Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue"

Transkript

1 APOS2 Datamodel

2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne. Dokument oversigt: APOS2 Bulk data import / export APOS2 Security APOS2 Installation, Operation and Monitoring APOS2 Service Catalogue APOS2 Data Models APOS2 Administration Guide Alle dokumenterne kan findes på: Versioner Version Dato Beskrivelse /04/2012 Initial version /03/2013 Opdateret mht. roller og stedfortræder. Div. mindre fejl er også rettet /07/2014 Fjernet beskrivelse af primær markering, som ikke findes mere. Tabel 1: Dokuments historik 2

3 APOS2 er en implementation af Sag & Dokument standarderne for Organisation, Part og Klassifikation. Formålet med de nye Sags- og Dokumentstandarder er at understøtte et bedre samspil og en smidigere integration mellem fagsystemer og ESDH, og mellem forskellige ESDH-systemer. En standardiseret tilgang til data i ES- DH og fagsystemer vil muliggøre automatisering af arbejdsgange internt i organisationer, samt overdragelse af sager og dokumenter imellem organisationer og vil lette udviklingen af selvbetjeningsløsninger. Målet er endvidere at nedbringe omkostningerne til integrationer. Standarderne er udarbejdet af arbejdsgrupper nedsat under OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet, og en lang række myndigheder og leverandører har deltaget i den konkrete udformning af standarderne. Der har været stort fokus på at understøtte den praktiske anvendelighed af standarderne i forhold til eksisterende og fremtidige ESDH- og fagsystemer. Dokumentation for Sag og Dokument findes her: Forudsætningerne for at kunne få udbytte af datamodellerne er en grundlægende indsigt i de nævnte standarder. 3

4 Indhold 1 Hvad er en datamodel? 5 2 Fortolkninger, mangler og udvidelser af standarden 5 3 Organisation mønstre Hieraki og enhedstype Lokation med adresser Engagement Leder niveau og ansvar Leder stedfortræder Roller Rolle stedfortræder Opgave klassifikationer IT Systemer og brugere Kontaktkanaler AM/MED organisation Fremtidige modeller 20 A Database schema 20 A.1 Egenskab A.2 Tilstand A.3 Relation A.4 Fler relation Indholdsfortegnelse 4

5 1 Hvad er en datamodel? En datamodel er den måde data er relateret. Dette kan betragtes på en logisk og et fysisk niveau. I beskrivelsen af hvordan APOS2 bruger Sag & Dokument standard objekterne til at løse foretningsdomæne behov, benyttes en logisk beskrivelse og illustrering. Dvs. egenskab værdier, tilstande og relationer benyttes som simple typer angivet ved deres værdi eller som en pil til et andet objekt. Den endelige implementation af disse i den fysiske model kræver flere database tabeller for at kunne understøtte de generelle egenskaber som f.eks. bitemporalitet. 2 Fortolkninger, mangler og udvidelser af standarden I Sag & Dokument standarden opereres der med objekterne inden for et pågældende område som f.eks. Klassifikation eller Organisation. Når et objekt refereres fra et område til et andet, betegnes et sådan objekt som et blåt objekt. Der er en del af disse blå som ikke findes men så er nødvendige for APOS2. F.eks. Adresse Myndighed Virksomhed... Af disse has APOS2 brug for at kunne referere adresse data, dvs. geografiske adresser og kontaktkanaler. Disse findes ikke som blå objekter, men der findes versioner af samme i høringsversionen for Part. Her er objekterne dog ikke rigtige objekter med UUID, egenskaber og de øvrige generelle egenskaber. Det er kun ud fra prosa i specifikationerne at man kan udlede at det blå objekt: Adresse må være en generaliseret type. APOS2 implementationen er vist i figur 1. 5

6 Figur 1: Adresse hieraki i APOS2. De manglende objekter som der er implementeret i APOS2 er derfor: GeografiskAdresse, KontaktKanal som angivet i Part og en langt mere fleksible klassifikation baseret Kontaktkanal. Alle disse objekter kan tilknyttes objekter som har relationer til super typen: Adresse. Geografisk adresse og Kontaktkanal følger OIO og informationsmodelen for Part. KlassifikationKontaktkanal har strukturen vist i figur 2 Figur 2: Klassifikationsbaseret kontaktkanal. Styrken ved et sådan kontaktkanal objekt er at det kan representere alle typer uden statisk arv begrænsninger. Koblingen imellem en organisatorisk enhed og dens geografiske pladcering(er) kan ikke modeleres i standarden da der mangler en kobling, som i APOS2 kaldes Lokation. Dette objekt holder kontaktkanaler, geografiske adresser, hvilke personer der arbejder på lokationen, p-nummer og åbningstider. Mange af disse er muligvis omfattet af specifikationen for ejendom, som i skrivende stund ikke er tilgængelig. 6

7 Pointen med Lokation er at en organisatiorisk enhed kan være spredt på flere lokationer som derved hver har et p-nummer, har muligvis deres egne s og telefon numre og vil måske have 1 eller flere geografiske adresser. Lokation vil blive vist i sammenhæng herunder. 3 Organisation mønstre Der vil kun blive beskrevet hvorledes den logiske datamodel er opbygget ifm. organisation komponenten. Dette skyldes at det er i denne komponent hvor der laves mange sammenstillinger af data, som ikke har af standarden navngivne relationer. Den måde disse forretningsmønstre bliver implementeret vha. organisation-funktioner vil variere fra leverandør til leverandør, selv om systemerne overholder standarden for organisation. Lignende implementationsvalg er også blevet foretaget i APOS2 ifm. håndtering af brugen af FORM 2.1 og de facetter dette klassifikationssystem indeholder. Varetagerne af Sag & Dokument standarderne bør påtage sig governance af hvordan standardene implementeres, konfigureres og bruges for at sikre at systemerne kan udveksle data. 3.1 Hieraki og enhedstype Organisation er hvor organisationenhederne er kædet sammen i en træstruktur. Den helt basale struktur er en Organisation som udpeger en rod organisationenhed. Der kan opbygges mangle organisationer: Politisk, AM/MED, Administrative, Løn, Økonomi,... 7

8 Figur 3: Del af administrative organisation. Måden hvorpå et hieraki er opbygget er at et Organisation objekt udpeger rod enheden for hierakiet. Organisationenheder kædes sammen ved brug af relationen: Overordnet. Det er muligt at angive en enhedstype som kan benyttes ifm. søgning, visning og måden hvorpå andre systemer integrere med APOS2. F.eks. kan et system angive at det ønsker enhedsændringer fra beskedfordeleren, men kun for enheder som er af typen SKOLE. 3.2 Lokation med adresser Ved at udvide modellen med Lokation data er det muligt at knytte geografisk adresse (postadresser) og kontaktinformationer (telefon, fax, ) på organisationsenheder. En organisationsenhed er et logisk begreb som beskriver hvordan kommunen varetager opgaver. En lokation beskriver hvor disse logiske enheder kan findes fysisk. En enhed kan benytte flere lokationer, som ikke nødvendigvis er arbejdspladser men f.eks. blot steder hvor enheden har udstyr som skal kunne serviceres. Personer som er tilknyttet til enhederne kan knyttes til de lokationer hvor de arbejder. Derved vil det være lettere at kontakte de relevante medarbejdere. Systemer og personer som administrerer installationer og PC ere kan benytte lokationerne ifm. de administrative systemer de bruger. En person kan også være tilknyttet flere lokationer f.eks. plejepersonale som arbejder på forskellige plejecentre. Ved at vedligeholde den information vil det være muligt at rette kommunikation mod de medarbejdere, som arbejder på specifikke geografiske adresser. Relationen Adresser benyttes til at udpeget både kontaktkanaler og geografiske adres- 8

9 ser. Figur 4: Angivelse af lokation og arbejdssted. Det er også muligt at angive en generel adresse direkte på en organisationsenhed. Denne er tiltænkt geografisk adresse, telefon, og EAN nummer. Den generelle adresse er en overordnet type, som kan være en kontaktkanal: Telefon nummer, , osv, eller en geografiskadresse. 3.3 Engagement Personer som er tilknyttet en organisationenhed, typisk ansatte, oprettes og vedligeholdes i Part systemet med objektet Person. Det er også i dette domæne at kommunikation og geografiske adresser håndteres. 9

10 Figur 5: Den administrative organisation med ansatte. I den simple udgave udpeges personerne som ansatte til en enhed. Dette beskriver dog ikke ansættelsesforholdet og hvad med de personer som blot er udlånt eller er vikarer? Denne ekstra beskrivelse af hvilken funktion en person udfører ift. enheden beskrives vha. en organisationfunktion. Figur 5 viser hvorledes en person har funktionen Engagement som udpeger klassifikationen for ansættelse eller tilknytningen til en enhed. Der bruges klassifikationer til at beskrive beskrive hvilken type funktion der er tale om og til at angive ensartede beskrivelser af hvad funktionen udtrykker. Alle enheder vil udpege egne versioner af disse funktioner. Dvs. når der oprettes en ny enhed skal de oprettes, samt andre organisationfunktioner som beskrevet i dette dokument. Ikke alle personer som arbejder for en enhed er ansatte. Nogle kan være udlånt af en anden afdeling og andre kan være eksterne konsulenter. Disse personer tilknyttes enheden vha. relationen: TilknyttedePersoner. Klassifikationer opbygges i Klassifikationssystemet og vedligeholdes her. Fordelen ved at benytte et klassifikationssystem fremfor f.eks. fritekst, er at der opnåes en konsistent opmærkning af data som kan benyttes ifm. distributionslister, rapporter, etc. 10

11 3.4 Leder niveau og ansvar Leder niveau og ansvar eksempel. Der er i KK opbygget 5 ledelsesniveauer. De forvaltningsneutrale betegnelser for disse er: Niveau Neutral niveau betegnelse Hjemmeplejen betegnelser 1 Direktion Direktion 2 Refererer til direktionen Lokalområdechef 3 Ledere Hjemmeplejeleder 4 Mellemledere Gruppeleder 5 Mellemledere - Tabel 2: Leder data med neutral og domæne specifik betegnelse Alt efter hvilken forvaltning de benyttes i, kaldes en leder på samme niveau noget forskelligt. Det har dog ikke noget med egentlig stillingsbetegnelse at gøre, og skal kun betragtes som en domænespecifik ledelsesbetegnelse. Et eksempel for hjemmeplejen er vist i tabellen herover. Det APOS2 datamodellen skal kunne udtrykke og holde af information er både niveauet s nummer, den neutrale betegnelse og den domænespecifikke angivelse afhængig af forvaltning. 11

12 Figur 6: Markering af ledere mht. deres ledelsesniveau og ansvar. Hvert niveau refererer ansvarsområder som kan variere per område og muligvis ned til afvigelser under den enkelte organisatoriske enhed. Figur 6 viser hvordan skoleleder angives via en organisationsfunktion. Der indgår to klassifikationer, en for angivelse af ledelsesniveauet. Disse klasser har niveau nummer som brugervendt nøgle og den neutrale ledelsesbetegnelse som klasse navn. Funktionstypen peger på niveau type klassen. Den område specifikke betegnelse er funktionsnavngivning. Funktionsnavnet for hjemmeplejen for en niveau 4 Mellemleder vil være: Hjemmeplejeleder. Det er funktionsnavnet som brugeren af organisation administrationen blvier præsenteret for. Ledergruppen arbejdsopgaver udpeges af funktionen i klassifikationen for Ansvar. Herved åbnes der for at der kan laves ledelsesfunktioner på niveau 4 og 5 som har forskellige ansvarsopgaver. Mulighederne for at opbygge distributionslister, rapporter osv. er mange da disse kan udtrækkes ved at filtrere på både lederansvar og lederniveau klassifikationerne. For 12

13 at lette opbygningen af nye enheder, findes der MOX agenter som automatiserer f.eks. hvilke leder funktioner som automatisk oprettes under nye enheder. Dette er baseret på templates som kan ændres efter behov. En leder funktions indflydelse gælder for underliggende enheder i hierakiet, indtil en anden leder funktion med samme ansvar overtager opgaven. APOS2 har kaskade visning af leder funktioners indflydelse i hierakiet, inklusiv angivelse af stedfortrædere. 3.5 Leder stedfortræder En leder person kan have én eller flere stedfortræder i en periode. Dette opnåes ved benytte en lederstedfortræder organisationfunktion. Denne funktion udpeger hvilke leder ansvar som personerne er stedfortrædere for for den angivne leder, samt hvilken type lederstedfortræder personen er. På figur 7 vises en stedfortræder, som kan udføre det samme som lederen og administratoren. Figur 7: Stedfortræder for personale ansvar. En lederstedfortræder organisationfunktion udpeger altid lederen, som den første person og den/de person(er), som er hendes stedfortræder derefter. Eksemplet i figur 7 viser at Anette er stedfortræder for Birte for ansvarsopgaven: Personale. Det er muligt at oprette flere lederstedfortrædere for samme person, på forskellige eller sammen ansvars- 13

14 områder. Dette bevirker at der skabes flere lederstedfortræder organisationfunktioner. Ledertedfortrædere indgår i kaskadeberegningerne for ledere. 3.6 Roller Ud over de navngivne roller: Leder og Engagement, har APOS2 også et generisk rolle begreb, som kan benyttes til en lang række modeleringer. F.eks. kan tilidsrepræsentanter, IT godkender og andre nøglepersoner registreres i APOS2 vha. roller. Som for leder er det en enhed som ejer den funktion som benyttes til at repræsentere rollen. En rolle oprettes med én klasse, som angiver hvilket ansvar eller opgave, personerne som er tilknyttet rollen, udfører. Rollen gælder for enheden som udpeger rollen og i dennes underenheder, indtil at der er en ny rolle længere nede i hierakiet som har samme ansvar/rolle. Figur 8: Angivelse af rolle. APOS2s kaskade visning virker også på de generelle roller. En person kan være stedfortræder for én eller flere ledere i en periode. Dette opnåes ved benytte en ledertype organisationfunktion som beskrevet herover. I stedet for at denne funktion udpeger et lederniveau benyttes lederniveau klassen Stedfortræder. 14

15 3.7 Rolle stedfortræder En person som har en rolle kan have én eller flere stedfortræder i en periode. Dette opnåes ved benytte en stedfortræder organisationfunktion. Denne funktion udpeger hvilken rolle som personen er stedfortræder for, samt hvilken type rollestedfortræder personen er. I det viste eksempel på figur 9 er stedfortræder, en person som kan udføre det samme som lederen og administrator, en person som kun kan forberede opgaver på vegne af personen som har rollen. Figur 9: Stedfortræder for person med rollen Tillidsrepræsentant. En rollestedfortræder organisationfunktion udpeger altid personen med rollen som den første person og den/de person(er) som er ehndes stedfortræder derefter. Eksemplet i figur 7 viser at Kurt er stedfortræder for Kaj for rolleopgaven: Tillidsrepræsentant. Det er muligt at oprette flere rollestedfortrædere for samme person, på forskellige eller sammen rolleopgave. Dette bevirker at der skabes flere rollestedfortræder organisationfunktioner. Rollestedfortrædere indgår i kaskadeberegningerne for roller. 15

16 3.8 Opgave klassifikationer Opgave klassifikationer Der hvor det virkelig giver merværdi er når arbejdsgrupper opbygges og klassificeres vha. Form og/eller KLE. Dette er vist på Figur 10. Arbejdsgrupper kan navngives og kan udpege et arbejdssted. SFO og normal folkeskole uddannelse enheder har samme FORM. Det er også muligt at sætte FORM klassifikation klasser på mange af organisation domænets objekter direkte. Det gøres ved at bruge relationen Opgaver. Der kan f.eks. angives alle de FORM-koder en skole varetager. Ved at vedligeholde disse data i APOS2 bliver de tilgængelige for alle systemer som integrerer med APOS2. I telefonbogen kan man se hvilke opgaver afdelingerne / personer løser. Det giver også nye muligheder for selvbetjening som ud fra nogle få nøgleord vil kunne fremfinde web-adresse, og telefon på de afdelinger de skal i kontakt med. Da opgaver også kan angives på IT systemer vil det også være muligt at dirigere brugerne til de rigtige selvbetjeningsløsninger. Figur 10: Angivelse af arbejdsgrupper med FORM kode. Der er med andre ord ikke noget nyt i at opmærke enhed, lokationer, arbejdsgrupper, it-systemer, projekter osv. med FORM-koder. Brugen af denne nye viden skal være kendt af de systemer og procedurer som drager nytte af APOS2. Således vil man kunne opbygge 16

17 adgangsgrupper i AD ud fra hvilke arbejdsopgaver en enhed eller personer varetager. Det vil være muligt for en medarbejderportal at give personer adgang til relevante data ud fra en FORM opgave de arbejder med. 3.9 IT Systemer og brugere Ved at vedligeholde de IT-Systemer som bruges i kommunen, opnåes et overblik over hvilke organisationer, enheder og arbejdsgrupper som benytter hvilke systemer. Ved at markere FORM koder på IT Systemerne åbnes der for mulighed for automatisering af f.eks. adgangskontrol. Der er direkte relationer fra f.eks. en organisationenhed eller organisationfunktion til de IT-Systemer som disse stiller til rådighed for de personer som er tilknyttet. Personer har ikke en direkte binding til et IT-System, men kobles via objektet Bruger. Figur 11: Bruger binder personer og IT-systemer sammen. evt. ift. enhed. Det er typisk op til et Identity Manager system eller AD at oprette de brugerobjekter samtidigt med at der gives adgang til det pågældende system. De brugere som skal bruge en PC får automatisk angivet et bruger-id og vil i denne forbindelse også få oprettet et bruger objekt i APOS2. Personer som har ledelsesansvar kan f.eks. få automatisk adgang til løn-systemet og mange andre Bruger -relationer kan automatisk oprettes ud fra de arbejdsopgaver som personen skal arbejde med. Selv alle de systemer 17

18 som ikke kan laves automatiske oprettelser vil være kandidat til at blive vedligeholdt i APOS2. Dette vil give et centralt sted hvor information om hvilke systemer en person benytter vedligeholdes. Derved vil det være let f.eks. at nedlægge adgange når en person skifter afdeling, arbejdsopgaver eller stopper ved kommunen Kontaktkanaler I APOS2 benyttes objektet: KlassifikationKontaktkanal til at holde s, fax, fastnet, mobil, web og andre kontaktkanaler. Figur 12 viser hvorledes kontaktkanaler refereres fra hhv. lokation og engagement. Figur 12: Kontaktkanaler benyttes til at holde telefon numre, , web adresser, etc. Modelen kan fyldes med kontakt informationer på andre steder hvor der er en adresse fler relation, så som f.eks. en enhed. Dette kunne benyttes til at angive fælles kontaktkanaler for selv den logiske organisationsenhed. Ikke alle af disse relationer kan admini- 18

19 streres fra administrator GUI en AM/MED organisation APOS2 understøtter en AM/MED organisations type, hvilket betyder at personers tilknytning til organisationes enheder en anderledes en for den administrative organisation. På figuren herunder er sammenhængen imellem personer, enheden og opgave klassifikationerne illustreret. Figur 13: Datamodellen for AM/MED organisation Selve udvalgsstrukturen opbygges med organisationsenheder som alle andre organisationer. Disse enheder tilhøre blot en ny organisation som har typen AM/MED. Med- 19

20 lemmerne af udvalgene defineres vha. en organisationsfunktion. En eller 2 personer kan tilknyttes, hvor den første er medlemmet og den anden, som er valgfri, er supplianten. Medlemmets positionstype, valgperiode og fagforbund angives ved klasser fra klassifikationssystemet: AM/MED. Der er en del frihedsgrader mht. hvordan facetterne organiseres, dog kræver dette at tilhørende konfigurationsfiler opdateres. Fagforbund klasserne angiver hvilket hovedeforbund de tilhører. 4 Fremtidige modeller Objekterne, har i følge specifikationerne, langt flere relationer end dem som APOS2 benytter i den installation brugerne aktuelt har adgang til. Alle disse relationer er implementeret i kernesystemerne, og kan benyttes via de rå service funktioner. Det vil dog altid være nødvendigt at opbygge en model for hvordan organisation funktioner benyttes, klasser angives, mappes og fortolkes. Styrken ved Sag & Dokument objekterne er deres fleksibilitet, hvilket giver mulighed for at understøtte nye foretningsbehov uden ændring i den fysiske datamodel eller kernekomponenter. En stærk governance og åben adgang til kernesystemerne vil sikre interoperabilitet og besked baseret integrationer. Appendiks A Database schema APOS2 indeholder implementation af alle aspekter af standarderne, og for alle støttesystemerne. Dvs. for Organisation, Klassifikation, Arkiv, Dokument, Sag og den forkastede høringsversion af Part. Alle bygger på de samme database strukturer som repræsentere: Objekt med UUID Et objekts registreringer med bruger og tidspunkt Et objekts egenskabobjekter med virkningsinterval og evt. aktør og note Et objekts tilstandsobjekter med virkningsinterval og evt. aktør og note Et objekts relationer med virkningsinterval og evt. aktør og note Herunder vises fire strukture som gentages for alle objekter. De dækker database skemaer for: Objekt, Registrering og Egenskaber Objekt, Registrering og Tilstande 20

21 Objekt, Registrering og Relation Objekt, Registrering og Fler Relation Der hvor specifikationerne angiver at objekterne eller relationerne bære flere attributter vil databasetabellerne være udvidet til at kunne rumme disse. A.1 Egenskab Figur 14: Database skema struktur for egenskabsobjekter. A.2 Tilstand Figur 15: Database skema struktur for tilstandsobjekter. 21

22 A.3 Relation Figur 16: Database skema struktur for relationsobjekter. A.4 Fler relation Figur 17: Database skema struktur for flerrelationsobjekter. 22

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 09/05/2012 Initial version

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 09/05/2012 Initial version APOS2 DWH Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret APOS2 OIO Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

APOS2 Implementations Guide

APOS2 Implementations Guide APOS2 Implementations Guide Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument

Læs mere

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe Axapoint ApS Brunhøjvej 8, st. tv DK-8680 Ry Tel. +45 23 10 83 44 CVR nr. 32 15 37 98 info@axapoint.com www.axapoint.com Bank: Danske Bank. www.axapoint.com MOX-review Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta LoRA lokal rammearkitektur Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta Hvad er lokal rammearkitektur Frederiksberg Kommune, KL og Magenta om udvikling af en referenceimplementering af rammearkitekturen.

Læs mere

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 MOX bilag Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 Rapporten og bilaget udgør et foreløbigt udkast til rapportering

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009

Specifikation af serviceinterface for organisation. Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for organisation Denne standard er godkendt af OIO-komiteen december 2009 Specifikation af serviceinterface for Organisation Denne standard kan frit anvendes af alle.

Læs mere

Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber

Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber Sag og Dokument: Eksempel på brug af generelle egenskaber Der er knyttet en række generelle egenskaber til de enkelte objekter som beskrevet i dokumentet Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags-

Læs mere

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor > Sag og dokument standarderne Hvad og hvorfor Dette dokument kan frit anvendes af alle. Citeres der fra dokumentet i andre publikationer til offentligheden,

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

Overordnet set vurderer Odense Kommune, at både det foreliggende udkast og det bagvedliggende arbejde er af høj kvalitet.

Overordnet set vurderer Odense Kommune, at både det foreliggende udkast og det bagvedliggende arbejde er af høj kvalitet. Høringssvar på Specifikation af Serviceinterface for Sag standard for Specifikation af Serviceinterface for Sag og har flg. bemærkninger. og det bagvedliggende arbejde er af høj kvalitet. MFD, MIB Der

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person 1. Indledning... 3 1.1 Arkitekturmæssige overvejelser... 3 2. Konkrete ændringsforslag... 5 2.1 Variable attributnavne... 5 2.2 Registeroplysninger fra akkreditiv...

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2

Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 N OTAT Høringsnotat - specifikation af serviceinterface for SAG version 1 2 Specifikation af serviceinterface for SAG Version 1.2 (Sag-standard) Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og Dokument sendte

Læs mere

APOS2 Administration Guide

APOS2 Administration Guide APOS2 Administration Guide Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part)

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) Dette er KLs høringssvar på den offentlige høring om specifikation af serviceinterface

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011)

Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Notat Vejledning i kravspecificering af Sag og Dokument standarder (Revideret udgave; januar 2011) Denne version af vejledningen er identisk med første udgave fra august 2010 bortset fra redaktionelle

Læs mere

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM Introduktion for leverandører 28. Januar 2016 (opdateret 1.2.2016) Version 1.0 Agenda Generelt om STS Klassifikation ØiR Klassifikationssystem Formål og krav Gennemgang af klassifikationssystem

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER

ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER ANVISNINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTESYSTEMERNES INDEKSER Delagenda 1. Formål med anvisningerne (spændetrøjen) 2. Dokumenterne og strukturen (bl.a. Udgangspunkt i XSD i stedet for i informationsmodeller)

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 22.3.27 SortimentStruktur. DataStructure: SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0 Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 20 Begrebsmodellen for Ydelsesindeks Begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter er illustreret i Figur Begrebsmodel og definition

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Release Notes - KITOS 2.0

Release Notes - KITOS 2.0 Rettigheder Der indføres administratorroller for hver modul, f.eks. Lokal Administration Administration, Lokal Systemadministration, Lokal Projektadministration osv. Lettere administration af roller og

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

1 Klassifikation Informationsmodel

1 Klassifikation Informationsmodel 23..27 Klassifikation Informationsmodel. Facet En facet angiver en bestemt synsvinkel på klassificering af de objekter, som klassifikationssystemet udgør taxonomien for. Facetten grupper klasser i klassifikationssystemet.

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

1 ST Klassifikation Informationsmodel

1 ST Klassifikation Informationsmodel ..27 ST Klassifikation Informationsmodel. Facet En facet angiver en bestemt synsvinkel på klassificering af de objekter, som klassifikationssystemet udgør taxonomien for. Facetten grupper klasser i klassifikationssystemet.

Læs mere

MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser

MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Anvendelse af OIO-standarderne sag, dokument, organisation og klassifikation til at opnå sammenhæng og danne grundlag for automatiseringer

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8.2.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 8..27 SortimentOverfør Kort beskrivelse: Denne service distribuerer ØiR Sortimenter til It-systeminstanser, der abonner på sortimentet på vegne af en myndighed. Servicen udstilles som integrationen SF_72

Læs mere

Integration med Jupiter

Integration med Jupiter Integration med Jupiter ERFA-møde om Vandindvinding Integration med Jupiter - Agenda Aktuel status Både for integrationen og for Jupiter Kendte problemer Årsager og løsningsforslag Fremtidig udvikling

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

Office Manager. Kom igang. Presented by Scantalk ApS

Office Manager. Kom igang. Presented by Scantalk ApS Office Manager Kom igang Presented by Scantalk ApS +45 70 22 20 80 sales@scantalk.com TeamView Office Manager - Kom igang CONFIDENTIAL Scantalk 2012 2 Denne introduktion er opdelt i 2 sektioner Dagligt

Læs mere

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder.

Sortimentet angiver de mulige klasser, som er tilladte at benytte i en registrering, med andre ord en værdiliste over tilladte koder. 2.9.27 SortimentStruktur. SortimentStruktur Et sortiment er en samling af klasser, som er udvalgt fra en eller flere klassifikationer, med et specifikt formål om at afgrænse registreringspraksis i en given

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016 STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING Brian Storm Graversen April 2016 Emner Motivation og baggrund Introduktion til jobfunktionsrollebegrebet Hvad er en jobfunktionsrolle Typer af brugersystemroller Dataafgrænsninger

Læs mere

Støttesystemet Organisation. Organisation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Organisation. Organisation. Et af de otte Støttesystemer 1 Organisation Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Organisation Hvad er Støttesystemet Organisation? Stamdatasystem til registrering af organisatoriske data Støttesystemet Organisation

Læs mere

1 KlassifikationStruktur

1 KlassifikationStruktur ..27 KlassifikationStruktur. KlassifikationStruktur Klassifikation er det abstrakte objekt som samler et klassifikationssystem. Klassifikation holder klassifikationssystemets metadata. Klassifikationssystemet

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Udarbejdelse af jobfunktionsroller

Udarbejdelse af jobfunktionsroller Udarbejdelse af jobfunktionsroller En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.1 marts 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43

Læs mere

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Bilag 5: Arkitekturrapport fra projektet Fælles Sprog III (Bilag til dagsordenspunkt 6: Arkitekturrapporten). Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

ST Sortiment Informationsmodel

ST Sortiment Informationsmodel .5.27 ST Sortiment Informationsmodel .5.27. Delsortiment Delsortimentet er en obligatorisk opdeling af sortimentet i værdilister, samlinger af mulige registreringsværdier, hvor hver samling, delsortimentet,

Læs mere

Office Manager. Kom igang. Presented by Scantalk ApS

Office Manager. Kom igang. Presented by Scantalk ApS Office Manager Kom igang Presented by Scantalk ApS +45 70 22 20 80 sales@scantalk.com TeamView Office Manager - Kom igang CONFIDENTIAL Scantalk 2012 2 Denne introduktion er opdelt i 2 sektioner Dagligt

Læs mere