Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version"

Transkript

1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Sygedagpenge Kontanthjælp Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper Integration af voksne Revurdering august indarbejdet version 2: ØU : Godkendt, at forslag a 1500.a 5.71 Sygedagpenge indarbejdes i det samlede budget a 5.73 / 5.75 Kontanthjælp forslag a 5.78 Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede a 5.80 Revalidering a 5.81 Fleksjob og ledighedsydelse a 5.82 Ressourceforløb og Jobafklaring a Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper a Integration af voksne flygtninge / indvandrere

2 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF Social- og sundhedsudvalget - indarb.ændr. Version Indarbejdet version Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte Enkeltydelser SSU : Nr anbefales Revurdering august indarbejdet version SSU : 2000.a Tilbud til flygninge Nr a a fremsendes til 2001.a 5.67 Personlige tillæg videre politisk drøftelse 2002.a Førtidspensioner a Boligstøtte a 5.72 Enkeltydelser Børneudvalget - indarb.ændr BU : Anbefales Indarbejdet version 1 Kontante ydelser - Børn Tabt arbejdsfortjeneste mv Tilbud til børn og unge med særlige behov Uledsagede flygtningebørn Overførselsudgifter - indarb.ændr.ialt

3 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF Overførselsområdet - Version ØU : Drøftet Sygedagpenge / 5.75 Kontanthjælp Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper Integration af voksne flygtninge / indvandrere ØU : Godkendt, at forslag a indarbejdes i det samlede budget a 5.71 Sygedagpenge forslag a 5.73 / 5.75 Kontanthjælp a 5.78 Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede a 5.80 Revalidering a 5.81 Fleksjob og ledighedsydelse a 5.82 Ressourceforløb og Jobafklaring a Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper a Integration af voksne flygtninge / indvandrere

4 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 / 12 aug Politikområde Kontante ydelser Sygedagpenge i alt: Sygedagpenge version 1: a Revurdering august: Basisbudget 2015: Basisbudgettet for 2015 svarer til 211 helårspersoner på sygedagpenge. Heraf er 18 helårspersoner sygemeldte i mere end 52 uger - hvilket betyder, at udgiften afholdes fuldt ud af kommunen. Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 er beregnet på baggrund af 217 helårspersoner, heraf 11 helårspersoner i mere end 52 uger. Fra 1. juli 2014 træder sygedagpenge-reformen i kraft. Det betyder blandt andet, at nogle af de sygemeldte får ret til jobafklaring. Det har i første omgang ikke betydning for antallet af personer, men forsørgelsesydelsen kan være forskelllig. Det er der taget højde for i dette første budgetforslag 2015 ud fra den viden, vi har lige nu. Der tegner sig nu et billede af, hvor mange sygemeldte personer, der får ret til jobafklaring. Antallet af sygedagpengemodtagere er derfor reduceret til 197 helårspersoner, heraf 11 helårspersoner i mere end 52 uger. Budget til de resterende 20 helårspersoner overføres til Jobafklaringsforløb, som styringsmæssigt hører under del-politikområdet "Ressourceforløb" (skema 1505.a)

5

6 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 / 12. aug Politikområde Kontante ydelser Kontanthjælp i alt: / 5.75 Kontanthjælp version 1: 5.73 Passiv Aktiv a 5.73 / 5.75 Revurdering august: 5.73 Passiv Aktiv Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til 389 helårspersoner på kontanthjælp og 31 helårspersoner i løntilskud. Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 svarer til 381 helårspersoner på kontanthjælp og 17 helårspersoner i løntilskud. Budgetforslaget er fordelt på 144 unge helårspersoner (under 30 år) på uddannelseshjælp, og 237 voksne helårspersoner. De unge på uddannelseshjælp får en væsentlig lavere ydelse end før kontanthjælpsreformen, hvor en stor del af de samme personer - alt andet lige - ville have fået kontanthjælp med forsøger- / ejforsørger takst. Antallet af helårspersoner på kontanthjælp reduceres til 367, fordelt på 128 unge (under 30 år) på uddannelseshjælp og 239 voksne helårspersoner. Samtidig forventes flere personer i aktivering, hvilket har en refusionsmæsssig betydning: 55% af alle kontanthjælpsmodtagere forventes at være i aktvering og over halvdelen af disse vil være i en aktiveringsform, som udløser 50% statsrefusion af forsørgelsesudgiften.

7 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 /12. aug Politikområde Kontante ydelser A-dagpenge i alt: A-dagpenge til forsikrede, v. 1: A-dagpenge Midlertidig uddannelsesordning a Revurdering august: A-dagpenge Midlertidig uddannelsesordning Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til 270 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering (KMF). Midlertidig uddannelsesordning for personer med opbrugt dagpengeret er budgetteret på baggrund af budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 svarer til 290 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering. Midlertidig uddannelsesordning for personer med opbrugt dagpengeret blev i første omgang forlænget, men ophører inden Der er til gengæld indført en ny Arbejdsmarkedsydelse (ARMY). Budgetforslaget svarer til, at 17 helårspersoner kan modtage Arbejdsmarkedsydelse i Gennemgangen af budgetforslaget har vist, at antallet af helårspersoner på A-dagpenge kan reduceres med 10 helårspersoner, således at 280 helårspersoner forventes at modtage A-dagpenge med kommunal medfinansiering i Øvrige forudsætninger er uændrede.

8 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 / 12. aug Politikområde Revalidering Revaliering i alt: Revalidering version 1: a 5.80 Revurdering august: Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til 24 helårspersoner på revalideringsydelse, 2 helårspersoner i løntilskud og 9 helårspersoner i virksomhedspraktik. Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 svarer til 24 helårspersoner på revalideringsydelse, 1 helårsperson i løntilskud og 9 helårspersoner i virksomhedspraktik. Efter revurderingen svarer budgetforslag 2015 til 24 helårspersoner på revalideringsydelse, 1 helårsperson i løntilskud og 4 helårspersoner i virksomhedspraktik.

9 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 / 12. aug Politikområde Revalidering Fleksjob/ LY i alt: Fleksjob/ ledighedsyd. v.1: a 5.81 Revurdering august: Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til 213 helårspersoner i fleksjob efter gamle regler, 89 helårspersoner i fleksjob efter nye regler samt 42 helårspersoner på ledighedsydelse. Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 svarer til 179 helårspersoner i fleksjob efter gamle regler, 96 helårspersoner i fleksjob efter nye regler samt 55 helårspersoner på ledighedsydelse. Fleksjob efter nye regler er billigere end fleksjob med tilskud efter gamle regler, så udgiften vil - alt andet lige - falde i takt med, at de gamle fleksjob ophører og erstattes af nye. Antallet af personer på ledighedsydelse øges til 61 helårspersoner. En del af stigningen ses på personer, som har modtaget ledighedsydelse i mere en 18 måneder, hvorefter der er fuld kommunal finansiering af udgiften. Det samlede antal personer, som er i aktivering mens de modtager ledighedsydelse, forventes at stige lidt, men antallet af personer i virksomhedsrettet aktivering, som udløser høj statsrefusion, er faldende.

10 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 / 12. aug Politikområde Revalidering Ressourceforløb og Jobafklaring i alt: Ressourceforløb version 1: a 5.82 Revurdering august: Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til 38 helårspersoner i ressourceforløb. Gennemsnitsydelse til forsørgelse er kr. Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 svarer til 37 helårspersoner i ressourceforløb. Gennemsnitsydelse til forsørgelse er kr. Rehabiliteringsteamet er nu kommet godt i gang og derfor justeres forventningen til udviklingen i antallet af ressourceforløb. Budgetforslag 2015 svarer efter revurderingen til 63 helårspersoner. Gennemsnitsydelsen justeres til kr. pr. helårsperson, svarende til den aktuelle gennemsnitsudgift i De nye jobafklaringsforløb, som er kommet med ændringen af sygedagpengeloven pr , hører under dette del-politikområde. Der forventes 20 helårspersoner i jobafklaringsforløb til en gennemsnitspris på kr. Budgettet til sygedagpenge er samtidig reduceret med 20 helårspersoner (skema 1500.a)

11 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 / 12. aug Politikområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering i alt: Aktivering af ledige - på tværs af målgrupper v.1: a Revurdering august: Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 bygger på forventet regnskab 2013 ved budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj Udvalgte forudsætninger: Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU): Mentor: Arbejdsmarked Brobygning: Kommunale løntilskudsjob, forsikrede ledige: Statslige/regionale løntilskudsjob til forsikrede: Private løntilskudsjob til forsikrede ledige: 25 helårspersoner 17 helårspersoner 23,5 helårspersoner Eget mentorkorps + mentor i virksomhedscentre Rammebudget 21 helårspersoner 2 helårspersoner 7 helårspersoner Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 bygger på forventet regnskab 2014 ved budgetopfølgning nr. 1, pr. 28. februar Udvalgte forudsætninger: Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU): Mentor: Arbejdsmarked Brobygning: Kommunale løntilskudsjob, forsikrede ledige: Statslige/regionale løntilskudsjob til forsikrede: Private løntilskudsjob til forsikrede ledige: 18 helårspersoner. Ret til ARMY skal først bruges, hvilket udsætter tilgangen til seniorjob. 4 helårspersoner. Ordningen er ændret, og ikke længere økonomisk attraktiv for borgeren. 25,68 helårspersoner. Der er indført loft over statsrefusion af udgifterne til mentor, hvilket har medført en omlægning til andre opgaver for eget personale. Desuden kun udgift til 2 virksomhedscentre. Ingen ændringer. 10 helårspersoner 1 helårsperson 7 helårspersoner De første beskrivelser af den kommende beskæftigelsesreform indeholder væsentlige ændringer i refusionsreglerne. Det kommer formentlig til at betyde, at statsrefusionen for vejledning og opkvalificering helt bortfalder og kun de virksomhedsrettede tilbud berettiger til statsrefusion. Virkningerne af beskæftigelsesreformen er ikke indregnet i dette første budgetforslag, idet vi foreløbig kender for få detaljer om den endelige ordlyd i reformen. Ændringerne består primært af almindelig tilretning som følge af diverse lovændringer. Kun én forudsætning er ændret: Private løntilskudsjob til forsikrede ledige: 10 helårspersoner.

12 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 / 12. aug Politikområde Integration af voksne Integration i alt Integration af flygtninge v.1: a Revurdering august: Basisbudget 2015: Basisbudget 2015 svarer til forventet regnskab 2013 ved budgetopfølgning nr. 2, pr. 31. maj Dertil er lagt forventede udgifter til en flygningekvote på 25 personer i Budgetforslag 2015: Budgetforslag 2015 er baseret på forventet regnskab 2014 pr. april 2014 tillagt udgifter til en forventet flygtningekvote på 34 i Vi kender ikke flygtningekvoten for 2015 endnu, men kvoten for 2014 er øget til 34 personer, så vi forudsætter, at kvoten også kommer til at ligge i den størrelse i Dertil kommer ansøgte og bevilgede familiesammenføringer på 22 personer indtil videre i Kontanthjælp til flygtninge og familiesammenførte individbudgetteres. Der forventes 152 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 116,04 helårspersoner. Stevns Kommune har fået tildelt en kvote på 24 flygtninge i Budgettet til forsørgelsesudgifter er nedjusteret i overensstemmelse hermed. Til gengæld forventes udgifterne til danskuddannelse at blive endnu højere end beregnet i Version 1. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 108 helårspersoner.

13 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF SSU : Overførselsområdet Version Nr anbefales Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte Enkeltydelser Revurdering august SSU : Nr a a fremsendes til 2000.a Tilbud til flygninge videre politisk drøftelse a 5.67 Personlige tillæg a Førtidspensioner a Boligstøtte a 5.72 Enkeltydelser

14

15 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 / 20. august 2014 Politikområde Tilbud til flygtninge Overførselsudgifter Flygtninge i alt: Tilbud til flygtninge v.1: Tolkeudgifter 5.61 Enkeltydelser 5.61 Sygebehandling 5.61 Transport 5.61 Hjælp i særlige tilfælde 5.65 Repatriering 2000.a Flygtningekvoten er øget til 34 i 2014 og forventes at være i samme niveau i Generelt modtager Stevns kommune enlige flygtninge. Tolkeudgifter: Tolkeudgifterne er fastsat på samme baggrund som i Budgetopfølgning 1 i 2014, med baggrund i det faktiske forbrug i sidste kvartal 2013 og de første måneder i Der forventes ingen yderligere ændringer i niveauet i 2015, da udgangspunktet er flygtningekvoten. Enkeltydelser: Enkeltydelser handler hovedsageligt om etablering i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Etablering af en flygtning koster i gennemsnit kr. til 34 personer. Hertil kommer eventuelt behov for tøj og sko mm. Sygebehandling. Udgifterne til sygebehandling har de sidste par år ligget under budgettet. Behovet for sygebehandling forventes at stige - dog kun til det niveau budgettet er. Ingen ændringer Transport: Udgiften til transport forventes at stige. I 2015 er der i alt 56,25% af 32 helårspersoner der modtager tilskud til kørsel til undervisning. Udgiften omregnes i forhold til det samlede forventede antal flygtninge og familiesammenføringer der kommer i 2014 og forventes i 2015, således at 56,25% af alle flygtninge har indregnet en udgift til transport til undervisning. Hjælp i særlige tilfælde: Udgiften til hjælp i særlige tilfælde er tilbagebetalingspligtig. Udgiften udgjorde efter de første måneder i kr.budgettet i 2015 forventes at ligge på samme niveau som budgetopfølgning Repatriering: Der forventes ingen udgifter til repatriering i Kvoten for 2015 er fastsat til 24 personer, og budgetforslaget justeres i øvrigt på baggrund af bop 2, Repatriering: 1 familie er bevilget økonomisk hjælp til repatriering i 2015.

16 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 / 20. august 2014 Politikområde Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg v a 5.67 Revurdering august: Der forventes ingen ændringer vedrørende personlige tillæg til pensionister. Revurderingen giver ikke anledning til ændring af budgetforslag 2015.

17 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 / 20. august 2014 Politikområde Førtidspensioner og personlige tillæg 2002 Førtidspensioner i alt: Førtidspensioner v.1: 5.68 FØP 50% KMF FØP 65% KMF før FØP 65% KMF efter a 5.68 FØP 50% KMF FØP 65% KMF før FØP 65% KMF efter Førtidspensioner udbetales af Udbetaling Danmark, og Stevns kommune betaler en medfinansiering på henholdsvis 50% og 65% af udgifterne. Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering: Pr. 1. januar 2015 forventes 92 førtidspensionister. Der forventes en afgang på -4 i Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før : Pr. 1. januar 2015 forventes 129 førtidspensionister. Der forventes en tilgang på 7 i Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter : Pr. 1. januar 2015 forventes 515 førtidspensionister. Det forventes, at der tilkendes 30 nye førtidspensioner hvert år, men ifølge KMD's budgetstøttelister vil der være en tilsvarende afgang hvert år. En 'Stevnsk' førtidspensionist koster gennemsnitligt kr. pr. år. Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering: Pr. 1. januar 2015 forventes 88 førtidspensionister. Der forventes en afgang på -1 i Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før : Pr. 1. januar 2015 forventes 128 førtidspensionister. Der forventes en tilgang på 10 i Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter : Pr. 1. januar 2015 forventes 513 førtidspensionister. Det forventes, at der tilkendes 30 nye førtidspensioner hvert år, og ifølge KMD's budgetstøttelister vil der være en afgang på -7 i En 'Stevnsk' førtidspensionist koster gennemsnitligt kr. pr. år.

18

19 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 / 20. august 2014 Politikområde Boligstøtte og enkeltydelser Boligstøtte i alt: Boligstøtte, version 1: 5.76 Boligydelse Boligsikring a Revurdering august: 5.76 Boligydelse Boligsikring Boligstøtte udbetales af Udbetaling Danmark og Stevns Kommune betaler en medfinansiering på henholdsvis 25% på boligydelse og 50% på boligsikring. Boligydelse: Budget 2015 er beregnet på baggrund af aktuel udgift januar - april Budgetforslaget svarer til ca. 836 månedlige sager. Boligsikring: Budget 2015 er beregnet på baggrund af aktuel udgift januar - april Budgetforslaget svarer til ca. 526 månedlige sager. Boligydelse: Budget 2015 er beregnet på baggrund af aktuel udgift januar - juli Budgetforslaget svarer til ca. 852 månedlige sager. Boligsikring: Budget 2015 er beregnet på baggrund af aktuel udgift januar til juli Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager.

20 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 / 20. august 2014 Politikområde Boligstøtte og enkeltydelser 2004 Enkeltydelser i alt Enkeltydelser version 1: a 5.72 Revurdering august: Der forventes ingen ændringer vedrørende enkeltydelser. Lovændring på kontanthjælpsområdet betyder, at unge under 30 år, som har fået reduceret forsørgelsesgrundlaget på grund af kontanthjælpsreformen, får ret til ekstra huslejehjælp. Budgetforslaget bygger på bemærkningerne til lovforslaget.

21 Indarbejdet ændringer Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF Kontante ydelser - Børn Tabt arbejdsfortjeneste mv BU : Anbefales Tilbud til børn og unge med særlige behov Uledsagede flygtningebørn BU : Anbefales I alt

22 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Børn Indarbejdede ændringer vedr. overførselsudgifter Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Ændringsforslag Tabt arbejdsfortjeneste mv Forsørgelse af børn med med nedsat funktionsevne Der er taget udgangspunkt i det forventede udgiftsniveau i den første budgetopfølgning i 2014, som medfører et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forrhold til basisbudget Tabt arbejdsfortjeneste Der er taget udgangspunkt i nuværende kendte børn, hvor forældrene får hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste sammenholdt med forventet regnskab Dette medfører et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Hjemmetræning (udgifter i forbindelse med køb af træningsreskaber, kurser, hjælpere mv.) Der forventes 2 helårspersoner á kr. Dette medfører et lille merforbrug på 0,05 mio. kr. Refusion Der er 50% refusion på området, undertagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre sager. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Samværsret med børn Forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Tabt arbejdsfortjeneste Hjemmetræning Refusion I alt

23 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov Indarbejdede ændringer vedr. overførselsudgifter Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Ændringsforslag Uledsagede flygtningebørn Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn mv. Ingen Refusion Der er 100% refusion på området Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn mv Refusion I alt 0 0 0

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4. Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902

Læs mere

Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner

Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet -2.902-2.902-2.902-2.902 Nr. 2000-2004

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat om overførselsudgifter Basisbudget

Notat om overførselsudgifter Basisbudget Notat om overførselsudgifter Basisbudget 2018-2021 16. august 2017 Resumé I henhold til procesplanen for Budget 2018-2021 besluttet af Byrådet, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden, ny lovgivning,

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere