OPRET OG IGANGSÆT JOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPRET OG IGANGSÆT JOB"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen Hedehusene EAN Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 3 OPRET NYT JOB... 4 OPRET JOB (VIA INDRAPPORTERING)... 5 OPRET NYT JOB... 6 Indtast oplysninger... 6 Tilknyt dokumenter... 8 Slet / rediger dokumenter... 9 Skift status... 9 Opdater jobbet...10 KLON JOB...11 Søg og vælg job...11 Klon job...12 Opdater jobbet...12 REDIGÉR JOB...13 Søg og vælg job...13 Rediger oplysninger...14 Opdater...14 Tilknyt dokumenter...14 ANNULLÉR JOB...15 Søg og vælg job...15 Skift status...16 Opdater...17 IGANGSÆT JOB...18 Søg og vælg job...18 Tjek oplysninger...19 Planlæg mængder...20 Forpligtelse...21 Skift status...22 Opdater af 22

3 INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet med det formål at beskrive de processer, som skal gennemgås i arbejdet med at oprette, klone og igangsætte et job. Opret nyt job Klon job Rediger job Annuller job Igangsæt job Øverst på alle sider, inklusiv denne, er ovenstående figur vist, med det formål at illustrere hvilket emne den pågældende side beskriver (blå baggrundsfarve i modsætning til grå). Hver fase opdeles i underfaser for at give et overblik over de trin, som skal gennemgås for at fuldføre den pågældende fase. 3 af 22

4 OPRET NYT JOB De aktiviteter, der skal udføres under en driftsentreprise oprettes som job på entreprisen. Job kan oprettes direkte fra en Indrapportering eller som Nyt job. Oprettes jobbet på grundlag af en indrapportering, kan det kun oprettes på de entrepriser, der indeholder arbejdskategorier, som modsvarer indrapporteringens observationskategori(er). Oprettelsen af jobbet foregår som beskrevet for Nyt job, bortset fra, at visse oplysninger er overført fra indrapporteringen (bl.a. detaljerne i markerede observationskategorier). Proceduren for både at oprette et nyt job via en indrapportering samt et nyt job uden en indrapportering er illustreret på figurerne herunder: Opret nyt job Indtast oplysninger Opdater Tilknyt dokumenter Skift status Opdater 4 af 22

5 OPRET JOB (VIA INDRAPPORTERING) Fremsøg indrapporteringen (hvis indrapporteringen er åben) og naviger via indrapporteringslisten. I indrapporteringslisten udvælges den indrapportering, man ønsker at oprette et job på. Klik på ud for den indrapportering. Herved åbnes skærmbilledet Opdatér indrapportering. Klik på knapperne eller, pil 1. Forskellen på oprettelse af job ved de to muligheder er: : Benyttes, hvis man kender den entreprise, indrapporteringen skal oprettes på og indrapporteringen er foretaget af en person, der er oprettet på den pågældende entreprise. Denne knap kan altså ikke benyttes, hvis indrapportøren (eksempelvis vejmandstilsynet) og aktøren på jobbet, ikke er fra samme organisation. : Benyttes, hvor man skal vælge entreprisen ud fra en liste. Herefter åbnes et vindue med alle de entrepriser, der er adgang til. Den pågældende entreprise vælges fra listen, pil 2. I samme omgang er det nødvendigt at tage stilling til, hvoridt jobbet skal igangsættes af Vejdirektoratet (benævnt VD), eller af En- 5 af 22

6 treprenøren (benævnt E), pil 3. Dette er aftalt i initiativpligtsaftalen mellem VD og den pågældende entreprenør, hvis en sådan forfindes., hvorefter man bliver sendt til- Når kriterierne er udvalgt, scoller man ned til bage til siden Opdatér indrapportering. Nu vil der fremgå et job, med status Kladde, på indrapporteringen, pil 1. Ved at klikke på Job ID (pil 2), kan jobbet åbnes, og det skal hermed udfyldes som fremgangsmåden i efterfølgende kapitel foreskriver. OPRET NYT JOB For at oprette et nyt job navigeres via JobManager Forsiden til Job Job, opret nyt, som vist herunder. INDTAST OPLYSNINGER Vinduet Opret nyt job er nu åbnet og her indtastes de relevante informationer (jf. eventuel initiativpligtsaftale): Vej ID, pil 1 Fra km./m, pil 2 Jobkategori, pil 3 6 af 22

7 Jobtype, pil 4 Undertyp, pil 5 Jobtitel, pil 6 Jobbeskrivelse, pil 7 Entreprise, pil 8 Det anbefales at udfylde alle de informationer, som er til rådighed. Tilknyt oplysninger som beskrivelse, forventet mængde og pris, afmærkningsplaner mm. til jobbet. Jobbet gemmes endeligt ved at klikke på eller. Jobbet er nu oprettet med statustrinnet Kladde. 7 af 22

8 TILKNYT DOKUMENTER Dokumenter tilknyttes jobbet fra siden Opdater job på følgende måde: Vælg for at tilknytte et dokument, se pilen. Bemærk, at der står (0) efter Dokumenter. Dette betyder, at der indtil videre, ikke er tilknyttet dokumenter på jobbet. Herefter åbnes siden Dokumenter. Menuen Gem dokumenter foldes ud ved at vælge + (pil 1). Når menuen er foldet ud, er (pil 2) og (pil 3) tilgængelige. For at tilføje et dokument vælges. For at fremsøge et dokument, vælges og derefter navigeres frem til det dokument, som ønskes vedhæftet, se ovenstående pil. Når dokumentet er valgt, vises dokumentnavnet i den efterfølgende boks. Dette navn kan redigeres direkte på skærmen. Under bemærkninger kan tilføjes en beskrivende tekst vedrørende dokumentet. Gentag dette, indtil alle dokumenter er vedhæftet. Vælg dernæst og de tilføjede dokumenter/billeder bliver vist. Er der vedhæftet billeder ses disse øverst, hvor dokumenter ses nederst i skærmbilledet. 8 af 22

9 SLET / REDIGER DOKUMENTER Det er muligt at slette et vedhæftet dokument. For at slette et dokument vælges, pil 1, hvorefter der åbnes et vindue, til bekræftigelse af sletningen. Det er også muligt at redigere i dokumentoplysningerne ved at vælge, pil 2. Der er her mulighed for at ændre navnet på dokumentet samt redigere eller tilføje bemærkninger. Klik på for at opdatere de eventuelle ændringer eller, hvis ændringerne skal annulleres. Efter opdateringen vises et tal i parantesen på Dokumenter. Tallet indikerer, hvor mange dokumenter, der er tilknyttet jobbet. SKIFT STATUS For at skifte statustrin på jobbet fra Kladde til Oprettet klikkes på skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. i højre side af I dette vindue vælges statustrin Oprettet, pil 1. Klik på eller, pil 2. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status-vinduet og vender tilbage til siden Opdatér job. 9 af 22

10 For at gemme den valgte status, skal jobbet opdateres. OPDATER JOBBET Statusopdateringen gemmes endeligt ved at klikke på eller. Nu er jobbet i statustrin Oprettet 10 af 22

11 KLON JOB Dette afsnit omhandler kloning af jobs, som kan være en fordel, når der skal oprettes flere af samme type job. Proceduren for dette ses herunder: Søg job Vælg job Klon job Rediger klonet job Opdater klonet job SØG OG VÆLG JOB For at klone et job navigeres via JobManager Forsiden til Job Jobliste, som vist herunder: Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives således, at søgningen bliver mere effektiv. Har man kendskab til jobid indtastes dette, pil 1. Klik på Er jobid ikke kendt, anbefales at benytte følgende kriterier som minimum: Under Status vælges statustrin Kladde eller Oprettet, pil 2 Er jobbet et VD eller E-job, pil 3 Entreprisens navn, pil 4 11 af 22

12 Når de ønskede udvælgelseskriterier er tastet ind, klikkes på, En liste der indeholder job med de/det statustrin, der er søgt efter, kommer nu frem. Det er muligt at vælge flere statustrin, ved at holde <Crtl> nede samtidigt med, at der vælges statustrin. I joblisten udvælges det job, der skal klones. Klik på ud for jobbet. Herved åbnes skærmbilledet Opdatér job. KLON JOB Det valgte job kan nu klones ved at vælge. Oplysninger fra det klonede job, er nu tilgængelige på den nye job, herunder også planlagte mængder. Bemærk, at når jobbet Opdateres bliver der genereret et nyt Job-ID nummer. Rediger oplysninger på det klonede job, efter behov. Efterjuster evt. planlagte mængder og strækningen. OPDATER JOBBET Jobbet gemmes ved at klikke på eller. Sidstnævnte har den fordel, at den også lukker redigeringsskærmbilledet. Det klonede job har altid statustrin Kladde, når det er blevet opdateret. 12 af 22

13 REDIGÉR JOB Proceduren for at redigere et job fremgår af nedenstående figur: Søg job Vælg job Rediger oplysninger Opdater Tilknyt dokumenter SØG OG VÆLG JOB For at redigere et job, navigeres via JobManager Forsiden til Job Jobliste, som vist herunder: Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives, således at søgningen bliver mere effektiv. Har man kendskab til jobid. Indtastes dette, pil 1, og man vil herefter kunne klikke på. Er jobid ikke kendt anbefales, at benytte følgende kriterier som minimum: Under Status vælges statustrin Kladde eller Oprettet, pil 2 Er jobbet et VD eller E-job, pil 3 Entreprisens navn, pil 4 13 af 22

14 Når de ønskede udvælgelseskriterier er tastet ind, klikkes på, En liste der indeholder job med det statustrin, der er søgt efter kommer nu frem. I joblisten udvælges det job der skal redigeres. Klik på ud for jobbet. Herved åbnes skærmbilledet Opdatér job. REDIGER OPLYSNINGER Indtast de ønskede ændringer i skærmbilledet Opdater job. OPDATER Jobbet gemmes ved at klikke på eller. Sidstnævnte har den fordel, at den også lukker redigeringsskærmbilledet. TILKNYT DOKUMENTER For at tilknytte dokumenter på et job, refereres der til afsnittet Opret nyt job og underafsnittet. 14 af 22

15 ANNULLÉR JOB Dette afsnit beskriver, hvordan et job kan annulleres i JobManager. Jobbet slettes ikke i JobManager men gemmes med status Annulleret. Det er muligt at oprette et job på grundlag af et annulleret job ved at skifte status til Oprettet. For at et job kan annulleres, skal følgende betingelser være opfyldt: Der må ikke være mængder til afregning. Hvis der er det, skal disse være annullerede. Forpligtigelsen skal være slutleveret. Der er sat hak i slutafregnes. Søg job Vælg job Skift status Opdater job SØG OG VÆLG JOB For at ændre statustrin til Annulleret på et job, navigeres via JobManager Forsiden til Job Jobliste, som vist herunder. 15 af 22

16 Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterierne kan angives, således at søgningen bliver mere effektiv. Har man kendskab til jobid. Indtastes dette, pil 1, og man vil herefter kunne klikke på. Er jobid ikke kendt, anbefales det at benytte følgende kriterier som minimum: Under Status vælges statustrin, pil 2 Er jobbet et VD eller E-job, pil 3 Entreprisens navn, pil 4 Når de ønskede udvælgelseskriterier er tastet ind, klikkes på, pil 5. En liste der indeholder job med det valgte statustrin, kommer nu frem. I joblisten udvælges det job, der skal annulleres. Klik på ud for jobbet. Herved åbnes skærmbilledet Opdatér job. SKIFT STATUS i højre side af skærmbilledet. Vin- For at skifte til statustrin Annulleret klikkes på duet Status åbner herefter. I dette vindue vælges statustrin Annulleret, pil 1. Klik under bemærkning, pil 2, og skriv årsagen til annulleringen. Klik på eller, pil 3. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status-vinduet og vender tilbage til siden Opdatér job. 16 af 22

17 For at gemme den valgte status, skal jobbet opdateres. OPDATER Statusopdateringen gemmes endeligt ved at klikke på eller. Nu er jobbet i statustrin Annulleret. 17 af 22

18 AC IGANGSÆT JOB Proceduren for at igangsætte et job er vist herunder. (jf. initiativpligtsaftalen indgået mellem Entreprenøren og VD). Søg job Vælg job Tjek oplysninger Igangsæt job SØG OG VÆLG JOB Opdater job For at igangsætte et job, navigeres via JobManager Forsiden til Job Jobliste, som vist herunder pil 1. Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives, således at søgningen bliver mere effektiv. Har man kendskab til job ID indtastes dette, pil 1, og man vil herefter kunne klikke på. Er job ID ikke kendt anbefales det, at benytte følgende kriterier som minimum: Under Status vælges statustrin oprettet, pil 2 Er jobbet et VD eller E-job, pil 3 Entreprisens navn, pil 4 18 af 22

19 AC Når de ønskede udvælgelseskriterier er tastet ind, klikkes på, pil 5. En liste der indeholder job med statustrin Oprettet, kommer nu frem. I joblisten udvælges det job, der skal have statustrin Igangsat (E-job). Klik på ud for jobbet. Herved åbnes skærmbilledet Opdatér job. TJEK OPLYSNINGER Det er vigtigt, at kontrollere, at alle oplysningerne er korrekte, inden jobbet igangsættes. Suppler evt. med oplysninger som følger. 1. Er jobbet stedfæstet korrekt? 2. Er Jobtypen og Undertypen korrekte. 3. Er jobbet beskrevet med jobtitel, jobbeskrivelse og kommentar til jobbet (tekst). 4. Er entreprenørens interne reference/-nr angivet. Dette er et tekstfelt. 5. Er afmærkningsplan tilknyttet. 6. I forbindelse med igangsætning af E-jobs tilknyttes jobbet pr. automatik opgavenr. og art-konto ved valg af jobtype/undertype. 19 af 22

20 AC PLANLÆG MÆNGDER Planlæg mængderne på joblinjeniveau ved en af følgende tre måder. 1. Fra TBL: For job, indenfor kontrakten der afregnes som et planlagt job med priser fra tilbudslisten: a. Klik på. Herved anvendes tilbudslistens enhedspriser, og den planlagte mængde på posterne i tilbudslisten nedskrives. Vælg, pil 1. Listen med alle poster bliver herefter tilgængelig. Indtast de mængder, der planlægges anvendt, i hver enkel post i TBL i kolonnen Mængde, pil 2. Vælg herefter, pil 3, og de planlagte mængder bliver tilgængelige på siden Opdater job i sektionen Planlagte mængder. 2. Pris fra TBL:For job der afregnes med priser fra tilbudslisten, men uden at de planlagte mængder nedskrives (ekstra arbejder): a. Klik på. Herved anvendes tilbudslistens enhedspriser, men de planlagte mængder noteres ikke. Indtast de mængder, der planlægges anvendt, i hver enkel post i TBL som beskrevet ovenover. 3. Uden for TBL: For job der afregnes med enhedspriser, der ikke fremgår af tilbudslisten: (både kontrakt- og ekstraarbejder) a. Klik på. Herved åbnes vinduet Planlagt pris uden for prislisten, hvor man kan oprette en supplerende tilbudsliste. Opret posten med navn, enhedspris og antal, der skal afregnes. 20 af 22

21 AC Vælg herefter og den oprettede mængde vil være tilgængelig i sektionen Planlagte mængder på siden Opdater job. Husk at afslutte ved at opdatere siden Opdater job på for at gemme de planlagte mængder. Joblinjer i Planlagte mængder kan slettes igen indtil job er i statustrin Igangsat FORPLIGTELSE Jobbet skal have et forpligtet beløb for at kunne skifte til statustrin Igangsat. TIP: Forpligtelse på job kan kun gennemføres, hvis Udførelsesperioden har en start- og en slutdato. Datoen kan vælges ved at trykke på datoknappen, pil 1, eller ved indtastning direkte i feltet. Klik på for oprettelse af skema til forpligtelse af beløb, når ovenstående er udfyldt. Der oprettes en linje for hver måned i udførelsesperioden og beløb skal fordeles i de måneder, hvor afregning forventes. Der skal som minimum være et beløb pr. år, pil 1. Ved igangsættelse af E-job er Opgavenr. og Art konto defineret under undertyperne, pil 2. Hvis ikke forpligtigelsen skal være synlig på jobbet, fjernes markeringen ud for forpligtigelse synlig Hvis forpligtigelsen ikke er synlig, er det kun Vejdirektoratets folk, som kan se disponeret pris pil 3. Klik på for at gemme de indtastede data. 21 af 22

22 AC SKIFT STATUS i højre side af skærmbilledet. Vin- For at skifte til statustrin Igangsat klikkes på duet Status åbner herefter. I dette vindue vælges statustrin Igangsat, pil 1. Klik på eller, pil 2. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status-vinduet og vender tilbage til siden Opdatér job. For at gemme den valgte status, skal jobbet opdateres. OPDATER Statusopdateringen gemmes endeligt ved at klikke på eller. Nu er jobbet i statustrin Igangsat. 22 af 22

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. september 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB

UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 INDRAPPORTERING INDRAPPORTØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

GODKEND OG AFSTEM JOB

GODKEND OG AFSTEM JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 GODKEND OG AFSTEM JOB ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1.februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DEBITORBOGHOLDEREN Dan næste acontobegæring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF TILBUD ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12.maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING SAP-OPGAVEANSVARLIG Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER, ENTREPRENØR, DEBITORBOGHOLDER, SAP OPGAVEANSVARLIG Guldalderen

Læs mere

U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B

U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B EN TREP RENØR se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør I N DH OLD SFORTEGN E LSE I NTRODUKTI ON......... 4 GODKEND I GANGSÆTTELS

Læs mere

GODKEND OG AFSTEM JOB

GODKEND OG AFSTEM JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. september 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 GODKEND OG AFSTEM JOB ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

JobManager,- Quick Guide

JobManager,- Quick Guide JobManager,- Quick Guide Kom godt i gang og effektivt videre Overblik Vejledning Hjælp Hvad er JobManager? JobManager er Vejdirektoratets entreprisestyringssystem. Det understøtter samarbejdet mellem bestiller/entreprisestyrer

Læs mere

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACXEL INSTALLATIONSGUIDE Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450 Telefon

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten 7244 7422

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten 7244 7422 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7422 STEDFORTRÆDER FOR 2. GODKENDER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE

ACXEL INSTALLATIONSGUIDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2014 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACXEL INSTALLATIONSGUIDE TIL ANLÆGSPROJEKTER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTO DEBITORBOGHOLDEREN Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på. afmeld på sordre med Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Udvælg kontrakt, indkøbsordre, position og opret Service registrering og afmeld på tilbudsliste via leverandørportalen. Anvendelse:

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal Registrering - sordre Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Opret serviceregistrering og afmeld på en sordre. Anvendelse: Ved behov for afmelding af ydelser/arbejder Bemærk: En afmelding på

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt.

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt. Fremsøg opgavetitler Vælg menuen eksamen og opgavetitler Skærmbilledet RE107 søg/opret opgavetitel pr. eksamensaktivitet åbner Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort HåndOffice Spillertrupper og Holdkort Spillertrupper - opret... 3 Tilføj spillere til spillertrup... 6 Tilføj kontaktpersoner til spillertrup... 8 Tilføj hold til spillertrup... 9 Holdkort... 10 Fiktiv

Læs mere

INTRODUKTION TIL JOBMANAGER

INTRODUKTION TIL JOBMANAGER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. januar 2014 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 INTRODUKTION TIL JOBMANAGER VEJDIREKTORATET Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010 Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

BEREDSKABS- OG NØDPLAN FOR JOBMANAGER

BEREDSKABS- OG NØDPLAN FOR JOBMANAGER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 13. marts 2017 13/04164-3 Dorte Billskog Hansen dbh@vd.dk 7244 7024 BEREDSKABS- OG NØDPLAN FOR JOBMANAGER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Hånd@ Dommerafregning

Hånd@ Dommerafregning Hånd@ Dommerafregning Indledning... 3 Gebyr... 3 Funktionsbeskrivelse:... 3 Gebyrskema... 5 Funktionsbeskrivelse:... 5 Finansbilag... 6 Funktionsbeskrivelse:... 6 Finansjournal... 8 Funktionsbeskrivelse:...

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Har du svaret ja til nedenstående spørgsmål får du efterfølgende vist siden/trinnet Aktiviteter,

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere