Det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg"

Transkript

1 Det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg Evalueringsrapport og dommerbetænkning Hospitalsenhed Midt

2 Udgiver Hospitalsenhed Midt Heibergs Allé Viborg Telefon, Projektafdelingen: Hjemmeside: Redaktion, layout Kommunikation Produktion DigiSource A/S Illustrationer Forslagsstillerne Iver Søndergård, luftfoto, side 36 Forside/bagside: Visualisering af ankomst til det Ny Akutcenter via Heibergs Allé (Sweco-konsortiet) Oplag: 150 Oktober 2012 Læs mere om kvalitetsfondsbyggerierne i Viborg på

3 Det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg Evalueringsrapport og dommerbetænkning

4 Indledning Regionsrådet i Region Midtjylland udpegede den 26. september 2012 vinderen af konkurrencen om at projektere det Ny Akutcenter på Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt. Det blev konsortiet Sweco/AART/Midtconsult/WSP UK Limited, der skal være totalrådgiver for det Ny Akutcenter i Viborg til godt en halv milliard kroner. Regionsrådet har truffet beslutningen på baggrund af en indstilling fra styregruppen for det samlede kvalitetsfondsprojekt i Viborg. Sådan bliver Viborgs Ny Akutcenter Det Ny Akutcenter på m 2 udgør den største del af kvalitetsfondsbyggerierne i Viborg til i alt 1,2 mia. kroner. Akutcentrets andel udgør 530 mio. kroner, som udmøntes i en fuldt udbygget akutmodtagelse på Regionshospitalet Viborg, hvor speciallæger døgnet rundt modtager alle akutpatienter fra Viborg, Silkeborg og Skive kommuner. Udover en ny hovedindgang, skadestue og traumemodtagelse, kommer centret til at huse faciliteter til vagtlæger, hospitalsvisitation, heliport på taget, en udvidet operationsafdeling, ny intensivafdeling, faciliteter til dagkirurgi, nye sengeafsnit med enestuer (eget bad og toilet), en udvidelse af billeddiagnostik (røntgen og klinisk fysiologi), et auditorium til 200 personer samt butik og café. De står bag vinderprojektet Bag vinderprojektet står en række firmaer, der i samlet flok er valgt som totalrådgiver til at udarbejde akutcentret for Hospitalsenhed Midt, nemlig: Sweco Architects (konsortiets ordførende firma) AART arkitekter Midtconsult (rådgivende ingeniør) WSP UK Limited (ingeniør- og designkonsulent) Om udvælgelsesprocessen Første runde I december 2011 blev seks konsortier udvalgt, som fik lov til at byde på den store opgave at være totalrådgiver for byggeriet af et fuldt udbygget akutcenter til godt en halv mia. kroner.

5 De seks konsortier udtænkte idéer og lavede de første udkast til et færdigt akutcenter. Dette blev efter en kompliceret ønskeseddel, da der er mange krav til moderne hospitalsbyggeri. Samtidig skal det Ny Akutcenter bygges sammen med det eksisterende hospital i Viborg. Den samlede vurdering i første runde er dokumenteret med visualiseringer af de seks projektforslag i Dommerbetænkningen, som udgør anden del i denne publikation. Anden runde I maj 2012 udpegede Regionsrådet to konsortier ud af de seks kombattanter, som skulle kæmpe om at projektere det Ny Akutcenter i Viborg. Det blev et valg mellem to konsortier, henholdsvis C.F. Møller og Sweco/AART/Midtconsult/WSP. De to vinderforslag blev valgt efter en vurdering af blandt andet hospitalsfunktioner, fysiske rammer, arkitektur og økonomi, og der har desuden fundet en forhandlingsrunde sted hen over sommeren De to projektforslag er siden blevet gennemgået og evalueret i henhold til fastlagte kriterier for konkurrencen. På baggrund af en helhedsvurdering af tilbuddene vurderede en enig bedømmelseskomité, at SWECO-konsortiet skulle vælges som totalrådgiver til udarbejdelse af akutcentret, idet dette konsortium har afleveret det tilbud, der bedst muligt opfylder underkriterierne og dermed tildelingskriteriet - det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Nummer to i konkurrencen blev konsortiet bestående af arkitektfirmaet C.F. Møller som totalrådgiver med underrådgiverne KPF Arkitekter, rådgivningsvirksomheden ALECTIA og Viborg Ingeniørerne. Den samlede vurdering af de to forslag er dokumenteret i Evalueringsrapporten, som udgør første del i denne publikation. Med valget af Sweco som totalrådgiver er en stor planlægnings- og projekteringsfase nu sat i gang, efterfulgt af udbud af entreprisearbejde i 2014, hvorefter selve udførelsen af byggeriet påbegyndes. Det Ny Akutcenter står færdigt i sommeren Hospitalsledelsen ønsker dig god læselyst! Med venlig hilsen Christian Møller-Nielsen Lars Dahl Pedersen Tove Kristensen Cheflæge Hospitalsdirektør Chefsygeplejerske Hospitalsenhed Midt 5

6 Indhold Indledning Sådan bliver Viborgs Ny Akutcenter De står bag vinderprojektet Om udvælgelsesprocessen Indholdsfortegnelse DEL 1: EVALUERINGSRAPPORT Udbud med forhandling Udbud Baggrund Udbudsforløbet Forhandlingsdelegation Bedømmelsen Bedømmelseskomitéen Medlemmer med observatørstatus Rådgivere for bedømmelseskomitéen: Den genindkaldte arkitekt-fagdommer var Tildelingskriterier Vægtning af tildelingskriterier Underkriteriet Funktion og logistik i det tilpassede projekt Underkriteriet Arkitektur i det tilpassede projekt Underkriteriet Honorartilbud Underkriteriet Tilbudt organisation og proces Vurderingsmodel Vurdering af de kvalitative underkriterier (underkriterier 1, 2 og 4) Vurdering af honorarforhold (underkriterium 3) Valg af tilbudsgiver Vurdering af underkriterium 1 Funktion og logistik i det tilpassede projekt C. F. Møllers forslag

7 Sammenfatning Swecos forslag Sammenfatning Vurdering af underkriterium 2 Arkitektur i det tilpassede projekt C. F. Møllers forslag Sammenfatning Swecos forslag Sammenfatning Vurdering af underkriterium 3 Honorartilbud C. F. Møllers forslag Swecos forslag Sammenfatning og pointtildeling for Honorar Vurdering af underkriterium 4 Tilbudt organisation og proces C.F. Møllers forslag Sammenfatning Swecos forslag Sammenfatning Konklusion - samlet evaluering DEL 2: DOMMERBETÆNKNING - indbudt projektkonkurrence Indledning Dommerkomitéens generelle bemærkninger til forslagene Planmæssige forhold Hovedgreb Landskabelig bearbejdning Arkitektonisk udtryk Funktionalitet Arealer FORSLAG 3/24373 udpeget til videre forhandling Arkitektur og design

8 Funktion og logistik Konstruktioner og installationer Bæredygtighed Samlet vurdering Hvad skal der arbejdes videre med? FORSLAG 4/36445 udpeget til videre forhandling Arkitektur og design Funktion og logistik Konstruktioner og installationer Bæredygtighed Samlet vurdering Hvad skal der arbejdes videre med? FORSLAG 1/ Arkitektur og design Funktion og logistik Konstruktioner og installationer Bæredygtighed Samlet vurdering FORSLAG 2/ Arkitektur og design Funktion og logistik Konstruktioner og installationer Bæredygtighed Samlet vurdering FORSLAG 5/ Arkitektur og design Funktion og logistik Konstruktioner og installationer Bæredygtighed Samlet vurdering

9 FORSLAG 6/ Arkitektur og design Funktion og logistik Konstruktioner og installationer Bæredygtighed Samlet vurdering Fakta om projektkonkurrencen Konkurrenceudskriver og -form Konkurrenceopgave Konkurrenceperiode Indbudte deltagere Dommerkomité Observatører Fagdommere Rådgivere Dommerkomitéens sekretær Bedømmelseskriterier Arkitektur og design Adgangsforhold Funktion og logistik Honorartilbud Bedømmelsesperiode Vederlag Konkurrenceresultatet Signeret dommerkomitéen den 13. april

10 10

11 Del 1 EVALUERINGSRAPPORT Udbud med forhandling C.F. Møller Sweco 31. august

12 Fugleperspektiv, Sweco Fugleperspektiv, C.F. Møller 12

13 1. Udbud 1.1 Baggrund Region Midtjylland, v/projektafdelingen på Regionshospitalet Viborg, udskrev i november 2011 en projektkonkurrence i henhold til EU direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) vedrørende Nyt Akutcenter på Regionshospitalet Viborg. Det fulgte af vilkårene for projektkonkurrencen, at 1 til 3 vindere efterfølgende vil blive indbudt til at deltage i et udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til direktivets artikel 31, stk. 3, vedrørende realisering af det foreslåede projekt i totalrådgivning. Seks ansøgere blev efter prækvalifikationskriterierne udvalgt til at komme med konkurrenceforslag til løsning af opgaven. Der blev indleveret seks konkurrenceforslag ultimo februar 2012 til bedømmelse. Disse forslag blev behandlet i bedømmelseskomitéen, som i april 2012 fandt, at to projekter ligeværdigt udskilte sig fra de øvrige under hensyntagen til bedømmelseskriterierne. Disse to vindere af konkurrencen blev derfor i maj 2012 inviteret til at deltage i udbud med forhandling i henhold til direktivets artikel 31, stk. 3 vedrørende totalrådgivningsaftalen for etablering af Nyt Akutcenter på Regionshospitalet Viborg. De to vindere var: Arkitektfirmaet C. F. Møller som totalrådgiver med følgende underrådgivere: KPF Arkitekter, Alectia og Viborg Ingeniørerne Konsortium bestående af følgende firmaer: Sweco Architects, Aart Arkitekter, Midtconsult og WSP UK Limited. 1.2 Udbudsforløbet Udbuddet med forhandling blev indledt den 30. maj 2012 med udsendelse af udbudsmaterialet, der bestod af følgende: Udbudsbetingelser - dateret Dommerbetænkning fra projektkonkurrencen - dateret (2. del i denne publikation) Funktionsprincipper for Nyt Akutcenter, Regionshospitalet Viborg - dateret samt det oprindelige konkurrencemateriale fra den afsluttede projektkonkurrence udsendt den 1. december Forhandlingerne mellem Region Midtjylland og den enkelte tilbudsgiver er i øvrigt sket på grundlag af de to tilbudsgiveres konkurrenceforslag. Under forhandlingerne er der afholdt nedenstående treforhandlingsmøder med hvert team, og der er udarbejdet referat af de enkelte forhandlingsmøder, som tilbudsgiverne har modtaget: Forhandlingsmøde nr. 1: 14. juni 2012 Forhandlingsmøde nr. 2: 4. juli 2012 Forhandlingsmøde nr. 3: 13. august Evalueringsrapport

14 I forbindelse med forhandlingsforløbet er der modtaget og udsendt en række dokumenter og materiale, som har indgået i forhandlingerne. 1.3 Forhandlingsdelegation Region Midtjylland har under forhandlingerne være repræsenteret ved følgende forhandlingsdelegation: Direktør Ole Thomsen, Region Midtjylland Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen Cheflæge Christian Møller-Nielsen Brugerkoordinator/oversygeplejerske Bente Dam Projektdirektør Jens Anton Dalgaard. Suppleret med chefsygeplejerske Tove Kristensen på forhandlingsmøde 3. Forhandlingsdelegationen har været bistået af følgende rådgivere: Advokat Tina Braad, Holst Advokater Bygherrerådgiver/arkitekt Palle Bo Rasmussen, Arkitema Bygherrerådgiver/ingeniør Poul Henning Hansen, Moe & Brødsgaard. 1.4 Bedømmelsen Efter modtagelsen af de endelige forslag/tilbud den 20. august 2012, er forslagene blevet vurderet af en bedømmelseskomité på møder den 24. og 28. august Bedømmelseskomitéen bestod af: Direktør Ole Thomsen, Region Midtjylland (formand) Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen Cheflæge Christian Møller-Nielsen Chefsygeplejerske Tove Kristensen Projektdirektør Jens Anton Dalgaard Psykiatrichef Gert Pilgaard, Region Midtjylland (afbud på begge møder) Bygningschef Klavs Bjerre, Region Midtjylland Kontorchef Flemming Bøgh Mikkelsen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Ledende overlæge Henning Danielsen Oversygeplejerske Lene Rindom Afdelingschef Stig Tofteberg, Teknisk Afdeling Sygeplejerske Helle Balling Engelsen, næstformand i HMU. Medlemmer med observatørstatus: Fra Viborg Kommune indtræder Helle Gravesen (afbud på begge møder) Fra Århus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, indtræder Prodekan J. Michael Hasenkam. Rådgivere for bedømmelseskomitéen: Brugerkoordinator/oversygeplejerske Bente Dam Brugerkoordinator/overlæge Susanne Hylleberg Arkitekt Palle Bo Rasmussen fra Arkitema, Bygherrerådgiver Advokat Tina Braad fra Holst Advokater Ingeniør Poul Henning Hansen fra Moe & Brødsgaard, Bygherrerådgiver. Fuldmægtig Jeppe Juul Hansen, Projektafdelingen. Bedømmelseskomitéen benyttede sin ret til at tilkalde yderligere sagkyndige som rådgivere, idet en af de to oprindelige arkitekt-fagdommere blev genindkaldt og bedt 14 Evalueringsrapport

15 om at kommentere underkriteriet Arkitektur i det tilpassede projekt på evalueringsmøde 1. Den genindkaldte arkitekt-fagdommer: Christian Karlsson Efter afslutningen af bedømmelsen indsendtes bedømmelseskomitéens indstilling til politisk behandling, og Regionsrådets stillingtagen hertil forventes at foreligge den 26. september 2012, hvorefter aftaleindgåelse med den endelige vinder kan finde sted. 2. Tildelingskriterier 2.1 Vægtning af tildelingskriterier Tildelingskriteriet er i henhold til udbudsbetingelserne af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter følgende underkriterier: Funktion og logistik i det tilpassede projekt, % Arkitektur i det tilpassede projekt, % Honorartilbud, % Tilbudt organisation og proces, %. Funktion og logistik i det tilpassede projekt, 40 % Arkitektur i det tilpassede projekt, 25 % Honorartilbud, 25 % Tilbudt organisation og proces, 10 %. 2.2 Underkriteriet Funktion og logistik i det tilpassede projekt Bedømmelsen af funktion og logistik i det tilpassede projekt er i henhold til udbudsbetingelserne baseret på en samlet helhedsvurdering af følgende elementer i tilbuddet: Indbyrdes placering af de enkelte funktioner Forhal og tilknytning til eksisterende transportcenter Planløsningens konsekvenser for den daglige drift, herunder personaleudgifter Patientforløb og de fysiske rammer Tilgængelighed og nærvær Logistiske løsninger, herunder forsyningsstrategi for varer og andet Teknisk hovedstruktur og disse begrebers betydning for service og driftsøkonomi Projektets robusthed og fremtidssikring, f.eks. opretholdelse af den arkitektoniske vision ved eventuelle besparelser i budgetrammen. Hvor procentsatsen angiver de enkelte underkriteriers relative vægt i tilbudsvurderingen. For at skabe fuldstændig gennemsigtighed i forhold til den endelige tilbudsvurdering forud for tilbuds afleveringen meddelte forhandlingsdelegationen, efter forhandlingsmøde 3, de to tilbudsgivere, at kriteriernes endelige procentsats ved evalueringen ville blive: 15 Evalueringsrapport

16 2.3 Underkriteriet Arkitektur i det tilpassede projekt Bedømmelsen af arkitekturen er i henhold til udbudsbetingelserne baseret på en samlet helhedsvurdering af følgende elementer i det endelige tilbud: Byplanløsning og infrastruktur, herunder forplads, p-pladser og ambulancetilkørsel Arkitektonisk hovedgreb Sammenhæng med eksisterende bebyggelse Samlet disponering Adgangsforhold Interne forbindelser, veje, stier, heliport, forbindelse til p-huset Fremtidige udvidelsesmuligheder (elasticitet), forhold til lokalplanen Muligheder for fremtidige ændringer under hensyntagen til fleksibilitet (ændret), Indretning eller funktion (generalitet) Hovedprincipper for konstruktioner og installationer Bæredygtighed. 2.4 Underkriteriet Honorartilbud Underkriteriet Honorartilbud omfattede ifølge udbudsbetingelserne en vurdering af deltagernes endelige honorartilbud i form af de tilbudte honorarprocenter og de tilbudte timepriser. Ved vurderingen lægges hovedvægten (75 %) på de tilbudte honorarprocenter. I forbindelse med forhandlingsmøde 3 blev det besluttet at konvertere den tilbudte honorarprocentsats til en fast pris. Som en konsekvens heraf blev underkriteriet pris præciseret til at omfatte en vurdering af deltagernes endelige honorartilbud i form af de faste honorarer med tillæg af de tilbudte optionspriser (tilbudslistens position 5, 6, 7 og 8) og de tilbudte timepriser (tilbudslistens position 4). Ved vurderingen lægges hovedvægten (75 %) på det tilbudte faste honorar inkl. optioner. 2.5 Underkriteriet Tilbudt organisation og proces Ved vurdering af den tilbudte proces er der i henhold til udbudsbetingelserne blevet lagt vægt på kvaliteten af tilbudsgivers tilbud i forhold til at kunne gennemføre en effektiv og smidig proces, herunder sikre styring af projektet med rettidig inddragelse af relevante kompetencer på de rigtige tidspunkter. Vurderingen af den tilbudte proces er således en samlet helhedsvurdering af følgende elementer i tilbuddet: Redegørelse for gennemførelse af brugerdialog De processer og modeller, som tilbudsgiver foreslår anvendt med henblik på at skabe et godt samarbejde mellem byggesagens parter og rettidig konflikthåndtering Tilbudsgivers forslag til styring af projektet i forhold til tid, økonomi og kvalitet, herunder risikostyring Hvorledes projektorganisation og bemanding afspejler bygherrens organisation. 2.6 Vurderingsmodel Vurderingen af de kvalitative underkriterier (underkriterium 1, 2 og 4) Ved vurderingen af de kvalitative underkriterier er der anvendt følgende vurderingsmodel med tilhørende pointskala: 16 Evalueringsrapport

17 Point Beskrivelse 10 Overbevisende opfyldelse af underkriteriet 9 Meget god til overbevisende opfyldelse af underkriteriet 8 Meget god opfyldelse af underkriteriet 7 God til meget god opfyldelse af underkriteriet 6 God opfyldelse af underkriteriet 5 Tilfredsstillende til god opfyldelse af underkriteriet 4 Tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 3 Mindre tilfredsstillende til tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 2 Mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 1 Ikke tilfredsstillende til mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 0 Ikke tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Vurderingsmodellen er fastlagt under hensyntagen til opgavens omfang, kompleksitet og betydning for Region Midtjylland. Vurdering af honorarforhold (underkriterium 3) Tilbudsgiverne er i forbindelse med afgivelse af det endelige tilbud blevet anmodet om at afgive en fast pris opdelt i følgende fire poster: Projektering og udførelse Option for byggeledelse Option for programmering Option for projektering efter lavenergiklasse Summen af disse fire priser er oplyst til tilbudsgiverne at være grundlaget for tilbudsevalueringen af det faste honorar med en vægt på 75 %. De tilbudte timesatser indgår med en vægt på 25 %. Den vægtede timesats er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig timesats for samtlige medarbejderkategorier for hver af ydelserne Projektering og Udførelse og således, at hver medarbejderkategori indgår med samme vægt. Desuden er hver af ydelserne Projektering og Udførelse indgået med samme vægt ved beregning af den vægtede timesats. Ved vurdering af underkriteriet Honorarforhold er der både for den faste pris som for timepriser anvendt en lineær betragtning med en pointskala fra Det billigste tilbud tildeles maksimumpoint 10 ud fra den betragtning om, at det henset til opgavens omfang og karakter ikke er muligt at udtale sig kvalificeret om, hvad den bedst tænkelige pris vil være for Region Midtjylland. Øvrige tilbud tildeles maksimumpoint med et fradrag på 1 point for hver 5 % afgivelse fra det billigste tilbud, svarende til at tilbud der er 50 % dyrere eller mere end det billigste tilbud, får 0 point. Der er således ved vurderingen af underkriteriet honorarforhold anvendte følgende matematiske model: Tilbuddets point = 10 1/0,05 x (tilbuddets pris laveste pris)/laveste pris. Valg af tilbudsgiver Den af de to tilbudsgivere, der efter anvendelse af vurderingsmodellen scorer det højest vægtede antal point, har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og indstilles. 17 Evalueringsrapport

18 3. Vurdering af underkriterium 1 Funktion og logistik i det tilpassede projekt 3.1 C. F. Møllers forslag Overordnet giver C. F. Møllers projekt en god sammenhæng imellem eksisterende byggeri og det nye Akutcenter, og der er en god indbyrdes placering af de enkelte funktioner. Projektet har dog en svaghed i forhold til placering af sengeafsnittene, særligt hvor der er risiko for gennemgang fra det eksisterende trafikcenter. Forhal og ankomstareal til hospitalet skaber gode sammenhænge til det eksisterende trafikcenter. Men med den foreslåede logistiske løsning, hvor varetransporter er planlagt til at foregå i forhallen, anses de stedvis smalle passager som problematiske. Auditoriet er veldisponeret og velintegreret i forhold til de kliniske funktioner og der er adgang direkte fra forhallen således, auditoriet nemt vil kunne anvendes af eksterne brugere. Ønsket om etablering af forsknings- og undervisningsfaciliteter som en integreret del af den kliniske praksis ses integreret i projektet. Det overordnede bygningskoncept giver gode muligheder for udvidelser og er i den henseende fleksibelt, men samtidigt er der udfordringer i forhold til etablering af samlede organisatoriske enheder på hver etage. Tillige er konsekvensen af den valgte bygningsstruktur, at muligheden for rationelle arbejdsgange ikke er helt optimale på etage 3, 4 og 5. Projektet giver gode ankomstfaciliteter for patienter og pårørende både i forhold til den akutte modtagelse, elektive- og ambulante forløb. Der er gode forbindelsesmuligheder til det nybyggede P-hus og de veldisponerede opholdsarealer overalt i Akutcenteret. Projektet har eksempelvis medtænkt brugernes fremtidige behov for arealer til patientforeninger. Projektets løsninger omkring patientflow vurderes tilfredsstillende, men kan forbedres specielt i forhold til transport mellem akutafdelingen og de stationære sengeafsnit, samt etage 4 med dagkirurgiens dagpladser. Sammenkoblingen mellem det eksisterende transportcenter og de to nye gods-/vare-elevatorer i kælderniveau 00 forekommer en smule omstændeligt. Den tekniske hovedstruktur med teknik i kælder og på en mellemetage (aktuelt etage 6) er en ofte anvendt løsning på hospitaler og giver fornuftige føringsveje for teknik og dermed en god driftsøkonomi Projektet har vist sin robusthed ved at kunne håndtere ændringerne undervejs i forhandlingsforløbet indenfor det oprindelige arkitektoniske hovedgreb Etage 1 Akutafdelingen Akutafdelingens indretning tilgodeser de regionale krav omkring indretning af fremtidens akutcentre, men der er fortsat udfordringer i forhold til ambulancehallens størrelse, traumerummenes placering og etablering af en samlet billeddiagnostisk funktion i afdelingen. Etage 2 Akut sengeområde Antallet af senge-/observationspladser er udlagt i hen- 18 Evalueringsrapport

19 Plan akutmodtagelse, niveau 1, C.F. Møller Ankomstplads, C.F. Møller 19 Evalueringsrapport

20 hold til forudsætningerne i programgrundlaget, men de er i det tilrettede projekt placeret på et komprimeret areal, som gør det vanskeligt, at etablere tilstrækkelig med støttefunktioner og de nødvendige toilet/bad faciliteter. Etage 3 Billeddiagnostik og Klinisk fysiologi Den af bygherren efterspurgte mulighed for mere integreret samarbejde imellem billeddiagnostisk afdeling og Klinisk fysiologi med central placering af reception, forsknings- og undervisningsfaciliteter samt personalerum er ikke tilgodeset fuldt ud i det tilrettede forslag. Etage 4 Dagkirurgi Den bygningsmæssige udformning i nybyggeriet giver særlige udfordringer i forhold til ønsket om en samlet placering af de dagkirurgiske OP-stuer som rene behandlingsområder. Tillige er ønsket om en tæt placering af dag/observationspladserne vanskeligt at imødekomme. Forslaget bevirker lange transportafstande for såvel patienter og personale og tilgodeser derved ikke kravet om øget effektivitet. Den tætte placering af dagspladser har medført, at der kan etableres 10 OP-stuer mod oprindeligt 12 OP-stuer, hvilket bygherren undervejs i forhandlingsforløbet har accepteret. Etage 5 Operation/opvågning og Intensiv Projektet tilgodeser ønsket om etablering af nye OP-stuer i nybyggeri med tæt integration til eksisterende operationsgang. Gangbredden i nybyggeriet giver udfordringer i forhold til placering af støttefunktioner herunder specielt rum til opbevaring af hjælperedskaber. Den bygningsmæssige udformning bevirker at de nyetablerede intensivsenge, som skal placeres i nybyggeriet, fordeles i to fløje. Bygherren finder forslaget tilfredsstillende, men ikke optimalt i henhold til nærhed. Etage 7 og 8 - Sengeafsnit Det tilrettede projekt viser ikke en naturlig sammenhæng imellem eksisterende byggeri og det nye Akutcenter efterhånden på de øverste etager. Dette problem er undervejs i forhandlingsprocessen forsøgt afhjulpet gennem placering af sengeafsnittene imellem de to bygningskomplekser, med den konsekvens, at der vil blive en del gennemgang i sengeafsnittet til den eksisterende bygning. Projektet har placeret 30 senge på hver etage på et forholdsvis komprimeret areal, hvilket har bevirket, at indretning ikke ses optimal. Specielt vurderes placering af toilet/bad som blokerende for et veldisponeret afsnit, ligesom de udlagte arealer til støttefunktionerne vurderes som minimale. Etagerne 7 og 8 vurderes enkelt, at kunne ombygges til ambulant aktivitet. Placering af OP-stuerne giver gode lysforhold til gavn for personalet, ligesom modtagefaciliteterne for patienter og pårørende vurderes gode. 20 Evalueringsrapport

21 Sengestue, C. F. Møller Sammenfatning Konkurrenceprojektet fra C. F. Møller er et godt bud på at opnå en god funktion og logistik i det ny Akutcenter. Helhedsvurdering af besvarelsen vedr. underkriterium 1 vurderes derfor som God til meget god opfyldelse af underkriteriet, og tildeles 7 point. 21 Evalueringsrapport

22 3.2 Swecos forslag I projektet ses en veldisponeret placering af de enkelte funktioner, således at der skabes en stor grad af integration imellem eksisterende byggeri og det nye Akutcenter. Placeringen af de enkelte funktioner betyder tillige, at udsigten mod søen udnyttes på overbevisende både ved ankomsten til hospitalet og i forbindelse med besøg i behandlingsbygningerne. Ved ankomsten til hospitalet er der gode overdækkede afsætningsarealer og forhallen tilgodeser brugernes ønsker og forventninger. Bygningsbredden giver forhallen en rummelighed, med mulighed for fleksible indretninger og plads til mange forskelligartede aktiviteter. Samtidig er der plads til nicher, hvor der kan skabes integritet for den enkelte borger/patient og dennes pårørende. Auditoriets placering tæt på forhallen giver god mulighed for at integrerede aktiviteter til glæde for såvel borgere og patienter som det kliniske personale. Der er skabt gode forsknings- og undervisningsfaciliteter tæt på de kliniske funktioner overalt i det nye Akutcenter, og med placering af auditoriet centralt i bygningen vil der være gode muligheder for at give fremtidens studerende og hospitalets personale optimale læringsmuligheder. Projektet er særdeles godt gennemarbejdet med hensyn til etablering af gode patient- og personaleflow der er fokus på såvel integritet og effektivitet. Integrationen og projektets omfang af ombygning i eksisterende byg- Ankomstplads, Sweco 22 Evalueringsrapport

23 geri giver mulighed for at skabe gode helhedsløsninger på etage 3, 4 og 5. Plan akutmodtagelse, niveau 1, Sweco I projektet er disponering af arealer til de klinisk nære faciliteter vægtet højt, og der er overordnet skabt rigtig gode løsningsforslag til gavn for såvel patienter som pårørende og personale. Ønsket om etablering af forsknings- og undervisningsfaciliteter som en integreret del af den kliniske praksis ses integreret i projektet. Logistikken omkring vareleverancer skaber mulighed for fleksibilitet både i forhold til nuværende og fremtidige leveranceformer, idet der er afsat areal til støttefunktioner i de enkelte afsnit. Etage 1 Akutafdelingen Akutafdelingen er veldisponeret med mulighed for en selvstændig billeddiagnostisk enhed, som samtidig er en integreret del af akutafdelingen. Dermed er rammerne skabt for en optimal brug af personaleressourcerne og højere udnyttelsesgrad af billeddiagnostisk udstyr. I akutafdelingen er der rigtig gode ankomstfaciliteter både for gående og akutte som indlægges via ambulancehallen. De store atriumgårde giver gode muligheder for godt lysindfald i akutafdelingen, hvilket medvirker til at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø. 23 Evalueringsrapport

24 Sengestue, Sweco Etage 2 Akut sengeområde Det akutte sengeafsnit er centralt placeret i det nye Akutcenter både i forhold til ankomstområdet på etage 1 og i forhold til forhallen og der er gode ankomstmuligheder via elevatorer. Den kvadratiske opbygning giver rigtig gode muligheder for gode logistiske løsninger og effektive arbejdsgange. Der er gode muligheder for teamorganisering med indbygget fleksibilitet via observationssenge fordelt i afsnittet. Den bygningsmæssige udformning giver ligeledes mulighed for gode lysforhold til alle patientstuerne. Etage 3 Billeddiagnostik og Klinisk fysiologi Den centrale placering af receptionen og de fælles ventefaciliteter giver gode muligheder for at integrere de to funktioner til gavn for helheden. Den tætte placering imellem nybyggeri og eksisterende byggeri giver rigtig gode muligheder for at skabe gode rationelle arbejdsgange. Etage 4 Dagkirurgi Dagkirurgien er meget veldisponeret med en central placering af såvel receptionen, venteområder og observationspladser. Opdeling af de dagkirurgiske OP-stuer i to mindre enheder giver både gode muligheder for specialisering med en samtidig indbygget fleksibilitet. Antal af støttefunktioner skal gennemarbejdes, men det vurderes, at der er god plads. Inden for arealrammen er der indarbejdet 12 OPstuer i konkurrenceforslaget, hvilket er positivt. 24 Evalueringsrapport

25 25 Evalueringsrapport Det nye akutcenter set fra Gl. Aarhusvej, Sweco

26 Etage 5 Operation/opvågning og Intensiv Den bygningsmæssige udformning med den brede bygningskrop giver gode muligheder for at tilgodese brugernes ønsker om centralt placeret støttefunktioner. Der er etableret gode lysforhold på de nye OP-stuer og etablering af central vaskecentral giver effektiviseringsmuligheder. Bygningskroppens bredde giver mulighed for at indrette et intensivt afsnit efter brugernes ønsker. Der er dog endnu ikke fundet ideelle løsninger i forhold til pårørendes ankomst til intensivafsnittet. Intensivstuerne har gode lysforhold og rummelighed. Der skal dog arbejdes videre med afklaring omkring toilet/bad faciliteter på et intensivt afsnit. Etage 6 og 7 Sengeafsnit Sengeafsnittet er veldisponeret med en særdeles god indretning både i forhold til placering af sengestuer, toilet/ bad og støttefunktioner. Sengestuerne har alle gode lysforhold og der er skabt rigtig gode rammer for patientophold både centralt i afsnittet og i små nicher med gode udsigtsmuligheder. Arealer afsat til støttefunktioner giver mulighed for fleksible løsningsmodeller i forhold til logistik og vareleverancer. Der er gode logistiske løsninger i forhold til patient- og personaleflow med placering af elevatorer to steder i afsnittet. De decentrale arbejdsstationer og den centrale reception i afsnittet giver mulighed for en fleksibel anvendelse i løbet af døgnet afhængig af patienternes observations- og behandlingsbehov. Den tekniske hovedstruktur med teknik i kælder og på øverste etage (aktuelt etage 8) er en ofte anvendt løsning på hospitaler og giver fornuftige føringsveje for teknik og dermed en god driftsøkonomi. Projektet har vist sin robusthed ved at kunne håndtere ændringerne undervejs i forhandlingsforløbet uden at det er gået ud over det oprindelige arkitektoniske hovedgreb. Sammenfatning Det tilrettede projekt fra Sweco er på mange områder et overbevisende bud på at opnå en god funktion og logistik i det ny Akutcenter. Helhedsvurdering af besvarelsen vedr. underkriterium 1 vurderes derfor som Meget god til overbevisende opfyldelse af underkriteriet, og tildeles 9 point. 4. Vurdering af underkriterium 2 Arkitektur i det tilpassede projekt 4.1 C. F. Møllers forslag Tilbudsgiver har i hovedtræk fastholdt det arkitektoniske hovedgreb fra projektkonkurrencen. Bygningen er således forsat komponeret med en base i to plan og en overliggende kamstruktur bestående af tre fløje med en ensartet bygningsdybe på alle etager. 26 Evalueringsrapport

27 27 Evalueringsrapport Det nye akutcenter set fra Gl. Aarhusvej, C.F. Møller

28 Fælles opholdsrum, C.F. Møller Projektet anviser en meget god udvidelsesstrategi med mulighed for udbygninger af op til m 2, som understøtter forslagets fleksibilitet. I det reviderede forslag er de øverste sengeetager blevet vendt mod den eksisterende bygning, så der på denne måde skabes forbindelse mellem den eksisterende bygning og den nye bygning. Det tekniske forsyningsprincip med en mellemetage til teknik er også fastholdt i det reviderede forslag. Forhallens indretning og placeringen af auditoriet er ændret og bearbejdet i det reviderede forslag. Med flytningen af auditoriet er der tillige skabt en bedre forplads og dermed bedre adkomstforhold til akutmodtagelsen. Projektets hovedstruktur tilpasser sig forsat den eksisterende bygningsstruktur på forbilledlig vis og bygningen er overordnet set smuk og harmonisk proportioneret. Men de relative smalle bygningsvolumener giver ikke optimale muligheder for indretning af behandlingsområderne. Under forhandlingsforløbet er det også blevet tydeligt, at princippet med en teknisk mellemetage er en begrænsning i forhold til at opnå en optimal indretning af de ovenliggende sengeområder og for de senere udvidelsesmuligheder opadtil. Den arkitektoniske tilgang til indretningen af forhallen fra konkurrenceforslaget er også fastholdt i det reviderede forslag, men indretningen er blevet bearbejdet og væsentligt forbedret under forhandlingsforløbet. Særligt den nye placering og udformning af auditoriet betragtes som en væsentlig forbedring. Men man finder dog stadig, at forhalsområdet ikke i tilstrækkelig grad giver den fornødne overskuelighed og rummelighed, ligesom forhallen vurderes vanskelig at orientere sig i. De interne forbindelser vurderes derfor ikke helt så logiske og naturlige. Byggeriet er konstruktivt baseret på hulelementer, der spænder fra facade til facade med en asymmetrisk bærelinje mellem facaderne. Facaderne er lette facader i et søjle/bjælke system. Det tilbudte system vurderes velegnet og robust. Der er teknikrum i kælderniveau og i den tekniske mellemetage på etage 6. Det er en velkendt løsning på hospitaler med en mellemliggende tekniketagen, men med kun to etager over virker løsningen lidt som en hæmsko for projektet. Hovedprincipperne for de tekniske installationer virker robuste og fleksible. Men der er ikke hel overensstemmelse mellem diagrammer for føringsveje og planer, hvorfor der skal findes et areal til en skakt gennem hele byggeriet i det sydvestlige hjørne. 28 Evalueringsrapport

29 Med hensyn til bæredygtighed lever det tilbudte projekt op til kravene i lavenergiklasse Tilbudsgiveren foreslår byggeriet certificeret efter DGNB International for hospitaler. Virkemidlerne for at opnå bæredygtighed er velbeskrevet, men er ikke helt integreret i projektet. Sammenfatning Det vurderes samlet set, at det arkitektoniske hovedgreb er overbevisende og smukt, men at den valgte bygningsudformning vanskeliggør udviklingen af funktionelle løsninger og fremtidige påbygning af flere etager. Helhedsvurdering af besvarelsen vedr. underkriterium 2 vurderes derfor som Meget god opfyldelse af underkriteriet, og tildeles 8 point 4.2 Swecos forslag Forslaget er blevet væsentligt forbedret på en række punkter gennem forhandlingsforløbet. Gennem denne proces er det blevet tydeligt, at tilbudsgivers målsætning om at skabe et effektivt hospital i tæt samspil med omgivelserne er imødekommet. Hovedvolumenet fremstår som en kompakt bygning placeret oven på en to-etagers base. Bygningen lægger sig tæt op ad den eksisterende bygning og skaber gode sammenhænge med den eksisterende bebyggelse. Forslaget er tilpasset de funktionelle krav på meget god vis og indeholder flere vellykkede arkitektoniske elementer. Med den kompakte struktur er der skabt plads til en mere rummelig to-delt forplads og bedre adkomstforhold end i det oprindelige projekt. Ambulancetilkørslen virker god og overskuelig. Forslaget inddrager og gør brug af de omgivende landskabelige træk i sin komposition, så der skabes gode kig til den storslåede udsigt over Søndersø, allerede fra hovedindgangen. Det trippelhøje foyerrum med den fritstående trappe virker flot proportioneret og er samtidig overskuelig. Det samlede bygningsvolumen kan dog vinde ved en yderlig arkitektonisk bearbejdning mod et mere harmonisk udtryk. I den videre proces skal der fokuseres på bygningernes afslutninger og tilstræbes en større stringens i den yder fremtoning. I det tilrettede forslag er der redegjort for udbygninger op til m 2, som understøtter forslagets fleksibilitet og giver gode muligheder for fremtidig udvidelsen og ændring af bygningens funktionalitet. Især den rummelige udformning af lysgårde giver gode muligheder for efterfølgende påbygninger opad til. De interne forbindelser mellem afsnit virker logiske og naturlige. Byggeriet er konstruktivt baseret på hulelementer, der spænder fra facade til facade med en asymmetrisk bærelinje mellem facaderne. Facaderne er lette facader i et søjle/bjælke system. Det tilbudte system vurderes velegnet og robust. Der er teknikrum i kælderniveau og på etage 8, oven på de to sengeafdelinger. Tekniketagen på etage 8 er en let konstruktion, som må erstattes af traditionel konstruktion ved eventuel senere udvidelse af etagerne opad til. Hovedprincipperne for de tekniske installationer virker robuste og fleksible. Der er afsat passende arealer til skakte på alle etager og skaktene vurderes placeret hensigtsmæssigt. 29 Evalueringsrapport

30 Med hensyn til bæredygtighed lever det tilbudte projekt op til kravene i lavenergiklasse Virkemidlerne for at opnå bæredygtighed er velbeskrevet og er velintegreret i projektet. Sammenfatning Bedømmelsesudvalget vurderer samlet set, at bygningens arkitektur virker helstøbt og at den indeholder mange rumlige kvaliteter. Særligt forholdet mellem bygning og omgivelser vurderes løst på overbevisende måde. Helhedsvurdering af besvarelsen vedr. underkriterium 2 vurderes derfor som Meget god opfyldelse af underkriteriet, og tildeles 8 point. Auditorium, Sweco 30 Evalueringsrapport

31 5. Vurdering af underkriterium 3 Honorartilbud 6. Vurdering af underkriterium 4 Tilbudt organisation og proces 5.1 C. F. Møllers forslag C. F. Møller afleverede et endeligt fast honorartilbud på kr ved indeks 128,1 og eksklusiv moms og den gennemsnitlige tilbudte timerate udgør kr. 806 ved indeks 128,1 og eksklusiv moms. 5.2 Swecos forslag Sweco afleverede et endeligt fast honorartilbud på kr ved indeks 128,1 og eksklusiv moms og den gennemsnitlige tilbudte timerate udgør kr. 865 ved indeks 128,1 og eksklusiv moms. 5.3 Sammenfatning og pointtildeling for Honorar Med udgangspunkt i punkt 2.6 beskrevne model for vurdering får de to tilbud nedenstående pointtildeling: 6.1 C. F. Møllers forslag C. F. Møller er totalrådgiver og har i deres team tre firmaer som underrådgivere. C. F. Møllers har tilbudt en organisation med en projekteringsleder i spidsen og to fagansvarlige koordinatorer for henholdsvis ingeniørfag og arkitektfag, der som et triumvirat, vil styre og lede projektet. Til disse er der knyttet en erfa gruppe, som vil yde sparring til den daglig projektledelse og derudover bistå ved eventuel konflikthåndtering. De tre personer i triumviratet virker særdeles erfarne og kompetente. Projekteringslederen har flere erfaringer fra tilsvarende sygehusprojekter. Tilbudsgiveren viser stor indsigt og forståelse for håndtering af brugerdialogprocessen og beskriver den i en enkel og overskuelig tilgang. Timepris Point Vægtning Vægtet point Honorar Point Vægtning Vægtet point Point i alt C. F. Møller 806,00 10,00 25% 2, ,00 75% 7,50 10,00 Sweco 865,00 8,54 25% 2, ,59 75% 6,44 8,58 31 Evalueringsrapport

32 Sydfacade, C. F. Møller Tilbudsgiverens vision for samarbejdet med byggesagens parter er beskrevet kort - men præcist, og den erfarne og ledelsesmæssig tunge erfa gruppen, som indgår i konflikthåndtering, giver tryghed. Men der er ikke beskrevet en egentlig specifik konflikthåndterings /- og konfliktløsningsmodel i materialet. Tilbudsgiveren har givet et godt beskrevet bud på styring af økonomi samt flere bud på tidsplaner for gennemførelse som demonstrerer, at tilbudsgiveren har erfaringer og metodikker at trække på. Tilbudsgiveren har i deres beskrivelse af proces fokus på risici men har ikke beskrevet, hvorledes der risikostyres. Den tilbudte organisation vurderes, at kunne samarbejde effektivt med bygherrens organisation på alle niveauer. Sammenfatning Den tilbudte organisation vil med beskrevne proces utvivlsomt kunne efterkomme ønsket om en effektiv og smidig proces på en meget faglig og kompetent måde. Helhedsvurdering af besvarelsen vedr. underkriterium 4 vurderes derfor som Meget god opfyldelse af underkriteriet, og tildeles 8 point. Denne vurdering understøttes af de førte forhandlinger uden at disse forhandlinger har haft indflydelse på vurderingen hvor den tilbudte organisation på faglig kompetent vis har udfordret bygherrens ønsker og samtidig har vist vilje til at imødekomme bygherrens ønsker. 6.2 Swecos forslag Rådgiverteamet er organiseret som et konsortium af fire firmaer med Sweco, som det ordførende firma. Sweco har tilbudt en organisation med en projektchef, der samtidig er projekteringsleder i spidsen og med en sagsarkitekt og sagsingeniør under sig. Sammen udgør de tre konsortier projektledelsen, som styrer og leder projektet dagligt. Til disse er der knyttet en styregruppe med et ledelsesmedlem fra de fire konsortiedeltagere, som virker som bestyrelse for den daglige konsortieprojektledelse. De tre personer i konsortieprojektledelsen virker tillidsvækkende og kompetente. Projektchefen er ikke så erfaren med tilsvarende sygehusprojekter, men har erfaringer fra andre større byggeprojekter. Den tilbudte sagsarkitekt har flere erfaringer fra større sygehusprojekter. 32 Evalueringsrapport

33 Sydfacade, Sweco Tilbudsgiveren beskriver håndteringen af brugerdialogprocessen en smule omstændelig, men tilbudsgiveren har forståelse for brugernes tilgang og de snublestene, der kan være i brugerprocessen. Tilbudsgiverens vision for samarbejdet med byggesagens parter er beskrevet med baggrund i bygherrens ønske om en partneringslignende tilgang, og tilbudsgiveren har redegjort fint for deres konflikthåndtering. Tilbudsgiveren har givet et rimeligt bud på budgetstyring af økonomi. Ligesom tilbudsgiveren har givet en fokuseret beskrivelse af, hvorledes der kan ske en minimering af generne fra byggeprocessen til det bestående hospital ved forskellige etape opdelinger. Dette demonstrerer, at tilbudsgiveren har fokus på en for bygherren væsentlig udfordring. Sammenfatning Den tilbudte organisation vil med beskrevne proces utvivlsomt kunne efterkomme ønsket om en effektiv og smidig proces på en faglig og kompetent måde. Helhedsvurdering af besvarelsen vedr. underkriterium 4 vurderes derfor som God til meget god opfyldelse af underkriteriet, og tildeles 7 point. Denne vurdering understøttes af de førte forhandlinger uden at disse forhandlinger har haft indflydelse på vurderingen hvor den tilbudte organisation på faglig kompetent vis har vist stor forståelse for og vilje til at imødekomme bygherrens ønsker på kvalificeret vis. Tilbudsgiveren har beskrevet, hvorledes man agter at risikostyre projektet. Den tilbudte organisation vurderes, at kunne samarbejde effektivt med bygherrens organisation på alle niveauer. 33 Evalueringsrapport

Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg. Nyt Akutcenter EVALUERINGSRAPPORT. Udbud med forhandling. 2012-08-29Version:A

Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg. Nyt Akutcenter EVALUERINGSRAPPORT. Udbud med forhandling. 2012-08-29Version:A Region Midtjylland Regionshospitalet Viborg Nyt Akutcenter C.F. Møller Sweco EVALUERINGSRAPPORT Udbud med forhandling Dato: 2012-08-29Version:A Udbud med forhandling Side: 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020)

Region Midtjylland DNV-Gødstrup. UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport. Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) Region Midtjylland DNV-Gødstrup UDBUD MED FORHANDLING Evalueringsrapport Team Medic DNV (Forslag 1/10211) CuraVita (Forslag 5/04020) I:\1004 Region Midtjylland - Forundersøgelse Gødstrup\nt\Evalueringsrapport

Læs mere

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015 Indstilling Valg af totalrådgiver Rebild Kommune Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev 17. december 2015 Side 2 af 10 Forord I forbindelse med indgåelse af totalrådgivningsaftale vedrørende

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Nordisk konference om sygehusudbygning

Nordisk konference om sygehusudbygning Nordisk konference om sygehusudbygning EU-udbudsregler på udbud af store sygehusbyggerier Torben Brøgger, 19. marts 2010 Holst, Advokater Holst, Advokater er et stort, jysk-baseret, erhvervsorienteret

Læs mere

DK-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence

DK-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311531-2011:text:da:html DK-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 191-311531 Bekendtgørelse

Læs mere

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Den 21. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Processen / hovedforløb...3 1.3 Den ordregivende myndighed...4 1.4 Arealet...4

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 42.102 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Viggo Olesen) 1. juli 1998 Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue (advokat Peter Tærø Nielsen, Kolding) K E N D E L S E mod Vestsjællands

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER PROJEKTKONKURRENCE Lindholm Søpark 50 nye familieboliger Sundby-Hvorup Boligselskab 18. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Konkurrencemateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Velkommen til Temadag Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Regionshospitalet Herning DNV-Gødstrup Program for dagen 09.00: Velkomst & introduktion 09.15: Oplæg ved Helle Gaub 10.00: Workshop 1

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning Til Tilbudsgiverne 3. december 2008 Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning På vegne af Projektorganisationen for Nyt OUH skal vi takke for den modtagne anmodning om prækvalifikation vedrørende ovennævnte

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkurrencebetingelser nov. 2012 1. Generel information... 2 2. Udbudsmaterialet... 2 3. Regler for afgivelse af tilbud... 3 4. Vurdering

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af [ ] 2013

Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af [ ] 2013 Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr. 038523-0076 TBR/HAI Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af 2013 11. december 2012 mellem Region Nordjylland og Konsortium Indigo om teknisk

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne.

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne. Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne www.regionmidtjylland.dk Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i Kvalitetsfondsbyggerierne Agenda Arbejdsmiljøarbejde i Region

Læs mere

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Jeg har i dag 28.2 læst Jyllands-Postens artikel om det nye akuthusprojekt på Bispebjerg Hospital Det virker, som om alle kneb tages i anvendelse.

Jeg har i dag 28.2 læst Jyllands-Postens artikel om det nye akuthusprojekt på Bispebjerg Hospital Det virker, som om alle kneb tages i anvendelse. Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665998 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Sundby-Hvorup Boligselskab Opførelse af 16 almene boliger i Gandrup og Vester Hassing 04. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen

Præsentation af de fem projekter i projektkonkurrencen fase 1, efteråret 2012 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE 6. JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1 Projektkonkurrence... 4 1.1 Uddrag fra dommerbetænkningen... 4 1.2 Resultat af projektkonkurrencen...

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Nyt Universitetssygehus Aalborg Projektkonkurrence Bind I: KONKURRENCEBETINGELSER

Nyt Universitetssygehus Aalborg Projektkonkurrence Bind I: KONKURRENCEBETINGELSER Projektkonkurrence Bind I: KONKURRENCEBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING...6 1.1 Baggrund...6 1.2 Proces/hovedforløb samt udbudsform...6 1.3 Ordregiver & konkurrencens sekretær...7 1.4 Spørgsmål

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Projektkonkurrence - Projektkonkurrence

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Projektkonkurrence - Projektkonkurrence 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190228-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2011/S 115-190228 BEKENDTGØRELSE OM

Læs mere

Klima og miljøprofil i sygehusbyggerierne hvad gør vi? Projektdirektør Niels Mortensen, Nyt OUH, Region Syddanmark 18. Januar 2012, Børsen

Klima og miljøprofil i sygehusbyggerierne hvad gør vi? Projektdirektør Niels Mortensen, Nyt OUH, Region Syddanmark 18. Januar 2012, Børsen Klima og miljøprofil i sygehusbyggerierne hvad gør vi? Projektdirektør Niels Mortensen, Nyt OUH, Region Syddanmark 18. Januar 2012, Børsen Opdraget, opgavens omfang: Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Evalueringsrapport Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver m.v. omfattet af servicelovens 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen EU-udbud nr. 2016/S 074-128459 Den 3. juni

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Konvertering af Lygten varmeværk

Konvertering af Lygten varmeværk Konvertering af Lygten varmeværk Udbudsbetingelser Teknisk Rådgivning Lygten VV HOFOR A/S 02. Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Ordregivende myndighed... 3 2 Udbuddets omfang... 3 2.1 Tidsplan for udbuddet...

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Allerød Kommune Plejeboliger m.m. på Poppelvej KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Konkurrencebetingelser Dato: A/S Hifab Bygherreombud Version: 1 KONKURRENCE Side: 2 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

EU-udbud 2017/S

EU-udbud 2017/S Til de prækvalificerede rådgivningsvirksomheder 9. februar 2017 EU-udbud 2017/S 028-049918 Totalrådgivning - Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet UDBUDSBREV Bygherre, Region Syddanmark,

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Udbud af Manometriudstyr til Gastroenheden på Hvidovre Hospital Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 1 2. ORDREGIVER... 2 3. GENERELT... 2 3.1 TILBUDDETS UDFORMNING... 2 3.2

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere