Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt"

Transkript

1 Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed og nonprofit i Danmark. Omfang, organisation, økonomi og beskæftigelse. Socialforskningsinstituttet. Boje, T., Fridberg, T. og Ibsen, B. (red.) (2006): Den frivillige sektor i Danmark. Omfang og betydning. Socialforskningsinstituttet.

2 Indhold Selvejende institutioner...4 Tabel 1: De selvejende institutioners fordeling på samfundsområder (pct.)...4 Tabel 2: Andelen af de selvejende institutioner, som har fået flere brugere...5 de seneste fem år (pct. andel af institutionerne)...5 Tabel 3: Andel af de selvejende institutioner, som har egne vedtægter,...6 opdelt på institutionskategorier (pct.)...6 Tabel 4: Andel af de selvejende institutioner som afholder generalforsamling, har...7 egen bestyrelse og selv står for regnskab og administration, opdelt på institutions-...7 kategorier (pct.)...7 Tabel 5: Andel af de selvejende institutioner som er medlem af eller tilknyttet en...8 forening eller organisation (pct.)...8 Tabel 6: Indtægternes procentuelle fordeling på indtægtskilder, opdelt på institutionskategorier..9 Tabel 7: Andel af de selvejende institutioner, som...10 har en driftsaftale med kommune eller amt, opdelt...10 på institutionskategorier (pct.)...10 Tabel 8: Andel af de selvejende institutioner, som har tilknytning til og / eller bygger på bestemte værdier, holdninger, ideologier og bevægelser af åndelig, politisk eller samfundsmæssig karakter, opdelt på institutionskategorier (pct.)...11 Tabel 9: Andel af de selvejende institutioner, som entydigt tilslutter...12 sig følgende udsagn: Institutionen er i opposition til dominerende...12 holdninger i samfundet, opdelt på institutionskategorier (pct.)...12 Tabel 10: Andel af de selvejende institutioner, som tilslutter sig følgende...13 udsagn: Det er meget vigtigt for os at overbevise andre om vores ideer,...13 opdelt på institutionskategorier (pct.)...13 Tabel 11: Institutionernes holdning til, om det er institutionens opgave...14 at løse sociale problemer, opdelt på institutionskategorier (pct.) Tabel 12: Andel af de selvejende institutioners...15 bruttoudgifter i seneste regnskabsår, som gik til...15 løn, opdelt på institutionskategorier (gennemsnit...15 for institutionerne)...15 Tabel 13: Antal frivillige i de selvejende institutioner, opdelt på institutionskategorier...16 (pct. andel af institutionerne)...16 Tabel 14: Institutionernes holdning til frivilligt arbejde, opdelt på...17 institutionskategorier (pct.)...17 Tabel 15: De selvejende kultur-, idræts- og fritidsinstitutioners største problemer (pct. andel af institutionerne)...18 Tabel 16: De selvejende skole- og undervisningsinstitutioners største problemer (pct. andel af institutionerne)...19 Tabel 17: De selvejende sociale institutioners største problemer (pct. andel af institutionerne)...20 Tabel 18: De selvejende lokalsamfundsinstitutioners største problemer (pct. andel af institutionerne)

3 De almennyttige fonde...22 Tabel 19: I hvilken kommune har fondene aktiviteter eller uddelinger?...22 Tabel 20: Hvor stor er fondens kapital?...23 Tabel 21: Fondenes samlede indtægter...24 Tabel 22: Hvor mange ansøgninger fik fonden i 2003?...25 Tabel 23: Hvor mange ansøgninger blev imødekommet...26 Tabel 24: Hvor stort var det bevilgede beløb i 2003?...27 Tabel 25: Hvilke mål og aktiviteter tager fondene sigte på?...28 Tabel 26: Fondenes fordeling på antallet af formålskategorier, som mål og aktiviteter falder...29 inden for, opdelt efter fondenes størrelse (pct.)...29 Tabel 27: Hvilke grupper støtter fondene?...30 Tabel 28: Hvornår blev fonden stiftet?...31 Tabel 29: Hvordan er fondene organiseret?...32 Tabel 30: Bestyrelse og frivillige i fondene...33 Tabel 31: Andelen af fondene som har tilknytning til og / eller aktiviteterne bygger på...34 bestemte værdier, holdninger, ideologier og bevægelser af åndelig, politisk eller...34 samfundsmæssig karakter (pct.)...34 Tabel 32: Fondenes syn på forskellige udsagn om hvilken rolle fondene har...35 Tabel 33: Fondenes syn på forskellige udsagn om deres vilkår og måde at fungere på (pct.)

4 Selvejende institutioner Tabel 1: De selvejende institutioners fordeling på samfundsområder (pct.) Registrerede institutioner Besvarede spørgeskemaer Besvarelsesprocent SAMFUNDSOMRÅDER Pct. Pct. Kultur, idræt og fritid i alt , ,8 45 Museer, historiske samlinger mv. 33 5,5 11 4,2 Andre kulturinstitutioner 9 1,5 4 1,5 Idrætshaller og anlæg 68 11, ,1 Anden idrætsinstitution 11 1,8 8 3,1 Fritidsklub og anden fritidsinstitution 17 2,9 5 1,9 Undervisning og skole i alt , ,5 56 Friskole og privat skole 53 8, ,4 Efterskole 36 6,0 22 8,5 Højskole 11 1,8 6 2,3 Anden uddannelsesinstitution 23 3,8 14 5,4 Sundhed og social service i alt , ,7 43 Bolig og lokalsamfund i alt , ,8 33 Forsamlingshuse mv , ,8 Anden lokalsamfundsinstitution 3,5 0 Andre samfundsområder i alt 16 2,6 3 1,2 19 Total

5 Tabel 2: Andelen af de selvejende institutioner, som har fået flere brugere de seneste fem år (pct. andel af institutionerne) INSTITUTIONS- KATEGORIER Har institutionen / skolen fået flere eller færre brugere /elever de seneste fem år? Samme Flere antal Færre Ved brugere brugere brugere ikke Kultur, idræt og fritid 60,0 20,0 20,0,0 60 Undervisning / skole 64,7 27,9 5,9 1,5 68 Sundhed og social hjælp 36,3 53,8 8,8 1,3 80 Lokalsamfund / bolig 40,5 37,8 13,5 8,1 37 Andet 33,3 66,7,0,0 3 Alle institutioner 50,6 36,1 11,2 2,

6 Tabel 3: Andel af de selvejende institutioner, som har egne vedtægter, opdelt på institutionskategorier (pct.) INSTITUTIONS- KATEGORIER Egne vedtægter Standardvedtægter fra landsorganisation eller hovedforening Standardvedtægter fra kommune eller anden offentlig myndighed Kultur, idræt og fritid 93,4 4,9 4,9 61 Undervisning / skole 94,1 11,8 5,9 68 Sundhed og social hjælp 72,0 11,0 22,0 82 Lokalsamfund / bolig 94,9 2, Andet 100,0 66,7 0 3 Alle institutioner 87,0 9,1 9,

7 Tabel 4: Andel af de selvejende institutioner som afholder generalforsamling, har egen bestyrelse og selv står for regnskab og administration, opdelt på institutionskategorier (pct.) INSTITUTIONS- KATEGORIER Égen generalforsamling eller lignende forsamling Egen bestyrelse Eget regnskab Regnskab og administration der varetages af kommunen Kultur, idræt og fritid 77,0 86,9 91,8 6,6 61 Undervisning / skole 76,5 80,9 80,9,0 68 Sundhed og social hjælp 58,5 79,3 79,3 17,1 82 Lokalsamfund / bolig 92,3 92,3 92,3 2,6 39 Andet 33,3 100,0 100,0,0 3 Alle institutioner 72,7 83,8 85,0 7,

8 Tabel 5: Andel af de selvejende institutioner som er medlem af eller tilknyttet en forening eller organisation (pct.) INSTITUTIONS- KATEGORIER (1) En overordnet forening, fællesforening ol. (2) En amtseller regional organisation (3) En landsdækkende organisation Medlem af enten 1, 2 eller 3 Kultur, idræt og fritid 13,1 6,6 21,3 27,9 61 Undervisning / skole 22,1 2,9 57,4 69,1 68 Sundhed og social hjælp 12,2,0 53,7 59,8 82 Lokalsamfund / bolig 7,7 25,6 28,2 51,3 39 Andet,0,0 66,7 66,7 3 Alle institutioner 14,2 6,3 43,1 53,

9 Tabel 6: Indtægternes procentuelle fordeling på indtægtskilder, opdelt på institutionskategorier INSTITUTIONS- KATEGORIER Medlemsog deltager-, og elevbetalinger Arrangementer og udleje af lokaler Gaver, indsamlinger, arv mv. Reklamer sponsering og støtte fra virksomheder Private fonde, støtteforening og hovedorg. Kommune, stat og EU Renter og andre indtægtskilder Kultur, idræt og fritid Undervisning / skole Sundhed og social hjælp < Lokalsamfund / bolig Andet < <1 1 Alle institutioner

10 Tabel 7: Andel af de selvejende institutioner, som har en driftsaftale med kommune eller amt, opdelt på institutionskategorier (pct.) INSTITUTIONS- KATEGORIER Har driftsaftale med kommune eller amt Kultur, idræt og fritid 47,3 55 Undervisning / skole 20,0 65 Sundhed og social hjælp 72,7 77 Lokalsamfund / bolig 21,2 33 Andet 33,3 3 Alle institutioner 44,

11 Tabel 8: Andel af de selvejende institutioner, som har tilknytning til og / eller bygger på bestemte værdier, holdninger, ideologier og bevægelser af åndelig, politisk eller samfundsmæssig karakter, opdelt på institutionskategorier (pct.) INSTITUTIONS- KATEGORIER Ingen særlige værdier Kristne værdier Grundtvigs og Kolds folkeoplysnings- og skoleideer Humanitære værdier Social solidaritet Kultur, idræt og fritid 80,0 2,0 2,0 2,0 6,0 50 Undervisning / skole 24,6 24,6 62,3 27,5 17,4 69 Sundhed og social hjælp 42,5 26,0 4,1 23,3 16,4 73 Lokalsamfund / bolig 75,0,0 6,3,0 6,3 32 Andet 33,3 66,7,0,0,0 3 Alle institutioner 59,8 17,2 21,6 16,3 12,8 227 I denne tabel er kun medtaget de værdier, som fik størst tilslutning. Institutionernes kunne sætte kryds ved flere værdier. 11

12 Tabel 9: Andel af de selvejende institutioner, som entydigt tilslutter sig følgende udsagn: Institutionen er i opposition til dominerende holdninger i samfundet, opdelt på institutionskategorier (pct.) INSTITUTIONS- KATEGORIER Institutionen er i opposition til domineren-de holdninger i samfundet Både / og Institutionen er i overensstemmelse med gængse holdninger i samfundet Kultur, idræt og fritid,0 23,6 76,4 55 Undervisning / skole 3,0 59,1 37,9 66 Sundhed og social hjælp 3,8 36,5 57,7 78 Lokalsamfund / bolig,0 21,5 78,6 28 Andet, ,0 2 Alle institutioner 2,2 38,8 59,0 229 Institutionerne har forholdt sig til følgende spørgsmål: Nedenfor har vi sat en række modstridende udsagn op om institutionens aktiviteter, formål og måde at fungere på. Sæt X ved 1 hvis du er enig i udsagnet til venstre, sæt X ved 5 hvis du er helt enig i udsagnet til højre. Du kan også vælge et tal mellem disse to yderpunkter. I denne tabel er de institutioner, som har sat kryds mellem de to yderpunkter, samlet i svarkategorien både / og 12

13 Tabel 10: Andel af de selvejende institutioner, som tilslutter sig følgende udsagn: Det er meget vigtigt for os at overbevise andre om vores ideer, opdelt på institutionskategorier (pct.) INSTITUTIONS- KATEGORIER Det er ikke vigtigt for os at overbevise andre om vores ideer Både / og Det er meget vigtigt for os at overbevise andre om vores ideer Kultur, idræt og fritid 18,2 47,3 34,5 55 Undervisning / skole 14,9 65,7 19,4 67 Sundhed og social hjælp 15,2 55,6 29,1 79 Lokalsamfund / bolig 20,7 65,5 13,8 29 Andet, ,0 2 Alle institutioner 16,4 57,3 26,3 232 Institutionerne har forholdt sig til følgende spørgsmål: Nedenfor har vi sat en række modstridende udsagn op om institutionens aktiviteter, formål og måde at fungere på. Sæt X ved 1 hvis du er enig i udsagnet til venstre, sæt X ved 5 hvis du er helt enig i udsagnet til højre. Du kan også vælge et tal mellem disse to yderpunkter. I denne tabel er de institutioner, som har sat kryds mellem de to yderpunkter, samlet i svarkategorien både / og 13

14 Tabel 11: Institutionernes holdning til, om det er institutionens opgave at løse sociale problemer, opdelt på institutionskategorier (pct.). INSTITUTIONS- KATEGORIER Institutionen skal medvirke til at løse sociale problemer i samfundet Både / og Det er ikke institutionens opgave at løse sociale problemer Kultur, idræt og fritid 21,8 52,7 25,5 55 Undervisning / skole 23,9 64,3 11,9 67 Sundhed og social hjælp 59,0 32,1 9,0 78 Lokalsamfund / bolig 7,1 28,6 64,3 28 Andet,0 100,0 2 Alle institutioner 33,0 46,5 20,4 230 Institutionerne har forholdt sig til følgende spørgsmål: Nedenfor har vi sat en række modstridende udsagn op om institutionens aktiviteter, formål og måde at fungere på. Sæt X ved 1 hvis du er enig i udsagnet til venstre, sæt X ved 5 hvis du er helt enig i udsagnet til højre. Du kan også vælge et tal mellem disse to yderpunkter. I denne tabel er de institutioner, som har sat kryds mellem de to yderpunkter, samlet i svarkategorien både / og 14

15 Tabel 12: Andel af de selvejende institutioners bruttoudgifter i seneste regnskabsår, som gik til løn, opdelt på institutionskategorier (gennemsnit for institutionerne) INSTITUTIONS- KATEGORIER Lønnens andel af bruttoudgifter Kultur, idræt og fritid Undervisning / skole Sundhed og social hjælp Lokalsamfund / bolig 8 27 Andet 0 2 Alle institutioner

16 Tabel 13: Antal frivillige i de selvejende institutioner, opdelt på institutionskategorier (pct. andel af institutionerne) INSTITUTIONS- KATEGORIER Antal frivillige i institutionen * > 15 Gnmst. antal Gnmst. antal timer pr. institution pr. uge ** Kultur, idræt og fritid 14,5 32,3 29,0 24, Undervisning / skole 13,0 46,4 17,4 23, Sundhed og social hjælp 15,3 44,7 20,0 20, Lokalsamfund / bolig 14,6 22,0 26,8 36, Andet,0 66,7,0 33, Alle institutioner 14,2 38,8 22,3 24, * Institutioner der ikke har opgivet et tal for antal frivillige er sat til 0 frivillige i denne analyse ** Institutioner som ikke har oplyst et skøn over antal timer, de frivillige arbejder om ugen i alt, er sat til 0 timer i denne analyse 16

17 Tabel 14: Institutionernes holdning til frivilligt arbejde, opdelt på institutionskategorier (pct.) INSTITUTIONS- KATEGORIER Det er vigtigt for institutionen at inddrage frivillige i institutionens arbejde Både / og Arbejdet i institutionen bør udelukkende udføres af ansatte (lønnede) Kultur, idræt og fritid 57,1 30,4 12,5 56 Undervisning / skole 28,4 55,3 16,4 67 Sundhed og social hjælp 23,4 46,8 29,9 77 Lokalsamfund / bolig 87,1 12,9,0 31 Andet 100,0 0,0 2 Alle institutioner 42,1 40,3 17,6 233 Institutionerne har forholdt sig til følgende spørgsmål: Nedenfor har vi sat en række modstridende udsagn op om institutionens aktiviteter, formål og måde at fungere på. Sæt X ved 1 hvis du er enig i udsagnet til venstre, sæt X ved 5 hvis du er helt enig i udsagnet til højre. Du kan også vælge et tal mellem disse to yderpunkter. I denne tabel er de institutioner, som har sat kryds mellem de to yderpunkter, samlet i svarkategorien både / og 17

18 Tabel 15: De selvejende kultur-, idræts- og fritidsinstitutioners største problemer (pct. andel af institutionerne) Institutionen er ramt af offentlige nedskæringer Et stort problem Delvist et problem Ikke et problem Ikke relevant / ved ikke 25,9 29,3 36,2 8,6 58 Institutionen har svært ved at skaffe penge fra private fonde, virksomheder eller bidragydere 22,4 24,1 13,8 39,7 58 Institutionen har svært ved at skaffe de nødvendige indtægter til aktiviteterne 15,5 51,7 25,9 6,9 58 Det er svært af få frivillige til bestyrelsen / ledelsen 10,2 33,9 55,9,0 59 Institutionen har svært ved at få lokaler og faciliteter til dens aktiviteter 8,8 12,3 56,1 22,8 57 Det er svært at få folk til at engagere sig i institutionens formål, aktiviteter og udvikling 8,6 41,4 43,1 6,9 58 Det er svært at få frivillige til andre opgaver 8,6 48,3 27,6 15,5 58 Der er for mange regler fra det offentlige, som gør det besværligt for institutionen / skolen 8,5 13,6 69,5 8,5 59 Medierne beskæftiger sig ikke med institutionens aktiviteter 8,5 25,4 52,5 13,6 59 Der er generelt for lille interesse og forståelse i offentligheden for institutionens aktiviteter 6,8 25,4 54,2 13,6 59 Institutionen har svært ved at få nye brugere 5,3 33,3 56,1 5,3 57 Det offentlige stiller i stigende grad krav om, hvordan institutionen skal drives 5,1 13,6 67,8 13,6 59 Institutionen har svært ved at forny sig Institutionen har lille politisk bevågenhed 3,4 31,0 58,6 6,9 58 1,7 22,0 55,9 20,3 59 Offentlige institutioner og aktiviteter er en konkurrent for institutionen 1,7 16,9 62,7 18,

19 Tabel 16: De selvejende skole- og undervisningsinstitutioners største problemer (pct. andel af institutionerne) Et stort problem Delvist et problem Ikke et problem Ikke relevant / ved ikke Det offentlige stiller i stigende grad krav om, hvordan institutionen / skolen skal drives 30,9 44,1 17,6 7,4 68 Der er for mange regler fra det offentlige, som gør det besværligt for institutionen / skolen 29,0 53,6 11,6 5,8 69 Institutionen / skolen er ramt af offentlige nedskæringer 27,9 50,0 16,2 5,9 68 Institutionen / skolen har svært ved at skaffe penge fra private fonde, virksomheder eller bidragydere 22,1 20,6 8,8 48,5 68 Institutionen / skolen har lille politisk bevågenhed 13,4 29,9 37,3 19,4 67 Offentlige institutioner og aktiviteter er en konkurrent for institutionen / skolen 10,1 39,1 36,2 14,5 69 Institutionen / skolen har svært ved at skaffe de nødvendige indtægter til aktiviteterne 8,7 55,1 33,3 2,9 69 Der er generelt for lille interesse og forståelse i offentligheden for institutionens aktiviteter 7,5 28,4 59,7 4,5 67 Institutionen / skolen har svært ved at få lokaler og faciliteter til dens aktiviteter 7,4 16,2 52,9 23,5 68 Institutionen har svært ved at få nye brugere Det er svært af få frivillige til bestyrelsen / ledelsen Institutionen har svært ved at forny sig 5,8 27,5 65,2 1,4 69 5,8 23,2 68,1 2,9 69 2,9 19,1 72,1 5,9 68 Medierne beskæftiger sig ikke med institutionens / skolens aktiviteter 2,9 33,8 55,9 7,4 68 Det er svært at få frivillige til andre opgaver 1,5 32,8 35,8 29,9 67 Det er svært at få folk til at engagere sig i institutionens formål, aktiviteter og udvikling 1,4 40,6 53,6 4,

20 Tabel 17: De selvejende sociale institutioners største problemer (pct. andel af institutionerne) Institutionen er ramt af offentlige nedskæringer Et stort problem Delvist et problem Ikke et problem Ikke relevant / ved ikke 41,0 35,9 19,2 3,8 78 Institutionen har svært ved at skaffe penge fra private fonde, virksomheder eller bidragydere 19,7 23,7 17,1 39,5 76 Institutionen har svært ved at skaffe de nødvendige indtægter til aktiviteterne 16,0 36,0 37,3 10,7 75 Det er svært af få frivillige til bestyrelsen / ledelsen 11,7 31,2 41,6 15,6 77 Institutionen har svært ved at få lokaler og faciliteter til dens aktiviteter 10,5 34,2 39,5 15,8 76 Det er svært at få folk til at engagere sig i institutionens formål, aktiviteter og udvikling 10,3 29,5 46,2 14,1 78 Det er svært at få frivillige til andre opgaver 10,1 25,3 59,5 5,1 79 Der er for mange regler fra det offentlige, som gør det besværligt for institutionen / skolen 7,8 11,7 76,6 3,9 77 Medierne beskæftiger sig ikke med institutionens aktiviteter 5,3 34,2 35,5 25,0 76 Der er generelt for lille interesse og forståelse i offentligheden for institutionens aktiviteter 5,3 35,5 40,8 18,4 76 Institutionen har svært ved at få nye brugere 5,1 37,2 51,3 6,4 78 Det offentlige stiller i stigende grad krav om, hvordan institutionen skal drives 2,6 13,2 64,5 19,7 76 Institutionen har svært ved at forny sig Institutionen har lille politisk bevågenhed 2,6 15,6 59,7 22,1 77 1,3 7,9 65,8 25,0 76 Offentlige institutioner og aktiviteter er en konkurrent for institutionen 1,3 15,8 75,0 7,

21 Tabel 18: De selvejende lokalsamfundsinstitutioners største problemer (pct. andel af institutionerne) Institutionen er ramt af offentlige nedskæringer Et stort problem Delvist et problem Ikke et problem Ikke relevant / ved ikke 26,5 58,8 14,7,0 34 Institutionen har svært ved at skaffe penge fra private fonde, virksomheder eller bidragydere 18,8 34,4 21,9 25,0 32 Institutionen har svært ved at skaffe de nødvendige indtægter til aktiviteterne 12,5 40,6 34,4 12,5 32 Det er svært af få frivillige til bestyrelsen / ledelsen 12,5 59,4 21,9 6,3 32 Institutionen har svært ved at få lokaler og faciliteter til dens aktiviteter 12,1 54,5 30,3 3,0 33 Det er svært at få folk til at engagere sig i institutionens formål, aktiviteter og udvikling 9,4 59,4 25,0 6,3 32 Det er svært at få frivillige til andre opgaver 3,1 18,8 31,3 46,9 32 Der er for mange regler fra det offentlige, som gør det besværligt for institutionen / skolen 3,1 21,9 31,3 43,8 32 Medierne beskæftiger sig ikke med institutionens aktiviteter 3,1 21,9 31,3 43,8 32 Der er generelt for lille interesse og forståelse i offentligheden for institutionens aktiviteter 3,1 25,0 40,6 31,3 32 Institutionen har svært ved at få nye brugere 3,1 34,4 28,1 34,4 32 Det offentlige stiller i stigende grad krav om, hvordan institutionen skal drives,0,0 59,4 40,6 32 Institutionen har svært ved at forny sig Institutionen har lille politisk bevågenhed,0 21,9 34,4 43,8 32,0 32,3 32,3 35,5 31 Offentlige institutioner og aktiviteter er en konkurrent for institutionen,0 22,6 32,3 45,

22 De almennyttige fonde Tabel 19: I hvilken kommune har fondene aktiviteter eller uddelinger? Pct. Pct. Assens kommune 11 7,7 Ringe kommune 5 3,5 Bogense kommune 6 4,2 Rudkøbing kommune 3 2,1 Broby kommune 3 2,1 Ryslinge kommune 4 2,8 Egebjerg kommune 8 5,6 Svendborg kommune 6 4,2 Ejby kommune 8 5,6 Sydlangeland kommune 2 1,4 Faaborg kommune 4 2,8 Søndersø kommune 2 1,4 Glamsbjerg kommune 6 4,2 Tommerup kommune 4 2,8 Gudme kommune 7 4,9 Tranekær kommune 2 1,4 Haarby kommune 4 2,8 Ullerslev kommune 4 2,8 Kerteminde kommune 7 4,9 Vissenbjerg kommune 3 2,1 Langeskov kommune 5 3,5 Ærøskøbing kommune 8 5,6 Marstal kommune 5 3,5 Ørbæk kommune 4 2,8 Middelfart kommune 5 3,5 Årslev kommune 2 1,4 Munkebo kommune 5 3,5 Aarup kommune 3 2,1 Nyborg kommune 5 3,5 Hele Fyns Amt 35 24,6 Nørre Aaby kommune 7 4,9 Kommune udenfor Fyn 5 3,5 Odense kommune 46 32,4 Hele landet 36 25,4 Otterup kommune 6 4,2 Udenfor Danmark 9 6, Fondene kunne sætte flere kryds 22

23 Tabel 20: Hvor stor er fondens kapital? Kr. Pct. 0 til , , , og større 37 31,4 Samlede antal svar ,0 Har ikke svaret 28 23

24 Tabel 21: Fondenes samlede indtægter Kr. Pct. Under kr , til kr , kr. og højere 23 20,4 Samlede antal svar ,0 Har ikke svaret 33 24

25 Tabel 22: Hvor mange ansøgninger fik fonden i 2003? Pct. Ingen ansøgninger 26 21,7 1-9 ansøgninger 37 30, ansøgninger 34 28,3 50 og flere ansøgninger 23 19,2 Samlede antal svar ,0 Har ikke svaret 26 25

26 Tabel 23: Hvor mange ansøgninger blev imødekommet Pct. Ingen 25 21,7 1-4 ansøgninger 36 31,3 5-9 ansøgninger 23 20,0 10 eller flere 31 27,0 Samlede antal svar ,0 Har ikke svaret 31 26

27 Tabel 24: Hvor stort var det bevilgede beløb i 2003? Pct. Ikke udbetalt noget i ,5 Mellem 1 og kr ,7 Mellem og kr , kr. og højere 34 27,0 Samlede antal svar ,0 Har ikke svaret 20 27

28 Tabel 25: Hvilke mål og aktiviteter tager fondene sigte på? Pct. Kultur, idræt og fritid 33 23,6 Undervisning og forskning 47 33,6 Sundhed og sygdomsforebyggelse 26 18,6 Social indsats 59 42,1 Miljø og natur 8 5,7 Lokalsamfund og bolig 15 10,7 Politik, jura mv. 1,7 Filantropi mv ,0 Internationale aktiviteter 2 1,4 Religion 2 1,4 Branche, profession og fagligt arbejde 10 7,1 Andet 13 9,3 140 Hver af ovenstående formålskategorier kan opdeles i specifikke mål. Fondene kunne sætte kryds ved flere formål. 28

29 Tabel 26: Fondenes fordeling på antallet af formålskategorier, som mål og aktiviteter falder inden for, opdelt efter fondenes størrelse (pct.) Fondens størrelse (kapital) 0 til og større 1 formålskategori 77,4 85,7 65,4 35,1 2 formålskategorier 16,1 4,8 26,9 29,7 3-6 formålskategorier 6,5 9,5 7,7 35,

30 Tabel 27: Hvilke grupper støtter fondene? Pct. Ingen speciel gruppe 23 16,9 Børn 18 13,2 Unge 48 35,3 Voksne 33 24,3 Ældre 29 21,3 Mænd / drenge 2 1,5 Kvinder / piger 8 5,9 Begge køn 64 47,1 Studerende 37 27,2 Forskere 25 18,4 Kunstnere (forfattere, musikere, malere) 6 4,4 Personer med sygdom eller handicap 12 8,8 Flygtninge og indvandrere 0 0 Personer med sociale problemer 13 9,6 Personer eller husstande fra et bestemt bolig- eller lokalområde 7 5,1 Personer med tilknytning til en bestemt erhvervsvirksomhed 13 9,6 Personer med tilknytning til et bestemt erhverv 15 11,0 Personer med tilknytning til en slægt / familie 14 10,3 Andre 6 4,4 136 (100 pct.) 30

31 Tabel 28: Hvornår blev fonden stiftet? Pct. Før , , , , ,6 Samlede antal svar ,0 Har ikke svaret 27 31

32 Tabel 29: Hvordan er fondene organiseret? Pct. Egne vedtægter ,2 En bestyrelse ,8 Et forretningsudvalg 6 4,3 Et sekretariat 45 32,4 En daglig leder 40 28,8 Et eller flere udvalg, der varetager særlige opgaver 5 3,6 Frivillige medarbejdere udover bestyrelsen 6 4,3 Er fonden tilknyttet En selvejende institution 11 7,5 En forening eller organisation 28 19,2 En erhvervsvirksomhed 13 8,9 Andet 30 20,5 I alt ( = 100 pct.)

33 Tabel 30: Bestyrelse og frivillige i fondene Antal medlemmer af bestyrelsen N= Pct , ,4 6 eller flere 25 14,9 Antal medlemmer i fondenes bestyrelser i gennemsnit 4,7 Kønsfordeling i bestyrelserne Ingen kvinder i bestyrelsen 37,7 Under halvdelen 51,8 Halvdelen eller større andel 10,5 114 Kvinders andel af bestyrelserne gennemsnit for alle fonde 30 Antal frivillige ud over bestyrelsen Ingen ,4 1 9 frivillige 7 4,2 10 eller flere 2 1,4 33

34 Tabel 31: Andelen af fondene som har tilknytning til og / eller aktiviteterne bygger på bestemte værdier, holdninger, ideologier og bevægelser af åndelig, politisk eller samfundsmæssig karakter (pct.) Ingen specielle værdier 84 71,8 Pct. Kristne værdier 7 6,0 Andre religiøse værdier 0 0 Arbejderbevægelse / socialisme 0 0 Liberale / borgerlige værdier 5 4,3 Nationale værdier 2 1,7 International solidaritet 2 1,7 Grønne værdier (miljø, natur) 4 3,4 Folkelig oplysning 3 2,6 Humanitære værdier 13 11,1 Social solidaritet 9 7,7 Andre værdier 9 7,

35 Tabel 32: Fondenes syn på forskellige udsagn om hvilken rolle fondene har 1 Helt enig Helt uenig Fondene har stor betydning i Danmark 33,0 32,0 23,7 3,1 8,2 97 Der burde være flere fonde i Danmark 15,7 11,2 58,4 5, Fondene er et vigtigt middel i ændringer i velfærdssamfundet 6,5 7,6 44,6 20,7 20,7 92 Fonde bør stræbe efter samfundets bedste 34,7 13,7 31,6 9,5 10,5 95 Fondene tager primært sigte på særlige interesser og grupper Det er ikke fondenes opgave at ændre samfundet En af fondenes roller er at udfylde huller i velfærds-samfundet (fx at hjælpe personer med særlige behov) En af fondenes roller er at omfordele økonomiske ressourcer - at støtte mindre bemidlede personer En af fondenes roller er at skabe udvikling og støtte nye ideer og initiativer En af fondenes roller er at støtte forandringer til fordel for et mere retfærdigt samfund En af fondenes roller er at støtte og bevare danske værdier og traditioner En af fondenes roller er at fremme mål og aktiviteter, som markedet og det offentlige ikke tilgodeser godt nok 31,9 36,3 29,7 2, ,6 25,3 17,6 4,4 1, ,9 31,9 23,1 1,1 1, ,8 23,3 33,3 7,8 7, , ,7 6,7 2,2 90 1,1 20,5 43,2 18, ,8 18,9 41,1 14,4 7, ,7 27,5 37,4 5,

36 Tabel 33: Fondenes syn på forskellige udsagn om deres vilkår og måde at fungere på (pct.) 1 Helt enig Helt uenig Fondene har for mange privilegier 0 2,2 31,5 18,5 47,8 92 Fondene bør arbejde mere professionelt 3,4 10,2 53,4 5,7 27,3 88 Fondene bør være mere synlige med en tydeligere profil Der bør stilles krav om et minimum legatsum, som fondene hvert år skal udbetale for at være godkendt som fond 3,3 22,2 46,7 11,1 16, ,2 13, ,4 36,3 91 Fondene bør i højere grad arbejde sammen 6,7 23,3 38,9 12,2 18,9 90 Fondene bør virke selvstændigt og uafhængigt af såvel staten som private virksomheder Private virksomheder og fonde bør arbejde tættere sammen Fondene bør i højere grad arbejde sammen med det offentlige Fondene har (for) lille politisk indflydelse i Danmark Politikere forstår ikke, hvad fondene kan og ikke kan Der er ikke nok forståelse i befolkningen for fondenes betydning 38 18,5 23,9 10,9 8, ,6 21,3 49,4 5, ,5 14,8 45, ,2 88 3,4 9,1 47,7 22, , ,3 10, ,9 21,1 52,2 7,

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er Frivillighedsundersøgelsen Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund oktober 2004 Foreningerne på Fyn Organisationsundersøgelsen I denne rapport kan du læse nogle af de første

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Det mangfoldige foreningsliv i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig / nonprofit organisation? Definition af frivillige, non-profit

Læs mere

Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner

Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store kommunale forventninger til at foreninger

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvilke undersøgelser? Tre spørgeskemaundersøgelser 1. Kommunale forvaltningers samarbejde med civile aktører

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999.

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Folketallets beægelser i Odense Kommune i 1999. Nr. 3 marts 2000 Folketallet steg i løbet af 1999 med 32 personer

Læs mere

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig organisation? Definition af frivillige, non-profit organisationer Organisationer,

Læs mere

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 09.

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 09. Række Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. Division Assens HK U-18 Drenge 2. Division Midtfyns HK U-18 Drenge 2. Division Otterup HK U-18 Drenge 2. Division SUS Nyborg SUS Håndbold, Nyborg GIF

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder

Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder - 2004 Distribution of accident victims by the mechanism and nature of their accident according to place of accident - 2004. 84 Skadesmekanisme

Læs mere

Normalklassekvotient

Normalklassekvotient 421 Assens Kommune / SKOLEÅRET 98/99 Tabel 1. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse i Frie grundskoler 181 0 0 7 9 16 Folkeskoler 1.059-42 41 68 109 Tabel 2. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse

Læs mere

Fynsserien Herrer GOG Håndbold 3 Fynsserien Herrer He-Ry 67. Fynsserien Herrer IF Stjernen, Odense 2. Fynsserien Herrer Tommerup HK 2

Fynsserien Herrer GOG Håndbold 3 Fynsserien Herrer He-Ry 67. Fynsserien Herrer IF Stjernen, Odense 2. Fynsserien Herrer Tommerup HK 2 Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 16. Række Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. Division Assens HK U-18 Drenge 2. Division DHG Odense U-18 Drenge 2. Division Faaborg ØH U-18 Drenge

Læs mere

Normalklassekvotient

Normalklassekvotient 421 ASSENS KOMMUNE / SKOLEÅRET 97/98 Tabel 1. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse i ansatte Frie grundskoler 162 24 0 8 12 20 Folkeskoler 1.038-40 39 66 105 Tabel 2. skoler,, elev/lærerratio og

Læs mere

Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune?

Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune? Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Store politiske forventninger til det frivillige arbejde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.

Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06. Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.09 Pulje 1 Strib IF U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.09 Pulje 1 TPI-Odense

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Kommunerne og det frivillige arbejde. CIFRI-seminar 15. januar 2013

Kommunerne og det frivillige arbejde. CIFRI-seminar 15. januar 2013 Kommunerne og det frivillige arbejde CIFRI-seminar 15. januar 2013 Store politiske forventninger til det frivillige arbejde XXX STUE Det frivillige Danmark har store ressourcer. Dem skal vi bruge mere

Læs mere

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort kl Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 04.

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort kl Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 04. Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 07.09. kl. 11.30 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 04.09 Pulje 1 Faaborg ØH U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 04.09 Pulje 1

Læs mere

MEDLEMSTAL Børn år Unge I år Unge II år Voksne år Senior år. Total

MEDLEMSTAL Børn år Unge I år Unge II år Voksne år Senior år. Total MEDLEMSTAL 2016 Børn - 0-12 år Unge I - 13-18 år Unge II - 19-24 år Voksne - 25-59 år Senior - 60+ år Klub Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer AC Odense 0 0 0 0 0 0 0 24 0

Læs mere

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn?

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Frivillige eller

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store politiske

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse 44 Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse Overlæge lic.med. Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afd. O, OUH I årene 1999-2003 var der i alt 267.596 førstegangshenvendelser efter tilskadekomst

Læs mere

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT UDVIKLING, ØKONOMI OG ARBEJDSKRAFT Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport, Idræt og Wellness

Læs mere

I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive

I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive TOTAL FYN 2007 Klubnummer Navn Antal foreninger 161 Total medlemmer Passive 28.327 3.110 I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive 08500105 Aarup Boldklub

Læs mere

Ruteaktivitet og økonomi januar-december 2014

Ruteaktivitet og økonomi januar-december 2014 aktivitet og økonomi januar-december Indhold Indledning... 2 Historisk oversigt... 3 Regionale r... 5 Odense kommune... 7 Fælleskommunale r... 9 Side 1 af 9 Indledning Nærværende notat viser udviklingen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde......................................... 3 Fakta om frivillige i det frivillige

Læs mere

TOTAL FYN 2006. Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive

TOTAL FYN 2006. Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive TOTAL FYN 2006 Antal foreninger Total medlemmer Passive 160 27.959 2.396 Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive 08500105 Aarup Boldklub

Læs mere

Bevægelser i samfundet. Bjarne Ibsen. Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Professor Syddansk Universitet

Bevægelser i samfundet. Bjarne Ibsen. Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Professor Syddansk Universitet Bevægelser i samfundet Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

Medlemstal DBU Fyn 0-12 år år år år Senior år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder

Medlemstal DBU Fyn 0-12 år år år år Senior år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Medlemstal 2013 - DBU Fyn 0-12 år 13-18 år 19-24 år 25-59 år Senior - 60+ år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Total 1. F. C. Nyborg 22 22 Agedrup-Bullerup

Læs mere

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET LOF s idétræf 2016, Hotel Svendborg, 06/02/2016. Analytiker Malene Thøgersen UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET OPLÆGGETS TEMAER Overordnede udviklingstendenser i foreningslivet

Læs mere

DHF's Landspokal - Tilmeldte hold pr. række - 24.08 kl. 14. Række Hold Holdfællesskabs foreninger DHF s landspokalturnering 2015-17 Herrer -

DHF's Landspokal - Tilmeldte hold pr. række - 24.08 kl. 14. Række Hold Holdfællesskabs foreninger DHF s landspokalturnering 2015-17 Herrer - DHF's Landspokal - Tilmeldte hold pr. række - 24.08 kl. 14. Række Hold Holdfællesskabs foreninger DHF s landspokalturnering 2015-17 Herrer - Tilmelding Bellinge IF (S1) DHF s landspokalturnering 2015-17

Læs mere

Den frivillige nonprofit sektors samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning i Danmark. Thomas P. Boje Roskilde Universitet

Den frivillige nonprofit sektors samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning i Danmark. Thomas P. Boje Roskilde Universitet Den frivillige nonprofit sektors samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning i Danmark Thomas P. Boje Roskilde Universitet Formål Den samfundsmæssige betydning af den frivillige nonprofit sektor

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Civilsamfund, foreningsliv, frivilligt arbejde og samarbejde med kommunerne. Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet

Civilsamfund, foreningsliv, frivilligt arbejde og samarbejde med kommunerne. Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Civilsamfund, foreningsliv, frivilligt arbejde og samarbejde med kommunerne Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Forsker i Bevægelser Fysiske bevægelser Idrætsdeltagelse Idrætspolitik Sociale bevægelser

Læs mere

Serie 2 Herrer Middelfart HK 2. Serie 2 Herrer Nyborg GIF 4

Serie 2 Herrer Middelfart HK 2. Serie 2 Herrer Nyborg GIF 4 Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 16.09. kl. 16.30 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. Division Strib IF U-18 Drenge 2. Division Stige-Søndersø Søndersø IF, Stige Håndboldklub U-18

Læs mere

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Uddannelsesruter TØF konference 6. oktober 2014 Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Assens Kold College - SDE Samarbejdet: Assens Kommune, Region Syddanmark, Syddansk Erhvervsskole, Kold College og

Læs mere

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk Myter om foreningsliv og frivilligt

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Banetider opgjort pr kl. 19. Banenr Bane Dato Fra kl. Til kl. Forening Kamptype Bemærkning Aarup Fritidscenter - Hal

Banetider opgjort pr kl. 19. Banenr Bane Dato Fra kl. Til kl. Forening Kamptype Bemærkning Aarup Fritidscenter - Hal Banetider opgjort pr. 13.12. kl. 19. Banenr Bane Dato Fra kl. Til kl. Forening Kamptype Bemærkning 3001-1 Aarup Fritidscenter - Hal 1 15-01-2017 09:00 19:00 Aarup BK Standard 3001-1 Aarup Fritidscenter

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Faxe Kondi Cup den 27. december for U12 drenge i Ørbæk Hallen

Faxe Kondi Cup den 27. december for U12 drenge i Ørbæk Hallen Faxe Kondi Cup den 27. december for U12 drenge i Ørbæk Hallen 1 2 3 4 Nyborg G&IF 1 Nyborg G&IF 2 Nyborg G&IF 3 Nyborg G&IF 4 TPI 1 Glade Gutter Næsby B TPI 2 HOGG Højby S&G Dalum IF Årslev B Ørbæk B Faaborg

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser.

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. SFI, 9. dec. 2013 1 Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 foreløbige analyser 1. Om undersøgelsen, Lars Skov Henriksen 2. Frivilligt

Læs mere

Kilometerafstande fra Blangstedgårdsvej 4 til distrikter (jf. Krak.dk) Kilometerafstande fra Blangstedgårdsvej 4 til kommuner (jf. Krak.

Kilometerafstande fra Blangstedgårdsvej 4 til distrikter (jf. Krak.dk) Kilometerafstande fra Blangstedgårdsvej 4 til kommuner (jf. Krak. Kilometerafstande fra Blangstedgårdsvej 4 til distrikter (jf. Krak.dk) Adresse Postnummer Afstand (km.) Odense Kommune Distrikt 1 Sprogøvej 4-6 5000 Odense C 5,6 Odense Kommune Distrikt 2 Mågebakken 80

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen Fællesskabelse i et samfund i forandring Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse

Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Formålet med folkeoplysning DOF ønsker sammen med medlemsskolerne

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

Dansk økonomi. Boligmarkedet er gået i stå

Dansk økonomi. Boligmarkedet er gået i stå Dansk økonomi 17.03.2008 Boligmarkedet er gået i stå Det danske boligmarked er gået i stå - bremset af en stagnerende beskæftigelse, strammere kreditbetingelser og en negativ psykologi. Vi forventer, at

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer

Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Mandag den 4. December 2017 Bjarne Ibsen, Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Heine Delbing, ejendomme

Heine Delbing, ejendomme Heine Delbing, ejendomme Chr. Lehns Vænge 7 Cocktail Ejendomme A/S 890.000 175.500 Odense Chr. Lehns Vænge 9 Cocktail Ejendomme A/S 890.000 175.500 Odense Chr. Lehns Vænge 11 Cocktail Ejendomme A/S 890.000

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Indefodboldstævne 2011

Indefodboldstævne 2011 Indefodboldstævne 2011 Resultater 2. spilledag Pulje 1 Kroggårdsskolen 4 13-3 12 Seden skole 4 10-5 9 Paarup skole 4 7-6 4 Havrehed skolen 4 7-11 4 Stige skole 4 1-13 0 Pulje 2 Sct. Hans skole 4 8-4 12

Læs mere

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Hvor god er din kommune på idræts- og foreningsområdet? DGI Fyn. Din kommune: : Langeland. Antal besvarelser: 54

Hvor god er din kommune på idræts- og foreningsområdet? DGI Fyn. Din kommune: : Langeland. Antal besvarelser: 54 DGI Fyn Din kommune: : Langeland. Antal besvarelser: 54 Denne rapport indeholder besvarelser for 54 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 175,3%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Ullerslev 5. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Ullerslev v. Gert Nielsen, Naturgas Fyn Energirenovering hvordan bruger

Læs mere

Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet.

Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet. Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet. 1 Baggrund: I forbindelse med frivillighedsundersøgelsen 2012 blev

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Hvilken betydning har kommunalreformen haft for idrætsforeningerne? Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen

Hvilken betydning har kommunalreformen haft for idrætsforeningerne? Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen Hvilken betydning har kommunalreformen haft for idrætsforeningerne? Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen 1 2. maj 2013 Forskningsprojekt Kommunerne har stor betydning for foreningslivet Mange foreninger får

Læs mere

Kønsfordeling i selskabers bestyrelse. Status maj 2009

Kønsfordeling i selskabers bestyrelse. Status maj 2009 Kønsfordeling i selskabers bestyrelse 1/13 Kønsfordeling i selskabers bestyrelse KØN KATEGORI RELATION Data Kvinder Mænd Ukendt A/S bestyrelse Antal personer 28324 111615 9692 fordeling 18,9% 74,6% 6,5%

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning : Kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Assens kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Figur 1: Flows til skoler FynBus Planlægning

Læs mere

5 Takst og billettering

5 Takst og billettering 5 Takst og billettering 5 Takst og billettering... 1 5.1 Takstpolitik... 1 5.1.1 Elementer i takstsystemerne... 1 5.1.2 Prisberegning... 2 5.1.3 Takststruktur... 2 5.1.4 Billetter og rabatter... 3 5.1.5

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Frivilligt arbejde Udvikling og fremtid. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Frivilligt arbejde Udvikling og fremtid. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Frivilligt arbejde Udvikling og fremtid Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet XXX STUE Det frivillige Danmark har store ressourcer. Dem skal vi bruge mere

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt PMF Fyns Amt Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004 I dette nummer: Nyt fra A-kassen side 2 En god arbejdsplads! side 3 Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en side

Læs mere

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Legatets 16/28634 Overassistent i Postvæsenet Carl Frederik Marcussens Legat Assens Byråd Nej (1 side) Formålet

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Samskabelse om aktivt udeliv Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Forsker i Bevægelser Fysiske bevægelser Idrætsdeltagelse

Læs mere