Søgemodulet i DPSD Introduktion:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søgemodulet i DPSD Introduktion:"

Transkript

1 Søgemodulet i DPSD Introduktion: Dette er en vejledning i at anvende søgemodulet i DPSD. Afsnit 1: viser hvordan man tilgår søgemodulet. Afsnit 2: har karakter af baggrundsviden om adgangsrettigheder til de enkelte sager og kan læses efter behov. Afsnit 3: præsenterer søgemulighederne, herunder opbygning af mere avancerede søgninger med flere søgebetingelser. Afsnit 4: handler om anvendelsesmulighederne for søgeresultatet og hvordan oprettede søgebetingelser kan gemmes som et søgefilter. Afsnit 5: omhandler søgning efter vedhæftede filer til de enkelte sager og søgning efter mapper, der indeholder enkelte sager. Det er muligt at navigere rundt til de forskellige afsnit ved tryk på de forskellige overskrifter i indholdsfortegnelsen. Det samme gælder, når der er henvist til forskellige afsnit i teksten, hvor du kan trykke på afsnitsnummeret for at gå direkte til det pågældende afsnit. Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. ADGANG OG SØGEMODULETS FORSIDE SAGSADGANG SØG I SAGER GRUNDLÆGGENDE SØGNING AVANCERET SØGNING SØGNING PÅ NØGLEORD AD-HOC-SØGNING AT INDSÆTTE EN ENKELT SØGEBETINGELSE Feltnavn Operation Feltværdi AT TILFØJE FLERE SØGEBETINGELSER AT ANVENDE SINE SØGERESULTATER OG GEMME EN SØGNING SOM ET GEMT SØGEFILTER ÅBNING AF SAGER I SØGERESULTAT GEMTE SØGEFILTRE - AT GEMME, HENTE OG SLETTE EN SØGNING AT GEMME EN SØGNING AT HENTE SINE GEMTE SØGEFILTRE AT OPRETTE EN RAPPORT UD FRA ET SØGERESULTAT/ET SØGEFILTER SØGNING EFTER VEDHÆFTEDE FILER ELLER I MAPPER SØG EFTER VEDHÆFTEDE FILER SØG I MAPPER AT OPRETTE EN MAPPE AT REDIGERE EN MAPPE AT SLETTE EN MAPPE AT FREMSØGE EN MAPPE OG SAGER I DEN Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 2

3 1. Adgang og Søgemodulets forside Søgemodulets placering: Knappen til søgemodulet er placeret i hovedmenuen til venstre på skærmen: Søgemodulets forside: 2. Sagsadgang Hvilke sager du kan fremsøge afhænger af, hvilke afdelinger, hospitaler og lokationer du her rettigheder til i DPSD: Sager med status som Åben: Du vil kunne fremsøge sager i følgende tilfælde: Adgang begrundet i dine tildelte rettigheder/adgange i DPSD: Du vil altid kunne fremsøge alle sager, der har hændelsessted i de afdelinger/afsnit, som du har rettigheder til. Sagens Ejer: Når en sag visiteres til dig som sagsbehandler, bliver du ejer af sagen og kan derfor altid se den. Det gælder også selv om sagen ikke har et hændelsessted som du normalt har ret til at se. Rettigheden til at se sagen som sagsejer, forsvinder dog i det øjeblik du overdrager sagen til en anden sagsbehandler eller når du afslutter/lukker sagen. Tildelt adgang: Hvis du tildeles adgang (eller rettigheder) til en sag i en anden afdeling eller sektor i en periode, fordi din afdeling er involveret i sagen, så vil du kunne fremsøge sagen, selv om en anden sagsbehandler er sagsejer. Tildelt en opgave: Hvis du tildeles en opgave, der er forbundet med en sag, så vil du kunne fremsøge sagen og åbne den for at udføre opgaven. Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 3

4 Sager med status som Lukket: Efter en sag er lukket (færdigbehandlet) kan du altid kun se og fremsøge den, hvis sagen har hændelsessted i en afdeling/afsnit som du har rettigheder til som sagsbehandler. Da det er hændelsesstedet, der er afgørende for sagsadgangen kan du ikke se sager, hvor din egen afdeling eller sektor er anført som involveret part. Det gælder uanset om afdelingen/sektoren reelt har en andel i sagen, fordi sagen involverer flere afdelinger eller er sket i en patientovergang (dvs. er tværsektoriel). 3. Søg i sager Der er følgende muligheder for at søge efter sager: Grundlæggende. Avanceret. Ad hoc. Følgende virker ikke: Nøgleord Grundlæggende søgning Søgning på sagsnavn: Er en søgning på den overskrift som sagen er givet. Sagens titel/overskrift: Der kan søges på hele eller dele af sagens titel. Dvs. at enkelte ord som sagens titel indeholder, kan være tilstrækkeligt. Sagsnummer: Der kan søges på hele eller dele af sagsnummeret. Vær dog opmærksom på, at det er muligt at slette et sagsnummer fra overskriften. I så fald kan sagen ikke fremsøges ved indtastning af sagsnummer i dette felt. I stedet må feltet sagsnummer under fanen avanceret søgning anvendes, jf. afs Avanceret søgning Søgning på: Hændelsessted: Søgning på hele eller dele af en afdelings navn, hvor hændelsen er sket, f.eks. "akut" for at finde hændelser sket i "akutafdelingen". Husk dog, at du altid kun kan fremsøge sager, der er sket i de afdelinger/afsnit du har rettigheder til. Hændelsesdato: Her kan du fremsøge alle hændelser, som er sket på en bestemt dato eller indenfor en bestemt tidsperiode. Periodesøgning: Periodens startdato og slutdato indsættes i felterne. Bestemt dato: Datoen indsættes i det højre felt, dvs. slutdatofeltet. Sagsnummer: Skriv sagens nummer og tryk søg. Sagsstatus: Vælg mellem: oprettet: Sager, der lige er indrapporteret og ligger under fanen Indbakke hos initialmodtager. accepteret: Sager, der er visiteret til en sagsbehandler og ligger under fanen Mine sager, men endnu ikke har været åbnet af sagsbehandleren. afvist: Sager, der er afvist og ligger under fanen Slettede/afviste sager. lukket: Sager, der er afsluttet og indsendt til Patientombuddet og som derfor befinder sig under fanen Lukkede sager. slettet: Sager der er slettet og ligger under fanen Slettede/afviste sager. åben: Sager under fanen Mine sager, hvor sagsbehandlingen er påbegyndt. Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 4

5 videresendt: Sager, der er videresendt fra anden lokation, hvis sagen er rapporteret til det forkerte hændelsessted og senere overdrages. Det er sager der ligger under fanen Indbakke hos initialmodtager. Alvorlighed: Her kan du fremsøge sager efter deres alvorlighedsgrad, f.eks. alle moderate sager. Sagsejernavn: Her kan du fremsøge alle de sager som en sagsbehandler er ejer af. Bemærk imidlertid: At lukkede sager ikke længere har en sagsejer. Derfor kan lukkede sager ikke fremsøges via sagsejernavn. At du kun får et resultat ved at søge på sagsbehandler, hvis du har rettigheder til at se sager i den pågældende afdeling/afsnit som sagsbehandleren er ansat i. Lokation: Søgning på f.eks. offentlige sygehuse, praktiserende læger, præhospital og ambulancer eller hjemmeplejen i kommunerne. Er ikke så relevant, hvis du kun har adgang til hændelser, der altid rapporteres til samme lokationstype. Det gælder f.eks. hvis du arbejder på et hospital, da lokationen i så fald altid vil være offentlige sygehuse Opret dato: Her kan du fremsøge alle hændelser, som er rapporteret på en bestemt dato eller indenfor en bestemt tidsperiode. Periodesøgning: Periodens startdato og slutdato indsættes i felterne. Bestemt dato: Datoen indsættes i det højre felt, dvs. slutdatofeltet Søgning på Nøgleord Søgning på nøgleord kan ikke anvendes Ad-hoc-søgning Her kan du søge ved at vælge mellem alle variable i DPSD. De kaldes feltnavne. Feltnavn vælges fra en liste og kombineres med en Operation og en Feltværdi, hvorved der fremkommer en søgebetingelse. På baggrund heraf kan der gennemføres en forholdsvist simpel søgning, eller søgebetingelserne kan kombineres på kryds og tværs til mere avancerede søgninger. Næsten alt hvad der findes på sagsbehandlerblanketten kan der vises data om. Det kræver blot, at du ved, hvad feltnavnet hedder. Desuden kan søgefiltre lavet under ad hoc-søgningen gemmes og genbruges, når der laves dataudtræk i rapportcenteret af DPSD. Hvis du f.eks. har adgang til flere afdelinger og afsnit i DPSD, kan det derfor være nyttigt at lave et søgefilter for hver afdeling/afsnit, som du altid kan bruge til at lave dataudtræk med, jf. afs At indsætte en enkelt søgebetingelse Lav en søgebetingelse ved at vælge et feltnavn, en operation og en feltværdi som f.eks. her, hvor alvorlighed er valgt og at denne skal være lig med feltværdien moderat, hvorved kun alle hændelser med alvorlighedsgraden moderat fremkommer ved søgningen: Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 5

6 Feltnavn 1. Vælg et feltnavn ved at klikke på feltet. 2. Skriv de første 3-5 bogstaver af det navn du ønsker at finde eller scroll ned i listen for at søge efter et navn. 3. Brug evt. piletasterne for at navigere rundt i listen og tast [Enter] eller museklik for at vælge ønskede feltnavn Operation Dernæst vælges en operation. Der kan indsættes forskellige operationer afhængig af hvilken type feltnavn det drejer sig om: Lig med Er nuværende brugerens Ikke lig med Er tom Større end Er ikke tom Større eller lig med Er Mindre end Er ikke Mindre eller lig med Er efter Indeholder Er på eller efter Indeholder ikke Er før Er en af Er på eller før Er ikke en af Lig med Benyttes, hvis du ønsker at finde alle sager med en præcis feltværdi, f.eks. Alvorlighed Lig med Moderat. Hvis du søger i et fritekstfelt som f.eks. hændelsesbeskrivelsen kan denne operation ikke anvendes. Lig med kan også kun anvendes, i forhold til f.eks. søgninger på afdeling, hvis du angiver hele afdelingsnavnet, da operationen indikerer, at du skriver alt det, der står i feltet på sagsbehandlerblanketten. I eksemplet herunder skal du således angive ortopædkirurgisk afdeling for at sagen kommer med i din søgning, hvis du anvender lig med. Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 6

7 Ikke lig med Bruges hvis du ønsker at angive, at en bestemt betingelse ikke må være opfyldt, f.eks. hvis man ikke vil medtage afviste eller slettede sager i sin søgning: Er før eller efter Benyttes, hvis du f.eks. ønsker at finde alle sager med hændelsesdato før d. 1. januar 2019 Indeholder Benyttes, hvis du skal lave en fritekstsøgning, f.eks. på ord indeholdt i en overskrift eller hændelsesbeskrivelse. I så fald vil alle hændelser, hvor angivet feltværdi indgår i hændelsens overskrift komme med i din søgning: Er en af eller Er ikke en af Benyttes, hvis du søger efter flere feltværdier indenfor samme feltnavn. F.eks. hvis du vil søge efter hændelser, der enten har DPSD hovedgruppen Behandling og Pleje, Infektioner eller Patientidentifikation Feltværdi Valgmulighederne i feltværdi afhænger af, hvad der er indsat som feltnavn: Lister Indsætter du feltnavne, som har en liste tilknyttet som f.eks. Alvorlighed, gives der som feltværdi mulighed for at vælge mellem de forskellige alvorlighedsgrader via en liste. Tekstfelter Indsætter du et feltnavn som er et tekstfelt f.eks. overskrift, hændelsessted eller hændelsesbeskrivelse, skal du skrive søgeordet manuelt i feltværdi. Her anbefales det ofte at anvende Indeholde/Indeholder ikke. Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 7

8 Datofelter Indsætter du et feltnavn, som er et datofelt, kommer der en kalender frem i feltværdi, hvor du kan klikke på pågældende dato At tilføje flere søgebetingelser Det er muligt at indsætte flere søgebetingelser i en søgning. Dette gøres ved at klikke på pilen ud fra en linje/gruppe. Tilføjer ny tom linje nedenfor eksisterende linje, hvor du kan opsætte en ny betingelse. Som default forbinder den de to linjer med OG udtryk. Dette kan ændres ved at klikke på den lille pil ud fra OG. Det kan angives, at både den ene OG den anden søgebetingelse skal være opfyldt for søgeresultatet. F.eks. at en sag både skal have alvorlighedsgraden moderat og have hændelsesdato før d. 1/ Det kan angives, at enten den ene eller den anden søgebetingelse skal være opfyldt for søgeresultatet. F.eks. at en sag enten skal have alvorligheden moderat eller have hændelsesdato før d. 1/ Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 8

9 Avanceret søgebetinge lser Der kan tilføjes mere end 2 søgebetingelser, hvor alle søgekriterier skal være opfyldt på samme tid for at en sag kommer med i søgningen, når funktionen OG benyttes. Tilsvarende kan der indsættes 2 eller flere søgebetingelser i en søgning, hvor det kun er ét af flere kriterier, der skal være opfyldt, når funktionen ELLER benyttes. En søgning bør ikke blive for kompliceret i sin konstruktion, da det kan betyde, at systemet ikke kan håndtere søgningen og laver fejlmeldinger. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at begrænse antallet af klammer således, at 3 eller flere OG/ELLER-betingelser tilføjes den samme OG/ELLER-klamme, hvor det er muligt. Dette gør du ved at klikke på Ny linje når du skal tilføje en ny betingelse, i stedet for at klikke på OG eller ELLER. Se den korrekte og den forkerte måde vist herunder. Korrekt måde: Eksempel på 1 klamme med 3 søgebetingelser: Forkert måde: Eksempel på 2 klammer, hvor alle 3 søgebetingelser kunne have været tilføjet i 1 klamme Avanceret søgebetinge lser Det kan i nogle tilfælde være relevant at lave mere avancerede søgninger, f.eks. hvis du kun ønsker at se sager fra en enkelt eller nogle få af de afdelinger eller afsnit som du har rettigheder til at se. Problemet med sortering opstår f.eks. for risikomanagers på sygehusniveau eller i kommunen, der kan se sager fra mange afdelinger. Lokale sagsbehandlere fra store afdelinger kan dog muligvis også opleve et behov for sortering af sagerne ved at lave søgninger på et enkelt afsnit ad gangen. Det gælder særligt, hvis man har brug for at vise en afdeling/afsnit sine egne UTH'er med jævne mellemrum uden at de sammenblandes med andre afdelingers UTH'er. Eksempel Risikomanager/initialmodtager ved Hospitalsenheden Vest ønsker at inkludere alle sager fra alle afsnit i kirurgisk afdeling, men samtidig ønsker at frasortere sager fra alle andre afdelinger i Hospitalsenheden Vest. Hvis du kommer til at indsætte en forkert søgelinje så fortvivl ikke. Det er muligt at slette enkelte linjer eller en hel klamme i en søgning i stedet for at starte forfra. Men det er naturligvis også muligt at slette hele søgningen, hvis du ønsker at starte forfra ved at klikke på Ryd søgeudtryk. 1. Klik på pilen ud fra den linje/gruppe du ønsker at slette 2. Klik på Slet linje eller Slet gruppe Duplikerer den eksisterende linje eller gruppe. 1. Klik på pilen ud fra den linje/gruppe du ønsker at duplikere 2. Klik op Dupliker linje/gruppe Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 9

10 Ændre søgebetinge lse Drag and drop Det er muligt at ændre enkelte linjer i en søgebetingelse i stedet for at slette og starte forfra. 1. Klik på det feltnavn, operation eller feltværdi du ønsker at ændre 2. En liste med valgmuligheder kommer frem, som du kan ændre feltet til Det er muligt at trække og slippe linjer og grupper i en søgebetingelse, for at ændre deres placering i et søgeudtryk. 1. Hold musen nede på den linje/gruppe du ønsker at flytte. Der kommer nu en blå markering omkring linjen/gruppen 2. Træk linjen/gruppen hen hvor du ønsker og slip derefter musen Man kan kopiere søgeudtryk og sætte det ind i en anden rapport. 1. Klik på Kopiér i det søgeudtryk du ønsker at kopiere 2. Gå hen i en anden rapport eller ad-hoc søgning, hvor du ønsker at sætte det kopierede udtryk ind. 3. Klik på Sæt ind 4. At anvende sine søgeresultater og gemme en søgning som et Gemt Søgefilter Alle sager inkluderet i et søgeresultat kan åbnes individuelt, herunder som résume, jf. afs En søgebetingelse kan gemmes som et søgefilter, som kan hentes frem efter behov, jf. afs Søgebetingelserne kan anvendes til oprettelse af en rapport i Rapportmodulet, jf. afs Åbning af sager i søgeresultat Når alle søgebetingelser er fastlagt og du har trykket på Søg, så kan de fremsøgte sager åbnes almindeligt eller som resumé: 1. Hvis du vil åbne sagen kan du klikke direkte på overskriften eller sagsnummeret 2. Hvis du vil åbne resuméet skal du markere den sag du ønsker at vise resumé for. 3. Klik på Vis resumé Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 10

11 4.2. Gemte Søgefiltre - At gemme, hente og slette en søgning At gemme en søgning Det er muligt at gemme sin søgning til senere brug som et Gemt søgefilter. Søgningen kan i så fald hentes frem efter behov. En søgning kan gemmes uanset om den er gennemført under fanen: Grundlæggende, Avanceret eller som en Ad hoc-søgning: 1. Opret din søgning med alle de ønskede søgebetingelser, jf. afs Gennemfør søgningen ved tryk på Søg. 3. Herefter dukker knappen Gem op. Klik på Gem Giv din søgning et navn og klik OK At hente sine Gemte Søgefiltre 1. Når du næste gang skal foretage samme søgning vælges søgefilteret fra listen over Gemte søgefiltre via pilen. 2. Klik på Hent. 3. Klik på Søg. 4. Du kan dog også finde og åbne dine gemte søgefiltre via menuen i øverste højre hjørne, som kan tilgås fra et hvilket som helst skærmbillede i søgemodulet. a. Find og markér det søgefilter du ønsker at åbne. b. Tryk på Udfør. (Her er det ikke nødvendigt at trykke søg, fordi søgningen udføres samtidigt med, at den hentes frem.) 1 Hvis du har foretaget andre søgninger under samme session/log-in, så vil Gem-knappen være synlig på skærmen, når du indsætter nye søgebetingelser. Men husk altid at gennemføre søgningen ved tryk på Søge-knappen inden du gemmer, da systemet ellers gemmer den foregående søgning og ikke de nye søgebetingelser. Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 11

12 c. Hvis du vil slette et søgefilter kan du markere det ønskede søgefilter og klikke Slet a 4b 4c 4.3. At oprette en rapport ud fra et søgeresultat/et søgefilter Når du har oprettet og gennemført en søgning, kan du, ved at trykke på Rapport, overføre søgebetingelserne til rapportmodulets betingelser-sektion i rapporteditoren. På baggrund heraf kan der umiddelbart oprettes en simpel listerapport ved tryk på Udfør rapport. Anvendelse af andre rapporttyper kræver imidlertid, at der gives flere oplysninger under de andre sektioner. Desuden er de autogenererede felter i den simple listerapport sjældent brugbare, da rapporten medtager ret mange felter. Derfor anbefales det ikke umiddelbart at opstarte sin rapport direkte fra søgemodulet. Du kan dog stadig anvende dine gemte søgefiltre i andre rapportskabeloner som du laver fra bunden af i rapporteditoren. Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 12

13 5. Søgning efter vedhæftede filer eller i mapper Det er muligt at fremsøge filer, der er vedhæftet en sag direkte via søgemodulet selv om det nok sjældent er den vej man vil vælge for at finde en vedhæftet fil. En anden mulighed er at oprette mapper som man kan gruppere sine sager i. Disse muligheder er placeret i øverste højre hjørne af skærmen i søgemodulet: 5.1. Søg efter vedhæftede filer Søgemuligheder: 1. Filnavn: Søgning på filens navn. Står i listen som sagsnavn 2. Vedhæftet fils titel: Er den titel som filen er givet i forbindelse med, at den er vedhæftet sagen. 3. Type: Der kan vælges mellem: bilag, baggrundsmateriale, beslutningsnotater, analyseresultat eller dokumentation. 4. Dato: Søgning på en dato eller periode. Bemærk, at der søges efter det tidspunkt, hvor filen er vedhæftet sagen. 5. Anvendelse af søgeresultat: Det er muligt at åbne sager som en vedhæftet fil er knyttet til, eller hente vedhæftede filer, som fremkommer ved søgningen. Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 13

14 Søg i mapper Det er muligt at oprette mapper som du kan organisere dine sager i, når du gennemfører sagsbehandlingen. Ved at søge i disse mapper kan du finde de sager frem som du har lagt i mappen. En mappe kan oprettes, redigeres og slettes i søgemodulet, men en sag kan kun tilføjes en mappe, når du har den pågældende sag åben. Desuden kan du oprette en ny mappe til en sag, mens du har sagen åben. I det følgende vil de funktioner, som findes i søgemodulet blive gennemgået At oprette en mappe 1. Tryk på Opret Mappe. 2. Giv den nye mappe et mappenavn og beskriv evt. hvilke sager du tænker, at mappen skal indeholde i feltet Beskrivelse. 3. Tag stilling til om mappen skal være offentligt tilgængelig eller om det alene er dig selv, der skal kunne se og anvende mappen ved at vælge mellem Sandt eller Falsk. Som udgangspunkt bør mappen være privat (vælg Falsk), da mængden af mapper som kan ses af alle i hele Danmark allerede er enorm. 4. Tryk på OK. 5. Se at mappen oprettes og lægger sig under Resultater. Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 14

15 At redigere en mappe For at redigere en mappes navn eller beskrivelse eller ændre mappens status som offentlig eller privat trykkes på Redigér mappe: At slette en mappe For at slette en mappe trykkes på Slet mappe og ønsket bekræftes ved tryk på OK: At fremsøge en mappe og sager i den 1. Det er muligt at indsætte et eller flere af følgende søgekriterier: a. Mappe navn indeholder: Skriv mappens navn eller dele af mappenavnet. b. Sagsnavn: Skriv hele eller en del af titlen/overskriften på en af de sager, der ligger i mappen. c. Mappen indeholder sag: Skriv et eller flere sagsnumre som mappen indeholder adskilt af komma. 2. Tryk på Søg til højre i skærmbilledet. 3. Se, at der kommer et resultat bestående af de mapper, som opfylder søgekriterierne. For at se mappens indhold trykkes på + i kolonnen sager. 4. Man kan åbne eller få vist et resumé af en sag i en mappe ved at markere sagen i den åbne mappe og trykke på Åben eller Vis resumé. Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 15

16 Søgemodulet i DPSD, Version 3, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 16

Søgemodulet i DPSD2 Introduktion:

Søgemodulet i DPSD2 Introduktion: Søgemodulet i DPSD2 Introduktion: Dette dokument indeholder en vejledning i at anvende søgemodulet i DPSD2. Afsnit 1: viser hvordan man tilgår søgemodulet. Afsnit 2: har karakter af baggrundsviden om adgangsrettigheder

Læs mere

Søge- og Rapportmodul i DPSD2

Søge- og Rapportmodul i DPSD2 Kontakt Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8702 Mob. +45 30463676 Mail: Anna.Marie.Fink@vest.rm.dk Jeanette Henriksen Kvalitetskonsulent Tel. +45 7843 8704 (lokalt 38 704) Mob. +45 3046 3677

Læs mere

Rapportcenteret i DPSD2

Rapportcenteret i DPSD2 Rapportcenteret i DPSD2 Introduktion: Dette dokument indeholder en vejledning i at anvende Rapportcenteret i DPSD2. Afsnit 1: Vejledningen indledes i afsnit 1 med en introduktion til de arbejdsredskaber,

Læs mere

Vejledning i elektronisk sagsbehandling i DPSD2 Vejledning for sagsbehandlere af utilsigtede hændelser

Vejledning i elektronisk sagsbehandling i DPSD2 Vejledning for sagsbehandlere af utilsigtede hændelser Rammekontraktbilag K Vejledning i elektronisk sagsbehandling i DPSD2 Vejledning for sagsbehandlere af utilsigtede hændelser SAMMMEN.. KAN VI BLIVE BEDRE! TVÆRSEKTORIELT NETVÆRK KLYNGE MIDT Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Arbejdsmiljøsystemet (AMS) Kvik vejledning for Har du flyttet dig i dag

Arbejdsmiljøsystemet (AMS) Kvik vejledning for Har du flyttet dig i dag Arbejdsmiljøsystemet (AMS) Kvik vejledning for Har du flyttet dig i dag Opret en sag Opret en handlingsplan Tilknyt sager til handlingsplan Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 01.05.2011 Version 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

For at anvende SAID, skal man registrere sig som bruger. Man oprettes under en eller flere af følgende kategorier:

For at anvende SAID, skal man registrere sig som bruger. Man oprettes under en eller flere af følgende kategorier: SAID Brugerguide SAID databaserne findes på websiden www.said-info.dk Inden brug af SAID-databasen anbefales det at læse kvalitetssikringskrav for SAID-sager på linket i bunden af startsiden. Tryk på linket

Læs mere

Herning Bibliotekernes Helpdesk

Herning Bibliotekernes Helpdesk Vejledning Herning Bibliotekernes Helpdesk Maj 2017 Side 1 af 21 Indhold Oprette dig som bruger... 3 Logge ind... 7 Oprette en sag... 9 Se liste over sager... 15 Tilføj information til en sag... 16 Yderligere

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0 22. januar 2015 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en ny formular... 4 Skjult

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Opsætning af rapporter

Opsætning af rapporter Opsætning af rapporter Rev. 09-03-2016 Rapporter findes under Kampagnestyring > Rapporter og diagrammer. Klik på Tilføj rapport for at oprette en ny rapport. Det er muligt at trække rapporter på mange

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Se ansøgning... 10 Trin-for-trin vejledning til at

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

Introduktion til Indholdsredigering

Introduktion til Indholdsredigering Sitecore Foundry 4.0 Introduktion til Indholdsredigering 18. oktober 2013 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Serviceportalen

Vejledning til Serviceportalen Vejledning til Serviceportalen Indholdsfortegnelse Opret dig som bruger... 2 Åbn Serviceportalen... 5 Forside... 5 Vidensbase... 5 Opret sag... 7 Se oprettede sager... 10 Tilføjelse til allerede oprettet

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.3 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rollecenter... 4 Oprettelse af sag... 6 Sagsguiden... 6 Trin 1 - sagsoplysninger... 7 Trin 2 Vælg klient(er)... 7 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

KLARMELD EKSTRAARBEJDE TIL AFREGNING

KLARMELD EKSTRAARBEJDE TIL AFREGNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. april 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD EKSTRAARBEJDE TIL AFREGNING ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Fællessekretariatet E-mail: fagligkvalitet@rm.dk Version 1.1 Senest redigeret:

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. april 2016 Version 1.3 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 AFGIV TILBUD ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Introduktion til redigeringsfaciliteterne 11. august 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri...

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... 3 Opret oversigtsside... 4 Opret element i række... 5

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Nexus - EOJ. FSIII Metoden EOJ vejledning

Nexus - EOJ. FSIII Metoden EOJ vejledning Nexus - EOJ FSIII Metoden EOJ vejledning December 2018 Opgave 1 Opret Borger Opret borger Gå i borgervisning tryk på borgervisningen alle åbne forløb Opret borger med CPR Vælg opret borger med CPR Vælg

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Søgeformularen i UVvej

Søgeformularen i UVvej Søgeformularen i UVvej Meget af arbejdet i UVvej starter med en søgning. Det er derfor vigtigt at kende til denne funktion i programmet. Søgefunktionen åbnes ved at trykke på F6. Herefter kommer søgeformularen

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N ScanPas ScanPas Brugervejledning Version 1.1 23. september 2010 Indhold Symboler i denne vejledning... 2 Oversigt over funktionstaster...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk Miniguide for redaktører Miniguide for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 1 INDHOLD Hjemmesider i Umbraco... 2 1. Kom i gang med Umbraco... 2 1.1 Login... 2 1.2. Når du arbejder på siden, inden den er udgivet...

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt.

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere