Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg"

Transkript

1 Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg for øje der kan være forespørgsler om varernes egenskaber eller placering, om butikkens betalingsbetingelser, serviceydelser eller om varernes anvendelse og pris Reklamationsbehandling hvilke regler har butikken? Er disse nedskrevet? Hvis ja, hvor findes de? hvorledes gennemføres en, for butikken, korrekt reklamationsbehandling. Når en kunde kommer med en reklamation, skal eleven så opfatte det som en trussel eller som en mulighed? det er vigtigt at eleven også får kendskab til, hvilke beføjelser vedkommende har. Må hun f.eks. bytte varen, give erstatning eller afvise en reklamation Hyldetrimning og opfyldning sørge for at hylder, reoler, stativer m.m. præsenterer varerne som ønsket. Begrebet at trimme varerne eller rykke varer frem indgår her almindelig daglig opfyldning af varer. Dette kan være på f.eks. hylder, kølereoler, stativer og salgsudstillinger Varepræsentation og vareoplæg forskellige former for varepræsentationer i butikken, på fortov, i vinduer og på forpladser. Udgangspunktet er butiksprofil, varetype, varemængde go prisniveau forskellige eksponeringsformer, f.eks. masse- og hyldeeksponering, således at butikken til enhver tid fremstår veltrimmet og klar til optimalt salg anvendelse af vareoplæg, salgspladsernes evne til at flytte varer (hvilke varer, der skal være hvor i en butik eller i en afdeling) også kaldet planogrammer og baggrunden for disse tilblivelse Salgsfremmende aktiviteter formålet med og værdien af salgsfremmende aktiviteter, f.eks. smagsprøver mv. samt eksempler på, hvad der kan inspirere til disse. Dette kan f.eks. være: byfest, fødselsdag, årstiderne, modeskift, højtider og Tv-udsendelser Serviceydelser og garantiordninger her tænkes på de serviceydelser, som butikken på forhånd har fastsat. Dette kan f.eks. være: skaffe varer hjem, udbringning, kredit, indpakning, bytning, pengene tilbage, opmåling i hjemmet, installering i hjemmet, prøverum, hundekrog, parkering, en stol at sidde i og modtagelse af diverse kreditkort vedrørende garantiordninger gælder det selve kendskabet til garantiperioden og betingelser samt udfyldelse af diverse papirer Praksis for skiltning hvilke skiltetyper der anvendes, og hvorfor skilte anvendes og hvad de kan gøre for kundestrømmen i butikken, f.eks. brochuremateriale til kunderne om varekvaliteter eller finansieringstilbud kravene til skiltenes tekst i henhold til lovgivning og egne regler skiltenes tekst, farver, skrifttype og anvendelse af logo m.m. skiltenes antal og kvalitet i relation til overskuelighed i butikslokalet, vinduet samt profilen generelt Oprydning og rengøring de daglige rutiner med at rydde op efter sig selv, sine kollegaer eller kunderne. Typisk vil der være tale om oprydning af varer i prøverum, emballager, rullebure eller diverse hjælpemidler det er den del af rengøringen, der normalt foretages i løbet af åbningstiden. Typisk vil der være tale om rengøringsopgaver, der supplerer butikkens planlagte rengøring.

2 Valgfrie oplæringsområder inden for kundestrøm Målgrupper, kundeunderlag og konkurrenter Målgruppe: Hvilke typer forbrugere henvender butikken sig ti. Typerne fremkommer ved en beskrivelse af målgruppen f.eks. ved hjælp af kriterierne: alder, køn, interesser, deres holdninger til forskellige ting, indkomst, børn, beskæftigelser og bopæl m.m. Målgruppen er dem, butikken ønsker at handle med og henvender sig til. Kunderne er dem, der handler i butikken Kundeunderlag: fra hvilket geografisk område kan butikken med rimelighed forvente at kunne tiltrække kunder, og dermed fra hvilket område kommer målgruppen fra? Der kan f.eks. være tale om en bydel, en by, en by med opland eller en hel landsdel. Kundeunderlaget opgøres i antal mennesker, husstande eller samlet efterspørgsel i kr. Konkurrenter: først og fremmest de butikker i lokalområdet, der sælger de samme varetyper, og dermed henvender sig til samme målgruppe. Eleverne skal kende disse konkurrenters stærke og svage sider i forhold til egen butik Personligt salg og samtaleteknik faglige kvalifikationer: hvordan man rent faktisk gennemfører en korrekt opsøgende og aktiv kundebetjening med salg for øje her og nu. Modtagelse af kunden, afdækning af behov, argumentere for varen, indvendigsbehandling osv. Der er her tale om en ren faglig/teknisk kunnen personlige kvalifikationer: den korrekte indstilling til det at betjene kunder. Man hjælper med at løse et problem. Forhold som f.eks. godt humør, sætte kunden i centrum og hjælpsomhed er centrale Intern opfølgning af markedsføringsindsatsen dette kan være varernes placering f.eks. i forhold til kundestrømmen, varer placeres således, at de varer, der har den bedste indtjening, får de bedste salgspladser, salgsudstillinger, sam-eksponering f.eks. ved brug af forbrugssammenhørige varer, anvendelse af dekorationsmaterialer, diverse prisrettelser, skiltning i butik, rudeplakater, nødvendigt varekundskab, orientering af det samlede personale, ophængning af annoncer i butikken og opfølgning på salgsresultater Salgsoptimering Det handler om her at have focus på de midler og tiltag, som kan øge omsætningen: salg af egne mærker med højere avance, mersalgsindsatser, aktivt (det opsøgende salg i butikken) og passivt salg (varepræsentation), gennemsnitssalget pr. kunde, den rigtige bemanding, når kunderne er i butikken, salg pr. m 2, salg pr. medarbejder, typiske varer, der skaber kundestrøm (trafikskabere) osv. Telefonbetjening og vejledning kan dække alle typer samtaler. F.eks. tage mod en besked, leverandører, kunder ordremodtagelse, private opkald og ordreafgivelse hvad siger man, når man tager telefonen. Hvad skal der noteres ned under samtalerne. Betjening af samtaleanlæg. Afslutning af samtalen osv. Anvendelse af belysning dels som salgsfremmende foranstaltning og dels som bidrag til butikslokalets samlede layout branchespecifik betydning f.eks. lys over kødboks, spot på eller anvendelse af halogen belysning bidrager til butikkens miljø, skaber oplevelser og fastholde butikkens profil Anvendelse af farver og materialer hvorledes man kan anvende varernes og inventarets farver til at forbedre varepræsentationen og dermed øge mulighederne for salg vedligeholdelse og genanvendelse af materialer bidrager til butikkens miljø, skaber oplevelser og skal tiltrække den ønskede målgruppe

3 Valgfrie oplæringsområder inden for kundestrøm Indretning af salgslokalet med inventar hvilket inventar kan anvendes til præsentation af butikkens varer og til at understøtte butiksprofilen inventarets evne til at styre kundernes gang/kundestrømmen gennem butikken de anvendte inventartypers evne til at præsentere det faste sortiment/grundsortiment, nyheder og tilbuds- eller aktivitetsvarer vedligeholdelse, opbevaring og genanvendelse af inventar Arealdisponering (butiksplan) hvor meget de enkelte afdelinger eller varegrupper må optage af plads og deres indbyrdes placering sidstnævntes betydning for, hvorledes kunderne bevæger sig rundt i butikken og dermed bliver arealdisponeringen en slags huskeseddel for kunden hvor og i hvilket omfang, der skal afsættes plads til salgsudstillinger, tilbudstorve, prøverum, montre, reoler, demonstrationer, kasselinie/kassedisk m.m. krav om friarealernes størrelse, betydning og placering Dekorationsopgaver i salgsarealet, herunder vinduer og forplads formålet med dekorationsopgaverne er primært at signalere den valgte butiksprofil til kunderne og at medvirke til at sikre en tilfredsstillende indtjening af dekorationsopgaver kan nævnes arbejdet med: farver, lys, varepræsentationer i butikslokalet, valg af inventar, vinduesudsmykning, vareopstillinger på forplads og fortov, skilte samt fremstilling og fremskaffelse af diverse dekorationsmateriale Fremstilling og anvendelse af dekorationsmaterialer der er tale om fremstilling af hjælpemidler til tidligere nævnte arbejdsopgaver herunder manual eller teknologisk fremstilling af skilte og rudeplakater Tilpasning og reparation af varer der er tale om de tilpasninger og reparationer, som personalet forventes at kunne udføre. Dette kan f.eks. være tilretning af brillestel, tilpasning af beklædning eller reparation af en urkæde Håndværksmæssig forarbejdning af varer ændring af råvare eller halvfabrikata til færdigvarer eller f.eks. det at binde en blomsterbuket Montering og demonstration hos kunden af solgte varer de branchespecifikke praktiske færdigheder f.eks. ophængning af gardiner, montering af tæpper eller opstilling og indstilling af hjemmebiograf de personlige kvalifikationer så som høflighed, ordenssans og situationsfornemmelse Betjening af kunder inden for e-salg primært telefonbetjening, dialog med kunder via m.m., kunne guide kunden rundt på butikkens hjemmeside butikkens regler for kundeservice inden for e-salg Salgsfremmende aktiviteter inden for e-salg arbejdet med interaktive salgsaktiviteter og muligheder for at skabe plussalg i e-butikken varepræsentation på en informativ og lettilgængelig måde på Internettet forudsætter varekendskab og kendskab til hjemmesidens funktion og brugervenlighed

4 Obligatoriske oplæringsområder inden for varestrøm Varernes brugsegenskaber, anvendelse og holdbarhed i udvalgte vareområder forhold der har betydning for behandlingen og opbevaringen i butikken/lageret kendskab til de fordele og det udbytte, kunderne kan have ved varernes egenskaber forhold der har betydning for det personlige salg Sortimentssammensætning i udvalgte vareområder deres betydning for butikkens omsætning og indtjening, herunder varelagerets indtjenings- og omsætningshastighed varegruppernes sortimentsbredde (antal varegrupper) og dybde (antal varianter) og deres betydning for butiksprofilen Vurdering af varebeholdning i udvalgte vareområder denne vurdering kan omfatte forhold som minimumslager, genbestillingstidspunkt, leveringstid, kvantum ved genbestilling, pakkestørrelse, anbrudsmuligheder, gennemsnitssalg pr. dag, leveringsomkostninger, lageromkostninger, pengebinding og sæson (salgsmæssige højdepunkter) butikkens informationsteknologiske muligheder for automatisk genbestilling af basisvarer m.m. vurdering af varernes evne til at opfylde kundernes ønske om f.eks. mode og aktualitet Varedeklarationer og vareinformation varedeklarationernes opbygning og forståelsen af dem. Hvor de nødvendige manglende oplysninger gerne kan fås betydningen af de forskellige vareinformationer der er på varerne, skilte eller emballagen. Dette kan f.eks. være symboler eller almindelig tekst. Hvad deklarationerne siger noget om og hvad de ikke siger noget om Praksis for vareregistrering alle former for registreringer. Dette kan være i forbindelse med indkøb, modtagelse af varerne, salg, lageropgørelse, svind, nedskrivninger, personaleforbrug og ejers privatforbrug registreringerne kan foretages ved hjælp af informationsteknologien eller manuelt Praksis for varebestilling hvor, hvornår og hvordan bestilles der varer, herunder B2B bestilling hvem bestiller hvilke varer evt. anvendelse af informationsteknologiske værktøjer Praksis ved varemodtagelse hvorledes kontrolleres varemængde, antal kolli m.v. hvorledes kontrolleres varernes kvalitet begrebet sind og nedskrivning Varebehandling og håndtering enhver form for håndtering og opbevaring af varerne fra modtagelsen til kunden forlader butikken med dem returvaresystemet Behandling af emballage dette punkt omhandler både miljøhensyn, almindelig bortskaffelse, opbevaring inden butikkens eventuelle bortskaffelse af emballagen og opbevaring samt håndtering af emballage, indtil varen er leveret til kunden butikkens holdning til miljø og emballage generelt, herunder indsats for at minimere anvendelsen og håndteringen af emballage

5 Valgfrie oplæringsområder inden for varestrømstrøm Varesortiment branchens almindelige varetyper de varer, butikken handler med set i relation til målgruppen og konkurrenterne varesortimentets sammenhæng med butiksprofilen (butikkens kendetegn) varer som giver butikken sin profil eller image Vurdering af sortimentssammensætningen en overordnet vurdering af de valgte varegrupper. Er der nogle der kunne undværes? Er der nye varegrupper, der burde tages ind i sortimentet? Kravvarer, profileringsvarer en vurdering af de enkelte varenumre inden for de enkelte varegrupper. De enkelte varer vurderes ud fra forhold som omsætningshastighed, bruttofortjeneste, og hvorledes de passer til målgruppen og butiksprofilen og tidens herskende etik omkring børnearbejde ved fremstilling af varer og etikken bag varegrupperne eller de enkelte varenumre kan evt. rangordnes/grupperes efter deres bidrag til butikkens salg, indtjening eller profilering vurderingen omfatter også, om nye varer burde optages i sortimentet. Det er centralt at vide, hvad der sker hos konkurrenterne, og hvad der rører sig på markedet om nye varer og ændrede trends og om igangværende eller taktiske brancheglidninger evt. anvendelse af f.eks. space- eller categorymanagement Lagerstyring hvorledes butikken holder styr på f.eks. hvad der er på lager (i butikken og på lageret), i ordre almindelige varer og tilbudsvarer, i restordre, solgt, men ikke leveret, skaffevarer, tvangssortimentsvarer osv. hvordan butikken sikrer sig, at den har de rigtige varer på lager manuel styring eller helt eller delvist automatiseret Valg af leverandører hvilke forhold har betydning, når butikken vælger leverandører. der kan her skelnes mellem hovedleverandører og mindre leverandører, indkøbssamarbejder og indkøbsforeninger eksempler på forhold kunne være: sortiment, priser, serviceydelser, rabatter markedsføringsindsats og tilskud, leveringssikkerhed, omlevering, betalings- og leveringsbetingelser og mulig indtjening på varerne, suppleringssikkerhed Leverandøraftaler hvilke forhold er der truffet aftale om, inden en leverandør begynder at levere varer. Her tænkes både på leverandørens og butikkens forpligtigelser og betingelser bliver aftalerne nyvurderet regelmæssigt og foreligger de f.eks. i form af en kontrakt, eventuelle tidsbegrænsninger aftalens omfang, dvs. hvilke af ovenstående elementer indgår i aftalen og er aftalen af en sådan art, at den bærer præg af et samarbejde mere end blot en handel mellem 2 parter Indkøbsform og organisering hvordan branchen/butikken foretager sine indkøb. Eksempelvis: elektronisk bestilling, ordrekataloger, bestillingslister, messer, repræsentanter, salgsvogne og telefonbestilling, mønstring overordnet gælder det om at have et system, der sikrer, at butikken køber de rigtige varer, i den rigtige mængde, til den rigtige pris og på det rigtige tidspunkt hvem køber ind, hvornår købes der ind, hvordan styres indkøbet f.eks. via indkøbsbudgetter osv. centralt eller decentralt indkøb

6 Valgfrie oplæringsområder inden for varestrøm Indkøbsbudget de økonomiske beregninger der ligger til grund for indkøbsbudgettet indkøbsbudgettets opbygning i visse brancher er disse beregninger foretaget pr. varegruppe, pr. variant og pr. sæson budgetterne kan f.eks. også være opdelt i budget for hvor meget der må købes på messer, og hvor meget der efterfølgende må købes af de repræsentanter, der besøger butikken nødvendigt med løbende opfølgning, vurdering og justering af indkøbsbudgettet Prisfastsættelse af varer hvorledes bestemmer butikken varernes salgspris. F.eks. en konkret vurdering af varens værdi, konkurrenternes pris, retrogradkalkulation, beregning/kalkulation ude fra et ønske om en bestemt bruttofortjeneste, følge producentens vejledende pris eller andet prismærkningen og eller salgsprisregistreringen og tilgangsregistrering på edb Kalkulation ved indkøb at beregne salgsprisen med en bestemt bruttofortjeneste i procent af salgsprisen. Kan ske ved hjælp af kalkulationstabeller eller ved tillæg af en bestemt procent (i form af fastfaktor som indkøbsprisen ganges med) til indkøbsprisen/kostprisen hvordan indgår fragt og andre leveringsomkostninger i varernes kostpris i butikken beregne baglæns retrogradkalkulation hvad man som indkøber max. vil give for en vare, når udsalgsprisen skal ligge på et bestemt niveau Transport og leverance forholdene kan både omhandle varekøb og varesalg. Udfyldelse af blanketter/papirer, emballering, aftale med fragtmand, pris, leveringstid osv. kan indgå under dette punkt Transport og leverance i forbindelse med e-salg løsning af opgaver, der omhandler varens vej til kunden i e-salget medvirke ved aftaler om leverance pakke og forsende bestillinger mv. Logistik i forbindelse med e-salg kontrol af salg, transport, leverance og fakturering i e-salget kendskab til systemer, der sikrer at kunden får den rigtige vare, genbestilling i tide evt. kendskab til track- og tracefunktioner, hvis de findes i butikkens elektroniske system

7 Obligatoriske oplæringsområder inden for informationsstrøm Konceptet og konceptstyring konceptet er det, der skaber sammenhængen mellem butikkens profil og målgruppens image af butikken butikkens regler for driften, altså regler for, hvorledes man arbejder med f.eks. butikkens layout, prisen, sortimentet, emballagen, service, kvalitet, det personlige salg og reklamen hvorledes butikken sørger for at kontrollere, at reglerne overholdes Intern information, kommunikation og samarbejde medarbejderne, butiksledelsen og evt. kædeledelse informere hinanden om forhold vedr. driften eventuelt ved hjælp af informationsteknologi samt hvorledes man sikrer, at de rette medarbejdere har fået informationerne personalesamtaler butikkens informationskanaler, elektroniske eller f.eks. opslagstavlen i frokoststuen hvem er ansvarlig for god information/kommunikation? butikkens indstilling til at give medarbejdere adgang til (alle) informationer holdninger og indstilling til samarbejde og trivsel i butikken Salgsdata og salgsstatistikker her handler det om hvordan orienterer butikkens ledelse om butikkens omsætning pr. time, dag, uge, måned og år salgets fordeling på varegruppe, vare nr., afdeling, ansat, kunder. Hvorledes disse tal læses, forstås og hvordan der handles på disse data, hvilke ændringer i driften bør der foretages Nøgletal enhver butik/kæde/branche har nogle økonomiske nøgletal, som der løbende er fokus på. Eksempler på disse kan være varelagerets omsætningshastighed, bruttofortjeneste i kr. og procent, dækningsbidrag i kr. og procent, salg pr. m 2, salg pr. medarbejder, svindprocent, lønprocent, salgsindeks og gennemsnitssalg pr. ekspedition. Men også andre tal er relevante: scanningsprocent, omsætningshastighed for personale m.m. hvordan orienteres om disse ting/tal? Eller hvor kan tallene findes? Valgfrie oplæringsområder inden for informationsstrøm Markedsførings- og reklameindsats hvornår og på hvilken måde reklamerer butikken og hvorfor er der truffet disse valg forhold som butiksprofil, målgruppe og sæsoner (salgsmæssige højdepunkter) indgår i dette punkt hvad gør man i butikken for at følge op på ovennævnte indsats i forbindelse med f.eks. dekoration, personalets påklædning eller specielle aktiviteter for kunderne markedsføringslovens krav til god markedsføringsskik hvad bruges af ressourcer (tid/penge)? Idégrundlaget og profilen hvad er årsagen til, at butikken eksisterer? Hvilke kundebehov dækkes? Muligheder i markedet? På basis heraf formuleres en butiksidé (butikkens eksistensberettigelse, hvad er vi her for?) profilen betyder, hvilke kendetegn butikken ønsker at have hos kunderne. Man kan også side, at en butik ønsker t blive opfattet på en bestemt måde af butikkens målgruppe at have et bestem image god kvalitet, betjeningen i top, det bredeste sortiment, altid de bedste priser eller. Anvendelse af markedsanalyser hvilke typer markedsanalyser findes (pris, konkurrent, forbruger, imageanalyser), og hvilke anvender butikken, når den indsamler viden om sit markedsområde hvorledes man kan anvende den viden, som markedsanalyser giver. Det er vigtigt f.eks. i forbindelse med en imageanalyse, at butikkens profil er udgangspunktet, når analyseresultaterne vurderes. Vurderes en butiks serviceniveau som under middel, kan dette være fint for en discountbutik, men meget dårligt for en højprofilbutik praksis omkring konkurrentvurdering og overvågning

8 Valgfrie oplæringsområder inden for informationsstrøm Kampagneplaner den overordnede plan for butikkens reklameaktiviteter. Typisk en årskalender, hvor de store kampagner, som f.eks. forår, udsalg, fødselsdag, byfest og jul er indført med angivelse af kampagnens længde og hvilke reklameaktiviteter, der er planlagt Kundeunderlag, sortiment, koncept og konceptudvikling inden for e-salg kundeunderlag: hvem er kunderne i e-butikken? Er det kunder fra den fysiske butik eller er der tale om nye kundegrupper f.eks. oplandet, en landsdel eller hele landet. Kundeunderlaget opgøres i antal mennesker, husstande eller samlet efterspørgsel i kr. fastlæggelse af sortimentet i e-salget opgaver og aktiviteter, der sikrer at et bestemt koncept eller en profil inden for e-salg fastholdes udvikling og justeringer i e-salgskonceptet, f. eks. udvidelser i sortimentet, nye serviceydelser Markedsføring og reklameindsats inden for e-salg deltagelse i dele af eller hele planlægningsopgaver inden for reklameindsatsen, f.eks. kampagner eller sæsonaktiviteter, der også inddrager butikkens hjemmeside og e-salg deltagelse i opgaver og aktiviteter i e-slaget, som følger op på en kampagne Internetteknologi og EDI inden for e-salg butikkens valg af IT-system, og de overvejelser der ligger bag butikkens brug af EDI

9 Obligatoriske oplæringsområder inden for pengestrøm Kassebetjening de funktioner, som butikken anvender i det daglige salgsarbejde ved kasseterminalerne, herunder fremskaffelse af udskrifter/rapporter og opfølgningsmulighederne heri vigtigheden af korrekt salgsregistrering og sammenhængen til bogføring og lagerstyring mm, vigtigheden og måden man giver kundebetjening i kassen Kasseopgørelse og kasseafstemning omfatter aflæsning, pengeoptælling, udfyldelse af relevante papirer herunder selve kasseafstemningen og klargøring af kasse og byttepenge til næste dag behandling af kassedifferencer og bankindsætninger fælles kassebeholdning eller egen kassebeholdning Salgs- og betalingsbetingelser, herunder garantiordninger omhandler både indkøb og salg leveringsbetingelser, jævnfør købeloven garantiordninger og købelovens bestemmelser for forbrugerkøb (salg) og handelskøb (indkøb) salgsbetingelser: f.eks. minimumskvantum, rabatter, service, levering, garantier betalingsbetingelser: f.eks. betalingsfrist og måde, kontantrabat, renter/renters indflydelse på leverandørvalg udfærdigelse af kvitteringer og debet- og kreditnotaer og lovmæssige krav i den forbindelse Praksis ved status hvorledes selve lageroptællingen organiseres f.eks. opdelingen af butikken og varelageret i overskuelige enheder, anvendelse af lageroptællingslister, fordeling af arbejdet med optællingen og intern eller ekstern kontrol af optællingens nøjagtighed Praksis ved svindkontrol omhandler kontrol med alle former for svindkilder. F. eks. opdelt i administrativt svind, butikstyveri og personaletyveri. Praksis omkring hvem kontrollerer? Hvad, hvornår og hvorledes kontrolleres? Praksis ved budgetlægning og opfølgning omhandler procedure for budgetlægning og formål med at have et budget praksis omkring budgetopfølgning hvilke tal følges mest op på hvor tit og hvor kan man som medarbejder følge med i butikkens budgetopfyldelse. Valgfrie oplæringsområder inden for pengestrøm Styring af økonomi udgangspunktet er fastsættelse af nogle forudsætninger vedr. konkurrencesituationen, ændringer i målgruppens størrelse eller økonomiske forhold, byplanlægning, renteniveau, kundernes lånemuligheder, omlægning af trafikforhold osv. På baggrund af disse forhold udarbejdes et budget for resultatopgørelsen (driftsbudget) butikkens kortperiodiske rapportering og opfølgning, f.eks. daglige rapporter: omsætning, medarbejdertimer, ugentlige rapporter: omsætning, bruttoavance osv., månedlige rapporter: opfølgning på resultatopgørelsen samt opfølgning på lagerdage dataadgang enten via udskrifter eller i edb-systemer som hjælp til opfølgning/styring af økonomien Resultatoptimering, herunder indtjening og omkostninger hvorledes der kan arbejdes med forskellige nøgletal og posterne i en resultatopgørelse og disses indbyrdes sammenhæng og deres indvirkning på resultatet, f.eks. svindprocent, lønprocent, finansomkostninger, lagerdage, logistik- og håndteringsomkostninger, mulighederne i aut. varebestilling, Retur non investment (ROI), sygefravær osv.

10 Svindanalyser svindanalyser foretages på baggrund af registrering af tilgang og afgang af varer og periodevis optælling af varelager evt. afvigelser er lig med svind. En analyse kan også være en registrering af svindet i butikken for en bestem vare eller en bestemt varegruppe f.eks. udstillede gadevarer formålet med enhver form for svindanalyse er at registre problemets størrelse og evt. handle på baggrund af disse registreringer med det formål at øge bruttoavancen den tekniske forskellighed mellem svind og nedskrivninger Budgetlægning det handler om, hvad der skal til for at lave et godt budget de forskellige budgetter: salg, omkostninger, investeringer mv. og det samlede budget budgettets poster og hvordan disse estimeres, varelagerbudget og investeringernes renteog afskrivningseffekter sammenhængen mellem lang- og kortsigtede mål anvendelse af budgettet som styringsværktøj en budgetteret resultatopgørelse (driftsbudget) nedbrydes i delbudgetter med kortere tidsperioder og/eller opdeling på afdelinger eller varegrupper anvendelse af historiske data kontra forventninger til fremtiden i forbindelse med opbygning af budgettet Budgetopfølgning budgettet sammenholdes med de faktiske tal, og afvigelserne udregnes. Hvis afvigelserne er store, vil butikken ofte reagere. Dette uanset om afvigelserne er positive eller negative identificering af årsagen til afvigelsen og flere eksempler på gode handlinger bør anvises, som kan rette op på problematikken evt. udarbejdelse af handlingsplaner anvendelse af informationsteknologi som opfølgningsredskab Regnskabspraksis hvorledes butikkens regnskab er opbygget, herunder hvilke konti der anvendes hvilke regnskabsmæssige arbejdsopgaver der udføres, hvornår disse udføres og hvem der udfører dem regnskabsperiode Likviditet vigtigheden af altid at kunne betale regningerne efterhånden, som de forfalder de forskellige former for pengebindinger (aktiverne) pengestrømsanalyse Salgs- og betalingsbetingelser inden for e-salg kendskab til de særlige salgs- og betalingsbetingelser, der er forbundet med e-salg, herunder sikkerhedsprocedurer generelt og sikkerhed ved betaling kommunikation med kunden skriftligt og mundtligt om procedure, regler og betingelser.

Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg

Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg Obligatoriske oplæringsområder inden for kundestrøm Kundebetjening og vejledning her er der tale om kundehenvendelser, der ikke kun har direkte salg for øje der kan være forespørgsler om varernes egenskaber

Læs mere

Uddannelsen til salgsassistent med profil Guld & Sølv - Guld, Sølv & Ure Beskrivelse af de fire strømme i butikken

Uddannelsen til salgsassistent med profil Guld & Sølv - Guld, Sølv & Ure Beskrivelse af de fire strømme i butikken DANSKE GULDSMEDE OG URMAGERE Uddannelsen til salgsassistent med profil Guld & Sølv - Guld, Sølv & Ure Beskrivelse af de fire strømme i butikken Butikkens kundestrøm Obligatoriske oplæringsområder Kundebetjening

Læs mere

Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen

Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen Blomsterdekoratør - ordbog over salgsbegreber i uddannelsen Juli 2012 Udgivet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København V tlf.: 33 36 66 00 e-mail: detail@uddannelsesnaevnet

Læs mere

Niveauerne bruges både i skolen og i praktikken og defineres således:

Niveauerne bruges både i skolen og i praktikken og defineres således: Butiksmedhjælper - ordbog over begreber i uddannelsen Juli 2008 Indhold Butiksmedhjælperuddannelsen...2 Målniveauer i uddannelsen...2 Hvem er de oplæringsansvarlige?...2 Den oplæringsansvarliges tilstedeværelse...3

Læs mere

Salgsassistent og Salgsassistent med profil

Salgsassistent og Salgsassistent med profil Salgsassistent og Salgsassistent med profil ordbog/uddybning af oplæringsmålene i uddannelsen Juli 2012 Udgivet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm

Uddannelsesplan for salgsassistent-uddannelsen Kundestrøm Kundestrøm I forbindelse med de regelmæssige elevsamtaler vurderer den uddannelsesansvarlige og eleven, om eleven har opnået de opstillede kvalifikationsmål tilfredsstillende. Handelsskolen oplyser, hvornår

Læs mere

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure

Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Uddannelsesplan for Salgsassistent med profil i Guld & Sølv / Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv *) Elev i Guld, Sølv & Ure*) Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *) Eleven kan uddannes

Læs mere

DGU s uddannelsesplan

DGU s uddannelsesplan DGU s uddannelsesplan Salgsassistent med profil i Guld, Sølv & Ure Elev i Guld & Sølv* Elev i Guld, Sølv & Ure* Uddannelsesperiode Uddannelsessted Uddannelsesansvarlig *Eleven kan uddannes i Guld & Sølv

Læs mere

Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen

Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen Dekoratør / visual merchandiser ordbog over begreber i uddannelsen Juli 2012 Udgivet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København V tlf.: 33 36 66 00 e-mail:

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT OG SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Butiksmedhjælper - ordbog over begreber i uddannelsen

Butiksmedhjælper - ordbog over begreber i uddannelsen Butiksmedhjælper - ordbog over begreber i uddannelsen Juli 2012 Udgivet af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Vesterbrogade 6 D, 4.sal, 1620 København V tlf.: 33 36 66 00 e-mail: detail@uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR BUTIKSMEDHJÆLPER AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er

Læs mere

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

Salgsassistentuddannelsen i

Salgsassistentuddannelsen i Salgsassistentuddannelsen i Sådan kommer du i mål Kristine Hejgaard Flemming Sørensen Indholdsfortegnelse Side 1. Velkommen til en verden af detailbutikker og e-handel 1 1.1 Hvad er et butikskoncept?

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Godkendelsesskema (juli 2012)

Godkendelsesskema (juli 2012) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (juli 2012) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Butiksmedhjælper Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets firmanavn

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Salgsassistent og Salgsassistent med profil Læs venligst vejledningen inden udfyldelse

Læs mere

Oplysningsskema (juni 2011)

Oplysningsskema (juni 2011) Bestyrelsen for Niuernermik Ilinniarfik Oplysningsskema (juni 2011) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Salgsassistent & Salgsassistent med profil Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Telefon

Læs mere

Når du har en erhvervspraktikant

Når du har en erhvervspraktikant September 2011 Når du har en erhvervspraktikant Det kan være svært at få gode elever i dag, men et godt forarbejde kan lette processen betydeligt. Det er vigtigt at være bevidst om, at arbejdet med at

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer BEK nr 601 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 218 af

Læs mere

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Uddannelsens navn Butiksetablering - Detail Detailuddannelse med specialer I dette forløb skal I etablere en virksomhed i detailsektoren. I må selv vælge

Læs mere

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Detailhandelsområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Tekstil. (For elever med start i 2012 og herefter)

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Tekstil. (For elever med start i 2012 og herefter) Lokal undervisningsplan UCH Hovedforløb Tekstil (For elever med start i 2012 og herefter) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 2. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 3. SKOLENS PÆDAGOGISKE

Læs mere

Godkendelsesskema (august 2015)

Godkendelsesskema (august 2015) Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Godkendelsesskema (august 2015) Ansøgning om godkendelse af praktiksted til Dekoratør / visual Merchandiser Læs venligst vejledningen inden udfyldelse Praktikstedets

Læs mere

Virksomhedens ansigt udadtil

Virksomhedens ansigt udadtil Fig. 4.1 Krav til virksomhedens ansigt udadtil. Virksomhedens ansigt udadtil Være positiv, både tidligt om morgenen og efter en lang dag Tage alle henvendelser seriøse Finde frem til den person i virksomheden,

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Der ligger med garanti en af vores butikker tæt på dig.

Der ligger med garanti en af vores butikker tæt på dig. butikker i Danmark...hvor kopper, køkkenknive og kaffemaskiner styrer og hvor tepotter, termokander og tallerkener flyver over disken. Den verden kan du blive en del af! Vi har branchens bedste, sjoveste

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Guide

KickStart din restaurant. KickStart Guide KickStart din restaurant KickStart Guide 170 KickStart Guide KickStart Guide Den komplet uundværlige KickStart-Guide giver dig et overblik over de spørgsmål du med fordel kan overveje, mens du planlægger

Læs mere

Webshop. Kom godt i gang

Webshop. Kom godt i gang Webshop Kom godt i gang Agenda IT infrastruktur, arbejdsgange samt flow i en webshop Pause Vækst på top og bund Pause Brugervenlighed og IBIZ-center Tak for i dag Introduktion Mikkel Leth Olsen mikkel@ibiz-center.dk

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Indhold Kvalitet og Service... 3 Salg og Markedsføring... 5 Informations- og planlægningsværktøjer... 7 2 Kvalitet og Service Avanceret 1 uges varighed Formål

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

EØPRAF3 redegøre for virksomhedens etablering, herunder virksomhedstype, ejerform m.m. SSPRAF7 opnår. grundlæggende kendskab til

EØPRAF3 redegøre for virksomhedens etablering, herunder virksomhedstype, ejerform m.m. SSPRAF7 opnår. grundlæggende kendskab til Salg & Service-opgaver 1 Butikkens profil (branche, størrelse, idé, mål, politikker mv.) (SSPRAE4, EØPRAF3, EØPRAE3) 2 Butikkens nær- og fjernmiljø (SSPRAE2) 3 Analyse af butikkens kunder som forbrugere

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Typeopgave. Del 1 30 % Del 2 25 % Del 3 20 % Del 4 25 % I alt 100 % Vejledning:

Typeopgave. Del 1 30 % Del 2 25 % Del 3 20 % Del 4 25 % I alt 100 % Vejledning: Erhvervsøkonomi Niveau C Typeopgave Dette opgavesæt består af 4 dele, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Del 1 30 % Del 2 25 % Del 3 20 % Del 4 25

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Figur 2.1 Logistisk effektivitet balancen mellem logistikomkostninger og leveringsservice. Fig. 2.2 Illustration af logistikomkostningernes tværgående retning. Fig. 2.3 Fordeling af logistikomkostninger.

Læs mere

Appendix B Niveau E+D

Appendix B Niveau E+D Appendix B Niveau E+D Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder Kontantsalg

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation. Præsentation. Uddelingskopier. Se præsentationen med animationer på

20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation. Præsentation. Uddelingskopier. Se præsentationen med animationer på 20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 20.1 Bidragskalkulation udarbejdet som en forkalkulation Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

Kapitel 8 Vareregnskabet

Kapitel 8 Vareregnskabet Kapitel 8 Vareregnskabet Varekøb Opgave 8.1 1. Registrer følgende bilag for Emil: 12110 Varelager 14261 Købsmoms 12310 Kasse Bilag 212 11.000 2.750 13.750 12110 Varelager 14261 Købsmoms 142203 Computergrossisten

Læs mere

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 ØKONOMI Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2 Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 3 Oms 3,9b Årsregnskabet 2012 balancens aktivside 5 Årsregnskabet 2012

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Blomsterdekoratør i Roskilde.

Blomsterdekoratør i Roskilde. Blomsterdekoratør i Roskilde. Det er over 10 år siden, at Roskilde Handelsskole og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde startede samarbejdet om uddannelse af Blomsterdekoratører øst for Storebælt. Vi er glade

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET HANDELSASSISTENT, SALG (EVENTUELT MED BRANCHERETNING) AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169.

Når man skal kalkulere et stykke kød, kan det gøres på et skema. Som eksempel har vi valgt en forfjerding, se side 169. Kalkulation Hvad skal et stykke kød egentlig koste? Skal det være billigere end konkurrentens, eller skal der være en anstændig fortjeneste på det? Det kan man ikke finde ud af ved at lave en kalkulation,

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Tabel 3.1: Butikkens handlingsparametre

Tabel 3.1: Butikkens handlingsparametre Tabel 3.1: Butikkens handlingsparametre HANDLINGSPARAMETRE GRUNDPARAMETRE KONTAKTPARAMETRE Sortiment Kvalitet Serviceydelser Beliggenhed Pris Kontaktparametrene fortæller om grund pa ra me - tre ne Det

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger Appendix B Niveau C Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage Dekorter Kontantsalg Faktura til kunder:

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 1 Lokal undervisningsplan UCH 2016/17 Hovedforløb Salgsassistent u/profil 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 3. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 4. LOVGRUNDLAG... 3 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer

Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Grundforløbsprøve Detailhandelsuddannelse med specialer Formål: Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal danne et grundlag for,

Læs mere

Kapitel 4 - Personligt salg og kundebetjening

Kapitel 4 - Personligt salg og kundebetjening Kapitel 4 - Personligt salg og kundebetjening Opgave 4.1 1. Hjælp Mie med at formulere nogle gode og præcise svar på direktørens tre spørgsmål. Spm. 1 Formålet med personligt salg er at sørge for, at hver

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Mål for specialistspor

Mål for specialistspor Mål for specialistspor 1. Butiksdrift 2. International detailhandel 3. Innovation og iværksætteri 4. Koncept og marketing 5. Multikanalmarkedsføring 6. Personligt lederskab 7. Produkt og sortiment 8. Salgsoptimering

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil

Lokal undervisningsplan UCH. Hovedforløb Salgsassistent u/profil 1 Lokal undervisningsplan UCH Hovedforløb Salgsassistent u/profil 2 1. Indhold 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 3. UNDERVISNINGSPLANEN - FORMÅL... 3 4. LOVGRUNDLAG... 3 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

SIMU Butik. Vejledninger og opgaver. Etablering og varesortiment Indkøb og klargøring Åbning og drift af butikken

SIMU Butik. Vejledninger og opgaver. Etablering og varesortiment Indkøb og klargøring Åbning og drift af butikken Vejledninger og opgaver Etablering og varesortiment Indkøb og klargøring Åbning og drift af butikken Internet adressen er: http://butik.simu.dk SIMU-Center Birkemosevej 1 6000 Kolding Tlf. +45 72 242 042

Læs mere

Eksempler fra Dekorations kurset

Eksempler fra Dekorations kurset Che Bello Design Eksempler fra Dekorations kurset Hermed kan du se uddrag fra forskellige moduler på Dekorationskurset. Side1 Uddrag af: Modul 2 Dekorationskursus Velkommen til modul 2 i Bello Academy

Læs mere

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1 Styklister gør det nemt at holde styr på hvilke varenumre, der indgår i en samlet pakke. Et eksempel på en stykliste kan være et sæt havemøbler. Der skal være stole eller bænke, et bord og måske nogle

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Den dobbelt ABC klassificering

Den dobbelt ABC klassificering ABC Business Solution Den dobbelt ABC klassificering ABC Softworkkontor i København mpler på referencer erdens mest udbredte Management princip o - 80/20 reglen Produkter Omsætning 20 % 80 % 80 % 20 %

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN:

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN: 1 En forretningsplan kan udarbejdes på flere måder. Det afhænger bl.a. af branche. F.eks. vil der hos en udkørende håndværker være andet fokus end ved opstart af en ny medicinalvirksomhed. Virksomhedens

Læs mere

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15.

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15. INDHOLD Standard arbejdsprocedure for STARK...1 A. IT...1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering...1 B. Administration......1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Palleudgifter...... 1 B.3. Restordrer....1 B.4. Leverancer

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere