Styr på data er fundamentet for værdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på data er fundamentet for værdi"

Transkript

1 APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på kommunens grunddata, baseret på standardens grundlæggende egenskaber, og opnå adgang til det potentiale, som rammearkitekturen repræsenterer. Grundtanken bag APOS er, at skabe et fælle støttesystem, som alle systemer benytter - et grundsystem i kommunens infrastruktur, der giver fuldt styr på data. Systemet er baseret på, at skabe en ensartet terminologi via standardens fælles sprog, der skal binde hele rammearkitekturen sammen. Med APOS2 kan manuelle processer erstates af automatiserede flows. Data skal kun indtastes ét sted, og distribueres til øvrige integrerede systemer. Effektiviser administrationen af f.eks. AD, LOS, edoc m.fl. med attraktive værktøjer til nem og hurtig vedligehold af disse. Opnå overblik og valid viden om organisationen - optimer f.eks. leder-overblik i grupper/områder og etabler kommunikationskanaler til disse. Få brugbare data: Hieraki, Engagementer, Ledere, Opgaver - som er udformet og opbygget i samarbejde med kommunerne selv. APOS2 optimerer kommunens IDM - bl.a. via forenklet drev-håndtering og mailing lister samt IT-systemer baseret på regler - og meget mere. Axapoint ApS har som sit fulde fokus, at være den førende kompetence på udviklingen af rammearkitekturens byggesten i Danmark. Virksomheden vil understøtte realiseringen af den fælles kommunale rammearkitektur, baseret på Sag og dokumentstandarden. Axapoint har udviklet alle komponenter og kerner i rammearkitekturens Sag og Dokument støttesystemer - som fundamentet for ny værdiskabelse. Grundstenen er lagt med APOS2, der sikrer styr på data.

2 Monopolbrud - via den fælleskommunale rammearkitektur - baseret på Sag og Dokument standarderne. Den fælles kommunale rammearkitektur Vejen til monopolbruddet via skabelsen af fælles standarder Rammearkitekturen er et stærkt redskab for kommunerne i forbindelse med at kunne stille krav til leverandørerne om, at anvende fælles it-komponenter, snitflader m.m., således at det samme arbejde ikke skal gøres flere gange Samtidig er rammearkitekturen et stærkt strukturerings- og styringsredskab, som rammesætter et fælles begrebsapparat, en fælles opdeling af it-services og et fælles sæt af standarder. Det styrker kravformuleringen og dialogen mellem kommuner og it-leverandører. Rammearkitekturen tager udgangspunkt i de fælleskommunale og fællesoffentlige strategier samt de fællesoffentlige arbejder omkring Hvidbogen, OIO-arbejdet m.m. Metodemæssigt lægger arkitekturen sig op ad OIO-EA, som den analysemæssige ramme. Formålet med arkitekturen er blandt andet at skabe et grundlag for at gennemføre konkurrenceudsættelse af itsystemer på de områder, hvor KMD i dag er eneste leverandør. Herudover skal arkitekturen også bruges til at løfte den kommunale digitalisering som helhed. For it-leverandørerne betyder rammearkitekturen også en forenkling. Leverandørerne vil i højere grad modtage kommunernes krav i samme struktur og skabelon. Leverandøren kan altså koncentrere sig om de krav, som er specifikke for opgaven. Dette mindsker leverandørens ressourceforbrug til afgivelse af tilbud mv. i forbindelse med udbud eller videreudvikling. Leverandøren vil møde kommunernes krav i en Fælleskommunal kravspecifikation, som er struktureret efter rammearkitekturen, og som vil lette opgaven både for kommuner og leverandører. De fælleskommunale støttesystemer og støttesystemer i den enkelte kommuner vil have standardiserede snitflader mv., og de vil fremstå som en samlet infrastruktur for leverandører af fx et fagsystem. OIO XML som standard-sproget Et fælles sprog for udveksling af data OIO XML er det sprog som foretningsobjekterne benytter til at tale sammen, struktureret efter de generelle egenskaber. Dette gør, at alle systemer har en ensartet måde at udveksle og udpege data på i tid og sted. OIO XML udveksles ifm. synkrone Web service kald og som indhold i MOX beskeder. Disse fordeles via Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) - som er internettets forretnings-beskedfordeler. AMQP er understøttet af mange leverandører, og det er bygget med henblik på at give: Sikkerhed, Pålidelighed og Interoperabilitet. Det er også en åben standard, der findes som open source løsning. 2

3 Kilde: KOMBIT - Kommunernes fremtidige systemlandskab i Rammearkitekturen - Staten Støttesystemer Part borger.dk virk.dk Dokument Digital Post Fjernprint Statens Arkiver Rettighed NemLogin Betaling Nem konto Støttesystemer Organisation Organisation Beskedfordeling Beskedfordeler Kontering Medarbejder HR system Løn og personale Økonomi Kommunen Klassifikation Klassifikation Rettighed IDH system Betaling LIS Hjemmeside Decentral Serviceplatform Fagsystemer ESDH Jobcenter Dagtilbud Voksne og handikappede Pas Flytning... Skole Børn og unge Bibliotek Institution Kørekort Renovation Fælleskommunal Serviceplatform... Udbetaling Fælleskommunale Fælleskommunale Danmark Fagsystemer Fagsystemer Støttesystemer Pension Sagsindeks Barselsdagpenge Boligstøtte Familleydelser NemRefusion SAPA Kommunernes Ydelsessystem Sygedagpenge Sygesikring Sag og Dokument Sag Dokument Dokumentindeks Styring og Sikkerhed Organisation Rettighed Organisation Klassifikation Koordinering Part Beskedfordeling Partskontakt (SAPA) Ydelsesindeks (SAPA) Forretningskrav Klassifikation Retskilde Beskedfordeler En konto Skattekort Danmarks Statistik Datafordeler Person CPR Indkomst eindkomst Autoritative grunddata Datafordeler Virksomhed CVR Fast ejendom Matrikel BBR Adresse Geografi Geografiske kort National Serviceplatform Regionerne Sygesikring Systemer (systemområder) Forretningsservices (opgaveområder) Kommuner Stat Regionerne Udbetaling Danmark (ATP) Fælleskommunalt jf Økonomiaftaler for 98 kommuner (KOMBIT) KOMBIT planen for rammearkitekturen Kommunernes fremtidige systemlandskab i rammearkitekturen KOMBIT har som led i forberedelsen af udbudsplanen undersøgt kommunernes forventninger til, hvordan en serie af nye it-løsninger skal understøtte administrationen af ydelser. Resultatet blev, at opdele planen i 5 dele, som både understøtter monopolbruddet, og sikrer flerleverandør-strategien. Del 1 er, at fokusere på kommunernes store systemer centralt. Del 2 er, at understøtte udbetaling Danmark. Del 3 er Grunddatareformen, hvor brugen af rammearkitekturens generelle egenskaber gør de tidligere registerdata tilgængelige og levende. Del 4 er betalingsområdet og del 5 opsamler kommunernes mindre systemer. Ved at dele udbudsplanen op i en central og decentral del, kan der opnås nogle store gevinster: Flere leverandører opnår viden om rammearkitekturen, og kan udvikle systemer, der virker sammen med denne. Dette giver den synergi, der muliggør en periodisk konkurenceudsættelse af de store systemer, da der etableres nye aktive leverandør på markedet. Samtidig vil mange mindre leverandører kunne implementere fagsystem-flows hurtigt, og til lavere pris end tilsvarende funktionalitet med nuværende fagsystemer decentralt. Tidsplanen for udrulningen kan følges på KOMBIT s hjemmeside - 3

4 Sag og Dokument standardens komponenter - grundpillerne i rammearkitekturens støttesystemer Grundpillerne i realiseringen af værdi APOS2 bygger på alle standardens grundlæggende egenskaber APOS2 er en komplet implementation af alle specifikationerne på Sag og Dokument området - samt en række udvidelser, pga. manglende specifikationer på grunddataområdet. Dette drejer sig bl.a. om: Person, GeografiskAdresse og Kontaktkanaler. Alle er opbygget på basis af de generelle egenskaber, og de understøtter derfor bitemporale data (tidsstyring) samt opdeling af data i attributter, tilstande og relationer. Vigtigheden af de generelle egenskaber kan ikke understreges klart nok. Alle objekter i rammearkitekturen skal overholde disse, for at realisere målet om reelle effiktiviseringsgevinster. APOS2 viser, at det er muligt at bygge et system ud fra rammearkitekturens arkitektur, som har høj performance og skalerbarhed - samtidig med, at nye datamønstre kan understøttes uden kodeændringer i kerner og databaser. Axapoint har opbygget en meget stor erfaring og indgående kendskab til arkitekturen og objekterne, som følger de generelle egenskaber. Dette betyder, at nye specifikationer som overholder standarderne kan implementeres på få dage. Med rammearkitekturen er fremtiden ankommet, og vil sammen med internettets softwarerevolution kunne reducere systemudviklingsomkostningerne til en tiendedel af prisen. Forudsætningen er, at kommuner og udbudsstillere holder fast i standarden, og bygger videre på denne succes. Det skal være et krav, at alle nye systemer følger denne arkitektur, der vil kunne resultere i massive tids- og prisbesparelser. Oven i dette, skal lægges de enorme synergieffekter, der kan opnås, ved at Kommuner, regioner og staten, ikke udbyder de samme systemer flere gange. Axapoint støtter op om de generelle egenskabers værdi og brugbarhed, og står altid til rådighed for en gennemgang af APOS2, og en præsentation af konkrete informationer og demoer på opbygningen af produktionssystemer ved landets største kommuner. Decentrale grunddata Via Sag og Dokument komponenterne Styrken ved rammearkitekturen er, at de samme komponenter kan benyttes i forskellige kontekster. Gennem det fælles sprog udveksles data på en simpel og ensartet måde. Data skabes og vedligeholdes ved kilden, hvilket betyder, der hvor sagerne behandles i kommunerne. Det er her de såkaldte decentrale systemer findes: Løn, ESDH, økonomi og selvfølgelig organisation og klassifikation. Når de systemer, som er samlet centralt for alle kommuner, skal benytte et subset af de data, som findes i kommunerne: Sager, Dokumenter, organisation og klassifikationsdata, skal disse udveksles med et central replika. APOS2 har vist, at en af rammearkitekturens byggesten: Beskedfordeling - kan benytte MOX beskeder til dette, ved at skabe et centralt replika med de data som de centrale fagsystemer har brug for. Data er opdateret i nær realtid og med et fuldt bitemporalt spor. Mønsteret kan distribuere klassifikationer som KLE og FORM i samme setup. 4

5 APOS2 - realiseret funktionalitet i den nuværende version 2.5 Realiseret APOS2 funktionalitet ORGANISATION Kommunens rygrad, med medarbejdere, leder hierakier og opgavemarkering. KLASSIFIKATION Kartoteket over stillinger, leder betegnelser, og FORM, KLE, STORM. PART/KONTAKT Personer, Adresser og Kontaktinformationer - mens vi afventer data fra Grunddata projektet. BESKEDFORDELING Effektive asynkrone integrationer ved sikker og pålidelig beskedfordeling på åben standard. LEDERHIERAKI Avancerede leder hierakier ud fra lederens ansvar og indregning af stedfortrædere. AM / MED UDVALG Mulighed for at vedligeholde AM og MED udvalg med uddannelsesbehov og fagligt tilhørsforhold. APOS version 2.5 ORGANISATIONens GRUNDDATASYSTEM APOS2 - i sin nuværende version består i sit fundament af organisations- og klassifikationssystemer, partskontakt samt hændelsesmotoren baseret på MOX beskedfordeling. Systemet kan fungere som det autoritative organisationssystem, der sikrer styr på alle data, der kun skal indlæses ét sted. Kontinuerlig udvikling af nye værdiskabende features, udvider mulighederne - og mere end 30 integrationer er udført af Axapoint - og i alt er godt 60 systemer nu koblet på. MEDARBEJDERE Alle medarbejdere kan rummes, både med IT og uden IT, interne som eksterne. AD SYNKRONISERING Automatisk synkronisering af AD ud fra personens opgaver i organisationen. ROLLER Generelt rolle begreb til modelering af f.eks. IT- ansvarlige, Sikkerhedsgodkender og TR. INTRANET INTEGR. Åbne services til opdatering af APOS fra intranet komponenter og læsning af data vha. ASDB. BRUGERFLADER GUI Administrative brugerflader til organisation, medarbejder, ledere, stedfortræder, klassifikationer. E-TELEFONBOG Out of the box web telefon bog med mulighed for udvidelse baseret på Actual State DB (ASDB). APOS2 sikrer klare fordele - her og nu! Systemet kan håndtere data ud fra alle standardens muligheder LEDERHIERAKI APOS2 kan opbygges ud fra alle de muligheder, som standarden skaber. Alle individuelle kommunale behov kan således tilgodeses - udviklet helt efter ønske. Med APOS2 etableres fundamentet for den fælles udvikling af den decentrale rammearkitektur, som kan realisere digitale løsninger og gevinster for alle kommuner. Styr på data - validitet og overblik - giver afsæt for nye løsninger. Axapoint udvikler bl.a. et nyt APOS Rapport Studie, der vil give adgang til organisationsdata i realtid - og på sigt også løn- og økonomidata. Dette vil kunne vises grafisk og danne grundlag for rapportgenerering. APOS RAPPORT STUDIE Intuitive og fleksible brugerflader Med APOS følger et komplet sæt af brugerflader til administration og data exploration. Brugerfladerne kan skræddersyes til den enkelte kommunes profil, uden ændringer i brugerfladens kernekomponenter. Ændringer til brugerflade-templates kan foretages risikofrit i drift. Det samme gælder for ændringer i hvilke Webservices, som templaten skal hente data fra. 5

6 APOS2 - Hændelsesmotoren i det decentrale støttesystem er baseret på MOX beskedfordeling MOX Agenter som forretningsprocesser Udveksling af informationer og berigelser af data Optimering af processer er en løbende opgave, som aldrig slutter. Der vil altid komme nye love og regler, som helt eller delvis kan automatiseres. Monitorering af kvaliteten af data, og rapporter herom, kan benyttes til at udvælge de næste områder, som det vil kunne betale sig at automatisere. Business casens svar på, om det vil kunne betale sig at benytte IT til udvalgte processer, vil ofte afgøres af, hvor komplekst og risikabelt det vil være, at indføre de nye automatiseringer. Som verden ser ud i dag, skal disse ændringer foretages internt i fagsystemer, og der er dermed et begrænset antal udbydere som vil kunne lave disse. Typisk vil det kun være fagsystemets leverandør, som vil kunne ændre i systemet og desuden kræve løbende opdateringer til nye versioner. Dette gør det svært at konkurrenceudsætte prisen til fagsystem ændringer og de investeringer kommunerne laver. Mange optimeringer går på tværs af flere IT-systemer. Disse er p.t. svære at implementere, da hvert system har sin egen opfattelse af fælles data - så som organisation og klassifikation - da der ikke tidligere fandtes en fælles mekanisme til at udveksle data. Dette har gjort process-automatiseringer på tværs af systemer meget komplekse og omkostningstunge. Alle disse as-is problemstillinger, er der taget højde for i rammearkitekturen, ved at alle systemer skal tale samme sprog - og kun holder de data, som systemet er autorativt for. Automatiseringer kan dermed laves som Agenter, der benytter det fælles OIO XML sprog til at kalde systemerne med. Det er også muligt at reagere på OIO i beskeder (MOX). APOS2 har MOX agenter som udfører automatiseringer på baggrund af dataændringer i rammearkitekturens objekter. F.eks. oprettes lederfunktioner automatisk ifm. at en ny organisationsenhed oprettes i den administrative organisation. Når der ansættes en ny medarbejder, er der en anden MOX agent, som adviserer den leder - op igennem lederhierakiet - som har ansvar for ansættelser. Synkronisering af AD med organisationsdata findes også som en MOX baseret integration, hvilket har givet store besparelser. Mulighederne er enorme, og fleksibiliteten er ubegrænset. Det er muligt at lave nye Agenter fuldstændigt uafhængigt af de andre Agenter. Investeringen i disse går ikke tabt ved udskiftning af fagsystemer, da data udveksles igennem standard services og det fælles sprog. Dette er ikke længere utopiske tanker, men en realitet i dag, som kan vises i produktion. BOX MOX beskeder Med AMQP som postvæsen Alle MOX beskeder sendes baseret på den forskel, der er registreret. Dette giver en præcis og let databehandlig for de modtagende systemer. Den traditionelle batch-integration bygger på, at alt data skal synkroniseres af det modtagende system, hvilket er væsentligt mere ressourcekrævende. MOX 6

7 Axapoint roadmap - for APOS2 og nye rammearkitektur baserede produktløsninger Roadmap for APOS2 funktionalitet samt nye rammearkitektur produkter APOS version 2.5 investeringsafhængig Roadmap APOS gruppen af kommuner arbejder fortløbende på afdækning af udviklingsbehov og finansieringsløsninger - individuelt og på tværs af kommunerne - justeringer i planen kan derfor forekomme. APOS v marts 2013 FORM/KLE opgaver AM/MED organisation SD Løn organisation Generiske Roller TR, SIkkerhedsgodkendere Leder og rolle stedfortræder Pilot af ActualState DB APOS version 2.6 Fokus på lettere datavedligeholdelse, kontrol og nye tilgange samt realtids BI-løsning v juni 2013 SD Løn synkronisering Flere administrative muligheder for eksisterende data, e.g. IT - systemer, stedfortrædere, mapninger og deres brug iphone / android applikation ipad Business Inteligence MOX datamodel validerings agenter Drift af ActualState DB OIO testsuite APOS version 2.7 Fokus på leverandør integrationer og udvidede Business Intelligence data via APOS Rapport Studie v september 2013 SD Løn OEM-løsning, som gør at SD Løn overholder rammearkitekturen PoC Rammearkitektur IDM løsning Udvidede BI-rapporter IOI REST services med optimerede og internationale XML skemaer Pilot af JS komponenter til tredjepartssystemer APOS version 3.0 Fokus på opdaterede specifikationer, systemmonitorering og udvidet driftsplatform v januar hovedversion WSO2 Applications Server og ESB som alternativ driftsplatform Support til forventede reviderede S&D-standarder Synkronisering af tredjeparts ESDH system Synkronisering af tredjeparts økonomi system MOX besked-monitorering APOS version 3.1 Fokus på automatiseret dataoverførsel af relevante data til de centrale støttesystemer v april 2014 PoC på Dokument håndteringssystem, baseret på Alfresco (Dokument) PoC af forretnings MOX forløb og BPM (Sag) Cloud server med data til de centrale systemer: SAPA og støttesystemer: Organisation/Klassifikation APOS version 3.2 Fokus på MOX forretningsudvikling af rammearkitektur baserede fagsystemer v august 2014 Pilot version af rammearkitektur baseret ESDH system Pilot version af rammearkitektur MOX baseret Sags BPM - til automatiserde flows på sagshåndtering af f.eks. kørekort og pas Ovenstående roadmap er med forbehold for justeringer. Væsentlige rammearkitektur produkter på roadmap: Decentral serviceplatform - baseret på WSO2 Applications Server og ESB IDM-løsning - baseret på APOS2 og Apache Syncope Identity Manager ESDH Dokumenthåndteringssystem, baseret på Alfresco MOX-baserede Sags BPM - fagsystemer med forretnings- og sagsforløb til udvalgte områder 7

8 APOS2 gruppen - et åbent samarbejde om udviklingen af den decentrale rammearkitektur til kommunerne Kundereferencer Aarhus Kommune Ballerup Kommune Gribskov Kommune Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Odense Kommune Silkeborg Data, SD Løn En fælles vej til decentral digitalisering En åben APOS arbejdsgruppe samler trådene i fremdriften Etableringen af en korrekt og optimal tilgang til den fælles decentrale udvikling af en forretningsorienteret rammearkitektur, udspiller sig i APOS2 gruppens samarbejde. Dette er et åbent forum, der består af APOS2 kunder og andre interesserede kommuner, som ønsker at følge rammearkitekturens udvikling på nært hold. Axapoint udvikler således løbende på APOS2 produktet i samarbejde med APOS2 gruppen af kommuner, der sammen skaber konsensus om forretningsmæssig governance, best practice og koordinerer udviklingsønsker og behov til løsningen. I samarbejdet varetager Axapoint opgaver som arkitekturrådgivning, softwareudvikling, teknisk governance og support til kunderne. Axapoint samarbejder desuden med KL og styrelser, der ønsker at kunne distribuere klassifikationer via standarden. Med APOS2 som maskinrummet, hvor alle data samles og udstilles via standard-services, arbejder Axapoint også på integrationsopgaver sammen med tredjepartsleverandører. Der ydes konsulentassistance til integrationsarbejde op mod standarderne i rammearkitekturen, eller f.eks. til at få APOS2 implementeret som OEM-løsning i deres systemer. Kontakt Axapoint for en dialog om mulighederne via APOS2 - bestil gerne en demonstration af løsningen - hør om muligheder for tredjepartsleverandører - få information om klassifikations-distribution via APOS2 Find mere info på Axapoint ApS Brunhøjvej 8, st. tv DK-8680 Ry Tel www. axapoint.com

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe Axapoint ApS Brunhøjvej 8, st. tv DK-8680 Ry Tel. +45 23 10 83 44 CVR nr. 32 15 37 98 info@axapoint.com www.axapoint.com Bank: Danske Bank. www.axapoint.com MOX-review Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen STS NETVÆRKSDAGE Spor 3: Beskedfordeler 11. og 12. marts 2015 Christian Callsen SPOR: BESKEDFORDELER PRÆSENTERES AF: Christian Callsen, KOMBIT (ekstern) BAGGRUND: It-arkitekt, bl.a. speciale i hændelsesorientering

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR

MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR MONOPOLBRUD OG IT-INFRASTRUKTUR - HVEM GØR HVAD? Projektleder Kenneth Møller Johansen Kommunedage januar 2016 Første halvdel Hvad er Rammearkitektur? Hvad indkøber KOMBIT? Hvad er LoRa (Lokal Rammearkitektur)?

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Frederiksberg Det eksisterende systemlandskab af ikkerammearkitektur kompatible systemer vil være et

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jon Badstue Pedersen Kommunal funktion OS2-funktion Afdelingsleder for Digitalisering Eks-bestyrelsesmedlem Syddjurs Kommune OS2 Offentligt digitaliseringsfællesskab jbp@syddjurs.dk

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

APOS2 Implementations Guide

APOS2 Implementations Guide APOS2 Implementations Guide Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt)

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) 6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) Status på RA STS projektet (Michael Strand) Operationelle erfaringer (Peter Thrane / Michael Strand) Serviceplatformen og datafordeleren (Michael

Læs mere

MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN

MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN MONOPOLBRUDDET OPDATERING AF BUSINESS CASEN V/Poul Ditlev Christiansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Dagsorden Udgangspunktet ift. tilslutningen til monopolbruddet Økonomien efter udbuddene og de

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering

APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering APOS Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering Første skridt mod et bedre samspil og en smidigere integration Offentlige myndigheder skal spare penge på driften

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING Bilag 8 seneste version af grundfortællingen Pkt. 11 Grundfortælling om støttesystemer STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING 1 HISTORIEN BAG STØTTESYSTEMERNE KMD har monopol

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

OS2Opgavefordeler. Workshop, KL-Huset,

OS2Opgavefordeler. Workshop, KL-Huset, OS2Opgavefordeler Workshop, KL-Huset, 08.02.2017 Agenda Introduktion KLE opmærkning af vores organisation OS2Opgavefordeler som et understøttende værktøj Hvor er vi på vej hen med OS2Opgavefordeler? Og

Læs mere

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN>

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN> Arkitekturrapport: Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta LoRA lokal rammearkitektur Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta Hvad er lokal rammearkitektur Frederiksberg Kommune, KL og Magenta om udvikling af en referenceimplementering af rammearkitekturen.

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Kommunedagene januar 2016 Dagsorden 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion 2. Hvad er med i de 78 kr? 3. Snitflader - KOMBITs

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG?

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017 Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Dagsorden MONOPOLBRUDDET Status Forlig med KMD den 13. marts 2017 Alternativ

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

IT- og Arkitekturkonferencen 2009

IT- og Arkitekturkonferencen 2009 DIAS 1 IT- og Arkitekturkonferencen 2009 Rolf Sørensen, KMD A/S KORT OM KMD DIAS 2 _ Full it service provider - It til hele værdikæden: _Strategisk sparring, projektbeskrivelse og -ledelse, implementering,

Læs mere

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer Støttesystemet 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet Beskedefordeler? Abonnér på beskeder om forretningsmæssige hændelser Støttesystemet er det centrale beskedsystem,

Læs mere

N O TAT. Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet

N O TAT. Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet N O TAT Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet Salget af KMD i 2008 efterlod behov for at sikre kommunal indflydelse på og ejerskab til løsningerne på de opgaveområder,

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen STS-KOMMUNENETVÆRK 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen Første kommune er live på Adgangsstyring Og alle står i kø for at få lov til at teste og anvende Støttesystemerne Første bølge i monopolbruddet

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013

Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem. Den 19. februar 2013 Leverandørmøde Kommunernes Ydelsessystem Den 19. februar 2013 A. Idemodning Eksterne tests og pilot-drift F. Afslutning Tidsplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 C. Krav & kontrakter D. Udvikling & overtagelse

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd 25. februar 2014 Peter Glargaard Jytte Bertelsen Hvor vi kom fra Kommunerne UDK SAPA Overblik, Opgavestyring Driftsstabilitet afhænger bl.a. af leverandørafhængigheder

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

SIKKER DRIFT I ET FLERLEVERANDØR SETUP. Poul Ditlev Christiansen, vicedirektør - marked For Søren Kromann, forvaltningsdirektør

SIKKER DRIFT I ET FLERLEVERANDØR SETUP. Poul Ditlev Christiansen, vicedirektør - marked For Søren Kromann, forvaltningsdirektør SIKKER DRIFT I ET FLERLEVERANDØR SETUP Poul Ditlev Christiansen, vicedirektør - marked For Søren Kromann, forvaltningsdirektør Kommunedage januar 2016 Vi ønskede konkurrence, og flere leverandører i det

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem OS2KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem Formål Leverancer Succeskriterier Moving target, men som de langt hen ad vejen er blevet kommunikeret indtil nu! Idé Fælles kommunal digitaliseringsstrategi Indsatsområde

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014

TILSLUTNINGSVILKÅR. V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen. Kommunedage, november 2014 TILSLUTNINGSVILKÅR V/ Forretningsudviklingschef Poul Ditlev Christiansen Kommunedage, november 2014 - MONOPOLBRUDDETS TILSLUTNINGSVILKÅR - HVAD ER MED OG IKKE MED I DE 25 % BESPARELSE? - AFREGNINGSMODELLER

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

ESDH-strategi. Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen

ESDH-strategi. Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen ESDH-strategi Sag og Dokument/ESDH anbefalinger til udarbejdelse af lokal strategi i kommunen Indhold Indledning og baggrund for værktøjet 3 Strategiens scope, formål og målsætninger 4 Understøttelse af

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

BESKEDFORDELER OG BESKEDER. Den fælleskommunale Beskedfordeler

BESKEDFORDELER OG BESKEDER. Den fælleskommunale Beskedfordeler BESKEDFORDELER OG BESKEDER Den fælleskommunale Beskedfordeler KOMBITS MISSION ER AT SAMLE KOMMUNERNE OM FÆLLES IT- LØSNINGER, DER FREMMER EFFEKTIVITET OG KVALITET Dagens tekst Monopolbrud og Rammarkitektur

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Principper for IT-arkitektur IT-Arkitektur principperne er en formulering af de generelle principper, der gælder for digitaliseringen i Odense Kommune. Principperne skal sikre, at digitaliseringen i Odense

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Introduktion til Den fælleskommunale Rammearkitektur

Introduktion til Den fælleskommunale Rammearkitektur Introduktion til Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Version 1.3 1. Introduktion Den fælleskommunale Rammearkitektur er et løbende udviklingsarbejde, hvor

Læs mere

Arkitekturrapport: DUBU

Arkitekturrapport: DUBU Arkitekturrapport: DUBU Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere