OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 1

2 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen OIOUBL Version 2.02 Oktober 2008 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Phone Fax Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker udfra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet Catalogue dokumentet CataloguePricingUpdate dokumentet CatalogueItemSpecificationUpdate dokumentet CatalogueDeletion dokumentet Beskrivelse Anvendelse af Catalogue dokumentet Identifikation af kataloget Versionering Identifikation af en vare Oprettelse af nyt katalog Opdatering af en kataloglinje Anvendelse af CataloguePricingUpdate dokumentet Anvendelse af CatalogueItemSpecificationUpdate dokumentet Anvendelse af CatalogueDeletion Gyldighedsperiode for kataloget Svarfrist for at acceptere kataloget Eksempler Eksempel på udfyldelse af nyt katalog Eksempel på udfyldelse af kataloglinje der skal opdateres Opdatering med Catalogue Opdatering med CataloguePricingUpdate Opdatering med CatalogueItemSpecificationUpdate Eksempel på angivelse af gyldighedsperiode Relevante kodelister Termer og forkortelser...35 OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 3

4 1. Forord 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne. 1.1 Formål med dokumentet Denne guideline er en generel guideline, som skal præcisere brugen af de enkelte forretningsdokumenter som bruges i forbindelse med etablering og opdatering af kataloger. Der er specielt fokus på: I hvilken sammenhæng man kan bruge de forskellige dokumenter Hvilke elementer på en kataloglinje der som minimum skal være udfyldt, før en vare kan oprettes eller opdateres Hvad der kræves for unikt at identificere en vare, som skal opdateres i et eksisterende katalog Endvidere beskrives brugen af gyldighedsperioder på både header og linjeniveau De dokumenter som vil blive behandlet i det følgende er: Dokument UBL-Catalogue-2 UBL-CatalogueItemSpecificationUpdate-2 UBL-CataloguePricingUpdate-2 UBL-CatalogueDeletion-2 Beskrivelse Katalogdokumentet anvendes altid ved oprettelse af nye kataloger, og kan også anvendes til opdatering af eksisterende kataloger. Flere elementer kan kun opdateres ved brug af Catalogue dokumentet, ligesom det også er dette dokument der anvendes, når enkelte varer i kataloget skal slettes. For nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Kataloger (Ref. G03) Dokumentet bruges til opdatering af varespecifikationen i eksisterende kataloger. For nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Opdatering af katalogelement (Ref. G06) Dokumentet bruges til opdatering af priser og mængder i eksisterende kataloger. For nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Opdatering af katalogpriser (Ref. G07) Dokumentet sendes af katalogudbyderen, hvis denne ønsker at slette et helt katalog hos modtageren. For nærmere beskrivelse henvises til OIOUBL Guideline Sletning af katalog (Ref. G05) 1.2 Konklusioner og anbefalinger Generelt gælder for alle guidelines, at anvendes CPR-nummer som Id, er der krav om krypteret forsendelse. For nærmere beskrivelse af andre områder i katalogerne henvises til generelle guidelines herfor, henholdsvis: OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40) OIOUBL Guideline Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger (Ref. G38) OIOUBL Guideline Parter i kataloger (Ref. G39) OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 4

5 2. Relevante UBL klasser og elementer 2. Relevante UBL klasser og elementer I det efterfølgende vil hvert af de fire dokumenter, nævnt i det foregående afsnit, blive gennemgået med henblik på at liste de klasser og felter der som minimum skal være udfyldt, før man henholdsvis kan oprette et nyt katalog, opdatere et eksisterende katalog eller slette et katalog. Centrale elementer er: ID (Headerniveau), identificerer det katalog der skal tilføjes, opdateres eller slettes. ID (Linjeniveau), identificerer den vare der skal tilføjes, opdateres eller slettes. Endvidere vil følgende klasse blive gennemgået: ValidityPeriod (Headerniveau og under Pris) LineValidityPeriod (Linjeniveau) 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet I tabellen nedenfor elementerne og deres danske feltnavne, samt kardinaliteten Catalogue dokumentet Oprettelsen af et katalog kræver minimum udfyldelse af følgende elementer: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning Catalogue/UBLVersionID UBLVersionID 1 UBL versionen er 2.0 Catalogue/CustomizationID SpecialtilpasningsID 1 Værdien er altid OIOUBL-2.01 Catalogue/ProfileID ProfilID 1 ProfilID er en oplysning fra den initierende part om, hvilke katalogdokumenter denne kan håndtere. (jf. kodeliste) Se også guideline OIOUBL Guideline Profiler (Ref. G26) Catalogue/ID ID 1 Katalogudbyderens unikke identifikation af kataloget. Det er det ID der identificerer kataloget, hvis det efterfølgende skal opdateres eller slettes Catalogue/IssueDate UdstedelsesDato 1 Den dato katalogudbyderen genererer kataloget f.eks Catalogue/VersionID VersionsID 1 Versionering af kataloget. Se anbefalet brug af versioneringen i afsnit Catalogue/ValidityPeriod GyldighedsPeriode 1 Angiver hvornår kataloget er gyldigt Catalogue/ValidityPeriod/StartDate StartDato 1 Der skal som minimum angives en startdato for, hvornår kataloget træder i kraft. Det kan endvidere angives en SlutDato, hvis kataloget er tidsbegrænset. Catalogue/ProviderParty KatalogUdbyder 1 Afsenderen af kataloget. Catalogue/ProviderParty/EndpointID EndePunktID 1 Afsenderens elektroniske adresse som den er registreret i f.eks. VANS-netværket. En part skal have et EndpointID for at denne kan udveksle elektroniske dokumenter. Typen af ID angives i attributten schemeid jf. nedenfor. (Se også OIOUBL Guideline EndePunktID (Ref. G22)) Catalogue/ProviderParty schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 5

6 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet Catalogue/ProviderParty Catalogue/ProviderParty/PartyIdentificat ion Catalogue/ProviderParty/PartyIdentificat ion/id Catalogue/ProviderParty/PartyIdentificat Catalogue/ProviderParty/PartyIdentificat angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartIdentifikation 0..n Identifikation af katalogudbyderen ved ID ID 1 ID kan angives ved CVR-nummer, GLNnummer, P-nummer, SE-nummer eller anden unik identifikation. I feltet angives CVR numre altid med 10 cifre f.eks. DK (landekoden skal angives), for GLN numre er det 13 cifre mv. schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) Catalogue/ProviderParty/PartyName PartNavn 0..n Identifikation af katalogudbyderen ved navn Catalogue/ProviderParty/PartyName/Na me Catalogue/ProviderParty/PartyLegalEnti ty Catalogue/ProviderParty/PartyLegalEnti ty/companyid Catalogue/ProviderParty/PartyLegalEnti Navn 1 Hvis ikke katalogudbyderen er identificeret ved ID skal denne identificeres ved navn. JuridiskPart 1 En katalogudbyder skal identificeres som en juridisk part. (Se også OIOUBL Guideline Part (Ref. G23)) RegistreringsNummer 1 Skriv virksomhedens CVR-nummer (altid 10 karakterer, da der benyttes landekode f.eks. DK ) eller personens CPRnummer (altid 10 cifre uden bindestreg f.eks ) Skal være DK:CVR eller DK:CPR Catalogue/ReceiverParty KatalogModtager 1 Modtageren af kataloget. Catalogue/ ReceiverParty/EndpointID EndePunktID 1 Modtagerens elektroniske adresse som den er registreret i f.eks. VANS-netværket. En part skal have et EndpointID for at denne kan udveksle elektroniske dokumenter. Typen af ID angives i attributten schemedatauri jf. nedenfor. (Se også OIOUBL Guideline EndePunktID (Ref. G22)) Catalogue/ReceiverParty Catalogue/ReceiverParty Catalogue/ReceiverParty/PartyIdentifica tion Catalogue/ReceiverParty/PartyIdentifica tion/id Catalogue/ReceiverParty/PartyIdentifica schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartIdentifikation 0..n Identifikation af katalogmodtageren ved ID ID 1 ID kan angives ved CVR-nummer, GLNnummer, P-nummer, SE-nummer eller anden unik identifikation. I feltet angives CVR numre altid med 10 karakterer da landekoden anvendes f.eks. DK , for GLN numre er det 13 cifre mv. schemeagencyid angives til 9 og er der OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 6

7 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet Catalogue/ReceiverParty/PartyIdentifica tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) Catalogue/ReceiverParty/PartyName PartNavn 0..n Identifikation af katalogmodtageren ved navn Catalogue/ReceiverParty/PartyName/N ame Catalogue/ReceiverParty/PartyLegalEnt ity Catalogue/ReceiverParty /PartyLegalEntity/CompanyID Catalogue/ReceiverParty ID Navn 1 Hvis ikke katalogmodtageren er identificeret ved ID skal denne identificeres ved navn. JuridiskPart 1 En katalogmodtager skal identificeres som en juridisk part. RegistreringsNummer 1 Skriv virksomhedens CVR-nummer (altid 10 karakterer, da der benyttes landekode f.eks. DK ) eller personens CPRnummer (altid 10 cifre uden bindestreg f.eks ) Skal være DK:CVR eller DK:CPR Catalogue/SellerSupplierParty Leverandør 1 Sælgeren af varerne i kataloget. Er sælgeren den samme som ProviderParty repeteres data. Catalogue/SellerSupplierParty/Endpoint ID Catalogue/SellerSupplierParty Catalogue/SellerSupplierParty Catalogue/SellerSupplierParty/PartyIde ntification Catalogue/SellerSupplierParty/PartyIde ntification/id Catalogue/SellerSupplierParty/PartyIde Catalogue/SellerSupplierParty/PartyIde Catalogue/SellerSupplierParty/PartyNa me Catalogue/SellerSupplierParty/PartyNa me/name EndePunktID 0..1 Sælgerens elektroniske adresse som den er registreret i f.eks. VANS-netværket. Sælgerens EndpointID skal angives, hvis sælger skal indgå i den efterfølgende udveksling af elektroniske dokumenter. Typen af ID angives i attributten schemedatauri jf. nedenfor. (Se også OIOUBL Guideline EndePunktID (Ref. G22)) schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartIdentifikation 0..n Identifikation af sælgeren ved ID ID 1 ID kan angives ved CVR-nummer, GLNnummer, P-nummer, SE-nummer eller anden unik identifikation. I feltet angives CVR numre altid med 10 karakterer da landekoden anvendes f.eks. DK , for GLN numre er det 13 cifre mv. schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartNavn 0..n Identifikation af sælgeren ved navn Navn 1 Hvis ikke sælgeren er identificeret ved ID skal denne identificeres ved navn. Catalogue/SellerSupplierParty/PartyLeg JuridiskPart 1 En sælger skal identificeres som en juridisk OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 7

8 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet alentity Catalogue/SellerSupplierParty /PartyLegalEntity/CompanyID Catalogue/SellerSupplierParty ID RegistreringsNummer 1 Skriv virksomhedens CVR-nummer (altid 10 karakterer, da der benyttes landekode f.eks. DK ) eller personens CPRnummer (altid 10 cifre uden bindestreg f.eks ) part. Skal være DK:CVR eller DK:CPR Catalogue/CatalogueLine KatalogLinje 1..n Et gyldigt katalog skal indeholde minimum én kataloglinje Bemærk, at ved opdatering af en kataloglinje overskrives hele den eksisterende linje. Felter der ikke er indeholdt i linjen i opdateringsfilen, vil således blive slettet. Catalogue/CatalogueLine/ID ID 1 Et unikt ID defineret af leverandøren. Da en leverandørs varenumre ikke er unikke, kan ID et f.eks. være en sammensætning af leverandør ID og varenummer. Det er dette ID der efterfølgende identificerer en vare, hvis denne skal opdateres eller slettes. Catalogue/CatalogueLine/ActionCode InstruktionsKode 1 Angiv ved Add, Delete eller Update om en vare skal tilføjes, slettes eller opdateres. Ved oprettelse af et nyt katalog skal alle varer have Instruktionskoden Add. listagencyid listid Catalogue/CatalogueLine/OrderableIndi cator I schemeagencyid skrives værdien 320 da ITST vedligeholder listen I attributten angives urn til listen med gyldige værdier: urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode-1.1 KanBestillesIndikator 1 Værdien er default true, dvs. at varen kan bestilles. Kan varen ikke bestilles sættes værdien til false Catalogue/CatalogueLine/OrderableUnit BestillingsEnhed 0..1* * Er OrderableIndicator = true er OrderableUnit obligatorisk og skal udfyldes. I bestillingsenheden angives ved UOM (Unit Of Measure), den enhed f.eks. pakke (PK) eller flaske (BO) som bestilleren vil modtage ved bestilling af 1 enhed. Der skal i kataloget således også være en sammenhæng mellem bestillingsenheden og prisen (PriceAmount) og basisenheden (BaseQuantity) jf. OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40) Catalogue/CatalogueLine/ContentUnitQ uantity LocationQuantity LocationQuantity/Price LocationQuantity/Price/PriceAmount BestillingsEnhedsMængde 1 Præcisering af bestillingsenheden. Er bestillingsenheden f.eks. PK (pakke), kan der i bestillingsmængdeenhed præciseres, at pakken består af 10 EA (stk) KrævetVarePrisVariant 0..n Der er muligt at oprette et katalog uden priser, men er priserne med, skal de angives under elementet. Pris 0..1 Der kan maksimalt angives én pris under RequiredItemLocationQuantity klassen. Er der behov for at lave pris/mængde relationer gentages hele RequiredItemLocationQuantity klassen. Se OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40) for nærmere beskrivelse. PrisBeløb 1 Prisen for basisenheden (BaseQuantity) jf. nedenfor. Prisen for bestillingsenheden beregnes som PriceAmount * OrderableUnitFactorRate Se OIOUBL Guideline Pris og mængde i OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 8

9 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet urrencyid LocationQuantity/Price/BaseQuantity unitcode LocationQuantity/Price/OrderableUnitFa ctorrate LocationQuantity/ ApplicableTaxCategory LocationQuantity/ ApplicableTaxCategory/ID LocationQuantity/ encyid LocationQuantity/ LocationQuantity/ ApplicableTaxCategory/Percent LocationQuantity/ ApplicableTaxCategory/TaxScheme LocationQuantity/ ApplicableTaxCategory/TaxScheme/ID LocationQuantity/ LocationQuantity/ApplicableTaxCategor Valuta kataloger (Ref. G40) Bemærk, at prisen altid er excl. moms men incl eventuelle prisrabatter eller afgifter. Se OIOUBL Guideline Rabatter og Gebyrer (Ref. G17) Kode for valutaen skal angives f.eks. DKK for danske kroner BeregningsGrundlagMængde 1 Den mængde som prisen er udtryk for. Eksempelvis en kataloglinje med en flaske vin til 60,00 DKK pr. flaske: OrderableUnit: BO for flaske, PriceAmount: 60,00 DKK BaseQuantity: 1 (flaske). Det angives i unitcode (jf. nedenfor) at der er tale om flasker (BO) OrderableUnitFactorRate: 1 (Default) (jf. nedenfor) Se OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40) for nærmere beskrivelse. UOM for BaseQuantity f.eks. BO (flaske) jf. eksemplet ovenfor. OrdreAntalMængdeRate 1 Omregningsfaktor fra basisenhed til bestillingsenhed dvs. fra BaseQuantity til OrderableUnit. Værdien er standard 1, hvilket betyder, at basisenheden og bestillingsenheden er ens. Eksempelvis en kataloglinje med en kasse vin á 12 flasker til 60,00 DKK pr. flaske: OrderableUnit: CS for kasse, PriceAmount: 60,00 DKK BaseQuantity: 1 BO (flaske). OrderableUnitFactorRate: 12 Se OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40) for nærmere beskrivelse. GældendeAfgifsKategori 0..n I klassen angives, om varen er momspligtig eller ej. Endvidere kan eventuelle afgifter angives. Se OIOUBL Guideline Skat (Ref. G27) ID 1 I ID et angives afgiftskategorien f.eks. StandardRated for moms eller ZeroRated for momsfri jf. kodeliste I schemeagencyid skrives værdien 320 da ITST vedligeholder listen I attributten angives urn til listen med gyldige værdier: urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Procent 0..1 Angivelse af procentsatsen f.eks. 25. Alternativt angives afgiften pr. enhed i PerUnitAmount. AfgiftsOmråde 1 Specificering af afgiftstypen ID 1 Kode for afgiftstypen f.eks. 63 for moms jf. kodeliste I schemeagencyid skrives værdien 320 da ITST vedligeholder listen I attributten angives urn til listen med gyldige værdier: urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 9

10 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet LocationQuantity/ ApplicableTaxCategory/TaxScheme/Na me Navn 0..1 Navnet på afgiftstypen f.eks. Moms Catalogue/CatalogueLine/Item Vare 1 For hver kataloglinje, skal der være en vare. Catalogue/CatalogueLine/Item/Name Navn 1 Varenavn eller varetekst f.eks. Kopipapir A4, Nokia 6280 eller Da Vinci Mysteriet Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification Catalogue/CatalogueLine/Item/SellersIt emidentification/id Catalogue/CatalogueLine/Item/Commo dityclassification Catalogue/CatalogueLine/Item/Commo dityclassification /ItemClassificationCode SælgersVareIdentifikation 1 Sælgers identifikation af varen ID 1 Varenummer defineret af sælgeren. VareTypeKlassifikation 1..n Klassificering af varen VareKlassifikationsKode 1 UNSPSC kode til klassificering af varen. Det anbefales at bruge UNSPSC version , hvortil der findes en dansk oversættelse. Den valgte klassificering angives i attributterne CataloguePricingUpdate dokumentet For en prisopdatering af et eksisterende katalog skal følgende felter som minimum være udfyldt: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning CataloguePricingUpdate /UBLVersionID UBLVersionID 1 UBL versionen er 2.0 CataloguePricingUpdate/ CustomizationID SpecialtilpasningsID 1 Værdien er altid OIOUBL-2.01 CataloguePricingUpdate/ProfileID ProfilID 1 ProfilID er en oplysning fra den initierende part om, hvilke katalogdokumenter denne kan håndtere. (jf. kodeliste) OIOUBL Guideline Profiler (Ref. G26). CataloguePricingUpdate/ID ID 1 Katalogudbyderens unikke identifikation af opdateringsdokumentet. CataloguePricingUpdate/IssueDate UdstedelsesDato 1 Den dato katalogudbyderen genererer prisopdateringen f.eks CataloguePricingUpdate/VersionID VersionsID 1 Versionering af kataloget. Se anbefalet brug af versioneringen i afsnit CataloguePricingUpdate/RelatedCatalo guereference CataloguePricingUpdate/RelatedCatalo guereference/id RelateretKatalogReference 1 Reference til det katalog der skal opdateres I klassen findes også reference til dato, version etc. ID 1 Reference til ID et (Catalogue/ID) på det katalog der skal opdateres. CataloguePricingUpdate/ProviderParty KatalogUdbyder 1 Afsenderen af kataloget. CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ EndpointID CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ EndePunktID 0..1 Afsenderens elektroniske adresse som den er registreret i f.eks. VANS-netværket. En part skal have et EndpointID for at denne kan udveksle elektroniske dokumenter. Typen af ID angives i attributten schemeid jf. nedenfor. (Se også OIOUBL Guideline EndePunktID (Ref. G22)) schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 10

11 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ PartyIdentification CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ PartyIdentification/ID CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ D CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ PartyName CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ PartyName/Name CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ PartyLegalEntity CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ PartyLegalEntity/CompanyID CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ D PartIdentifikation 0..n Identifikation af katalogudbyderen ved ID ID 1 ID kan angives ved CVR-nummer, EANnummer, P-nummer, SE-nummer eller anden unik identifikation. I feltet angives CVR numre altid med 10 karakterer da landekoden anvendes f.eks. DK , for EAN numre er det 13 cifre mv. schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartNavn 0..n Identifikation af katalogudbyderen ved navn Navn 1 Hvis ikke katalogudbyderen er identificeret ved ID skal denne identificeres ved navn. JuridiskPart 1 En katalogudbyder skal identificeres som en juridisk part. (Se også OIOUBL Guideline Part (Ref. G23)) RegistreringsNummer 1 Skriv virksomhedens CVR-nummer (altid 10 karakterer, da der benyttes landekode f.eks. DK ) eller personens CPRnummer (altid 10 cifre uden bindestreg f.eks ) Skal være DK:CVR eller DK:CPR CataloguePricingUpdate/ReceiverParty KatalogModtager 1 Modtageren af kataloget. CataloguePricingUpdate/ReceiverParty /EndpointID CataloguePricingUpdate/ReceiverParty/ CataloguePricingUpdate/ReceiverParty/ CataloguePricingUpdate/ReceiverParty/ PartyIdentification CataloguePricingUpdate/ReceiverParty/ PartyIdentification/ID CataloguePricingUpdate/ReceiverParty/ D EndePunktID 0..1 Modtagerens elektroniske adresse som den er registreret i f.eks. VANS-netværket. En part skal have et EndpointID for at denne kan udveksle elektroniske dokumenter. Typen af ID angives i attributten schemedatauri jf. nedenfor. (Se også OIOUBL Guideline EndePunktID (Ref. G22)) schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartIdentifikation 0..n Identifikation af katalogmodtageren ved ID ID 1 ID kan angives ved CVR-nummer, EANnummer, P-nummer, SE-nummer eller anden unik identifikation. I feltet angives CVR numre altid med 10 karakterer da landekoden anvendes f.eks. DK , for EAN numre er det 13 cifre mv. schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 11

12 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet CataloguePricingUpdate/ReceiverParty/ CataloguePricingUpdate/ReceiverParty/ PartyName CataloguePricingUpdate/ReceiverParty/ PartyName/Name CataloguePricingUpdate/ReceiverParty/ PartyLegalEntity CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ PartyLegalEntity/CompanyID CataloguePricingUpdate/ProviderParty/ D CataloguePricingUpdate/SellerSupplier Party CataloguePricingUpdate/SellerSupplier Party/EndpointID CataloguePricingUpdate/SellerSupplier Party CataloguePricingUpdate/SellerSupplier Party CataloguePricingUpdate/SellerSupplier Party/PartyIdentification CataloguePricingUpdate/SellerSupplier Party/PartyIdentification/ID CataloguePricingUpdate/SellerSupplier encyid CataloguePricingUpdate/SellerSupplier CataloguePricingUpdate/SellerSupplier Party/PartyName CataloguePricingUpdate/SellerSupplier Party/PartyName/Name CataloguePricingUpdate/SellerSupplier Party/PartyLegalEntity CataloguePricingUpdate/SellerSupplier Party /PartyLegalEntity/CompanyID I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartNavn 0..n Identifikation af katalogmodtageren ved navn Navn 1 Hvis ikke katalogmodtageren er identificeret ved ID skal denne identificeres ved navn. JuridiskPart 1 En katalogmodtager skal identificeres som en juridisk part. RegistreringsNummer 1 Skriv virksomhedens CVR-nummer (altid 10 karakterer, da der benyttes landekode f.eks. DK ) eller personens CPRnummer (altid 10 cifre uden bindestreg f.eks ) Skal være DK:CVR eller DK:CPR Leverandør 1 Sælgeren af varerne i kataloget. Er sælgeren den samme som ProviderParty repeteres data. EndePunktID 0..1 Sælgerens elektroniske adresse som den er registreret i f.eks. VANS-netværket. Sælgerens EndpointID skal angives, hvis sælger skal indgå i den efterfølgende udveksling af elektroniske dokumenter. Typen af ID angives i attributten schemedatauri jf. nedenfor. (Se også OIOUBL Guideline EndePunktID (Ref. G22)) schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartIdentifikation 0..n Identifikation af sælgeren ved ID ID 1 ID kan angives ved CVR-nummer, GLNnummer, P-nummer, SE-nummer eller anden unik identifikation. I feltet angives CVR numre altid med 10 karakterer da landekoden anvendes f.eks. DK , for GLN numre er det 13 cifre mv. schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartNavn 0..n Identifikation af sælgeren ved navn Navn 1 Hvis ikke sælgeren er identificeret ved ID skal denne identificeres ved navn. JuridiskPart 1 En sælger skal identificeres som en juridisk part. RegistreringsNummer 1 Skriv virksomhedens CVR-nummer (altid 10 karakterer, da der benyttes landekode f.eks. OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 12

13 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet CataloguePricingUpdate/SellerSupplier Party ID CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/id CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu antity CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu antity/price CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu antity/price/priceamount CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu antity/price/basequantity CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu antity/price/ OrderableUnitFactorRate DK ) eller personens CPRnummer (altid 10 cifre uden bindestreg f.eks ) Skal være DK:CVR eller DK:CPR KatalogPrisOpdateringsLinje 1..n En gyldigt opdateringsfil skal indeholde minimum én varelinje. ID 1 Et unikt ID defineret af leverandøren, der identificere den vare der skal prisopdateres. Da en leverandørs varenumre ikke er unikke, kan ID et f.eks. være en sammensætning af leverandør ID og varenummer. KrævetVarePrisVariant 1..n Det er vigtigt at bemærke, at ved en prisopdatering, overskrives de eksisterende StedMængdePris (RequiredItemLocationQuantity) klasser på den pågældende CataloguePricingUpdateLine Pris 1 Der kan maksimalt angives én pris under RequiredItemLocationQuantity klassen. Er der behov for at lave pris/mængde relationer gentages hele RequiredItemLocationQuantity klassen. Se OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40) for nærmere beskrivelse. PrisBeløb 1 Prisen for basisenheden (BaseQuantity) jf. nedenfor. Prisen for bestillingsenheden beregnes som PriceAmount * OrderableUnitFactorRate (Se OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40)) Valuta 1 Kode for valutaen f.eks. DKK for danske kroner BeregningsGrundlagMængde 1 Den mængde som prisen er udtryk for. Eksempelvis en kataloglinje med en flaske vin til 60,00 DKK pr. flaske: OrderableUnit: BO for flaske, PriceAmount: 60,00 DKK BaseQuantity: 1 (flaske). Det angives i unitcode (jf. nedenfor) at der er tale om flasker (BO) OrderableUnitFactorRate: 1 (Default) (jf. nedenfor) Se OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40) for nærmere beskrivelse. 1 UOM for BaseQuantity f.eks. BO (flaske) jf. eksemplet ovenfor. OrdreAntalMængdeRate 1 Omregningsfaktor fra basisenhed til bestillingsenhed dvs. fra BaseQuantity til OrderableUnit. Værdien er standard 1, hvilket betyder, at basisenheden og bestillingsenheden er ens. Eksempelvis en kataloglinje med en kasse vin á 12 flasker til 60,00 DKK pr. flaske: OrderableUnit: CS for kasse, PriceAmount: 60,00 DKK BaseQuantity: 1 BO (flaske). OrderableUnitFactorRate: 12 Se OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40) for nærmere beskrivelse. OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 13

14 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu antity/applicabletaxcategory CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu antity/applicabletaxcategory/id CataloguePricingUpdate/CatalogueLine /RequiredItemLocationQuantity/ encyid CataloguePricingUpdate/CatalogueLine /RequiredItemLocationQuantity/ CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu antity/applicabletaxcategory/percent CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu antity/applicabletaxcategory/taxsche me CataloguePricingUpdate/CataloguePrici ngupdateline/requireditemlocationqu antity/applicabletaxcategory/taxsche me/id CataloguePricingUpdate/CatalogueLine /RequiredItemLocationQuantity/ CataloguePricingUpdate/CatalogueLine /RequiredItemLocationQuantity/Applica meid LocationQuantity/ ApplicableTaxCategory/TaxScheme/Na me GældendeAfgifsKategori 0..n I klassen angives, om varen er momspligtig eller ej. Endvidere kan eventuelle afgifter angives. Se OIOUBL Guideline Skat (Ref. G27) ID 1 I ID et angives afgiftskategorien f.eks. StandardRated for moms eller ZeroRated for momsfri jf. kodeliste I schemeagencyid skrives værdien 320 da ITST vedligeholder listen I attributten angives urn til listen med gyldige værdier: urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Procent 0..1 Angivelse af procentsatsen f.eks. 25. Alternativt angives afgiften pr. enhed i PerUnitAmount. AfgiftsOmråde 1 Specificering af afgiftstypen ID 1 Kode for afgiftstypen f.eks. 63 for moms jf. kodeliste I schemeagencyid skrives værdien 320 da ITST vedligeholder listen I attributten angives urn til listen med gyldige værdier: urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Navn 1 Navnet på afgiftstypen f.eks. Moms G Bemærk, at der ikke er nogen InstruktionsKode (ActionCode) på prisopdateringslinjen. Denne er ikke nødvendig, da filerne kun kan anvendes til prisopdatering af eksisterende varer. Skal en enkelt vare slettes eller tilføjes, anvendes Catalogue dokumentet. Bemærk også, at bestillingsenheden (OrderableUnit) ikke kan ændres med prisopdateringsfilen CatalogueItemSpecificationUpdate dokumentet For en varespecifikationsopdatering af et eksisterende katalog skal følgende felter som minimum være udfyldt: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning CatalogueItemSpecificationUpdate/UBLVersionID UBLVersionID 1 UBL versionen er 2.0 CatalogueItemSpecificationUpdate/Customization ID SpecialtilpasningsID 1 Værdien er altid OIOUBL-2.01 CatalogueItemSpecificationUpdate/ProfileID ProfilID 1 ProfilID er en oplysning fra den initierende part om, hvilke katalogdokumenter denne kan håndtere. (jf. kodeliste) Se også OIOUBL Guideline Profiler (Ref. G26). CatalogueItemSpecificationUpdate/ID ID 1 Katalogudbyderens unikke identifikation af opdateringsdokumentet. OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 14

15 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet CatalogueItemSpecificationUpdate/IssueDate UdstedelsesDato 1 Den dato katalogudbyderen genererer vareopdateringen f.eks CatalogueItemSpecificationUpdate/VersionID VersionsID 1 Versionering af kataloget. Se anbefalet brug af versioneringen i afsnit CatalogueItemSpecificationUpdate/RelatedCatalo guereference CatalogueItemSpecificationUpdate/RelatedCatalo guereference/id RelateretKatalogReference 1 Reference til det katalog der skal opdateres I klassen findes også reference til dato, version etc. ID 1 Reference til ID et (Catalogue/ID) på det katalog der skal opdateres. CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty KatalogUdbyder 1 Afsenderen af kataloget. CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ EndpointID CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ PartyIdentification CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ PartyIdentification/ID CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ PartyName CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ PartyName/Name CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ PartyLegalEntity CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ PartyLegalEntity/CompanyID CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ EndePunktID 0..1 Afsenderens elektroniske adresse som den er registreret i f.eks. VANSnetværket. En part skal have et EndpointID for at denne kan udveksle elektroniske dokumenter. Typen af ID angives i attributten schemedatauri jf. nedenfor. (Se også OIOUBL Guideline EndePunktID (Ref. G22)) schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartIdentifikation 0..n Identifikation af katalogudbyderen ved ID ID 1 ID kan angives ved CVR-nummer, EANnummer, P-nummer, SE-nummer eller anden unik identifikation. I feltet angives CVR numre altid med 10 karakterer da landekoden anvendes f.eks. DK , for EAN numre er det 13 cifre mv. schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartNavn 0..n Identifikation af katalogudbyderen ved navn Navn 1 Hvis ikke katalogudbyderen er identificeret ved ID skal denne identificeres ved navn. JuridiskPart 1 En katalogudbyder skal identificeres som en juridisk part. (Se også OIOUBL Guideline Part (Ref. G23)) RegistreringsNummer 1 Skriv virksomhedens CVR-nummer (altid 10 karakterer, da der benyttes landekode f.eks. DK ) eller personens CPR-nummer (altid 10 cifre uden bindestreg f.eks ) Skal være DK:CVR eller DK:CPR CatalogueItemSpecificationUpdate/ReceiverParty KatalogModtager 1 Modtageren af kataloget. CatalogueItemSpecificationUpdate/ReceiverParty EndePunktID 0..1 Modtagerens elektroniske adresse som OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 15

16 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet /EndpointID CatalogueItemSpecificationUpdate/ReceiverParty CatalogueItemSpecificationUpdate/ReceiverParty CatalogueItemSpecificationUpdate/ReceiverParty /PartyIdentification CatalogueItemSpecificationUpdate/ReceiverParty /PartyIdentification/ID CatalogueItemSpecificationUpdate/ReceiverParty CatalogueItemSpecificationUpdate/ReceiverParty CatalogueItemSpecificationUpdate/ReceiverParty /PartyName CatalogueItemSpecificationUpdate/ReceiverParty /PartyName/Name CatalogueItemSpecificationUpdate/ReceiverParty /PartyLegalEntity CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ PartyLegalEntity/CompanyID CatalogueItemSpecificationUpdate/ProviderParty/ CatalogueItemSpecificationUpdate/SellerSupplier Party CatalogueItemSpecificationUpdateSellerSupplier Party/EndpointID CatalogueItemSpecificationUpdate/SellerSupplier Party den er registreret i f.eks. VANSnetværket. En part skal have et EndpointID for at denne kan udveksle elektroniske dokumenter. Typen af ID angives i attributten schemedatauri jf. nedenfor. (Se også OIOUBL Guideline EndePunktID (Ref. G22)) schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartIdentifikation 0..n Identifikation af katalogmodtageren ved ID ID 1 ID kan angives ved CVR-nummer, EANnummer, P-nummer, SE-nummer eller anden unik identifikation. I feltet angives CVR numre altid med 10 karakterer da landekoden anvendes f.eks. DK , for EAN numre er det 13 cifre mv. schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. 1 I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartNavn 0..n Identifikation af katalogmodtageren ved navn Navn 1 Hvis ikke katalogmodtageren er identificeret ved ID skal denne identificeres ved navn. JuridiskPart 1 En katalogmodtager skal identificeres som en juridisk part. RegistreringsNummer 1 Skriv virksomhedens CVR-nummer (altid 10 karakterer, da der benyttes landekode f.eks. DK ) eller personens CPR-nummer (altid 10 cifre uden bindestreg f.eks ) Skal være DK:CVR eller DK:CPR Leverandør 1 Sælgeren af varerne i kataloget. Er sælgeren den samme som ProviderParty repeteres data. EndePunktID 0..1 Sælgerens elektroniske adresse som den er registreret i f.eks. VANSnetværket. Sælgerens EndpointID skal angives, hvis sælger skal indgå i den efterfølgende udveksling af elektroniske dokumenter. Typen af ID angives i attributten schemedatauri jf. nedenfor. (Se også OIOUBL Guideline EndePunktID (Ref. G22)) schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 16

17 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet CatalogueItemSpecificationUpdate/SellerSupplier Party CatalogueItemSpecificationUpdate/SellerSupplier Party/PartyIdentification CatalogueItemSpecificationUpdate/SellerSupplier Party/PartyIdentification/ID CatalogueItemSpecificationUpdate/SellerSupplier CatalogueItemSpecificationUpdate/SellerSupplier CatalogueItemSpecificationUpdate/SellerSupplier Party/PartyName CatalogueItemSpecificationUpdate/SellerSupplier Party/PartyName/Name CatalogueItemSpecificationUpdate/SellerSupplier Party/PartyLegalEntity CatalogueItemSpecificationUpdate/SellerSupplier Party /PartyLegalEntity/CompanyID CatalogueItemSpecificationUpdatee/SellerSupplie rparty CatalogueItemSpecificationUpdate/CatalogueItem SpecificationUpdateLine CatalogueItemSpecificationUpdate/CatalogueItem SpecificationUpdateLine/ID CatalogueItemSpecificationUpdate/CatalogueItem SpecificationUpdateLine/Item CatalogueItemSpecificationUpdate/CatalogueItem SpecificationUpdateLine/Item/Name CatalogueItemSpecificationUpdate/CatalogueItem SpecificationUpdateLine/Item/SellersItemIdentific ation CatalogueItemSpecificationUpdate/CatalogueItem SpecificationUpdateLine/Item/SellersItemIdentific ation/id I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartIdentifikation 0..n Identifikation af sælgeren ved ID ID 1 ID kan angives ved CVR-nummer, GLNnummer, P-nummer, SE-nummer eller anden unik identifikation. I feltet angives CVR numre altid med 10 karakterer da landekoden anvendes f.eks. DK , for GLN numre er det 13 cifre mv. schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartNavn 0..n Identifikation af sælgeren ved navn Navn 1 Hvis ikke sælgeren er identificeret ved ID skal denne identificeres ved navn. JuridiskPart 1 En sælger skal identificeres som en juridisk part. RegistreringsNummer 1 Skriv virksomhedens CVR-nummer (altid 10 karakterer, da der benyttes landekode f.eks. DK ) eller personens CPR-nummer (altid 10 cifre uden bindestreg f.eks ) KatalogVareSpecifikations- OpdateringsLinje 1..n Skal være DK:CVR eller DK:CPR En gyldigt opdateringsfil skal indeholde minimum én varespecifikationsopdateringslinje. ID 1 Et unikt ID defineret af leverandøren, der identificere den vare hvor specifikationen skal opdateres. Da en leverandørs varenumre ikke er unikke, kan ID et f.eks. være en sammensætning af leverandør ID og varenummer. Vare 1 For hver katalogvarespecifikationslinje, skal der være en vare. IDet er vigtigt at bemærke, at ved en vareopdatering, overskrives den eksisterende Vare (Item) klasse på den pågældende varelinje. Navn 1 Varenavn eller varetekst f.eks. Kopipapir A4, Nokia 6280 eller Da Vinci Mysteriet (Max. 40 karakterer) SælgersVareIdentifikation 0..1 Sælgers identifikation af varen ID 1 Varenummer defineret af sælgeren. CatalogueItemSpecificationUpdate/CatalogueItem VareTypeKlassifikation 1 Klassificering af varen SpecificationUpdateLine/Item/CommodityClassific ation CatalogueItemSpecificationUpdate/CatalogueItem VareKlassifikationsKode 1 UNSPSC kode til klassificering af varen. OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 17

18 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet SpecificationUpdateLine/Item/CommodityClassific ation/itemclassificationcode Det anbefales at bruge UNSPSC version , hvortil der findes en dansk oversættelse. Den valgte klassificering angives i attributterne. G Bemærk, at der ikke er nogen InstruktionsKode (ActionCode) på vareopdateringslinjen. Denne er ikke nødvendig, da filerne kun kan anvendes til opdatering af varebeskrivelsen i eksisterende varer. Skal en enkelt vare slettes eller tilføjes, anvendes Catalogue dokumentet CatalogueDeletion dokumentet For at slette et eksisterende katalog skal følgende felter være udfyldt: UK-navn DK-navn Brug Bemærkning CatalogueDeletion/UBLVersionID UBLVersionID 1 UBL versionen er 2.0 CatalogueDeletion/CustomizationID SpecialtilpasningsID 1 Værdien er altid OIOUBL-2.01 CatalogueDeletion/ProfileID ProfilID 1 ProfilID er en oplysning fra den initierende part om, hvilke katalogdokumenter denne kan håndtere. (jf. kodeliste) Se også OIOUBL Guideline Profiler (Ref. G26). CatalogueDeletion/ID ID 1 Katalogudbyderens unikke identifikation af slettedokumentet. CatalogueDeletion/IssueDate UdstedelsesDato 1 Den dato katalogudbyderen har genereret slettefilen. CatalogueDeletion/DeletedCatalogueRe ference CatalogueDeletion/DeletedCatalogueRe ference/id SlettetKatalogReference 1 Reference til det katalog der skal slettes ID 1 Reference til ID et (Catalogue/ID) på det katalog der skal slettes. CatalogueDeletion/ProviderParty KatalogUdbyder 1 Afsenderen af kataloget. CatalogueDeletion/ProviderParty /EndpointID CatalogueDeletion/ProviderParty/Endpoi CatalogueDeletion/ProviderParty/Endpoi CatalogueDeletion/ProviderParty/PartyId entification CatalogueDeletion/ProviderParty/PartyId entification/id CatalogueDeletion/ProviderParty/PartyId CatalogueDeletion/ProviderParty/PartyId EndePunktID 1 Afsenderens elektroniske adresse som den er registreret i f.eks. VANS-netværket. En part skal have et EndpointID for at denne kan udveksle elektroniske dokumenter. Typen af ID angives i attributten schemedatauri jf. nedenfor. (Se også OIOUBL Guideline EndePunktID (Ref. G22)) schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartIdentifikation 0..n Identifikation af katalogudbyderen ved ID ID 1 ID kan angives ved CVR-nummer, GLNnummer, P-nummer, SE-nummer eller anden unik identifikation. I feltet angives CVR numre altid med 10 karakterer da landekoden anvendes f.eks. DK , for GLNnumre er det 13 cifre mv. schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 18

19 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet CatalogueDeletion/ProviderParty/PartyN ame CatalogueDeletion/ProviderParty/PartyN ame/name CatalogueDeletion/ProviderParty/PartyL egalentity CatalogueDeletion/ProviderParty/PartyL egalentity/companyid CatalogueDeletion/ProviderParty/PartyL ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartNavn 0..n Identifikation af katalogudbyderen ved navn Navn 1 Hvis ikke katalogudbyderen er identificeret ved ID skal denne identificeres ved navn. JuridiskPart 1 En katalogudbyder skal identificeres som en juridisk part. (Se også OIOUBL Guideline Part (Ref. G23)) RegistreringsNummer 1 Skriv virksomhedens CVR-nummer (altid 10 karakterer, da der benyttes landekode f.eks. DK ) eller personens CPR-nummer (altid 10 cifre uden bindestreg f.eks ) Skal være DK:CVR eller DK:CPR CatalogueDeletion/ReceiverParty KatalogModtager 1 Modtageren af kataloget. CatalogueDeletion/ReceiverParty/Endpo intid CatalogueDeletion/ReceiverParty/Endpo CatalogueDeletion/ReceiverParty/Endpo CatalogueDeletion/ReceiverParty/PartyI dentification CatalogueDeletion/ReceiverParty/PartyI dentification/id CatalogueDeletion/ReceiverParty/PartyI CatalogueDeletion/ReceiverParty/PartyI CatalogueDeletion/ReceiverParty/Party Name CatalogueDeletion/ReceiverParty/Party Name/Name CatalogueDeletion/ReceiverParty/PartyL egalentity CatalogueDeletion/ProviderParty/PartyL egalentity/companyid CatalogueDeletion/ProviderParty/PartyL EndePunktID 0..1 Modtagerens elektroniske adresse som den er registreret i f.eks. VANS-netværket. En part skal have et EndpointID for at denne kan udveksle elektroniske dokumenter. Typen af ID angives i attributten schemedatauri jf. nedenfor. (Se også OIOUBL Guideline EndePunktID (Ref. G22)) schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartIdentifikation 0..n Identifikation af katalogmodtageren ved ID ID 1 ID kan angives ved CVR-nummer, EANnummer, P-nummer, SE-nummer eller anden unik identifikation. I feltet angives CVR numre altid med 10 karakterer da landekoden anvendes f.eks. DK , for EAN numre er det 13 cifre mv. schemeagencyid angives til 9 og er der tale om et DUNS nummer skal værdien angives til 16. For andre ID'er skal attributten ikke være med. I schemeid skal angives hvilket type id der er anvendt. Ved CVR-numre skrives DK:CVR, ved GLN-numre skrives GLN mv. (jf kodeliste) PartNavn 0..n Identifikation af katalogmodtageren ved navn Navn 1 Hvis ikke katalogmodtageren er identificeret ved ID skal denne identificeres ved navn. JuridiskPart 1 En katalogmodtager skal identificeres som en juridisk part. RegistreringsNummer 1 Skriv virksomhedens CVR-nummer (altid 10 karakterer, da der benyttes landekode f.eks. DK ) eller personens CPR-nummer (altid 10 cifre uden bindestreg f.eks ) Skal være DK:CVR eller DK:CPR OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 19

20 2.1 DK-feltnavne og kardinalitet G Bemærk, at CatalogueDeletion filen sletter hele kataloget. Ønskes enkelte varer slettet fra et eksisterende katalog anvendes Catalogue dokumentet. OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 20

21 3. Beskrivelse 3. Beskrivelse I de nedenstående afsnit beskrives anvendelsen af de enkelte katalogdokumenter nærmere, med specielt fokus på, hvordan de enkelte kataloger og varer identificeres i forbindelse med oprettelse og opdatering af kataloger. For beskrivelse af hvilke felter der som minimum skal være udfyldt, for at de enkelte dokumenter kan anvendes, henvises til det foregående afsnit 2 Relevante UBL klasser og elementer. Sidst i afsnittet beskrives brugen af gyldighedsperioder i katalogdokumenterne. 3.1 Anvendelse af Catalogue dokumentet I forbindelse med etablering af et nyt katalog er det kun Catalogue dokumentet der kan anvendes. Catalogue er således det mest fleksible, men også mest omfattende af katalogdokumenterne, da det kan bruget til at etablere et nyt katalog, og efterfølgende kan det bruges til at tilføje, slette eller opdatere enkelte kataloglinjer Identifikation af kataloget Det er centralt, at en leverandør eller katalogudbyder er i stand til unikt at identificere et katalog, således at der ikke er tvivl om, at det er det rigtige katalog der efterfølgende opdateres eller slettes. Et katalog identificeres ved brug af ID, og det er muligt at give kataloget et navn i feltet Name. Sender en katalogudbyder et katalog med et andet ID end det eksisterende katalog, er der således tale om et nyt katalog på et nyt aftalegrundlag, og ikke en opdatering til det eksisterende katalog. UUID er et instans ID, det vil sige at det identificerer dokumentet og ikke kataloget. IssueDate skal indeholde datoen for genereringen af kataloget, mens RevisionDate kan indeholde information om, hvornår kataloget sidst er ændret. <Catalogue> <cbc:id> _cat_01</cbc:id> <cbc:uuid>93jjasdoijasdjfqw9rtowdjwasdjf05</cbc:uuid> <cbc:name>vin</cbc:name> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> <cbc:revisiondate> </cbc:revisiondate> <cbc:note>vineksperten A/S kan levere indpakkede vine til gavebrug i alle størrelser</cbc:note> <cbc:description>vinkatalog fra Vineksperten A/S</cbc:Description> <cbc:versionid>11.1</cbc:versionid> <cbc:previousversionid>11.0</cbc:previousversionid> </Catalogue> Figur 1: Eksempel på identifikation af kataloget Versionering Sammen med ID bruges VersionID til at identificere, hvilken version af kataloget der er tale om. Det anbefales at anvende nedenstående metode til anvendelsen af VersionID. Det første ciffer bruges til at angive fuldstændige katalogopdateringer til et eksisterende katalog f.eks. 1.0, 2.0, 3.0 etc. Kun Catalogue dokumentet kan bruges til en fuldstændig opdatering. En fuldstændig opdatering skal af katalogmodtageren opfattes således, at ikke opdaterede varer kan OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 21

22 3.1 Anvendelse af Catalogue dokumentet slettes fra kataloget. Som hovedregel bør leverandøren dog selv vedligeholde kataloget og slette udgåede varer, og en katalogudbyder bør ikke sende en opdatering, der kan kræve manuel håndtering af katalogmodtageren uden forudgående aftale med denne. Laves der delopdateringer til kataloget, hvor enkelte artikler opdateres, tilføjes eller slettes, benyttes tallene efter punktum f.eks. 1.1, 1.2, 2.1 etc. til at angive versionen. Delopdateringer kan laves både med Catalogue, CataloguePricingUpdate og CatalogueItemSpecificationUpdate. I PreviousVersionID angives den seneste opdatering, altså den version der opdateres fra Identifikation af en vare Ligesom det er vigtigt at kunne identificere kataloget, er det vigtigt at kunne identificere den enkelte artikel eller varelinje i kataloget. En vare i kataloget identificeres ved hjælp af CatalogueLine/ID. Typisk vil kombinationen af et varenummer og et leverandør ID f.eks. CVR-nummer, skabe en unik identifikation af en vare, som kan anvendes ved opdatering af varer i et katalog. Varenumrene defineres for en artikel under Item klassen, som imidlertid ikke findes på CataloguePricingUpdate dokumentet. Det betyder, at katalogafsenderen er nødt til at skabe denne entydige identifikation af en vare der skal opdateres i ID et på CatalogueLine. Det er således leverandørens eller katalogafsenderens ansvar at angive en identifikation af varen i CatalogueLine/ID, så de også efterfølgende kan identificere varen, når den skal opdateres. En mulighed er, at CatalogueLine/ID sammensættes af leverandør ID og varenummer, da de i forening bør være unikke. <cac:catalogueline> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:actioncode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:catalogueactioncode- 1.1">Add</cbc:ActionCode> </cac:catalogueline> Figur 2: Eksempel på identifikation af kataloglinje Selve varen kan identificeres på flere måder. Typisk vil leverandøren bruge sit varenummer, som angives under CatalogueLine/Item/SellersItemIdentification/ID. <cac:item> <cac:sellersitemidentification> <cbc:id> </cbc:id> </cac:sellersitemidentification> </cac:item> Figur 3: Eksempel på identifikation af vare På tilsvarende vis kan producentens varenummer, standardvarenumre etc. angives. Der henvises til OIOUBL Guideline Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger (Ref. G38) for nærmere beskrivelse heraf. Da det er CatalogueLine/ID der identificerer en varer, kan den samme vare (samme SellersItemIdentification/ID) fra den samme leverandør (PartyIdentification/ID) således findes flere gange i det samme katalog, hvilket giver mulighed for at tilknytte bestemte betingelser til varen, f.eks. bestemt pris til bestemt kunde. Denne mulighed må dog ikke benyttes uden forudgående OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 22

23 3.1 Anvendelse af Catalogue dokumentet aftale med modtageren, da det stiller krav til modtagerens varekatalog. Se også OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40). Understøtter katalogmodtageren ikke opdateringsdokumenterne eller dublerede varenumre fra samme leverandør, kan denne ved indlæsning af et katalog vælge at identificere en vare der skal opdateres med leverandør ID (PartyIdentification/ID) og Varenummer (SellersItemidentification/ID), eller CatalogueLine/ID evt. i kombination med PartyIdentification/ID. Understøtter katalogmodtageren CataloguePricingUpdate, skal varens unikhed imidlertid skabes med CatalogueLine/ID evt. i kombination med PartyIdentification/ID Oprettelse af nyt katalog Ved oprettelsen af et nyt katalog angives et unikt ID, og VersionID skal være 1.0. (Se afsnit Catalogue dokumentet for hvilke felter der som minimum skal være udfyldt i dokumentet). Sender en katalogudbyder et nyt katalog som en erstatning for et eksisterende katalog, bør katalogudbyderen forinden sende en CatalogueDeletion, der sletter det gamle katalog. Under CatalogueLine identificeres de kataloglinjer der skal tilføjes med et unikt ID, og alle tildeles ActionCode Add, da der kun er tale om nye varer Opdatering af en kataloglinje Når en vare skal opdateres eller slettes i et eksisterende katalog bruges Catalogue/ID til at identificere det katalog der skal opdateres, og Catalogue/CatalogueLine/ID identificerer den kataloglinje der skal opdateres eller slettes (Se også afsnit 3.1.3). Bemærk, at der ikke som i opdateringsdokumenterne er en klasse med reference til katalogerne (RelatedCatalogueReference). Under hver enkelt CatalogueLine/ID angives i ActionCode hvad der skal ske med den pågældende vare, henholdsvis tilføjes (Add), opdateres (Update) eller slettes (Delete). Ved opdatering af kataloglinjer med Catalogue dokumentet opdateres hele CatalogueLine. Findes der således oplysninger på kataloglinjen som ikke er med i opdateringen, skal de slettes fra kataloget. Det skal også bemærkes, at de oplysninger som findes under CatalogueLine foruden ID, ContractorCustomerParty og SellerSupplierParty kun kan opdateres med Catalogue dokumentet, og således ikke med CataloguePricingUpdate eller CatalogueItemSpecificationUpdate dokumenterne. Det drejer sig f.eks. om bestillingsoplysningerne, gyldighedsperiode etc. 3.2 Anvendelse af CataloguePricingUpdate dokumentet Formålet med et særskilt CataloguePricingUpdate dokument er, at det er en mindre udgave af Catalogue dokumentet, som kan bruges i de tilfælde, hvor der kun skal laves prisændringer i et katalog. CataloguePricingUpdate kataloget identificeres ved ID efter samme princip som Catalogue, beskrevet i afsnit Identifikation af kataloget, og skal således tildeles et unikt ID. I VersionsID angives den version der skal opdateres til. Da der er tale om en delopdatering, bruges cifrene efter punktum f.eks. 1.1 jf. afsnit Versionering. OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 23

24 dokumentet 3.2 Anvendelse af CataloguePricingUpdate De eneste felter der findes i CataloguePricingUpdate dokumentet som ikke findes i Catalogue dokumentet er henholdsvis muligheden for at angive et sprog gældende for hele kataloget i klassen DefaultLanguage samt RelatedCatalogueReference/ID, som bruges til at identificere det katalog der skal opdateres. Sidstnævnte er obligatorisk i opdateringsdokumenterne. <cac:relatedcataloguereference> <cbc:id> _cat_01</cbc:id> </cac:relatedcataloguereference> Den primære forskel mellem Catalogue og CataloguePricingUpdate er på linjeniveau, hvor CataloguePricingUpdateLine er en delmængde af CatalogueLine. ID under CataloguePricingUpdateLine identificerer den kataloglinje der skal opdateres (Se også afsnit 3.1.3). Det er muligt at angive en kunde (ContractorCustomerParty) og en leverandør (SellerSupplierParty) for hvem varen gælder. Denne afgrænsning kan være relevant i forhold til f.eks. portaler og markedspladser. Der henvises til OIOUBL Guideline Parter i kataloger (Ref. G39) for nærmere redegørelse herfor. Endelig findes klassen RequiredItemLocationQuantity hvorunder basisenhed og pris angives. For udfyldelse af felter i relation til hertil henvises til OIOUBL Guideline Pris og mængde i kataloger (Ref. G40). Bemærk, at hele ContractorCustomerParty, SellerSupplierParty og RequiredItemLocationQuantity klasserne overskrives i det eksisterende katalog, når CataloguePricingUpdate indlæses. 3.3 Anvendelse af CatalogueItemSpecificationUpdate dokumentet Formålet med et særskilt CatalogueItemSpecificationUpdate dokument er, at det er en mindre udgave af Catalogue dokumentet, som kan bruges i de tilfælde, hvor der kun skal laves ændringer til varespecifikationen i et katalog. CatalogueItemSpecificationUpdate kataloget identificeres ved ID efter samme princip som Catalogue beskrevet i afsnit Identifikation af kataloget, og skal således tildeles et unikt ID. I VersionsID angives den version der skal opdateres til. Da der er tale om en delopdatering, angives cifrene efter punktum f.eks. 1.1 jf. afsnit Versionering. De eneste felter der findes i CatalogueItemSpecificationUpdate dokumentet (og CataloguePricingUpdate) som ikke findes i Catalogue dokumentet er henholdsvis muligheden for at OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger Version 1.2 Side 24

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter i kataloger UBL 2.0 Parties G39 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Parter i kataloger Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL EndpointID K09 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 15. november 2012 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk Version

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April 2006 First

Læs mere

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2.

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2. 15. september 2017 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 23-06-2015 14:08:49 Side 1

KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 23-06-2015 14:08:49 Side 1 KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 14:08:49 Side 1 Reg.konto Valør Sted Eksp. År Afst. Bilagsarkiv Nr-type Bruttobeløb Nettobeløb Type Status Proj/Udt Posteringstekst 143 145 00-50 200114 030314

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Version 1 1 Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5 April 2007 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER 1 Velkommen til Tricoms leverandørportal Tricoms leverandørportal er en selvbetjeningsportal til dig som leverandør, hvor du gratis kan få adgang til en lang række

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Opdatering af katalogpriser UBL 2.0 CataloguePricingUpdate G07 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

COMCARE Ordre v2.0 oversigt

COMCARE Ordre v2.0 oversigt Feltnavn Tegn Forekomst Bemærkning Eksempel SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014 OIOUBL Kodeliste OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4 11. september 2014 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 1 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Bilag 5 B Rakat e-handel. Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel

Bilag 5 B Rakat e-handel. Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel Bilag 5 B Rakat e-handel Systemspecifikt bilag 5 B Rakat e-handel Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

OIOUBL Guideline Katalog

OIOUBL Guideline Katalog OIOUBL Guideline Katalog OIOUBL Katalog UBL 2.0 Catalogue G03 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Quickguide til. Version 1.2

Quickguide til. Version 1.2 Quickguide til Version 1.2 GS1 Denmark Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø T (+45) 39 27 85 27 F (+45) 39 27 85 10 E glndas@gs1.dk www.glndas.info www.gs1.dk CVR 10629845, EAN-lokationsnummer: 579 000

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Campus faktureringsløsning til Navision Stat Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Navision Stat fakturering 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL - 1-24. August 2015 Katalog og ønsker til leverandører, som leverer katalog i OIOUBL format Der er til Digitaliseringsstyrelsen kommet ønsker til en

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Dato 04-08-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Ingesman Side 2 af 7 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Published under Creative Commons license, attribution 2.0

Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste 23. november 2011 15. december 2011 OIOUBL TaxCategoryID K01 Version 1.2 Published under Creative Coons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

1/7 05709176026016 - DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/7 05709176026016 - DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2015-09-07 Dato for sidste ændring D8260 2015-09-23 10:30:31 Publikationsdato D8355 2015-09-07 Producent identifikation,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

08715035110809 - Kikkoman PRODUKTINFORMATION - ADD. Haugen-Gruppen A/S (5790000859702)

08715035110809 - Kikkoman PRODUKTINFORMATION - ADD. Haugen-Gruppen A/S (5790000859702) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000859702 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-10-20 11:32:53 Publikationsdato D8355 2014-10-03 Producent identifikation,

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180)

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180) ADD Hovedin formation Dataleverandør D8241 5790000000180 - Er produktet genmodificeret Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-04 10:33:52 Publikationsdato D8355 2012-03-27

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Notat Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning og de opdateringer, præciseringer mv. der har været, er det vurderingen, at der er behov

Læs mere

Mix & Match og flerkøb

Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk.

Læs mere