GENERATION Y. Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning LÆS BLANDT ANDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERATION Y. Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning LÆS BLANDT ANDET"

Transkript

1 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Rapport #2/2012 GENERATION Y LÆS BLANDT ANDET Jeg mener derimod, at den spirende elitekultur kan få langt større konsekvenser end de få, der klynker og klager og ikke forstår, hvorfor jobbene ikke falder ned i hænderne på dem. (Aqbal Amiri, 18 år, medlem af Akademiet for Talentfulde Unge) Individualisering er ikke nødvendigvis udtryk for egoisme og er derfor ikke en modtrend til de mange sociale fællesskaber og det samfundssind, der også kendetegner generationen. (Klaus Æ. Mogensen, Fremtidsforsker) Millennials are the first generation since the Greatest ( ) generation that likes to build (social institutions that is). Building for the sheer pleasure of building, and because the possibilities exist. Nothing describes the motivation behind the creation of Facebook better than because it was possible. (Venkatesh Rao, tidligere Senior Researcher hos Xerox)

2 Iran-Iraq war (first Persian gulf war) ( ) Olof Palme 1986 The Kosov Apartheid ( ) 1982 Commodore 64 (indeholder en 8-bits 6510-mikroprocessor (På 0,987 MHz for PAL verisonen og MHz for NTSC versionen), har 20 Kb ROM og 64 Kb RAM) (from 80s and onwards) Third-wave feminism AIDS S Berlin wall (1989) Dolly the sheep ( Chernobyl disaster (1986) 1981 MTV Madonna, Michael Jackson, Prince, Queen, Duran Duran Nintendo game consol 1989 NAFTA (1994) GPS (1994) 1981 IBM PC 1984 First Macintosh Euro (1995)

3 o war ( ) 9/11, Al Qaeda - Osama bin Laden, Terrorism 2011 Talking about a new tech bubble groupon.com netflux.com GameFly.com Zynga.com Netscape.com Zipcar.com Afghan war (2001 october) addam Hussein (in power ) Swine flu H1N1 (2009) (1999) Columbine Massacre Ipod (2001) Iraq war Global financial crisis ) - DNA identification (1984), Human genome project (1990) Reality TV Big brother (1999) Global Warming Mobile American Idol (2002) Barack Obama (2008-) Instant messaging Youtube (2005) E-commerce Google (1998) Facebook (2004) Twitter (2006) Energy crisis

4

5 GENERATION Y Forord 3 Optakt 4 Delusion Dwellers 10 Generation Y typegalleri 12 Brev fra eliten 14 Paneldebat 16 Hvad motiverer 31 Det kendte og ukendte paradigme 36 Outro 39 Megatrendkatalog 44

6 6

7 FORORD Instituttet for Fremtidsforskning dedikerer denne medlemsrapport til generationen, der så ud til at kunne få det hele, men som i dag omtales som Generation Lost og Outcast Generation. Vi beskæftiger os med Generation Y, der med Generation Z lige i hælene, bliver fremtidens arbejdsstyrke. Over de næste 10 år vil de på flere niveauer forandre vores organisationer og måder at arbejde på. Derfor er det heller ikke underligt, at vi har bemærket en fornyet og voksende global opmærksom mod generationen. Særligt blandt topledere, VP s og partnere, der alle søger svar og indblik i de 18 til 32-åriges præferencer. De giver udtryk for, at de intuitivt mærker, at der er noget nyt på færde hos de unge medarbejdere. Om der er det, hvad det er, og hvordan Generation Y vil ændre organisationskulturen, bliver hovedtemaet i denne rapport. En stor tak til alle bidragydere og ikke mindst til Instituttet for Fremtidsforsknings Generation Y panel, der har bidraget med både indsigtsfulde og overraskende perspektiver på den generation, de tilhører. Under rapportens tilblivelse har vi ført en debat på Facebook med panelets medlemmer, og rapporten hører til i co-creation genren. Indholdet bygger på fortløbende interaktion og involvering af panelet. Sigtet med at offentliggøre debatten er at give indblik i, hvordan de unge selv vil beskrive deres livsvilkår, drømme for fremtiden og jobønsker. I slutningen af rapporten ser vi på Generation Y og de generelle udviklinger i samfundet, der er drevet af megatrends som økonomisk vækst, vidensudvikling, digitalisering, teknologisk udvikling og individualisering. Rigtig god fornøjelse! Redaktionen Modsatte side: Verdens første mobiltelefon? Britiske filmarkiver har offentliggjort et foto af unge piger med - påstås det - verdens første mobiltelefon. Billedet er fra 1922 og vist i the Daily Telegraph, maj Kilde: RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 / 7

8 8 OPTAKT

9 Både den mediebårne karakteristik af Generation Y og den forskningsbaserede har tendens til at fremhæve, at Generation Y er overforkælede, hyper-individualistiske, egoistiske, overbeskyttede unge, der aldrig har mødt modstand og derfor heller ikke forestiller sig, at der er noget, de ikke kan udrette. De kender ikke til regelsæt, til pligter og ansvar, men er kun optagede af at kunne realisere egne forestillinger om, hvad det gode liv er for dem. De anerkender desuden ikke autoriteter, ældre kollegers anciennitet, og de er svære at motivere til en seriøs indstilling over for job og familie. Men lyder det ikke som en karakteristik af yngre generationer, der er hørt før. Hvad sagde man fx ikke om ungdommen i 1920 erne eller om de unge, der i efterkrigstiden fandt sammen i subkulturer som beatniks, marxistiske oprørsgrupper og hippie-kollektiver. Nogenlunde det samme. De blev også set som rebeller og normbrydere, der uden omtanke forsøgte at etablere et andet ståsted i tilværelsen end forældrene. Den nuværende kritik af ungdommen bærer altså reminiscenser af tidligere tiders karakteristik af yngre generationer og af ungdom generelt set. Historisk set er det at vokse op under gunstige forudsætninger, det vil sige at have adgang til materielle goder, frihed til at vælge livsstil og job samt at føle stor oprørstrang, noget relativt. Det er med andre ord svært at hævde, at den nuværende generation er mere forkælede end tidligere genrationer, når man kigger på parametre som materiel velstand, valgmuligheder, jobmuligheder og personlig frihed. I 1970 erne var der fri adgang på universiteterne, lav arbejdsløshed, der var en blomstrende kulturel pluralisme, en demokratisering af forholdet mellem kunsten og folket, en velfærdsstat under stærk udvikling og bortset fra nedslag af lav-vækstperioder, har der været generel vækst i samfundet og generelle forventninger om, at det går fremad. Men hvad er så signifikant anderledes ved Generation Y, hvis ikke det er deres anti-autoritære, forkælede attitude og over-privilegerede barndom? RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 / 9

10 Opvækst i brudte og sammenbragte familiemønstre er et af de grundvilkår, der ofte peges på. Men ser man imidlertid på statistikker over familiemønstre, er de radikale opbrudsår for kernefamilien årene mellem 1968 og I 1968 er der fx registreret 10 kollektiver på landsplan, og i 1974 er tallet steget til mellem I samme tidsperiode stiger antallet af skilsmisser fra til I årene falder antallet af vielser endvidere fra til , og samtidig stiger antallet af papirløse ægteskaber markant. Set i forhold til Generation X, født mellem , er antallet af skilsmisser ikke steget markant i årene , og det at vokse op i nye familiekonstellationer er ikke unikt. 1 Det, der er unikt, er derimod, at tidsånden i 1970 erne var præget af et bevidst og overlagt angreb på den småborgerlige kernefamilie, forbrugerismen og den nykapitalistiske markedsideologi. Hvorimod Generation Ys forældre har forsøgt at genetablere kerne familien, men er mislykkes med det. 2 Det er disse desillusionerede forældre, der, først i forsøget på at etablere kernefamilien med rigeligt overskud til børnene og dernæst i forsøget på at kompensere for det grundstødte familieprojekt, har overforkælet og beskyttet børnene, hævdes det. 3 Den polskfødte sociolog Zygmunt Bauman peger sammen med den franske sociolog, Louis Chauvel, imidlertid andre steder hen, når han beskriver de grundvilkår, der er væsentligt anderledes end tidligere generationers. Det er ikke brudte familiemønstre eller projekt-forældres overbeskyttende opdragelse, der former generationen. Heller ikke urealistiske høje forventninger til, hvad de er i stand til at klare. Alle generationer lever med en iboende forestilling om progres; at den næste generation vil nå længere, få bedre uddannelser, bedre jobs, være fuldt ud rustet til at overgå, hvad deres forældre har opnået. Det er også det, der er sket med Generation Y: De er opvokset med denne forventning og har noget at have den i. Generationen er bedre uddannet end forældre-generationen, og informationshastigheden er accelereret. Så trods det, at 1980 erne blev kaldt kommunikationssamfundet og trods det, at kulturelle tendenser også dengang spredte sig globalt, er Generation Y påvirket af et langt større, mere komplekst informationsflow på langt flere medieplatforme end tidligere i historien. De har derfor flyttet sig langt væk fra forældrenes udgangspunkt, når det handler om at være digitalt, globalt og socialt forbundet. Netværket er blevet større, og tilgangen til det går gennem flere medier på samme tid, og den fart, viden bevæger sig igennem netværket på, er hurtigere. 1 I 982 var skilsmisseprocenten 41%, i dag er den ca. 40%. Kilde: 2 Hermed ikke sagt, at forældre, der flyttede i kollektiv i 1970 erne og forsøgte at destabilisere en konservativ samfundsorden ved at bryde med et konservativt familiemønster ikke også undervejs og måske især retrospektivt, kunne føle, at projekt mislykkedes. Et velkendt tema i kunsten, fx i litteraturen, er som bekendt også individets forsøg på at realisere idealer, der enten grundstødes pga af iboende kræfter i mennesket, der gør vedkommende ude af stand til at gennemføre sit frigørelsesprojekt. Eller fordi samfundsnormerne ikke tillader det. Desillusion er med andre ord et grundvilkår for alle generationer. 3 Per Schultz Jørgensen: Prinsesse på smerten i Asterisk nr. 37, november RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 /

11 Det er noget andet, der er på færde, kompetencerne og forventningerne kan ikke forløses: For the first time in living memory, the whole class of graduates face a high probability, almost the certainty, of ad-hoc, temporary, insecure and part-time jobs, unpaid trainee pseudo-jobs deceitfully re-branded practices all considerably below their acquired skills and eons below the level of their expectations; or of a stretch of unemployment lasting longer than it ll take for the next class of graduates to add their names to the already uncannily long job-centres waiting lists. (Zygmunt Bauman: On the Outcast Generation ) 4 Den kontekst, Generation Y befinder sig i, er med andre ord et historisk set ukendt sammenfald af begivenheder: en hel årgang (2010) både højtuddannede og lavtuddannede, der ikke kan få rigtige jobs, men må leve fra hånden til munden i serie-ansættelser af dårligt betalte, midlertidige ansættelser. 5 De bliver den første generation til at kappe forbindelsen til noget, der indtil nu, for de flestes vedkommende har stået som en af de sidste ubrydelige relationer. Det sidste faste holdepunkt; fastansættelsen, sikkerhed i job, adgang til lånemuligheder i banken. Kort sagt den materielle sikkerhed som normativ ramme. Ifølge amerikanske data var der 51% mænd, der havde haft samme job i mere end 10 år i I 2005 er det tal faldet til 39%, og både mænd og kvinder vil have op til 10 jobs i løbet af deres karriere. 6 Arbejdsmarkedet ændrer sig altså radikalt, og friheden uden det faste job bliver et grundvilkår. Færre bliver fastansat, men vil arbejde som konsulenter, deltidsansatte og projektmedarbejdere, og vi vil se langt flere såkaldte frie agenter eller side-hustlers, som fremtidsforsker Niels Bøttger-Rasmussen her skriver i SCENARIO 05:2012. Før i tiden var normen livstidsansættelse og gerne stigning i graderne frem mod pensionering. I dag er normen, at karrierevejen går over måske 5-6 forskellige arbejdspladser, da det bidrager til alsidig personlig og faglig udvikling. 7 I fremtiden bliver faste ansættelser også mindre udbredte. Allerede i dag er en tredjedel af arbejdsstyrken i USA vikarer, frie agenter og konsulenter etc. Flere vil have porteføljer af opgaver for en eller flere kunder, som skifter over tid. Arbejdsgivere, som kan facilitere dit arbejdssted og forsyne dig med kunder og opgaver, findes snart ikke længere. Du skal selv skabe dit job, sælge dine kompetencer og selv komme med kunderne. Er det fremtiden, bør du måske allerede nu lægge en strategi for udvikling af en eller flere små nebengeschäfter, som du kan opdyrke ved siden af jobbet og falde tilbage på den dag, det faste job ikke er der mere. Side-hustles hedder det på amerikansk. (SCENARIO 05:2012) 4 Zygmunt Bauman, On the Outcast Generation i Europe Social Journal, En europæisk måling viser, at 22,4% af unge mellem år er arbejdsløse Ifølge US Bureau of Labour Statistics, 2010, kan antal job i et karriereforløb nå op på 12. RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 / 11

12 Dette betyder selvfølgelig en ændring af arbejdsstyrkens profil på flere niveauer. Først og fremmest betyder det muligheden for at kunne dyrke my projects og et liv som drifter mellem jobs og kontinenter hele tiden på udkig efter nye kompetencer. Og vi får to slags specialister, dem, der har opnået en dyb viden om et felt, men også de såkaldte T- mennesker, dem, der har opnået en tværkulturel forståelse, og som selv kan danne hybrider af nye kompetencer ved at kombinere længere erfaring med viden inden for et felt med længere erfaring af viden inden et for et anden felt. 8 Men vi vil også se en generation, der vil leve i en permanent uoverensstemmelse mellem indkomst og den faktuelle økonomiske udvikling i samfundet som fx prisstigninger på forbrugsgoder og høje huspriser. Deres kreditværdighed er relativ lav på grund af de sporadiske faste indtægter, og lånemulighederne tilsvarende dårlige. Samtidig skal de fra en tidlig alder i højere grad selv sikre deres levestandard som pensionister, mens de har udsigt til et højere skattetryk. Ifølge aldringseksperter vil halvdelen af dem, der er født omkring 2010 blive 100 år, og skatteprocenten bliver et af de økonomiske redskaber, der bliver reguleret på for at kunne forsørge en stor generation af flere og flere ældre, der kan leve længere på ny forbedret anti-aldring medicin. 9 Som Zygmunt Bauman skriver videre: There was bright, dazzling light at the end of every one of the few tunnels which their predecessors might have been forced to pass through in the course of their lives. Nu skimtes lyset kun i glimt. For hovedparten af de unge har ikke økonomiske muligheder eller særlige forudsætninger for at skabe sig en profil, hvor mange unikke erfaringer er kombineret til en sjælden specialistkompetence. For dem er der med et permanent ustabilt jobmarked udsigt til demobilitet, stilstand og en masse talent, der ikke kan forløses under de nuværende samfundsstrukturer og arbejdsmarkedsvilkår. Trods sociologernes dystre requiem for Generation Y, ser Instituttet for Fremtidsforskning et andet muligt fremtidsbillede, hvor Generation Y og Z i 2022 er bannerfører i udviklingen af en anden samfundsorden. De er igen efterspurgte og helt nødvendige på arbejdsmarkedet, og der er derfor stadig et behov for at undersøge generationens præferencer, deres værdier og forventninger til livet og til arbejdet. Ikke mindst da der her også ligger en mulighed for måske at tiltrække de mest talentfulde med andre midler end en økonomisk gulerod Kaare Christensen, professor i Epidemiology, Aubrey de Grey, molekylærbiolog ved Cambridge University og forskningschef i The SENS Foundation, ser ingen grund til, at mennesket ikke skulle kunne leve i 1000 år uden sygdom og synlig e alderstegn. Artikel i SCENARIO 06:2011/01: RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 /

13 Så hvem er de? Det skønnes, at der globalt set er 1,7 milliarder i aldersgruppen år. 10 Det er ca. 25% af jordens samlede befolkning. Herhjemme udgør de årige af det samlede indbyggertal. De er en differentieret gruppe af digitalt udfordret unge og ekstremt ambitiøse, veluddannede, globalt orienterede, dygtige netværkere, som udgør generationens mest kompetente og så er gruppen sammensat af langt flere etniske minoriteter end tidligere. 11 Her i rapporten beskæftiger vi os primært med unge i Europa og i Vesten, og primært med talenterne, innovatørerne og eliten. GENERATIONSFORDELING 2020 Baby Boomers (57-74) Sverige Gen X (41-56) Gen Y (27-40) Gen Z (10-26) Norge Danmark mill 1.5 mill 2.0 mill 2.5 mill Europa mill 1.5 mill 10 På Wikipedia defineres en generation i generelle termer som: den tid det tager mennesker, dyr eller planter at vokse op, modnes og selv formere sig. Med den stigende acceleration på langt de fleste samfundsparametre; fra fx kommunikationsværktøjer, digitalisering og informationstilgængelighed, dækker generationskarakteristikker i dag oftest kun årgange født inden for samme årti. Her kan man med rimelighed antage, at konteksten er stabil, og dermed er de værdier, interesser og fællesskaber, der former generationen sigende for netop det tiår. Generation Y er i denne rapport defineret som de unge, der er født i starten af 1980 erne til midten af 1990 erne. Men skæringsårene varierer alt afhængigt af de respektive kilder, der anvendes. Ligeledes varierer fællesbetegnelsen, og Generation Y bliver også kaldt The Millennials. 11 Johnson Controls: OxYgenZ, RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 / 13

14 Generation Flux Generation Flux er ikke karakteriseret ved nogen bestemt alder, men ved en bestemt holdning. De er innovatører og igangsættere, og de kan være både unge og ældre. Baby Boomers ( ) Generation X ( The Silent Generation ( )

15 0) Generation Y ( ) Generation Z ( ) Generation Alpha (2010)

16 RAPPORT #2/2012: GENERATION Y PROJEKTLEDER: JULIE KRONSTRØM CARTON & CHRISTINE HØJLUND ANDERSEN PROJEKTTEAM: METTE SKOVBJERG, TRINE WAGNER NIELSEN, ADAM ERIC SJÖSTEDT & IFF S GEN Y PANEL BIDRAGYDERE: NATASCHA FRIIS SAXBERG, ANDERS BJERRE, KLAUS Æ. MOGENSEN, NIELS BØTTGER-RASMUSSEN, & CHRISTINE HØJLUND ANDERSEN REDAKTØR: CHRISTINE LIND DITLEVSEN & CHRISTINE HØJLUND ANDERSEN KORREKTUR: ELLEN MAURI OVERSÆTTELSE: KLAUS Æ. MOGENSEN LAYOUT: SARA ITKIN ILLUSTRATION: SIDE 10, DELUSION DWELLERS LAURIE LIPTON TRYK: ATM ARKTRYK MIDTJYLLAND A/S IFF S RAPPORTER UDKOMMER FIRE GANGE ÅRLIGT NÆSTE RAPPORT UDKOMMER EFTERÅRET 2012 TEMA: STRATEGIC ISSUES INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING, KØBENHAVN, MAJ 2012

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG KENMAY 07-05-2015 FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG VED METTE SILLESEN FREMTIDSFORSKER I FUTURE NAVIGATOR VIL DU HAVE PRÆSENTATIONEN? SÅ SEND EN MAIL TIL: MAIL@METTESILLESEN.COM OG DU VIL MODTAGE

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Hvem er fremtidens patient hos tandlæge og hvordan vil de behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Hvem er fremtidens patient hos tandlæge og hvordan vil de behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Hvem er fremtidens patient hos tandlæge og hvordan vil de behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 Befolkningsudviklingen

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Fremtidens TV og elektroniske medieforbrug

Fremtidens TV og elektroniske medieforbrug Fremtidens TV og elektroniske medieforbrug Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks

Læs mere

DE KRÆVENDE UNGE? SAMTIDENS UNGE SOM UDFORDRING FOR ARBEJDSPLADSER OG FAGLIGE ORGANISATIONER

DE KRÆVENDE UNGE? SAMTIDENS UNGE SOM UDFORDRING FOR ARBEJDSPLADSER OG FAGLIGE ORGANISATIONER DS - NYBORG STRAND - 1. OKTOBER 2013 DE KRÆVENDE UNGE? SAMTIDENS UNGE SOM UDFORDRING FOR ARBEJDSPLADSER OG FAGLIGE ORGANISATIONER INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ER DE UNGE FOR KRÆVENDE? Min

Læs mere

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens fællesskaber Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen Dagen som en lang,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030?

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? TØIs jubileumsfeiring 19. juli 2014 Forskningschef Marianne Lev Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Læs mere

Fremtidens offentlige sektor og chefsekretærens rolle i denne. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Fremtidens offentlige sektor og chefsekretærens rolle i denne. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremtidens offentlige sektor og chefsekretærens rolle i denne Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks Kilde: Danmarks Statistik Tidsånden

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Fremtidens forbrugere og Experts rolle. Jesper Bo Jensen, Fremforsk

Fremtidens forbrugere og Experts rolle. Jesper Bo Jensen, Fremforsk Fremtidens forbrugere og Experts rolle Jesper Bo Jensen, Fremforsk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. GenY. Oslo Future Club Julie K. Carton, juk@iff.dk

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. GenY. Oslo Future Club Julie K. Carton, juk@iff.dk Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning GenY Oslo Future Club Julie K. Carton, juk@iff.dk Næste Future Club Modkultur - fra undergrund til bundlinje Ny bog v Klaus Æ.

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Fremtidens samfund, kompetencer, unge og uddannelse!

Fremtidens samfund, kompetencer, unge og uddannelse! Fremtidens samfund, kompetencer og de digitale indfødte mod 2015 Fremtidens samfund, kompetencer, unge og uddannelse! Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen

Læs mere

Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Fakta ca. 15.000 skilsmisser om året i Danmark. ca. 40% af alle ægteskaber opløses ved skilsmisse. ca.

Læs mere

Borgernes sundhed Gør det en forskel at få et sundhedscenter i Hinnerup?

Borgernes sundhed Gør det en forskel at få et sundhedscenter i Hinnerup? Borgernes sundhed Gør det en forskel at få et sundhedscenter i Hinnerup? Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Befolkningsudviklingen

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Kender du typer, der har kreditkort? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kender du typer, der har kreditkort? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kender du typer, der har kreditkort? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks Kilde: Danmarks Statistik Den todelte verden Tæthed

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards SCENARIOMETODEN Gjennom scenarier kan vi se for oss flere mulige fremtidsbilder som tar opp i seg usikkerheten om fremtiden. Gode scenarier synliggjør hva vi må ta hensyn til når vi skal ta beslutninger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Jesper Bo Jensen - profil

Jesper Bo Jensen - profil Jesper Bo Jensen - profil Fremtidsforsker Lic.scient.pol. Forfatter til en række artikler og bøger Direktør r og medstifter/ejer: Foredragsholder gennem mange år Tidligere forskningschef på Inst. for fremtidsforsker

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker

Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

Fremtidens megatrends i en løbsk verden for LO frem mod 2020!

Fremtidens megatrends i en løbsk verden for LO frem mod 2020! Fremtidens megatrends i en løbsk verden for LO frem mod 2020! Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Fremtidens sundhedsvæsen 2025 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Fremtidens sundhedsvæsen 2025 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Fremtidens sundhedsvæsen 2025 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi D Det særeste ved fremtiden, er at den til sin tid vil blive de gode gamle dage Ernst Hemmingway Forskningschef Marianne Levinsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Fremtidens organisationer og inddragende innovation

Fremtidens organisationer og inddragende innovation Fremtidens organisationer og inddragende innovation Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Ny optimisme 2014-2020 Vi ser lys forude -

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Går det familierne godt, går det Danmark godt

Går det familierne godt, går det Danmark godt Jens-Henrik Kirk Går det familierne godt, går det Danmark godt Familien i centrum Familien er og bliver kernen i samfundet. Samtidig er familien et udtryk for både ubetinget kærlighed og betingelsesløs

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Fremtidens pension: Udfordringer fra de unge, yngre og fra rigdomsudviklingen. Ved Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Fremtidens pension: Udfordringer fra de unge, yngre og fra rigdomsudviklingen. Ved Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremtidens pension: Udfordringer fra de unge, yngre og fra rigdomsudviklingen Ved Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Befolkningsudviklingen Danmark 2007-2017 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i?

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? Af Helle Rosdahl Lund, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv Den offentlige debat og dagsorden

Læs mere

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer

Social kapital og Uddannelse. v/rådgivende Sociologer Social kapital og Uddannelse v/rådgivende Sociologer Ungdommen nu til dags Ungdommen nu om dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter autoriteter. De viser ingen respekt for ældre mennesker

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Katrine Winther Adelsparre, Leder Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Søren Mørk Petersen, Udviklingschef Albertslund

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Ungdomskultur. Hvordan skal vi forstå de unges uddannelsesadfærd? v/louise Rønnov

Ungdomskultur. Hvordan skal vi forstå de unges uddannelsesadfærd? v/louise Rønnov Ungdomskultur Hvordan skal vi forstå de unges uddannelsesadfærd? v/louise Rønnov Ungdommen nu til dags Ungdommen nu om dage elsker luksus. De opfører sig dårligt og foragter autoriteter. De viser ingen

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Fremtidens samfund - og skolebiblioteket der passer dertil. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Fremtidens samfund - og skolebiblioteket der passer dertil. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremtidens samfund - og skolebiblioteket der passer dertil Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Kultur Kultur- og fritidsområdet og i fremtiden fritidskonference 10. Maj 2011.

Kultur Kultur- og fritidsområdet og i fremtiden fritidskonference 10. Maj 2011. Fremtidens aftensskole anno 2020 DOF Region Sydjylland Kultur Kultur- og fritidsområdet og i fremtiden fritidskonference 10. Maj 2011. Fremtidsforsker Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning,

Læs mere