OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen OIOUBL Version 2.02 Juli 2015 Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 DK-1017 København K Phone Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jf. Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Ændringer i version Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet Beskrivelse af en vare VareIdentifikation Klassificering Relationer til andre varer Beskrivelse af handelsvilkår Beskrivelse Varebeskrivelse Angivelse af billede, produktblade etc Tilføjelse af attributter Angivelse af miljø- og energimærkning etc Angivelse af leverandørens varegruppering Brugen af fællesattributter og kategoriattributter Vareklassificering Forskellige vareidentifikationer PhysicalAttributes under vareidentifikationerne Relaterede varer Eksempler Simpel varebeskrivelse og klassificering Udvidet vareidentifikation og varebeskrivelse Relevante kodelister Termer og forkortelser OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 3

4 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne Formål med dokumentet Denne guideline er en generel guideline, som har til formål at beskrive, hvordan en vare beskrives i katalogdokumenterne. Der er i dokumentet specielt fokus på: De centrale felter til beskrivelse af en vare Brugen af attributter til yderligere beskrivelse af en vare Angivelse af relaterede varer Kategorisering af en vare, og angivelsen af henholdsvis kategoriattributter (lokale attributter) og fællesattributter (globale attributter). De dokumenter som vil blive behandlet i det følgende er: UBL-Catalogue-2 Dokument UBL-CatalogueItemSpecificationUpdate-2 Beskrivelse Katalogdokumentet anvendes altid ved oprettelse af nye kataloger, og kan også anvendes til opdatering af eksisterende kataloger. For nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Kataloger (Ref. G03) Dokumentet bruges til opdatering af varespecifikationen i eksisterende kataloger. For nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Opdatering af katalogelement (Ref. G06) 1.2. Konklusioner og anbefalinger Generelt gælder for alle guidelines, at anvendes CPR-nummer som Id, er der krav om krypteret forsendelse. Det skal bemærkes, at der i denne guideline fokuseres på beskrivelsen af en vare. For at kunne tilføje en ny vare eller opdatere en vare i et eksisterende katalog, skal varen unikt identificeres ved angivelse af CatalogueLine/ID. For nærmere beskrivelse heraf og andre generelle emner henvises til guidelines herfor, henholdsvis: OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40) OIOUBL Guideline Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger (Ref. G37) OIOUBL Guideline Parter i kataloger (Ref. G39) 1.3. Ændringer i version 1.3 I denne seneste opdatering af den tværgående guideline er følgende ændret: Der er indarbejdet spørgsmål og svar fra FAQ på OIOUBL.info OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 4

5 2. Relevante UBL klasser og elementer I et hvert katalog skal der være minimum én kataloglinje (CatalogueLine), og i denne linje skal der være en vare (Item). En række yderligere oplysninger kan knyttes til en kataloglinje, herunder bestillingsoplysninger, garantioplysninger, referencer til eksterne dokumenter f.eks. en kontrakt, relationer til andre varer, oplysninger om basisenhed, pris og leveringsenheder samlet i klassen ReguiredItemLocationQuantity etc. En række af disse oplysninger er nødvendige for, at man med en vis sikkerhed kan bestille den rigtige vare, i den rigtige mængde og til den rigtige pris. Andre oplysninger er nødvendige i forhold til f.eks. sikkerhed og garanti. Andre oplysninger igen er ikke en betingelse for at kunne oprette en kataloglinje, men er vigtige i forhold til, at produkterne er beskrevet på en måde, så de kan søges frem i et katalog, og i forhold til, at kunden kan få den fornødne information til at kunne vurdere og sammenligne forskellige produkter. De klasser og felter som er relevante i forhold til beskrivelsen af en vare listes i det følgende. I klassen Item er der følgende klasse og felter til beskrivelse af en vare: Description Name AdditionalInformation KeyWord BrandName ModelName AdditionalItemProperty ItemIdentification (Der er mulighed for at angive seks forskellige identifikationer af en vare f.eks. leverandørens, producentens etc.) Der er forskellige muligheder for at lave relationer mellem den beskrevne vare og andre varer. Her anvendes klasserne under CatalogueLine af typen: RelatedItem Klassificeringen af en vare sker under: CommodityClassification 2.1. DK-feltnavne og kardinalitet I tabellen nedenfor listes felterne og deres danske feltnavne, samt kardinaliteten Beskrivelse af en vare De centrale felter i forhold til at kunne beskrive en vare er følgende: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/CatalogueLine/Item Vare 1 For hver kataloglinje, skal der være en vare. Catalogue/CatalogueLine/Item/Descrip tion Beskrivelse 0..n I beskrivelsesfeltet skrives en længere beskrivelse af varen f.eks. Nokia 6280 med OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 5

6 kamera, videooptager og farvedisplay Catalogue/CatalogueLine/Item/Name Navn 1 Varenavn eller varetekst f.eks. Nokia 6280, Kopipapir A4 eller Da Vinci Mysteriet. Navnet skal give kunden en mulighed for at genkende og sammenligne produkter. Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalinformation Catalogue/CatalogueLine/Item/Keywor d Catalogue/CatalogueLine/Item/BrandN ame Catalogue/CatalogueLine/Item/Model Name Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty/name Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty/value Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty/usabilityperiod Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty/itempropertygroup SupplerendeInformation 0..1 Tekstfelt til yderligere information om en vare. Kan f.eks. være en URL til relevant Webside Nøgleord 0..n Nøgleord eller søgeord, som kan lette fremsøgningen af varer f.eks. mobiltelefon. Det er af søgehensyn vigtigt at overveje, hvilke ord en bruger typisk kender en vare under. Beskrives en vare således kun som Nokia 6280, vil en bruger der søger på mobiltelefon ikke finde den pågældende vare. MærkeNavn 0..n Mærkenavn f.eks. Nokia, Duracell, Lego etc. ModelNavn 0..n Model f.eks eller Corolla. SupplerendeVareEgenskaber 0..n Klassen giver mulighed for at definere yderligere egenskaber ved en vare. Egenskaberne kan angives som kategoriattributter (se forklaring i afsnit 3.1.2) Navn 1 Navnet på vareegenskaben (attributten) f.eks. Årgang, Farve etc. Værdi 1 Værdien for vareegenskaben (attributten) f.eks. 2001, Blå etc. BrugbarhedsPeriode 0..1 Der er mulighed for at knytte en brugbarhedsperiode til vareegenskaben VareEgenskabsGruppe 0..n Nogle attributter giver ikke mening for alle varekategorier f.eks. Årgang, og det er derfor muligt at specificere, for hvilken kategori en given attribut er gældende. (Se også afsnit ) Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio ID 1 Angiv ID for den varekategori, som nalitemproperty/itempropertygroup/id attributten er gældende for f.eks. UNSPSC koden Catalogue/CatalogueLine/Item/Additio nalitemproperty/itempropertygroup/n ame Navn 0..1 Angiv evt. også navn for den varekategori, som attributten er gældende for f.eks. UNSPSC titlen Wine VareIdentifikation Under Item klassen findes seks mulige vareidentifikationer, beskrevet nærmere i afsnit 3.3. I det nedenstående beskrives kun SælgersVareIdentifikation, da den dels er den eneste obligatoriske af de seks vareidentifikationer, og da der herunder er mulighed for at tilføje yderligere beskrivelse af en vare. UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/id Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/extendedid Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/physicalattribute SælgersVareIdentifikation 1 Sælgers identifikation af varen ID 1 Varenummer defineret af sælgeren f.eks UdvidetID 0..1 Ekstra varenummer. Kan f.eks. bruges til at angive varianter Eksempelvis nummeret sammensat af: 1234: Konferencestol 56: Uldstof 78: Rød FysiskeAtributter* 0..n Klassen giver leverandøren mulighed for at tilføje yderligere attributter til beskrivelse af en given vare. Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt AttributID* 1 Identifikation af attributten f.eks. Farve eller OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 6

7 emidentification/physicalattribute/attrib uteid Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/physicalattribute/descr iption Størrelse Beskrivelse* 1..n Værdien af attributten defineret under AttributID jf. ovenstående f.eks. Rød eller Medium. Der må kun være en beskrivelse pr. sprog. Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt MåleDimension* 0..n Klassen giver leverandøren mulighed for at emidentification/measurementdimensio definere målbare egenskaber ved en vare. n Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt AttributID* 1 Identifikation af attributten f.eks. Vægt eller emidentification/measurementdimensio Højde n/attributeid Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/measurementdimensio n/measure Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/measurementdimensio Måling * 0..1 Værdien af attributten defineret under AttributID jf. ovenstående f.eks. 150 (gram) eller 1 (meter). Enheden angives i attributten unitcode jf. nedenfor. Enheden til værdien af Måling angivet i en gyldig UOM f.eks. GRM for gram eller MTR for meter. Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/measurementdimensio n/description Beskrivelse* 0..n Som alternativ til at angive en værdi under Måling kan værdien angives i tekst under Beskrivelse f.eks. 150 gram eller 1 meter. Der må kun være en beskrivelse pr. sprog. Bemærk, at beskrivelse kun kan benyttes efter aftale. Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/issuerparty * Findes kun for SellersItemIdentification Udsteder 0..1 For hver VareIdentifikation er det muligt at angive en IssuerParty eller ansvarlig for identifikationen såfremt denne adskiller sig fra de parter der er angivet på header niveau. For yderligere oplysninger om parter i katalogdokumenterne henvises til OIOUBL Guideline Parter i kataloger (Ref. G39). Bemærk at udsteder kun kan benyttes efter aftale Klassificering En vares klassificering angives i CommodityClassification klassen: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/CatalogueLine/Item/CommodityClas sification/commoditycode Catalogue/CatalogueLine/Item/CommodityClas sification/itemclassificationcode Catalogue/CatalogueLine/Item/CommodityClas Catalogue/CatalogueLine/Item/CommodityClas VareTypeKode 0..1 Kode til angivelse af internationalt harmoniserede handelsvarer til toldmæssige eller handelsstatistiske formål. VareKlassifikationsKode 1 Standard vareklassificering. Der kan angives flere vareklassificeringer, men alle varer i et dokument skal som minimum klassificeres efter UNSPSC klassificeringen (altid 8 cifre). Navnet på den anvendte kodeliste f.eks. UNSPSC. Versionen af vareklassificeringen. Det anbefales at bruge UNSPSC versionen hvortil der findes en dansk oversættelse. Brug kun én version i et katalog Relationer til andre varer Under CatalogueLine findes fem RelatedItem klasser, der kan anvendes til at relatere andre varer til den pågældende vare, enten i form af komponenter, tilbehør (valgfrit eller obligatorisk), OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 7

8 erstatningsvarer eller komplementære varer. De varer der relateres til bør findes i kataloget. De fem RelatedItem klasser er struktureret på samme måde. I det nedenstående vises således kun ComponentRelatedItem. UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/CatalogueLine/ComponentRe lateditem/id Catalogue/CatalogueLine/ ComponentRelatedItem/Quantity Catalogue/CatalogueLine/ ode Catalogue/CatalogueLine/ ComponentRelatedItem/Description ID 1 Identifikation af den relaterede vare. ID et skal svare til CatalogueLine/ID for den relaterede vare. Varen er f.eks. en cykel. Den relaterede komponent er et cykeldæk med ID _1234 Mængde 0..1 Mængden af den relaterede vare f.eks. 1 (stk). Enheden angives i attributten unitcode jf. nedenfor Enheden for mængden f.eks. EA for stk. Beskrivelse 0..n Beskrivelse af den relaterede komponent f.eks. Cykeldæk 20 x 1,75, sort Beskrivelse af handelsvilkår Det er ikke muligt at angive handelsvilkår på den enkelte varelinje i kataloget. Såfremt der knytter sig bestemte handelsvilkår til håndteringen af en eller flere varer f.eks. fragt eller ekspeditionsgebyr skal det angives på headerniveau. Handelsvilkårene angives i klassen TradingTerms UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/TradingTerms/Information Information 0..n Et tekstfelt til information om handelsvilkårene Catalogue/TradingTerms/Reference Reference 0..1 Et tekstfelt til reference Catalogue//TradingTerms/ApplicableAdd ress GældendeAdresse 0..1 Adresse klasse til afgrænsning af handelsvilkårene i forhold til bestemt område. OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 8

9 3. Beskrivelse I det nedenstående vil de klasser og felter som kan anvendes til at beskrive og klassificere varerne i katalogdokumenterne blive beskrevet nærmere Varebeskrivelse Ved beskrivelse af en vare er Name eneste obligatoriske felt i Item klassen. I Name skrives det almindelige anvendte navn for det pågældende produkt, mens der i Description kan gives en længere beskrivelse af varen. Det er Name der vil gå igen på den efterfølgende ordre og faktura. Af hensyn til brugerne af et katalog er det dog hensigtsmæssigt at benytte flere af felterne til beskrivelse af et produkt for at sikre, at de forskellige produkter kan skelnes fra hinanden og sammenlignes. <cac:item> <cbc:description>nokia Mobile telephone - Type ABC</cbc:Description> <cbc:packquantity unitcode="ea">1</cbc:packquantity> <cbc:packsizenumeric>1</cbc:packsizenumeric> <cbc:name>nokia ABC</cbc:Name> <cbc:keyword>mobile Phone</cbc:Keyword> <cbc:brandname>nokia</cbc:brandname> <cbc:modelname>abc</cbc:modelname> <cac:sellersitemidentification> <cbc:id> </cbc:id> </cac:sellersitemidentification> <cac:itemspecificationdocumentreference> <cbc:id>nokia_abc</cbc:id> <cac:attachment> <cac:externalreference> <cbc:uri> </cac:externalreference> </cac:attachment> </cac:itemspecificationdocumentreference> <cac:commodityclassification> <cbc:itemclassificationcode listname="unspsc" listversionid="7.0401"> </cbc:itemclassificationcode> </cac:commodityclassification> <cac:additionalitemproperty> <cbc:name>weight</cbc:name> <cbc:value>180 g</cbc:value> </cac:additionalitemproperty> </cac:item> Figur 1: Udfyldelse af Item klassen PackQuantity og PackSizeNumeric angiver pakkestørrelser. For nærmere beskrivelse heraf henvises til OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40). Det er også muligt at referere til yderligere information om varen under OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 9

10 ItemSpecificationDocumentReference, hvor der f.eks. kan angives en URI til eksterne dokumenter som billeder, produktblade, tegninger etc. I eksemplet er varens navn Nokia ABC, men søger brugerne på f.eks. mobiltelefon vil varen ikke blive fundet. Det er derfor muligt at udfylde et eller flere Keyword af hensyn til søgningen i et katalog, hvor der kan skrives forskellige synonymer som varen er kendt under. Under ModelName og BrandName skrives henholdsvis modellen og mærket. Det er muligt at identificere varen med udgangspunkt i forskellige parter, hvilket vil blive beskrevet nærmere i det efterfølgende. I eksemplet er kun SellersItemIdentification vist. Klassificering af varerne under CommodityClassification gennemgås i det efterfølgende. Under AdditionalItemProperty er det muligt at angive yderligere attributter for varen. I Name skrives navnet på attributten f.eks. Størrelse, Højde, Vægt, Farve etc. I Value skrives værdien af attributten f.eks. XL, 130 cm, 2 kg, blå etc Angivelse af billede, produktblade etc. Det er muligt at angive en reference til et billede, et produktblad, en brochure, en tegning eller lignende, der yderligere beskriver en given vare. Referencen laves i relation på den enkelte varelinje under CatalogueLine/Item/ItemSpecificationDocumentReference. Klassen kan gentages flere gange efter behov. Forskellige kataloger håndterer billeder forskelligt, og det er således muligt både at angive link til et eksternt billede i feltet URI og til et billede som læses ind i kataloget og refereres internt ved filnavn alene. I sidstnævnte tilfælde angives billednavnet i ID og i DocumentTypeCode angives, at der er tale om et billede: DocumentTypeCode= Picture (jf. kodeliste Ref. K05). <cac:catalogueline> <cac:item> <cac:itemspecificationdocumentreference> <cbc:id>nokiaabc.jpg</cbc:id> <cbc:documenttypecode listagencyid"320" listid="urn:oioubl:codelist:cataloguedocumenttypecode-1.2">picture</cbc:documenttypecode> </cac:itemspecificationdocumentreference> </cac:item> </cac:catalogueline> Figur 2: Eksempel på billede som fil Angives billedet som en fil, skal billederne sendes separat til modtageren. Findes billedet som et eksternt link, angives DocumentTypeCode igen til PictureURL (jf. kodeliste Ref. K05. Bemærk at kodelisten i forbindelse med schematronreleasen 15/ er opdateret til version 1.2, hvor værdien PictureURL er tilføjet)). I feltet Attachment/ExternalReference/URI angives linket til det ønskede billede. OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 10

11 <cac:catalogueline> <cac:item> <cac:itemspecificationdocumentreference> <cbc:id>nokiaabc</cbc:id> <cbc:documenttypecode listagencyid"320" listid="urn:oioubl:codelist:cataloguedocumenttypecode -1.2">PictureURL</cbc:DocumentTypeCode> <cac:attachment> <cac:externalreference> <cbc:uri> </cac:externalreference> </cac:attachment> </cac:itemspecificationdocumentreference> </cac:item> </cac:catalogueline> Figur 3: Eksempel på billede som URL Link til andre dokumenter angives på samme måde som til billedet. I DocumentTypeCode angives, hvilke type dokument der er tale om f.eks. Brochure, ProductSheet eller Drawing jf. kodeliste (Ref. K05) Tilføjelse af attributter Det er muligt at tilføje attributter, dvs. yderligere egenskaber til en vare. Hertil benyttes elementet CatalogueLine/Item/AdditionalItemProperty. Nogle attributter vil ofte gå igen i katalogerne, uden at der defineret faste elementer herfor. Det drejer sig f.eks. om miljø- og energimærker samt leverandørens varegruppering. For at sikre en ensartet angivelse af disse ofte forekommende attributter, er der i de nedenstående afsnit beskrevet, hvordan de bør angives. I klassen AdditionalItemProperty findes felterne Name og Value. I Name defineres navnet på attributten og i Value den værdi attributten skal have Angivelse af miljø- og energimærkning etc. Mærkninger, herunder miljømærker (f.eks. svanemærket), energimærkninger (f.eks. Energi A) og øvrige mærkninger (f.eks. økologimærkning Røde Ø), angives som i eksemplet nedenfor ( sva for Svanemærket). <cac:additionalitemproperty> <cbc:name>mærkning</cbc:name> <cbc:value>sva</cbc:value> </cac:additionalitemproperty> Figur 4: Eksempel på angivelse af mærkninger For at sikre en ensartet måde at angive de forskellige miljømærker på, er der udarbejdet en vejledende liste ( Det er vigtigt at understrege at Digitaliseringsstyrelsen ikke kan påtage sig at vedligeholde denne liste, og at den alene er vejledende. Det anbefales at anvende den korte Kode for mærke som værdi i elementet Value OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 11

12 Klassen AdditionalItemProperty gentages for hver mærke der skal tilføjes til det pågældende produkt. Kun værdien (i feltet Value) ændres. Se eksemplet på miljømærker i genericode på: Angivelse af leverandørens varegruppering Leverandørens egen varegruppering er også et ofte forekommende felt i kataloger. Oplysningen angives som i eksemplet nedenfor: <cac:additionalitemproperty> <cbc:name>leverandør varegruppe</cbc:name> <cbc:value>124512</cbc:value> </cac:additionalitemproperty> Figur 5: Eksempel på angivelse af leverandørens varegruppering Varegruppen kan være angivet med et Id eller en tekst, som skrives i feltet Value Brugen af fællesattributter og kategoriattributter Der kan i katalogdokumenterne skelnes mellem fællesattributter (globale attributter) og kategoriattributter (lokale attributter). Fællesattributter indeholder en værdi, som kan angives for alle varer i et katalog f.eks. Varenavn, Bestillingsenhed, Model, Pris etc. Kategoriattributter er kun gældende for netop den kategori som varen findes i. Eksempelvis giver det ofte ikke mening at angive en farve eller højde på f.eks. fødevarer eller årgang på sko. Både fælles- og kategoriattributter angives i AdditionalItemProperty som beskrevet i eksemplet. <cac:additionalitemproperty> <cbc:name>weight</cbc:name> <cbc:value>180 g</cbc:value> <cac:itempropertygroup> <cbc:id schemename="unspsc" schemeversionid="7.0401"> </cbc:id> <cbc:name>mobile Phones</cbc:Name> </cac:itempropertygroup> </cac:additionalitemproperty> Figur 6: Angivelse af kategoriattributter For fællesattributter kan præciseres, at attributten kan bruges for alle varer ved angive værdien af ItemPropertyGroup/ID som ROOT. Det vil sige, at attributten tilknyttes roden. Angives ItemPropertyGroup ikke, betragtes den tilføjede attribut som en fællesattribut. For kategoriattributter tilføjes en ItemPropertyGroup, hvor det angives hvilken gruppe/klassificering attributten tilhører. I eksemplet her er Weight lavet som en kategoriattribut, der kun er tilknyttet UNSPSC klassen Mobile Phones. Kun ID under ItemPropertyGroup er obligatorisk. I attributterne schemename og schemeversionid præciseres i forhold til hvilken klassificering kategoriattributten er gældende, i eksemplet UNSPSC verison Brugen af kategoriattributter bør aftales med modtagerne/brugeren af kataloget, da de interne systemer skal kunne håndtere brugen af disse Vareklassificering Der kan angives flere klassificeringen i kataloget, men varerne skal som minimum klassificeres efter UNSPSC standarden. UNSPSC standarden arbejder med fire niveauer f.eks.: OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 12

13 Niveau: Kode: Titel: Segment: Information Technology Broadcasting and Telecommunications Familie: Communications Devices and Accessories Klasse: Personal communication devices Kategori: Mobile phones Det er altid UNSPSC koden der angives, og ikke UNSPSC titlen. Bemærk også, at koden altid angives med 8 cifre, og det anbefales at klassificere varerne på så lavt et niveau som muligt, gerne kategori- eller klasseniveau. I eksemplet er varen klassificeret efter UNSPSC version , hvortil der findes en officiel dansk oversættelse, i feltet ItemClassificationCode. (For hjælp til UNSPSC klassificering se: <cac:commodityclassification> <cbc:itemclassificationcode listname="unspsc" listversionid="7.0401"> </cbc:itemclassificationcode> </cac:commodityclassification> Figur 7: Klassificering af varer Bemærk, at hvis der efterfølgende laves en forespørgsel (CatalogueRequest) på en given UNSPSC kategori, så vil en forespørgsel på returnere de varer der er klassificeret som netop , mens en forespørgsel på UNSPSC 43* vil returnere alle varer i segment og underliggende niveauer. (Se også dokument guideline for CatalogueRequest Ref. G04) Benyttes andre klassificeringer angives, hvilken klassificering der er anvendt. Attributterne beskriver hvilken klassificerings standard der er anvendt, og de skal udfyldes. I eksemplet er listname, og listversionid angivet Forskellige vareidentifikationer Forskellige parter kan have hver deres identifikation af en vare, og de kan alle angives under Item klassen. Kun under SellersItemIdentification er der mulighed for at angive yderligere fysiske attributter til beskrivelse af varianterne i en vare. BuyersItemIdentification er købers identifikation af varen, og kræver at køberen har oplyst disse til afsenderen af kataloget. SellersItemIdentification er sælgers identifikation af varen, og skal være udfyldt for de enkelte varer. ManufacturersItemIdentification er producentens identifikation af varen. StandardItemIdentification er en standard identifikation af varen f.eks. EAN-nummer (GTIN) CatalogueItemIdentification er identifikation af varen i nærmere angivet katalog AdditionalItemIdentification giver mulighed for yderligere identifikation af varen f.eks. et internt eller generisk varenummer. OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 13

14 <cac:sellersitemidentification> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:extendedid> sil</cbc:extendedid> <cac:physicalattribute> <cbc:attributeid>colour</cbc:attributeid> <cbc:description>silver</cbc:description> </cac:physicalattribute> <cac:measurementdimension> <cbc:attributeid>height</cbc:attributeid> <cbc:measure unitcode="cmt">10</cbc:measure> </cac:measurementdimension> <cac:issuerparty/> </cac:sellersitemidentification> Figur 8: Eksempel på ItemIdentification I eksemplet er vist SellersItemIdentification. Klasserne PhysicalAttribute og MeasurementDimension findes kun her og ikke under de øvrige fem ItemIdentifications. ID angiver varenummeret som det er defineret af den pågældende part, hvad enten det er leverandørens varenummer eller et EAN-nummer (GTIN). Bemærk, at er der tale om et standardiseret varenummer som EAN, skal dette angives i attributten schemeid (<cbc:id schemeid="gtin"> </cbc:id>) ExtendedID er et yderligere ID og kan bruges i de tilfælde, hvor der anvendes et variantnummer. Eksempelvis har alle stole af en bestemt type det samme nummer hos en møbelfabrikant (1234). Afhængig af stof, farve, m/u armlæn, typen af hjul mv. opbygges et varenummer, således at U-H er en stol med uldstof i farven blå, uden armlæn og med hårde hjul. Det er muligt at angive en IssuerParty som er ejeren af varenummeret. Nærmere redegørelse herfor findes i guideline om parter i kataloger (Ref. G39) PhysicalAttributes under vareidentifikationerne I de tilfælde, hvor katalogudstederen har angivet et ExtendedID til beskrivelse af en produktvariant, kan klassen PhysicalAttribute benyttes til yderligere at beskrive varianterne. Mobiltelefonen i eksemplet fås i flere farver, men den beskrevne variant er sølvfarvet. I AttributeID skrives navnet på attributten og i Description værdien heraf, som i eksemplet hvor attributten er Farve, og værdien Sølv. PhysicalAttribute klassen gentages for hver attribut der skal tilføjes. MeasurementDimension fungerer efter samme princip som PhysicalAttribute og giver leverandøren mulighed for at tilføje oplysninger om produktvarianten. Her er der blot tale om målinger, som i eksemplet hvor AttributeID er Højde. I feltet Measure angives værdien f.eks. 10 og enheden angives i attributten unitcode f.eks. centimeter (CMT er den valide Unit of Measure for centimeter) Relaterede varer Det er på den enkelte kataloglinje muligt at lave relationer mellem den pågældende vare og andre varer. Relationerne til andre varer kan have forskellig karakter og angives i følgende klasser under CatalogueLine: ComponentRelatedItem relaterer til komponenter f.eks. reservedele til varen. OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 14

15 AccessoryRelatedItem relaterer til tilbehør til varen f.eks. printerpatron til en printer, høretelefoner til en mobiltelefon etc. RequiredRelatedItem relaterer til obligatorisk tilbehør f.eks. abonnement til en mobiltelefon. ReplacementRelatedItem relaterer til erstatningsvare, altså varer som kan træde i stedet for den pågældende vare. ComplementaryRelatedItem relaterer til komplementære varer dvs. varer som ofte købes sammen med den pågældende vare f.eks. grillkul til en grill I eksemplet vises AccessoryRelatedItem men princippet for brugen af klasserne er den samme. <cac:accessoryrelateditem> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:quantity unitcode="ea">1</cbc:quantity> <cbc:description>headset</cbc:description> </cac:accessoryrelateditem> Figur 9: Eksempel på relaterede varer ID definerer Id et på den relaterede vare. Den relaterede vare vil typisk også være at finde i kataloget, og det Id der refereres til her, er CatalogueLine/ID. Quantity angiver mængden af den relaterede vare. I eksemplet er mængden 1 og i attributten unitcode defineres enheden som styk (EA er den valide Unit of Measure for styk). I Description beskrives den relaterede vare. Feltet kan være sammenfaldende med Description feltet for den relaterede vare under CatalogueLine/Item/Description. OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger Version 1.3 Side 15

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL EndpointID K09 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter i kataloger UBL 2.0 Parties G39 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Parter i kataloger Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt:

Læs mere

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 15. november 2012 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk Version

Læs mere

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2.

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2. 15. september 2017 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Version 1 1 Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL - 1-24. August 2015 Katalog og ønsker til leverandører, som leverer katalog i OIOUBL format Der er til Digitaliseringsstyrelsen kommet ønsker til en

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Bilag 5 B Rakat e-handel. Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel

Bilag 5 B Rakat e-handel. Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel Bilag 5 B Rakat e-handel Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014 OIOUBL Kodeliste OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4 11. september 2014 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 1 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5 April 2007 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL Version

Læs mere

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER 1 Velkommen til Tricoms leverandørportal Tricoms leverandørportal er en selvbetjeningsportal til dig som leverandør, hvor du gratis kan få adgang til en lang række

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April 2006 First

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Gennemgang af E-katalog felter samt brugen af dem Side 1 af 12

Gennemgang af E-katalog felter samt brugen af dem Side 1 af 12 Side 1 af 12 Denne dokumentation er særligt henvendt til den eller de personer i Jeres virksomhed, der står for udarbejdelse af data grundlaget til Jeres E-katalog der skal behandles af Licitio BizIsland.

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

IKA e-fokusmøde d. 23. august 2012

IKA e-fokusmøde d. 23. august 2012 IKA e-fokusmøde d. 23. august 2012 Sted: Odense Rådhus, lokale 220A kl. 10-15 Deltagere Bjarne Dyrup, Region Syddanmark Helle Bjerregård, Silkeborg Mette Sivebæk, Silkeborg Helle Schade, DGST Freddy Christiansen,

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Annonceimport på GulogGratis.dk

Annonceimport på GulogGratis.dk Annonceimport på GulogGratis.dk Indhold Annonceimport på GulogGratis.dk...1 Hvad er det?...2 Hvordan foregår det?...2 Hvad er arbejdsprocessen?...2 Hvor skal feedet ligge?...2 Hvordan skal feedet udformes?...2

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop 1 Bestilling af de i rammeaftalen omfattede varer på universiteterne og Fødevarestyrelsen Dette bilag beskriver universiteterne og Fødevarestyrelsens indkøbsproces

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler på stregkodelabels... 4 Stregkodekvalitet...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Q-Variant i kasseterminalen

Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant i kasseterminalen Q-Variant findes her i en mere enkel udgave, der benyttes i kasseterminalen og i restaurantdelen for hurtigt at kunne finde frem til varer, der ikke har stregkode. Klik på i

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet 1 Indholdsfortegnelse Guideline til DADAS leverandører... 3 Fødevareleverandører... 3

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Brugermanual Fotobasen

Brugermanual Fotobasen Brugermanual Fotobasen 1 Indhold Log ind... 3 Søg efter billeder... 4 Søg billeder ud fra billedtype... 4 Se søgeresultater... 5 Hent billeder... 7 Hent enkelte billeder... 8 Læg i kurv... 11 Billedkurv...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716 FAX 66174219 - E-MAIL: mogens@danpot.dk EAN-lokationsnr: 5790000432615 07-06-2011 Side 1 af 5 Salgsselskabers bestilling af etiketter sammen med ordrer. Vareetiketter med/uden stregkode Det er nu muligt

Læs mere

Excel e-katalog specifikation

Excel e-katalog specifikation Feltnavn Tegn Bemærkning Eksempel Fane 1: Vareoplysninger 2.0 Handling 6 Beskriv om varen skal oprettes, opdateres eller slettes. UPDATE Benyt ADD, UPDATE eller DELETE i Handlings feltet 2.1 Varenummer

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice Teknisk vejledning til leverandører Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune Alle e-fakturaer til Københavns Kommune skal være i OIOUBL-format

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

COMCARE Ordre v2.0 oversigt

COMCARE Ordre v2.0 oversigt Feltnavn Tegn Forekomst Bemærkning Eksempel SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Published under Creative Commons license, attribution 2.0

Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste 23. november 2011 15. december 2011 OIOUBL TaxCategoryID K01 Version 1.2 Published under Creative Coons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

GUIDELINE TIL ANVENDELSE AF UNSPSC-REGNEARK

GUIDELINE TIL ANVENDELSE AF UNSPSC-REGNEARK GUIDELINE TIL ANVENDELSE AF UNSPSC-REGNEARK Formålet med regnearket er At skabe overblik over hvordan UNSPSC version 14.08.01 er opbygget inden for forskellige produkt- og serviceområder At skabe gennemsigtighed

Læs mere