GENERATION Y. Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning LÆS BLANDT ANDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERATION Y. Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning LÆS BLANDT ANDET"

Transkript

1 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Rapport #2/2012 GENERATION Y LÆS BLANDT ANDET Jeg mener derimod, at den spirende elitekultur kan få langt større konsekvenser end de få, der klynker og klager og ikke forstår, hvorfor jobbene ikke falder ned i hænderne på dem. (Aqbal Amiri, 18 år, medlem af Akademiet for Talentfulde Unge) Individualisering er ikke nødvendigvis udtryk for egoisme og er derfor ikke en modtrend til de mange sociale fællesskaber og det samfundssind, der også kendetegner generationen. (Klaus Æ. Mogensen, Fremtidsforsker) Millennials are the first generation since the Greatest ( ) generation that likes to build (social institutions that is). Building for the sheer pleasure of building, and because the possibilities exist. Nothing describes the motivation behind the creation of Facebook better than because it was possible. (Venkatesh Rao, tidligere Senior Researcher hos Xerox)

2 Iran-Iraq war (first Persian gulf war) ( ) Olof Palme 1986 The Kosov Apartheid ( ) 1982 Commodore 64 (indeholder en 8-bits 6510-mikroprocessor (På 0,987 MHz for PAL verisonen og MHz for NTSC versionen), har 20 Kb ROM og 64 Kb RAM) (from 80s and onwards) Third-wave feminism AIDS S Berlin wall (1989) Dolly the sheep ( Chernobyl disaster (1986) 1981 MTV Madonna, Michael Jackson, Prince, Queen, Duran Duran Nintendo game consol 1989 NAFTA (1994) GPS (1994) 1981 IBM PC 1984 First Macintosh Euro (1995)

3 o war ( ) 9/11, Al Qaeda - Osama bin Laden, Terrorism 2011 Talking about a new tech bubble groupon.com netflux.com GameFly.com Zynga.com Netscape.com Zipcar.com Afghan war (2001 october) addam Hussein (in power ) Swine flu H1N1 (2009) (1999) Columbine Massacre Ipod (2001) Iraq war Global financial crisis ) - DNA identification (1984), Human genome project (1990) Reality TV Big brother (1999) Global Warming Mobile American Idol (2002) Barack Obama (2008-) Instant messaging Youtube (2005) E-commerce Google (1998) Facebook (2004) Twitter (2006) Energy crisis

4

5 GENERATION Y Forord 3 Optakt 4 Delusion Dwellers 10 Generation Y typegalleri 12 Brev fra eliten 14 Paneldebat 16 Hvad motiverer 31 Det kendte og ukendte paradigme 36 Outro 39 Megatrendkatalog 44

6 6

7 FORORD Instituttet for Fremtidsforskning dedikerer denne medlemsrapport til generationen, der så ud til at kunne få det hele, men som i dag omtales som Generation Lost og Outcast Generation. Vi beskæftiger os med Generation Y, der med Generation Z lige i hælene, bliver fremtidens arbejdsstyrke. Over de næste 10 år vil de på flere niveauer forandre vores organisationer og måder at arbejde på. Derfor er det heller ikke underligt, at vi har bemærket en fornyet og voksende global opmærksom mod generationen. Særligt blandt topledere, VP s og partnere, der alle søger svar og indblik i de 18 til 32-åriges præferencer. De giver udtryk for, at de intuitivt mærker, at der er noget nyt på færde hos de unge medarbejdere. Om der er det, hvad det er, og hvordan Generation Y vil ændre organisationskulturen, bliver hovedtemaet i denne rapport. En stor tak til alle bidragydere og ikke mindst til Instituttet for Fremtidsforsknings Generation Y panel, der har bidraget med både indsigtsfulde og overraskende perspektiver på den generation, de tilhører. Under rapportens tilblivelse har vi ført en debat på Facebook med panelets medlemmer, og rapporten hører til i co-creation genren. Indholdet bygger på fortløbende interaktion og involvering af panelet. Sigtet med at offentliggøre debatten er at give indblik i, hvordan de unge selv vil beskrive deres livsvilkår, drømme for fremtiden og jobønsker. I slutningen af rapporten ser vi på Generation Y og de generelle udviklinger i samfundet, der er drevet af megatrends som økonomisk vækst, vidensudvikling, digitalisering, teknologisk udvikling og individualisering. Rigtig god fornøjelse! Redaktionen Modsatte side: Verdens første mobiltelefon? Britiske filmarkiver har offentliggjort et foto af unge piger med - påstås det - verdens første mobiltelefon. Billedet er fra 1922 og vist i the Daily Telegraph, maj Kilde: RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 / 7

8 8 OPTAKT

9 Både den mediebårne karakteristik af Generation Y og den forskningsbaserede har tendens til at fremhæve, at Generation Y er overforkælede, hyper-individualistiske, egoistiske, overbeskyttede unge, der aldrig har mødt modstand og derfor heller ikke forestiller sig, at der er noget, de ikke kan udrette. De kender ikke til regelsæt, til pligter og ansvar, men er kun optagede af at kunne realisere egne forestillinger om, hvad det gode liv er for dem. De anerkender desuden ikke autoriteter, ældre kollegers anciennitet, og de er svære at motivere til en seriøs indstilling over for job og familie. Men lyder det ikke som en karakteristik af yngre generationer, der er hørt før. Hvad sagde man fx ikke om ungdommen i 1920 erne eller om de unge, der i efterkrigstiden fandt sammen i subkulturer som beatniks, marxistiske oprørsgrupper og hippie-kollektiver. Nogenlunde det samme. De blev også set som rebeller og normbrydere, der uden omtanke forsøgte at etablere et andet ståsted i tilværelsen end forældrene. Den nuværende kritik af ungdommen bærer altså reminiscenser af tidligere tiders karakteristik af yngre generationer og af ungdom generelt set. Historisk set er det at vokse op under gunstige forudsætninger, det vil sige at have adgang til materielle goder, frihed til at vælge livsstil og job samt at føle stor oprørstrang, noget relativt. Det er med andre ord svært at hævde, at den nuværende generation er mere forkælede end tidligere genrationer, når man kigger på parametre som materiel velstand, valgmuligheder, jobmuligheder og personlig frihed. I 1970 erne var der fri adgang på universiteterne, lav arbejdsløshed, der var en blomstrende kulturel pluralisme, en demokratisering af forholdet mellem kunsten og folket, en velfærdsstat under stærk udvikling og bortset fra nedslag af lav-vækstperioder, har der været generel vækst i samfundet og generelle forventninger om, at det går fremad. Men hvad er så signifikant anderledes ved Generation Y, hvis ikke det er deres anti-autoritære, forkælede attitude og over-privilegerede barndom? RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 / 9

10 Opvækst i brudte og sammenbragte familiemønstre er et af de grundvilkår, der ofte peges på. Men ser man imidlertid på statistikker over familiemønstre, er de radikale opbrudsår for kernefamilien årene mellem 1968 og I 1968 er der fx registreret 10 kollektiver på landsplan, og i 1974 er tallet steget til mellem I samme tidsperiode stiger antallet af skilsmisser fra til I årene falder antallet af vielser endvidere fra til , og samtidig stiger antallet af papirløse ægteskaber markant. Set i forhold til Generation X, født mellem , er antallet af skilsmisser ikke steget markant i årene , og det at vokse op i nye familiekonstellationer er ikke unikt. 1 Det, der er unikt, er derimod, at tidsånden i 1970 erne var præget af et bevidst og overlagt angreb på den småborgerlige kernefamilie, forbrugerismen og den nykapitalistiske markedsideologi. Hvorimod Generation Ys forældre har forsøgt at genetablere kerne familien, men er mislykkes med det. 2 Det er disse desillusionerede forældre, der, først i forsøget på at etablere kernefamilien med rigeligt overskud til børnene og dernæst i forsøget på at kompensere for det grundstødte familieprojekt, har overforkælet og beskyttet børnene, hævdes det. 3 Den polskfødte sociolog Zygmunt Bauman peger sammen med den franske sociolog, Louis Chauvel, imidlertid andre steder hen, når han beskriver de grundvilkår, der er væsentligt anderledes end tidligere generationers. Det er ikke brudte familiemønstre eller projekt-forældres overbeskyttende opdragelse, der former generationen. Heller ikke urealistiske høje forventninger til, hvad de er i stand til at klare. Alle generationer lever med en iboende forestilling om progres; at den næste generation vil nå længere, få bedre uddannelser, bedre jobs, være fuldt ud rustet til at overgå, hvad deres forældre har opnået. Det er også det, der er sket med Generation Y: De er opvokset med denne forventning og har noget at have den i. Generationen er bedre uddannet end forældre-generationen, og informationshastigheden er accelereret. Så trods det, at 1980 erne blev kaldt kommunikationssamfundet og trods det, at kulturelle tendenser også dengang spredte sig globalt, er Generation Y påvirket af et langt større, mere komplekst informationsflow på langt flere medieplatforme end tidligere i historien. De har derfor flyttet sig langt væk fra forældrenes udgangspunkt, når det handler om at være digitalt, globalt og socialt forbundet. Netværket er blevet større, og tilgangen til det går gennem flere medier på samme tid, og den fart, viden bevæger sig igennem netværket på, er hurtigere. 1 I 982 var skilsmisseprocenten 41%, i dag er den ca. 40%. Kilde: 2 Hermed ikke sagt, at forældre, der flyttede i kollektiv i 1970 erne og forsøgte at destabilisere en konservativ samfundsorden ved at bryde med et konservativt familiemønster ikke også undervejs og måske især retrospektivt, kunne føle, at projekt mislykkedes. Et velkendt tema i kunsten, fx i litteraturen, er som bekendt også individets forsøg på at realisere idealer, der enten grundstødes pga af iboende kræfter i mennesket, der gør vedkommende ude af stand til at gennemføre sit frigørelsesprojekt. Eller fordi samfundsnormerne ikke tillader det. Desillusion er med andre ord et grundvilkår for alle generationer. 3 Per Schultz Jørgensen: Prinsesse på smerten i Asterisk nr. 37, november RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 /

11 Det er noget andet, der er på færde, kompetencerne og forventningerne kan ikke forløses: For the first time in living memory, the whole class of graduates face a high probability, almost the certainty, of ad-hoc, temporary, insecure and part-time jobs, unpaid trainee pseudo-jobs deceitfully re-branded practices all considerably below their acquired skills and eons below the level of their expectations; or of a stretch of unemployment lasting longer than it ll take for the next class of graduates to add their names to the already uncannily long job-centres waiting lists. (Zygmunt Bauman: On the Outcast Generation ) 4 Den kontekst, Generation Y befinder sig i, er med andre ord et historisk set ukendt sammenfald af begivenheder: en hel årgang (2010) både højtuddannede og lavtuddannede, der ikke kan få rigtige jobs, men må leve fra hånden til munden i serie-ansættelser af dårligt betalte, midlertidige ansættelser. 5 De bliver den første generation til at kappe forbindelsen til noget, der indtil nu, for de flestes vedkommende har stået som en af de sidste ubrydelige relationer. Det sidste faste holdepunkt; fastansættelsen, sikkerhed i job, adgang til lånemuligheder i banken. Kort sagt den materielle sikkerhed som normativ ramme. Ifølge amerikanske data var der 51% mænd, der havde haft samme job i mere end 10 år i I 2005 er det tal faldet til 39%, og både mænd og kvinder vil have op til 10 jobs i løbet af deres karriere. 6 Arbejdsmarkedet ændrer sig altså radikalt, og friheden uden det faste job bliver et grundvilkår. Færre bliver fastansat, men vil arbejde som konsulenter, deltidsansatte og projektmedarbejdere, og vi vil se langt flere såkaldte frie agenter eller side-hustlers, som fremtidsforsker Niels Bøttger-Rasmussen her skriver i SCENARIO 05:2012. Før i tiden var normen livstidsansættelse og gerne stigning i graderne frem mod pensionering. I dag er normen, at karrierevejen går over måske 5-6 forskellige arbejdspladser, da det bidrager til alsidig personlig og faglig udvikling. 7 I fremtiden bliver faste ansættelser også mindre udbredte. Allerede i dag er en tredjedel af arbejdsstyrken i USA vikarer, frie agenter og konsulenter etc. Flere vil have porteføljer af opgaver for en eller flere kunder, som skifter over tid. Arbejdsgivere, som kan facilitere dit arbejdssted og forsyne dig med kunder og opgaver, findes snart ikke længere. Du skal selv skabe dit job, sælge dine kompetencer og selv komme med kunderne. Er det fremtiden, bør du måske allerede nu lægge en strategi for udvikling af en eller flere små nebengeschäfter, som du kan opdyrke ved siden af jobbet og falde tilbage på den dag, det faste job ikke er der mere. Side-hustles hedder det på amerikansk. (SCENARIO 05:2012) 4 Zygmunt Bauman, On the Outcast Generation i Europe Social Journal, En europæisk måling viser, at 22,4% af unge mellem år er arbejdsløse Ifølge US Bureau of Labour Statistics, 2010, kan antal job i et karriereforløb nå op på 12. RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 / 11

12 Dette betyder selvfølgelig en ændring af arbejdsstyrkens profil på flere niveauer. Først og fremmest betyder det muligheden for at kunne dyrke my projects og et liv som drifter mellem jobs og kontinenter hele tiden på udkig efter nye kompetencer. Og vi får to slags specialister, dem, der har opnået en dyb viden om et felt, men også de såkaldte T- mennesker, dem, der har opnået en tværkulturel forståelse, og som selv kan danne hybrider af nye kompetencer ved at kombinere længere erfaring med viden inden for et felt med længere erfaring af viden inden et for et anden felt. 8 Men vi vil også se en generation, der vil leve i en permanent uoverensstemmelse mellem indkomst og den faktuelle økonomiske udvikling i samfundet som fx prisstigninger på forbrugsgoder og høje huspriser. Deres kreditværdighed er relativ lav på grund af de sporadiske faste indtægter, og lånemulighederne tilsvarende dårlige. Samtidig skal de fra en tidlig alder i højere grad selv sikre deres levestandard som pensionister, mens de har udsigt til et højere skattetryk. Ifølge aldringseksperter vil halvdelen af dem, der er født omkring 2010 blive 100 år, og skatteprocenten bliver et af de økonomiske redskaber, der bliver reguleret på for at kunne forsørge en stor generation af flere og flere ældre, der kan leve længere på ny forbedret anti-aldring medicin. 9 Som Zygmunt Bauman skriver videre: There was bright, dazzling light at the end of every one of the few tunnels which their predecessors might have been forced to pass through in the course of their lives. Nu skimtes lyset kun i glimt. For hovedparten af de unge har ikke økonomiske muligheder eller særlige forudsætninger for at skabe sig en profil, hvor mange unikke erfaringer er kombineret til en sjælden specialistkompetence. For dem er der med et permanent ustabilt jobmarked udsigt til demobilitet, stilstand og en masse talent, der ikke kan forløses under de nuværende samfundsstrukturer og arbejdsmarkedsvilkår. Trods sociologernes dystre requiem for Generation Y, ser Instituttet for Fremtidsforskning et andet muligt fremtidsbillede, hvor Generation Y og Z i 2022 er bannerfører i udviklingen af en anden samfundsorden. De er igen efterspurgte og helt nødvendige på arbejdsmarkedet, og der er derfor stadig et behov for at undersøge generationens præferencer, deres værdier og forventninger til livet og til arbejdet. Ikke mindst da der her også ligger en mulighed for måske at tiltrække de mest talentfulde med andre midler end en økonomisk gulerod Kaare Christensen, professor i Epidemiology, Aubrey de Grey, molekylærbiolog ved Cambridge University og forskningschef i The SENS Foundation, ser ingen grund til, at mennesket ikke skulle kunne leve i 1000 år uden sygdom og synlig e alderstegn. Artikel i SCENARIO 06:2011/01: RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 /

13 Så hvem er de? Det skønnes, at der globalt set er 1,7 milliarder i aldersgruppen år. 10 Det er ca. 25% af jordens samlede befolkning. Herhjemme udgør de årige af det samlede indbyggertal. De er en differentieret gruppe af digitalt udfordret unge og ekstremt ambitiøse, veluddannede, globalt orienterede, dygtige netværkere, som udgør generationens mest kompetente og så er gruppen sammensat af langt flere etniske minoriteter end tidligere. 11 Her i rapporten beskæftiger vi os primært med unge i Europa og i Vesten, og primært med talenterne, innovatørerne og eliten. GENERATIONSFORDELING 2020 Baby Boomers (57-74) Sverige Gen X (41-56) Gen Y (27-40) Gen Z (10-26) Norge Danmark mill 1.5 mill 2.0 mill 2.5 mill Europa mill 1.5 mill 10 På Wikipedia defineres en generation i generelle termer som: den tid det tager mennesker, dyr eller planter at vokse op, modnes og selv formere sig. Med den stigende acceleration på langt de fleste samfundsparametre; fra fx kommunikationsværktøjer, digitalisering og informationstilgængelighed, dækker generationskarakteristikker i dag oftest kun årgange født inden for samme årti. Her kan man med rimelighed antage, at konteksten er stabil, og dermed er de værdier, interesser og fællesskaber, der former generationen sigende for netop det tiår. Generation Y er i denne rapport defineret som de unge, der er født i starten af 1980 erne til midten af 1990 erne. Men skæringsårene varierer alt afhængigt af de respektive kilder, der anvendes. Ligeledes varierer fællesbetegnelsen, og Generation Y bliver også kaldt The Millennials. 11 Johnson Controls: OxYgenZ, RAPPORT: GENERATION Y / MAJ 2012 / 13

14 Generation Flux Generation Flux er ikke karakteriseret ved nogen bestemt alder, men ved en bestemt holdning. De er innovatører og igangsættere, og de kan være både unge og ældre. Baby Boomers ( ) Generation X ( The Silent Generation ( )

15 0) Generation Y ( ) Generation Z ( ) Generation Alpha (2010)

16 RAPPORT #2/2012: GENERATION Y PROJEKTLEDER: JULIE KRONSTRØM CARTON & CHRISTINE HØJLUND ANDERSEN PROJEKTTEAM: METTE SKOVBJERG, TRINE WAGNER NIELSEN, ADAM ERIC SJÖSTEDT & IFF S GEN Y PANEL BIDRAGYDERE: NATASCHA FRIIS SAXBERG, ANDERS BJERRE, KLAUS Æ. MOGENSEN, NIELS BØTTGER-RASMUSSEN, & CHRISTINE HØJLUND ANDERSEN REDAKTØR: CHRISTINE LIND DITLEVSEN & CHRISTINE HØJLUND ANDERSEN KORREKTUR: ELLEN MAURI OVERSÆTTELSE: KLAUS Æ. MOGENSEN LAYOUT: SARA ITKIN ILLUSTRATION: SIDE 10, DELUSION DWELLERS LAURIE LIPTON TRYK: ATM ARKTRYK MIDTJYLLAND A/S IFF S RAPPORTER UDKOMMER FIRE GANGE ÅRLIGT NÆSTE RAPPORT UDKOMMER EFTERÅRET 2012 TEMA: STRATEGIC ISSUES INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING, KØBENHAVN, MAJ 2012

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Danmarksbilleder. gennem 50 år

Danmarksbilleder. gennem 50 år Danmarksbilleder SFI s forskning gennem 50 år Udviklingen i de lovmæssige rammer for SFI 1956 Udvalget vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut afgiver sin betænkning. Udvalget foreslår oprettelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Socio-teknologiske innovationer

Socio-teknologiske innovationer Medlemsrapport 4-1996 Socio-teknologiske innovationer Telearbejde Teleundervisning Teleshopping Teletransportløsninger Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport

Læs mere

Fokus på fremtidens arbejdsmarked

Fokus på fremtidens arbejdsmarked Fokus på fremtidens arbejdsmarked En undersøgelse af serviceerhvervene i Hovedstadsregionen. Fokus på fremtidens arbejdsmarked En undersøgelse af serviceerhvervene i Hovedstadsregionen Januar 2004 Forfatter:

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid.

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Teknologi og tid Debatoplæg De 4 debat-aftener Referater og oplæg fra de 4 debataftener Elektronisk konference Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Supplerende Artikler Links Teknologi-rådets

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Fax 33 91 05 09 tekno@tekno.dk www.tekno.dk Giro 8 51 07 68 ISBN: 87-91614-09-0 ISSN: 13959372 Balancen

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier Fremtidsbilleder Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier AF NIELS BØTTGER-RASMUSSEN Fremtidsbilleder...1 Den relativt sikre fremtid i 2025, baseret på megatrends...1 Globalisering globale netværk...1

Læs mere

De ældre, de midaldrende og de yngre

De ældre, de midaldrende og de yngre De ældre, de midaldrende og de yngre En undersøgelse af tre kohorter af nuværende og kommende ældre Kirsten Thomsen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2003/07 1 Institut for Statskundskab Københavns

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012 Når man rammer muren - en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden Juli 2012 Udført for Danske Studerendes Fællesråd af UngdommensAnalyseEnhed Indhold: Side 2: Undersøgelsens

Læs mere

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 35 / december / 2008 FORBRUGERE NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

CHRISTIAN BJØRNSKOV. ykke

CHRISTIAN BJØRNSKOV. ykke CHRISTIAN BJØRNSKOV ÆN E AU E ykke LYKKE» Vanskeligheden ved at anmelde de fine små bøger i Tænkepauserserien er, at man presses til bestandigt at finde nye og varierede ord for sin begejstring«henrik

Læs mere