Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra"

Transkript

1 Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra) er blevet børsnoteret den 31. marts Det betyder, at du kan købe investeringsbeviserne igennem din netbank eller igennem din rådgiver ved brug af fondskoden DK Find fondskoden i netbanken: Det er forskelligt, hvordan der kan søges på Investin Demetra afhængigt af, hvilket pengeinstitut du bruger. I nogle pengeinstitutter kan der søges på fondskoden DK eller I andre pengeinstitutter kan der kun søges på navnet. Nedenfor gives eksempler på søgeord i forskellige pengeinstitutter: Pengeinstitut Søgeord Fondskode Alm. Brand Bank Investin Demetra eller Investin Jyske Bank Investin Demetra eller Investin Sydbank Investin Demetra eller Investin Nordea Investin Demetra eller Investin Danske Bank Investin Demetra Den Jyske Sparekasse Investin Demetra eller Investin DK Hvis du ikke kan finde Investin Demetra i din netbank, kan du kontakte din bankrådgiver og forespørge på, om Investin Demetra er oprettet i pengeinstituttets netbank. Køb via Finanshuset Demetra med ordreblanket Det er også muligt at købe gennem Finanshuset Demetra. Det kan ske med udfyldelse af en ordreblanket, udfyldelse af egnethedstest og fremsendelse af ID, som beskrevet i nedenstående. 1) Ordreblanketten i bilag 1 skal udskrives og udfyldes med følgende: a. Købsbeløb incl. kurtage eller antal investeringsbeviser. b. Navn og adresse, Cpr. Nr eller Cvr nr. c. Kontoen handelsbeløbet skal trækkes fra. d. Depotet, som investeringsbeviserne skal indlægges på. e. Afkryds om det er pensionsmidler, frie midler eller virksomhedsmidler af hensyn til indberetning af den korrekte skattekode til skattevæsenet.

2 f. Dato og underskrift. Den underskrevne ordreblanket sendes pr. post til Finanshuset Demetra, Torvet 1A 3. sal, 8600 Silkeborg eller scannes og sendes pr. mail til Ordreblanketten fremsendes sammen med ID, der består af en kopi af kørekort eller pas samt sygesikringsbevis. 2) Egnethedstest i bilag 2 I forbindelse med køb af investeringsbeviser er det vigtigt, at du får fastlagt din risikoprofil, investeringshorisont og kendskab til de finansielle markeder i en egnethedstest. Egnethedstesten i bilag 2 skal udskrives og udfyldes under vejledning af Finanshuset Demetra, der kan kontaktes på tlf Den underskrevne egnethedstest fremsendes til Finanshuset Demetra sammen med ordreblanket og ID, som beskrevet ovenfor. Investeringsforeningen Investin, Afdeling Demetra har gul risikomærkning svarende til mellem risikovillighed i egnethedstesten. Der er en anbefalet investeringshorisont på 7 år svarende til en mellem eller lang investeringshorisont. Hvis din risikovillighed er lav og investeringshorisonten ligger under 4-7 år, kan det ikke anbefales at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen. Du er meget velkommen til at kontakte Finanshuset Demetra for vejledning omkring køb og salg af investeringsbeviser. Kontakt: Peter Jensen, Cand. Oecon, tlf , mobil: , mail: (Se bilag 1 og bilag 2 på de efterfølgende sider)

3 Ordreblanket (bilag 1) Ordreblanket til brug ved køb af investeringsandele i Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Undertegnede ønsker at købe andele á nominelt 100 : Afd. Demetra, fondskode DK Antal stk. eller for beløb (incl. kurtage) Investor Navn & evt. stilling Adresse Postnr. og by CPR/CVR nr. Telefon Betaling Depot Beløbet ønskes hævet på min konto Andele ønskes indlagt i mit depot Pengeinstitut Pengeinstitut Reg. nr. Kontonr. VP-depotnr. Kontaktperson Andelene skal noteres på navn i foreningens medlemsprotokol Telefonnummer Pension: Frie midler/selskab: Jeg giver hermed Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S tilladelse til at sende markedsførings- materiale herunder nyhedsbreve per og/eller post til undertegnede. Du accepterer hermed nedenstående vilkår for udførelse af denne ordre Som investor vil du af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S (herefter Demetra ) blive kategoriseret som detailkunde i relation til udførelsen af denne ordre, som du afgiver på eget initiativ uden forudgående modtagelse af investeringsrådgivning. Ordren udføres af Demetra på vegne af dig som en execution-only -ordre i henhold til Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Demetra er derfor ikke forpligtiget til at udøve nogen form for forudgående investeringsrådgivning vedrørende dette produkt, eller til at vurdere produktets hensigtsmæssighed for dig, som investor. Ved underskrift af ordreblanket giver du Demetra fuldmagt til at gennemføre denne ordre, og du accepterer selskabets ordreudførelsespolitik. Ved underskrift accepterer du, at Demetra giver oplysninger om vilkår, prisoplysninger, produktbeskrivelse, interessekonflikter og ordreudførelsespolitik på selskabets hjemmeside Demetras adresse er Torvet 1A, 3. sal, 8600 Silkeborg, DK. Du giver som investor samtykke til, at Demetra videregiver denne ordreblanket med kopi af legitimation (se nedenfor) til Jyske Bank, der vil gennemføre ordren til afdelingens aktuelle emissionspris. Du vil modtage en handelsbekræftelse (nota) fra Jyske Bank eller eget pengeinstitut. (Dit eget pengeinstitut vil eventuelt opkræve et gebyr for at indlægge andelene i dit depot). Afdelingen er optaget til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens prospekt kan hentes på eller og ved underskrift vedkender du som investor at have gjort sig bekendt med indholdet af prospektet. Investeringsforening Investin, afdeling Demetra har risikomærkningen gul i henhold Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning. Krav om legitimation og advisering af pengeinstitut Er denne ordreafgivelse din første til Demetra skal du fremsende kopi af gyldig billedlegitimation. Som gyldig billedlegitimation accepteres kopi af kørekort eller pas samt sygesikring. For selskaber skal selskabsrapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedlægges. Demetra forbeholder sig ret til at indhente yderligere legitimation. For at ordren kan gennemføres og afvikles bedes du venligst advisere dit eget pengeinstitut om køb af andele. Dato og underskrift Dato Underskrift Ordreblanket og legitimation sendes eller mailes til Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S, Torvet 1A, 1. sal, 8600 Silkeborg. Tlf: JA: NEJ:

4 Bilag 2 - Egnethedstest Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Investeringsprofil 1. Kundeoplysninger Firmanavn: CVR. Nr./Cpr. Nr.: Beslutningstagers navn: Beslutningstagers stilling: Beslutningstagers uddannelse og øvrig relevant faglig baggrund: 2. Formuefordeling (eller vedlæg seneste årsregnskab) Indtjening/ disponibel indkomst: Omsætning/Indkomst: Aktiver Frie Midler: Kontant Indestående Depot Andet I alt Investeringer Fast Ejendom Andet I alt Forpligtigelser Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Balance Forpligtigelser: Garantier/Leasingaftaler Samlet Formue I alt Pengeinstitut:

5 3. Kendskab til og erfaring med investeringer Har du erfaring med følgende handelsformer: 1. Børshandler Ja Nej 2. Strakshandler Ja Nej Har du erfaring med følgende ordretyper: 1. Markedsordrer Ja Nej 2. Limiterede Ordrer Ja Nej Hvilken erfaring/kendskab har du til følgende ikke komplekse værdipapirer: (Afkryds hvor relevant): Hvor ofte har du handlet det seneste år Erfaring Kendskab Jævnligt Sjældent Aldrig Aktier Obligationer Investeringsforeninger Hvilken erfaring/kendskab har du til følgende komplekse finansielle instrumenter: (Afkryds hvor relevant): Forklaring til skema her under A. En ret til at købe aktier på et givet tidspunkt og til en given pris B. Warrant kaldes på dansk for en tegningsret eller en tegningsoption. En warrant er en ret ikke en pligt- til at kunne købe aktier til en på forhånd aftalt kurs (udnyttelseskursen) i en nærmer aftalt periode (udnyttelsesperioden). C. En selvstændig finansiel transaktion, der kan benyttes til omlægning af rente- og valutabasis for såvel aktiver som passiver. D. En terminsforretning er en bindende aftale om køb og salg af valuta. Dette sker til en fast kurs og på en fremtidig dato, og er således en sikring mod uventede valutaudsving. E. Se punkt B. Futures A) Optioner B) Warrant C) Valutaswaps D) Valutaterminer E) Valutaoptioner E) Hvor ofte har du handlet det seneste år Erfaring Kendskab Jævnligt Sjældent Aldrig

6 4) Investeringshorisont Frie Midler Kort (1-3år) Mellem (4-7år) Lang (+7år) 5) Risikovillighed Risiko Lav Mellem Høj Definition -Jeg er generelt en forsigtig type -Jeg er tilfreds med et afkast, der kun er lidt over, hvad jeg eller kan få på en bankkonto -Jeg er klar over, at værdien af mine investeringer kan svinge undervejs, og at der i perioder kan være negative afkast -Jeg er villig til at tage en risiko mod en forventning om et afkast, der er bedre end en obligation og en fast rente -Udsving i kursværdien på min investering giver mig ikke søvnløse nætter. -Jeg ønsker samlet set et højt afkast, og er godt klar over, at det medfører højere risiko, hvilket kan medføre tab på mine investeringer. 6) Bemærkninger/formål med investeringen Jeg forpligter mig ved min underskrift til straks at underrette Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S (Demetra i det følgende) om væsentlige ændringer i ovenstående forhold. Jeg er indforstået med, at såfremt jeg ikke giver Demetra alle oplysninger til brug for denne investeringsprofil, kan Demetra ikke yde mig den investeringsrådgivning samt porteføljepleje og den beskyttelse, jeg som detailkunde har krav på i henhold til lovgivningen. Dato Kundens underskrift: Dato Rådgiverens underskrift:

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

KUNDEOPRETTELSESBLANKET

KUNDEOPRETTELSESBLANKET VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE Før du udfylder og underskriver formularen, skal du være sikker på, at du har læst og forstået al information, som du har modtaget om en Saxo Privatbank handelskonto, herunder

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest Afdeling Globus 02 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus Sammenhæng mellem pris og afkast Forestil Dem en hel enkel investering, hvor Deres

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere