Nye opgaver for bestyrelsen ved overdragelse af andele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye opgaver for bestyrelsen ved overdragelse af andele"

Transkript

1 Nye opgaver for bestyrelsen ved overdragelse af andele De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Hvorfor har man ændret reglerne? Forbedring af beslutningsgrundlaget Gennemsigtighed på andelsboligmarkedet Imødegå kritik efter finanskrisen, og resultaterne af ministerens undersøgelse af renteswaplånene 1

2 De nye regler i andelsboligforeningsloven Hvad er det nye i andelsboligforeningsloven? Krav om note i årsrapporten ved støttet byggeri Krav om at overdrageren udleverer såvel dokumenter og nøgleoplysninger om foreningen og boligen Bemyndigelse til ministeren til at fastsætte nærmere regler om dokumenter og nøgleoplysninger Krav om at penge- og kreditinstitutter bidrager til oplysningsgrundlaget med finansielle nøgleoplysninger De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Udmøntning af bemyndigelsen i en bekendtgørelse Den fraflyttende andelshaver skal levere flere oplysninger end hidtil ved en overdragelse Foreningen skal levere oplysninger til andelshaveren blandt andet skal foreningen levere en række nøgleoplysninger om foreningen, og om den enkelte bolig i et særligt skema Banker og realkreditinstitutter skal levere oplysninger af finansiel karakter om hvert enkelt lån eller finansiel aftale 2

3 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Oplysningskategorier i skemaet Foreningen Foreningens drift Byggeteknik og vedligeholdelse Finansielle forhold De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven 3 typer af nøgleoplysninger Stamoplysninger og afkrydsningsfelter Regnskabsnøgletal (disse vil indgå i ERSTs modelregnskab) Finansielle nøgleoplysninger 3

4 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Eksempler på modelregnskabsnøgletal -1 af 8 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Eksempler på modelregnskabsnøgletal - 2 af 8 4

5 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Eksempler på modelregnskabsnøgletal - 3 af 8 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Eksempler på modelregnskabsnøgletal - 4 af 8 5

6 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Eksempler på modelregnskabsnøgletal - 5 af 8 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Eksempler på modelregnskabsnøgletal 6 af 8 6

7 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Eksempler på modelregnskabsnøgletal 7 af 8 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Eksempler på modelregnskabsnøgletal 8 af 8 7

8 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Eksempler på finansielle nøgletal 1 af 2 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Eksempler på finansielle nøgletal 2 af 2 s 8

9 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Eksempler på nøgletal om den enkelte bolig De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Udfyldelse af skemaet Skemaet kan udfyldes en gang årligt Skemaet skal udfyldes, hvis en andelshaver beder om det i forbindelse med en overdragelse. Udlevering af skemaet til andelshaveren skal ske hurtigst muligt og senest hverdage 10 dage efter anmodningen Skemaet kan genbruges indenfor samme regnskabsår Banker og realkreditinstitutter skal udfylde skemaet årligt 9

10 De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Hvornår træder reglerne i kraft Loven og bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2014 Men.. Noter, der efter lov eller bekendtgørelse skal med i årsrapporten, skal allerede med i årsrapporter, hvor regnskabsåret er påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere De nye oplysningskrav, skal opfyldes ved aftaler om overdragelse af boliger, der indgås efter, at årsrapporter hvor regnskabsåret er påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere, er godkendt på en generalforsamling De nye krav oplysningskrav i andelsboligforeningsloven Årsrapporten Er det et krav, at årsrapporter fremover bygges op på samme måde som modelregnskabet? Nej Vil det være klogt at følge modelregnskabet? Ja, da det vil gøre det meget lettere af finde og udvælge de rigtige nøgleoplysninger 10

11 Hvad synes ABF om oplysningskravene Er de nye oplysningskrav en god idé? Ja, mere oplysning gør både erhverver og overdrager mere tilfredse Når erhververen er glad og tryg, får det betydning for fællesskabet i foreningen Men det er stadig vigtigt, at oplysningskravene ikke bliver en sovepude Hvad gør vi nu.. Er I i tvivl om rækkevidden af de nye regler, kan I altid kontakte ABF s medlemsrådgivning Vi har åbent på telefonerne på hverdage mellem 9 14 Læs om udkastet til den nye bekendtgørelse og se skemaet på: Download materialet fra i dag på: 11

12 Fejlagtige ejendomsvurderinger og klageadgang Den offentlige ejendomsvurdering ABL 5, stk. 2, litra C. Betydningen for andelsværdien og prismaksimeringen. Ejendomsvurdering har betydning for grundværdien. Kommer hvert andet år. Laves i oktober og er foreningen i hænde i marts. 12

13 Den offentlige ejendomsvurdering Værdifastsættelsen sker ud fra lov om vurdering af landets faste ejendomme 6. Her vurderes alle selvstændige ejendomme til kontantværdien ved et normalsalg som udlejningsejendom. Det vil sige værdien af den faste ejendom som helhed Nedslag i handelsværdien med % sats normalt. Rigsrevisionens kritik Der siges i rapporten: 2010 er en light vurdering Der er normalt en sikkerhedsmargin på x antal %. Dette har Skat ikke taget med Man frygtede mange klager!! Administrative hensyn. 13

14 Lovforslag i høring om Vurderingsloven Burde I ikke have mulighed for at klage over 2010 vurderingen?? Lovforslaget giver ikke mulighed for dette!! Er det i foreningens interesse at have klageadgang til 2010 vurderingen? Lovforslag i høring om Vurderingsloven 2012 vurderingen videreføres i 2014 og klageadgang til 2014 vurderingen kommer først Det vil sige samme tidspunkt som klageadgangen for 2015 vurderingen. Denne vurdering er ekstraordinær og laves vurderingen sker ud fra et nyt system som endnu ikke kendes og vil være foreningerne i hænde marts

15 Omvurderinger vurderingslovens 4 Efter lovforslaget er der ikke muligheder for omvurderinger for perioden Betydning i forhold til større byggearbejde på foreningens ejendom jf. ABL 5, stk. 3. Ej med!! Husk på, at man videreføre 2012 vurderingen til 2014 vurderingen. Overvej valuarvurdering i dette tilfælde og også såfremt man som forening kan sælge til maksimal andelsværdi Det gode match - Forholdet mellem forening og ny andelshaver 15

16 Det gode match Det gode match Hvorfor se på forholdet mellem forening og nye andelshavere? A/B = fællesskab Økonomi Fællesfaciliteter Ejendomsdrift Fælles aktiviteter Traditioner Foreningens værdier 16

17 Det gode match Nye tider Højere priser - nye salgskanaler Øget fokus på det økonomiske Livet i foreningen træder i baggrunden Det gode match Én blandt mange Andelslejligheder og ejerlejligheder side om side hos ejendomsmægleren 17

18 Det gode match Hvad får folk til at flytte i andelsbolig? Det gode match Motiver for valg af andelsbolig ÅR ÅR ÅR 65 ÅR + Selvbestemmelse mere end ved leje Andelsboligtanken tiltalende og positiv fællesskabstanke Selvbestemmelse mere end ved leje Andelsboligtanken tiltalende og positiv fællesskabstanke Mindre pladsbehov børnene flyttet hjemmefra Færre praktiske forpligtelser tid til andre interesser Færre praktiske forpligtelser mangler de fysiske ressourcer til at vedligeholde Seniorvenlige boliger og områder Mindre pladsbehov er blevet enlig Tryghed har mennesker i nærheden ved f.eks. indbrud eller sygdom SELVBESTEMMELSE FRIHED TRYGHED Kilde: Capacent-Epinion marts

19 Det gode match Børnefamilier søger fælleskab Det gode match Ny udfordring Synliggørelse - vi skal fortælle, hvem vi er 19

20 Det gode match Muligheder for synliggørelse Lav en bog om foreningen Opret en hjemmeside Facebook Få omtale i lokalavisen Invitér til åbent hus på ledige boliger Inviter naboer m.fl. med til arrangementer i foreningen Det gode match Foreningens bog Fakta om foreningen Værdigrundlag Fælles faciliteter Praktiske informationer Regnskab og økonomi Ejendommen Bestyrelse og udvalg Kontaktinformationer Brug ABF s skabelon eller lav jeres egen lille bog. Husk billeder. 20

21 Det gode match Hjemmeside Det gode match Synliggørelse 21

22 Det gode match Det gode match Brug de lokale medier Andelsforening åbner dørene i weekenden SPARKÆR: Andelsboligforeningen Søvang i Sparkær slår i weekenden dørene op hos flere af andelsboligforeningens beboere. Det sker for at fortælle den gode historie om andelsboligerne i Sparkær og generelt. Det gælder både foreningens gode økonomi og om foreningens kvalitetter.»desværre lider andelsboliger som begreb stadig under det blakkede ry, som de fik for nogle år siden, da specielt andelsboligforeninger i Købanhavn gik ud på lånemarkedet med alvorlige konsekvenser til følge. Her i Sparkær har vi faktisk så god en økonomi, at hovedparten af vores lån er betalt ud om halvandet år. Og det medfører, at andelshavernes husleje bliver endnu billigere end i dag,«fortæller andelsboligforeningens formand Joe Christiansen til Fjends Folkeblad. Der er i øjeblikket en bolig til salg i Søvang og en mere på vej indenfor en overskuelig fremtid, og Joe Christiansen håber, at de åbne døre i denne weekend vil sætte skub i salget. Han påpeger, at man jo også får mulighed for at møde eventuelt kommende naboer, hvis man besøger andelsboligforeningen i weekenden. Viborg Stifts Folkeblad Sektion 1 Side september

23 Det gode match Salgsarrangementer Det gode match Inviter på besøg 23

24 Det gode match Brug for en hjemmeside? Gå ind på Det gode match Find en andelsboligforening 24

25 Skybrudsplan Klimaplan Klimatilpasningsplan Klimakvarter mm. 25

26 Klimaændringerne giver nye udfordringer med Skybrud Oversvømmelse Klimatilpasningsplaner Alle kommuner skal inden 2014 udarbejde en plan for klimatilpasning. 26

27 Klimatilpasningsplan for Kerteminde Klimakvarter Skt. Kjelds Plads Ill. TREDJE NATUR 27

28 Stormflodssikring Kloaksystemet 28

29 Undersøg om terræn har fald væk fra huset Kan der komme vand ind af vinduer og trapper. Toilet og gulvafløb kan løbe over Er der revner i kældervæggene?. God ventilation Kældrene er det store problem 29

30 Afløbsplan for København Vandopsamling 30

31 Afløbsbrønde Faskiner 31

32 Belægninger Færre befæstede arealer 1 Rens jævnligt tagrende og nedløb. 2 Monter evt. bladfang i tagrenden. Er dimensionen rigtig? 3 Rens sandfang (overgang fra nedløb til brønd) 4 Hold øje med sætninger omkring dine brønde 5 Skyl f.eks. ikke hygiejnebind, vatpinde, kattegrus mv. ud i toilet eller afløb. 32

33 6 Plant ikke træer over eller i nærheden af kloakledninger. 7 Tjek dine nedløbs- og eller spulebrønde om de er tilstoppet. 8 Hæld ikke fedt ud i køkkenvasken. 9 Har du højvandslukke eller pumpebrønd bør de jævnligt tjekkes. 10 Reparationer bør udføres af autoriseret kloakmester. Grønne tage 33

34 Grønne tage 34

35 Grønne facader Grøn beplantning På gavle På facader 35

36 Grønne vægge og glasinddækning Energirenovering Glasoverdækket gårdrum Energirenovering 36

37 Vand i kælderen er dit ansvar. Husk opmagasinering min. 50 cm over gulvet 37

38 Slut Driftsplaner Kvaliettssikringsreform 86 Opdatering hvert 5 år 38

39 Gavle Tag/tagrum 39

40 Facader Tagnedløb/tagrender 40

41 Vinduer DØRE 41

42 Isolering Sokler 42

43 Ventilation på bad Ventilation i værelser 43

44 Skimmelsvamp Jævnlig t vedligehold 44

45 Jævnligt vedligehold Gasfyr 45

46 Termografering Efterisolering 46

47 Skorstene 47

48 Facader/gesimser Trapper 48

49 Tag Skråtrender 49

50 Loftrum Kviste 50

51 Vinduer 51

52 Faldstammer Hussvamp 52

53 Miljøforurening PCB i byggematerialer Asbest i tagplader før 1986 Bly i maling op i 70érne Døre Vinduer Vægge Driftsplanen 53

54 A/B Lindøhusene 54

55 Driftsbudget Driftsplan Budget og aktivitetsplan i tusinde kr. (inkl. moms) Prisindeks pr ved indeks 130 Samlet areal: m² Side: 5 Aktiviteter Opret n Saml. udgift Stillads Vedl. 2022,1 180,5 180,5 180,5 180,5 180, Eftersyn X X X X X X X X X X X X X X X Samlede Matr Samlede Arb , Total 18282, Drift pr. m²/år til 88,87 kr. Andelsboligdage 2013 Driftsstrategi for en A/B foreningen 2012 Etape 1 Nødvendig opretning nu Opsamling af vedligeholdelses efterslæb Udbud og projekt vinduer, facader, mv. 27 mio Etape 2 22 mio. Udbud og projekt vinduer, facader, delvis tage mv.. Løbende vedligeholdelse afsat 1,5-2 mio./år Forbedrende tiltag som isolering mv. 36 mio. 55

56 Nødvendig opretning Partiel renovering af nedbrudte facader, ydervægge, sokler. Udskiftning af rådne vinduer. (nyere skiftes ikke) Afrensning af mos/alger og maling af alle tagene. Defekte tagnedløb og tagrender udskiftes partielt Rensning og spuling af kloakbrønde partielt. Ny ventilering af alle soveværelserne på haveside Efterisolering af ydervæggene (hvor det mangler/nedfaldet) Mindre nødvendigt vedligeholdelses arbejde. Samlet nødvendig opretning i 2012 kr. 27 mio,- 56

57 57

58 58

59 Slut 59

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED nr. 2 MAJ 2013 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED leder Mangelvare: De gode mæglere Den seneste tid har der i medierne

Læs mere

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 1 FEBRUAR 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Minister vil have flere oplysninger ved salg ANDELSLIV Kortspil med omsorg FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV leder Tryghed på skema Nyt år, nye udfordringer.

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren nr. 1 MARTS 2012 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Andelsboliglån er guld for bankerne TEMA Værdier i spil andelsliv Grøntsager bragt til døren 1 leder Sæt ord på værdierne Jeg har efterhånden sagt

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA. Børn i byen. FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG

NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA. Børn i byen. FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG NR. 4 NOVEMBER 2013 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Børn i byen FOKUS Nye krav ved salg ANDELSLIV FORENING UDGIVER KOGEBOG leder Berigende børneboom Storbyens børnefamilier har ikke længere så travlt

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Tingstedet Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere