Styr på data er fundamentet for værdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styr på data er fundamentet for værdi"

Transkript

1 APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på kommunens grunddata, baseret på standardens grundlæggende egenskaber, og opnå adgang til det potentiale, som rammearkitekturen repræsenterer. Grundtanken bag APOS er, at skabe et fælle støttesystem, som alle systemer benytter - et grundsystem i kommunens infrastruktur, der giver fuldt styr på data. Systemet er baseret på, at skabe en ensartet terminologi via standardens fælles sprog, der skal binde hele rammearkitekturen sammen. Med APOS2 kan manuelle processer erstates af automatiserede flows. Data skal kun indtastes ét sted, og distribueres til øvrige integrerede systemer. Effektiviser administrationen af f.eks. AD, LOS, edoc m.fl. med attraktive værktøjer til nem og hurtig vedligehold af disse. Opnå overblik og valid viden om organisationen - optimer f.eks. leder-overblik i grupper/områder og etabler kommunikationskanaler til disse. Få brugbare data: Hieraki, Engagementer, Ledere, Opgaver - som er udformet og opbygget i samarbejde med kommunerne selv. APOS2 optimerer kommunens IDM - bl.a. via forenklet drev-håndtering og mailing lister samt IT-systemer baseret på regler - og meget mere. Axapoint ApS har som sit fulde fokus, at være den førende kompetence på udviklingen af rammearkitekturens byggesten i Danmark. Virksomheden vil understøtte realiseringen af den fælles kommunale rammearkitektur, baseret på Sag og dokumentstandarden. Axapoint har udviklet alle komponenter og kerner i rammearkitekturens Sag og Dokument støttesystemer - som fundamentet for ny værdiskabelse. Grundstenen er lagt med APOS2, der sikrer styr på data.

2 Monopolbrud - via den fælleskommunale rammearkitektur - baseret på Sag og Dokument standarderne. Den fælles kommunale rammearkitektur Vejen til monopolbruddet via skabelsen af fælles standarder Rammearkitekturen er et stærkt redskab for kommunerne i forbindelse med at kunne stille krav til leverandørerne om, at anvende fælles it-komponenter, snitflader m.m., således at det samme arbejde ikke skal gøres flere gange Samtidig er rammearkitekturen et stærkt strukturerings- og styringsredskab, som rammesætter et fælles begrebsapparat, en fælles opdeling af it-services og et fælles sæt af standarder. Det styrker kravformuleringen og dialogen mellem kommuner og it-leverandører. Rammearkitekturen tager udgangspunkt i de fælleskommunale og fællesoffentlige strategier samt de fællesoffentlige arbejder omkring Hvidbogen, OIO-arbejdet m.m. Metodemæssigt lægger arkitekturen sig op ad OIO-EA, som den analysemæssige ramme. Formålet med arkitekturen er blandt andet at skabe et grundlag for at gennemføre konkurrenceudsættelse af itsystemer på de områder, hvor KMD i dag er eneste leverandør. Herudover skal arkitekturen også bruges til at løfte den kommunale digitalisering som helhed. For it-leverandørerne betyder rammearkitekturen også en forenkling. Leverandørerne vil i højere grad modtage kommunernes krav i samme struktur og skabelon. Leverandøren kan altså koncentrere sig om de krav, som er specifikke for opgaven. Dette mindsker leverandørens ressourceforbrug til afgivelse af tilbud mv. i forbindelse med udbud eller videreudvikling. Leverandøren vil møde kommunernes krav i en Fælleskommunal kravspecifikation, som er struktureret efter rammearkitekturen, og som vil lette opgaven både for kommuner og leverandører. De fælleskommunale støttesystemer og støttesystemer i den enkelte kommuner vil have standardiserede snitflader mv., og de vil fremstå som en samlet infrastruktur for leverandører af fx et fagsystem. OIO XML som standard-sproget Et fælles sprog for udveksling af data OIO XML er det sprog som foretningsobjekterne benytter til at tale sammen, struktureret efter de generelle egenskaber. Dette gør, at alle systemer har en ensartet måde at udveksle og udpege data på i tid og sted. OIO XML udveksles ifm. synkrone Web service kald og som indhold i MOX beskeder. Disse fordeles via Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) - som er internettets forretnings-beskedfordeler. AMQP er understøttet af mange leverandører, og det er bygget med henblik på at give: Sikkerhed, Pålidelighed og Interoperabilitet. Det er også en åben standard, der findes som open source løsning. 2

3 Kilde: KOMBIT - Kommunernes fremtidige systemlandskab i Rammearkitekturen - Staten Støttesystemer Part borger.dk virk.dk Dokument Digital Post Fjernprint Statens Arkiver Rettighed NemLogin Betaling Nem konto Støttesystemer Organisation Organisation Beskedfordeling Beskedfordeler Kontering Medarbejder HR system Løn og personale Økonomi Kommunen Klassifikation Klassifikation Rettighed IDH system Betaling LIS Hjemmeside Decentral Serviceplatform Fagsystemer ESDH Jobcenter Dagtilbud Voksne og handikappede Pas Flytning... Skole Børn og unge Bibliotek Institution Kørekort Renovation Fælleskommunal Serviceplatform... Udbetaling Fælleskommunale Fælleskommunale Danmark Fagsystemer Fagsystemer Støttesystemer Pension Sagsindeks Barselsdagpenge Boligstøtte Familleydelser NemRefusion SAPA Kommunernes Ydelsessystem Sygedagpenge Sygesikring Sag og Dokument Sag Dokument Dokumentindeks Styring og Sikkerhed Organisation Rettighed Organisation Klassifikation Koordinering Part Beskedfordeling Partskontakt (SAPA) Ydelsesindeks (SAPA) Forretningskrav Klassifikation Retskilde Beskedfordeler En konto Skattekort Danmarks Statistik Datafordeler Person CPR Indkomst eindkomst Autoritative grunddata Datafordeler Virksomhed CVR Fast ejendom Matrikel BBR Adresse Geografi Geografiske kort National Serviceplatform Regionerne Sygesikring Systemer (systemområder) Forretningsservices (opgaveområder) Kommuner Stat Regionerne Udbetaling Danmark (ATP) Fælleskommunalt jf Økonomiaftaler for 98 kommuner (KOMBIT) KOMBIT planen for rammearkitekturen Kommunernes fremtidige systemlandskab i rammearkitekturen KOMBIT har som led i forberedelsen af udbudsplanen undersøgt kommunernes forventninger til, hvordan en serie af nye it-løsninger skal understøtte administrationen af ydelser. Resultatet blev, at opdele planen i 5 dele, som både understøtter monopolbruddet, og sikrer flerleverandør-strategien. Del 1 er, at fokusere på kommunernes store systemer centralt. Del 2 er, at understøtte udbetaling Danmark. Del 3 er Grunddatareformen, hvor brugen af rammearkitekturens generelle egenskaber gør de tidligere registerdata tilgængelige og levende. Del 4 er betalingsområdet og del 5 opsamler kommunernes mindre systemer. Ved at dele udbudsplanen op i en central og decentral del, kan der opnås nogle store gevinster: Flere leverandører opnår viden om rammearkitekturen, og kan udvikle systemer, der virker sammen med denne. Dette giver den synergi, der muliggør en periodisk konkurenceudsættelse af de store systemer, da der etableres nye aktive leverandør på markedet. Samtidig vil mange mindre leverandører kunne implementere fagsystem-flows hurtigt, og til lavere pris end tilsvarende funktionalitet med nuværende fagsystemer decentralt. Tidsplanen for udrulningen kan følges på KOMBIT s hjemmeside - 3

4 Sag og Dokument standardens komponenter - grundpillerne i rammearkitekturens støttesystemer Grundpillerne i realiseringen af værdi APOS2 bygger på alle standardens grundlæggende egenskaber APOS2 er en komplet implementation af alle specifikationerne på Sag og Dokument området - samt en række udvidelser, pga. manglende specifikationer på grunddataområdet. Dette drejer sig bl.a. om: Person, GeografiskAdresse og Kontaktkanaler. Alle er opbygget på basis af de generelle egenskaber, og de understøtter derfor bitemporale data (tidsstyring) samt opdeling af data i attributter, tilstande og relationer. Vigtigheden af de generelle egenskaber kan ikke understreges klart nok. Alle objekter i rammearkitekturen skal overholde disse, for at realisere målet om reelle effiktiviseringsgevinster. APOS2 viser, at det er muligt at bygge et system ud fra rammearkitekturens arkitektur, som har høj performance og skalerbarhed - samtidig med, at nye datamønstre kan understøttes uden kodeændringer i kerner og databaser. Axapoint har opbygget en meget stor erfaring og indgående kendskab til arkitekturen og objekterne, som følger de generelle egenskaber. Dette betyder, at nye specifikationer som overholder standarderne kan implementeres på få dage. Med rammearkitekturen er fremtiden ankommet, og vil sammen med internettets softwarerevolution kunne reducere systemudviklingsomkostningerne til en tiendedel af prisen. Forudsætningen er, at kommuner og udbudsstillere holder fast i standarden, og bygger videre på denne succes. Det skal være et krav, at alle nye systemer følger denne arkitektur, der vil kunne resultere i massive tids- og prisbesparelser. Oven i dette, skal lægges de enorme synergieffekter, der kan opnås, ved at Kommuner, regioner og staten, ikke udbyder de samme systemer flere gange. Axapoint støtter op om de generelle egenskabers værdi og brugbarhed, og står altid til rådighed for en gennemgang af APOS2, og en præsentation af konkrete informationer og demoer på opbygningen af produktionssystemer ved landets største kommuner. Decentrale grunddata Via Sag og Dokument komponenterne Styrken ved rammearkitekturen er, at de samme komponenter kan benyttes i forskellige kontekster. Gennem det fælles sprog udveksles data på en simpel og ensartet måde. Data skabes og vedligeholdes ved kilden, hvilket betyder, der hvor sagerne behandles i kommunerne. Det er her de såkaldte decentrale systemer findes: Løn, ESDH, økonomi og selvfølgelig organisation og klassifikation. Når de systemer, som er samlet centralt for alle kommuner, skal benytte et subset af de data, som findes i kommunerne: Sager, Dokumenter, organisation og klassifikationsdata, skal disse udveksles med et central replika. APOS2 har vist, at en af rammearkitekturens byggesten: Beskedfordeling - kan benytte MOX beskeder til dette, ved at skabe et centralt replika med de data som de centrale fagsystemer har brug for. Data er opdateret i nær realtid og med et fuldt bitemporalt spor. Mønsteret kan distribuere klassifikationer som KLE og FORM i samme setup. 4

5 APOS2 - realiseret funktionalitet i den nuværende version 2.5 Realiseret APOS2 funktionalitet ORGANISATION Kommunens rygrad, med medarbejdere, leder hierakier og opgavemarkering. KLASSIFIKATION Kartoteket over stillinger, leder betegnelser, og FORM, KLE, STORM. PART/KONTAKT Personer, Adresser og Kontaktinformationer - mens vi afventer data fra Grunddata projektet. BESKEDFORDELING Effektive asynkrone integrationer ved sikker og pålidelig beskedfordeling på åben standard. LEDERHIERAKI Avancerede leder hierakier ud fra lederens ansvar og indregning af stedfortrædere. AM / MED UDVALG Mulighed for at vedligeholde AM og MED udvalg med uddannelsesbehov og fagligt tilhørsforhold. APOS version 2.5 ORGANISATIONens GRUNDDATASYSTEM APOS2 - i sin nuværende version består i sit fundament af organisations- og klassifikationssystemer, partskontakt samt hændelsesmotoren baseret på MOX beskedfordeling. Systemet kan fungere som det autoritative organisationssystem, der sikrer styr på alle data, der kun skal indlæses ét sted. Kontinuerlig udvikling af nye værdiskabende features, udvider mulighederne - og mere end 30 integrationer er udført af Axapoint - og i alt er godt 60 systemer nu koblet på. MEDARBEJDERE Alle medarbejdere kan rummes, både med IT og uden IT, interne som eksterne. AD SYNKRONISERING Automatisk synkronisering af AD ud fra personens opgaver i organisationen. ROLLER Generelt rolle begreb til modelering af f.eks. IT- ansvarlige, Sikkerhedsgodkender og TR. INTRANET INTEGR. Åbne services til opdatering af APOS fra intranet komponenter og læsning af data vha. ASDB. BRUGERFLADER GUI Administrative brugerflader til organisation, medarbejder, ledere, stedfortræder, klassifikationer. E-TELEFONBOG Out of the box web telefon bog med mulighed for udvidelse baseret på Actual State DB (ASDB). APOS2 sikrer klare fordele - her og nu! Systemet kan håndtere data ud fra alle standardens muligheder LEDERHIERAKI APOS2 kan opbygges ud fra alle de muligheder, som standarden skaber. Alle individuelle kommunale behov kan således tilgodeses - udviklet helt efter ønske. Med APOS2 etableres fundamentet for den fælles udvikling af den decentrale rammearkitektur, som kan realisere digitale løsninger og gevinster for alle kommuner. Styr på data - validitet og overblik - giver afsæt for nye løsninger. Axapoint udvikler bl.a. et nyt APOS Rapport Studie, der vil give adgang til organisationsdata i realtid - og på sigt også løn- og økonomidata. Dette vil kunne vises grafisk og danne grundlag for rapportgenerering. APOS RAPPORT STUDIE Intuitive og fleksible brugerflader Med APOS følger et komplet sæt af brugerflader til administration og data exploration. Brugerfladerne kan skræddersyes til den enkelte kommunes profil, uden ændringer i brugerfladens kernekomponenter. Ændringer til brugerflade-templates kan foretages risikofrit i drift. Det samme gælder for ændringer i hvilke Webservices, som templaten skal hente data fra. 5

6 APOS2 - Hændelsesmotoren i det decentrale støttesystem er baseret på MOX beskedfordeling MOX Agenter som forretningsprocesser Udveksling af informationer og berigelser af data Optimering af processer er en løbende opgave, som aldrig slutter. Der vil altid komme nye love og regler, som helt eller delvis kan automatiseres. Monitorering af kvaliteten af data, og rapporter herom, kan benyttes til at udvælge de næste områder, som det vil kunne betale sig at automatisere. Business casens svar på, om det vil kunne betale sig at benytte IT til udvalgte processer, vil ofte afgøres af, hvor komplekst og risikabelt det vil være, at indføre de nye automatiseringer. Som verden ser ud i dag, skal disse ændringer foretages internt i fagsystemer, og der er dermed et begrænset antal udbydere som vil kunne lave disse. Typisk vil det kun være fagsystemets leverandør, som vil kunne ændre i systemet og desuden kræve løbende opdateringer til nye versioner. Dette gør det svært at konkurrenceudsætte prisen til fagsystem ændringer og de investeringer kommunerne laver. Mange optimeringer går på tværs af flere IT-systemer. Disse er p.t. svære at implementere, da hvert system har sin egen opfattelse af fælles data - så som organisation og klassifikation - da der ikke tidligere fandtes en fælles mekanisme til at udveksle data. Dette har gjort process-automatiseringer på tværs af systemer meget komplekse og omkostningstunge. Alle disse as-is problemstillinger, er der taget højde for i rammearkitekturen, ved at alle systemer skal tale samme sprog - og kun holder de data, som systemet er autorativt for. Automatiseringer kan dermed laves som Agenter, der benytter det fælles OIO XML sprog til at kalde systemerne med. Det er også muligt at reagere på OIO i beskeder (MOX). APOS2 har MOX agenter som udfører automatiseringer på baggrund af dataændringer i rammearkitekturens objekter. F.eks. oprettes lederfunktioner automatisk ifm. at en ny organisationsenhed oprettes i den administrative organisation. Når der ansættes en ny medarbejder, er der en anden MOX agent, som adviserer den leder - op igennem lederhierakiet - som har ansvar for ansættelser. Synkronisering af AD med organisationsdata findes også som en MOX baseret integration, hvilket har givet store besparelser. Mulighederne er enorme, og fleksibiliteten er ubegrænset. Det er muligt at lave nye Agenter fuldstændigt uafhængigt af de andre Agenter. Investeringen i disse går ikke tabt ved udskiftning af fagsystemer, da data udveksles igennem standard services og det fælles sprog. Dette er ikke længere utopiske tanker, men en realitet i dag, som kan vises i produktion. BOX MOX beskeder Med AMQP som postvæsen Alle MOX beskeder sendes baseret på den forskel, der er registreret. Dette giver en præcis og let databehandlig for de modtagende systemer. Den traditionelle batch-integration bygger på, at alt data skal synkroniseres af det modtagende system, hvilket er væsentligt mere ressourcekrævende. MOX 6

7 Axapoint roadmap - for APOS2 og nye rammearkitektur baserede produktløsninger Roadmap for APOS2 funktionalitet samt nye rammearkitektur produkter APOS version 2.5 investeringsafhængig Roadmap APOS gruppen af kommuner arbejder fortløbende på afdækning af udviklingsbehov og finansieringsløsninger - individuelt og på tværs af kommunerne - justeringer i planen kan derfor forekomme. APOS v marts 2013 FORM/KLE opgaver AM/MED organisation SD Løn organisation Generiske Roller TR, SIkkerhedsgodkendere Leder og rolle stedfortræder Pilot af ActualState DB APOS version 2.6 Fokus på lettere datavedligeholdelse, kontrol og nye tilgange samt realtids BI-løsning v juni 2013 SD Løn synkronisering Flere administrative muligheder for eksisterende data, e.g. IT - systemer, stedfortrædere, mapninger og deres brug iphone / android applikation ipad Business Inteligence MOX datamodel validerings agenter Drift af ActualState DB OIO testsuite APOS version 2.7 Fokus på leverandør integrationer og udvidede Business Intelligence data via APOS Rapport Studie v september 2013 SD Løn OEM-løsning, som gør at SD Løn overholder rammearkitekturen PoC Rammearkitektur IDM løsning Udvidede BI-rapporter IOI REST services med optimerede og internationale XML skemaer Pilot af JS komponenter til tredjepartssystemer APOS version 3.0 Fokus på opdaterede specifikationer, systemmonitorering og udvidet driftsplatform v januar hovedversion WSO2 Applications Server og ESB som alternativ driftsplatform Support til forventede reviderede S&D-standarder Synkronisering af tredjeparts ESDH system Synkronisering af tredjeparts økonomi system MOX besked-monitorering APOS version 3.1 Fokus på automatiseret dataoverførsel af relevante data til de centrale støttesystemer v april 2014 PoC på Dokument håndteringssystem, baseret på Alfresco (Dokument) PoC af forretnings MOX forløb og BPM (Sag) Cloud server med data til de centrale systemer: SAPA og støttesystemer: Organisation/Klassifikation APOS version 3.2 Fokus på MOX forretningsudvikling af rammearkitektur baserede fagsystemer v august 2014 Pilot version af rammearkitektur baseret ESDH system Pilot version af rammearkitektur MOX baseret Sags BPM - til automatiserde flows på sagshåndtering af f.eks. kørekort og pas Ovenstående roadmap er med forbehold for justeringer. Væsentlige rammearkitektur produkter på roadmap: Decentral serviceplatform - baseret på WSO2 Applications Server og ESB IDM-løsning - baseret på APOS2 og Apache Syncope Identity Manager ESDH Dokumenthåndteringssystem, baseret på Alfresco MOX-baserede Sags BPM - fagsystemer med forretnings- og sagsforløb til udvalgte områder 7

8 APOS2 gruppen - et åbent samarbejde om udviklingen af den decentrale rammearkitektur til kommunerne Kundereferencer Aarhus Kommune Ballerup Kommune Gribskov Kommune Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Odense Kommune Silkeborg Data, SD Løn En fælles vej til decentral digitalisering En åben APOS arbejdsgruppe samler trådene i fremdriften Etableringen af en korrekt og optimal tilgang til den fælles decentrale udvikling af en forretningsorienteret rammearkitektur, udspiller sig i APOS2 gruppens samarbejde. Dette er et åbent forum, der består af APOS2 kunder og andre interesserede kommuner, som ønsker at følge rammearkitekturens udvikling på nært hold. Axapoint udvikler således løbende på APOS2 produktet i samarbejde med APOS2 gruppen af kommuner, der sammen skaber konsensus om forretningsmæssig governance, best practice og koordinerer udviklingsønsker og behov til løsningen. I samarbejdet varetager Axapoint opgaver som arkitekturrådgivning, softwareudvikling, teknisk governance og support til kunderne. Axapoint samarbejder desuden med KL og styrelser, der ønsker at kunne distribuere klassifikationer via standarden. Med APOS2 som maskinrummet, hvor alle data samles og udstilles via standard-services, arbejder Axapoint også på integrationsopgaver sammen med tredjepartsleverandører. Der ydes konsulentassistance til integrationsarbejde op mod standarderne i rammearkitekturen, eller f.eks. til at få APOS2 implementeret som OEM-løsning i deres systemer. Kontakt Axapoint for en dialog om mulighederne via APOS2 - bestil gerne en demonstration af løsningen - hør om muligheder for tredjepartsleverandører - få information om klassifikations-distribution via APOS2 Find mere info på Axapoint ApS Brunhøjvej 8, st. tv DK-8680 Ry Tel www. axapoint.com

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta?

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? TEMA TRADING Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? Så er der stor værdi at hente ved selv mindre investeringer i it. Få her inspiration til nogle af de muligheder, du har. Det var vigtigt

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere