Økonomisk analyse af Det Kongelige Teater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse af Det Kongelige Teater"

Transkript

1 Økonomisk analyse af Det Kongelige Teater DELRAPPORT 2: ANALYSE AF EFFEKTIVISERINGSMULIGHEDER DENMARK Ryesgade 3A 2200 Copenhagen T: September 2011 SWEDEN Birger Jarlsgatan Stockholm T: +46 (0) NORWAY Inkognitogata Oslo T:

2 Indholdsfortegnelse 1 Overblik over gennemførte budgetforbedringer Identificerede budgetforbedringsmuligheder på kort og mellemlang sigt 3 Dokumentation af analyser A) Muligheder for øget egenindtjening B) Administration og støttefunktioner C) Indkøb af varer og tjenesteydelser D) Produktion af scenografi E) Bygningsdrift og arealudnyttelse 4 Udviklings- og budgetforbedringsmuligheder på længere sigt A) Bygningsejerskab hos statslig ejendomsudlejer B) Intern økonomistyring C) Sceneteknik 1

3 1. OVERBLIK OVER GENNEMFØRTE EFFEKTIVISERINGER I DET KONGELIGE TEATER DKT har over tre år gennemført budgetreduktioner for netto ca. DKK 46 millioner. En stor del af besparelserne er udmøntet på kernevirksomheden gennem en reduktion af antal forestillinger Over de sidste tre år er der gennemført vedvarende budgetreduktioner og effektiviseringer i DKT, svarende til knap DKK 50 millioner. Ved modregning af strukturelle merudgifter* i perioden udgør den samlede budgetreduktion knap DKK 46 millioner. Hertil kommer engangsbesparelser i på i alt DKK 15 millioner En fordeling af de gennemførte besparelser på områder viser, at besparelser på DKK 23 millioner er udmøntet direkte i kernevirksomheden, DKK 11 millioner som grønthøstere og DKK 5 millioner på sceneteknik. På de øvrige områder er de gennemførte besparelser mere begrænsede Vedvarende besparelser i DKT DKK millioner Vedvarende budgetreduktioner/ effektiviseringer Vedvarende strukturelle merudgifter Fordeling af besparelser (netto*) på områder DKK millioner Løn Øvrig drift 22,6 Administration og hjælpefunktioner 3,0 Bygningsdrift 2,6 11,7 26,4 11,5 Produktion 0,9 12,4 Sceneteknik 4,5 Kernevirksomhed 22,9-0, , Grønthøster, andet 11,1 2 * I de vedvarende budgetforbedringer er der modregnet for strukturelle merudgifter som følge af fx reorganiseringer, omprioriteringer eller lønstigninger Kilde: Det Kongelige teater, Quartz+Co-analyse

4 1. OVERBLIK OVER GENNEMFØRTE EFFEKTIVISERINGER I DET KONGELIGE TEATER De gennemførte besparelser i perioden har medført afskedigelse af personale svarende til 57 årsværk Besparelse Vedvarende budgetforbedringer gennemført i budgettet for Det Kongelige Teater (årsværk/dkk tusinder) Årstal Reduktion i årsværk Reduktion i personaleomkostning (DKK tusinder) Reduktion i øvrige omkostninger Reduktion i forestillingsomkostninger Reduktion i omkostninger i alt Repetoirejustering (ballet, opera, skuespil) ,00 4,60 9,65 Bygningsdrift ,00 2,00 Administration reduktion af sekretariatsfunktioner ,75 0,75 Sceneteknik reduktion som følge af færre forestillinger ,40 0,11 4,51 Produktion og kostume budgetreduktion som følge af færre forestillinger ,60 0,04 1,64 Skuespil færre nyproduktioner/ forestillinger (2/40) ,875 0,02 0,65 1,55 Ballet færre forestillinger ,85 0,04 1,89 Opera færre forestillinger ,35 0,07 0,20 3,62 Bygning og drift besparelse ,58 0,58 Kommunikation reduktion i støttefunktion ,25 0,10 Reduktion af forhuspersonale ,4 0,12 0,06 0,18 Reduktion i fælles administration og hjælpefunktioner ,30 0,43 1,73 Indkøbsbesparelse udmøntet som grønthøster ,05 8,65 9,70 Grønthøster ,00 Overdragelse af løn- og regnskabsopgaver til ØSC 2010 (2) (0,75) (0,75) Lønstigninger som følge af overenskomster ,80 2,80 Ændret budgettering i produktion og kostume (0,7) (0,70) Skuespil reduktion af forestillingsbudget ,50 0,10 0,40 1,00 Ballet reduktion af forestillingsbudget ,80 0,10 0,50 1,40 Opera reduktion af forestillingsbudget ,00 0,50 1,10 2,60 Kapel reduktion af forestillingsbudget ,90 0,10 0,20 1,20 Billetsalg effektivisering ,60 0,60 Effektivisering i salg, bibliotek, kommunikation samt it-enhed ,25 0,18 0,43 Øget dækningsbidrag ,23 0,23 Generel besparelse for alle afdelinger på øvrige omkostninger ,50 0,50 Energiforbrug ,50 1,50 Bygningsvedlingeholdelse ,00 2,00 I alt ,64 17,80 7,65 45,95 3 * Tal i parentes angiver strukturelle merudgifter Kilde: Det Kongelige Teater

5 2. BUDGETFORBEDRINGSMULIGHEDER PÅ KORT OG MELLEMLANG SIGT KUL101-Wor-Effektiviseringsanalyser-CS Quartz+Co har på vegne af Kulturministeriet og Finansministeriet gennemført en undersøgelse af potentialerne for effektivisering af Det Kongelige Teaters administration, støttefunktioner, indkøb, produktion og bygningsdrift samt forbedringer af teatrets egenindtjening På omkostningssiden fokuseres på effektiviseringsmuligheder inden for generel ledelse og støttefunktioner, bygningsdrift, produktion og salg og marketing. Disse områder udgør knap 40% af DKT's samlede omkostninger På indtægtssiden fokuseres på mulighederne for at forbedre teaterets egenindtjening gennem billetsalg og øvrige kommercielle aktiviteter. Disse indtægter udgør ca. 25% af DKT's samlede indtægter Omkostningskomponenter i fokus for budgetanalysen DKK millioner I fokus Ikke i fokus Indtægtskomponenter i fokus for budgetanalysen DKK millioner I fokus Ikke i fokus Opera 208 Sceneteknik 92 Bevilling 550 Bygninger ikke påvirkelige Ballet 88 Øvrige Skuespil 67 Bygningsdrift - påvirkelige 63 Produktion 61 I fokus 40% 60% Ikke i fokus Billetindtægter eksklusive Dyrehaven Øvrige indtægter Sponsorindtægter I fokus 25% 75% Ikke i fokus Salg og marketing Generel ledelse og støttefunktioner Tilskud fra Københavns Kommune 46 4 Kilde: Data fra Det Kongelige Teater (2011)

6 2. BUDGETFORBEDRINGSMULIGHEDER PÅ KORT OG MELLEMLANG SIGT Quartz+Co har på baggrund af de gennemførte analyser identificeret budgetforbedringsmuligheder på kort og mellemlang sigt på yderligere DKK millioner Initiativ/forslag Nr. Forslag Indtægtsforøgelse (DKK millioner) Personale reduktion (ÅV) Besparelse øvrig drift (DKK millioner) Engangsinvestering (DKK millioner) Estimeret. netto.- forbedring (DKK millioner) ved fuld effekt Min. Maks. 1. Konjunktureffekter 1.A Styrket egenindtjening som følge af konjunkturudviklingen Salg og marketing (billetindtægter) 2.A Yderligere initiativer til at styrke egenindtjening Administration og støttefunktioner 3.A Øge span-of-control i administration og støttefunktioner ,5 3.B Styrket økonomistyring gennem centralisering af økonomiressourcer ,5 3.C Digitalisere og udflytte bibliotek* Ikke est. 0 0,8 4. Indkøb af varer og tjenesteydelser 4.A Standardisering og konsolidering af indkøb B Styrkelse af central indkøbsfunktionen Produktion af dekorationer 5.A Kort sigt: indsourcing af alle produktionsopgaver* - (3) 0, ,5 1 5.B Mellemlang sigt øge ekstern opgaveandel ( timer)* 1-2 (3-6) Bygningsdrift og arealudnyttelse 6.A Energibesparende foranstaltninger* B Udskille Tordenskjoldsgade Ikke 4 4 I alt (-1) 11, ,5 42,8 * Tiltag som Det Kongelige Teater allerede er i gang med eller planlægger at gå i gang med 5 Kilde: Quartz+Co-analyse

7 2. BUDGETFORBEDRINGSMULIGHEDER PÅ KORT OG MELLEMLANG SIGT Initiativerne forventes gradvist at få effekt i den kommende fireårsperiode. Initiativernes samlede effekt afhænger i høj grad af, hvilket ambitionsniveau, der lægges i forhold til realiseringen Initiativ/forslag Budgeteffekt, netto (DKK millioner) Nr. Forslag Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 1. Konjunktureffekter 1.A Styrket egenindtjening som følge af konjunkturudviklingen Salg og marketing (billetindtægter) 2.A Yderligere initiativer til at styrke egenindtjening Administration og støttefunktioner 3.A Øge span-of-control i administration og støttefunktioner ,5 1 2,5 3.B Styrket økonomistyring gennem centralisering af økonomiressourcer 0,5 1 0, ,5 1 1,5 3.C Digitalisere og udflytte bibliotek* 0 0,8 0 0,8 0 0,8 0 0,8 4. Indkøb af varer og tjenesteydelser 4.A Standardisering og konsolidering af indkøb 4.B Styrkelse af central indkøbsfunktionen Produktion af dekorationer 5.A Kort sigt: indsourcing af alle produktionsopgaver* 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 5.B Mellemlang sigt øge ekstern opgaveandel ( timer)* 0, Bygningsdrift og arealudnyttelse 6.A Energibesparende foranstaltninger* B Udskille arealer I alt 6,5 12, ,8 19,5 33,8 26,5 42,8 6 * Forudsat aktivering og en treårig afskrivning af investeringer på samlet DKK 15 millioner Kilde: Quartz+Co-analyse

8 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING Delanalyse 4A: Styrket billetsalg gennem effektivisering af salg og marketing Identificerede effektiviseringsmuligheder Som led i budgetanalysen er der foretaget en analyse af DKT's muligheder for at styrke egenindtjeningen, primært med fokus på billetsalg og erhvervsarrangementer. På baggrund af de gennemførte analyser ses der følgende muligheder for at styrke egenindtjeningen A1) Styrket egenindtjening som følge af konjunkturudviklingen DKT har allerede gennemført en række væsentlige initiativer på salgssiden, men budgetterer i 2011 med en indtægtsnedgang som følge af en lavere aktivitet. Det er Quartz+Co's vurdering, at egenindtjeningen ved uændret aktivitet og salgseffektivitet kan forventes styrket i takt med at konjunkturerne vender. Frem mod 2014 vurderes det således, at egenindtjeningen kan styrkes med ca. DKK 10 millioner som følge af makroøkonomiske effekter A2) Yderligere salgsfremmende initiativer Gennem en række yderligere initiativer vurderes DKT at kunne øge salget med yderligere DKK 5-10 millioner årligt frem mod 2014, herunder Opstilling af strategi og tydelig forankring og kaskadering af mål for billetindtægter og sædebelægning til kunstneriske afdelinger under ledelse af direktør Styrkelse af repetoireplanlægning (målgrupper, bredde, planlægning i forhold efterspørgsel) Mere salgsfokuseret kommunikation og konvertering af salgsressourcer fra passivt til opsøgende salg Fokus på fx krydssalg, abonnementssalg og udvikling af loyalitetskoncepter Åbne DKT/skabe rum for flere typer af arrangementer Forventet effekt Styrket egenindtjening som følge af konjunkturudviklingen Personale. reduktion (ÅV) Nettoforbedring (DKK millioner) Bemærkning 8-12 Baseret på 1,5-2 pct. årlig vækst i BNP Bagvedliggende problem/forbedringsområde Det Kongelige Teaters billetsalg blev hårdt ramt af finanskrisen, men teateret har i 2010 formået at styrke indtjeningen. I budgetter for 2011 er der igen budgetteret med faldende billetindtægter som følge af færre forestillinger DKT har iværksat en række tiltag i 2010 og 2011 for at styrke billetsalget, herunder gennemført en national branding kampagne der markedsfører DKT frem for de enkelte opsætninger. Herudover har teateret udrullet et nyt billet- og CRM-system (kunderelationsstyringssystem), hvilket har accelereret kundernes bevægelse over på en webbaseret platform I den kommende fireårsperiode forventes en økonomisk genopretning med vækstrater i samfundsøkonomien på mellem 1,5-2%. Dette forventes at have en direkte afsmittende effekt på billetsalget. Det Kongelige Teater har et stærkt varemærke og der er gennemført mange udviklingsinitiativer (CRM og nyt billetsystem, ny hjemmeside, "dynamic pricing", stor brandingkampagne) som skaber et afsæt for fremtid vækst i billetindtægterne Der er imidlertid også en række strategiske udfordringer, som det er vigtigt, at DKT tager hånd om fremadrettet, såfremt egenindtjeningen skal styrkes yderligere Det Kongelige Teater har et højt udbud i forhold til den aktuelle efterspørgsel, hvilket skaber en forholdsvis lav sædebelægning sammenlignet med relevante sammenligningsinstitutioner. På trods af en række initiativer er der ikke formuleret klare mål og strategier for at øge sædebelægningen Den lave sædebelægning skaber en udfordring i forhold til styrke indtjeningen via dynamisk prissætning (der forudsætter at der udbydes et knapt gode) DKT har et begrænset fokus på opsøgende salg samt fastholdelse af abonnenter og udvikling af nye loyalitetskoncepter DKT mangler forretningsmæssig fleksibilitet og fokus på at understøtte erhvervsarrangementer Yderligere salgsfremmende initiativer 5-10 I alt

9 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING STRATEGISK SITUATION Et generelt højt udbud af sæder i forhold til efterspørgsel udgør en strategisk udfordring for DKT i forhold til at øge billetindtægter fra løssalg og abonnement Sædebelægningen i Det Kongelige Teater fluktuerer meget og er relativt lav. Benchmarks viser, at sædebelægningen ligger under niveau i forhold til andre nordiske lande. En øget sædebelægning vurderes at være en væsentlig nøgle til at opnå øgede indtægter Udvikling i kapacitet og belægning fordelt på kunstart til ordinære forestillinger (2004, 2008 og 2010) Kapacitet (tusinde stole) og sædebelægning % % % % 73% 70% % 2004 Ledige pladser Tilskuere % 2008 Opera Skuespil Ballet % 2010 Iagttagelser/vurdering Sædebelægning fluktuerer meget og er relativt lav. Det skyldes til dels antallet af tilskuere, men også at udbuddet af sæder er højt. Benchmarks viser, at sædebelægningen ligger under niveau i forhold til andre nordiske lande Den lave sædebelægning på opera i 2010 i forhold til 2008 skyldes et markant højere udbud, da antallet af tilskuere er på niveau med 2008 Skuespil har haft et nogenlunde konstant udbud af sæder men har haft en varierende sædebelægning. Antallet af tilskuere til balletter var i 2010 på niveau med Den lave sædebelægning er en strategisk udfordring i forhold til ønsket om at styrke egenindtjeningen, idet "Dynamic pricing", som der igangsættes eksperimenter med, kan være vanskeligt at få til at fungere i en situation, hvor der fortsat er lav sædebelægning/ efterspørgsel i forhold til udbud Kunderne opdrages i stigende grad til at vente til sidste øjeblik med at købe billetter ud fra en forventning om, at der ofte er ledige pladser Man behøver ikke være abonnent for at være sikret en plads til forestillinger 8 Kilde: Data fra DKT (2011); "Can you use dynamic pricing", Arts Knowledge (2010); Quartz+Co-analyse

10 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING STRATEGISK SITUATION KUL101-Wor-Effektiviseringsanalyser-CS Udbuddet af sæder og sædebelægningen varierer meget på tværs af opsætninger og dynamisk prissætning vil primært kunne øge indtjeningen på de få opsætninger, hvor sædebelægningen er over 90 procent Operatilskuere Skuespiltilskuere Ballettilskuere Ledige pladser Der er stor forskel på, hvor mange sæder en opsætning kan sælge, og generelt har de mest sælgende opsætninger også den højeste sædebelægning. Det kunne overvejes at sænke udbuddet af balletsæder til niveauet for 2004, da alle opsætninger generelt har en lav belægning Udbud af sæder og sædebelægning for operaopsætninger (2010) Procent og antal tusinde sæder Udbud af sæder og sædebelægning for skuespilopsætninger (2010) Procent og antal tusinde sæder Udbud af sæder og sædebelægning for balletopsætninger (2010) Procent og antal tusinde sæder Tannhäuser Carmen My Fair Lady* Tryllefløjten 100% 97% 92% 22 Nabucco 87% 19 Lastens vej 100% Madame Butterfly 80% 10 Lulu Waiting in nowhere 73% 1 66% 76% Hvis dette er et menneske Den Unge Werthers Lidelser Ulysses von Ithacia 97% 1 87% 4 Forbrydelse og straf 86% 12 Jeppe på bjerget 85% 24 Den gamle dame besøger byen 60% 82% Richard III 70% DANCE2GO+ 77% 6 Tornerose Bournonville og Balanchine Svanesøen En Skærsommernatsdrøm Napoli 72% 54% 71% 64% 77% Dancer in the Dark Elektra Tristan og Isolde 57% 9 Pelléas og Mélisande Jephtha 62% 15 Skin Deep 42% 64% 61% 54% Wienerballader 57% 16 Rødt og grønt 54% På Den Anden Side 53% 6 Alverdens rigdomme AFKAK FAKAK FKAKA 49% 28% Hvem f er Nijinsky Ballerina Shakespeare in motion 51% 47% 45% Danseur Noble 42% * My Fair Lady er opført som en musical Kilde: Data fra DKT (2011); "Can you use dynamic pricing", Arts Knowledge (2010); Quartz+Co-analyse

11 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING STRATEGISK SITUATION KUL101-Wor-Effektiviseringsanalyser-CS Det Kongelige Teaters billetsalg blev hårdt ramt af finanskrisen, men teateret har i 2010 formået at styrke indtjeningen. I budgettet for 2011 er der igen budgetteret med faldende billetindtægter som følge af færre forestillinger Det Kongelige Teater blev hårdt ramt af finanskrisen i 2009, men har efterfølgende formået at forøge billetindtægter I budgettet for 2011 er der budgetteret med faldende billetindtægter som følge af færre forestillinger Ændring i billetindtægter og BNP Procentvis ændring i året Billetindtægter BNP Udvikling i billetindtægter og BNP Indeks (2005 = 100) Billetindtægter* Billetindtægter budget BNP ,3 2, ,3 3, ,5 1, ,4-1, ,2-10, ,2 2, BNP forventet * Indtægter fra Dyrehaven er ikke medregnet i indekset Note: Dataudgangspunktet er taget som 2005 for at neutralisere den effekt som åbningen af Operaen havde på billetindtægterne Kilde: Eurostat, Data fra DKT (2011); Quartz+Co-analyse

12 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING STRATEGISK SITUATION DKT har iværksat en række tiltag i 2010 og 2011 for at styrke billetsalget, men budgetterer ikke med stigende billetindtægter DKT har gennemført en række tiltag for at styrke billetsalget, men budgetterer ikke med stigende billetindtægter som følge af tiltagene. Tværtimod budgetteres med et fald i billetindtægter på DKK 4 millioner fra 2010 til 2011 på grund af lavere aktivitetsniveau Tiltag som DKT selv har startet i 2011 for at forøge indtægter Rabatbilletter kan fra sæson 2011/2012 kun købes i den billigste sektion Der er iværksat forsøg med "dynamic pricing", dvs. fleksibel prissætning af sæder i henhold til efterspørgsel National branding kampagne der markedsfører DKT frem for de enkelte opsætninger Udrulning af billet- og CRMsystemet ENTA har accellereret kundernes bevægelse over på en webbaseret platform Direct mail-kampagne til potentielle abonnenter uden den store effekt Udvikling i DKT's billetindtægter (eksklusive Dyrehaven) i faste priser(2011) ( ) og forventet (2011) DKK millioner, faste priser -11% % B Kilde: Det Kongelige Teater 2011

13 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING STRATEGISK SITUATION KUL101-Wor-Effektiviseringsanalyser-CS Konjunkturudviklingen frem mod 2014 kan forventes at forbedre DKT's indtjening med ca. DKK 10 millioner målt i faste priser, men der er brug for yderligere tiltag for øge efterspørgslen til at matche udbuddet DKT forventes at kunne øge sit billetsalg med DKK 10 millioner målt i faste priser på baggrund af makroøkonomiske effekter Forecast for udvikling i billetsalg i faste priser til ordinære forestillinger på baggrund af den makroøkonomiske udvikling DKK millioner Konjunktureffekt* Billetsalg 2010 DKT's sædebelægning forventes at blive forbedret med 6 procentpoint frem mod 2014 hvis 2010-niveauet for udbud af sæder fastholdes Sædebelægningen for ordinære forestillinger i 2010 sammenlignet med 2014 med uændret udbud af sæder på 2010-niveau ( ) Antal sæder og procent Ledige billetter Konjunktureffekt** Solgte billetter ,4 0,0 122,7 2,3 125,0 4,5 127,4 7,0 129,9 9, % 25% 24% 22% 21% 100% 0% 1% 3% 4% 6% 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 74% 74% 74% 74% 74% F 2012F 2013F 2014F F 2012F 2013F 2014F 12 * Den målte makroøkonomiske effekt er estimeret ved at gange et gennemsnit af EIU's og IMF's forecast for reelt BNP på DKT's billetsalg til ordinære forestillinger i 2010 ** Den makroøkonomiske effekt målt på antal sæder er omregnet med et nøgletal for billetsalg per sæde i 2010 der er divideret med det årlige forventede salg Note: Ordinære forestillinger er de forestillinger, der er opført på egne scener (uden gæstespil), og indtægterne fra disse forestillinger udgjorde 94% af de samlede billetindtægter eksklusive Dyrehaven Kilde: Data fra Det Kongelige Teater (2011); IMF(2011), EIU (2011), Quartz+Co-analyse

14 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING Med henblik på yderligere at styrke egenindtjeningen frem mod 2014 kan der peges på en række initiativer og løftestænger Der ses en række strategiske udfordringer, såfremt egenindtjeningen skal styrkes yderligere frem mod 2014 Stærkt varemærke men kun få meget loyale kunder Målinger indikerer, at Det Kongelige Teater opleves som irrelevant for mange kundegrupper og kun ca kunder købte fuldpris billetter i sæson 2010/2011 (uden forestillinger i juni) Lav sædebelægning Sæde-/værdibelægningen fluktuerer meget og er relativt lav, hvilket indikerer, at DKT ikke har tilstrækkelig kontrol over salen. Der er begrænsede værktøjer til at korrigere i sædebelægning ved overraskelser "Dynamic pricing" kan være vanskeligt at få til at fungere i en situation, hvor der fortsat er lav sædebelægning/efterspørgsel i forhold til udbud Tilbagegang i abonnentbasen Der opleves en stor tilbagegang i salget af de traditionelle abonnementsordninger. DKT har fokus på fastholdelse af abonnenter, men er ikke lykkedes med at vende udviklingen og mangler udvikling af nye loyalitetskoncepter Abonnenterne er skiftet til den mere fleksible ordning med minimum seks valgfrie billetter, hvilket skaber lavere belægning på svært solgte produktioner Begrænset fleksibilitet Manglende forretningsmæssig fleksibilitet og fokus på at understøtte erhvervsarrangementer En række initiativer vurderes at kunne bidrage til løse de strategiske udfordringer Øget fokus på sædebelægning ved sammensætning af repetoiret Sikre, at DKT har de fornødne frihedsgrader til at kunne gennemføre forestillinger, der kan bidrage til at trække bredere og yngre målgrupper ind i Det Kongelige Teaters univers Øge fokus på at styre sædebelægning, bl.a. ved at ansvarliggøre de kunstneriske afdelinger til at realisere sædebelægnings- og indtægtsmål samt ved udvikling af værktøjskasse til styring af sædebelægning (prissætning, aktivitetsomfang, kampagner og lignende) Konvertering af salgsressourcer fra passivt til opsøgende salg Udvikle salgskorps til i højere grad at kunne lave opsøgende salgsarbejde, fx i forhold til tidligere abonnenter i takt med at kunderne lærer at betjene sig selv på nettet Fokus på krydssalg og udvikling af nye loyalitetskoncepter Udnytte CRM-data til øget aktivt opsøgende krydssalg og salg af abonnementsydelser Fokus på udvikling og fastholdelse af abonnenter gennem markedsføring og udvikling af eksisterende loyalitetskoncepter Åbne DKT/skabe rum for flere typer af arrangementer Øge fokus på at geare DKT's organisation til at kunne understøtte erhvervsarrangementer med kunstnerisk indhold 13

15 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING LØSSALG DKT har med sit nye kunderelationsstyringssystem (CRM) fået øget indblik i kundernes købsmønstre og kan herigennem sætte yderligere fokus på en differentieret salgsstrategi, fx øget krydssalg til de eksisterende kunder Nedenfor gives et eksempel på en krydssalgsstrategi, hvor effekten af kannibalisering minimeres. Ideen er, at eksisterende kunder via eller telefonopkald tilbydes at købe billetter med 50% rabat til en kunstart hvor de i den foregående sæson ikke har været til en forestilling. Tilbuddet skal kun gælde forestillinger, hvor DKT kan se, at der er meget lav sædebelægning for at undgå at der ikke sker salg på sæder, der ellers kunne sælges til fuld pris Fordeling af kunder (ikke abonnenter), der har købt voksenbilletter til specifikke kunstarter (sæson 2010/2011*) Antal kunder Gennemsnitspris for to voksenbilletter med 50% rabat fordelt på de forskellige kombinationer af kunstarter (sæson 2010/2011*) DKK Årligt potentiale pr. gruppe hvis 10% eller 20% af kunderne accepterer tilbuddet DKK millioner Kun opera Skuespil/ballet 368 Kun opera 0,7 1,5 10% 20% Kun skuespil Opera/ballet 491 Kun skuespil 0,8 1,5 Kun ballet Skuespil/opera 460 Kun ballet 0,6 1,2 Kun skuespil/opera x Ballet 399 = Kun skuespil/opera 0,1 0,2 Kun opera/ballet Skuespil 337 Kun opera/ballet 0,1 0,1 Kun skuespil/ballet Opera 582 Kun skuespil/ballet 0,1 0,1 Alle kunstarter 584 Total 2,3 4,6 * Udtrækket på billetsalgsdata går kun til og med maj Kilde: Data fra Det Kongelige Teater (2011)

16 PTC-Kulturministeriet-Økonomisk_analyse_af_Det Kongelige_Teater 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING - ABONNEMENT Det anbefales, at DKT øger fokus på at fastholde og udvikle abonnentmassen, der aktuelt tegner sig for 23% af billetindtægterne Det Kongelige Teater har efter åbningen af Operaen og Skuespilhuset ikke tiltrukket flere abonnenter og har tabt 31% over 7 sæsoner. Abonnentgruppen er relativ homogen og består primært af et ældre publikum med meget fritid og relativt stærk købekraft. Der ses et potentiale for at udvikle abonnentprodukter der passer til bredere segmenter Antal abonnenter fordelt på typer Antal tusinde abonnenter Fordele ved abonnenter Kommerciel Administrativt Kunstnerisk Valgfri serie (min. 6 titler)* Direkte effekter 7,6 7,4 7,6 Fast serie (ml. 6-8 titler)** -31% 7,7 7,2 6,4 6,1 Øget belægning Øget indtægter Øget stabiliteten Øger den langsigtede kunstneriske frihed i programlægningen l Øget kontrol Mindsker markedsføringsomkostning erne i løbet af sæsonen Målfokuseret strategi mindsker stress Evne til at styre publikum mod mindre populære opsætninger Publikums-relationen Ambasadøreffekt Bedre styring Dybere kunstnerisk dialog over tid 1,9 5,3 Spin off effekter: Ambassadører Flere løsbilletter Automatisk salg Nyt publikum 1,7 Besparelser i forhold til massekommunikation Besparelser ift. markedsføring Mindre brandslukning Flere ressourcer til kunstnerisk udfoldelse 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 4,6 09/10 3,6 10/11 Balance mellem udbud og efterspørgsel Tidligere salg muliggør dynamisk prissætning Kontrol Fulde sale Opsummering Større afkast Kontrol Kunstnerisk frihed 15 * Den valgfri serie købes med 10% rabat, er uden fast sæde, kan sammensættes frit og kan købes igennem hele året ** De faste serier købes med 15% rabat, abonnenten har samme sæde igennem hele sæsonen, og titler er forudbestemt ud fra den valgte serie (fast ugedag, fast kunstart) Kilde: Data fra Det Kongelige Teater (2011); Quartz+Co analyse

17 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING ABONNEMENT Da der er ledige pladser til de fleste forestillinger vurderes det, at en rabat på procent er lav i forhold til at få potentielle abonnenter til at binde sig til seks eller flere forestillinger Personer, der køber voksenbilletter, udgør den primære målgruppe til nye abonnenter og står for næsten halvdelen af solgte billetter og 56% af det samlede salg Fordeling af antal tilskuere og billetsalg pr. billetkategori Procent, antal tilskuere og DKK millioner (2010) % 5% 6% 8% 17% 49% Antal tilskuere 145 8% 4% 8% 23% 56% Salg (DKK) Øvrige billettyper Uden betaling Gruppebilletter Ungdomsbilletter Abonnenter Voksenbilletter Umiddelbart kunne det i sæson 2010/2011 kun have betalt sig for 310 løssalgskunder at være abonnent og resten skulle have købt til flere forestillinger, og der er markant færre potentielle kunder for salg af abonnementer med forestillinger til samme kunstart Fordeling af købere (ikke abonnenter) og antallet af titler (uden koncerter), som der er købt voksenbilletter til (sæson 2010/2011, uden forestillinger i juni*) Antal købere og procent / (83%) (11%) (3%) Ballet (89%) (8%) 557 (1%) 89 (1%) 248 (0%) 251 (2%) 33 (0%) 310 (1%) (0%) Opera (90%) (7%) (2%) 143 (1%) 56 (0%) 74 (0%) Skuespil (90%) (8%) (2%) (0%) (0%) (0%) 100% Antal titler * Udtrækket på billetsalgsdata går kun til og med maj Kilde: Data fra Det Kongelige Teater (2011); Quartz+Co-analyse

18 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING - ABONNEMENT På sammenlignelige loyalitetsprogrammer for andre kulturinstitutioner i Berlin, NYC og London kræver de klart mindre binding og giver højere rabatter STAATSOPER BERLIN Udsnit af loyalitetsprogram NEW YORK CITY OPERA Udsnit af loyalitetsprogram ROYAL OPERA HOUSE Udsnit af loyalitetsprogram Grand Premiere Season Ticket Fast sæde til alle premiere forestillinger uden prisrabat StaatsopernCard Alle forestillinger med 20% rabat (mindre rabat ved premiere) ClassicCard Til unge under 30 år til køb af "last minute" billetter med over 50% rabat Staatsoper Berlin i forhold til DKT Staatsoper har et klarere kundefokus, fx ingen prisrabat på premierer, men derimod sikret fast sæde. DKT har tidligere forsøgt dette dog uden succes Staatsoper arbejder med højere rabatter end DKT (op til 20% mod DKT's 15%), men her kræves et medlemsgebyr Både Staatsoper og DKT har en klar strategi omkring 'last minute' billetter, som kun sælges til unge General subscriber Op til 20% rabat på billetter inklusive prioritetssæde, ombytningsret, rundvisningsrabatter, rabat på diverse varer samt forkøbsret på billetter Create-your-own series Tre valgfri forestillinger, 10% rabat. Fire valgfrie forestillinger, 15% rabat. (inklusive ovenstående fordele som "General subscriber") New York City Opera i forhold til DKT NYC Opera kræver medlemsgebyrer for at opnå abonnementsfordele, hvilket ikke er tilfældet i DKT Derimod opnås højere rabatter i NYC Opera I. NYC Opera giver op til 20% rabat på faste serier (DKT giver 15%) II. NYC Opera giver 15% rabat på fire valgfrie forestillinger (DKT giver 10% rabat for seks forestillinger) Medlemsskab Op til 20% rabat på billetter ved medlemsskab Friends of ROH ROH arbejder med private sponsorer, som ikke ønsker økonomisk udbytte, men snarere status inden for kultursamfundet. Private sponsorer får tildelt specielle titler Royal Opera House i forhold til DKT ROH arbejder med højere rabatter end DKT (op til 20% mod DKT's 15%), men her kræves et medlemsgebyr ROH har fokus på private sponsorer, som øger bevidstheden omkring institutionen gennem indflydelsesrige ambassadører 17 Kilde: Quartz+Co-analyse

19 PTC-Kulturministeriet-Økonomisk_analyse_af_Det Kongelige_Teater 4A. BILLETSALG (SALG OG MARKETING) I det følgende er gennemført en beregning af hvad konsekvenserne vil være af, at øge rabatten på eksisterende ordninger, og introducere et nyt abonementskoncept med tre faste titler med 10% rabat Nedenstående beregning viser, at DKT ved de givne forudsætninger indtjeningsneutralt kan ændre sit rabatniveau og på samme tid sælge over ekstra sæder per sæson og formentlig stoppe nedgangen i antallet af abonnenter. Den umiddelbare nytte er altså ikke højere egenindtjening, men højere belægning, med alle de fordele det giver. Flere abonnenter giver også bedre mersalgsmuligheder, større loyalitet og lavere markedsføringsomkostninger. Forudsætninger for beregninger Der oprettes et nyt abonnement med min. 3 faste titler med 10% rabat Fordeling af potentielle købere der vil acceptere tilbuddet og antallet af forestillinger (uden koncerter) som de tidligere har købt voksenbilletter til (sæson 2010/2011, uden forestillinger i juni*) Antal købere og procent Estimeret effekt af initiativet DKK millioner 6 valgfrie giver 20 % rabat og den faste serie antages at have min 8 titler og at give 25 % rabat Alle potentielle abonnenter køber 2 abonnementer per kunde hvis de accepterer tilbuddet idet voksenbilletsalg per kunde i dag er 2,9 billetter/kunde og fordi 70% af abonnenterne i dag er gift/samlevende Koncerter er ikke en del af beregningerne Der regnes med en gns. pris på 458 DKK per billet uden rabat der svarer til gns. voksenbilletpris i sæson 10/11 Abonnementet giver samme rabat på alle efterfølgende forestillinger 1 95% 5% % 10% Accepterer ikke tilbuddet Køb af 3 faste Køb af 6 valgfri Køb af 8 faste el. valgfri 67% 30% 3% % 15% 10% % 10% 15% 1% % 10% 30% 5% % 10% 10% % 10% 50% % 50% 27 Extra abonnementssalg Ekstra rabat til nuværrende abonnenter Tabt løssalg 6,4 Nettoindtjening af initiativ 0,1 3,5 10, % 50% * Udtrækket på billetsalgsdata går kun til og med maj 2011 Kilde: Data fra Det Kongelige Teater (2011); Quartz+Co analyse

20 4A. MULIGHEDER FOR ØGET EGENINDTJENING ANDRE INITIATIVER Det anbefales, at DKT udvikler sit salgskorps til i højere grad at kunne lave opsøgende salgsarbejde, fx i forhold til tidligere abonnenter i takt med at kunderne lærer at betjene sig selv på nettet Det foreslås, at DKT udvikler sit salgskorps til at kunne lave opsøgende salgsarbejde (telefonsalg og lignende) over for eksisterende kunder, og gennemfører kampagner, med henblik på øget salg af abonnementer og krydssalg (salg af billetter til andre forestillinger). Dette forudsætter, at DKT sikrer tilladelse til opsøgende salg i forhold til eksisterende kundegrupper Billetsalgsafdelingen består af 5 fastansatte 9 timeansatte 1 leder 1 koordinator Åbningstider Callcenter: mandag til lørdag kl Søndag lukket Butikken: mandag til lørdag kl De tre scener: mandag til lørdag, ved aftenforestillinger med start kl. 19 eller senere: åbent fra kl. 18 og til forestillingsstart. Ved tidligere forestillinger: To timer før Søndag: to timer før, dog tidligst kl Udsalgssteder DKT har fire salgssteder butikken på Kgs. Nytorv og de tre scener Skuespilhuset, Operaen og Gl. Scene Bemanding Callcentret : 3 medarbejdere Butikken : 2-3 medarbejdere Scenevagterne: 1 repr. fra billetcentret og 1 repr. fra Forhuset Antal billetter solgt i forskellige salgskanaler Procent DKT fysisk salg, telefonsalg, abonnement, sponsor og erhverv Billetnet, callcenter Billetnet, web Posthuse DKT s web Iagttagelser/vurdering Med DKT's skift til billetsystemet ENTA* har teateret nu kun salg via egne kanaler. Salg via teaterets hjemmeside er steget markant til over 60%, mens billetsalg via fysisk kontakt i billetcenteret nu kun udgør ca. 9% af antal solgte billetter DKT har ikke reduceret antallet af salgspersonale i takt med, at kunderne er flyttet over på nettet Det vurderes, at det fysiske salgspersonale fortsat vil være vigtigt at opretholde fremadrettet, blandt andet af hensyn til de kundegrupper, der ikke kan betjene sig selv på nettet Med henblik på at optimere salgsressourcerne anbefales det, at salgspersonalet udvikles til i højere grad at kunne lave opsøgende salgsarbejde (telefonsalg) Dette kan kræve, at eksisterende personale afskediges, og at der ansættes nye salgsmedarbejdere med de rette kompetencer 19 * ENTA Ticketing Solutions er et amerikansk baseret selskab, der er specialiseret i billetterings- og CRM-systemer. Hosting af DKT's billetsystem varetages af ENTA Kilde: Det Kongelige teater

Økonomisk analyse af Det Kongelige Teater 2011

Økonomisk analyse af Det Kongelige Teater 2011 17. september 2011 Økonomisk analyse af Det Kongelige Teater 2011 1. DEN STILLEDE OPGAVE Quartz+Co har, med Stillart som underleverandør, bistået en styregruppe bestående af Kulturministeriet, Finansministeriet

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN bubosurvey 2013 INFO OM BUBOSURVEY 2013 28 RESPONDENTER INSPIRERET AF SKI S KOMMUNALE NETVÆRKSKONFERENCE 2008 UDSENDT TIL HOVEDPARTEN AF INDKØBSCHEFERNE I KOMMUNER, REGIONER OG ENKELTE ANDRE OFFENTLIGE

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Flere fordele for abonnenter

Flere fordele for abonnenter 2 ABONNEMENT Flere fordele for abonnenter Uanset om du vælger et abonnement med en fast serie af forestillinger eller du, med 6 valgfri, foretrækker at sammensætte dit helt eget program for sæsonen, er

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Hovedprocesser og effektivisering

Hovedprocesser og effektivisering Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere