OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen OIOUBL Version 2.02 Juli 2015 Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 DK-1017 København K Phone Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jf. Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Ændringer i version Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet Beskrivelse af en vare VareIdentifikation Klassificering Relationer til andre varer Beskrivelse af handelsvilkår Beskrivelse Varebeskrivelse Angivelse af billede, produktblade etc Tilføjelse af attributter Angivelse af miljø- og energimærkning etc Angivelse af leverandørens varegruppering Brugen af fællesattributter og kategoriattributter Vareklassificering Forskellige vareidentifikationer PhysicalAttributes under vareidentifikationerne Relaterede varer Eksempler Simpel varebeskrivelse og klassificering Udvidet vareidentifikation og varebeskrivelse Relevante kodelister Termer og forkortelser OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 3

4 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne Formål med dokumentet Denne guideline er en generel guideline, som har til formål at beskrive, hvordan en vare beskrives i katalogdokumenterne. Der er i dokumentet specielt fokus på: De centrale felter til beskrivelse af en vare Brugen af attributter til yderligere beskrivelse af en vare Angivelse af relaterede varer Kategorisering af en vare, og angivelsen af henholdsvis kategoriattributter (lokale attributter) og fællesattributter (globale attributter). De dokumenter som vil blive behandlet i det følgende er: UBL-Catalogue-2 Dokument UBL-CatalogueItemSpecificationUpdate-2 Beskrivelse Katalogdokumentet anvendes altid ved oprettelse af nye kataloger, og kan også anvendes til opdatering af eksisterende kataloger. For nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Kataloger (Ref. G03) Dokumentet bruges til opdatering af varespecifikationen i eksisterende kataloger. For nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Opdatering af katalogelement (Ref. G06) 1.2. Konklusioner og anbefalinger Generelt gælder for alle guidelines, at anvendes CPR-nummer som Id, er der krav om krypteret forsendelse. Det skal bemærkes, at der i denne guideline fokuseres på beskrivelsen af en vare. For at kunne tilføje en ny vare eller opdatere en vare i et eksisterende katalog, skal varen unikt identificeres ved angivelse af CatalogueLine/ID. For nærmere beskrivelse heraf og andre generelle emner henvises til guidelines herfor, henholdsvis: OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40) OIOUBL Guideline Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger (Ref. G37) OIOUBL Guideline Parter i kataloger (Ref. G39) 1.3. Ændringer i version 1.3 I denne seneste opdatering af den tværgående guideline er følgende ændret: Der er indarbejdet spørgsmål og svar fra FAQ på OIOUBL.info OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 4

5 2. Relevante UBL klasser og elementer I et hvert katalog skal der være minimum én kataloglinje (CatalogueLine), og i denne linje skal der være en vare (Item). En række yderligere oplysninger kan knyttes til en kataloglinje, herunder bestillingsoplysninger, garantioplysninger, referencer til eksterne dokumenter f.eks. en kontrakt, relationer til andre varer, oplysninger om basisenhed, pris og leveringsenheder samlet i klassen ReguiredItemLocationQuantity etc. En række af disse oplysninger er nødvendige for, at man med en vis sikkerhed kan bestille den rigtige vare, i den rigtige mængde og til den rigtige pris. Andre oplysninger er nødvendige i forhold til f.eks. sikkerhed og garanti. Andre oplysninger igen er ikke en betingelse for at kunne oprette en kataloglinje, men er vigtige i forhold til, at produkterne er beskrevet på en måde, så de kan søges frem i et katalog, og i forhold til, at kunden kan få den fornødne information til at kunne vurdere og sammenligne forskellige produkter. De klasser og felter som er relevante i forhold til beskrivelsen af en vare listes i det følgende. I klassen Item er der følgende klasse og felter til beskrivelse af en vare: Description Name AdditionalInformation KeyWord BrandName ModelName AdditionalItemProperty ItemIdentification (Der er mulighed for at angive seks forskellige identifikationer af en vare f.eks. leverandørens, producentens etc.) Der er forskellige muligheder for at lave relationer mellem den beskrevne vare og andre varer. Her anvendes klasserne under CatalogueLine af typen: RelatedItem Klassificeringen af en vare sker under: CommodityClassification 2.1. DK-feltnavne og kardinalitet I tabellen nedenfor listes felterne og deres danske feltnavne, samt kardinaliteten Beskrivelse af en vare De centrale felter i forhold til at kunne beskrive en vare er følgende: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/CatalogueLine/Item Vare 1 For hver kataloglinje, skal der være en vare. Catalogue/CatalogueLine/Item/Descrip tion Beskrivelse 0..n I beskrivelsesfeltet skrives en længere beskrivelse af varen f.eks. Nokia 6280 med OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 5

6 kamera, videooptager og farvedisplay Catalogue/CatalogueLine/Item/Name Navn 1 Varenavn eller varetekst f.eks. Nokia 6280, Kopipapir A4 eller Da Vinci Mysteriet. Navnet skal give kunden en mulighed for at genkende og sammenligne produkter. Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalinformation Catalogue/CatalogueLine/Item/Keywor d Catalogue/CatalogueLine/Item/BrandN ame Catalogue/CatalogueLine/Item/Model Name Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty/name Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty/value Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty/usabilityperiod Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty/itempropertygroup SupplerendeInformation 0..1 Tekstfelt til yderligere information om en vare. Kan f.eks. være en URL til relevant Webside Nøgleord 0..n Nøgleord eller søgeord, som kan lette fremsøgningen af varer f.eks. mobiltelefon. Det er af søgehensyn vigtigt at overveje, hvilke ord en bruger typisk kender en vare under. Beskrives en vare således kun som Nokia 6280, vil en bruger der søger på mobiltelefon ikke finde den pågældende vare. MærkeNavn 0..n Mærkenavn f.eks. Nokia, Duracell, Lego etc. ModelNavn 0..n Model f.eks eller Corolla. SupplerendeVareEgenskaber 0..n Klassen giver mulighed for at definere yderligere egenskaber ved en vare. Egenskaberne kan angives som kategoriattributter (se forklaring i afsnit 3.1.2) Navn 1 Navnet på vareegenskaben (attributten) f.eks. Årgang, Farve etc. Værdi 1 Værdien for vareegenskaben (attributten) f.eks. 2001, Blå etc. BrugbarhedsPeriode 0..1 Der er mulighed for at knytte en brugbarhedsperiode til vareegenskaben VareEgenskabsGruppe 0..n Nogle attributter giver ikke mening for alle varekategorier f.eks. Årgang, og det er derfor muligt at specificere, for hvilken kategori en given attribut er gældende. (Se også afsnit ) Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio ID 1 Angiv ID for den varekategori, som nalitemproperty/itempropertygroup/id attributten er gældende for f.eks. UNSPSC koden Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty/itempropertygroup/n ame Navn 0..1 Angiv evt. også navn for den varekategori, som attributten er gældende for f.eks. UNSPSC titlen Wine VareIdentifikation Under Item klassen findes seks mulige vareidentifikationer, beskrevet nærmere i afsnit 3.3. I det nedenstående beskrives kun SælgersVareIdentifikation, da den dels er den eneste obligatoriske af de seks vareidentifikationer, og da der herunder er mulighed for at tilføje yderligere beskrivelse af en vare. UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/id Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/extendedid Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/physicalattribute SælgersVareIdentifikation 1 Sælgers identifikation af varen ID 1 Varenummer defineret af sælgeren f.eks UdvidetID 0..1 Ekstra varenummer. Kan f.eks. bruges til at angive varianter Eksempelvis nummeret sammensat af: 1234: Konferencestol 56: Uldstof 78: Rød FysiskeAtributter* 0..n Klassen giver leverandøren mulighed for at tilføje yderligere attributter til beskrivelse af en given vare. Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt AttributID* 1 Identifikation af attributten f.eks. Farve eller OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 6

7 emidentification/physicalattribute/attrib uteid Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/physicalattribute/descr iption Størrelse Beskrivelse* 1..n Værdien af attributten defineret under AttributID jf. ovenstående f.eks. Rød eller Medium. Der må kun være en beskrivelse pr. sprog. Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt MåleDimension* 0..n Klassen giver leverandøren mulighed for at emidentification/measurementdimensio definere målbare egenskaber ved en vare. n Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt AttributID* 1 Identifikation af attributten f.eks. Vægt eller emidentification/measurementdimensio Højde n/attributeid Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/measurementdimensio n/measure Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/measurementdimensio Måling * 0..1 Værdien af attributten defineret under AttributID jf. ovenstående f.eks. 150 (gram) eller 1 (meter). Enheden angives i attributten unitcode jf. nedenfor. Enheden til værdien af Måling angivet i en gyldig UOM f.eks. GRM for gram eller MTR for meter. Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/measurementdimensio n/description Beskrivelse* 0..n Som alternativ til at angive en værdi under Måling kan værdien angives i tekst under Beskrivelse f.eks. 150 gram eller 1 meter. Der må kun være en beskrivelse pr. sprog. Bemærk, at beskrivelse kun kan benyttes efter aftale. Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/issuerparty * Findes kun for SellersItemIdentification Udsteder 0..1 For hver VareIdentifikation er det muligt at angive en IssuerParty eller ansvarlig for identifikationen såfremt denne adskiller sig fra de parter der er angivet på header niveau. For yderligere oplysninger om parter i katalogdokumenterne henvises til OIOUBL Guideline Parter i kataloger (Ref. G39). Bemærk at udsteder kun kan benyttes efter aftale Klassificering En vares klassificering angives i CommodityClassification klassen: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/CatalogueLine/Item/CommodityClas sification/commoditycode Catalogue/CatalogueLine/Item/CommodityClas sification/itemclassificationcode Catalogue/CatalogueLine/Item/CommodityClas Catalogue/CatalogueLine/Item/CommodityClas VareTypeKode 0..1 Kode til angivelse af internationalt harmoniserede handelsvarer til toldmæssige eller handelsstatistiske formål. VareKlassifikationsKode 1 Standard vareklassificering. Der kan angives flere vareklassificeringer, men alle varer i et dokument skal som minimum klassificeres efter UNSPSC klassificeringen (altid 8 cifre). Navnet på den anvendte kodeliste f.eks. UNSPSC. Versionen af vareklassificeringen. Det anbefales at bruge UNSPSC versionen hvortil der findes en dansk oversættelse. Brug kun én version i et katalog Relationer til andre varer Under CatalogueLine findes fem RelatedItem klasser, der kan anvendes til at relatere andre varer til den pågældende vare, enten i form af komponenter, tilbehør (valgfrit eller obligatorisk), OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 7

8 erstatningsvarer eller komplementære varer. De varer der relateres til bør findes i kataloget. De fem RelatedItem klasser er struktureret på samme måde. I det nedenstående vises således kun ComponentRelatedItem. UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/CatalogueLine/ComponentRe lateditem/id Catalogue/CatalogueLine/ ComponentRelatedItem/Quantity Catalogue/CatalogueLine/ ode Catalogue/CatalogueLine/ ComponentRelatedItem/Description ID 1 Identifikation af den relaterede vare. ID et skal svare til CatalogueLine/ID for den relaterede vare. Varen er f.eks. en cykel. Den relaterede komponent er et cykeldæk med ID _1234 Mængde 0..1 Mængden af den relaterede vare f.eks. 1 (stk). Enheden angives i attributten unitcode jf. nedenfor Enheden for mængden f.eks. EA for stk. Beskrivelse 0..n Beskrivelse af den relaterede komponent f.eks. Cykeldæk 20 x 1,75, sort Beskrivelse af handelsvilkår Det er ikke muligt at angive handelsvilkår på den enkelte varelinje i kataloget. Såfremt der knytter sig bestemte handelsvilkår til håndteringen af en eller flere varer f.eks. fragt eller ekspeditionsgebyr skal det angives på headerniveau. Handelsvilkårene angives i klassen TradingTerms UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/TradingTerms/Information Information 0..n Et tekstfelt til information om handelsvilkårene Catalogue/TradingTerms/Reference Reference 0..1 Et tekstfelt til reference Catalogue//TradingTerms/ApplicableAdd ress GældendeAdresse 0..1 Adresse klasse til afgrænsning af handelsvilkårene i forhold til bestemt område. OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 8

9 3. Beskrivelse I det nedenstående vil de klasser og felter som kan anvendes til at beskrive og klassificere varerne i katalogdokumenterne blive beskrevet nærmere Varebeskrivelse Ved beskrivelse af en vare er Name eneste obligatoriske felt i Item klassen. I Name skrives det almindelige anvendte navn for det pågældende produkt, mens der i Description kan gives en længere beskrivelse af varen. Det er Name der vil gå igen på den efterfølgende ordre og faktura. Af hensyn til brugerne af et katalog er det dog hensigtsmæssigt at benytte flere af felterne til beskrivelse af et produkt for at sikre, at de forskellige produkter kan skelnes fra hinanden og sammenlignes. <cac:item> <cbc:description>nokia Mobile telephone - Type ABC</cbc:Description> <cbc:packquantity unitcode="ea">1</cbc:packquantity> <cbc:packsizenumeric>1</cbc:packsizenumeric> <cbc:name>nokia ABC</cbc:Name> <cbc:keyword>mobile Phone</cbc:Keyword> <cbc:brandname>nokia</cbc:brandname> <cbc:modelname>abc</cbc:modelname> <cac:sellersitemidentification> <cbc:id> </cbc:id> </cac:sellersitemidentification> <cac:itemspecificationdocumentreference> <cbc:id>nokia_abc</cbc:id> <cac:attachment> <cac:externalreference> <cbc:uri>http://www.teleeksperten.dk/nokia_abc_produktblad.pdf</cbc:uri> </cac:externalreference> </cac:attachment> </cac:itemspecificationdocumentreference> <cac:commodityclassification> <cbc:itemclassificationcode listname="unspsc" listversionid="7.0401"> </cbc:itemclassificationcode> </cac:commodityclassification> <cac:additionalitemproperty> <cbc:name>weight</cbc:name> <cbc:value>180 g</cbc:value> </cac:additionalitemproperty> </cac:item> Figur 1: Udfyldelse af Item klassen PackQuantity og PackSizeNumeric angiver pakkestørrelser. For nærmere beskrivelse heraf henvises til OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40). Det er også muligt at referere til yderligere information om varen under OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 9

10 ItemSpecificationDocumentReference, hvor der f.eks. kan angives en URI til eksterne dokumenter som billeder, produktblade, tegninger etc. I eksemplet er varens navn Nokia ABC, men søger brugerne på f.eks. mobiltelefon vil varen ikke blive fundet. Det er derfor muligt at udfylde et eller flere Keyword af hensyn til søgningen i et katalog, hvor der kan skrives forskellige synonymer som varen er kendt under. Under ModelName og BrandName skrives henholdsvis modellen og mærket. Det er muligt at identificere varen med udgangspunkt i forskellige parter, hvilket vil blive beskrevet nærmere i det efterfølgende. I eksemplet er kun SellersItemIdentification vist. Klassificering af varerne under CommodityClassification gennemgås i det efterfølgende. Under AdditionalItemProperty er det muligt at angive yderligere attributter for varen. I Name skrives navnet på attributten f.eks. Størrelse, Højde, Vægt, Farve etc. I Value skrives værdien af attributten f.eks. XL, 130 cm, 2 kg, blå etc Angivelse af billede, produktblade etc. Det er muligt at angive en reference til et billede, et produktblad, en brochure, en tegning eller lignende, der yderligere beskriver en given vare. Referencen laves i relation på den enkelte varelinje under CatalogueLine/Item/ItemSpecificationDocumentReference. Klassen kan gentages flere gange efter behov. Forskellige kataloger håndterer billeder forskelligt, og det er således muligt både at angive link til et eksternt billede i feltet URI og til et billede som læses ind i kataloget og refereres internt ved filnavn alene. I sidstnævnte tilfælde angives billednavnet i ID og i DocumentTypeCode angives, at der er tale om et billede: DocumentTypeCode= Picture (jf. kodeliste Ref. K05). <cac:catalogueline> <cac:item> <cac:itemspecificationdocumentreference> <cbc:id>nokiaabc.jpg</cbc:id> <cbc:documenttypecode listagencyid"320" listid="urn:oioubl:codelist:cataloguedocumenttypecode-1.2">picture</cbc:documenttypecode> </cac:itemspecificationdocumentreference> </cac:item> </cac:catalogueline> Figur 2: Eksempel på billede som fil Angives billedet som en fil, skal billederne sendes separat til modtageren. Findes billedet som et eksternt link, angives DocumentTypeCode igen til PictureURL (jf. kodeliste Ref. K05. Bemærk at kodelisten i forbindelse med schematronreleasen 15/ er opdateret til version 1.2, hvor værdien PictureURL er tilføjet)). I feltet Attachment/ExternalReference/URI angives linket til det ønskede billede. OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 10

11 <cac:catalogueline> <cac:item> <cac:itemspecificationdocumentreference> <cbc:id>nokiaabc</cbc:id> <cbc:documenttypecode listagencyid"320" listid="urn:oioubl:codelist:cataloguedocumenttypecode -1.2">PictureURL</cbc:DocumentTypeCode> <cac:attachment> <cac:externalreference> <cbc:uri>www.nokia.dk/nokiaabc.jpg</cbc:uri> </cac:externalreference> </cac:attachment> </cac:itemspecificationdocumentreference> </cac:item> </cac:catalogueline> Figur 3: Eksempel på billede som URL Link til andre dokumenter angives på samme måde som til billedet. I DocumentTypeCode angives, hvilke type dokument der er tale om f.eks. Brochure, ProductSheet eller Drawing jf. kodeliste (Ref. K05) Tilføjelse af attributter Det er muligt at tilføje attributter, dvs. yderligere egenskaber til en vare. Hertil benyttes elementet CatalogueLine/Item/AdditionalItemProperty. Nogle attributter vil ofte gå igen i katalogerne, uden at der defineret faste elementer herfor. Det drejer sig f.eks. om miljø- og energimærker samt leverandørens varegruppering. For at sikre en ensartet angivelse af disse ofte forekommende attributter, er der i de nedenstående afsnit beskrevet, hvordan de bør angives. I klassen AdditionalItemProperty findes felterne Name og Value. I Name defineres navnet på attributten og i Value den værdi attributten skal have Angivelse af miljø- og energimærkning etc. Mærkninger, herunder miljømærker (f.eks. svanemærket), energimærkninger (f.eks. Energi A) og øvrige mærkninger (f.eks. økologimærkning Røde Ø), angives som i eksemplet nedenfor ( sva for Svanemærket). <cac:additionalitemproperty> <cbc:name>mærkning</cbc:name> <cbc:value>sva</cbc:value> </cac:additionalitemproperty> Figur 4: Eksempel på angivelse af mærkninger For at sikre en ensartet måde at angive de forskellige miljømærker på, er der udarbejdet en vejledende liste (http://www.truelink.dk/media/varemarker_v1.pdf). Det er vigtigt at understrege at Digitaliseringsstyrelsen ikke kan påtage sig at vedligeholde denne liste, og at den alene er vejledende. Det anbefales at anvende den korte Kode for mærke som værdi i elementet Value OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 11

12 Klassen AdditionalItemProperty gentages for hver mærke der skal tilføjes til det pågældende produkt. Kun værdien (i feltet Value) ændres. Se eksemplet på miljømærker i genericode på: Angivelse af leverandørens varegruppering Leverandørens egen varegruppering er også et ofte forekommende felt i kataloger. Oplysningen angives som i eksemplet nedenfor: <cac:additionalitemproperty> <cbc:name>leverandør varegruppe</cbc:name> <cbc:value>124512</cbc:value> </cac:additionalitemproperty> Figur 5: Eksempel på angivelse af leverandørens varegruppering Varegruppen kan være angivet med et Id eller en tekst, som skrives i feltet Value Brugen af fællesattributter og kategoriattributter Der kan i katalogdokumenterne skelnes mellem fællesattributter (globale attributter) og kategoriattributter (lokale attributter). Fællesattributter indeholder en værdi, som kan angives for alle varer i et katalog f.eks. Varenavn, Bestillingsenhed, Model, Pris etc. Kategoriattributter er kun gældende for netop den kategori som varen findes i. Eksempelvis giver det ofte ikke mening at angive en farve eller højde på f.eks. fødevarer eller årgang på sko. Både fælles- og kategoriattributter angives i AdditionalItemProperty som beskrevet i eksemplet. <cac:additionalitemproperty> <cbc:name>weight</cbc:name> <cbc:value>180 g</cbc:value> <cac:itempropertygroup> <cbc:id schemename="unspsc" schemeversionid="7.0401"> </cbc:id> <cbc:name>mobile Phones</cbc:Name> </cac:itempropertygroup> </cac:additionalitemproperty> Figur 6: Angivelse af kategoriattributter For fællesattributter kan præciseres, at attributten kan bruges for alle varer ved angive værdien af ItemPropertyGroup/ID som ROOT. Det vil sige, at attributten tilknyttes roden. Angives ItemPropertyGroup ikke, betragtes den tilføjede attribut som en fællesattribut. For kategoriattributter tilføjes en ItemPropertyGroup, hvor det angives hvilken gruppe/klassificering attributten tilhører. I eksemplet her er Weight lavet som en kategoriattribut, der kun er tilknyttet UNSPSC klassen Mobile Phones. Kun ID under ItemPropertyGroup er obligatorisk. I attributterne schemename og schemeversionid præciseres i forhold til hvilken klassificering kategoriattributten er gældende, i eksemplet UNSPSC verison Brugen af kategoriattributter bør aftales med modtagerne/brugeren af kataloget, da de interne systemer skal kunne håndtere brugen af disse Vareklassificering Der kan angives flere klassificeringen i kataloget, men varerne skal som minimum klassificeres efter UNSPSC standarden. UNSPSC standarden arbejder med fire niveauer f.eks.: OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 12

13 Niveau: Kode: Titel: Segment: Information Technology Broadcasting and Telecommunications Familie: Communications Devices and Accessories Klasse: Personal communication devices Kategori: Mobile phones Det er altid UNSPSC koden der angives, og ikke UNSPSC titlen. Bemærk også, at koden altid angives med 8 cifre, og det anbefales at klassificere varerne på så lavt et niveau som muligt, gerne kategori- eller klasseniveau. I eksemplet er varen klassificeret efter UNSPSC version , hvortil der findes en officiel dansk oversættelse, i feltet ItemClassificationCode. (For hjælp til UNSPSC klassificering se: <cac:commodityclassification> <cbc:itemclassificationcode listname="unspsc" listversionid="7.0401"> </cbc:itemclassificationcode> </cac:commodityclassification> Figur 7: Klassificering af varer Bemærk, at hvis der efterfølgende laves en forespørgsel (CatalogueRequest) på en given UNSPSC kategori, så vil en forespørgsel på returnere de varer der er klassificeret som netop , mens en forespørgsel på UNSPSC 43* vil returnere alle varer i segment og underliggende niveauer. (Se også dokument guideline for CatalogueRequest Ref. G04) Benyttes andre klassificeringer angives, hvilken klassificering der er anvendt. Attributterne beskriver hvilken klassificerings standard der er anvendt, og de skal udfyldes. I eksemplet er listname, og listversionid angivet Forskellige vareidentifikationer Forskellige parter kan have hver deres identifikation af en vare, og de kan alle angives under Item klassen. Kun under SellersItemIdentification er der mulighed for at angive yderligere fysiske attributter til beskrivelse af varianterne i en vare. BuyersItemIdentification er købers identifikation af varen, og kræver at køberen har oplyst disse til afsenderen af kataloget. SellersItemIdentification er sælgers identifikation af varen, og skal være udfyldt for de enkelte varer. ManufacturersItemIdentification er producentens identifikation af varen. StandardItemIdentification er en standard identifikation af varen f.eks. EAN-nummer (GTIN) CatalogueItemIdentification er identifikation af varen i nærmere angivet katalog AdditionalItemIdentification giver mulighed for yderligere identifikation af varen f.eks. et internt eller generisk varenummer. OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 13

14 <cac:sellersitemidentification> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:extendedid> sil</cbc:extendedid> <cac:physicalattribute> <cbc:attributeid>colour</cbc:attributeid> <cbc:description>silver</cbc:description> </cac:physicalattribute> <cac:measurementdimension> <cbc:attributeid>height</cbc:attributeid> <cbc:measure unitcode="cmt">10</cbc:measure> </cac:measurementdimension> <cac:issuerparty/> </cac:sellersitemidentification> Figur 8: Eksempel på ItemIdentification I eksemplet er vist SellersItemIdentification. Klasserne PhysicalAttribute og MeasurementDimension findes kun her og ikke under de øvrige fem ItemIdentifications. ID angiver varenummeret som det er defineret af den pågældende part, hvad enten det er leverandørens varenummer eller et EAN-nummer (GTIN). Bemærk, at er der tale om et standardiseret varenummer som EAN, skal dette angives i attributten schemeid (<cbc:id schemeid="gtin"> </cbc:id>) ExtendedID er et yderligere ID og kan bruges i de tilfælde, hvor der anvendes et variantnummer. Eksempelvis har alle stole af en bestemt type det samme nummer hos en møbelfabrikant (1234). Afhængig af stof, farve, m/u armlæn, typen af hjul mv. opbygges et varenummer, således at U-H er en stol med uldstof i farven blå, uden armlæn og med hårde hjul. Det er muligt at angive en IssuerParty som er ejeren af varenummeret. Nærmere redegørelse herfor findes i guideline om parter i kataloger (Ref. G39) PhysicalAttributes under vareidentifikationerne I de tilfælde, hvor katalogudstederen har angivet et ExtendedID til beskrivelse af en produktvariant, kan klassen PhysicalAttribute benyttes til yderligere at beskrive varianterne. Mobiltelefonen i eksemplet fås i flere farver, men den beskrevne variant er sølvfarvet. I AttributeID skrives navnet på attributten og i Description værdien heraf, som i eksemplet hvor attributten er Farve, og værdien Sølv. PhysicalAttribute klassen gentages for hver attribut der skal tilføjes. MeasurementDimension fungerer efter samme princip som PhysicalAttribute og giver leverandøren mulighed for at tilføje oplysninger om produktvarianten. Her er der blot tale om målinger, som i eksemplet hvor AttributeID er Højde. I feltet Measure angives værdien f.eks. 10 og enheden angives i attributten unitcode f.eks. centimeter (CMT er den valide Unit of Measure for centimeter) Relaterede varer Det er på den enkelte kataloglinje muligt at lave relationer mellem den pågældende vare og andre varer. Relationerne til andre varer kan have forskellig karakter og angives i følgende klasser under CatalogueLine: ComponentRelatedItem relaterer til komponenter f.eks. reservedele til varen. OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 14

15 AccessoryRelatedItem relaterer til tilbehør til varen f.eks. printerpatron til en printer, høretelefoner til en mobiltelefon etc. RequiredRelatedItem relaterer til obligatorisk tilbehør f.eks. abonnement til en mobiltelefon. ReplacementRelatedItem relaterer til erstatningsvare, altså varer som kan træde i stedet for den pågældende vare. ComplementaryRelatedItem relaterer til komplementære varer dvs. varer som ofte købes sammen med den pågældende vare f.eks. grillkul til en grill I eksemplet vises AccessoryRelatedItem men princippet for brugen af klasserne er den samme. <cac:accessoryrelateditem> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:quantity unitcode="ea">1</cbc:quantity> <cbc:description>headset</cbc:description> </cac:accessoryrelateditem> Figur 9: Eksempel på relaterede varer ID definerer Id et på den relaterede vare. Den relaterede vare vil typisk også være at finde i kataloget, og det Id der refereres til her, er CatalogueLine/ID. Quantity angiver mængden af den relaterede vare. I eksemplet er mængden 1 og i attributten unitcode defineres enheden som styk (EA er den valide Unit of Measure for styk). I Description beskrives den relaterede vare. Feltet kan være sammenfaldende med Description feltet for den relaterede vare under CatalogueLine/Item/Description. OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 15

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL - 1-24. August 2015 Katalog og ønsker til leverandører, som leverer katalog i OIOUBL format Der er til Digitaliseringsstyrelsen kommet ønsker til en

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

Vejledning for annoncering

Vejledning for annoncering Side 1 Denne vejledning indeholder oplysninger til brug ved annoncering på Aller Media A/S ( Aller ) prisportaler, EDBpriser.dk, DVDpriser.dk, HIFIpriser.dk, SPILpriser.dk og PRISER.dk. Vejledningen har

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

GUIDELINE TIL ANVENDELSE AF UNSPSC-REGNEARK

GUIDELINE TIL ANVENDELSE AF UNSPSC-REGNEARK GUIDELINE TIL ANVENDELSE AF UNSPSC-REGNEARK Formålet med regnearket er At skabe overblik over hvordan UNSPSC version 14.08.01 er opbygget inden for forskellige produkt- og serviceområder At skabe gennemsigtighed

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie. OIOUBL-Kreditnota Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Første gang du logger på shoppen, kan du følge denne vejledning, for at komme godt i gang: 1. Gå ind på shop.mto-electric.dk 2. Klik på login i menu-linien 3. Indtast eller kopiér

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

IKA e-tænketank 28. Januar 2015

IKA e-tænketank 28. Januar 2015 IKA e-tænketank 28. Januar 2015 1 DAGENS TEKST Et jubilæum Nye profiler Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL 2 10 ÅR MED OBLIGATORISK E-FAKTURERING 3 NYE PROFILER I OIOUBL Basic Order

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync v 0.5 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Brugervejledning til GS1Trade Sync:... 4 Logon:... 4 Forsiden:... 5 Opret en Basisenhed:... 6 Første

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

www.prestashop-guide.dk

www.prestashop-guide.dk Udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. Udgivet d. 05/06-2012 til Prestashop v. 1.4.x Forord Denne guide er udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. For at hjælpe brugere af Prestashop til at blive bedre

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere