Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger"

Transkript

1 Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Kristian Lyk-Jensen Udviklingschef

2 Kort om SES SES forvalter: ca. 1,1 mio. m2 statsejede kontorejendomme, der udlejes til statsinstitutioner ca. 0,4 mio. m2 private lejemål, der videreudlejes til statsinstitutioner ca. 0,3 mio. m2 kulturejendomme (slotte mv.) Udlejning af kontorejendomme sker efter principper i erhvervslejeloven Markedsbaseret husleje (erhvervsmæglerfastsat) + drift mv. Administrationen af private lejemål centraliseres yderligere i SES 1. november 2009 overgik kompetence til at indgå nye private lejemål med kontorformål Alle eksisterende statslige lejemål med kontorformål overføres til SES i løbet af de næste 1½år

3 Markant skærpet politisk fokus på energibesparelser Bred politisk aftale i februar 2008 om reduktionsmål for Danmark reduktion i bruttoenergiforbrug på2 pct. i 2011 og 4 pct. i 2020 i forhold til 2006, staten skal gå foran Regeringsbeslutning ultimo staten skal reducere forbrug med 10 pct. i 2011 i forhold til 2006 (ex. transport) Staten skal som bygningsejerog bygningsforvalter gåforan med udvikling og fremme af marked for energieffektive produkter

4 Energitilstanden i SES bygninger Opvarmet areal i m Bygninger under huslejeordningen EMO Lejebærende areal i m Private lejemål EMO A B C D E F G Lavt energiforbrug Højt energiforbrug EMO-energimærke 0 A B C D E F G Lavt energiforbrug Højt energiforbrug EMO-energimærke Bemærk: - EMO-mærker foreløbigt kun for ca. ¾ af egne kontorejendomme - EMO-mærker dækker under ½ af private lejemål (ELO for resten)

5 Nyt cirkulære om energibesparelser Gælder for alle statsinstitutioner, trådt i kraft 1. oktober 2009 Hvert ministerområde skal reducere energiforbruget med 10 pct. i 2011 i forhold til 2006 (i kwh) Alle institutioner skal have installeret fjernaflæsning af varme, el og vand Energibesparelsestiltag skal offentliggøres Statslige bygningsejereskal gennemføre alle rentable energitiltag Nye krav til private lejemål

6 SES strategi for energiindsatsen Identifikation af barrierer og muligheder Handlingsplaner for indsats på kort og langt niveau Finansieringsløsninger Nye værktøjer og bedre data Organisation og forretningsprocesser Gennemførelse af energibesparelser EMO-anbefalinger med TBT< 5 år gennemføres i Rentable investeringer i klimaskærm indarbejdes i alle genopretnings-og større vedligeholdelsessager Hurtigt løft af ejendomme med særlig dårlig energitilstand planlægges

7 Nye krav til private lejemål Fra 1. oktober 2009 skal nye private lejemål opfylde minimumskrav Ejendomme opført i 1961 eller tidligere skal have energimærke E eller bedre Ejendomme opført mellem 1961 og 2006 skal have energimærke C eller bedre Ejendomme opført i 2006 eller senere skal have energimærke B eller bedre Ved genforhandling eller forlængelse skal lejemålene opfylde samme krav For alle lejemål skal drift og vedligeholdelse ske påen energieffektiv måde, under hensyntagen til udgifter (=rentable investeringer skal gennemføres) SES vil i dialogen med udlejerne lægge afgørende vægt påat kravene efterleves

8 Baggrund for nye incitamentsmodeller Fordelingen af incitamenter kan være en væsentlig barriere for investeringer selv i meget rentable energitiltag I lejemål, er det ejeren, der ofte bærer omkostninger ved energiinvesteringer, mens lejeren får de økonomiske besparelser ved lavere forbrug Ved nybyggeri, har rådgivere og entreprenører begrænset incitament til optimere bygningens energiforbrug I OPP-projekterer det vanskeligt at sikre, at både den private leverandør og den offentlige bruger har de optimale incitamenter til energieffektivitet under opførelse og byggeri

9 Incitamentsmodel for klimaskærmstiltag i SES-ejendomme Lejer pålægges huslejetillæg på marginaludgiften! til energiinvestering Huslejetillæg afkastkrav på 5 pct. af energiinvestering (PL-regulering) Huslejetillæg løber i 4-8 år (pga. interne statslige regler), herefter markedslejevurdering Eksempel: Ejendom skal genoprettes tag, vinduer mv. skiftes SES-finansieretgenopretningsudgift 6 mio. kr. Muligt at lave rentable energitiltag for 4 mio. kr. (merisolering, energivinduer, solvarme mv.) Estimeret årlig besparelse kr. Lejer betaler huslejetillæg på5 pct. af 4 mio. kr= kr. Frivilligt for lejer (principielt) Baseret på principper i Poyrymodel for mindre investeringer

10 Bedre incitamenter i OPP-kontrakter OPP-udbud af fire nye retsbygninger i lavenergiklasse 2 OPP-leverandørbetaler for bygningsforbrug (varme og bygningsel), bruger for brugerbestemt el-forbrug. Dog dækker bruger pris og varmedagsrisiko Hvis forbrug lavere end aftalt får leverandør gevinst, da energiudgift er mindre end forudsat, mens brugers betaling er den samme Hvis forbrug højere end aftalt får leverandør merudgift, da leverandør ikke bliver kompenseret for højere udgift end forudsat Leverandør skal eftervise, at bygningsforbrug et år efter ibrugtagning svarer til det aftalte energiforbrug, hvis forbrug er mere end 15 pct. over det aftalte, pålægges straf i form af reduceret brugerbetaling Teknisk udfordring at eftervise bygningsforbrug (uafhængig af lejers adfærd) undersøges pt.

11 Incitamentsmodeller for private erhvervslejemål De udviklede modeller er lavetmed henblik påat kunne anvendes i private erhvervslejemål Fordele Udlejer får finansieret forbedring af bygning Lejer får reduceret energiforbrug og typisk bedre indeklima Risikomomenter Vanskeligheder ved at udskille ændret brugeradfærd ift. model med varme som del af husleje især i ældre bygninger Fordeling af pris- og varmegradsrisiko Teknisk kompliceret at håndtere beslutnings-og kontraktmæssigt SES er i dialog med to store private ejendomsadministratorer SES åben for afprøvning af modeller, der sikrer rimelig fordeling af gevinster og omkostninger ved energiinvesteringer

12 Farligt at spå om fremtiden, men Efterspørgslen efter energieffektive kontorlejemål vil stige = Markedsværdien af energimæssigt ringe lejemål vil falde relativt De lovgivningsmæssige krav til energieffektivisering af eksisterende kontorejendomme vil blive skærpet = Øgede omkostninger for udlejer af energimæssigt ringe ejendomme Lejerne vil i større grad forvente aktiv indsats fra udlejer ift. Energibesparelser = Krav om energikompetencer, forbrugsdata, aktiv rådgivning, finansieringsløsninger

13 Værktøj til beregning af rentabilitet SES.DK

14 The penalty system in PPP-projects - Rent Tolerance acceptance + 15 pct. of agreed level Agreed Energy consumption Tolerance limit Energy consumption

15 A model with temporary rent increase Before investment H 0 = Basic rent E 0 = Electricity consumption before investment After investment new temporary rent E 1 = New electricity consumption H 1 = New increased rent K = Rent increase (to cover owners capital-cost) After expiry of temporary rent H 2 = rent, H 2 =H 0 E 1 = New electricity consumption

16 A model with heating costs included in rent Before investment H = Basic rent V 0 = Heating cost before investment After investment heat consumption as expected H + V 0 = New rent V 1 = estimated after-investment heat consumption K = value of energy-savings After investment heat consumption lower than expected V 2 = Actual heat consumption B = Value of lower than expected heat consumption returned to tenant After investment heat consumption higher due to tenant behaviour V 3 = Actual heat consumption M = Tenants extra charge, equal to the value of difference between V 3 and V 1

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere