Ordblinde B L A D E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordblinde B L A D E T"

Transkript

1 N R. 14 MD AE C R. T S Å R G A N G Ordblinde B L A D E T FOTO: ANDERS LYSHOLM Ordblinde elever med matematikvanskeligheder i folkeskolen må indstille sig på at sidde med fingeren i vejret i mange år endnu, før de får den rette hjælp Læs artiklerne på siderne 6 til 10 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T ISSN Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. Indlæg sendes til: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Redaktion: Hans-Pauli Christiansen (ansvarshavende) Erik K. Rasmussen Tom West Ken Qvist Jensen Linda Nybo Andersen Mona Steiniche Louise Skov Hansen Ordblindebladet udkommer fire gange om året også på cd-rom og som pdf-fil på mail. Abonnement, blad: 200 kr. pr. år, abonnement, blad + cd-rom: 300 kr. pr. år, (abonnement er inkluderet i kontingent til landsforeningen). Årligt kontingent: Alm. medlemskab 250 kr. Familiemedlemskab 350 kr. (blad og eventuelt cd-rom er inkluderet) Institutionsmedlemskab 350 kr. Enkeltnumre: 50 kr. inkl. forsendelse. Bestilling af abonnement, enkeltnumre eller bladet på cd-rom kan ske hos: Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Annoncebestilling: Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Layout: atsats Tryk: Handy-Print Oplag: ekspl. Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik er protektor for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Åbent mandag til fredag fra 10 til 15 Internet adresse: Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve. FOTO: STEEN EVALD 2 Ordblinde Bladet

3 Indhold Bestyrelsen og lokale repræsentanter Bestyrelsen: Formand: Hans-Pauli Christiansen Jægerhusene 41, 2620 Albertslund Tlf Næstformand og bestyrelsesmedlem: Erik K. Rasmussen Baunehøj 106, Osted 4320 Lejre Tlf Kasserer og EDA-repræsentant: Lars Sander Møllevænget Hørning Tlf Repræsentant for det nordiske samarbejde: Tom West Sølunden 4, 3700 Rønne Tlf fax: Folkevalgt bestyrelsesmedlem Lars Vissing Torvegade 49, 2.th København K Tlf Folkevalgt bestyrelsesmedlem Michael Pedersen Ørtoftevej Sæby Tlf Folkevalgt bestyrelsesmedlem Thomas Friis Rasmussen Uglevang 80, 2.th Allerød Tlf Folkevalgt bestyrelsesmedlem Lisbet Westerlin Porsevej Køge Tlf Kredsrepræsentanter: København Frederiksberg Amager: Leif Schultz Nielsen Dronningensgade 69, 4, København K Telefon: Storkøbenhavn: Henvendelse til Sekretariatet Bornholm: Tom West Sølunden 4, 3700 Rønne Tlf fax: Nordsjælland: Jette Villumsen Vipstjertvej 4, 3400 Hillerød Telefon: Fyn: Lene Baasch Kivmosevej Tommerup Telefon: Nordjylland: Flemming Gaaei Hans Dyres Vej 51, 9300 Sæby Tlf Vestjylland: Ib Jensen Nørrevang 3, Skave 7500 Holstebro Tlf Roskilde: Esben Andersen Møllevej Jyllinge Tlf Storstrøm: Stella Steengaard Ibsvej Præstø Tlf Sydjylland: Susanne Cording Hjortøvej 6, 6100 Haderslev Tlf Vejle: Henvendelse til Sekretariatet Vestsjælland: Susanne Dalum Sandbakkevej Vipperød Tlf Viborg: Bent Dalgaard Brovej 8, 8800 Viborg Tlf Østjylland: Claus H. Jensen Resendalvej Silkeborg Tlf Indhold Formanden har ordet... 4 Den manglende specialundervisning... 5 Folkeskolen overser ordblinde i matematik... 6 Matematikvanskeligheder der giver problemer i livet...10 Det jeg laver er lige så flot, som de andres Vores ordblinde dreng er fejlplaceret Ungecafé nye love Unges vej fra skole til erhvervsuddannelse Åbenhed og udvikling af ordblindes potentiale Netavis med letlæste nyheder Vi blev glade da der kom et brev Vedtægtskursus i Middelfart 27 Nyt fra sekretariatet Nyt fra kredsene HUSK! Sidste frist for indlevering af indlæg til Ordblindebladet 1/2009 er: 19. januar 2009 Ordblindebladet modtager gerne indlæg for vores læsere og andre med interesse for ordblindhed. Meget gerne på men selvfølgelig også indlæg skrevet på maskine, indtalt på bånd eller håndskrevet. Husk, at der også gerne må være illustrationer eller billeder med! Ordblinde Bladet

4 Formanden har ordet Hans-Pauli Christiansen, formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Forældre til ordblinde børn oplever i stigende grad, at deres ordblinde børn ikke modtager den særligt tilrettelagte specialundervisning, som de ifølge folkeskoleloven har ret til. Forældre ansøger om hjælp til deres barn, og den pædagogiske psykologiske vurdering og forslag bekræfter, at der er behov for dette, men hjælpen udebliver mere eller mindre velbegrundet. Klagenævnet under Undervisningsministeriet har set på, hvordan kommunerne har behandlet sagerne. I en lang række tilfælde har kommunerne ikke begrundet deres afgørelse i henhold til folkeskoleloven. Kommunernes behandling af klagerne har været behæftet med fejl og mangler i 138 sager ifølge rapporten fra klagenævnet. Ordblindeforeningen erfarer, at det også er tilfældet med klager, der ikke når klagenævnet, men er rettet til kommunalbestyrelsen. De forældre, der har overskud til at klage til kommualbestyrelsen, modtager ofte et brev, hvor kommunalbestyrelsen skriver, at afvisningen er sket på et sagligt grundlag, og at den ikke kan omstødes. På det lokale niveau på den enkelte skole er afvisningen pakket ind som saglig, men dækker over manglende bevilling til ordblindeundervisning. Det foregår i et lukket kredsløb. Det er ikke rimeligt, at forældres klage ikke vurderes af en uvildig instans. Kommunalbestyrelsen er ikke uvildig. Kommunalbestyrelsen har bevilget midler til drift af skolerne, og den er arbejdsgiver for skoleforvaltningen og skolelederne. Der må på det kommunale niveau oprettes en uvildig klageinstans, som tager sig af lokale klager. Klagenævnet skal have samme mandat som klagenævnet for den vidtgående specialundervisning. Det skal være de saglige hensyn, der er afgørende. De faglige indstillinger skal følges, så ordblinde børn kan modtage den specialundervisning, som de har ret til. Ordblindeforeningen arbejder for, at flertallet i Folketinget kan bakke op om uvildige klagenævn i kommunerne. 4 Ordblinde Bladet

5 Den manglende specialundervisning Den manglende specialundervisning I de seneste år er der flere og flere elever, der ikke modtager specialundervisning, selv om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har visiteret dem til specialundervisning. Et stadig stigende antal forældre må selv støtte og undervise deres børn. Ordblindeforeningen modtager mange henvendelser af denne type:»mit barn kan ikke læse og skrive og barnet får ingen specialundervisning. Hvad skal jeg gøre for at få hjælp?«hvordan kan det nu gå til? Folkeskolelovens paragraf 3, stykke 2 er ellers klar nok.»til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand...«. Børn har altså med loven i hånd et retskrav på specialundervisning, hvis deres udvikling kræver det. Alligevel er der mange forældre, der føler, at deres krav bliver overhørt. Problemet er, at nogle kommuner prioriterer anderledes. De forsøger at begrænse udgifterne til specialundervisning gennem forskellige styringsmodeller. Derfor har socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini, spurgt Bertel Haarder, om det er i overensstemmelse med gældende regler, at nægte elever med særlige behov specialundervisning. Det mener Bertel Haarder ikke, det er. Men han vil ikke gøre noget ved problemet, da det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om bevillingerne til kommunens skolevæsen. Det er kommunen, der bestemmer over de økonomiske rammer for de enkelte skoler. Både lærere og forældre er frustrerede over denne udvikling, men lærerne kan ikke gøre andet end henvise forældrene til det særlige klagenævn. Da ministeren ikke vil foretage sig noget i denne anledning, må befolkningen gå til de lokale politikere. De skal presses og udspørges om problemet med den manglende specialundervisning. Til næste år er der kommunevalg. I de kommuner, der nedprioriterer specialundervisningen, burde der lyde et ramaskrig. Kilde: Folkeskolen EKR Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder Årsmøde lørdag den 16. maj 2009 kl med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Orientering om det nuværende års budget 5. Behandling af indkomne forslag *) 6. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til landsforeningen for næste regnskabsår 7. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer 8. Eventuelt *) Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet seneste 20 dage før årsmødet. Sted meddeles i næste nummer af Ordblindebladet Ordblinde Bladet

6 Folkeskolen overser ordblinde i matematik Folkeskolen overser Derfor har 60 procent af ordblinde matematikvanskeligheder: Ordblinde elever har brug for billeder og illustrationer, der relaterer til konkrete hverdagsting. Fra fjerde klasse indeholder matematikbøgerne meget tekst og kun få billeder (Pernille Pind) Ordblinde tænker langsommere end andre elever. Derfor kan de have svært ved at deltage aktivt i matematikundervisningen (Olav Lunde) Ordblinde har en svag korttidshukommelse. Derfor har de svært ved at huske længere instruktioner (Bjørn Adler) Ordblinde kan have såkaldte automatiseringsvanskeligheder. Det betyder, at selv små gangestykker ikke automatisk opfattes af den ordblinde elev. De må for eksempel tælle på fingrene (Björn Adler) Ordblinde kan forveksle forskellige tal og symboler. Således kan 34 blive til 43 (Gudrun Malmer) ordblinde i matematik Ordblinde kan have andre problemer end læsevanskeligheder. 60 procent af de ordblinde har således problemer med matematik. Folkeskolen mangler imidlertid kompetente personer til at hjælpe de ordblinde med matematikvanskeligheder Emma Dalsgaard Madsen har matematik i sjette klasse i folkeskolen. Læreren gennemgår nogle minusstykker på tavlen. Mens de øvrige elever flittigt deltager i undervisningen, sidder Emma og kigger forgæves på tallene og symbolerne på tavlen. Efter gennemgangen på tavlen kommer læreren ned til Emma. Han prøver at forklare hende det igen, men da Emma ikke forstår, giver læreren op. Læreren giver hende i stedet nogle plusstykker. Mens Emma løser disse, fortsætter de andre elever undervisningen. Emma er ordblind, og det kan også give problemer i matematik. Emmas eksempel er ikke enkeltstående. Tal fra Dansk Videnscenter for Ordblindhed Af Anders Lysholm anslår, at 60 procent af alle ordblinde har problemer med matematikken. Det svarer til omkring danskere. Årsagen til de ordblindes problemer i matematik er blandt andet, at de har svært ved at skelne symbolerne og tallene fra hinanden. Folkeskolen mangler imidlertid kompetente personer til at hjælpe de ordblinde. Matematiklærerne er ikke godt nok uddannet til at håndtere de ordblindes problemer, og der er ikke specialuddannede pædagoger til at afdække matematikvanskelighederne. Mangel på hjælp til de ordblinde i folkeskolen Bladet har foretaget en rundspørge på Farsø Efterskole, som 6 Ordblinde Bladet

7 Folkeskolen overser ordblinde i matematik er en af landets 21 efterskoler for normaltbegavede elever med læsevanskeligheder. Rundspørgen viser, at mellem 46 og 69 procent af eleverne syntes, at matematik var svært i folkeskolen. Desuden følte mellem 30 og 52 procent, at de ikke fik den hjælp, de havde brug for. Resultatet fra rundspørgen står ikke alene. En rundringning blandt 10 af landets 21 ordblindeefterskoler viser, at alle 10 ordblindeefterskoler tydeligt kan se, at det generelle matematikniveau ikke er alderssvarende. Nogle efterskoleforstandere efterspørger, at der også kommer mere fokus på de problemer, som de ordblinde kan have i matematik udover læsevanskeligheder. Matematiklærer på Farsø Efterskole Anette Smed tilslutter sig og siger videre:»jeg startede min undervisning for niende klasse på sjette klasseniveau.«anette Smed mener, at folkeskolen prioriterer sin matematikundervisning forkert. Hun efterlyser, at folkeskolen sætter mere fokus på matematik, der er mere konkret. Det vil, ifølge Anette Smed, hjælpe både ordblinde elever såvel som de andre elever i matematik. Folkeskolen mangler kompetente kræfter til at løse problemet Helena Højen Danielsen, der er uddannet matematiklærer fra Århus Seminarium i 2005, har undervist i matematik i folkeskolen. Hun har ikke modtaget undervisning i, hvordan hun skal takle en ordblind med matematikvanskeligheder i undervisningen. Helena Højen Danielsen fortæller:»i tilfælde af at jeg fandt ud af, at der sad en ordblind med matematikproblemer, ville jeg være nødt til at søge hjælp hos en specialpædagog.«en specialpædagog kan hjælpe hende med at diagnosticere den ordblindes problemer. Disse specialpædagoger går under navnet PPR konsulenter, hvilket står for pædagogisk psykologisk rådgivning. Det hjælper de ordblinde elever, når matematikken gøres visuel og konkret. Mangel på pædagogiske psykologiske matematikkonsulenter Det er op til den enkelte kommune at prioritere, hvordan de vil målrette deres kræfter på specialundervisningsområdet. Der er kun ganske få kommuner, som har en uddannet PPRmatematikkonsulent tilknyttet, der kan afdække og hjælpe ordblinde i matematikvanskeligheder. Det finder matematiklærer på Farsø Efterskole Anette Smed problematisk:»da jeg arbejdede i folkeskolen, havde jeg tilkaldt en PPR-medarbejder for at afdække matematikvanskelighederne hos en ordblind elev. PPR sendte en læsekonsulent ud, og jeg følte mig trods alt mere kompetent end læsekonsulenten til at afdække den ordblindes matematikvanskeligheder,«fortæller Anette Smed, som også har skrevet en modulopgave om ordblindes matematikvanskeligheder. Erkender problemet, men ingen tager ansvar Finn Christensen, der er kontorchef i specialundervisningsafdelingen i undervisningsministeriet, erkender, at det er et område, som ministeriet ikke har Ordblinde Bladet FOTO: ANDERS LYSHOLM

8 Folkeskolen overser ordblinde i matematik Ordblinde kan have problemer med traditionel regning. De har svært ved at huske tabeller og svært ved symbolerne. FOTO: ANDERS LYSHOLM været tilstrækkelig opmærksom på. Alligevel mener han ikke, at undervisningsministeriet skal lovgive om, hvilke fagpersoner, der skal være tilknyttet de enkelte PPR-kontorer. Det er op til den enkelte kommune at sammensætte personalegruppen. Imidlertid er det som sagt langt fra alle kommuner, som har en matematikkonsulent tilknyttet. Jan Rahbek, der er souschef hos PPR i Viborg, siger:»vi har ikke nogen matematikkonsulent tilknyttet, og jeg kan ikke forestille mig, at vi får det inden, der kommer en bekendtgørelse om det.«det faktum finder formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen, Hans-Pauli Christiansen utilfredsstillende.»der bør være matematikkonsulenter, der kan hjælpe matematiklærerne, som sidder med en ordblind med tydelige vanskeligheder. Det er et forsømt område,«siger Hans-Pauli Christiansen. Lang udsigt for hjælp til de ordblinde Den nye læreruddannelse, som trådte i kraft fra 2007, sætter i bekendtgørelsen mere fokus på matematikvanskeligheder og nogle af de specifikke vanskeligheder, som ordblinde kan have. Ordblinde/Dysleksiforeningens formand Hans-Pauli Christiansen bifalder imidlertid ikke den nye matematiklæreruddannelse. Han siger:»ordet ordblind optræder ikke en eneste gang i bekendtgørelsen. Der står kun matematikvanskeligheder, og det kan dække over mange ting. Det er ærgerligt, fordi den nye læreruddannelse var en stor mulighed for at klæde lærerne på til at hjælpe de ordblinde med matematikvanskeligheder.«jacob Holme, der er fuldmægtig i afdelingen for videregående uddannelser ved Undervisningsministeriet, forklarer, at formålet med matematiklinjefaget er, at de fremtidige lærere skal kunne identificere problemer ved eleverne. Han erkender, at fremtidens lærere ikke vil være i stand til at hjælpe de ordblinde elever, så lærerne må søge hjælp hos faguddannede personer. Under alle omstændigheder kommer de nye matematiklærere først ud i skoleklasserne i Undervisningsministeriet har desuden sat som mål, at der i 2010 skal være en matematikvejleder på hver skole i landet. Michael Wahl Andersen, der er underviser på matematikvejlederuddannelsen, fortæller om uddannelsen:»mange skoler er meget tilbageholdende med at sende deres lærere på efteruddannelse. Nogle gange har vi ikke kunne samle nok til at danne et hold«, siger Michael Wahl Andersen.»Det er et problem, at staten kun betaler for selve matematikvejlederuddannelsen. Staten betaler ikke for de øvrige udgifter, som kommunerne har ved at sende en lærer af sted på efteruddannelse. Derfor har kommunerne svært ved at sende lærerne af sted på grund af presset økonomi,«siger informationsmedarbejder ved Danmarks Lærerforening Niels de Voss. 8 Ordblinde Bladet

9 Folkeskolen overser ordblinde i matematik Norge som forgangsland Meget af den forskning, som dansk efteruddannelse bygger på, stammer fra Norge. Forskningsresultater fra blandt andet Elin Kristi Lie Reikerås, som er lektor ved Stavanger Universitet, bliver brugt af danske forskere. I Norge har forskerne været opmærksomme på problematikken de sidste 10 til 15 år. Derfor har de mere kendskab til det end i Danmark. Elin Kristi Lie Reikerås, som har skrevet en ph.d. om emnet, siger:»i Norge har man i den norske matematiklæreruddannelse integreret de specifikke vanskeligheder, som ordblinde kan have i matematik. Derfor vil de lærere, som kommer ud af de norske seminarier til sommer, være i stand til at hjælpe de ordblinde i matematik«. Emma ville ønske, at hun havde fået hjælp tidligere Emma Dalsgaard Madsen er i dag elev på Farsø Efterskole, som er en efterskole for normaltbegavede ordblinde.»matematikken bliver gennemgået på tavlen, men bagefter får vi noget, som vi kan se og røre ved. Så bliver det hele meget nemmere,«siger Emma Dalsgaard Madsen og smiler. Når hun tænker på tiden i folkeskolen, ville hun ønske, at hun havde fået hjælp tidligere. Dengang var der bare ikke nogen, der var opmærksom på de problemer, Emma havde som ordblind i matematik. få hjælp med ViTal til læsning og stavning! Med ViTal kan du få din computer til at læse højt for dig, og på den måde få hjælp til at læse og stave. Vi har licens til at forhandle ViTal til vores private medlemmer til ca. 1/3 af den normale pris. ViTal kroner ViseOrd 800 kroner ViTal og ViseOrd kroner ViTex (scannerprogram) kroner ViTal + ViseOrd + ViTex kroner Alle priser er inkl. moms. Ring og bestil på telefon (sekretariatet) Ordblinde Bladet

10 Matematikvanskeligheder der giver problemer i livet FOTO: ANDERS LYSHOLM Matematikvanskeligheder der giver problemer i livet»jeg giver altid for mange penge. Så jeg er sikker på, at der er penge nok, og så stoler jeg bare på, at jeg får det rigtige igen,«fortæller Birgitte Lundsgaard Christensen (th), der er ordblind med matematikvanskeligheder. De ordblinde elever, som har problemer i matematikundervisning, mærker det ikke kun i klasselokalet og til eksamen. Birgitte Lundsgaard Christensen er et eksempel på, hvordan problemet kan følge med i dagligdagen. Af Anders Lysholm Matematiklærer Gitte Iversen skriver op på tavlen. 28 x 10, skriver hun. Gitte Iversen vender sig mod klassen, og enkelte elever rækker usikkert hånden op. Der deles et ark med gangestykker ud til eleverne. En af pigerne spørger usikkert sidekammeraten:»9 gange 8, er det ik 63?«Der er matematik på Farsø Efterskole, som er en af landets 21 efterskoler for ordblinde. Der har lige været afgangsprøve i matematik for eleverne i niende klasse. Statistisk set vil eleverne på ordblindeefterskolerne få et gennemsnit, som er 1,2 karakterer under folkeskolens gennemsnit i samme prøve. Det gør de til trods for, at de har fået læst opgaverne op på computer til prøven. Årsagen til de ordblindes lavere gennemsnit i matematik er altså ikke kun deres læsevanskeligheder. Birgitte Lundsgaard Christensen er elev på Farsø Efterskole. Hendes matematikvanskeligheder kommer ikke kun til udtryk i klassen. Birgitte mærker tydeligt konsekvensen i dagligdagen.»når jeg er ude at shoppe, skal jeg have mine veninder til at regne ud, hvad det koster,«fortæller Birgitte. Skolevejleder Elmar Haahr på ordblindeefterskolen Bork Havn forklarer, at de ordblinde elever kan få det svært i det videre uddannelsessystem.»i år har jeg sendt 25 elever på teknisk skole, mens kun to er kommet på HF,«fortæller skolevejleder Elmar Haahr. Til trods for at Birgitte Lundsgaard Christensen ved, at hun har svært ved matematik, drømmer hun om en dag at åbne sin egen skønhedsklinik.»det kræver, at jeg kan meget med tal. Det er en drøm, som ligger langt ude i fremtiden, men jeg tror på, at det nok skal blive til noget en dag«, fortæller Birgitte. 10 Ordblinde Bladet

11 Det jeg laver er lige så flot, som de andres Det jeg laver er lige så flot, som de andres It-rygsækken i Roskilde Kommune Af Henriette Wissing, læsekonsulent IT og underviser Roskilde kommune har gennem mange år haft et tilbud til ordblinde elever om at komme på et årskursus i kommunens læseklassetilbud. I skoleåret 2005 blev det politisk vedtaget at dele af tilbuddet til ordblinde elever i kommunen også kunne være et It-rygsæk tilbud. Så i dag er det muligt for ordblinde elever at blive indstillet til et helårslæseklasse tilbud eller et fem ugers kursus i brugen af It-rygsæk. Tilbuddet til helårsklasserne er til de yngste elever på 3. og 4. klassetrin. Som en del af deres årskursus får de også en It-rygsæk. It-kurserne kan eleverne blive indstillet til fra 5. klasse. Eleverne kommer på et fem ugers kursus i at bruge de programmer, der ligger på den bærbare computer, eleverne får udleveret ved kursusstart. Målet med kurserne er, at eleverne kan bruge computerne i den almindelige undervisning i deres egen klasse på deres egen skole. I løbet af de fem uger opnår eleverne en fortrolighed med at bruge især CD-ord6 til støtte, når de skal skrive. De kan også bruge programmet til at få læst højt. Både det de selv har skrevet og det de eventuelt finder på nettet til brug for at løse en opgave. En del af kurset er at lære at scanne tekster ind. Når en tekst er scannet ind, kan eleven få den læst højt og herefter for eksempel arbejde videre med opgaver til teksten eller et referat. Da vi ved, at man ikke er færdiguddannet efter de fem uger, arbejdes der med at sikre, at den enkelte elev også kan få hjælp og støtte efter at kurset er slut. Det forsøger vi at gøre på flere måder Når eleverne er færdige med fem ugers kurset kommer elevens egne lærere på et eftermiddagskursus, hvor de får mulighed for at arbejde med de samme programmer, som eleven har arbejdet med. Det skulle gerne sikre en god overgang til den almindelige klasseundervisning for den enkelte elev. Forældrene kommer også på et kursus sammen med deres barn. Det skulle gerne hjælpe forældrene til at kunne hjælpe og støtte deres barn, når barnet for eksempel har lektier for. På alle skolerne i kommunen er der de sidste to år uddannet it-ressourcelærere. Lærerne er uddannet i at bruge programmerne SecondGuess og CDord5 og 6. Ressourcelærerne kan både hjælpe, støtte og rådgive elever med It-rygsæk, kolleger og forældre. Som et nyt tiltag fra dette skoleår kommer nogle af lærerne fra it-kurserne ud på de enkelte folkeskoler, der har»rygsæk elever«. Det er tanken, at lærerne kan følge op på de elever, der har været på kursus og støtte op om de ressourcelærere, der er på hver skole. Dette skoleår er så det tredje år, it-kurserne er i gang. En af de store opgaver har været og er stadig at sikre at computerne altid virker. Det betyder, at der skal afsættes ressourcer til at vedligeholde og reparere maskinerne, hvis og når de ikke virker. Erfaringerne viser også, at det er utrolig vigtigt for eleven at hans eller hendes egne lærere er klar til at modtage eleven Ordblinde Bladet

12 Det jeg laver er lige så flot, som de andres efter endt kursus. Der skal stadigvæk opmuntres og støttes op om eleven i brugen af it som kompenserende værktøj. Vi kan allerede nu se, at it hjælper mange af eleverne godt på vej. Elever, med en drøm om en uddannelse, der kræver læse og skrivefærdigheder, kan komme videre med deres drøm. Elever, som har været ved at opgive at gå i skole fordi deres læse/ skrivevanskelighed har fyldt det hele, har fået modet og selvværdet igen. Meget sigende for de fleste tilbagemeldinger eleverne kommer med, når vi evaluerer deres fem ugers kursus, er de positive udsagn: Jeg kan selv nu Det jeg laver er lige så flot og godt, som de andres Jeg skal ikke hele tiden spørge om hjælp Jeg kan selv klare mine lektier Nu kan maskinen jo læse noget op for mig og scannerpennen læser nogle af de svære ord Nu kan jeg finde løsninger og svar på nettet, for jeg får hjælp til at søge og læse op Ovenstående elevudsagn fortæller os, at it som kompenserende redskab kan være med til at styrke dyslektikerens selvværd i så stor grad, at de ikke føler sig anderledes. Henriette Wissing, læsekonsulent IT og underviser på It-rygsækhold i Roskilde Kommune. www. GYLLING-EFTERSKOLE.dk Jytte Naumann, læsekonsulent i Roskilde Kommune OPLEVELSER UDFORDRING REJSER SELVTILLID ENGAGEMENT LIVSLYST GLÆDE UDVIKLING VENSKAB DANSK IDRÆT MATEMATIK KREATIVITET NATUR MUSIK DRAMA FORTÆLLING HÅNDVÆRK Læsekonsulenterne Jytte Naumann og Henriette Wissing i Roskilde Kommune følger området tæt og arbejder hele tiden sammen med lærerne på it-kurserne for at udvikle og optimere it-kurserne. Skolen for elever med læse- og stavevanskeligheder Telefon: Ordblinde Bladet

13 Det jeg laver er lige så flot, som de andres Henriette og Jakob arbejder med en stil, der skal afleveres på Jakobs hjemskole. Jakob ser frem til at bruge computeren på egen skole efter endt kursus. En af lærerne ved it-kurserne, Lene, arbejder koncentreret sammen med Jakob ved computeren Martin er meget glad for sit nye hjælpeværktøj. Det giver ham mulighed for at skrive meget længere tekster end tidligere. Ordblinde Bladet

14 Vores ordblinde dreng er fejlplaceret Vores ordblinde dreng er fejlplaceret Egedal har ignoreret vores ønsker, siger forældrepar til ordblind dreng. Eksperter siger, at han er ordblind, men i Egedal hedder det, at han har»generelle indlæringsvanskeligheder«af Stig Tolderlund Hvorfor kan vi ikke få vores dreng i ordblindeskole i Ballerup, når han er ordblind? Det spørger Søren Holmberg og Mette Andersen om. De er forældre til 13-årige Mads, der er ordblind. Det siger eksperter i hvert fald. Men i Egedals skolevæsen hedder det sig, at han har»generelle indlæringsvanskeligheder«. Det sker efter en test, lavet i 5. klasse af en skolepsykolog, der nu er fratrådt. I december 2001 begyndte Mads på Hampelandskolen. Forældrene gjorde skolen opmærksom på, at Mads far er ordblind. I 2. klasse kunne vi fastslå, at der var noget galt, for Mads kunne ikke se forskel på for eksempel L og N, fortæller Mette Andersen og Søren Holmberg. Så fik han specialundervisning, men det gav ikke så meget, siger forældrene, der i 2. og 3. klasse selv betalte for, at Mads kunne få privatundervisning. Det har kostet dem kroner indtil nu. Men det var sådan, at han lærte alfabetet, siger de. Ved at opgive De kommende skoleår gik dårligt, fordi klassen skiftede lærer. I 4. klasse fik de ny dansklærer, der ofte var syg. Der kom også en ny dreng i klassen, som havde støttelærer på. Og når der ikke var vikar, satte de bare støttelæreren til at undervise, fortæller forældreparret. I 5. klasse kom der igen ny klasselærer. Læreren satte tempo på. Nu skulle eleverne indhente det, de ikke havde nået i 4. klasse. De fik mange lektier for, og Mads var ved at opgive det hele. Vi pressede på for at få ham i en læseklasse, men de sagde, at han havde generelle indlæringsvanskeligheder. Det stod der i en rapport, lavet af en skolepsykolog. Vi kunne ikke forstå den, for den passede slet ikke på Mads. Vi giver ikke meget for den test, for Mads var nedbrudt i den periode. I december 2006 kom han i en fællesklasse på en anden skole, Toftehøjskolen. Men det kom vi til at fortryde. De andre børn var dampbørn, og han følte ikke noget fællesskab med dem, bortset fra en enkelt. På samme tidspunkt fik Mads tilbudt en såkaldt It-rygsæk. Han kom på kursus i den og oplevede således at få succesoplevelser. Forældrene betalte det selv. Holdt helt op i skolen Men han kom ind i en dårlig periode igen. I november 2007 begyndte han at trække sig fra kammeraterne og ville ikke gå i klubben. Han gik bare hjem fra skole og sov. Han spiste heller ikke sin mad i skole, siger forældrene. I december 2007 var familien til skolehjemsamtale. 14 Ordblinde Bladet

15 Vores ordblinde dreng er fejlplaceret Talepædagogen fremlagde resultatet af en læsetest og sagde, at Mads fremstod som en dreng med en intelligens som en 8-9 årig. Det sagde han, mens Mads hørte på det. Vi sagde, at det ikke passede, for han interesserer sig for at se tvavisen, tekst-tv og kan sætte ting sammen, rode med knallerter, elektronik og andet, fortæller Mette Andersen og Søren Holmberg. I januar 2008 blev der afholdt et nyt møde. Krisen var nu blevet så stor, at Mads slet ikke gik i skole længere. Skolepsykologen foreslog en såkaldt Wisc 3 test, men vi sagde, at vi kun ville gå med til det, hvis jeg var med, siger Mette Andersen. Mads havde været igennem så mange tests. Det endte med, at vi lod cand.psych. Laila Boye fra Hovedstadens Ordblindeskole lave den. Hun konkluderede blandt andet, at Mads ikke hører hjemme i en klasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, og at han klarede de fleste af opgaverne, indenfor hvad der er normalt for alderen. Mette og Søren stillede nu krav, om at Mads kom på ordblindeskolen i Ballerup. Dette ville Egedal kommune ikke høre tale om. Det endte med, at han kom i en læseklasse på Boesagerskolen i Ledøje- Smørum. Der er fem elever i klassen, men kun en af dem er lige så stærkt ordblind som Mads. De andre er fra Ledøje- Smørum, så Mads har ikke et rigtigt forhold til dem. På Ordblindeskolen ville alle være fra forskellige områder, siger Søren og Mette. Nej fra Klagenævn Den seneste udvikling i sagen er, at forældrene har klaget til Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning. Nævnet svarede i juni, og de ikke giver forældrene medhold.»klagenævnet finder, at en placering i læseklassen på Boesagerskolen kan imødekomme Mads behov for en særlig tilrettelagt undervisning«skriver nævnet blandt andet. Nævnet har ikke kompetence til at tage stilling til, om forældrene i medfør af reglerne om frit skolevalg kan vælge en anden skole. Forældrene agter at kæmpe videre. Ordblindeforeningens formand Hans-Pauli Christiansen har af undervisningsminister Bertel Haarder fået at vide, at man fra 27. juni har frit skolevalg, hvis den valgte skole kan tilbyde det, man har behov for, og har en plads. Vi vil så selv skulle betale transporten, men det er vi også klar til, siger Søren Holmberg og Mette Andersen. Ordblinde Bladet

16 Vores ordblinde dreng er fejlplaceret Eksperter: Mads er begavet, men ordblind Tre eksperter siger, at Mads ikke har fået det rigtige tilbud. En ordblindeskole er det rigtige, mener de Af Stig Tolderlund Kommunen: Vores tilbud er godt nok Skolecenterchef Egon Agerlin: Vi har Klagenævnets ord for, at det tilbud, vi nu giver Mads, er passende for hans handicap Af Stig Tolderlund Mads er en normalt begavet dreng, men er stærkt ordblind. Det er den samstemmende vurdering fra tre eksperter, som alle har testet Mads. Cand. psych. Laila Boye fra Hovedstadens Ordblindeskole siger: Jeg har testet Mads grundigt. Hos PPR i Egedal siger de, at han er dårligt begavet. Jeg mener, at det er forkert. Jeg tog blandt andet ikke-sproglige evneprøver af ham, og han klarede dem fint begge to. Det tyder på normal begavelse. Men Egedal kommune ville ikke godtage mine resultater. Vi aftalte på et møde, at jeg skulle tage samme prøve på ham som en tidligere psykolog i Egedal har gjort. Men kommunen sendte lidt senere en mail til forældrene om, at de ikke ville godtage mit resultat, fordi i min prøve»måtte han jo ikke dumpe«. Det er grotesk. Også at Egedal kalder mig en»privat«psykolog. Jeg tog sprogprøver og handleprøver på ham. I den sproglige del vil en ordblind altid klare sig dårligere, end han/hun har intellektuelt potentiale til, men Mads klarede det indenfor normalen. Jeg kender ikke det tilbud, Mads nu er i, men det lyder som om, at han profiterer mere af det end de tidligere. Men det ville måske være det klogeste at få ham udenfor kommunegrænsen for at få ro om sagen. Føler sig ikke forstået Den universitetsuddannede læse-skrive ekspert Liselotte Kulpa fra Nyt Mod siger: En ordblindeskole vil klart være det bedste. Mads er meget ordblind og føler sig ikke forstået. Han har ikke fået det tilbud, der passede til ham. Da han samtidig er en følsom dreng, har de daglige nederlag og følelsen af at blive misforstået taget hårdt på ham. Liselotte Kulpa har 15 års erfaring med at teste og undervise ordblinde. Hun er audiologopædagog. Fejldiagnosticeret Børnerådgiver for Ordblindeforeningen, Hans Henrik Roholm, mener at Mads er fejldiagnosticeret. Han er en velbegavet dreng, men stærkt ordblind. Hans problem er, at kommunen karakteriserer ham som en med»generelle indlærings vanskeligheder«, nærmest dum. Når han så kommer til test, har han ikke en chance. Kommunen er meget stædig med hensyn til at komme forældrene i møde. Egedal er meget lidt samarbejdsvillige. Jeg dækker hele Danmark, og Egedal er en af de værste kommuner, jeg har været udsat for, med hensyn til at samarbejde med forældre, siger Hans Henrik Roholm, der er tidligere skolelærer og videreuddannet i pædagogik. Han er også selv ordblind og har været skoleinspektør på en specialskole. Tilbuddet på Boesagerskolen er passende for en dreng med Mads læsevanskeligheder. Det siger Skolecenterchef Egon Agerlin, Egedal kommune, Han henviser til den afgørelse, der i juni i år blev truffet af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning, som Mads forældre havde klaget til. Jeg vil ikke udtale mig i personsager, men kan sige, at sagen er afgjort i klagenævnet, og vi fik ret i, at vi lige nu underviser Mads i et godt tilbud. Vi retter os efter klagenævnets afgørelse. Havde de sagt noget andet, havde vi måttet handle derefter. Men forældrene vil gerne have ham på ordblindeskolen. Er der ikke frit skolevalg? Jo, medmindre at kommunen kan give et tilsvarende tilbud. Til en langt billigere pris. Kan man sidde tre ekspert-udsagn overhørig? Jeg mener ikke, at vi har siddet dem overhørig. Men generelt er det sådan, at hvis forældre er utilfredse med tilbudet til børnene, henvender de sig til PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og forsøger at få en dialog i gang. Andre går til eksperter, og deres udsagn læser vi selvfølgelig, men det er vores PPR, der vurderer og afgør sagen. Det kan vi gøre ligeså godt som privatpraktiserende. Hvis forældrene stadig ikke er tilfredse, kan de gå til Klagenævnet for Vidtgående specialundervisning. De får så alle sagsakter tilsendt og tager en afgørelse. Den kan ikke ankes. Så hvis de havde givet forældrene ret, havde vi måttet rette os efter det. Der har også været sager i nævnet, der faldt ud til forældrenes fordel. På Boesagerskolen er der et godt tilbud for børn med store vanskeligheder. Børnene og forældrene er tilfredse med det. Behov ikke statisk Psykolog Anne-Grethe Boysen, Egedal kommune, har også tavshedspligt i enkeltsager, men siger dog generelt: En testning af et barn siger ikke i sig selv noget om barnet. Det er en del af en undersøgelse, der omfatter barnets trivsel generelt/socialt med forældreoplevelser, lærerobservationer og andet. En vurdering af et barn er heller ikke statisk. Nogle år efter en vurdering kan situationen omkring barnet have ændret sig. Eksempelvis hvad angår læsevanskeligheder, hvor en del børn modtager specialundervisning i for eksempel 3. klasse, men kan læse året efter. En given vurdering peger ikke i sig selv på kun en bestemt løsning. Hvad angår forsinket udvikling generelt går disse børn i normalklasserne, hvis de trives, men tilbydes plads i specialklasse, hvis de ikke trives. Normalt vægtes forældreønsker meget højt, da det ikke er godt for et barn dagligt at mærke forældres utilfredshed med skoletilbudet. 16 Ordblinde Bladet

17 Ungecafé Michael Pedersen, medlem af Ordblindeforeningens ungegruppe, holdt et oplæg om en ung ordblinds erfaringer med skole og arbejde. Ungecafé Som et forsøg holdt vi en caféeftermiddag for unge ordblinde på Café Vivaldi i Holbæk lørdag den 20. september. Vi havde gjort en del ud af at fortælle om arrangementet i den lokale avis, ved opslag på uddannelsessteder, biblioteker og telefonkontakter. Idéen til arrangementet kommer fra foreningens ungegruppe. Programmet bød på velkomst af Susanne Dalum, (formand i Vestsjælland og koordinator i ungegruppen) og derefter oplæg af en ung ordblind om erfaringer med skole og arbejde Michael Pedersen, Nordjylland (medlem af Landsbestyrelsen og medlem af ungegruppen). Til sidst en mere uformel cafésnak. Godt en halv snes mødte op, blandt andet to forældrepar med deres unge. Oplægget gav et godt afsæt til cafésnakken omkring bordene bagefter, hvor alle var med. Susanne fik blandt andet lavet et par aftaler om møder med vejledning. Vi fik afprøvet»ungecafékonceptet«formålet er at skabe kontakter med unge ordblinde i et uformelt cafémiljø og at give dem mulighed for at møde ligestillede, som fortæller om deres erfaringer. Og vi kan fortælle om hvad foreningen kan tilbyde. Vi håber at vi på den måde kan sætte gang i nogle lokale netværker, som kender til Ordblindeforeningen. Et vellykket arrangement som fungerede efter hensigten selvom det ikke havde gjort noget, hvis der var kommet lidt flere. Caféen er ret stor, men vi sad tæt og baggrundsmusikken og lydene fra cafélivet gav en god baggrund og atmosfære, hvor vi kom en del tættere på hinanden end ved vore almindelige møder. Vi laver snart et tilsvarende arrangement i den sydlige del af Vestsjælland. Hvis andre kredse er interesserede i at prøve noget tilsvarende: kontakt evt. Susanne eller Erling. Erling Thor Olsen Ordblinde Bladet

18 2 nye love Pr. 1. august er der sket en del ændringer af 10. klasserne. Der optages nu kun unge, som endnu ikke er klar til at vælge en uddannelse, og som har brug for at få flere faglige færdigheder. For at give eleverne bedre mulighed for at kunne vælge uddannelse, får de mulighed for at afprøve forskellige ungdomsuddannelser i større omfang end tidligere gennem brobygningsog praktikforløb. Af særlig interesse for os er, at der skal tilbydes»yderligere målrettet læseundervisning til elever med læsevanskeligheder«. Det bliver interessant at følge med i, hvad det kommer til at betyde. Samtidig styrkes kravene til elevernes uddannelsesplaner og til vejledningsindsatsen, som 2 ny love, begge med betydning for mange børn og unge med læsevanskeligheder: Ændring af 10. klasserne, bl.a. med styrket læseundervisning ændring af folkeskoleloven (L172) Målrettet vejledning af unge som har svært ved at vælge uddannelse ændring af lov om vejledning (L 112) sætter ind allerede på klassetrin. Målet er at planen i højere grad end nu skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen, sådan så den enkelte elevs behov imødekommes. Det skal også fremgå, hvad eleven ønsker at opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse. Ændringerne medfører et øget samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og skolen, og at UU kommer til at spille en større rolle. Det ses bl.a. i bestemmelsen om, at hvis UU og skolen vurderer, at en elev har øget risiko for ikke at kunne påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, så skal der tilbydes særlige vejlednings- og undervisningsforløb, som kan sættes i gang allerede fra 6. klasse. Det er her vigtigt at lægge mærke til, at det er UU der tager initiativ til planlægningen af sådan en indsats. Det vil sige at der fra nu af, er en ny medspiller på banen, for eksempel i forbindelse med planlægning af tilbuddene til ordblinde elever. Set sammen med den»oprustning«af indsatsen på læseområdet, som tilsyneladende sker for tiden i mange kommuner, er grund til at ønske velkommen til de nye tiltag. Vi vil med spænding prøve at følge med i, hvad der sker. Peter Bislev og Erling Thor Olsen 18 Ordblinde Bladet

19 Unges vej fra skole til erhvervsuddannelse Nogle citater fra samtalerne: der er alt for store forskelle på skolernes tilbud til ordblinde mange skoler løber fra deres ansvar der mangler eksperter i folkeskolen dårlig undervisning skaber emotionelle og sociale vanskeligheder det er som regel meget enkelt at finde ud af, om et barn er ordblind der findes mange gode forslag til hvordan man kan undervise ordblinde børn der er cirka to ordblinde børn i alle skoleklasser ordblinde har samme ret til uddannelse som alle andre erhvervsuddannelserne burde nægte at reparere på folkeskolens undladelser Unges vej fra skole til erhvervsuddannelse I de 3 sidste numre af Ordblindebladet har vi skrevet artikler om»unges vej fra skole til erhvervsuddannelse«. Artiklerne er skrevet på baggrund af besøg på en erhvervsuddannelse, en UU-vejledning og et 10. klasse center. I det følgende har vi samlet nogle af vore overvejelser og konklusioner Erhvervsuddannelsescenter Selandia Slagelse. Levnedsmiddellinjen Ordblindebladet marts 2008 Det er mange gange dokumenteret, at problemer med at læse og skrive spiller en afgørende rolle for, hvilken uddannelse de unge vælger og for deres muligheder for at gennemføre den. I denne forbindelse er det vigtige spørgsmål for os, hvordan virkningerne af ordblindhed og af mere generelle læse-/ skrivevanskeligheder kan mindskes på erhvervsuddannelserne. Besøget viste at centeret ikke er klædt på til at klare opgaven der mangler både faglig viden og resurser. Men vi fik også et klart indtryk af, at der er tale om opgaver, som skulle være løst langt tidligere, for eksempel sådan at de læsesvage elever er forberedte på de udfordringer de vil møde på uddannelsen og at de for eksempel er fortrolige med brug af hjælpemidler, inden de begynder på uddannelsen. Vi mener at der er brug for Bedre vejledning: som letter overgangen fra skolen til uddannelsen Udvidet samarbejde: mellem skole, UU og uddannelsesinstitution Øget faglig viden: om ordblindhed og læse-/skrivevanskeligheder på alle niveauer. På Selandia er man opmærk- Ordblinde Bladet

20 Unges vej fra skole til erhvervsuddannelse som på behovet for udvikling inden for alle tre områder. 10. klasse, Centeret i Holbæk Ordblindebladet juni klasse Centeret i Holbæk er en spændende nyskabelse, som er tænkt og opbygget, så man på mange måder imødekommer de nye krav til 10. klasserne. Men tilbuddet til elever med læsevanskeligheder er efter vor mening ikke godt nok bl.a. fordi: der er ikke er ansat lærere med de nødvendige kvalifikationer Er du år ordblind eller har du læse-skrivevanskeligheder skulle du prøve et efterskoleophold. Udover specialundervisning tilbydes bl.a. praktiske fag i træ og metal, idræt, boldspil, musik, cross mv. Ring efter brochure Tlf RÅGELUND EFTERSKOLE RÅGELUNDVEJ ODENSE NØ læseundervisningen tilsyneladende kun kommer i gang på elevens initiativ undervisningen tilrettelægges uden klar sammenhæng med den afgivende skoles viden om den enkelte elevs vanskeligheder med mere. Der skal altså en hel del mere til, før man er i stand til at opfylde de nye krav om»yderligere målrettet læseundervisning«, som en lovændring pålægger kommunerne fra august Det har ikke været muligt for os at få oplyst, om kommunen overvejer at tage nogle særlige initiativer i forbindelse med lovændringen. Vi håber, at de skærpede krav til 10. klasse åbner for forståelsen af, at tiden nu er inde til, at der fastlægges en sammenhængende politik for, hvordan undervisningen af elever med læse-/skrivevanskeligheder tilrettelægges i Holbæk Kommune. Der skal være sikkerhed for at de ordblinde børn findes tidligt og at man sætter ind med en målrettet indsats. Prisen for ikke at gøre det er, at eleverne ikke udvikler deres potentialer og dermed forringer deres livsmuligheder. Ungdommens Uddannelsesvejledning, Roskilde Næste nr. af Ordblindebladet Vejledningsreformen (fra 2004) giver mulighed for en langt bedre vejledning af unge end tidligere. Men det er indtil nu ikke lykkedes at indfri et af hovedmålene, nemlig at»gøre en særlig indsat overfor unge med særlige behov for vejledning«. Der er flere grunde til at dette mål endnu ikke er nået, heller ikke for læsesvage: Vejlederne har ifølge en evalueringsrapport haft svært ved at definere opgaven. Samarbejdet mellem de tre parter grundskole, erhvervsskole og UU har ikke været godt nok og der mangler en grundlæggende, fælles forståelse af læsehandicaps og betydningen af en læsefaglig indsats. Der har været usikkerhed om målgruppen, som er»unge med særlige behov for vejledning«vi har set den forvekslet med»unge med særlige behov«, som jo er en anden gruppe. Samtalen med UU erne i Roskilde gav et billede af hvad der kan ske, når grundskolen ikke 20 Ordblinde Bladet

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Computerstøttet undervisning på 3. årgang.

Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Marts 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Projektets mål. Målet er at udvikle praksisformer, som inddrager it til støtte for ALLE elevers læse- og skriveudvikling. Målet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.?

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde Hvorfor tidlig indsats? Michael Rosholm, leder

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET PÅ ELLEKILDESKOLEN. MATEMATIKPOLITIK Mål og principper: - At højne kvaliteten af undervisningen. - At give eleverne større faglig udbytte. - At implementere Fælles Mål II -

Læs mere

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen.

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen. Specialundervisning På Stenløse Privatskole har vi et veludbygget og meget varieret tilbud om specialundervisning. Vi arbejder på to fronter, dels forebyggende, dels med specialundervisning, hvor udgangspunktet

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning, så dit barn bliver

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik Testplan 2015-2016 Matematik 1 Testplan matematik: Handleplan Forord Matematik er lige så vigtigt som læsning 1 - På erhvervsskolerne fortæller elever, at de bliver hæmmet lige så meget af ikke at kunne

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

270.000 34.809 33.989 370.000 37.720 37.966 246 1% 470.000 41.533 43.378 1.845 4% 570.000 45.387 52.193 6.806 15% 670.000 49.200 59.983 10.

270.000 34.809 33.989 370.000 37.720 37.966 246 1% 470.000 41.533 43.378 1.845 4% 570.000 45.387 52.193 6.806 15% 670.000 49.200 59.983 10. Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 7 Offentligt Motivering af ønsket om foretræde for uddannelsespolitisk udvalg: På vegne af Ordblindeefterskolerne anmoder vi om foretræde for Folketingets

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 1 BAGGRUND... 1 ANTAL ELEVER I SÆRLIGE TILBUD... 2 ELEVERNES FAGLIGE NIVEAU... 2 TRIVSEL OG TILFREDSHED...

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

ELEVER, SOM ER INKLUDERET?

ELEVER, SOM ER INKLUDERET? LÆRERKURSUS I INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER Trives du bedst med ELEVER, SOM ER INKLUDERET? INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER ER DU KLÆDT PÅ TIL OPGAVEN? Læsning og skrivning er byggeklodser, som er nødvendige

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Referat godkendt uden bemærkninger

Referat godkendt uden bemærkninger Skolebestyrelsesmøde Hanstholm Skole den 10/10 Referat Afbud: Gitte, Folle, Jimmy, Eleverne 1 Godkendelse af referat fra sidst Referat godkendt uden bemærkninger Den 23-10-2012 2 Nyt fra eleverne Der deltog

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Find de kreative muligheder! og Ungdommens Uddannelsesvejledning Læs artiklerne på side 7 og 12

Ordblinde B L A D E T. Find de kreative muligheder! og Ungdommens Uddannelsesvejledning Læs artiklerne på side 7 og 12 N R.. 31 MS EA PR T. T S2 02 0 08 0. Å R G A N G 565 7 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Find de kreative muligheder! og Ungdommens Uddannelsesvejledning Læs artiklerne på side 7 og 12 Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2014 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2013... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område

et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område Kompetencecenter Grønnevang et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område Kompetencecenter Grønnevang Hvad omfatter det? Specialpædagogisk

Læs mere

Klar, parat, læsestart...

Klar, parat, læsestart... Klar, parat, læsestart... 1 SKOLEOMRÅDET Kom godt i gangmg... Nogle af de vigtigste færdigheder, vi skal lære i skolen, er at læse og stave. At kunne læse og skrive har stor betydning for alle ikke kun

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017

1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017 1 Projektbeskrivelse til pulje til inklusion 2017 Ansøger Kommunenavn: Assens Kommune Kontaktperson: Pædagogisk konsulent: Kirsten Thingholm, kithi@assens.dk 1. Beskrivelse af projekt (Kort beskrivelse

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole UMV Sådan! Dato: 03.04.2013 Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 01.04.2015 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere