere er glade for at være her, og her er fleksibilitet et nøgleord. Nogle medarbejdere har brug for en mobiltelefon eller en computer, andre vil hellere have lønnen direkte forhøjet, mens andre igen foretrækker bedre forsikring eller videreuddannelse. Det gælder om at finde ind til den enkelte medarbejders behov. Individuelle ordninger gør virksomheden ekstra attraktiv for de medarbejdere, vi gerne vil tiltrække og fastholde, siger Henrik Møller og fortsætter: Der vil komme mere fokus på fleksible personalegoder. Der er med garanti nogle latente behov, som virksomhederne ikke har set endnu, men som vil kunne gøre en forskel, når en medarbejder skal vurdere sin jobtilfredshed. Business as usual Hos Danfoss er man ikke helt så hårdt ramt som mange andre virksomheder i Danmark. Selvom det er højkonjunktur, så synes vi faktisk, at det er business as usual i forhold til for fem år siden. Vi har altid skullet gøre noget ekstra for at tiltrække og holde på de gode medarbejdere her i Sønderjylland. Vi har fx længe haft en god kantine, motionscenter og medarbejderaktier tiltag, som flere andre virksomheder først er ved at implementere nu, siger HR-konsulent i Danfoss, Birthe Villemoes. For to år siden indførte vi yderligere HR-tiltag som gratis telefoni og bredbånd til visse arbejdsgrupper samt bærbare pc er og mulighed for leasing af firmabil, fortæller Birthe Villemoes og fortsætter: Den slags ordninger er med til at sikre, at medarbejderne ikke ser sig om efter andet og bedre lønnet arbejde. Vi overvejer løbende nye muligheder inden for fleksible personalegoder. Det er et vigtigt område, hvor virksomheder hele tiden skal følge med, siger Birthe Villemoes og tilføjer: En ting er sikker: Løn er ikke længere bare et beløb, som sættes ind på medarbejdernes konti en gang om måneden. Fleksible personalegoder hos Dansac Pensionsindbetalingerne kan justeres efter behov og skattefordele Livsforsikringen/arbejdsskadeforsikringen kan forhøjes efter behov Betalt videreuddannelse til dele af medarbejderstaben Leaset firmabil til dele af medarbejderstaben Hjemmearbejdsplads med hjemme-pc og telefon Fleksible arbejdstider LEAN: Enklere arbejdsgange giver gladere medarbejdere Hvorfor blive ved med at rette den samme fejl, når man helt kan fjerne årsagen til, at fejlen overhovedet opstår? LEAN-processer handler om at trimme arbejdsgangene. Men det handler også om at give alle medarbejdere indf lydelse på deres arbejdsopgaver og skabe en fælles ansvarsfølelse. Det kan godt lade sig gøre at effektivisere, samtidigt med at man kan nedsætte stressniveauet hos medarbejderne. Metoden hedder LEAN og går ud på at skrabe alle overflødige arbejdsgange væk, gøre op med dobbeltarbejde og strømline arbejdsprocesserne i alle led. Resultatet kan ikke blot mærkes på bundlinjen. Det kan også give mere tilfredse medarbejdere, som føler større ansvar for deres arbejdsopgaver. Medarbejderne oplever ofte, at de får mere indflydelse på deres arbejdsdag og de opgaver, de har. LEAN går nemlig ud på at involvere hele organisationen og gøre alles arbejde vigtigt, samtidig med at man reducerer fejl og flaskehalse, fortæller Thomas Fischer, direktør i konsulentvirksomheden Valcon, som bl.a. arbejder med at gennemføre LEAN-processer i mange forskellige virksomhedstyper. LEAN er oprindeligt en gammel produktionsfilosofi, som opstod i bilindustrien efter Anden Verdenskrig. Senest er man begyndt at overføre LEAN til de administrative miljøer, hvor mennesket er den centrale ressource. Motivation og arbejdsglæde i centrum HR er et vigtigt element i LEAN. Folk skal ikke lave mere, men de skal lave det rigtige. Medarbejderne føler, at de kan skabe noget sammen, og det giver langt større arbejdsglæde. Hvis man skal bruge halvdelen af sin tid på at rette fejl og udføre dobbeltarbejde, så føler man ikke meget arbejdsglæde eller motivation, fortæller Thomas Fischer, som ofte oplever, at en virksomhed er kørt fast i nogle uhensigtsmæssige rutiner, der skaber stress og frustration blandt både medarbejderne og mellemlederne. Det kan fx være noget så elementært som formularer og blanketter, som en virksomhed får retur fra kunden. Ofte er det samme felt udfyldt forkert hver gang, og i stedet for at rette fejlen hver gang skal man rette i selve formularskabelonen, så fejlen ikke opstår mere. Det er LEAN i en nøddeskal. Mange offentlige organisationer er begyndt at indføre LEAN, fordi det er effektfuldt i en tid, hvor medarbejderne skal kunne producere mere på kortere tid. Undersøgelser viser derudover, at sygefraværet falder markant i virksomheder, der arbejder systematisk med LEAN, og at medarbejderne genvinder lysten til at blive på arbejdspladsen. Fem gode råd, hvis du vil arbejde succesfuldt med LEAN Træn og uddan ledere og medarbejdere i LEANværktøjer, virkemidler og LEAN-dyder Involvér tidligt medarbejderne i analyser og udvikling af løsninger Etablér enkel og synlig målstyring på de væsentligste driftselementer: sager og opgaver, der kommer ind, tid til rådighed, produktivitet, sagsophobning, kvalitet etc. Sørg for at kommunikere og skabe synlighed omkring løbende forbedringer, resultater og gode ideer Sørg for at have dedikerede interne personer med LEAN-kompetencer, som løbende kan følge op, udfordre, følge op, udfordre, følge op og udfordre! Fokus 8 9 Fokus

6 Fremtidens medarbejder vil have tid, tempo og au pair-piger Arbejdspladsen bliver flydende i fremtiden. Faste mødetider og skemalagte dage viger pladsen for her og nu -generationen, som vil have både tid og tempo på samme tid. Den enorme mangel på arbejdskraft betyder, at virksomhederne skal satse på individuelt tilrettelagte arbejdsforhold og høj grad af f leksibilitet. Især hvis de vil holde på de kreative og krøllede hjerner, mener fremtidsforsker. Anne-Marie Dahl I det gamle industrisamfund var det maskinen, vi dyrkede. Den skulle have smørelse, benzin og nye reservedele, og med tiden skulle den udskiftes til en nyere model. I dag er mennesket blevet virksomhedernes vigtigste ressource. Vi udskifter typisk os selv, før arbejdsgiveren gør det, og derfor er HR-politikker og frynsegoder blevet populære. De er vor tids smørelse, der skal få maskineriet til at køre. Vi vil have høje lønninger, gode arbejdsforhold, fri parkering og gratis telefon. Ifølge fremtidsforsker Anne-Marie Dahl vil arbejdsmarkedet blive flydende og flygtigt, og der kommer endnu mere fokus på individet. Er jeg på nu? Vi befinder os midt i en overgangssituation, hvor mange virksomheder stadig gerne vil kontrollere, måle og veje deres medarbejderes præstationer. Men rigide systemer med faste mødetider og timeregistreringer vil ikke overleve, hvis man gerne vil holde på de kreative medarbejdere. Vi kommer til at se nye måder at organisere arbejdsmarkedet på, for de helt unge tænker fuldstændig anderledes end deres forældres og bedsteforældres generation. De er vant til, at der hele tiden sker noget. Det er tv-star-generationen, og de planlægger helst fra dag til dag. De vil have underholdning, og de vil være på. Ellers vil de hurtigt være videre til næste job. Skal man fastholde dem, vil det kræve et kulturskifte i virksomhederne og måden, de organiserer sig på. Fra standardpakke til mig pakke Anne-Marie Dahl mener, at tid og individualisering bliver centrale elementer i fremtidens HR-strategier, for de unge vil eje deres egen tid, og de vil have noget, som passer til netop deres behov. Tilskud til au pair-piger, vasketøjsordninger, aftensmad bragt til døren og masser af wellness. Alt, hvad der symboliserer tid, vil blive ingredienser i HR-pakkerne fremover. Men det vil frem for alt ikke være faste standardpakker, for det er individet frem for kollektivet, der skal dyrkes, hvis man vil holde på medarbejderne, siger Anne-Marie Dahl, og tilføjer, at det sidste under alle omstændigheder bliver svært. Jeg tror, vi kommer til at se langt flere udbrydervirksomheder, hvor to eller tre af de kreative hjerner sammen forlader den etablerede virksomhed og starter eget firma. Det kræver jo ikke så meget mere end en hjemmeside og et CVR-nummer, og til gengæld får man lov til at bestemme selv, være mere på og dyrke sine lidenskaber. Fremtidens medarbejder er ikke bange for at arbejde meget, men det må frem for alt ikke foregå i skemalagte rammer. Hvis virksomhederne er i stand til at give deres medarbejdere mere flydende frihed, mulighed for spontan planlægning og færre faste rammer, så tror jeg, de vil kunne holde på de attraktive medarbejdere, i hvert fald i nogle år ad gangen. Den flydende tid vil ikke give mere stress, mener Anne- Marie Dahl: Det, der giver os stress i dag, er at de to arbejdsbegreber eksisterer synkront. Vi skal både befinde os på arbejdspladsen inden for en bestemt tidsramme, og samtidigt er vi hele tiden på arbejde, fordi vi kan tjekke mails om aftenen og klare telefonopkald, mens vi står nede i børnehaven. Hvis vi derimod får mulighed for at være kreative, når det passer os, og når vi føler os inspirerede, så vil vi kunne udnytte tiden bedre, og det vil føles mindre stressende. Det fungerede fint at producere dimser ved samlebåndet mellem klokken 8-16, men ideer og kreativitet kan man ikke skabe på kommando. Anne-Marie Dahl ejer virksomheden Futuria (www.futuria.dk), som tilbyder foredrag om fremtiden, fremtidsworkshops, scenarieprocesser og kurser i fremtidsforskningsmetode. Megatrends Inden for fremtidsforskning opererer man med megatrends, altså stærke udviklingstendenser, der med stor sandsynlighed vil påvirke mennesker, samfund, virksomheder og arbejdsforhold på langt sigt. Når det gælder HR og fremtidens arbejdsplads, mener Anne- Marie Dahl, at der særligt er to megatrends, der vil dominere: Individualisering medarbejderen vil selv have indflydelse på sit arbejde og måden, det organiseres på Fokus på det følelsesmæssige vi vil i stigende grad træffe vores valg med hjertet Hvad ønsker medarbejderne? Mere fleksible arbejdstider Mulighed for at opspare frihed og ferie til senere afholdelse Incitamentspakker vokser og kommer til at omfatte flere bløde elementer børnepasning, feriehuse, indkøb, coaching, personlig udvikling Kilde: Sermo analyse & rådgivning Andel i virksomhedens overskud Langsigtede karriere- og udviklingsplaner bliver afgørende Andet/Ved ikke Ser du nye trends på vej på HR-området? Kilde: Sermo analyse & rådgivning Ja Nej Ved ikke pct. Fokus Fokus

7 Kilder og videre læsning Tidligere udgivelser Links Tema: Den levende virksomhed Nordania Leasing fokuserer i dette nummer på de udfordringer, som de danske virksomheder bliver mødt med for at kunne klare den skærpede konkurrence, som globaliseringen har ført med sig. Du kan bl.a. læse om business development, der netop handler om, hvordan en konkurrencedygtig virksomhed sikrer, at den også i fremtiden vil være levedygtig. Tema: Globalisering Globaliseringen udfordrer de danske virksomheder på konkurrencekraften. I dette nummer af Fokus ser vi nærmere på såvel trusler som muligheder i globaliseringens tidsalder. Og giver eksempler på nogle af de værktøjer, som virksomhederne kan anvende for at gøre sig klar til den internationale konkurrence. Tema: Ejendomsleasing Virksomhedens domicil er meget mere end bare en bygning - det er også en manifestation af virksomhedens image. Dette nummer af Fokus stiller skarpt på virksomhedsdomiciler og finansieringen af disse. Anne-Marie Dahl, stifter af Futuria, fortæller på denne hjemmeside i korte træk om metoder og principper inden for fremtidsforskning. Hun tilbyder også foredrag og workshops om fremtiden. Bogen God leanledelse er kort beskrevet på K-forums hjemmeside (se link herover). Det er både en beskrivelse af bogen, og LEAN-princippet generelt. God leanledelse er skrevet af Mikkel Eriksen, Thomas Fischer og Lasse Mønsted og udgivet på Børsens Forlag i Bogen giver en god introduktion til LEAN-principperne og deres implementering i virksomheden. Hvis du ønsker mere viden om HR, kan hjemmesiden ovenfor være behjælpelig. Gå ind på hjemmesiden, og klik på værktøjer, så får du mulighed for at læse artikler, se på forskellige skemaer til MUS, læse rapporter om forskellige emner, og gennemgå ledelsesværktøjer. Hjemmesiden er gratis i en otte-dages prøveperiode. Her kan du finde information om ledelse og HR på en anderledes facon end beskrevet i Fokus. Det er et opslagsværk, der er let at overskue. Bestil de tidligere udgivelser på Fokus 12

Fokus. Ejendomsleasing. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Fokus. Ejendomsleasing. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Sådan kan din virksomhed skære det overflødige fedt fra side 04 Nyt analyseværktøj kan spå om fremtiden side 06 Fra bondegård til topmoderne

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Arbejdsmiljø Medarbejderne er vores ressource

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Arbejdsmiljø Medarbejderne er vores ressource Den nye offentlige sektor Det offentlige Danmark er i gang med en gigantisk forandringsproces. Om resultatet bliver godt afhænger i høj grad af medarbejderne og lederne. De skal aktivt ind i forandringsprocesserne

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen HR-News Udnyt potentialet bedre Virksomhederne skal være bedre til at få personer med ledelsespotentiale til at påtage sig nye udfordringer. Fremtidens elitemedarbejder Fremtidens elitemedarbejder er en

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

Facility Services Fokus på kerneforretningen

Facility Services Fokus på kerneforretningen Facility Services Fokus på kerneforretningen Indhold: Facility Services: Kun få kender fordelene 3 Leder 4 Fremtidens arbejdsplads - belyst fra flere vinkler 8 Outsourcing - tendenser i Danmark 10 Nye

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere