De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler."

Transkript

1 Anden Aktør 1

2 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse ( mere end 5 års normeret studietid) skal udliciteres til en Anden Aktør kun 7 uger efter at de har ledigmeldt sig. LVU udbudet Udliciteringen af denne gruppe er en skal udlicitering, hvilket betyder at det kommunale jobcenter skal tilbyde dig en Anden Aktør som har indgået en rammeaftale med jobcentret og du skal også kunne vælge mellem en eller flere aktører. Spørg på jobcentret hvem de har indgået aftaler med og undersøg derefter hvilken aktør som passer dig bedst. LVU udbudet har to målgrupper, 1. målgruppe er ledige som er under 30 år og som har en lang videregående uddannelse 2. målgruppe er ledige som er over 30 år og som har en lang videregående uddannelse Service udbudet Er et andet udbud som de kommunale jobcentre kan benytte sig af. Dette udbud er ikke et skal udbud men alene en mulighed som jobcentrene alene kan beslutte at anvende. I dette udbud opereres også med flere målgrupper, hvor det er alder og uddannelse som afgør hvilken aktør kommunerne kan vælge. Her har du også en valgmulighed såfremt jobcentret har indgået aftaler med flere aktører Målgrupperne er : til 29 årige uden uddannelse til 29 årige med en uddannelse til 54årige uden en uddannelse eller en forældet uddannelse til 54 årige med en uddannelse 5. over 55 årige 2

3 Det er suverænt det kommunale jobcenter som beslutter hvilke faggrupper de ønsker der skal udliciteres men også her skal den jobsøgende have en valgmulighed, typisk mellem 2 aktør. Det kommunale jobcenter fastsætter også på hvilket tidspunkt i ledighedsforløbet de ønsker at udlicitere disse grupper på. For begge udbud gælder at varighed for en udlicitering er 1 år Andre muligheder for udlicitering De kommunale jobcentre kan derudover benytte sig at af andre udbud hvor de kan indgå aftaler med færre leverandører. Det kan være en kort udlicitering efter Hurtig i Gang (Hig). Dette udbud er primært begrænset til 13 uger udlicitering i begyndelsen af ledighedsforløbet. Dette udbud kan ikke anvendes til jobsøgere med en lang videregående uddannelse. Formålet med dette udbud er at give jobsøgende tilbud om jobcoachning eller jobsøgningsaktivitet, med samtaler hver 14. dag. Ofte er der ikke en valgmulig mellem flere aktører efter dette udbud Jobsøgningsudbudet De kommunale jobcentre kan derudover efter eget valg benytte sig af aktører som har afgivet tilbud på kortere eller længerevarende jobsøgningsforløb. Ofte er der ikke en valgmulighed efter dette udbud I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste forhold i mødet med anden aktør. Kontaktforløb Hvis du tilmelder dig som ledig enten via nettet eller direkte hos dit lokale jobcenter, kommer du ind i et såkaldt kontaktforløb. Disse forløb kaldes jobsamtaler, fordi fokus i samtalerne er tænkt som et tilbud om at hjælpe dig hurtigst muligt i job. Den første samtale afholdes som oftest i dit kommunale jobcenter, når du har gået ledig i 4 uger. 3

4 Hvis du har en længerevarende uddannelse, vil du umiddelbart efter denne samtale blive udliciteret til en anden aktør. Arbejdsmarkedsstyrelsen har fastsat, at alle med en længerevarende uddannelse skal udliciteres, Jobcentret skal skelne mellem AJKS s medlemmer i forhold til alder og uddannelsesniveau Uanset om du bliver udliciteret eller ej, skal du deltage i det planlagte kontaktforløb. Anden aktør er forpligtiget til at gennemføre kontaktforløbet med dig, og de skal som minimum invitere dig til samtale en gang hver 3. måned. Hvem er anden aktør? I forbindelse med udbud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen har beskæftigelsesregionerne og de kommunale jobcentre samlet indgået aftaler med en række private jobkonsulentfirmaer, som skal fungere som private aktører. I praksis betyder det, at de enkelte kommuner har aftaler med mellem 2 og 5 aktører, som de benytter sig af. Anden aktør bliver inddraget overalt i beskæftigelsesindsatsen: Det vil sige afholdelse af kontaktforløb, jobformidling, aktivering m.m. Det er dog her vigtigt at understrege, at alle aktiviteterne skal tilpasses den enkelte lediges ressourcer og behov, samt at der skal være et klart målrettet jobsigte med indsatsen. Anden aktør og myndighedsrollen Anden aktør er først og fremmest til for at hjælpe dig med at få et job. Anden aktør er også en privat virksomhed, som bliver betalt for at løse opgaver for Jobcentret. Anden aktør har ikke indflydelse på din dagpengeret. Det er os i arbejdsløshedskassen som tager stilling til, om du har ret til dagpenge. Anden aktør er underlagt Forvaltningsloven, Lov om behandling af personoplysninger, og skal overholde reglerne om IT- sikkerhed. Dette betyder, at aktøren har tavshedspligt. 4

5 Anden aktør kan heller ikke indhente oplysninger i arbejdsløshedskassen, da vi også har tavshedspligt. Det betyder, at du selv skal videregive oplysninger mellem arbejdsløshedskassen og anden aktør. Du har i de fleste tilfælde ret til selv at vælge din aktør Når du har fået tilbud om at blive udliciteret, kan du vælge mellem minimum to aktører. Det er derfor en god ide på forhånd at undersøge, hvilke tilbud aktørerne har og hvilken kultur, der hersker hos anden aktør. Passer den kultur til dig og til den del af arbejdsmarkedet, som du er på vej ind på? Brug for eksempel de hjemmesider som aktøren har, eller ring og snak med dem. De vil jo gerne have dig som kunde, så det er op til dig, om du kan bruge dem som leverandør. Spørg for eksempel om de kender din del af arbejdsmarkedet, hvilke varer de har på hylden og hvad de forestiller sig deres rolle er i jeres samarbejde. Hvilke faglig baggrund har konsulenterne? Du vil kunne få hjælp til dit endelige valg i forbindelse med CV samtalen eller i forbindelse med rådighedssamtalen, som afholdes af arbejdsløshedskassen. Hjælp til befordring Som udgangspunkt kan du ikke få befordringstilskud til deltagelse i kontaktsamtale med din aktør. Du kan alene ansøge om befordringstilskud i arbejdsløshedskassen, når du deltager i aktivering aftalt med anden aktør. Dette gælder dog ikke for privat ansættelse i et løntilskudsjob. Udliciteret hvor længe? Når du er blevet udliciteret til en anden aktør gælder aftalen som udgangspunkt for 12 måneder. Det vil sige, at du vender tilbage til din aktør, hvis du i perioden tiltræder en projekt- ansættelse på mindre end et år. Er du startet hos anden aktør og efterfølgende finder ud af, at det ikke fungerer, skal du spørge i dit jobcenter om det er muligt at skifte. Ofte vil det betyde, at du skal klage over din aktør. Hvis du får problemer med din anden aktør, er du velkommen til at kontakte os for at få støtte til at rede situationen ud. 5

6 Dine pligter og dine rettigheder Hovedreglen er, at du skal deltage i aktiviteter din aktør indkalder dig til. Det gælder også de aktiviteter, som arbejdsløshedskassen eller jobcentret indkalder dig til. Du skal give aktøren, de oplysninger som de beder om, hvis det har relevans for deres muligheder for at hjælpe dig til at finde et arbejde. Hvis du ikke deltager i aktiviteterne eller afviser at deltage i aktiviteten, skal din aktør meddele det til arbejdsløshedskassen via de kommunale jobcenter Det er altid os i arbejdsløshedskassen og aldrig jobcentret eller anden aktør som afgør, om du har ret til dagpenge, eller om dit manglende fremmøde skal have andre konsekvenser for dine dagpenge. Vi undersøger altid indberetningerne ved at spørge dig med flere hvad der er sket siden der er kommet en indberetning. Din jobplan Du skal tage imod et aktiveringstilbud når dette afgives af enten din anden aktør eller dit kommunale jobcenter. Aktiveringsperioden indtræder på forskellige tidspunkter alt afhængig af din alder og din ledighed anciennitet. Er du under 30 år og har du en uddannelse skal du have et sammenhængende aktiveringstilbud efter 13 ugers ledighed og dette tilbud skal have en varighed på sammenhængende 26 uger. Tilbuddet kan godt være sammensat af flere typer tilbud i kombination, fx jobsøgningskursus, virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Du skal dog være opmærksom på at du først kan anvende private løntilskud efter ½ års ledighed. Er du over 30 år er der ikke så skrappe krav til tidlig aktivering, dog skal du have et tilbud senest efter 39 ugers ledighed. Nogle aktører vælger dog at give dig et tilbud førend du har været ledig i 39 uger. Er du fyldt 60 år, skal du have et tilbud senest efter 26 ugers ledighed. 6

7 Anden Aktør og Jobplaner Er du udliciteret til anden aktør er det dem, du skal aftale din jobplan med. Jobplanen skal indeholde dit beskæftigelsesmål og en beskrivelse af de tilbud, som skal anvendes for at du opnår dette mål. Jobplanen er et resultat af en forhandling mellem dig og din aktør eller dit jobcenter. Det betyder, at jobplanen skal laves i samarbejde med dig, men du har ikke vetoret i forhold til aktørenstilbud. En klage over en jobplan har ikke opsættende virkning Hvis du selv har konkrete ønsker/forslag til din jobplan, kontakt da din aktør. Det er også muligt at få råd og vejledning fra os i forbindelse med blandt andet CV- og rådighedsmøder. Anden aktør har mulighed for at bruge: virksomhedspraktik offentlig og privat løntilskud opkvalificering/vejledning som redskaber, når du skal have en jobplan. Det bedste argument for at få bevilliget kortere eller længerevarende uddannelse er, at du kan dokumentere, at en arbejdsgiver vil ansætte dig, hvis du får bevilliget og gennemfører uddannelsen. I takt med at vi kender hvilke aktører jobcentrene vælger at anvende vil vi holde dig orienteret på vores hjemmeside Reglerne omtalt i denne pjece Regelgrundlaget for denne pjeces informationer om anden aktør kan du finde i arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 58 af 27. januar 2011 om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 7

8 8 3. december 2011

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere