Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 1

2 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen OIOUBL Version 2.02 Oktober 2008 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Phone Fax Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker udfra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1.Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet Klassen ExchangeRate Klassen ForeignExchangeContract Klassen ContractDocumentReference Klasserne TaxScheme og TaxSubtotal Beskrivelse Format for valutakurser og valutakoder i OIOUBL Forskellige typer af valutakurser Brug af valutakurser og valutakoder i OIOUBL Brug af klassen ExchangeRate TaxEchangerate PricingExchangeRate PaymentExchangeRate og PaymentAlternativeExchangerate Valutakurser på linjeniveau Eksempler Faktura med brug af PaymentExchangeRate Relevante kodelister Termer og forkortelser...15 OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 3

4 Forord 1.Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter, der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne. 1.1 Formål med dokumentet Denne guideline er en generel guideline, som skal præcisere brugen af valutakoder og valutakurser. 1.2 Konklusioner og anbefalinger Nedenfor angives relevante konklusioner og anbefalinger som bl.a. afspejler de drøftelser der har været i de involverede UBL arbejdsgrupper. Hvis alternativ valuta ønskes anvendt for afgifter, bør en sådan alternativ valuta altid angives på headerniveau og dermed gælde for alle afgiftstyper i dokumentet. Hvis der er tale om en toldkurs, kunne ExchangeMarketID sættes til enten Skat eller Toldkurs. 4 decimaler på CalculationRate. OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 4

5 Relevante UBL klasser og elementer 2.Relevante UBL klasser og elementer Valutakurser og valutakoder indgår i følgende UBL 2.0 dokumenttyper: Invoice CreditNote Reminder Statement Bemærk at der i det følgende skelnes mellem angivelse af valutakurs og valutakode. Overordnet er der mulighed for at angive valutakurser på både header- og linjeniveau, dog er der et par undtagelser. Se tabel 1. Dokumenttype: Headerniveau: Linjeniveau: Invoice Ja Nej CreditNote Ja Nej Reminder Ja Ja Statement Nej Ja Tabel 1. Valutakurser fordelt på header- og linjeniveau. På headerniveau haves valutakurser i følgende fire klasser: TaxExchangeRate PricingExchangeRate PaymentExchangeRate PaymentAlternativeExchangeRate På linjeniveau haves valutakurs i følgende klasse: ExchangeRate Bemærk at samtlige af disse varianter af valutakurs nedarves fra en og samme klasse, nemlig ExchangeRate. Valutakoder skal angives for samtlige beløbsfelter i form af attributten currencyid. Endvidere er følgende felter relevante: TaxCurrencyCode (headerniveau) PricingCurrencyCode (headerniveau) PaymentCurrencyCode (headerniveau) PaymentAlternativeCurrencyCode (headerniveau) TaxScheme/CurrencyCode (header- og linjeniveau) OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 5

6 DK-feltnavne og kardinalitet 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet I tabellerne nedenfor listes felterne og deres danske feltnavne, samt kardinaliteten Klassen ExchangeRate UK-navn DK-navn Brug SourceCurrencyCode KildeValutaKode 1 SourceCurrencyBaseRate KildeValutaKurs 0..1 TargetCurrencyCode ModtagerValutaKode 1 TargetCurrencyBaseRate ModtagerValutaKurs 0..1 ExchangeMarketID ValutaMarkedID 0..1 CalculationRate BeregningsKurs 0..1 MathematicOperatorCode OperaterKode 0..1 Date Dato 0..1 ForeignExchangeContract ValutaBørsKontrakt Klassen ForeignExchangeContract UK-navn DK-navn Brug ID ID 1 ContractTypeCode KontraktTypeKode 0..1 ContractType KontraktType 0..1 ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Klassen ContractDocumentReference Denne klasse er en generel OIOUBL dokumentreference, som er beskrevet i OIOUBL Guideline Dokumentreference (Ref. G21) Klasserne TaxScheme og TaxSubtotal For en beskrivelse af disse klasser henvises til OIOUBL Guideline Skat (Ref. G21). I relation til valutakoder og kurser er følgende felter relevante: TaxScheme/CurrencyCode TaxSubtotal/TransactionCurrencyTaxAmount OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 6

7 Beskrivelse 3.Beskrivelse I det følgende beskrives brugen af de relevante klasser og felter nærmere. 3.1 Format for valutakurser og valutakoder i OIOUBL En valutakurs (felterne CalculationRate og CurrencyBaseRate) skal angives med 4 decimaler og med punktum som decimalseparator. En valutakurs må ikke være nul eller negativ. I tabel 2 haves nogle eksempler. Valutakurs: Tabel 2. Eksempler på angivelse af valutakurser. OIOUBL format: En valutakode angives som en 3 cifret ISO 4217 kode (f.eks. EUR). 3.2 Forskellige typer af valutakurser I tabel 3 nedenfor haves en oversigt over forskellige typer af valutakurser. Noteret kurs Valutakurs type: Ikke noteret kurs Realtidskurs Toldkurs Tabel 3. Forskellige typer af valutakurser. Forklaring For de betydende valutaer noteres der dagligt en kurs (dagskurs) af Nationalbanken, og der er således tale om en noteret kurs. Nationalbanken fastsætter endvidere en månedlig kurs (se toldkurs). Kursen for de valutaer hvor Nationalbanken ikke dagligt noterer en kurs. Når kursen for en ikke noteret valuta skal findes, er det op til brugeren at finde en pålidelig kilde der kan oplyse kursen. Disse kurser kaldes for ikke noterede kurser. Et eksempel på en ikke noteret kurs er Cypriotiske Pund (CYP). En realtidskurs er en her og nu kurs som garanteres f.eks. af en bank. Virksomheder der bogfører i fremmed valuta har fortsat pligt til afregne skatter og afgifter til det offentlige i danske kroner. Virksomheden har pligt til at sikre, at omregningen fra bogføringsvaluta til danske kroner er dokumenteret, så det kan kontrolleres, at reglerne for omregning er overholdt. Det skal fremgå hvilken kurs (dagskurs eller toldkurs), der er anvendt, og kursen for hver transaktion skal fremgå. Til hjælp for virksomhederne fastsætter Nationalbanken derfor en såkaldt toldkurs der gælder for en måned ad gangen. Skat stiller disse toldkurser til rådighed via deres hjemmeside. 3.3 Brug af valutakurser og valutakoder i OIOUBL UBL 2.0 understøtter international handel, og indeholder derfor en mængde muligheder for angivelse af valutakoder og valutakurser. Ved national handel i Danmark vil kun en lille del af disse muligheder komme i anvendelse. Et OIOUBL dokument, hvor beløb indgår, skal have angivet en såkaldt dokumentvaluta, som er dokumentets default valuta. Dokumentvaluta defineres på headerniveau som vist i figur 1: OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 7

8 Brug af valutakurser og valutakoder i OIOUBL <cbc:documentcurrencycode>dkk</cbc:documentcurrencycode> Figur 1. Erklæring af dokumentvaluta. Samtlige beløb i et OIOUBL dokument skal endvidere altid angives sammen med en valutakode. Dette gøres med attributten currencyid hvor valutakoden angives jf. den tilhørende kodeliste. Se figur 2. <cbc:lineextensiontotalamount currencyid="dkk">720.00</cbc:lineextensiontotalamount> Figur 2. Eksempel på angivelse af valutakode for et beløbsfelt. Endvidere er der mulighed for at angive en række valutakoder på henholdsvis header- og linjeniveau, og klassen ExchangeRate skal, hvis den angives, indeholde to valutakoder. I de følgende afsnit beskrives brugen af disse valutakoder og valutakurser nærmere. 3.4 Brug af klassen ExchangeRate Klassen ExchangeRate anvendes ved samtlige valutakursangivelser i OIOUBL og i tabel 4 nedenfor gives en kort forklaring af dens felter og underliggende klasser. UK-navn DK-navn Brug Forklaring SourceCurrencyCode KildeValutaKode 1 Den valuta der konverteres fra. SourceCurrencyBaseRate KildeValutaKurs 0..1 Hvis der er tale om en ikke noteret valutakurs, angives den i dette felt. TargetCurrencyCode ModtagerValutaKode 1 Den valuta der konverteres til. TargetCurrencyBaseRate ModtagerValutaKurs 0..1 Hvis der er tale om en ikke noteret valutakurs, angives den i dette felt. ExchangeMarketID ValutaMarkedID 0..1 ID for den kilde der har oplyst kursen. Det kunne f.eks. være Danmarks Nationalbank. CalculationRate BeregningsKurs 0..1 Den faktor der skal anvendes for at konvertere fra den ene valuta til den anden. Bemærk at der enten kan være tale om at gange med faktoren eller at dividere med den. MathematicOperatorCode OperaterKode 0..1 En kode der angiver om CalculationRate skal ganges eller divideres til beløbet. Koden skal angives som enten Divide eller Multiply, jf. kodelisten. Date Dato 0..1 Dato for valutakursangivelsen. ForeignExchangeContract ValutaBørsKontrakt 0..1 En reference til en eventuel bagvedliggende aftale, f.eks. med en bank. Tabel 4. Brug af klassen ExchangeRate. Et eksempel på en udfyldt ExchangeRate klasse haves i figur 3. Eksemplet viser, at der ved konvertering fra EUR til DKK skal ganges med faktoren og kursen er fastsat den 20. november <cac:exchangerate> <cbc:sourcecurrencycode>eur</cbc:sourcecurrencycode> <cbc:targetcurrencycode>dkk</cbc:targetcurrencycode> <cbc:calculationrate>7.4600</cbc:calculationrate> <cbc:mathematicoperatorcode>multiply</cbc:mathematicoperatorcode> <cbc:date> </cbc:date> </cac:exchangerate> Figur 3. Eksempel på udfyldt ExchangeRate klasse. OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 8

9 Brug af klassen ExchangeRate Hvis der er tale om en noteret kurs vil der normalt ikke være behov for at angive ExchangeMarketID, men hvis der er tale om en ikke noteret kurs bør både ExchangeMarketID og CurrencyBaseRate angives. Klassen ForeignExchangeContract anvendes hvis der er behov for at referere til en bagvedliggende aftale, f.eks. med en bank. Se figur 4. <cac:exchangerate> <cbc:sourcecurrencycode>eur</cbc:sourcecurrencycode> <cbc:targetcurrencycode>dkk</cbc:targetcurrencycode> <cbc:exchangemarketid>denstorebank</cbc:exchangemarketid> <cbc:calculationrate>7.4600</cbc:calculationrate> <cbc:mathematicoperatorcode>multiply</cbc:mathematicoperatorcode> <cbc:date> </cbc:date> <cac:foreignexchangecontract> <cbc:id>700345</cbc:id> <cbc:contracttype>valuta aftale</cbc:contracttype>. Her kan indsættes en document reference. <cac:foreignexchangecontract> </cac:exchangerate> Figur 4. Eksempel på udfyldt ExchangeRate klasse med reference til kontrakt. 3.5 TaxEchangeRate Valutakursen TaxExchangeRate kan angives på headerniveau i dokumenterne Invoice, CreditNote og Reminder. Den angives hvis moms og afgifter, der afregnes til det offentlige, er angivet i en valuta forskellig fra dokumentvaluta. Moms og afgifter, der afregnes til det offentlige, er angivet i klassen TaxTotal og de underliggende TaxSubTotal klasser. Disse afgifter er endvidere opdelt i et antal afgiftstyper specificeret i klassen TaxScheme ved et nummer og en betegnelse. Der haves også en reference mellem en given afgiftstype og den registrering som en given handelspartner har fået foretaget hos Skat (PartyTaxScheme). For en nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Skat (Ref. G21). Der er to forskellige muligheder, når valutakoden angives. Enten angives valutakoden på headerniveau, og vil så gælde for alle afgiftstyper i dokumentet. Alternativt kan den angives for en given afgiftstype. Det anbefales altid at angive valutakoden på headerniveau (mulighed 1). Uanset hvilken metode der anvendes, angives valutakursen i TaxExchangeRate. Se figur 5 der viser de to muligheder for angivelse af valutakoder. OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 9

10 TaxEchangeRate <cbc:documentcurrencycode>sek</cbc:documentcurrencycode> Mulighed 1 (anbefales): <cbc:taxcurrencycode>dkk</cbc:taxcurrencycode> Mulighed 2: <cac:taxscheme> <cbc:currencycode>dkk</cbc:currencycode> </cac:taxscheme > Figur 5. To alternative måder til angivelse af CurrencyCode til brug for Tax. Det er således muligt, enten for en given afgiftstype eller for alle, at angive en valuta forskellig fra dokumentvaluta. Dette indikerer den valuta som afgiftstypen er beregnet i, og som vil blive anvendt ved indrapportering til Skat. Selve valutakursen angives i klassen TaxExchangeRate og skattebeløbene angives i denne valuta. I feltet TaxSubtotal/TransactionCurrencyTaxAmount angives skattebeløbet endvidere i dokumentvaluta. Et eksempel på en faktura med dokumentvaluta = SEK og afregning af moms i DKK haves i figur 6. <cbc:documentcurrencycode>sek</cbc:documentcurrencycode> <cbc:taxcurrencycode>dkk</cbc:taxcurrencycode> <cac:taxexchangerate> <cbc:sourcecurrencycode>sek</cbc:sourcecurrencycode> <cbc:targetcurrencycode>dkk</cbc:targetcurrencycode> <cbc:calculationrate>0.8070</cbc:calculationrate> <cbc:mathematicoperatorcode>multiply</cbc:mathematicoperatorcode> <cbc:date> </cbc:date> </cac:taxexchangerate> <cac:taxtotal> <cbc:taxamount currencyid="dkk">581.04</cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxamount currencyid="dkk">581.04</cbc:taxamount> <cbc:transactioncurrencytaxamount currencyid="sek"> </cbc:transactioncurrencytaxamount> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> Figur 6. Eksempel på brug af TaxExchangeRate. OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 10

11 PricingExchangeRate 3.6 PricingExchangeRate Valutakursen PricingExchangeRate kan angives på headerniveau i dokumenterne Invoice, CreditNote og Reminder. Den angives hvis prisinformationerne er angivet i en valuta forskellig fra dokumentvaluta. I figur 7 haves et eksempel, hvor en faktura har dokumentvaluta = DKK, men hvor prisen for varen angivet i varelinjen er angivet i USD. Bemærk at hvis PricingExchangeRate angives skal også PricingCurrencyCode angives. <cbc:documentcurrencycode>dkk</cbc:documentcurrencycode> <cbc:pricingcurrencycode>usd</cbc:pricingcurrencycode> <cac:pricingexchangerate> <cbc:sourcecurrencycode>usd</cbc:sourcecurrencycode> <cbc:targetcurrencycode>dkk</cbc:targetcurrencycode> <cbc:calculationrate>0.5928</cbc:calculationrate> <cbc:mathematicoperatorcode>multiply</cbc:mathematicoperatorcode> <cbc:date> </cbc:date> </cac:pricingexchangerate> <cac:invoiceline> <cbc:lineextensionamount currencyid="dkk">59.28</cbc:lineextensionamount> <cac:price> <cbc:priceamount currencyid="usd">10.00</cbc:priceamount> </cac:price> </cac:invoiceline> Figur 7. Eksempel på brug af PricingExchangeRate. 3.7 PaymentExchangeRate og PaymentAlternativeExchangerate Valutakursen PaymentExchangeRate og PaymentAlternativeExchangeRate kan angives på headerniveau i dokumenterne Invoice, CreditNote og Reminder. Hvis PaymentExchangeRate og/eller PaymentAlternativeExchangeRate er angivet, vil betaling af en faktura, ikke mere kunne foregå i dens dokumentvaluta. Fakturaen skal i stedet betales i den angivne valuta, og den angivne valutakurs skal benyttes. Det er muligt at anføre i alt 2 alternative valutaer som et OIOUBL dokument kan betales i. Bemærk at hvis enten PaymentExchangeRate og/ eller PaymentAlternativeExchangeRate angives skal de tilsvarende CurrencyCode s også angives (PaymentCurrencyCode og PaymentAlternativeCurrencyCode). I figur 8 haves et eksempel, hvor en dansk faktura skal betales i euro. Bemærk at beløbet i euro ikke angives noget sted i dokumentet. I eksemplet vil fakturaen således kunne betales med EUR 11440,-. OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 11

12 PaymentAlternativeExchangerate PaymentExchangeRate og <cbc:documentcurrencycode>dkk</cbc:documentcurrencycode> <cbc:paymentcurrencycode>eur</cbc:paymentcurrencycode> <cac:paymentexchangerate> <cbc:sourcecurrencycode>dkk</cbc:sourcecurrencycode> <cbc:targetcurrencycode>eur</cbc:targetcurrencycode> <cbc:calculationrate>0.1300</cbc:calculationrate> <cbc:mathematicoperatorcode>multiply</cbc:mathematicoperatorcode> <cbc:date> </cbc:date> </cac:paymentexchangerate> <cac:legalmonetarytotal> <cbc:payableamount currencyid="dkk"> </cbc: PayableAmount> </cac:legalmonetarytotal> Figur 8. Eksempel på brug af PaymentExchangeRate. 3.8 Valutakurser på linjeniveau For dokumenterne Reminder og Statement kan der angives en valutakurs på linjeniveau. Se tabel 5. Dokumenttype: Klasse: Reminder ReminderLine/ExchangeRate Statement StatementLine/ExchangeRate Tabel 5. Angivelse af valutakurser på linjeniveau. For Reminder kan der endvidere angives følgende fire valutakurser på headerniveau: TaxExchangeRate PricingExchangeRate PaymentExchangeRate PaymentAlternativeExchangeRate Følgende regler gælder for Reminder og Statement: De fire valutakurser på headerniveau af Reminder afspejler forholdene for den bagvedliggende faktura, og vil derfor ikke kunne konflikte med en eventuel angivelse af valutakurs på linjeniveau for den givne Reminder. Valutakursen på linjeniveau af Reminder og Statement gør det muligt, for hver enkelt linje, at opgøre linjens beløb i en anden valuta end dokumentvaluta. Valutakursen dokumenterer således den kurs der er anvendt ved beregningerne. OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 12

13 Eksempler 4.Eksempler Nedenfor angives et typisk eksempel på udfyldelsen af ExchangeRate klassen. 4.1 Faktura med brug af PaymentExchangeRate <cbc:documentcurrencycode>dkk</cbc:documentcurrencycode> <cbc:paymentcurrencycode>eur</cbc:paymentcurrencycode> <cac:paymentexchangerate> <cbc:sourcecurrencycode>dkk</cbc:sourcecurrencycode> <cbc:targetcurrencycode>eur</cbc:targetcurrencycode> <cbc:calculationrate>0.1300</cbc:calculationrate> <cbc:mathematicoperatorcode>multiply</cbc:mathematicoperatorcode> <cbc:date> </cbc:date> </cac:paymentexchangerate> <cac:legalmonetarytotal> <cbc:payableamount currencyid="dkk"> </cbc: PayableAmount> </cac:legalmonetarytotal> OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 13

14 Relevante kodelister 5.Relevante kodelister Kodeliste: Agency: Urn: Eksempel på værdi: Valutakoder 6 ISO 4217 alpha3. DKK (http://www.iso.org/iso/en/prods-services/popstds/ currencycodeslist.html) ExchangeRate/ MathematicOperatorCode urn:oasis:names:specification: ubl:schema:xsd:mathematicoperatorcode Multiply OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 14

15 Termer og forkortelser 6.Termer og forkortelser Nedenfor summeres de vigtigste anvendte termer og forkortelser: Term: Headerniveau Linjeniveau Klasse Felter Attributter Afgiftstype Dokumentvaluta Forklaring: Felter på headerniveau er de felter, der findes direkte under root-elementet (det yderste element) i XML strukturen. Felter på headerniveau, er gældende for hele dokumentet. Felter på linjeniveau gælder i modsætning til felter på headerniveau kun for den enkelte dokumentlinje En klasse er en samling af felter. F.eks. indeholder Pris klassen felter som PrisBeløb, BeregningsGrundlagsMængde etc. Et felt svarer til et element i XML strukturen. F.eks. er PrisBeløb det felt der indeholder prisen på en fakturalinje. I et XML element er det ofte muligt at angive en egenskab for feltet i en attribut f.eks. i attributten unitcode, hvor enheden til en mængde kan angives, jf. eksempel: <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> En afgiftstype er det laveste niveau for angivelse af en afgift. Et eksempel kunne være Benzinafgift. I Danmark kaldes disse afgiftstyper også for pligtkoder. Afgiftstyperne fremgår af en liste som er forankret i et afgiftsskema. Et OIOUBL dokuments default valuta. OIOUBL Valutakurser og -koder Version 1.2 Side 15

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere