Aalborg oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg oktober 2014"

Transkript

1 Aalborg oktober 2014

2 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 dele Format Slides følg med Demonstration Opgaver Spørgsmål Hjemmeside og installation Side 2 af 69

3 Indhold del 1 Tekstformatering og tabeller Opgaver Side 3 af 69

4 Hvad er LaTeX så? Bygger på det 35 år gamle TeX. Tekstbehandlingsprogram og kun det! Ingen stavekontrol, brugerflade, print osv. Jamen, er det ikke lidt lidt? Filosofi Udtales lah tek eller lay tech, ikke lateks! Side 4 af 69

5 Fordele Professionelt udseende dokumenter Indhold og udseende adskilt Små, rene tekstfiler Krydsreferencer og citeringer er nemt Indholdsfortegnelsen laver sig selv Under konstant udvikling Har en meget hjælpsom brugerskare Tekstsyntaksen er ideelt til versionsstyring med SVN/Dropbox Side 5 af 69

6 WYSIWYG vs Latex What You See Is What You Get Fint til mindre dokumenter, breve osv. Svært at håndtere grupperapporter flyver rundt Autonummerering Hastigt voksende filstørrelser Problemer med 50+ sider Side 6 af 69

7 WYSIWYG vs Latex Fokuser i stedet 100 % på indholdet lad så Latex om at formatere dokumentet! Uundværligt til store grupperapporter Aldrig tab af data Crasher aldrig Sammensætning af filer Dynamiske billeder Referencer Kilder Side 7 af 69

8 WYSIWYG vs Latex Word Latex Layout Skrivning Output Dokumentklasse Pakker Marginer Formatering. 1 2 Brødtekst og kode 3 Inkluderer: - Preamble - Dok. 1 - Dok. 2 - Dok Preamble Dokumenter Master Side 8 af 69

9 Fremvisning af output Side 9 af 69

10 Layout og brødtekst Side 10 af 69

11 Matematik Side 11 af 69

12 Tabeller Side 12 af 69

13 Figurer Side 13 af 69

14 Latex-syntaks 2 grundlæggende tegn: \ { } (backslash) (tuborgparenteser) \ påbegynder kommando/makro { } angiver det man giver til makroen, som Latex skal gøre noget særligt ved Generel syntaks: \makronavn[option]{argument} Side 14 af 69

15 Latex-syntaks Forskellige konstellationer: Kommando alene \newpage Med argument \chapter{indledning og metode} Med option \includegraphics[width=9cm]{bil.jpg} Environment \begin{itemize} \end{itemize} Side 15 af 69

16 Mit første dokument Eksempel på LaTeX-dokument: \documentclass{article} \begin{document} Hello World! \end{document} Blot tekst og sidetal på hvidt papir Side 16 af 69

17 Mit første dokument Udvidelser er nødvendige \documentclass[a4paper,11pt]{memoir} \usepackage[danish]{babel} \usepackage{mathtools} \usepackage{graphicx} \begin{document} Hello World! \end{document} Preamble Mere om preamble i del 2! Side 17 af 69

18 Krav til brug af Latex Indkøbsliste Editor Latex (distribution) PDF fremviser TeXMaker MikTeX/MacTeX (TeXMaker) Software og guider på hjemmesiden integreret i opgave- og projektskabelon stjæl med arme og ben Side 18 af 69

19 Distribution Implementering af TeX-sproget Indeholder programmer og pakker Fortolker makroerne i koden og returnerer et output (PDF typisk) Distributioner: MiKTeX 2.9 (Windows) MacTeX (Mac) TeTeX (Linux) Side 19 af 69

20 Sammenhæng nørdet Konvertere kode til output: At kompilere Side 20 af 69

21 Sammenhæng let Dist.: Magisk boks din kode ind, PDF ud Editor: Gør det let at bruge boksen Side 21 af 69

22 Opsummering Ingen panik hvis det var nørdet! Tænkt som det store overblik Installer blot TeXMaker og MikTeX/MacTex Når den magiske boks er installeret, klares alting automatisk tænk ikke på den I det daglige: 1. Skriv i editor 2. Kompiler koden (mere senere) 3. Se PDF output Side 22 af 69

23 Dokumentets indhold Side 23 af 69

24 Formatering af tekst Skrifttyper \textit{kursiv} \textbf{fed} Skriftstørrelser {\tiny Mindst muligt} {\footnotesize Rimelig intuitivt } {\large Stort} {\Huge Meget stort} Side 24 af 69

25 Overskrifter \part{navn} \chapter{navn} \section{navn} \subsection{navn} Ønskes der intet nummer på overskriften og ingen optegnelse i indholdsfortegnelsen indsættes en * F.eks. \chapter*{forord} Side 25 af 69

26 Indsættelse af billeder Environmentet figure bruges: \begin{figure}[htbp] \centering \includegraphics[width=1.00\textwidth]{billeder/billede1.jpg} \caption{billede fra Unifitness.} \label{fig:unifitness} \end{figure} Flydende objekter [H] i stedet for [htbp] låser placering Side 26 af 69

27 Indsættelse af billeder Side 27 af 69

28 Indsættelse af billeder Der kan indsættes JPG, PNG og PDF Farvel Paint? Vektorgrafik med PDF Adobe Illustrator Microsoft Visio Omnigraffle (Visio til Mac) Adobe Fireworks Corel DRAW Matlab Excel Side 28 af 69

29 Indsættelse af tabeller Environmentet table bruges Indholdet skrives i environmentet tabular Skift celle med & Skift linie med \\ Vandret linie med \hline Opsætning i tabelpreamble Side 29 af 69

30 Indsættelse af tabeller \begin{table}[htbp] \centering \begin{tabular}{ l c c } \hline & Personer & Totalpris \\\hline Lasagne & 4 & 160 \\\hline Flødekartofler & 6 & 210 \\\hline \end{tabular} \caption{valg af mad.} \label{tab:mums} \end{table} Side 30 af 69

31 Indsættelse af tabeller Avancerede tabeller også muligt Fletning af rækker og kolonner Farvning, rotation.. Side 31 af 69

32 Inkludering af filer Split dokumentets indhold i flere filer Let at overskue og flytte de forskellige afsnit Skrive ugeneret i forskellige filer Anvendelse af \include{fil} i master-fil F.eks. \include{formalia/forside} Master-filen tolker indholdet i disse Inkluder kun enkelte med \includeonly Resultat færdigt projekt Side 32 af 69

33 Inkludering af filer Side 33 af 69

34 Andre nyttige ting \footnote{ } - Fodnote \newpage - Sideskift \cleardoublepage - Tom side (hvis nødv.) \begin{itemize} - Punktopstilling \begin{enumerate} - Punktopstilling med tal \item - Punkt i liste (uden { }) \begin{flushcenter} - Tekstjustering \phantom{mmm} - Usynlig mellemrum Side 34 af 69

35 Specielle karakterer \ starter alle kommandoer (\textbackslash) { } omkranser argumenter til kommandoer (\{ \}) % kommentar tegn (\%) $ omkranser matematik i teksten (\$) _ subscript i matematik, fx x i (\_) * ^ superscript i matematik, fx x 2 (\^) * & adskiller tegn (\&) # angiver argumenter i egne makroer (\#) * nedsænk/hæv flere tegn med _{ } Side 35 af 69

36 Skrivning i TeXMaker Strukturvindue Værktøjslinjer Kompiler/byg Navigering Skrivevindue Statuslinje Side 36 af 69

37 Output 3 mm 3 mm Side 37 af 69

38 Kompiler/byg dokumentet Udfør kommando (den til højre for pilen) Tilgængelige kommandoer Byg dokumentet 1. PDFLaTeX (Tryk ) 2. View PDF (Tryk ) Side 38 af 69

39 Kompiler/byg dokumentet Indstillinger i TeXMaker Quickbuild (Tryk ) Flere muligheder Manuel makro PDF Viewer (output) 3 muligheder Side 39 af 69

40 Errors og warnings Editoren validerer koden for: Errors (fejl alvorlige!) Warnings (advarsler) Hierakiknas, manglende tegn Tomme referencer og kilder, label-dubletter Bad boxes (layout) Stræk af tekst, overskridelse af margin Kig i statuslinien og naviger Eksempler: Side 40 af 69

41 Errors og warnings Side 41 af 69

42 Hjælp Google Lars Madsens Introduktion til LaTeX (link på hjemmesiden) Eksperten.dk Manualer til pakker: Skabeloner (på hjemmesiden) Side 42 af 69

43 Opgaveregning 6 opgaver findes på hjemmesiden Kapitler, afsnit og underafsnit Tekstformatering vil gå rundt Kort demonstration af TeXMaker Side 43 af 69

44 Pause og opgaver - God fornøjelse! Side 44 af 69

45 Indhold del 2 Udvidet intro til preamble Referencer Eksterne kilder Nyttige værktøjer til grupperapporter Opsætning af SVN (versionsstyring) Opgaver til begyndelse på Jeres projekt Side 45 af 69

46 Preamble Opsætning og layout Hvad kan ændres? Marginer Afsnitsformatering Figurtekst Sidehoved Kapiteludseende Superbruger Side 46 af 69

47 Preamblen Side 47 af 69

48 Indsættelse af matematik Environmentet align bruges: \begin{align} x^2 + 4x - 8 = 0 \label{eq:yndlingsligning} \end{align} \begin{align} P(x) = \frac{x - a}{b \cdot a} \nonumber \end{align} Side 48 af 69

49 Indsættelse af matematik i brødteksten, tabeller og lign. $$-konstruktion det umiddelbare valg $CO_2$ må reduceres med $7,5 m^3$! Grimt og typografisk forkert præsenteret!! Mulig løsning: $7,\!5\ \text{m}^3$ Side 49 af 69

50 Indsættelse af matematik Lad i stedet Latex klare layout SIunitx-pakken benyt altid: \SI{tal}{enhed} \SI{7,5}{m^3} Benyt både i formler (aligns) og i brødteksten for pæn og konsistent præsentation Side 50 af 69

51 Indsættelse af matematik Kun enhed benyt \si{m^3} $$-konstruktionen bruges i brødteksten ved: Specialtegn, fx $\leftarrow$ Græske bogstaver, fx $\alpha$ Variable med index, fx $x_i$ Side 51 af 69

52 Indsættelse af kemi Pæne kemiske formler med \ce{formel} \ce{fe2o3} Enkelt at lave RS-sætninger R1: \rsphrase{r1} Yderligere info: Side 52 af 69

53 Indsættelse af kildekode Pakken listings og makroen lstlisting. Sprog, opsætning, farver i preamble Side 53 af 69

54 Indsættelse af referencer Dynamiske krydsreferencer, tabeller, afsnit og ligninger Labels og ref \label{labelnavn} - Placeres ved objektet \ref{labelnavn} - Indsætter nummer \vref{labelnavn} - Indsætter 3.1 på side 21 \eqref{labelnavn} - Indsætter (4.3) Ex: Ligning \eqref{eq:yndlingsligning} er flot! Side 54 af 69

55 Eksterne kilder Eksternt modul til Latex BibTex Koncept: Kilder angives ét sted ( database ) Let at referere fra dokumentet til disse Fra dokumentet indsættes kilder med: \citep[ evt. sidetal]{label} - passiv kilde \citet{label} - aktiv kilde Side 55 af 69

56 Eksterne kilder En BibTex-fil med navnet litteratur.bib er database med alle kilder. } title = {The latex companion}, author = {Frank Mittelbach and Michel Gossens}, year = {2004}, number = {ISBN: }, publisher = {Addision-Wesley}, series = {Handbook} Side 56 af 69

57 Eksterne kilder Henvisning er herefter ligetil: Ved at anvende \citet{latex} kan man blive dygtig. Henvisningen kan også være passiv \citep{latex}. NB! Dynamiske elementer skal have 3x compile/byg for at fungere efter hensigten (+ BibTex efter første gang, hvis det er eksterne kilder). Side 57 af 69

58 Eksterne kilder BibTex-kategorier Article, Book, Manual, Techreport, Misc, Guide og eksempler i den udleverede litteratur.bib I preamblen findes: \bibliographystyle{bibtex/harvard} I Master-filen findes: \bibliography{bibtex/litteratur.bib} Side 58 af 69

59 Rettelser Tilføj rettelser/kommentarer med FiXme pakken og \fxnote kommandoen F.eks. \fxnote{her mangler en kilde!} Med \listoffixmes bygges en komplet liste Draft og final Side 59 af 69

60 Biblioteksstruktur Side 60 af 69

61 P1-skabelon Side 61 af 69

62 SVN - versionsstyring Del gruppens filer med SVN Ligger på Jeres fællesdrev Aldrig tab af data Gendan en tidligere version Kræver lidt disciplin!! Side 62 af 69

63 SVN - versionsstyring Ikke en erstatning for gruppedrev! Hvad bør versionsstyres Arbejdsblade Dokumenter (Latex, Word, Excel, MS Project, ) Tegninger, beregninger, kode Hvad skal ikke versionsstyres Software Større PDF-filer (bøger, rapporter) Digitale billeder Side 63 af 69

64 SVN - versionsstyring Checkout Henter filstruktur fra server (anvendes første gang) Commit Uploader ændringer og nye filer Update Henter ændringer og nye filer på serveren Side 64 af 69

65 SVN - versionsstyring Andre funktioner: Delete Rename Merge Lock SVN skaber ofte problemer, hvis folk ikke gør tingene korrekt! Luk filer i TeXMaker inden update!! Side 65 af 69

66 Opsætning af SVN Allerede klargjort af IST Checkout P1-projekt skabelon på hjemmesiden Side 66 af 69

67 Checkout Yderligere info: Side 67 af 69

68 Opgaveregning 4 opgaver findes på hjemmesiden Referencer Eksterne kilder Opsætning af Jeres projekt vil gå rundt Side 68 af 69

69 Pause og opgaver - God fornøjelse! Side 69 af 69

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Om mig L A TEX for begyndere Ja, det er besværet værd 10. november 2010 Navn aka. Kundeservice Studie Fysik, n te år Medlem af MFSR og DK-TUG Tidligere tutor

Læs mere

ID: 2010-03-04-11-39

ID: 2010-03-04-11-39 BETA VERSION Seneste oversættelse: 4. marts 2010, klokken 11:39 Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2010-03-04-11-39 lars

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk 38,- Hjemmesider for alle Web Design Olav Junker Kjær www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 =

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Tekst-formatering. Et par nyttige småting

Tekst-formatering. Et par nyttige småting 1 Version 2.0 - PHP - 04.02.2003 Tekst-formatering Kursiv tekst (ITalic) skrives \emph{kursiv tekst} Bold Format skrives \textbf{bold Format} Disse kommandoer kan kombineres, som de fleste andre kommandoer...

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Anders Milhøj Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Foråret 2015 Denne note omhandler, hvordan man kan komme i gang med statistiske øg økonometriske analyser ved hjælp af de

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Håndtering af større datasæt i Excel

Håndtering af større datasæt i Excel 1 Håndtering af større datasæt i Excel Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium :: Århus Universitetshospital Formålet med denne artikel er at pege på nogle faciliteter i Excel, som erfaringsmæssigt

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere