EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] DEN SELVRENSENDE LEJLIGHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] DEN SELVRENSENDE LEJLIGHED"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] DEN SELVRENSENDE LEJLIGHED Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Testet på bostederne Jens Warmings Vej og Rymarksvej 3

2 CENTER FOR SELVSTÆNDIGE BOFORMER DEN SELVRENSENDE LEJLIGHED Velfærdsteknologisk team i CSB - I samarbejde med Enheden for Velfærdsteknologi 1

3 Indholdsfortegnelse 1.0:Baggrund og formål s.1 2.0:Projektforløb og dataindsamling s.1 2.1: Teknologien bag 3.0:VTV af opvaskemaskinen s.2 3.1: Borger s.2 3.2: Organisation s.3 3.3: Teknologi s.3 3.4: Økonomi s.3 4.0: Erfaringer fra Utterslev Huse s.4 5.0: Konklusion s.4 6.0: Refleksioner s.4 7.0: Før/efter billeder s.5 1.0:Baggrund og formål SOF har bedt om en evaluering af opvaskemaskiners effekt hos udvalgte borgere i CSB. Evalueringen skal benyttes til en vurdering af nødvendigheden af opvaskemaskiner i fremtidige byggeprojekter, hvor der skal bygges lejligheder til borgere. VTV-modellen benyttes som rapportstruktur. Formålet med projektet er, at øge borgernes mestring af eget liv gennem anvendelse af opvaskemaskiner i dagligdagen, samtidig med at pædagogerne får mere tid til kerneydelsen, og derfor kan arbejde mere fokuseret med borgerens udvikling. Dette fører til, at borgeren bliver mere selvhjulpen, samtidigt med at lejligheden fremstår mere ryddet. Målgruppen er ti udvalgte borgere med autismespektrumsforstyrrelser på bostederne Jens Warmings Vej og Rymarksvej :Projektforløb og dataindsamling For at få en indsigt i hverdagen hos beboerne, blev det besluttet at indsamle viden herom på flere forskellige måder. Først og fremmest blev det valgt, at den primære kilde skulle være interviews med udvalgte beboere og medarbejdere. Interviewene foregik før og efter installationen af maskinerne, hvilket danner hovedgrundlaget for empirien i denne evaluering. Til dette blev der valgt seks beboere og fire medarbejdere, som indvilligede i at deltage i interviews, både til for - og slutundersøgelsen. Som sekundære dataindsamlingsmetoder, blev det valgt at teste programmet EasyResearch samt en indeklimamåler kaldet Cubesensor. EasyResearch blev brugt til at udsende spørgeskemaer, som både medarbejdere og beboere løbende skulle udfylde, og Cubesensoren skulle, hos udvalgte beboere, måle, om opvaskemaskinen medførte en målbar forskel luftkvaliteten i lejligheden. Fælles for de to sekundære kilder er, at brugen af dem også fungerede som en test af de to systemers anvendelighed. Der blev installeret ti opvaskemaskiner i alt, med en fordeling på fem til Rymarksvej 3 og fem til Jens Warmings Vej. Det var planlagt, at maskinerne skulle evalueres over en periode på to mdr., men grundet at varen var i restordre hos leverandøren, blev leveringen forsinket med ca. tre uger. Dette rykkede ved hele evalueringsfasen, som nu blev skåret ned til lidt over en måned. 2.1: Teknologien bag Opvaskemaskinerne blev valgt ud fra ideen om, at de skulle være brugervenlige, samt give mest mulig mening for den mængde opvask, som en beboer kan producere. Der blev derfor valgt halve maskiner, som er hurtigere at fylde. Det blev tillige vægtet, at maskinerne var så støjsvage som muligt, for at sikre, at støj ikke skulle fjerne beboernes motivation for brug af maskinerne. Den valgte opvaskemaskine: Efter montering blev der sat Bosch SPU68M05SK 1

4 nummerering fra 1-3 på de basale indstillinger, som hovedsageligt skulle benyttes, således at beboerne havde nemt ved rækkefølgen af knapper ved opstart af maskinen. Dette blev gjort for at øge brugervenligheden og for at sikre, at maskinerne krævede et minimum af oplæring. Der blev ligeledes ved montering påfyldt salt og afspændingsmiddel, så maskinen var klar til brug fra dag : VTV af opvaskemaskinen VelfærdsTeknologiVurdering (VTV) tager udgangspunkt i fire dimensioner (borger, organisation, teknologi og økonomi), der vurderer opvaskemaskinens potentiale for at nedbringe medarbejdernes arbejdsbyrde i forbindelse med bostøtte, samt borgernes oplevelse af øget selvhjulpenhed og normalitet. Analysen af opvaskemaskinen vil derfor tage afsæt i VTV ens fire dimensioner, som vil udgøre de fire overskrifter, og indeholder både medarbejder- og beboeraspekter. Overskrifterne vil følge VTVens farvekode og vil være baseret på de udførte interviews og spørgeskemaundersøgelser. 3.1:Borger Rutine Der er blandt medarbejderne enighed om, at opvaskemaskinen er blevet en del af beboernes ugentlige rutine, om end der er enkelte tilfælde, hvor det svinger. Dette er dog mere afhængigt af beboerens dagsform. En af beboerne siger, at det er en fest fordi det lettede helt vildt på det daglige, at opvasken var væk. Der var ryddet på bordet og det så ikke så rodet ud. (Medarbejder) Beboerne fortæller, at de i gennemsnit har maskinen kørende to gange om ugen. Maskinen øger overskuddet til at holde resten af lejligheden ren, idet opvasken hurtigt kan nedsætte motivationsniveauet for at gøre resten af lejligheden ren. Beboerne oplever det ikke som et irritationsmoment, at fylde og tømme opvaskemaskinen, hvilket i stedet for opleves som meget mere overskueligt, end at skulle tage opvasken. Det er som om der er mere plads til andet. I stedet for at stå med opvask, som fjerner ens tid, så har jeg nu fået tid til andet. (Beboer) Antistressende Medarbejderne har en opfattelse af, at opvasken har været et forstyrrende element for beboerne. Dette skyldes, at en opvask gør det sværere for beboerne at overskue andre dagligdagsopgaver, hvilket opvaskemaskinen har afhjulpet. Generelt for dem alle kan man sige, at det at de har fået en opvaskemaskine har virket antistressende for dem, så de bedre kan overskue andre ting (Medarbejder) Flere af beboerne påpeger ligeledes, at et renere hjem giver dem lidt mere ro i hovedet, hvilket opvaskemaskinen hjælper med. En af beboerne nævner, at det kan være svært at gå i gang med noget, som f.eks. at bage, når man først skal bruge energien på at gøre rent, så bage, og derefter igen gøre rent efter bagningen. Her har opvaskemaskinen gjort det nemmere, da der i forvejen er mere rent, samt at det, der er brugt til bagning, bare kan komme i maskinen. Social gevinst/renlighed For medarbejderne tyder det også på, at opvaskemaskinen giver beboerne større lyst til at invitere gæster ind i lejligheden, idet lejligheden ikke fremstår så beskidt mere. Ifølge en af medarbejderne, har en beboer fortalt, at hans gæster kommenterer, at der nu er rene glas at drikke af i lejligheden, hvilket de finder rart. Denne øgede renhed nævner flere beboere, dog ikke alle, som værende udslagsgivende i forhold til at invitere gæster på besøg i lejligheden. Det bliver fortalt, at hjemmet ser mere indbydende ud uden en opvask, samt at det er mere overskueligt at invitere gæster på 2

5 besøg, selvom man har lavt overskud, fordi det nu er så let at fjerne opvasken. Før havde jeg aldrig rene glas og tallerkner, men nu når jeg har besøg, så er det en hel befrielse. Og de siger ej, hvor er det dejligt mand, sådan!!. Så nu har jeg god samvittighed ved at invitere dem (vennerne) over. (Beboer) 3.2:Organisation Arbejdsmiljø og opgaver Pædagogerne skal som sådan ikke hjælpe med at fylde opvaskemaskinen. Hos nogle få beboere hjælper de dem med at skylle mad af efter de har spist med dem, og sætter det så derefter i opvaskemaskinen med dem. En af medarbejderne beretter om, at en beboer nu er blevet så selvhjulpen, at de har svært ved at få ham til bostøtte. Dette skyldes ifølge medarbejderen, at beboeren nu selv kan fjerne opvasken når han er hjemme. Der kan derfor godt eksistere en frygt hos nogle medarbejdere for, at opvaskemaskinen vil fjerne den indgangsbillet, som det før var at skulle hjælpe med opvasken. En af vores beboere er blevet så selvhjulpen, fordi vi ikke skal hjælpe ham med opvasken mere, at vi har meget svært ved at få fat i ham til bostøtte nu. (Medarbejder) 3.3:Teknologi Betjening Medarbejderne oplever, at beboerne har let ved at anvende maskinerne, selvom der godt kan opstå et problem med at vide, hvornår og hvordan der skal salt og afspændingsmiddel i, selvom dette er blevet forklaret. Samtlige beboere pointerer også, at maskinen er nem at betjene. Lydeløsheden ved maskinen opleves som værende positiv, og en enkelt beboer finder endda den summende lyd fra maskinen beroligende. Nummereringen af opstartsknapper på maskinen bliver også kommenteret af nogle af beboerne samt et par af medarbejderne. De fleste beboere opfatter nummereringen som en hjælp. En enkelt beboer syntes dog til at starte med, at det var åndssvagt, men fandt senere ud af, at det nok var en meget god ide. Et par af beboerne har dog pillet nummereringen af igen, idet de godt kan betjene maskinen uden. 3.4:Økonomi Frigørelse af ressourcer Medarbejderne skal ikke hjælpe med at tage opvasken mere, hvilket de overordnet set opfatter som positivt, idet de nu, der hvor det er muligt, kan bruge tiden med beboerne anderledes. De vurderer, at de sammenlagt sparer mellem minutter på de bostøtter, hvor de nu ikke længere skal hjælpe med opvasken. der er mere tid til samtale og mere tid til at tænke over hvad man så skal lave på bostøtten i stedet for at vaske op. Der er blevet meget mere tid til at stå dernede og hygge og snakke og koncentrere sig om andre ting. (Medarbejder) Flere af beboerne nævner også, at bostøtten bliver brugt anderledes, efter opvaskemaskinen er blevet installeret. Bostøtte bliver heller ikke brugt på opvasken mere Der er jo ingen der gider vaske op. Tror pædagogerne bemærker, at de har lidt mere tid til at lave andet nu. (Beboer) tidligere så var der opvask hver gang, men nu tager jeg slet ikke opvasken med personalet længere. Så bruger vi i stedet tiden på at snakke noget mere om hverdagen og det er godt. (Beboer) Bostøtten bliver nu brugt på småpraktiske ting, fx dosere medicin, bare standard ting. Så det er der lidt mere tid til. (Beboer) 3

6 At medarbejderne nu sparer tid på ikke at tage opvasken mere, medfører i stedet en frigivning af tid, som de kan bruge på andre ting, hvilket beboerne også selv påpeger. 4.0: Erfaringer fra Utterslev Huse I løbet af processen med projektet, er der blevet indhentet erfaringer fra Utterslev Huse, der hovedsagligt har pensionister som beboere. Dette betyder, at hvis der er et ønske om opvaskemaskiner, bliver dette indkøbt for egne penge; selvinvestering. Derfor har nogle af beboerne haft egen opvaskemaskine over en længere årrække. Erfaringerne fra Utterslev viser, at medarbejderne har sparet ca. 20 minutter i tid på, at beboerne har fået en opvaskemaskine og derfor er blevet mere selvhjulpne. Dette er interessant, da nogle af beboerne har haft opvaskemaskine i op til 6 år. Dermed indikerer det, at der er en langsigtet gevinst ved opvaskemaskinerne, idet medarbejderne og beboerne kan bruge bostøtten på andre ting, end at tage opvasken. Ligeledes opleves det, at hygiejnen i køkkenet hos beboere med opvaskemaskine er blevet bedre. Beboerne viser en vedholdende motivation for at benytte maskinen, hvilket er grundlaget for succesen. Der skal dog tages højde for, at beboerne her selv har købt maskinerne og derfor har en ejerskabsfølelse, hvilket kan øge motivationen i brugen af maskinen. Ligeledes er disse beboere meget ældre, end de beboere der er en del af projekt den selvrensende lejlighed. 5.0: Konklusion På baggrund af ovenstående VTV analyse, skal følgende indikationer af opvaskemaskinernes effekt fremhæves: - Besparelse af tid på ca min for medarbejderne. - Social gevinst for beboerne, som nu bedre kan overskue at invitere gæster på besøg, idet de oplever lejligheden renere - Antistressende virkning på beboerne Erfaringerne beskrevet herover ligger godt i tråd med Københavns Kommunes handleplan for velfærdsteknologi på det sociale område. Dette, sammenholdt med erfaringerne fra Utterslev Huse, peger i retning af, at beboerne bliver mere selvhjulpne af at have en opvaskemaskine. Selvom Utterslev illustrerer en effekt over en længere periode, end den periode der er evalueret på her i projektet, fremstår effekten ens. 6.0: Refleksioner Ved udvælgelsen af de to bosteder blev der ikke taget højde for, at til trods for, at beboerne begge steder lider af samme slags diagnoser, så er problemstillingerne anderledes. Hvor beboerne på det ene bosted var mere tilgængelige, var de på det andet bosted sværere for medarbejderne at komme til i forhold til bostøtte. Dette medførte, at det blev sværere for dem at få udfyldt spørgeskemaerne kontinuerligt, ligesom det også blev sværere for medarbejderne, på så kort tid, at vurdere hele effekten af opvaskemaskinen. For at øge validiteten af dette projekt, og for at supplere den relativt korte test periode, vil resultaterne blive understøttet af en spørgeskemaundersøgelse, som vil blive udsendt i marts/april Derved har medarbejderne haft mere tid til at forholde sig til opvaskemaskinens virkning på beboerne, og beboerne har haft mere tid til at vænne sig til brugen af maskinen Der er ligeledes ikke blevet taget højde for den langsigtede vedligeholdelse af maskinerne, forstået på den måde, at det ikke er forudsigeligt, hvordan beboerne vil bruge og behandle maskinen fremadrettet. 4

7 7.0: Før/efter billeder Figur 1: Køkkenbord før montering af opvaskemaskinen Figur 2: Køkkenbord efter montering af opvaskemaskinen. Bemærk opvaskemaskinen i nederste venstre hjørne. 5

8 Den selvrensende lejlighed, opfølgende spørgeskemaundersøgelse. Introduktion På baggrund af den evaluering, der blev færdiggjort i januar 2016 vedr. opvaskemaskiners effekt hos beboere på udvalgte bosteder, blev det anbefalet at lave en opfølgende spørgeskemaundersøgelse. Denne korte opfølgning skal derfor læses i forlængelse af den oprindelige evaluering. Dertil er der til dette dokument vedhæftet et bilag, hvori alle besvarelserne kan findes. Metoden For at få et mere fyldestgørende billede af hvad opvaskemaskinerne betyder for beboere og medarbejdere, set gennem medarbejdernes øjne, blev det besluttet, at et spørgeskema var den hurtigste og nemmeste måde at indsamle viden fra samtlige medarbejdere. Spørgeskemaet blev udsendt ca. 5 mdr. efter den oprindelige evaluering blev færdiggjort, og blev kun udsendt til personalet. 10 medarbejdere ud af 12, besvarede spørgeskemaet. I spørgeskemaet var der to spørgsmål med åbne svarmuligheder, da det også ønskedes, at lade medarbejderne komme til orde med deres indtryk. Besvarelser Udgangspunktet i denne opfølgning bliver taget i de tre punkter, der findes i konklusionen i hovedevalueringen: - Besparelse af tid på ca min for medarbejderne - Social gevinst for beboerne, som nu bedre kan overskue at invitere gæster på besøg, idet de oplever lejligheden renere - Antistressende virkning på beboerne Besparelse af tid Til dette emne knyttede der sig to spørgsmål. Det første for at afdække, om respondenten overhovedet havde en oplevelse af mere tid til udviklingsarbejde under bostøtte efter opvaskemaskinens indtog. For dem der her svarede ja, åbnede der sig et nyt spørgsmål, som omhandlede det antal minutter, man oplevede, at man sparede. Som det ses i den første figur, er der 50 % af de adspurgte medarbejde, der har en oplevelse af, at have mere tid til andet udviklingsarbejde. I den forbindelse er det relevant at påpege, at der kun er 20 % af medarbejderne, som ikke mener de har fået mere tid overhovedet, og at de sidste 30 % ikke ved, om de har fået mere tid eller ej. I den følgende figur fremgår det, hvor stor en tidsbesparelse de 5 medarbejdere, der svarede ja, oplever. Af figuren til højre kan det læses, at 60 % af medarbejderne oplever en besparelse af tid på min pr. bostøtte. Tallene understøtter derfor udsagnet om besparelser i tid under bostøtte, selvom det kun er 50 % der kan sige, at de oplever en besparelse. En medarbejder pointerer, i forbindelse med ovenstående, følgende: Det er svært at svare på om der er blevet mere tid til andre ting under bostøtten, da det også har den effekt at det er blevet sværere at komme ind nogle steder, da der

9 ikke længere er en opvask at hjælpe med. Det virker dog overordnet som om at det frigiver tid til andre ting. Social gevinst I hovedevalueringen påpegede en af beboerne, at han nu havde rene glas til hans gæster, hvilket gæsterne også selv påpegede. Dette øgede hans lyst til at invitere venner på besøg. I spørgeskemaet bliver medarbejderne også bedt om at forholde sig til, om de oplever at beboerne bedre kan overskue at invitere gæster på besøg. Til det svarer kun 10 % ja og hele 60 % svarer Ved ikke. At så mange svarer ved ikke kan muligvis skyldes, at medarbejderne ikke ser, om beboeren inviterer flere gæster på besøg og hvis beboeren ikke selv italesætter det, kan det være svært at opdage. Antistressende effekt En af forventningerne til opvaskemaskinen var, at den kunne give beboerne mere overskud i hverdagen, som følge af, at opvasken ikke fyldte så meget i bevidstheden mere. Efter at have haft ca. 8 mdr. siden maskinernes installation til at vurdere effekten, oplever 60 % af medarbejderne, at beboere har mere overskud til andre praktiske gøremål i lejligheden, pga. opvaskemaskinen. 20 % mener ikke, at beboerne har fået et større overskud og 20 % har svaret ved ikke. Resultatet støtter godt op om erfaringerne gjort i hovedevalueringen. Øvrige resultater Udover de tre konklusioner fra hovedevalueringen, har spørgeskemaet også afdækket andre interessante tendenser i beboernes brug af opvaskemaskiner. I de to spørgsmål vedr. hvor mange af beboerne, der let kan overskue at fylde og tømme opvaskemaskinen, er svarene ens for begge: 40 % af medarbejderne oplever, at 3 ud af 5 beboere har let ved at overskue både at fylde og tømme. En af medarbejderne skriver: Min oplevelse er at for 2/5 af beboerne er opvaskemaskinen blevet lidt et ekstra skab. Hvor jeg oplever de både har svært ved at få fyldt i og tømt igen, således at der er plads til næste omgang opvask. Hvilket betyder at der stadig hober sig opvask op på køkkenborde og køkkenet stadig ikke fremstår rent og uden luftgener. De tre som jeg oplever har fået mest ud af deres opvaskemaskiner, var også de beboer der på forhånd havde nemmest ved overskue deres opvaske og oprydning/rengøring af køkkenet. Der skal dog tages forbehold for, at for nogle af vores beboer tager det bare væsentlig længere tid, end ved andre, at tillære nye vaner og rutiner. Dermed mener jeg at det er for tidligt at lave en endelig konklusion på, hvorvidt de sidste to beboer har fået noget ud af at få en opvaskemaskine. Medarbejderen påpeger en vigtig ting i hele processen: nemlig at det for nogle af beboerne tager længere tid at tillære sig nye rutiner, end ved andre. Derfor må man også væbne sig med tålmodighed i forbindelse med en proces som denne, og være beredt på, at de mere retvisende resultater nok først kan ses efter en noget længere periode, alt afhængig af borgergruppen. Dette er vigtig læring at tage med sig lignende projekter.

10 Dog er der en umiddelbar afledt effekt, som ikke blev beskrevet meget i den forrige evaluering, da det der ikke gav en mærkbar forskel. 80% af medarbejderne mener nemlig, at beboerne har fået et bedre indeklima, som følge af opvaskemaskinen. For beboernes sundhed, hygiejne mm., er dette et vigtigt resultat og det har ligeledes en stor betydning for medarbejdernes oplevede arbejdsmiljø. Medarbejderne kommenterer også i skemaet, at de oplever, at størstedelen af beboerne drifter og behandler deres maskine godt, og det kun i få tilfælde er nødvendigt, at personalet hjælper med af drifte den. Dette indikerer, at personalet generelt ikke skal bruge ekstra tid på selve det tekniske ved maskinen, men at beboerne selv klarer det. Ligeledes kan det indikere, at beboerne formår at spare penge sammen til salt og afspændingsmiddel, en ting der ellers generelt godt kan være en udfordring for denne borgergruppe. Dette i sig selv er en ganske interessant observation. Afsluttende kommentarer Spørgeskemaundersøgelsen underbygger en række af de resultater, som opstod i den forrige evaluering. Der er ligeledes blevet fremhævet yderligere gevinster såsom indeklimaforbedring, hvilket er med til at skabe yderligere positive gevinster ved maskinen. Dog er det vigtig læring, at det for nogle af beboerne kræver en mere vedholdende indsats i forhold til, at gøre maskinen til en del af rutinen. En medarbejder pointer: Jeg mener ikke, at projektet har kørt længe nok, til at kunne vurdere på disse. Beboerne har det, i nogle perioder, sværere end i andre perioder og kan derved være udfordrede på, at benytte sig optimalt af maskinen. På længere sigt kunne jeg forestille mig, at beboerne har mulighed for at få benyttelse af maskinen mere ind som en daglig rutine. Generelt konkluderes det derfor, at opvaskemaskinerne har haft en positiv effekt både på medarbejdere og beboere og at resultaterne i hovedundersøgelsen er blevet understøttet, om end det kan være svært for medarbejderne at spotte den specifikke sociale gevinst som er fremhævet tidligere.

11 KONTAKT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Enheden for Velfærdsteknologi Bernstorffsgade København V Hjemmeside:

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JustoCat

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JustoCat EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] JustoCat Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Afprøvet juni 2016 november 2016 i CAS3, en del af Center for autisme

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien.

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. april 2016 VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. Indhold Formål med VelfærdsTeknologiskVurdering(VTV):... 3 Hvad er en VTV... 3 Baggrund

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

0,0 vurdering af medicinkassen

0,0 vurdering af medicinkassen 0,0 vurdering af medicinkassen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet medicinkassen. Vurderingen er sket i marts 2016, og har fundet

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Neater Eater. Neater Eater Electric. Personale

Neater Eater. Neater Eater Electric. Personale Neater Eater Neater Eater Electric Personale Jadea v. Janne Mottlau mobil +45 2323 0055 e-mail post@jadea.dk www.jadea.dk Frederiksborgvej 5, baghuset, 3450 Allerød CVR. 2507 2391 Neater Eater Manuel og

Læs mere

Borgere i naturen. Evaluering af Naturstyrelsens samarbejde med Projektenheden Struer kommune

Borgere i naturen. Evaluering af Naturstyrelsens samarbejde med Projektenheden Struer kommune Vestjylland J.nr. 039-00309 Ref. clafi Den 19. september 2014 Borgere i naturen Evaluering af Naturstyrelsens samarbejde med Projektenheden Struer kommune Konklusion: Projektenheden Struer og Naturstyrelsen

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning Evaluering Opland Netværkssted og mentorordning Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Projekt tidlig og målrettet indsats

Projekt tidlig og målrettet indsats Projekt tidlig og målrettet indsats Rapport. Ringsted Kommune September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning s. 3 Præsentation af mål og succeskriterier s. 5 Resultater. s. 6 Konklusion... s. 10 Bilag:

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Underordnede begreber/kategori er. Releva nte kontek ster. Information, aktiv deltagelse. Imple menter ingspro cessen. Informationsnivea u -//-

Underordnede begreber/kategori er. Releva nte kontek ster. Information, aktiv deltagelse. Imple menter ingspro cessen. Informationsnivea u -//- Citater Overordnede begreber/kategor ier Underordnede begreber/kategori er Releva nte kontek ster Problemstillinger Teorier og modeller Egne refleksioner : Inter 1 linje 13-15: overnatningen var god og

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Dato 11.3.2013 Dok.nr. 39458-13 Sagsnr. 13-1314 Ref. MLPE Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Indledning: Idræt og drikkevaner: Børn, unge og voksne skal drikke mindst 1-1½ liter væske om dagen.

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre

Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre Offentligt-privat samarbejdsprojekt mellem hjemmesygepleje og apotek sætter fokus på brug af elektroniske løsninger Af Pernille Dam, Sanne Hansen

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Analyse for Ældre Sagen: Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Rapport Oktober 2008 Indhold Baggrund, formål og metode side 3 Del 1: Konklusion side 4-9 Del 2: Detailresultat side 10-46 Side 2 Baggrund,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag.

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag. Casestudiematrix Forskningsspørgsmål: Hvad sker der på en middagskonference? Analyseenhed: M.konference foregår dagligt fra kl. 13.15-14.00. Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Standard Systemer.

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

VTV af spiseteknologi 0,2 Test

VTV af spiseteknologi 0,2 Test 2016 VTV af spiseteknologi 0,2 Test Ergoterapeut Lotte Madsen 27-06-2016 Indhold Baggrund... 5 Formål... 5 VTV af spise teknologier... 5 Beskrivelse af de valgte teknologier... 6 Neater Eater manuel med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Børnehaven Mellegård, Dus med Naturen, Grindsted skole Dato: D. 1. juni 2010. Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til: Skoleåret 2012 BMV en indeholder de

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

EFFEKT RAPPORT & BUSINESS CASE. DigiRehab er ny velfærdsteknologi med dokumenteret effekt på ældres selvhjulpenhed.

EFFEKT RAPPORT & BUSINESS CASE. DigiRehab er ny velfærdsteknologi med dokumenteret effekt på ældres selvhjulpenhed. EFFEKT RAPPORT & BUSINESS CASE DigiRehab er ny velfærdsteknologi med dokumenteret effekt på ældres selvhjulpenhed. 2 Sådan skaber DigiRehab effekt DigiRehab er et brugervenligt trænings- og analyseværktøj,

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd

Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Ultimo 2011 primo 2012 Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Indledning. Arbejdet med undervisningsmiljøet på Mimers Brønd er en løbende proces, der involverer elever,

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb

Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Mini-analyse af deltagernes sundhedsudvikling ved deltagelse i gruppeforløb og individuelle forløb Fra marts 2012 til oktober 2015 er der gennemført 9 gruppeforløb med i alt 51 deltagere heraf stoppede

Læs mere

Bosch/Siemens de to bedste mærker De identiske modeller fra Bosch og Siemens klarer sig næsten altid bedre end gennemsnittet for opvaskemaskiner. De vasker og tørrer godt med lavt forbrug af vand og strøm.

Læs mere