Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004"

Transkript

1 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed og nonprofit i Danmark. Omfang, organisation, økonomi og beskæftigelse. Socialforskningsinstituttet. Boje, T., Fridberg, T. og Ibsen, B. (red.) (2006): Den frivillige sektor i Danmark. Omfang og betydning. Socialforskningsinstituttet. 1

2 Indhold Besvarelsesprocent...4 Tabel 1: Andel af landsorganisationer, som modtog et spørgeskema...4 og har besvaret spørgeskemaet, opdelt på organisationskategorier...4 Organisationstætheden...5 Tabel 2: Antallet af registrerede landsorganisationer,...5 opdelt på samfundsområder / foreningskategorier...5 Mål og aktiviteter...6 Tabel 3: Andel af landsorganisationerne som beskæftiger sig med forskellige aktiviteter og mål, opdelt på organisationskategorier, som organisationerne på forhånd blev placeret under pct.)...6 Antal medlemmer og medlemssammensætning...7 Tabel 4: Landsorganisationernes størrelse (antal medlemmer), opdelt på...7 organisationskategorier (pct.)...7 Tabel 5: Andel af medlemmerne i den enkelte organisation, der er under 18 år, opdelt på organisations-kategorier (pct. andel af landsorganisationerne)...8 Tabel 6: Andel af medlemmerne i den enkelte organisation, der er kvinder / piger, opdelt på organisationskategorier (pct. andel af landsorganisationerne)...9 Udvikling...10 Tabel 7: Årstal for organisationernes oprettelse, opdelt på organisations kategorier (pct. andel af landsorganisationerne)...10 Tabel 8: Andel af organisationerne, som har haft medlemsfremgang de...11 seneste fem år, opdelt på organisationskategorier (pct. andel af lands organisationerne)...11 Tabel 9: Landsorganisationernes vurdering af, om organisationen har svært...12 ved at få nye medlemmer, opdelt efter samfundsområder (pct. andel af...12 organisationerne)...12 Tabel 10: Landsorganisationernes vurdering af, om der er for få aktiviteter i...13 organisationen, opdelt efter samfundsområder (pct. andel af organisationerne)...13 Tabel 11: Organisationernes vurdering af, om organisationen har svært ved...14 at forny sig, opdelt efter samfundsområder (pct. andel af foreningerne)...14 Frivilligt arbejde...15 Tabel 12: Andel af landsorganisationerne, som har haft lønnede...15 medarbejdere det seneste regnskabsår (før skemaet...15 blev besvaret), opdelt på organisationskategorier (pct. andel af...15 organisationerne)...15 Tabel 13: Andel af landsorganisationerne, som har udgifter til løn, opdelt på organisationskategorier (pct.) (godtgørelse af udgifter til såvel frivillige som lønnede medarbejder er ikke medregnet)...16 Tabel 14: Antal løntimer både fuldtidsansatte og deltidsansatte i organisationen,...17 opdelt på organisationskategorier (pct. andel af organisationerne) Tabel 15: Antal frivillige i organisationen, opdelt på foreningskategorier (pct...18 andel af organisationerne) 1)...18 Tabel 16: Antal timer pr. organisation til frivilligt arbejde om ugen, opdelt...19 på organisationskategorier...19 Tabel 17: Landsorganisationernes holdning til to udsagn om frivilligt arbejde,...20 opdelt på organisationskategorier (pct.)...20 Tabel 18: Organisationernes holdning til lønnet arbejde i foreningen, opdelt på

3 organisationskategorier (pct.)...21 Tabel 19: Organisationernes holdning til faglig professionalisering, opdelt på...22 organisationskategorier (pct.)...22 Tabel 20: Organisationernes vurdering af, hvor vanskeligt det er for organisationen...23 at få frivillige til bestyrelsen, opdelt på organisationskategorier (pct.)...23 Tabel 21: Organisationernes vurdering af, hvor vanskeligt det er for organisationen...24 at få frivillige til andre opgaver (end bestyrelsen), opdelt på organisationskategorier...24 (pct.)...24 Værdier og holdninger...25 Tabel 22: Andel af organisationer, som har tilknytning til og / eller bygger...25 på bestemte værdier, holdninger, ideologier og bevægelser af åndelig,...25 politisk eller samfundsmæssig karakter, opdelt på organisationskategorier...25 Tabel 23: Landsorganisationernes holdning til to udsagn, om hvor vigtigt det er for organisationen at overbevise andre om organisationens ideer, opdelt på organisationskategorier (pct. andel af organisationerne)...26 Tabel 24: Andel af organisationerne, som er åbne for andre end medlemmerne,...27 fordelt på organisationskategorier (pct. andel af landsorganisationerne)...27 Samarbejde...28 Tabel 25: Andel af organisationerne, som har samarbejde med andre organisationer,...28 private virksomheder, kommunale institutioner mv., statslige institutioner mv.,...28 opdelt på organisationskategorier...28 Tabel 26: Andel af landsorganisationerne, som har engageret sig...29 i offentlige og politiske spørgsmål, opdelt på organisationskategorier

4 Besvarelsesprocent Tabel 1: Andel af landsorganisationer, som modtog et spørgeskema og har besvaret spørgeskemaet, opdelt på organisationskategorier Landsorganisationer Organisationskategorier Antal udsendte skemaer Antal besvarede skemaer Svarprocent Kunst og kultur ,5 Idræt, motion og dans ,1 Fritid og hobby ,6 Undervisning og skole ,3 Sundhed ,0 Social indsats ,4 Miljø og natur ,6 Lokalsamfund og bolig ,5 Politik, juridisk bistand mv ,8 Internationalt arbejde ,1 Religion ,3 Branche, profession og fagligt ,8 Andet 2) ,9 I alt ,1 1) Inklusiv returnerede skemaer, som ikke er besvaret, men hvor foreningen har oplyst, at den enten er nedlagt eller hvilende 2) inkl. organisationstypologien filantropi og frivillighed, som er en særlig organisationstypologi i den internationale undersøgelse 4

5 Organisationstætheden Tabel 2: Antallet af registrerede landsorganisationer, opdelt på samfundsområder / foreningskategorier SAMFUNDSOMRÅDER Pct. Kultur og fritid ,8 Kunst og kultur 119 4,0 Idræt, motion og dans 188 6,3 Fritid og hobby ,4 Undervisning og uddannelse 64 2,1 Velfærd og sundhed Sundhed 288 9,6 Social indsats og hjælp 107 3,6 Bolig og lokalsamfund 18 0,6 Ideologi og politik ,4 Politik, juridisk bistand mv. 47 1,6 Religion 64 2,1 Internationalt arbejde 178 5,9 Miljø og natur 53 1,8 Arbejde ,6 Andet 69 2,3 I alt ,0 5

6 Mål og aktiviteter Tabel 3: Andel af landsorganisationerne som beskæftiger sig med forskellige aktiviteter og mål, opdelt på organisationskategorier, som organisationerne på forhånd blev placeret under pct.) Aktiviteter, mål, interesser Kultur og fritid Uddan -nelse og undervisning Sundhed og sygdom Miljø Social indsats Lokalsamfund og bolig Politik mv. Økono -misk støtte og filantropi Internationale aktiviteter Religion Arbejde og erhverv Andet Kultur, idræt og fritid (N=247) Skole og undervisning (N=24) Sundhed / sygdom (N=123) Social indsats / hjælp mv. (N=45) (N=16) Bolig og lokalsamfund (N=4) Politik, rådgivning og juridisk bistand (N=20) Filantropi og almennyttige fonde (N=1) Internationale aktiviteter (N=56) Religion (N=17) (N=69) Andre organisationer (N=21) Alle organisationer (N=643) 91,9 30,8 7,3 6,5 16,2 8,1 13,0 11,7 11,7 2,4 6,9 24,7 37,5 70,8 8,3 12,5 4,2 8,3 45,8 20,8 20,8,0 37,5 29,2 12,2 33,3 94,3 62,6 1,6 8,1 42,3 24,4 24,4 1,6 8,1 21,1 20,0 44,4 42,2 88,9 2,2 20,0 44,4 42,2 42,2 8,9 13,3 22,2 31,3 62,5 6,3 12,5 93,8 37,5 43,8 25,0 25,0,0 37,5 56,3,0 50,0,0,0 50,0 75,0 75,0,0,0,0 25,0 25,0 10,0 70,0 5,0 30,0 15,0 25,0 95,0 20,0 20,0 5,0 15,0 45,0,0,0,0 100,0,0 100,0 100,0 100,0 100,0,0,0,0 33,9 50,0 17,9 50,0 16,1 21,4 26,8 37,5 37,5 3,6 10,7 28,6 52,9 58,8 11,8 29,4 5,9 11,8 11,8 41,2 41,2 100,0 5,9 47,1 17,4 50,7 13,0 7,2 7,2 1,4 44,9 17,4 17,4,0 85,5 21,7 38,1 52,4 23,8 33,3 14,3 14,3 57,1 19,0 19,0 4,8 4,8 76,2 49,0 41,1 28,5 29,5 12,8 11,5 31,9 21,2 21,2 5,1 18,5 27,7 6

7 Antal medlemmer og medlemssammensætning Tabel 4: Landsorganisationernes størrelse (antal medlemmer), opdelt på organisationskategorier (pct.) Antal medlemmer > 2000 Kultur, idræt og fritid 26,3 26,7 16,5 30,5 243 Skole og undervisning,0 52,6 15,8 31,6 19 Sundhed / sygdom 19,0 33,9 28,1 19,0 121 Social indsats / hjælp mv. 15,8 26,3 26,3 31, ,3 20,0 33,3 33,3 15 Bolig og lokalsamfund 25,0,0 25,0 50,0 4 Politik, rådgivning og juridisk bistand 10,5 26,3 26,3 36,8 19 Internationale aktiviteter 100,0,0,0,0 1 Religion 12,5 37,5 12,5 37, ,4 22,1 27,9 20,6 68 Andre organisationer 9,5 19,0 28,6 42,9 21 Alle organisationer 22,0 28,9 22,1 27,

8 Tabel 5: Andel af medlemmerne i den enkelte organisation, der er under 18 år, opdelt på organisationskategorier (pct. andel af landsorganisationerne) Procentdel af medlemmerne der er under 18 år? Ingen Mindre end 10 Mindre end 50 Ca. 50 Mere end 50 Næsten alle Ved ikke Kultur, idræt og fritid 40,3 23,9 10,5 2,1 8,0 2,1 13,0 238 Skole og undervisning 83,3 11,1,0 5,6,0,0,0 18 Sundhed / sygdom 33,3 27,0 9,9 1,8 1,8,0 26,1 111 Social indsats / hjælp mv. 59,4 18,8 6,3 6,3,0,0 9, ,0 13,3,0 6,7,0,0 40,0 15 Bolig og lokalsamfund 66,7,0,0,0,0,0 33,3 3 Politik, rådgivning og juridisk bistand 21,1 36,8 15,8,0,0,0 26,3 19 Internationale aktiviteter 45,0 40,0 7,5,0,0,0 7,5 40 Religion 25,0 37,5 25,0,0 6,3,0 6, ,7 1,6 1,6,0,0,0,0 61 Andre organisationer 47,6 38,1,0,0,0,0 14,3 21 Alle organisationer 47,0 23,5 8,5 1,9 3,8,9 14,

9 Tabel 6: Andel af medlemmerne i den enkelte organisation, der er kvinder / piger, opdelt på organisationskategorier (pct. andel af landsorganisationerne) Procentuel andel af medlemmerne, som er piger / kvinder Ingen Mindre end 10 Mindre end 50 Ca. 50 Mere end 50 Næsten alle Ved ikke Kultur, idræt og fritid 3,8 27,7 22,1 16,2 8,9 3,4 17,9 235 Skole og undervisning,0 5,6 22,2 27,8 16,7,0 27,8 18 Sundhed / sygdom,9,0 5,3 30,7 22,8 9,6 30,7 114 Social indsats / hjælp mv. 2,9 2,9 8,6 34,3 25,7 5,7 20,0 35,0,0 6,7 20,0 20,0,0 53,3 15 Bolig og lokalsamfund,0,0 33,3,0 33,3,0 33,3 3 Politik, rådgivning og juridisk bistand,0,0 26,3 36,8,0 5,3 31,6 19 Internationale aktiviteter,0,0 12,2 41,5 22,0 4,9 19,5 41 Religion,0,0 6,3 43,8 31,3 6,3 12,5 16 7,9 12,7 28,6 17,5 17,5 7,9 7,9 63 Andre organisationer 10,0 15,0 10,0 30,0 5,0 15,0 15,0 20 Alle organisationer 3,1 13,5 16,9 24,4 15,4 5,7 21,

10 Udvikling Tabel 7: Årstal for organisationernes oprettelse, opdelt på organisations- kategorier (pct. andel af landsorganisationerne) Hvornår blev organisationen stiftet? Før 1900 Mellem 1900 og 1949 Mellem 1950 og 1974 Mellem 1975 og 1989 Mellem 1990 og 2004 Kultur, idræt og fritid 4,9 23,5 20,4 30,1 21,2 226 Skole og undervisning 8,3 25,0 29,2 12,5 25,0 24 Sundhed / sygdom 1,7 7,6 16,1 26,3 48,3 118 Social indsats / hjælp mv. 14,3 26,2 14,3 16,7 28,6 42 6,3 18,8 12,5 25,0 37,5 16 Bolig og lokalsamfund,0,0 50,0,0 50,0 4 Politik, rådgivning og juridisk bistand Filantropi og almennyttige fonde 5,3 21,1 15,8 26,3 31,6 19,0,0,0,0 100,0 1 Internationale aktiviteter,0 13,7 15,7 25,5 45,1 51 Religion 38,5 30,8 7,7 7,7 15, ,9 20,6 27,0 17,5 19,0 63 Andre organisationer 5,3 42,1 10,5 15,8 26,3 18 Alle organisationer 6,5 19,8 19,0 24,5 30,

11 Tabel 8: Andel af organisationerne, som har haft medlemsfremgang de seneste fem år, opdelt på organisationskategorier (pct. andel af lands- organisationerne) Har organisationen fået flere eller færre medlemmer de seneste fem år? Flere Samme antal Færre Ved ikke Kultur, idræt og fritid 53,6 26,8 19,1,5 220 Skole og undervisning 42,1 26,3 31,6,0 19 Sundhed / sygdom 63,2 17,1 15,4 4,3 117 Social indsats / hjælp mv. 45,7 17,1 31,4 5, ,4 14,3 14,3,0 14 Bolig og lokalsamfund 50,0 50,0,0,0 2 Politik, rådgivning og juridisk bistand Filantropi og almennyttige fonde 55,6 16,7 27,8, ,0,0,0,0 1 Internationale aktiviteter 46,5 32,6 18,6 2,3 43 Religion 50,0 31,3 18,8, ,5 12,1 37,9 1,5 66 Andre organisationer 20,0 5,0 70,0 5,0 20 Alle organisationer 52,9 21,7 23,5 1,

12 Tabel 9: Landsorganisationernes vurdering af, om organisationen har svært ved at få nye medlemmer, opdelt efter samfundsområder (pct. andel af organisationerne) Organisationen har svært ved at få nye medlemmer Ikke et Delvist et Et stort Ikke relevant /ved ikke Kultur, idræt og fritid 35,7 48,0 14,3 2,0 244 Skole og undervisning 31,8 45,5 13,6 9,1 22 Sundhed / sygdom 32,2 42,4 16,1 9,3 118 Social indsats / hjælp mv. 13,6 47,7 15,9 22, ,0 31,3 18,8,0 16 Bolig og lokalsamfund 25,0,0 75,0,0 4 Politik, rådgivning og juridisk bistand Filantropi og almennyttige fonde 38,1 52,4 4,8 4, ,0,0,0,0 1 Internationale aktiviteter 23,6 41,8 27,3 7,3 55 Religion 29,4 52,9 11,8 5, ,2 36,8 13,2 8,8 68 Andre organisationer 19,0 33,3 47,6,0 21 Alle organisationer 32,6 44,1 17,0 6,

13 Tabel 10: Landsorganisationernes vurdering af, om der er for få aktiviteter i organisationen, opdelt efter samfundsområder (pct. andel af organisationerne) Der er for få aktiviteter i organisationen! Ikke et Delvist et Et stort Ikke relevant /ved ikke Kultur, idræt og fritid 58,3 33,9 5,4 2,5 242 Skole og undervisning 60,9 26,1 4,3 8,7 23 Sundhed / sygdom 32,8 45,4 12,6 9,2 119 Social indsats / hjælp mv. 66,7 23,8 2,4 7, ,8 31,3,0,0 16 Bolig og lokalsamfund 25,0 25,0 25,0 25,0 4 Politik, rådgivning og juridisk bistand Filantropi og almennyttige fonde 57,1 38,1 4,8, ,0,0,0,0 1 Internationale aktiviteter 44,2 28,8 17,3 9,6 52 Religion 52,9 41,2 5,9, ,7 23,5 8,8 2,9 68 Andre organisationer 28,6 47,6 23,8,0 21 Alle organisationer 52,6 34,2 8,5 4,

14 Tabel 11: Organisationernes vurdering af, om organisationen har svært ved at forny sig, opdelt efter samfundsområder (pct. andel af foreningerne) Foreningen har svært ved at forny sig! Ikke et Delvist et Et stort Ikke relevant /ved ikke Kultur, idræt og fritid 45,5 44,6 2,5 7,4 242 Skole og undervisning 65,2 34,8,0,0 23 Sundhed / sygdom 46,2 40,2 4,3 9,4 117 Social indsats / hjælp mv. 52,3 38,6 2,3 6, ,3 43,8,0,0 16 Bolig og lokalsamfund 25,0 50,0 25,0,0 4 Politik, rådgivning og juridisk bistand Filantropi og almennyttige fonde 57,1 42,9,0, ,0,0,0,0 1 Internationale aktiviteter 44,2 46,2 5,8 3,8 52 Religion 37,5 43,8 6,3 12, ,2 32,4,0 4,4 68 Andre organisationer 23,8 57,1 14,3 4,8 21 Alle organisationer 48,3 42,1 3,2 6,

15 Frivilligt arbejde Tabel 12: Andel af landsorganisationerne, som har haft lønnede medarbejdere det seneste regnskabsår (før skemaet blev besvaret), opdelt på organisationskategorier (pct. andel af organisationerne) JA NEJ Kunst og kultur 42,4 57,6 59 Idræt, motion og dans 52,4 47,6 84 Fritid og hobby 25,7 74,3 101 Skole og undervisning 79,2 20,8 24 Sundhed / sygdom 40,7 59,3 123 Social indsats / hjælp mv. 75,6 24,4 45 Miljø, natur mv. 56,3 43,8 16 Bolig og lokalsamfund 50,0 50,0 4 Politik, juridisk bistand mv. 57,1 42,9 21 Internationale aktiviteter 44,6 55,4 56 Religion 58,8 41,2 17 Arbejde og erhverv 60,3 39,7 68 Andre organisationer 71,4 28,6 21 Alle organisationer 48,8 51,

16 Tabel 13: Andel af landsorganisationerne, som har udgifter til løn, opdelt på organisations-kategorier (pct.) (godtgørelse af udgifter til såvel frivillige som lønnede medarbejder er ikke medregnet) Andel af udgifter der går til løn 0 pct. Mellem 0 og 20 pct. Mellem 20 og 50 pct. Mellem 50 og 100 pct Gennemsnit Kunst og kultur 54,3 10,9 26,1 8, Idræt, motion og dans 48,4 15,6 34,4 1, Fritid og hobby 71,2 9,6 15,1 4, Skole og undervisning 16,7 16,7 61,1 5, Sundhed / sygdom 54,3 9,8 27,2 8, Social indsats / hjælp mv. 25,7 17,1 31,4 25, ,2 7,7 46,2, Bolig og lokalsamfund 33,3,0 33,3 33, Politik, rådgivning og juridisk bistand 52,9,0 35,3 11, Internationale aktiviteter 55,3 15,8 10,5 18, Religion 25,0 16,7 50,0 8, Branche-, professionsog 33,3 13,3 33,3 20, Andre organisationer 26,3 21,0 21,0 31, Alle organisationer 48,4 12,4 28,2 10,

17 Tabel 14: Antal løntimer både fuldtidsansatte og deltidsansatte i organisationen, opdelt på organisationskategorier (pct. andel af organisationerne). Ingen Under 100 timer 100 til 499 timer 500 eller flere timer Gennemsnit Kunst og kultur 63,0 27,8 7,4 1, Idræt, motion og dans 50,6 17,3 17,3 14, Fritid og hobby 77,3 13,4 4,1 5, Skole og undervisning 21,7 43,5 26,1 8, Sundhed / sygdom 60,5 18,5 16,0 5, Social indsats / hjælp mv. 1) 25,0 25,0 31,8 18, ,8 12,5 12,5 31, Bolig og lokalsamfund 50,0 50,0,0, Politik, rådgivning og juridisk bistand 42,9 14,3 33,3 9, Internationale aktiviteter 61,5 19,2 13,5 5, Religion 50,0,0 21,4 28, Branche-, professionsog 40,9 22,7 27,3 9, Andre organisationer 31,6 36,8 21,1 10, Alle organisationer 53,8 20,3 16,7 9, ) En organisation har opgivet et meget højt tal. Sandsynligvis inkluderer tallet også alle organisationens lokale afdelinger. Dette trækker gennemsnittet op. Hvis denne organisation udelades af analysen reduceres det gennemsnitlige antal løntimer i organisationerne på det sociale område fra 1874 til

18 Tabel 15: Antal frivillige i organisationen, opdelt på foreningskategorier (pct. andel af organisationerne) 1) Samlede antal frivillige Under til 25 Flere end 25 Gennemsnit Kunst og kultur 55,4 26,8 17, Idræt, motion og dans 37,8 25,6 36, Fritid og hobby 42,0 35,0 23, Skole og undervisning 28,6 38,1 33, Sundhed / sygdom 50,0 21,7 28, Social indsats / hjælp mv. 17,1 26,8 56, ,0 33,3 46, Bolig og lokalsamfund 50,0 50,0,0 9 4 Politik, rådgivning og juridisk bistand 5,6 27,8 66, Internationale aktiviteter 42,6 19,1 38, Religion 6,7 26,7 66, Branche-, professionsog 58,2 25,5 16, Andre organisationer 26,3 21,1 52, Alle organisationer 40,6 26,8 32, ) Et mindre antal organisationer har opgivet et meget stort antal frivillige. Det kan skyldes, at organisationen også har talt de frivillige med, som er knyttet til lokale foreninger, afdelinger, selvejende institutioner mv. Det gælder især flere sociale organisationer. Gennemsnitstallene er derfor behæftet med en betydelig usikkerhed. 18

19 Tabel 16: Antal timer pr. organisation til frivilligt arbejde om ugen, opdelt på organisationskategorier Antal frivillige timer om uge (organisationens eget skøn) Under 10 timer Mellem 10 og 50 timer Mere end 50 timer Gennemsnit Kunst og kultur 30,8 53,8 15,4 46,79 52 Idræt, motion og dans 39,2 23,0 37,8 135,13 74 Fritid og hobby 44,8 39,1 16,1 76,09 87 Skole og undervisning 52,6 21,1 26,3 295,67 19 Sundhed / sygdom 26,5 45,1 28,4 128, Social indsats / hjælp mv. 13,5 24,3 62,2 525, ,4 30,8 53,8 87,08 13 Bolig og lokalsamfund,0 100,0,0 23,33 3 Politik, rådgivning og juridisk bistand 16,7 11,1 72,2 405,89 18 Internationale aktiviteter 28,3 39,1 32,6 165,34 46 Religion 42,9 21,4 35,7 67,43 14 Branche-, professionsog 45,2 47,6 7,1 14,27 42 Andre organisationer 29,4 41,2 29,4 124,82 17 Alle organisationer 33,2 37,2 29,6 144,

20 Tabel 17: Landsorganisationernes holdning til to udsagn om frivilligt arbejde, opdelt på organisationskategorier (pct.) Det frivillige og ulønnede arbejde har en værdi i sig selv, som det er vigtigt at bevare Både / og Hvis det var muligt, burde det frivillige arbejde overtages af lønnet arbejdskraft Kunst og kultur 38,6 52,6 8,8 57 Idræt, motion og dans 54,2 41,0 4,8 83 Fritid og hobby 69,8 27,1 3,1 96 Skole og undervisning 52,2 43,5 4,3 23 Sundhed / sygdom 54,3 39,7 6,0 116 Social indsats / hjælp mv. 72,7 22,7 4, ,7 73,3,0 15 Bolig og lokalsamfund 50,0 25,0 25,0 4 Politik, rådgivning og juridisk bistand 66,7 23,8 9,5 21 Internationale aktiviteter 56,4 41,8 1,8 55 Religion 88,2 11,8, ,7 47,6 12,7 63 Andre organisationer 70,0 25,0 5,0 20 Alle organisationer 56,4 37,9 5,7 614 Organisationerne har forholdt sig til følgende spørgsmål: Nedenfor har vi sat en række modstridende udsagn op om organisationens aktiviteter, formål og måde at fungere på. Sæt X ved 1 hvis du er enig i udsagnet til venstre, sæt X ved 5 hvis du er helt enig i udsagnet til højre. Du kan også vælge et tal mellem disse to yderpunkter. I denne tabel er de organisationer, som har sat kryds mellem de to yderpunkter, samlet i svarkategorien både / og. 20

21 Tabel 18: Organisationernes holdning til lønnet arbejde i foreningen, opdelt på organisationskategorier (pct.) Arbejdet i foreningen bør i højere grad lønnes Både / og Arbejdet i foreningen bør være hele ulønnet Kunst og kultur 10,5 68,4 21,1 57 Idræt, motion og dans 7,1 58,8 34,1 85 Fritid og hobby 5,2 43,8 51,0 96 Skole og undervisning 8,7 78,3 13,0 23 Sundhed / sygdom 6,0 74,1 19,8 116 Social indsats / hjælp mv. 11,9 69,0 19,0 42 6,7 93,3,0 15 Bolig og lokalsamfund 50,0 25,0 25,0 4 Politik, rådgivning og juridisk bistand 9,5 66,7 23,8 21 Internationale aktiviteter 5,5 60,0 34,5 55 Religion,0 82,4 17, ,3 65,6 14,1 64 Andre organisationer 4,8 61,9 33,3 21 Alle organisationer 8,6 64,1 27,3 616 Organisationerne har forholdt sig til følgende spørgsmål: Nedenfor har vi sat en række modstridende udsagn op om organisationens aktiviteter, formål og måde at fungere på. Sæt X ved 1 hvis du er enig i udsagnet til venstre, sæt X ved 5 hvis du er helt enig i udsagnet til højre. Du kan også vælge et tal mellem disse to yderpunkter. I denne tabel er de organisationer, som har sat kryds mellem de to yderpunkter, samlet i svarkategorien både / og 21

22 Tabel 19: Organisationernes holdning til faglig professionalisering, opdelt på organisationskategorier (pct.) Alle der har lyst og interesse for foreningens aktiviteter kan bruges som frivillig uanset uddannelse og kvalifikationer Både / og Mange af foreningens aktiviteter kræver, at de frivillige har en uddannelse eller særlige kvalifikationer Kunst og kultur 29,8 54,4 15,8 57 Idræt, motion og dans 34,5 61,9 3,6 84 Fritid og hobby 52,6 40,2 7,2 97 Skole og undervisning 13,6 63,6 22,7 22 Sundhed / sygdom 28,4 59,5 12,1 116 Social indsats / hjælp mv. 35,7 50,0 14, ,5 37,5 25,0 16 Bolig og lokalsamfund,0,0 100,0 3 Politik, rådgivning og juridisk bistand 35,0 50,0 15,0 20 Internationale aktiviteter 41,8 45,5 12,7 55 Religion 17,6 76,5 5,9 17 8,2 44,3 47,5 61 Andre organisationer 38,1 47,6 14,3 21 Alle organisationer 32,7 51,9 15,

23 Tabel 20: Organisationernes vurdering af, hvor vanskeligt det er for organisationen at få frivillige til bestyrelsen, opdelt på organisationskategorier (pct.) Det er svært at få frivillige til bestyrelsen! Ikke et Delvist et Et stort Ikke relevant /ved ikke Kunst og kultur 40,0 46,7 13,3,0 60 Idræt, motion og dans 32,1 45,2 21,4 1,2 84 Fritid og hobby 37,6 45,5 16,8,0 101 Skole og undervisning 52,2 34,8 8,7 4,3 23 Sundhed / sygdom 19,2 45,0 31,7 4,2 120 Social indsats / hjælp mv. 43,2 38,6 15,9 2, ,0 37,5 6,3 6,3 16 Bolig og lokalsamfund 33,3 66,7,0,0 3 Politik, rådgivning og juridisk bistand 50,0 45,0 5,0,0 20 Internationale aktiviteter 38,9 44,4 7,4 9,3 54 Religion 64,7 23,5 5,9 5, ,3 41,8 14,9 3,0 67 Andre organisationer 36,4 40,9 18,2 4,5 22 Alle organisationer 36,3 43,3 17,6 2,

24 Tabel 21: Organisationernes vurdering af, hvor vanskeligt det er for organisationen at få frivillige til andre opgaver (end bestyrelsen), opdelt på organisationskategorier (pct.) Det er svært at få frivillige til andre opgaver! KATEGORI Ikke et Delvist et Et stort Ikke relevant /ved ikke Kunst og kultur 33,3 48,3 11,7 6,7 60 Idræt, motion og dans 28,6 42,9 23,8 4,8 84 Fritid og hobby 28,0 55,0 15,0 2,0 100 Skole og undervisning 21,7 47,8 13,0 17,4 23 Sundhed / sygdom 13,3 54,2 25,8 6,7 120 Social indsats / hjælp mv. 35,6 53,3 8,9 2, ,8 43,8 12,5,0 16 Bolig og lokalsamfund,0 100,0,0,0 3 Politik, rådgivning og juridisk bistand 33,3 52,4 4,8 9,5 21 Internationale aktiviteter 29,6 44,4 18,5 7,4 54 Religion 29,4 52,9 11,8 5, ,3 46,3 13,4 9,0 67 Andre organisationer 22,7 54,5 18,2 4,5 22 Alle organisationer 26,9 50,2 17,1 5,

25 Værdier og holdninger Tabel 22: Andel af organisationer, som har tilknytning til og / eller bygger på bestemte værdier, holdninger, ideologier og bevægelser af åndelig, politisk eller samfundsmæssig karakter, opdelt på organisationskategorier Pct. 100 Kunst og kultur 57,7 52 Idræt, motion og dans 31,6 79 Fritid og hobby 54,7 86 Skole og undervisning 66,7 21 Sundhed / sygdom 68,4 114 Social indsats / hjælp mv. 93,2 44 Miljø, natur mv. 100,0 16 Bolig og lokalsamfund 100,0 3 Politik, juridisk bistand mv. 100,0 18 Internationale aktiviteter 96,4 55 Religion 100,0 16 Arbejde og erhverv 48,3 60 Andre foreninger 86,4 22 Alle foreninger 66,4 586 Foreninger og organisationerne har kunnet sætte x ved følgende værdier: - Kristne værdier - Andre religiøse værdier - Arbejderbevægelse / socialisme - Liberale / borgerlige værdier - Nationale værdier - International solidaritet - Grønne værdier - Folkelig oplysning - Humanitære værdier - Social solidaritet - Andre værdier 25

26 Tabel 23: Landsorganisationernes holdning til to udsagn, om hvor vigtigt det er for organisationen at overbevise andre om organisationens ideer, opdelt på organisationskategorier (pct. andel af organisationerne) Organisationen er i opposition til dominerende holdninger i samfundet (1) Organisationen er i overensstemmelse med gængse holdninger i samfundet (5) Kunst og kultur,0 1,8 28,6 26,8 42,9 56 Idræt, motion og dans,0 1,2 12,0 20,5 66,3 83 Fritid og hobby 1,1 4,5 14,8 27,3 52,3 88 Skole og undervisning,0 18,2 27,3 22,7 31,8 22 Sundhed / sygdom 9,4 7,5 30,2 24,5 28,3 106 Social indsats / hjælp mv. 7,0 11,6 27,9 34,9 18,6 43,0 26,7 13,3 46,7 13,3 15 Bolig og lokalsamfund 33,3 66,7,0,0,0 3 Politik, rådgivning og juridisk bistand 23,8 33,3 33,3 9,5,0 21 Internationale aktiviteter 7,8 11,8 27,5 21,6 31,4 51 Religion 6,3 37,5 37,5 12,5 6,3 16 3,2 6,3 36,5 20,6 33,3 63 Andre organisationer 9,1 22,7 27,3 18,2 22,7 22 Alle organisationer 4,9 9,7 25,0 23,9 36,

27 Tabel 24: Andel af organisationerne, som er åbne for andre end medlemmerne, fordelt på organisationskategorier (pct. andel af landsorganisationerne) Organisationens aktiviteter De fleste aktiviteter i org. er kun for medlemmerne Både / og De fleste aktiviteter i org. er åbne for alle interesserede Kunst og kultur 21,4 50,0 28,6 56 Idræt, motion og dans 32,5 49,4 18,1 83 Fritid og hobby 33,3 47,9 18,8 96 Skole og undervisning 34,8 43,5 21,7 23 Sundhed / sygdom 37,3 39,0 23,7 118 Social indsats / hjælp mv. 21,4 45,2 33, ,5 43,8 43,8 16 Bolig og lokalsamfund 50,0 25,0 25,0 4 Politik, rådgivning og juridisk bistand,0 57,1 42,9 21 Internationale aktiviteter 1,9 50,9 47,2 53 Religion 17,6 23,5 58, ,1 34,8 6,1 66 Andre organisationer 18,2 59,1 22,7 22 Alle organisationer 29,7 44,9 25,

28 Samarbejde Tabel 25: Andel af organisationerne, som har samarbejde med andre organisationer, private virksomheder, kommunale institutioner mv., statslige institutioner mv., opdelt på organisationskategorier Samarbejde med.. Forening med samme virksom hed Forening med anden virksom hed Kommu nal institution Statslig institution Privat virksom hed Andre Kunst og kultur 55,4 31,7 26,7 39,0 15,0 31,0 Idræt, motion og dans 58,5 27,9 21,4 21,2 26,7 25,9 Fritid og hobby 55,4 19,4 8,7 16,7 18,4 13,6 Skole og undervisning 62,5 54,2 16,7 60,9 33,3 45,8 Sundhed / sygdom 50,8 30,3 22,3 30,1 17,1 21,0 Social indsats / hjælp mv. 63,6 43,2 52,3 45,5 34,1 36,4 87,5 68,8 50,0 56,3 43,8 68,8 Bolig og lokalsamfund 50,0 25,0 50,0 75,0,0 50,0 Politik, rådgivning og juridisk bistand 76,2 66,7 23,8 20,0 28,6 45,0 Internationale aktiviteter 67,3 38,9 17,9 38,9 27,3 43,4 Religion 75,0 56,3 11,8 31,3 11,8 18,8 Branche-, professionsog 74,2 41,8 21,7 55,2 32,8 41,2 Andre organisationer 81,8 50,0 27,3 59,1 31,8 27,3 Alle foreninger / org. 61,7 35,5 22,6 34,8 24,0 29,7 Her er alene de organisationer, som har svaret, at de har et samarbejde i dag (dvs. på det tidspunkt skemaet blev besvaret). Organisationerne har også kunnet sæt kryds ved svarmuligheden har tidligere haft samarbejde 28

29 Tabel 26: Andel af landsorganisationerne, som har engageret sig i offentlige og politiske spørgsmål, opdelt på organisationskategorier Pct. N (=100 pct.) Kunst og kultur Idræt, motion og dans Fritid og hobby Skole og undervisning Sundhed / sygdom Social indsats / hjælp mv Miljø, natur mv Bolig og lokalsamfund Politik, juridisk bistand mv Internationale aktiviteter Religion Arbejde og erhverv Andre foreninger Alle foreninger

Foreningslivet i Danmark

Foreningslivet i Danmark Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Januar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Metode...

Læs mere

Frivilligt arbejde i idræt

Frivilligt arbejde i idræt Frivilligt arbejde i idræt Notat udarbejdet for DGI December 2012 Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk Myter om foreningsliv og frivilligt

Læs mere

Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune

Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune Guf og Gab Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet December 2005 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Amtspolitik i Skandinavien - den danske del

Amtspolitik i Skandinavien - den danske del Svarfordelinger fra Undersøgelsen Amtspolitik i Skandinavien - den danske del Kasper Møller Hansen, Roger Buch Jensen & Niels Ejersbo Kommunalpolitiske Studier nr. 20/2000 Indholdsfortegnelse 1. Forskningsprojektet...

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Kommunal idrætspolitik

Kommunal idrætspolitik Kommunal idrætspolitik Mellem folkeoplysning og velfærd Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Bjarne Ibsen Titel Kommunal idrætspolitik

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99

Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99 Tillidsrepræsentantundersøgelse rapport 99 TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere