BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato"

Transkript

1 BUP-ADHD National årsrapport januar december 2015 Dato Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH 1

2 Nærværende BUP-ADHD National årsrapport 2015 er udarbejdet i et samarbejde mellem Styregruppen for BUP-ADHD og Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd ved Odense Universitetshospital jvf. Kapitel 7. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-Syd), ved overlæge klinisk epidemiolog Linda Kærlev og biostatistiker Maria Iachina, har udarbejdet analyser og epidemiologisk kommentering til hele årsrapporten. KCEB-Syd er ansvarlig for dataoprensning, databearbejdning og analyser i forhold til kvalitetsindikatorerne, samt beregningsreglerne. Endvidere er KCEB-Syd ansvarlig for de klinisk epidemiologiske kommentarer, der ledsager resultaterne af hver af de afrapporterede kvalitetsindikatorer og for kapitel 5 vedrørende datagrundlag og Appendix 1 og 2. BUP-ADHDs styregruppe er ansvarlig for de øvrige dele af BUP ADHDs årsrapport 2015, herunder den faglige kliniske kommentering og de kliniske anbefalinger, der ledsager hver af de afrapporterede kvalitetsindikatorer. Kontaktperson for Kvalitetsdatabase for BUP-ADHD: Lene Korshøj Kvalitetskonsulent, Cand.Scient.San Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N Tlf.:

3 Indhold 1 Konklusioner og anbefalinger Oversigt over alle indikatorer Resultater for indikatorer Indikator 1, Vurdering ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Indikator 2, Somatisk lægeundersøgelse Indikator 3, Manualiseret diagnostisk interview Indikator 4a, Miljøobservation, 0-5 år Indikator 4b, Miljøobservation, 6-12 år Indikator 5, Udsendelse af ADHD-RS til forældre vedr. ADHDs sværhedsgrad Indikator 6, Udsendelse af ADHD-RS til skole/institution vedr. ADHDs sværhedsgrad Indikator 7a, Andelen af patientforløb udredt for ADHD, hvor der er Diagnostisk ADHD-konference Indikator 7b, Andelen af patientforløb med Diagnostisk ADHD konference, og diagnosen ADHD bekræftet Indikator 8, Andelen af patientforløb med bekræftet ADHD, hvor der er koordinerende netværksmøde Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Datagrundlag Styregruppens medlemmer Appendiks 1: Beskrivende tabeller /nævnerpopulationer/samlet oversigt over afdelingsresultater Appendiks 2: Vejledning i fortolkning af resultater fra BUP-ADHD Appendiks 3: Beregningsregler for BUP-ADHD Appendiks 4: Datadefinitioner for BUP-ADHD Regionale kommentarer

4 1 Konklusioner og anbefalinger ADHD-databasen præsenterer hermed sin tredje årsrapport. Efter flere års drift kan vi nu levere valide data vedrørende de udvalgte indikatorer årsrapporten afspejler altså kvaliteten i udredning af ADHD i landets hospitalsbaserede børne- og ungdomspsykiatriske centre. ADHD diagnosen er konstant emne for intensiv offentlig debat: Er diagnosen valid? Er der for mange børn, unge og voksne der diagnosticeres med ADHD og sættes i behandling med centralstimulerende medicin? Hvorfor er der så store forskelle på prævalensen imellem kommuner og regioner? ADHD-databasen repræsenterer kun den hospitalsbaserede aktivitet ikke aktiviteten i speciallægepraksis, trods forsøg på at få disse med til at indberette. De LPR-baserede indberetninger og koder kan ikke umiddelbart implementeres i speciallægepraksis, og således afspejler databasen ikke den faktiske population af ny-diagnosticerede børn og unge med ADHD. Speciallægepraksis er meget ujævnt fordelt på Danmarkskortet og gør at nye ADHD tilfælde i regionerne ikke umiddelbart kan aflæses i rapporten. Populationen det vi kalder nævnerpopulationen fremkommer ved at klinikkerne registrer koden ADHD udredning, start (AGX01A) til LPR. Koden ADHD-udredning afsluttet, mistanke afkræftet (AGX01B) anvendes såfremt ADHD diagnosen afkræftes i forløbet inden fuldt afsluttet udredning en måde at afslutte et forløb så det trækkes ud af nævner-populationen da der ikke forventes opfyldelse af indikatorerne når et forløb afsluttes hurtigt fordi hypotesen kan afkræftes tidligt. I denne årsrapport kan anvendelsen af koden for ADHD-udredning afsluttet, mistanke afkræftet ses i appendix. Der har i 2015 været problemer lokalt med oprettelse af forløb. I Region Nordjylland (Aalborg) har man af forskellige årsager ikke registreret start i nær alle forløb, hvorfor der bedes om at man ser bort fra deres indikator-resultater i hele årsrapporten. Når det gælder tælleren kan utilstrækkelig indikator-opfyldelse skyldes manglende indberetninger trods udført handling, eller at ydelsen hverken er udført eller registreret. Dette er kun muligt at undersøge ved audit lokalt på centrene og i regionerne. Der er stor variation i indikator-opfyldelsen mellem afdelinger og mellem regioner. Når vi ser bort fra Nordjylland (se ovenfor), udskiller Region Syddanmark sig generelt med dårligere opfyldelse og Region Midtjylland ligger generelt bedst. I Region Midtjylland understøtter den elektroniske journal ved såkaldte pop-up (SFI er) at der skal registrere til databasen. Man kunne ønske sig at lignende understøttende systemer kunne implementeres i de andre regioner. Styregruppen må anbefale at afdelinger/centre og hele regioner hvor indikator-opfyldelse, generelt eller på enkelte indikatorer, ligger langt fra den nationale standard laver handleplaner for hvordan kvaliteten forbedres. I efteråret 2015 besluttede styregruppen efter en lang debat og høring i regionerne og i BUP-DK at afvikle indikator 1 Vurdering ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Diskussionerne afspejlede en dyb uenighed omkring kvalitetsindikatorer i databasen - skal disse være evidensbaserede eller kan de afspejle god klinisk praksis? kan standarden være udtryk for ambitioner for faglig kvalitet ud over hvad der er belæg for i guidelines? Det endte med at styregruppen i november 2015 udmeldte at indikatoren ville udgå fra nytår Styregruppen ønsker at debatten om databasens indikatorer fortsætter og at vi i specialet arbejder med relevante kvalitetsindikatorer ikke mindst nu hvor vi skal implementere behandlings- og resultatindikatorer. ADHD-databasen skal have tilføjet flere behandlingsindikatorer, hvor bekræftet ADHD diagnose er starten på behandlingsforløb. Styregruppen arbejder med definition af behandlingsindikatorer og implementering af PROM (Patient Related Outcome Measures). Odense, september 2016 ADHD-databasens styregruppe 4

5 2 Oversigt over alle indikatorer Tabel 1: Indikatoroversigt Tabel 1: Indikatoroversigt Indikator Navn Format Standard Indikator 1 Vurdering ved speciallæge i Børne- og Ungdoms Andel 90% psykiatri. Andel Indikator 2 Somatisk lægeundersøgelse. 90% Indikator 3 Indikator 4a Manualiseret diagnostisk interview. Miljøobservation (0-5 år). Andel Andel Afventer de første resultater 90% Indikator 4b Miljøobservation (6-12 år). Andel 75% Indikator 5 Udsendelse af ADHD-RS til forældre. Andel 90% Indikator 6 Udsendelse af ADHD-RS til skole. Andel 90% Indikator 7a Diagnostisk ADHD konference. Andel 90% Indikator 7b Indikator 8 Bekræftet diagnose ADHD på diagnostisk ADHD - konference. Koordinerende netværksmøde. Andel Andel Eksplorativ Afventer de første resultater 5

6 3 Resultater for indikatorer 3.1 Indikator 1, Vurdering ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Definition Indikator 1: Andelen af patientforløb, der vurderes ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 2: Resultater for indikator 1 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. 90% opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Tidligere år Antal (%) Danmark Nej 557/ (0) 24 (22-26) Hovedstaden Nej 144/709 0 (0) 20 (17-23) Sjælland Nej 204/408 0 (0) 50 (45-55) Syddanmark Nej 53/346 0 (0) 15 (12-20) Midtjylland Nej 154/831 0 (0) 19 (16-21) Nordjylland Hovedstaden Nej 144/709 0 (0) 20 (17-23) Bispebjerg Nej 55/192 0 (0) 29 (22-36) Glostrup Nej 66/376 0 (0) 18 (14-22) Hillerød Nej 23/141 0 (0) 16 (11-23) Sjælland Nej 204/408 0 (0) 50 (45-55) Klinik Sjælland Nej 204/408 0 (0) 50 (45-55) Syddanmark Nej 53/346 0 (0) 15 (12-20) Odense Nej 33/94 0 (0) 35 (26-46) 21 1 Aabenraa Nej 18/102 0 (0) 18 (11-26) Esbjerg Nej #/# 0 (0) # Midtjylland Nej 154/831 0 (0) 19 (16-21) BUC Skolebørn Nej 53/501 0 (0) 11 (8-14) BUC Småbørn Nej 52/150 0 (0) 35 (27-43) BUC Unge Nej 9/128 0 (0) 7 (3-13) 10 3 Friklinikken Nej 40/52 0 (0) 77 (63-87) Nordjylland - #/# - # - - Aalborg - #/# - # - - 6

7 Indikator 1 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Figur 1: Resultater for indikator 1, per region Andel (%) Indikator Year Bispebjerg Glostrup Hillerød Klinik Sjælland Odense Kolding / Augustenborg Esbjerg BUC Skolebørn BUC Småbørn BUC Unge Friklinikken Aalborg Standard Figur 2: Resultater for indikator 1, per afdeling, trend 7

8 Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 1 Tabel 2 viser, for ADHD forløb til vurdering ved speciallæge i psykiatri, at der er cirka samme antal forløb 2333 registeret i nævner med ADHD-udredning,start som i 2014 (2329), men fortsat er antallet lidt lavere i forhold til det forventede antal i en 12 måneders periode. Skønnet ud fra antallet af efterindberetninger (311) til Årsrapport 2014 mangler der muligvis godt 300 forløb pga efterindberetning/ændring af A-diagnose der endnu ikke er foretaget (se Kapitel 5). Hvis ikke at der er selektion på afdeling eller patientkarakteristika eller resultat af udredning, så vil det ikke påvirke udredningskvalitetsmålinger. Hvorvidt der er yderligere ADHD forløb med manglende ADHD diagnose som ikke bliver efterindberettet/rettet til korrekt diagnose vil kun kunne afgøres ved en journalaudit eller ved en sammenkøring med lægemiddelregistret eller med en ny kode for ADHD-behandling,start. Såfremt patienten som en del af sit udrednings- eller behandlingsforløb i andet regi indenfor de seneste 30 dage har fået foretaget vurdering ved speciallæge i B og U psykiatri, er forløb med udredning foretaget i andet regi taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. I Region Syddanmark er B og U psykiatrien i Kolding-Augustenborg i løbet af 2015 ændret til at ligge i Aabenraa-Kolding. Indikatoren er ændret fra og med årsrapport 2014 fra at skulle være opfyldt senest 180 dage efter koden for ADHD-udredning,start til at skulle være opfyldt senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tallene er derfor ikke sammenlignelige vedr. indikatorandele med tidligere årsrapporter, men der er kørt nye analyser på 2014 og 2013 data, der er opdaterede i forhold til både 90 dages tidsfrist og til efterindberetninger i tabellerne til herværende årsrapport Den blev det endeligt, efter flere møder herom, besluttet at nedlægge Indikator 1, 5 og 6 pr og dette blev meldt ud allerede lige efter mødet til regionerne og til afdelingerne samt ligeledes meldt ud i december 2015 vedr. nedlæggelse af koderne til Indikator 1, 5 og 6 i Sundhedsstyrelsen. Udmeldingen blev gentaget til styregruppemødet , og ved dette møde blev det også drøftet, at data formodentlig ville afspejle, at man ikke havde indberettet et komplet år til indikator 1, 5 og 6, som således vanskeligt ville kunne tolkes meningsfuldt på til Årsrapporten Det må således formodes at en del af afdelingerne har stoppet indberetningen straks ved udmeldingen eller tidligere, da rygterne om udfasning af indikatoren florerede. Afdelingerne har ikke haft den sædvanlige tidsperiode til indberetning af procedurekoder til disse 3 indikatorer. En lav indikatorandel her kan dels skyldtes forskelle imellem afdelinger i hvornår man ophørte med indberetning til indikator 1, 5 og 6 og dels egentlige lave indikatoropfyldelsesgrader. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævneren til indikatoren. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det kan konkluderes, at der formentlig mangler registreringer pga at indikatoren er udgået og derfor ikke dækker et helt år, og resultatet kan således ikke tolkes meningsfuldt på vedrørende opgørelsesperioden Repræsentant for Nordjylland har meddelt, at antal er alt for lavt og man ikke kan tolke på tallene for Nordjylland for Alle tal og resultater for Region Nordjylland er derfor efter deres ønske slettet og erstattet af en - i denne Årsrapport 2015 i tabellerne på regionalt niveau og på afdelingsniveau, men tallene indgår stadig i tabellerne vedrørende antallet på landsplan og i indikatoropfyldelsen på landsplan. Styregruppens kommentarer til indikator 1 Der ses stor variation af opfyldelsen af indikator 1, hvilket formentlig kan forklares ved, at den udgik pr. 1 Januar 2016, hvorfor at mange klinikker kan have stoppet med at udføre ydelsen og/eller ophørt med at indberette denne. Rygtet om indikatorens afvikling løb foran den endelige beslutning og kan have påvirket 8

9 den kliniske praksis allerede fra midten af året. Vedr uddybning af processen omkring afvikling af indikator 1: Det blev besluttet på National Audit 2016, at begrundelsen fra tidligere møde for at indikator 1 Andelen af patientforløb, der vurderes ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri senest 90 dage efter ADHDudredning,start er udgået skal indsættes i Årsrapporten 2015 under indikator 1 og indikator 7a. Svar fra BUP DK, klippet fra mail: På baggrund af en uenighed i styregruppen for BUP-ADHD databasen vedr. om indikator 1, har ADHD databasens styregruppe henvendt sig til Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, BUP-DK. Styregruppen ønsker en udmelding og en holdning fra selskabet vedr. vedr. indikator 1. Vi har på bestyrelsesmøde den 13. november 2015 diskuteret indikator 1. Selskabets holdning er, at speciallæge tilstedeværelse ikke skal have en målopfyldelse på 90% på alle ADHD udredninger, men speciallæge skal inddrages i de tilfælde, at udredningen er kompleks. Dette er dog betinget af, at indikator 7a (diagnostisk ADHD konference med deltagelse af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri) bibeholdes. Anbefalinger til indikator 1 Indikator 1 er udgået. Det præciseres af styregruppen at indikator 7 vedr afholdelse af konference med deltagelse af speciallæge i BUP hermed bliver af stor faglig/kvalitetsmæssig betydning. Der vil derfor blive desto mere fokus på at indikator 7 i fremtiden opfyldes. 9

10 3.2 Indikator 2, Somatisk lægeundersøgelse Definition Indikator 2: Andelen af patientforløb, hvor der er foretaget somatisk lægeundersøgelse senest 90 dage efter ADHDudredning,start Tabel 3: Resultater for indikator 2 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. 90% opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Tidligere år Antal (%) Danmark Nej 1624/ (0) 70 (68-71) Hovedstaden Nej 559/709 0 (0) 79 (76-82) Sjælland Nej 291/408 0 (0) 71 (67-76) Syddanmark Nej 92/346 0 (0) 27 (22-32) Midtjylland Nej 653/831 0 (0) 79 (76-81) Nordjylland Hovedstaden Nej 559/709 0 (0) 79 (76-82) Bispebjerg Nej 169/192 0 (0) 88 (83-92) Glostrup Nej 271/376 0 (0) 72 (67-77) Hillerød Nej 119/141 0 (0) 84 (77-90) Sjælland Nej 291/408 0 (0) 71 (67-76) Klinik Sjælland Nej 291/408 0 (0) 71 (67-76) Syddanmark Nej 92/346 0 (0) 27 (22-32) Odense Nej 42/94 0 (0) 45 (34-55) Aabenraa Nej 33/102 0 (0) 32 (23-42) Esbjerg Nej 17/150 0 (0) 11 (7-18) Midtjylland Nej 653/831 0 (0) 79 (76-81) BUC Skolebørn Ja 468/501 0 (0) 93 (91-95) BUC Småbørn Nej 126/150 0 (0) 84 (77-89) BUC Unge Nej 8/128 0 (0) 6 (3-12) 22 5 Friklinikken Ja 51/52 0 (0) 98 (90-100) Nordjylland Aalborg

11 Indikator 2 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Figur 3: Resultater for indikator 2, per region Andel (%) Indikator Year Bispebjerg Glostrup Hillerød Klinik Sjælland Odense Kolding / Augustenborg Esbjerg BUC Skolebørn BUC Småbørn BUC Unge Friklinikken Aalborg Standard Figur 4: Resultater for indikator 2, per afdeling, trend 11

12 Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2 Tabel 3 viser, at for ADHD forløb for somatisk lægeundersøgelse, at der er cirka samme antal 2333 forløb registeret i nævner med ADHD-udredning,start som i 2014 (2329), men fortsat er antallet lidt lavere i forhold til det forventede antal i en 12 måneders periode. Skønnet ud fra antallet af efterindberetninger (311) til Årsrapport 2014 mangler der muligvis godt 300 forløb pga efterindberetning/ændring af A-diagnose der endnu ikke er foretaget (se Kapitel 5). Hvis ikke at der er selektion på afdeling eller patientkarakteristika eller resultat af udredning, så vil det ikke påvirke udredningskvalitetsmålinger. Hvorvidt der er yderligere ADHD forløb med manglende ADHD diagnose som ikke bliver efterindberettet/rettet til korrekt diagnose vil kun kunne afgøres ved en journalaudit eller ved en sammenkøring med lægemiddelregistret eller med en ny kode for ADHD-behandling,start. Forløb med udredning foretaget i andet regi er taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. I Region Syddanmark er B og U psykiatrien i Kolding-Augustenborg i løbet af 2015 ændret til at ligge i Aabenraa-Kolding. Indikatoren er ændret fra og med årsrapport 2014 fra at skulle være opfyldt senest 180 dage efter koden for ADHD-udredning,start til at skulle være opfyldt senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tallene er derfor ikke sammenlignelige vedr. indikatorandele med tidligere årsrapporter, men der er kørt nye analyser på 2014 og 2013 data, der er opdaterede i forhold til både 90 dages tidsfrist og til efterindberetninger i tabellerne til herværende årsrapport Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er 70% på landsplan imod den sammenlignelige værdi 64% i 2014 og dækker over en variation fra 27% (Region Syddanmark) til 79% (Region Hovedstanden og Region Midtjylland). Standarden på 90% er ikke opfyldt hverken på landsplan eller regionalt set. Der ses stor variation i indikatorandele imellem regioner- hvor Region Syddanmark ligger lavere end de øvrige regioner Afdelingsniveau: Der ses også stor variation imellem afdelingerne med et spektrum af indikatorandele vekslende fra 11% (Esbjerg i Region Syddanmark) til 98% (sidstnævnte for Friklinikken i Region Midtjylland). På afdelinger med mere end 10 forløb i nævner og med enten 0 eller med mere end 2 forløb i tæller opfylder følgende 2 afdelinger i Region Midtjylland standarden på 90%: Region Midtjyllands BUC Skolebørn og Friklinikken. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes, at registreringskompletheden er uændret siden 2014 men fortsat tidsmæssigt kan optimeres, da der var godt 300 efterindberetninger/a-diagnose tilføjelser efter frysning af data til Årsrapporten Der ses stor variation i indikatorandele imellem regioner- hvor Region Syddanmark ligger markant lavere end de øvrige regioner, og ligeledes variation imellem afdelinger, hvor at Region Syddanmarks afdelinger ligger lavt. En lav indikatorandel er enten udtryk for enten mangelfuld indberetning af koder for enten selve proceduren eller koden for proceduren lavet i andet regi ingen indikation, eller at det er udtryk for dårlig kvalitet. Indikatoren har en bedre indikatoropfyldelse end flere andre indikatorer og 2 afdelinger opfylder standarden. Repræsentant for Nordjylland har meddelt, at antal er alt for lavt og man ikke kan tolke på tallene for Nordjylland for Alle tal og resultater for Region Nordjylland er derfor efter deres ønske slettet og erstattet af en - i denne Årsrapport 2015 i tabellerne på regionalt niveau og på afdelingsniveau, men tallene indgår stadig i tabellerne vedrørende antallet på landsplan og i indikatoropfyldelsen på landsplan. Styregruppens kommentarer til indikator 2 12

13 Indikatoren er kun opfyldt på 2 afdelinger, hvilket kan forbedres. Region Syddanmark skiller sig markant ud fra de andre regioner, og man bør på afdelingerne komme med handleplaner for hvordan indikatoropfyldelsen kan væsentlig forbedres. Anbefalinger til indikator 2 Styregruppen er enig i, at denne indikator er en væsentlig del af udredningen. Somatisk undersøgelse bør udføres i alle relevante forløb. Indikator og standard bibeholdes i sin nuværende form. 13

14 3.3 Indikator 3, Manualiseret diagnostisk interview Definition Indikator 3: Andelen af patientforløb, der er fyldt 6 år ved ADHD-udredning,start, som får foretaget et manualiseret diagnostisk interview vedr. ADHD kernesymptomer, differentialdiagnoser og komorbiditet med Kiddie-SADS, PSE-SCAN eller DAWBA senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 4: Resultater for indikator 3 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Tidligere år Antal (%) Danmark - 550/ (0) 26 (25-28) Hovedstaden - 311/615 0 (0) 51 (47-55) Sjælland - 97/377 0 (0) 26 (21-30) 19 8 Syddanmark - 41/319 0 (0) 13 (9-17) 9 17 Midtjylland - 98/735 0 (0) 13 (11-16) Nordjylland Hovedstaden - 311/615 0 (0) 51 (47-55) Bispebjerg - 102/176 0 (0) 58 (51-65) Glostrup - 194/307 0 (0) 63 (58-69) Hillerød - 15/132 0 (0) 11 (6-17) Sjælland - 97/377 0 (0) 26 (21-30) 19 8 Klinik Sjælland - 97/377 0 (0) 26 (21-30) 19 8 Syddanmark - 41/319 0 (0) 13 (9-17) 9 17 Odense - 8/91 0 (0) 9 (3-15) Aabenraa - 4/95 0 (0) 4 (0-8) 2 7 Esbjerg - 29/133 0 (0) 22 (15-29) Midtjylland - 98/735 0 (0) 13 (11-16) BUC Skolebørn - 37/501 0 (0) 7 (5-10) BUC Småbørn - 20/58 0 (0) 34 (22-47) BUC Unge - 41/127 0 (0) 32 (24-40) Friklinikken - 0/49 0 (0) 0 (0-0) Nordjylland Aalborg

15 Indikator 3 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Figur 5: Resultater for indikator 3, per region Indikator 3 Andel (%) Year Bispebjerg Glostrup Hillerød Klinik Sjælland Odense Kolding / Augustenborg Esbjerg BUC Skolebørn BUC Småbørn BUC Unge Friklinikken Aalborg Standard Figur 6: Resultater for indikator 3, per afdeling, trend Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 3 15

16 Tabel 4 viser, for ADHD forløb for manualiseret diagnostisk interview med Kiddie-SADS, PSE-SCAN eller DAWBA, at der er cirka samme antal forløb (2080) registeret i nævner med ADHD-udredning,start som i 2014 (2099), men fortsat er antallet lidt lavere i forhold til det forventede antal i en 12 måneders periode. Skønnet ud fra antallet af efterindberetninger (311) til Årsrapport 2014 mangler der muligvis godt 300 forløb pga efterindberetning/ændring af A-diagnose der endnu ikke er foretaget (se Kapitel 5). Hvis ikke at der er selektion på afdeling eller patientkarakteristika eller resultat af udredning, så vil det ikke påvirke udredningskvalitetsmålinger. Hvorvidt der er yderligere ADHD forløb med manglende ADHD diagnose som ikke bliver efterindberettet/rettet til korrekt diagnose vil kun kunne afgøres ved en journalaudit eller ved en sammenkøring med lægemiddelregistret eller med en ny kode for ADHD-behandling,start. Forløb med udredning foretaget i andet regi er taget ud af både nævner og tæller. Yderligere er bl.a. forløb med alder under 6 år ved ADHD-udredning,start, taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. I Region Syddanmark er B og U psykiatrien i Kolding-Augustenborg i løbet af 2015 ændret til at ligge i Aabenraa-Kolding. Indikatoren er ændret fra og med årsrapport 2014 fra at skulle være opfyldt senest 180 dage efter koden for ADHD-udredning,start til at skulle være opfyldt senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tallene er derfor ikke sammenlignelige vedr. indikatorandele med tidligere årsrapporter, men der er kørt nye analyser på 2014 og 2013 data, der er opdaterede i forhold til både 90 dages tidsfrist og til efterindberetninger i tabellerne til herværende årsrapport Indikatorandelene på de indberettede forløb er lav 26% på landsplan imod den sammenlignelige værdi 29% i 2014, og dækker over en ret stor variation fra 13% (Region Syddanmark og Region Midtjylland) til 51% (sidstnævnte for Region Hovedstaden). Standarden er ikke vedtaget. Manualiseret diagnostisk interview forventes brugt i stigende grad i klinikken, men dette er endnu ikke slået igennem på alle afdelinger i indberetningen af koden herfor her til indikator 3. Afdelingsniveau: Der ses på afdelinger med mere end 10 forløb i nævner og med enten 0 eller med mere end 2 forløb i tæller et bredt spektrum af indikatorandele vekslende fra under 10 % (Region Midtjyllands Friklinikken og BUC Skolebørn, Odense og Aabenraa i Region Syddanmark) til 63% (Region Hovedstadens Glostrup). Standarden er ikke sat endnu for denne indikator og afventer de første resultater. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes vedr. screening for komorbiditet, at registreringskompletheden er uændret siden 2014 men fortsat tidsmæssigt kan optimeres, da der var godt 300 efterindberetninger/a-diagnose tilføjelser efter frysning af data til Årsrapporten Der ses stor variation i indikatorandele imellem regioner- hvor Region Midtjylland og Syddanmark (hver 13%) ligger lavest og Region Hovedstaden ligger højest med 51%. Der er ligeledes stor variation imellem afdelinger fra 0% i Friklinikken i Region Midtjylland til 63% i Glostrup i Region Hovedstaden. En lav indikatorandel kan her være enten udtryk for mangelfuld indberetning af koder for enten selve proceduren eller koden for proceduren lavet i andet regi ingen indikation, eller være udtryk for dårlig kvalitet. Standarden skal vedtages på et nyt møde. Repræsentant for Nordjylland har meddelt, at antal er alt for lavt og man ikke kan tolke på tallene for Nordjylland for Alle tal og resultater for Region Nordjylland er derfor efter deres ønske slettet og erstattet af en - i denne Årsrapport 2015 i tabellerne på regionalt niveau og på afdelingsniveau, men tallene indgår stadig i tabellerne vedrørende antallet på landsplan og i indikatoropfyldelsen på landsplan. Styregruppens kommentarer til indikator 3 16

17 Styregruppen drøftede, at denne indikator generelt ligger dårligt nationalt, hvilket ikke er tilfredsstillende. Hvorvidt det er et registreringsproblem kan ikke udelukkes, og styregruppen vil drøfte på et senere møde hvad denne indikator indeholder, hvordan den opfyldes og hvilken standard der skal sættes på indikatoren. Det er i styregruppen besluttet, at det rent klinisk er god kvalitet, at lave et manualiseret interview. Region Midtjylland havde forud for audit henvendt sig, om styregruppen ville overveje at benyttelse af interviewet "DIVA young" kunne godkendes som diagnostisk instrument i indikatoren. Svaret fra styregruppen er nej, da denne ikke indeholder oplysninger om komorbiditet, som er det væsentlige formål med et manualiseret diagnostisk interview. Anbefalinger til indikator 3 Styregruppen påpeger at det rent klinisk er god kvalitet, at lave et manualiseret interview til belysning af komorbiditet. Det er vigtigt at have ledelsesmæssig fokus på denne indikator, og styregruppen vurderer at indberetningen kan øges, hvis det prioriteres. Styregruppen lægger op til, at afdelingerne diskuterer et realistisk niveau for fastsættelse af standarden. Indikatoren bibeholdes, fastsættelsen af standarden skal drøftes på et særskilt møde. 17

18 3.4 Indikator 4a, Miljøobservation, 0-5 år Definition Indikator 4a: Andelen af patientforløb 0-5 år ved ADHD-udredning,start, hvor patienten vurderes ved miljøobservation i skole, hjem, institution eller under dag/døgnindlæggelse senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 5: Resultater for indikator 4a (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. 90% opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Tidligere år Antal (%) Danmark Nej 133/253 0 (0) 53 (46-59) Hovedstaden Nej 38/94 0 (0) 40 (31-50) Sjælland Nej 16/31 0 (0) 52 (34-69) Syddanmark Nej 16/27 0 (0) 59 (41-78) Midtjylland Nej 60/96 0 (0) 63 (53-72) Nordjylland Hovedstaden Nej 38/94 0 (0) 40 (31-50) Bispebjerg Nej 7/16 0 (0) 44 (19-68) Glostrup Nej 27/69 0 (0) 39 (28-51) Hillerød Nej 4/9 0 (0) 44 (12-77) Sjælland Nej 16/31 0 (0) 52 (34-69) Klinik Sjælland Nej 16/31 0 (0) 52 (34-69) Syddanmark Nej 16/27 0 (0) 59 (41-78) Odense Nej #/# 0 (0) #.. Aabenraa Nej 6/7 0 (0) 86 (60-100) Esbjerg Nej 9/17 0 (0) 53 (29-77) Midtjylland Nej 60/96 0 (0) 63 (53-72) BUC Skolebørn - 0/0 0 (0). (.-.).. BUC Småbørn Nej 58/92 0 (0) 63 (53-73) BUC Unge Nej #/# 0 (0) # 50. Friklinikken Nej #/# 0 (0) # 100. Nordjylland Aalborg

19 Indikator 4a Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Figur 7: Resultater for indikator 4a, per region Andel (%) Indikator 4a Year Bispebjerg Glostrup Hillerød Klinik Sjælland Odense Kolding / Augustenborg Esbjerg BUC Skolebørn BUC Småbørn BUC Unge Friklinikken Aalborg Standard Figur 8: Resultater for indikator 4a, per afdeling, trend Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 4a 19

20 Tabel 5 viser, for ADHD forløb for Miljøobservation, for 0-5 årige børn, at der er 253 forløb i 2015 registeret i nævner med ADHD-udredning,start, mod 230 forløb i samme alder 0-5 år i årsrapporten 2014 inden efterindberetning, men fortsat er antallet lidt lavere i forhold til det forventede antal i en 12 måneders periode. Skønnet ud fra antallet af efterindberetninger (311) til Årsrapport 2014 mangler der muligvis godt 300 forløb (alle aldre samlet set, dog væsentlig færre når der kun er medtaget 0-5år) pga efterindberetning/ændring af A-diagnose der endnu ikke er foretaget (se Kapitel 5). Hvis ikke at der er selektion på afdeling eller patientkarakteristika eller resultat af udredning, så vil det ikke påvirke udredningskvalitetsmålinger. Hvorvidt at der er yderligere ADHD forløb med manglende ADHD diagnose som ikke bliver efterindberettet/rettet til korrekt diagnose vil kun kunne afgøres ved en journalaudit eller ved en sammenkøring af data med lægemiddelregistret eller med en ny kode for ADHD-behandling,start. Forløb med udredning foretaget i andet regi er taget ud af både nævner og tæller. Yderligere er bl.a. forløb med alder på 6 år eller derover ved ADHD-udredning,start, taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. I Region Syddanmark er B og U psykiatrien i Kolding-Augustenborg i løbet af 2015 ændret til at ligge i Aabenraa-Kolding. Indikatorens aldersafgrænsning har fra årsrapporten 2014 lagt sig op af Sundhedsstyrelsens retningslinier og er ændret til førskolebørn 0-5 år, som et led i diagnostisk udredning, og dermed er antallet af forløb i de enkelte afdelinger faldet (nævneren størrelse). Tilsvarende er alderskategorierne i den supplerende tabel over aldersopdelingen af ADHD-udredning,start i Appendix 1 rettet til 0-5, 6-12 og 13+år. Indikatoren er ændret fra og med årsrapport 2014 fra at skulle være opfyldt senest 180 dage efter koden for ADHD-udredning,start til at skulle være opfyldt senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tallene er derfor ikke sammenlignelige vedr. indikatorandele med tidligere årsrapporter, men der er kørt nye analyser på 2014 og 2013 data, der er opdaterede i forhold til både 90 dages tidsfrist og til efterindberetninger i tabellerne til herværende årsrapport Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er 53% på landsplan imod den sammenlignelige værdi 67% i 2014, og dækker over en ret stor variation imellem regionerne fra 40% (Region Hovedstaden) til 63% (Region Midtjylland). Standarden er sat til 90%. Ingen regioner opfylder standarden på 90%. Afdelingsniveau: Ved tolkning på afdelinger med mere end 10 forløb i nævner og med enten 0 eller med mere end 2 forløb i tæller ses, at kun fire afdelinger har mindst 11 forløb i nævner, og ingen af disse afdelinger opfylder standarden på 90%, og der er en range imellem 39% i Glostrup til Bispebjerg 44%, Klinik Sjælland 52% og BUC småbørn 63%. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes, at andelene både på landsplan og i de enkelte regioner er lavere end i 2014 og at det stadigt er muligt at der ikke er lavet alle efterindberetninger/a-diagnoseændringer. Der er kun er 4 afdelinger med mindst 10 forløb og der er en forskel i indikatorandele fra 39 til 63% og ingen regioner eller afdelinger opfylder standarden. Dette kan være udtryk for mangelfuld indberetning i denne ret nye database eller være udtryk for dårlig kvalitet. Glostrup 27/69 er til Nationalt Audit angivet som et rapporteringsproblem, da alle småbørn får miljøobservation. Repræsentant for Nordjylland har meddelt, at antal er alt for lavt og man ikke kan tolke på tallene for Nordjylland for Alle tal og resultater for Region Nordjylland er derfor efter deres ønske slettet og erstattet af en - i denne Årsrapport 2015 i tabellerne på regionalt niveau og på afdelingsniveau, men tallene indgår stadig i tabellerne vedrørende antallet på landsplan og i indikatoropfyldelsen på landsplan. 20

21 Styregruppens kommentarer til indikator 4a Styregruppen var enig om, at dette er en vigtig indikator jf. de kliniske retningslinjer, er det god kvalitet, at man skal se småbørn i hjemmet og/eller i institution. I Glostrup har man lavet lokal audit på denne indikator, og der var mangler i registreringen. Alle afdelinger må udarbejde handleplaner for at få registrering og praksis ændret, så denne indikator kommer op på standarden (min. 90%). Anbefalinger til indikator 4a Standard og indikator bibeholdes i sin nuværende form. 21

22 3.5 Indikator 4b, Miljøobservation, 6-12 år Definition Indikator 4b: Andelen af patientforløb 6-12 år ved ADHD-udredning,start, hvor patienten vurderes ved miljøobservation i skole, hjem, institution eller under dag/døgnindlæggelse senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 6: Resultater for indikator 4b (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. 75% opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Tidligere år Antal (%) Danmark Nej 663/ (0) 44 (41-46) Hovedstaden Nej 78/437 0 (0) 18 (14-21) Sjælland Nej 120/277 0 (0) 43 (37-49) Syddanmark Nej 133/226 0 (0) 59 (52-65) Midtjylland Nej 329/547 0 (0) 60 (56-64) Nordjylland Hovedstaden Nej 78/437 0 (0) 18 (14-21) Bispebjerg Nej 19/126 0 (0) 15 (9-21) 2 10 Glostrup Nej 50/212 0 (0) 24 (18-29) Hillerød Nej 9/99 0 (0) 9 (3-15) 6 7 Sjælland Nej 120/277 0 (0) 43 (37-49) Klinik Sjælland Nej 120/277 0 (0) 43 (37-49) Syddanmark Nej 133/226 0 (0) 59 (52-65) Odense Nej 34/59 0 (0) 58 (45-70) Aabenraa Ja 62/78 0 (0) 79 (71-88) Esbjerg Nej 37/89 0 (0) 42 (31-52) Midtjylland Nej 329/547 0 (0) 60 (56-64) BUC Skolebørn Nej 262/454 0 (0) 58 (53-62) BUC Småbørn Nej 41/58 0 (0) 71 (59-82) BUC Unge Ja #/# 0 (0) # 51 0 Friklinikken Nej 25/34 0 (0) 74 (59-88) Nordjylland Aalborg

23 Indikator 4b Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Figur 9: Resultater for indikator 4b, per region Andel (%) Indikator 4b Year Bispebjerg Glostrup Hillerød Klinik Sjælland Odense Kolding / Augustenborg Esbjerg BUC Skolebørn BUC Småbørn BUC Unge Friklinikken Aalborg Standard Figur 10: Resultater for indikator 4b, per afdeling, trend Klinisk-epidemiologiske kommentarer til indikator 4b 23

24 Tabel 6 viser, for ADHD forløb for Miljøobservation, for 6-12 årige børn, at der er 1512 forløb registeret i nævner imod 1441 i samme alder 6-12 år i 2014 årsrapporten, men fortsat er antallet lidt lavere i forhold til det forventede antal i en 12 måneders periode. Skønnet ud fra antallet af efterindberetninger til Årsrapport 2014 mangler der muligt nogle forløb (godt 300 i alle aldre 0-18 år samlet set, dog væsentlig færre når der kun som her er medtaget 6-12år), pga efterindberetning/ændring af A-diagnose der endnu ikke er foretaget (se Kapitel 5). Hvis ikke at der er selektion på afdeling eller patientkarakteristika eller resultat af udredning, så vil det ikke påvirke udredningskvalitetsmålinger. Hvorvidt at der er yderligere ADHD forløb med manglende ADHD diagnose som ikke bliver efterindberettet/rettet til korrekt diagnose vil kun kunne afgøres ved en journalaudit eller ved en sammenkøring af data med lægemiddelregistret eller med en ny kode for ADHD-behandling,start. Incidensen af ADHD er højere blandt større børn end blandt 0-5-årige (se Kapitel 5), hvilket viser sig ved at nævneren er større her i Indikator 4b end i Indikator 4a. Forløb med udredning foretaget i andet regi er taget ud af både nævner og tæller. Yderligere er bl.a. forløb med alder under 6 år eller alder år ved ADHD-udredning,start, taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Fra og med har Indikator 4b s aldersafgrænsning lagt sig op af Sundhedsstyrelsens retningslinier og er ændret fra miljøobservation af børn 7-13år til miljøobservation af børn 6-12 år som et led i diagnostisk udredning og tilsvarende er alderskategorierne i den supplerende tabel over aldersopdelingen af ADHDudredning,start i Appendix 1 rettet til 0-5, 6-12 og 13+år fra I Region Syddanmark er B og U psykiatrien i Kolding-Augustenborg i løbet af 2015 ændret til at ligge i Aabenraa-Kolding. Indikatoren er ændret fra og med årsrapport 2014 fra at skulle være opfyldt senest 180 dage efter koden for ADHD-udredning,start til at skulle være opfyldt senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tallene er derfor ikke sammenlignelige vedr. indikatorandele med tidligere årsrapporter, men der er kørt nye analyser på 2014 og 2013 data, der er opdaterede i forhold til både 90 dages tidsfrist og til efterindberetninger i tabellerne til herværende årsrapport Indikatoropfyldelsen på de indberettede forløb er 44% på landsplan uændret fra den sammenlignelige værdi 45% i 2014, og dækker over en variation fra 18% (Region Hovedstaden) til 60% (sidstnævnte for Region Midtjylland). Indikator 4b har fra årsrapport 2015 fået en standard på 75%, baseret på god klinisk praksis jvf Sundhedsstyrelsen. På afdelingsniveau er der på afdelinger med mere end 10 forløb i nævner og med enten 0 eller med mere end 2 forløb i tæller en stor variation fra i den lave ende 9% i Hillerød til 79% i Aabenraa, som således som den eneste afdeling opfylder standarden på 75%. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævnerne til indikatorerne. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det konkluderes, at registreringskompletheden er lidt bedre end i 2014, men at det stadigt er muligt at der ikke er lavet alle efterindberetninger/a-diagnoseændringer. Der er en forskel i indikatorandele fra 12 til 60% regionalt og fra 9-79% på afdelingsniveau og kun Aabenraa opfylder standarden. Dette kan være udtryk for mangelfuld indberetning eller være udtryk for dårlig kvalitet. Det blev vedtages på National Audit 2016, at Indikator 4b rettes fra til en procesindikator, hvor at der laves aldersrestriktion til, at der kun måles på om indikatoren er opfyldt for aldersgruppen 6-10 år og standarden øges til gengæld fra 75 til 85%. Repræsentant for Nordjylland har meddelt, at antal er alt for lavt og man ikke kan tolke på tallene for Nordjylland for Alle tal og resultater for Region Nordjylland er derfor efter deres ønske slettet og erstattet af en - i denne Årsrapport 2015 i tabellerne på regionalt niveau og på 24

25 afdelingsniveau, men tallene indgår stadig i tabellerne vedrørende antallet på landsplan og i indikatoropfyldelsen på landsplan. Styregruppens kommentarer til indikator 4b Styregruppen finder at denne indikator ligeledes er en vigtig del af udredningen. Som vedr indikator 4a må alle afdelinger lave handleplaner for at få opfyldelse af indikator-standarden hævet. Anbefalinger til indikator 4b Indikatoren bibeholdes men ændres til en procesindikator og begrundet i nye krav fra RKKP vedr. standarder sættes standarden til 85% pr men der skal fra og med denne dato kun monitoreres på opfyldelsen for aldersgruppen 6-10 år. 25

26 3.6 Indikator 5, Udsendelse af ADHD-RS til forældre vedr. ADHDs sværhedsgrad Definition Indikator 5: Andelen af patientforløb 3-16 år ved ADHD-udredning,start, som får udsendt ADHD-RS skema vedr. ADHDs sværhedsgrad til forældre senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 7: Resultater for indikator 5 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. 90% opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Tidligere år Antal (%) Danmark Nej 1582/ (0) 74 (72-76) Hovedstaden Nej 440/650 0 (0) 68 (64-71) Sjælland Nej 288/373 0 (0) 77 (73-81) Syddanmark Nej 208/316 0 (0) 66 (61-71) Midtjylland Nej 627/765 0 (0) 82 (79-85) Nordjylland Hovedstaden Nej 440/650 0 (0) 68 (64-71) Bispebjerg Nej 124/171 0 (0) 73 (66-79) Glostrup Nej 215/349 0 (0) 62 (57-67) Hillerød Nej 101/130 0 (0) 78 (71-85) Sjælland Nej 288/373 0 (0) 77 (73-81) Klinik Sjælland Nej 288/373 0 (0) 77 (73-81) Syddanmark Nej 208/316 0 (0) 66 (61-71) Odense Nej 61/80 0 (0) 76 (67-86) Aabenraa Nej 59/99 0 (0) 60 (50-69) Esbjerg Nej 88/137 0 (0) 64 (56-72) Midtjylland Nej 627/765 0 (0) 82 (79-85) BUC Skolebørn Nej 437/499 0 (0) 88 (85-90) BUC Småbørn Nej 115/149 0 (0) 77 (70-84) BUC Unge Nej 47/71 0 (0) 66 (55-77) Friklinikken Nej 28/46 0 (0) 61 (47-75) Nordjylland Aalborg

27 Indikator 5 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % 95%KI Standard Figur 11: Resultater for indikator 5, per region Andel (%) Indikator Year Bispebjerg Glostrup Hillerød Klinik Sjælland Odense Kolding / Augustenborg Esbjerg BUC Skolebørn BUC Småbørn BUC Unge Friklinikken Aalborg Standard Figur 12: Resultater for indikator 5, per afdeling, trend Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 5 27

28 Tabel 7 viser, at for forløb med børn i alderen 3-16-år ved ADHD-udredning,start, som får udsendt ADHD- RS skema vedr. ADHDs sværhedsgrad til forældre, at der er næsten samme antal forløb 2141 registeret i nævner som de 2046 i nævner i 2014 årsrapporten til indikator 5, men fortsat er antallet lidt lavere i forhold til det forventede antal i en 12 måneders periode. Skønnet ud fra antallet af efterindberetninger til Årsrapport 2014 mangler muligt godt 300 forløb (alle aldre 0-18 år samlet set, dog færre når der kun er medtaget 3-16år som her) pga. efterindberetning/ændring af A-diagnose der endnu ikke er foretaget (se Kapitel 5). Hvis ikke at der er selektion på afdeling eller patientkarakteristika eller resultat af udredning, så vil det ikke påvirke udredningskvalitetsmålinger. Hvorvidt der er yderligere ADHD forløb med manglende ADHD diagnose som ikke bliver efterindberettet/rettet til korrekt diagnose vil kun kunne afgøres ved en journalaudit eller ved en sammenkøring med lægemiddelregistret eller med en ny kode for ADHDbehandling,start. Forløb med udredning foretaget i andet regi er taget ud af både nævner og tæller. Yderligere er bl.a. forløb med alder under 3 år eller alder 17 år eller mere ved ADHD-udredning,start, taget ud af både nævner og tæller til denne indikator. Derfor er der ikke samme antal i nævner som i indikator 1. Denne kode er ikke koblet på et specifikt besøg og det er op til klinikerne at registrere koden på et af besøgene. I Region Syddanmark er B og U psykiatrien i Kolding-Augustenborg i løbet af 2015 ændret til at ligge i Aabenraa-Kolding. Indikatoren er ændret fra og med årsrapport 2014 fra at skulle være opfyldt senest 180 dage efter koden for ADHD-udredning,start til at skulle være opfyldt senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tallene er derfor ikke sammenlignelige vedr. indikatorandele med tidligere årsrapporter, men der er kørt nye analyser på 2014 og 2013 data, der er opdaterede i forhold til både 90 dages tidsfrist og til efterindberetninger i tabellerne til herværende årsrapport Den blev det endeligt, efter flere møder herom, besluttet at nedlægge Indikator 1, 5 og 6 pr og dette blev meldt ud allerede lige efter mødet til regionerne og afdelingerne samt ligeledes meldt ud i december 2015 vedr. nedlæggelse af koderne til Indikator 1, 5 og 6 i Sundhedsstyrelsen. Udmeldingen blev gentaget efter styregruppemødet , og ved dette møde blev det også drøftet, at data formodentlig ville afspejle, at man ikke havde indberettet et komplet år til indikator 1, 5 og 6, som således vanskeligt ville kunne tolkes meningsfuldt på til Årsrapporten Det må således formodes at en del af afdelingerne har stoppet indberetningen straks ved udmeldingen, og at dette fx kan forklare den lavere indberetning som der især ses til indikator 6. Afdelingerne har ikke haft den sædvanlige tidsperiode til indberetning af procedurekoder til disse 3 indikatorer. En lav indikatorandel her kan både skyldtes forskelle imellem afdelinger i hvornår man ophørte med indberetning til indikator 1, 5 og 6 og egentlige lave indikatoropfyldelsesgrader. Det skal dog fremhæves at på regionsniveau at Region Midtjylland trods nedsat tid til indberetning alligevel lå med en andel på 82%. For at øge andelen med ADHD-RS skema svar retur fra forældrene, blev det besluttet at i stedet for den udgåede indikator 5 skal der oprettes en ny indikator 5a som vedrører Indhentning af ADHD-RS skema fra forældrene. I kapitel 5 og i Appendiks 1 findes tabeller, som giver uddybende oplysninger om nævneren til indikatoren. Konfidensintervaller skal generelt tolkes mere forsigtigt, når de er genereret tæt på yderpunkterne (0% eller 100%). Det kan konkluderes, at der formentlig mangler registreringer pga at indikatoren er udgået og derfor ikke dækker et helt år, og resultatet kan således ikke tolkes meningsfuldt på vedrørende opgørelsesperioden vedrørende lave indikatorandele. Det skal dog fremhæves at på regionsniveau at Region Midtjylland trods nedsat frist til indberetning alligevel lå på 82%. Repræsentant for Nordjylland har meddelt, at antal er alt for lavt og man ikke kan tolke på tallene for Nordjylland for Alle tal og resultater for Region Nordjylland er derfor efter deres ønske slettet og erstattet af en - i denne Årsrapport 2015 i tabellerne på regionalt niveau og på afdelingsniveau, men tallene indgår stadig i tabellerne vedrørende antallet på landsplan og i indikatoropfyldelsen på landsplan. 28

29 Styregruppens kommentarer til indikator 5 Der ses stor variation af opfyldelsen af denne indikator, hvilket delvist kan forklares ved at den udgik pr. 1. januar 2016, og at mange kendte til denne beslutning allerede i efteråret, hvorfor mange må formodes at have stoppet indberetningen før tid. Styregruppen drøftede, at mange forældre har skemaet med udfyldt ved konsultationen, og derfor kan det ikke registreres at det udsendes. Indikatoren er nu ændret til registrering af udfyldte/modtagne ADHD-RS skemaer fra forældre. Det er utroligt vigtigt afdelingerne får indarbejdet gode rutiner for indhentning af ADHD-RS-skemaer, da disse bliver grundlaget for databasens første resultatindikator. Anbefalinger til indikator 5 Styregruppen afventer data fra næste år, hvor man kan se andelen af skemaer der er kommet retur, med indførelse af den nye standard og forhåbentlig er databasen ved at udvide med online PROM skema (spørgeskemaer besvares online). 29

30 3.7 Indikator 6, Udsendelse af ADHD-RS til skole/institution vedr. ADHDs sværhedsgrad Definition Indikator 6: Andelen af patientforløb 3-16 år ved ADHD-udredning,start, som får udsendt ADHD-RS skema vedr. ADHDs sværhedsgrad til skole/institution senest 90 dage efter ADHD-udredning,start. Tabel 8: Resultater for indikator 6 (standarder, uoplyste der er ekskluderede og andele), per region og per afdeling, i perioden Enhed Std. 90% opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelt år Tidligere år Antal (%) Danmark Nej 1205/ (0) 80 (78-82) Hovedstaden Nej 326/435 0 (0) 75 (71-79) Sjælland Nej 226/275 0 (0) 82 (78-87) Syddanmark Nej 161/226 0 (0) 71 (65-77) Midtjylland Nej 477/546 0 (0) 87 (85-90) Nordjylland Hovedstaden Nej 326/435 0 (0) 75 (71-79) Bispebjerg Nej 111/125 0 (0) 89 (83-94) Glostrup Nej 139/212 0 (0) 66 (59-72) Hillerød Nej 76/98 0 (0) 78 (69-86) Sjælland Nej 226/275 0 (0) 82 (78-87) Klinik Sjælland Nej 226/275 0 (0) 82 (78-87) Syddanmark Nej 161/226 0 (0) 71 (65-77) Odense Nej 52/59 0 (0) 88 (80-96) Aabenraa Nej 46/78 0 (0) 59 (48-70) Esbjerg Nej 63/89 0 (0) 71 (61-80) Midtjylland Nej 477/546 0 (0) 87 (85-90) BUC Skolebørn Ja 408/453 0 (0) 90 (87-93) BUC Småbørn Nej 47/58 0 (0) 81 (71-91) BUC Unge Ja #/# 0 (0) # 56 0 Friklinikken Nej 21/34 0 (0) 62 (45-78) Nordjylland Aalborg

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Depressions Database

Dansk Depressions Database Dansk Depressions Database National årsrapport 2014 1. oktober 2013-31. december 2014 Dato 21.05.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser)

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.11 31. august 2015 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitionerne er udarbejdet af Styregruppen

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.13 25. oktober 2016 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitioner er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Depressions Database

Dansk Depressions Database Dansk Depressions Database National årsrapport 2015 1. oktober 2014-31. december 2015 Dato 25.05.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser)

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2014 1. december 2013 30. november 2014 Endelig udgave 24. april 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Organisering kompetencecentrene og den regionale organisering Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Indikatorer Overvåger centrale aspekter af sundhedsfaglige

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2013 19. september 2014 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase National årsrapport 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 81 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikatoranalyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015

Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Dansk Lever-Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2014-30. september 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området.

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området. 14. august 2013 Til Regionerne Vedlagte Årsrapport for 2012 fra Organdonationsdatabasen er nu offentliggjort og udsendt til landets intensivafdelinger. Rapporten er baseret på data fra intensivafdelingerne

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min)

Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min) DAGSORDEN Hvem er registerudvalget hvilke skal opgaver er der (Lisbet, 10 min) Hvad er min (James) særlige opgave og hvad er mine visioner for udvalget fremadrettet (James, 15 min) Hvilken særlig PROMs

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2014

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2014 Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter for Klinisk kvalitet

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2012 1. oktober 2011-30. september 2012 Dato 08.04.2013 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011 Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Dato 13.04.2012 Postadresse: Kompetencecenter Vest for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skizofreni Børn og unge

Skizofreni Børn og unge Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Ukommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere