Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue"

Transkript

1 APOS2 Datamodel

2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne. Dokument oversigt: APOS2 Bulk data import / export APOS2 Security APOS2 Installation, Operation and Monitoring APOS2 Service Catalogue APOS2 Data Models APOS2 Administration Guide Alle dokumenterne kan findes på: Versioner Version Dato Beskrivelse /04/2012 Initial version /03/2013 Opdateret mht. roller og stedfortræder. Div. mindre fejl er også rettet /07/2014 Fjernet beskrivelse af primær markering, som ikke findes mere. Tabel 1: Dokuments historik 2

3 APOS2 er en implementation af Sag & Dokument standarderne for Organisation, Part og Klassifikation. Formålet med de nye Sags- og Dokumentstandarder er at understøtte et bedre samspil og en smidigere integration mellem fagsystemer og ESDH, og mellem forskellige ESDH-systemer. En standardiseret tilgang til data i ES- DH og fagsystemer vil muliggøre automatisering af arbejdsgange internt i organisationer, samt overdragelse af sager og dokumenter imellem organisationer og vil lette udviklingen af selvbetjeningsløsninger. Målet er endvidere at nedbringe omkostningerne til integrationer. Standarderne er udarbejdet af arbejdsgrupper nedsat under OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet, og en lang række myndigheder og leverandører har deltaget i den konkrete udformning af standarderne. Der har været stort fokus på at understøtte den praktiske anvendelighed af standarderne i forhold til eksisterende og fremtidige ESDH- og fagsystemer. Dokumentation for Sag og Dokument findes her: Forudsætningerne for at kunne få udbytte af datamodellerne er en grundlægende indsigt i de nævnte standarder. 3

4 Indhold 1 Hvad er en datamodel? 5 2 Fortolkninger, mangler og udvidelser af standarden 5 3 Organisation mønstre Hieraki og enhedstype Lokation med adresser Engagement Leder niveau og ansvar Leder stedfortræder Roller Rolle stedfortræder Opgave klassifikationer IT Systemer og brugere Kontaktkanaler AM/MED organisation Fremtidige modeller 20 A Database schema 20 A.1 Egenskab A.2 Tilstand A.3 Relation A.4 Fler relation Indholdsfortegnelse 4

5 1 Hvad er en datamodel? En datamodel er den måde data er relateret. Dette kan betragtes på en logisk og et fysisk niveau. I beskrivelsen af hvordan APOS2 bruger Sag & Dokument standard objekterne til at løse foretningsdomæne behov, benyttes en logisk beskrivelse og illustrering. Dvs. egenskab værdier, tilstande og relationer benyttes som simple typer angivet ved deres værdi eller som en pil til et andet objekt. Den endelige implementation af disse i den fysiske model kræver flere database tabeller for at kunne understøtte de generelle egenskaber som f.eks. bitemporalitet. 2 Fortolkninger, mangler og udvidelser af standarden I Sag & Dokument standarden opereres der med objekterne inden for et pågældende område som f.eks. Klassifikation eller Organisation. Når et objekt refereres fra et område til et andet, betegnes et sådan objekt som et blåt objekt. Der er en del af disse blå som ikke findes men så er nødvendige for APOS2. F.eks. Adresse Myndighed Virksomhed... Af disse has APOS2 brug for at kunne referere adresse data, dvs. geografiske adresser og kontaktkanaler. Disse findes ikke som blå objekter, men der findes versioner af samme i høringsversionen for Part. Her er objekterne dog ikke rigtige objekter med UUID, egenskaber og de øvrige generelle egenskaber. Det er kun ud fra prosa i specifikationerne at man kan udlede at det blå objekt: Adresse må være en generaliseret type. APOS2 implementationen er vist i figur 1. 5

6 Figur 1: Adresse hieraki i APOS2. De manglende objekter som der er implementeret i APOS2 er derfor: GeografiskAdresse, KontaktKanal som angivet i Part og en langt mere fleksible klassifikation baseret Kontaktkanal. Alle disse objekter kan tilknyttes objekter som har relationer til super typen: Adresse. Geografisk adresse og Kontaktkanal følger OIO og informationsmodelen for Part. KlassifikationKontaktkanal har strukturen vist i figur 2 Figur 2: Klassifikationsbaseret kontaktkanal. Styrken ved et sådan kontaktkanal objekt er at det kan representere alle typer uden statisk arv begrænsninger. Koblingen imellem en organisatorisk enhed og dens geografiske pladcering(er) kan ikke modeleres i standarden da der mangler en kobling, som i APOS2 kaldes Lokation. Dette objekt holder kontaktkanaler, geografiske adresser, hvilke personer der arbejder på lokationen, p-nummer og åbningstider. Mange af disse er muligvis omfattet af specifikationen for ejendom, som i skrivende stund ikke er tilgængelig. 6

7 Pointen med Lokation er at en organisatiorisk enhed kan være spredt på flere lokationer som derved hver har et p-nummer, har muligvis deres egne s og telefon numre og vil måske have 1 eller flere geografiske adresser. Lokation vil blive vist i sammenhæng herunder. 3 Organisation mønstre Der vil kun blive beskrevet hvorledes den logiske datamodel er opbygget ifm. organisation komponenten. Dette skyldes at det er i denne komponent hvor der laves mange sammenstillinger af data, som ikke har af standarden navngivne relationer. Den måde disse forretningsmønstre bliver implementeret vha. organisation-funktioner vil variere fra leverandør til leverandør, selv om systemerne overholder standarden for organisation. Lignende implementationsvalg er også blevet foretaget i APOS2 ifm. håndtering af brugen af FORM 2.1 og de facetter dette klassifikationssystem indeholder. Varetagerne af Sag & Dokument standarderne bør påtage sig governance af hvordan standardene implementeres, konfigureres og bruges for at sikre at systemerne kan udveksle data. 3.1 Hieraki og enhedstype Organisation er hvor organisationenhederne er kædet sammen i en træstruktur. Den helt basale struktur er en Organisation som udpeger en rod organisationenhed. Der kan opbygges mangle organisationer: Politisk, AM/MED, Administrative, Løn, Økonomi,... 7

8 Figur 3: Del af administrative organisation. Måden hvorpå et hieraki er opbygget er at et Organisation objekt udpeger rod enheden for hierakiet. Organisationenheder kædes sammen ved brug af relationen: Overordnet. Det er muligt at angive en enhedstype som kan benyttes ifm. søgning, visning og måden hvorpå andre systemer integrere med APOS2. F.eks. kan et system angive at det ønsker enhedsændringer fra beskedfordeleren, men kun for enheder som er af typen SKOLE. 3.2 Lokation med adresser Ved at udvide modellen med Lokation data er det muligt at knytte geografisk adresse (postadresser) og kontaktinformationer (telefon, fax, ) på organisationsenheder. En organisationsenhed er et logisk begreb som beskriver hvordan kommunen varetager opgaver. En lokation beskriver hvor disse logiske enheder kan findes fysisk. En enhed kan benytte flere lokationer, som ikke nødvendigvis er arbejdspladser men f.eks. blot steder hvor enheden har udstyr som skal kunne serviceres. Personer som er tilknyttet til enhederne kan knyttes til de lokationer hvor de arbejder. Derved vil det være lettere at kontakte de relevante medarbejdere. Systemer og personer som administrerer installationer og PC ere kan benytte lokationerne ifm. de administrative systemer de bruger. En person kan også være tilknyttet flere lokationer f.eks. plejepersonale som arbejder på forskellige plejecentre. Ved at vedligeholde den information vil det være muligt at rette kommunikation mod de medarbejdere, som arbejder på specifikke geografiske adresser. Relationen Adresser benyttes til at udpeget både kontaktkanaler og geografiske adres- 8

9 ser. Figur 4: Angivelse af lokation og arbejdssted. Det er også muligt at angive en generel adresse direkte på en organisationsenhed. Denne er tiltænkt geografisk adresse, telefon, og EAN nummer. Den generelle adresse er en overordnet type, som kan være en kontaktkanal: Telefon nummer, , osv, eller en geografiskadresse. 3.3 Engagement Personer som er tilknyttet en organisationenhed, typisk ansatte, oprettes og vedligeholdes i Part systemet med objektet Person. Det er også i dette domæne at kommunikation og geografiske adresser håndteres. 9

10 Figur 5: Den administrative organisation med ansatte. I den simple udgave udpeges personerne som ansatte til en enhed. Dette beskriver dog ikke ansættelsesforholdet og hvad med de personer som blot er udlånt eller er vikarer? Denne ekstra beskrivelse af hvilken funktion en person udfører ift. enheden beskrives vha. en organisationfunktion. Figur 5 viser hvorledes en person har funktionen Engagement som udpeger klassifikationen for ansættelse eller tilknytningen til en enhed. Der bruges klassifikationer til at beskrive beskrive hvilken type funktion der er tale om og til at angive ensartede beskrivelser af hvad funktionen udtrykker. Alle enheder vil udpege egne versioner af disse funktioner. Dvs. når der oprettes en ny enhed skal de oprettes, samt andre organisationfunktioner som beskrevet i dette dokument. Ikke alle personer som arbejder for en enhed er ansatte. Nogle kan være udlånt af en anden afdeling og andre kan være eksterne konsulenter. Disse personer tilknyttes enheden vha. relationen: TilknyttedePersoner. Klassifikationer opbygges i Klassifikationssystemet og vedligeholdes her. Fordelen ved at benytte et klassifikationssystem fremfor f.eks. fritekst, er at der opnåes en konsistent opmærkning af data som kan benyttes ifm. distributionslister, rapporter, etc. 10

11 3.4 Leder niveau og ansvar Leder niveau og ansvar eksempel. Der er i KK opbygget 5 ledelsesniveauer. De forvaltningsneutrale betegnelser for disse er: Niveau Neutral niveau betegnelse Hjemmeplejen betegnelser 1 Direktion Direktion 2 Refererer til direktionen Lokalområdechef 3 Ledere Hjemmeplejeleder 4 Mellemledere Gruppeleder 5 Mellemledere - Tabel 2: Leder data med neutral og domæne specifik betegnelse Alt efter hvilken forvaltning de benyttes i, kaldes en leder på samme niveau noget forskelligt. Det har dog ikke noget med egentlig stillingsbetegnelse at gøre, og skal kun betragtes som en domænespecifik ledelsesbetegnelse. Et eksempel for hjemmeplejen er vist i tabellen herover. Det APOS2 datamodellen skal kunne udtrykke og holde af information er både niveauet s nummer, den neutrale betegnelse og den domænespecifikke angivelse afhængig af forvaltning. 11

12 Figur 6: Markering af ledere mht. deres ledelsesniveau og ansvar. Hvert niveau refererer ansvarsområder som kan variere per område og muligvis ned til afvigelser under den enkelte organisatoriske enhed. Figur 6 viser hvordan skoleleder angives via en organisationsfunktion. Der indgår to klassifikationer, en for angivelse af ledelsesniveauet. Disse klasser har niveau nummer som brugervendt nøgle og den neutrale ledelsesbetegnelse som klasse navn. Funktionstypen peger på niveau type klassen. Den område specifikke betegnelse er funktionsnavngivning. Funktionsnavnet for hjemmeplejen for en niveau 4 Mellemleder vil være: Hjemmeplejeleder. Det er funktionsnavnet som brugeren af organisation administrationen blvier præsenteret for. Ledergruppen arbejdsopgaver udpeges af funktionen i klassifikationen for Ansvar. Herved åbnes der for at der kan laves ledelsesfunktioner på niveau 4 og 5 som har forskellige ansvarsopgaver. Mulighederne for at opbygge distributionslister, rapporter osv. er mange da disse kan udtrækkes ved at filtrere på både lederansvar og lederniveau klassifikationerne. For 12

13 at lette opbygningen af nye enheder, findes der MOX agenter som automatiserer f.eks. hvilke leder funktioner som automatisk oprettes under nye enheder. Dette er baseret på templates som kan ændres efter behov. En leder funktions indflydelse gælder for underliggende enheder i hierakiet, indtil en anden leder funktion med samme ansvar overtager opgaven. APOS2 har kaskade visning af leder funktioners indflydelse i hierakiet, inklusiv angivelse af stedfortrædere. 3.5 Leder stedfortræder En leder person kan have én eller flere stedfortræder i en periode. Dette opnåes ved benytte en lederstedfortræder organisationfunktion. Denne funktion udpeger hvilke leder ansvar som personerne er stedfortrædere for for den angivne leder, samt hvilken type lederstedfortræder personen er. På figur 7 vises en stedfortræder, som kan udføre det samme som lederen og administratoren. Figur 7: Stedfortræder for personale ansvar. En lederstedfortræder organisationfunktion udpeger altid lederen, som den første person og den/de person(er), som er hendes stedfortræder derefter. Eksemplet i figur 7 viser at Anette er stedfortræder for Birte for ansvarsopgaven: Personale. Det er muligt at oprette flere lederstedfortrædere for samme person, på forskellige eller sammen ansvars- 13

14 områder. Dette bevirker at der skabes flere lederstedfortræder organisationfunktioner. Ledertedfortrædere indgår i kaskadeberegningerne for ledere. 3.6 Roller Ud over de navngivne roller: Leder og Engagement, har APOS2 også et generisk rolle begreb, som kan benyttes til en lang række modeleringer. F.eks. kan tilidsrepræsentanter, IT godkender og andre nøglepersoner registreres i APOS2 vha. roller. Som for leder er det en enhed som ejer den funktion som benyttes til at repræsentere rollen. En rolle oprettes med én klasse, som angiver hvilket ansvar eller opgave, personerne som er tilknyttet rollen, udfører. Rollen gælder for enheden som udpeger rollen og i dennes underenheder, indtil at der er en ny rolle længere nede i hierakiet som har samme ansvar/rolle. Figur 8: Angivelse af rolle. APOS2s kaskade visning virker også på de generelle roller. En person kan være stedfortræder for én eller flere ledere i en periode. Dette opnåes ved benytte en ledertype organisationfunktion som beskrevet herover. I stedet for at denne funktion udpeger et lederniveau benyttes lederniveau klassen Stedfortræder. 14

15 3.7 Rolle stedfortræder En person som har en rolle kan have én eller flere stedfortræder i en periode. Dette opnåes ved benytte en stedfortræder organisationfunktion. Denne funktion udpeger hvilken rolle som personen er stedfortræder for, samt hvilken type rollestedfortræder personen er. I det viste eksempel på figur 9 er stedfortræder, en person som kan udføre det samme som lederen og administrator, en person som kun kan forberede opgaver på vegne af personen som har rollen. Figur 9: Stedfortræder for person med rollen Tillidsrepræsentant. En rollestedfortræder organisationfunktion udpeger altid personen med rollen som den første person og den/de person(er) som er ehndes stedfortræder derefter. Eksemplet i figur 7 viser at Kurt er stedfortræder for Kaj for rolleopgaven: Tillidsrepræsentant. Det er muligt at oprette flere rollestedfortrædere for samme person, på forskellige eller sammen rolleopgave. Dette bevirker at der skabes flere rollestedfortræder organisationfunktioner. Rollestedfortrædere indgår i kaskadeberegningerne for roller. 15

16 3.8 Opgave klassifikationer Opgave klassifikationer Der hvor det virkelig giver merværdi er når arbejdsgrupper opbygges og klassificeres vha. Form og/eller KLE. Dette er vist på Figur 10. Arbejdsgrupper kan navngives og kan udpege et arbejdssted. SFO og normal folkeskole uddannelse enheder har samme FORM. Det er også muligt at sætte FORM klassifikation klasser på mange af organisation domænets objekter direkte. Det gøres ved at bruge relationen Opgaver. Der kan f.eks. angives alle de FORM-koder en skole varetager. Ved at vedligeholde disse data i APOS2 bliver de tilgængelige for alle systemer som integrerer med APOS2. I telefonbogen kan man se hvilke opgaver afdelingerne / personer løser. Det giver også nye muligheder for selvbetjening som ud fra nogle få nøgleord vil kunne fremfinde web-adresse, og telefon på de afdelinger de skal i kontakt med. Da opgaver også kan angives på IT systemer vil det også være muligt at dirigere brugerne til de rigtige selvbetjeningsløsninger. Figur 10: Angivelse af arbejdsgrupper med FORM kode. Der er med andre ord ikke noget nyt i at opmærke enhed, lokationer, arbejdsgrupper, it-systemer, projekter osv. med FORM-koder. Brugen af denne nye viden skal være kendt af de systemer og procedurer som drager nytte af APOS2. Således vil man kunne opbygge 16

17 adgangsgrupper i AD ud fra hvilke arbejdsopgaver en enhed eller personer varetager. Det vil være muligt for en medarbejderportal at give personer adgang til relevante data ud fra en FORM opgave de arbejder med. 3.9 IT Systemer og brugere Ved at vedligeholde de IT-Systemer som bruges i kommunen, opnåes et overblik over hvilke organisationer, enheder og arbejdsgrupper som benytter hvilke systemer. Ved at markere FORM koder på IT Systemerne åbnes der for mulighed for automatisering af f.eks. adgangskontrol. Der er direkte relationer fra f.eks. en organisationenhed eller organisationfunktion til de IT-Systemer som disse stiller til rådighed for de personer som er tilknyttet. Personer har ikke en direkte binding til et IT-System, men kobles via objektet Bruger. Figur 11: Bruger binder personer og IT-systemer sammen. evt. ift. enhed. Det er typisk op til et Identity Manager system eller AD at oprette de brugerobjekter samtidigt med at der gives adgang til det pågældende system. De brugere som skal bruge en PC får automatisk angivet et bruger-id og vil i denne forbindelse også få oprettet et bruger objekt i APOS2. Personer som har ledelsesansvar kan f.eks. få automatisk adgang til løn-systemet og mange andre Bruger -relationer kan automatisk oprettes ud fra de arbejdsopgaver som personen skal arbejde med. Selv alle de systemer 17

18 som ikke kan laves automatiske oprettelser vil være kandidat til at blive vedligeholdt i APOS2. Dette vil give et centralt sted hvor information om hvilke systemer en person benytter vedligeholdes. Derved vil det være let f.eks. at nedlægge adgange når en person skifter afdeling, arbejdsopgaver eller stopper ved kommunen Kontaktkanaler I APOS2 benyttes objektet: KlassifikationKontaktkanal til at holde s, fax, fastnet, mobil, web og andre kontaktkanaler. Figur 12 viser hvorledes kontaktkanaler refereres fra hhv. lokation og engagement. Figur 12: Kontaktkanaler benyttes til at holde telefon numre, , web adresser, etc. Modelen kan fyldes med kontakt informationer på andre steder hvor der er en adresse fler relation, så som f.eks. en enhed. Dette kunne benyttes til at angive fælles kontaktkanaler for selv den logiske organisationsenhed. Ikke alle af disse relationer kan admini- 18

19 streres fra administrator GUI en AM/MED organisation APOS2 understøtter en AM/MED organisations type, hvilket betyder at personers tilknytning til organisationes enheder en anderledes en for den administrative organisation. På figuren herunder er sammenhængen imellem personer, enheden og opgave klassifikationerne illustreret. Figur 13: Datamodellen for AM/MED organisation Selve udvalgsstrukturen opbygges med organisationsenheder som alle andre organisationer. Disse enheder tilhøre blot en ny organisation som har typen AM/MED. Med- 19

20 lemmerne af udvalgene defineres vha. en organisationsfunktion. En eller 2 personer kan tilknyttes, hvor den første er medlemmet og den anden, som er valgfri, er supplianten. Medlemmets positionstype, valgperiode og fagforbund angives ved klasser fra klassifikationssystemet: AM/MED. Der er en del frihedsgrader mht. hvordan facetterne organiseres, dog kræver dette at tilhørende konfigurationsfiler opdateres. Fagforbund klasserne angiver hvilket hovedeforbund de tilhører. 4 Fremtidige modeller Objekterne, har i følge specifikationerne, langt flere relationer end dem som APOS2 benytter i den installation brugerne aktuelt har adgang til. Alle disse relationer er implementeret i kernesystemerne, og kan benyttes via de rå service funktioner. Det vil dog altid være nødvendigt at opbygge en model for hvordan organisation funktioner benyttes, klasser angives, mappes og fortolkes. Styrken ved Sag & Dokument objekterne er deres fleksibilitet, hvilket giver mulighed for at understøtte nye foretningsbehov uden ændring i den fysiske datamodel eller kernekomponenter. En stærk governance og åben adgang til kernesystemerne vil sikre interoperabilitet og besked baseret integrationer. Appendiks A Database schema APOS2 indeholder implementation af alle aspekter af standarderne, og for alle støttesystemerne. Dvs. for Organisation, Klassifikation, Arkiv, Dokument, Sag og den forkastede høringsversion af Part. Alle bygger på de samme database strukturer som repræsentere: Objekt med UUID Et objekts registreringer med bruger og tidspunkt Et objekts egenskabobjekter med virkningsinterval og evt. aktør og note Et objekts tilstandsobjekter med virkningsinterval og evt. aktør og note Et objekts relationer med virkningsinterval og evt. aktør og note Herunder vises fire strukture som gentages for alle objekter. De dækker database skemaer for: Objekt, Registrering og Egenskaber Objekt, Registrering og Tilstande 20

21 Objekt, Registrering og Relation Objekt, Registrering og Fler Relation Der hvor specifikationerne angiver at objekterne eller relationerne bære flere attributter vil databasetabellerne være udvidet til at kunne rumme disse. A.1 Egenskab Figur 14: Database skema struktur for egenskabsobjekter. A.2 Tilstand Figur 15: Database skema struktur for tilstandsobjekter. 21

22 A.3 Relation Figur 16: Database skema struktur for relationsobjekter. A.4 Fler relation Figur 17: Database skema struktur for flerrelationsobjekter. 22

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret APOS2 OIO Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

APOS2 Implementations Guide

APOS2 Implementations Guide APOS2 Implementations Guide Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering

APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering APOS Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering Første skridt mod et bedre samspil og en smidigere integration Offentlige myndigheder skal spare penge på driften

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for dokument. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for dokument Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 > Specifikation af serviceinterface for dokument. Version 1.1.1 Denne standard kan frit anvendes

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS objektmodel 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS rummer en række objekter som forholder sig til hinanden. Dette dokument beskriver disse objekter og deres relationer ved hjælp af rammearkitekturens

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data OnCall CTI The missing link Med OnCall CTI drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data kan dine medarbejderne håndtere den telefoniske kontakt til kunderne både professionelt og effektivt

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) 2. maj 2013 Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) har interesse modtaget høring af CCS kodestruktur. ser det som positivt, at CCS er ved at tage form og kan formidles

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Resultat af workshop diskussioner

Resultat af workshop diskussioner Resultat af workshop diskussioner Diskussionen var opdelt i tre grupper; Tvetydighed, Portabilitet og Generelitet. Denne inddeling præsenteres herunder. TVETYDIGHED Temaet for denne workshop var, at se

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk RELEASE NOTES HR Manager Talent Recruiter v3.30 Dette dokument beskriver de ændringer, der er foretaget i version 3.30 af HR Manager Talent Recruiter. Ændringerne er kategoriseret som «Nye funktioner»

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Skærmbillede tilpasning.

Skærmbillede tilpasning. Skærmbillede tilpasning. Bemærk: De skærmbilleder, der vises i denne vejledning, kan være forskellige i forhold til dine, da indholdet af felter, faner og knapper er afhængig af de tildelte rettigheder

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere