N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD"

Transkript

1 N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD Interview med Hr. Bjørn Førde og Fr. Karina Pultz fra Dansk Insitut for Partier og Demokrati (Dansk Institut for flerpartisamarbejde). Interview foretaget i København, 5. oktober 2012 NMJ: Som jeg lige fortalte arbejder jeg med PD. Jeg skriver speciale om UM's PD-politik og deres kontakter til Egypten. Deriblandt fokuserer jeg meget på DEDI og deres dialogskabende relationsdannede projekter. Det er min tese, at det er bedre til at skabe kontakt end en klassisk gåud-og-påvirke-medierne-måde som UM arbejder på. Og så har jeg bemærket jeres projekt som I har i samarbejde med DEDI, og jeg kunne meget godt tænke mig at snakke lidt med jer om det. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig for båndets skyld at høre jeres navne. BF: Ja, jeg hedder Bjørn Førde og er direktør for DIPD. KP: Jeg hedder Karina Pultz og jeg er project officer ved DIPD og sidder med vores Egyptenprojekt og samarbejder i det daglige med DEDI. NMJ: Jeg kunne forstå at I har det her projekt der hedder Towards a Dynamic and Participatory Political Party Environment, som I har kørt noget tid, hvor I blandt andet har haft nogle egyptere i Danmark, og jeg kunne godt tænke mig at høre noget omkring, hvordan dette projekt er kommet op at stå. BF: Altså, projektet blev undfanget i ugerne og månederne efter revolutionen eller hvad man skal kalde det der fandt sted i Egypten - det må historikerne dømme. Karina har sin egen mening om det. KP: (griner) BF: Jeg har måske en anden, og DEDI har muligvis en tredje version. Det skete samtidig med at DIPD startede. Vi blev etableret i maj 2010 ved lov og aktstykke i folketinget, men vi startede det konkrete arbejde i januar Det var også der, jeg startede som første medarbejder. Tanken i loven var, at man primært skulle fokusere på de traditionelle udviklingssamarbejdslande. Det vil sige landene i Afrika, måske nogen i Latinamerika og måske nogen i Asien. Men Egypten har jo ikke været traditionel udviklingspartner for Danmark - det har det været i tidernes morgen. Det er mange år siden, men det har været en del af DAI, som den tidligere regering startede, og det kender du alt til. Vi tog så en kontakt til ministeriet og til Søren Pind som var (udviklings)minister dengang og sagde, at det sikkert ville forekomme omverden besynderligt, at et institut som beskæftiger sig med partier og demokrati ikke var aktive i Egypten eller i Det Arabiske Forår-området, og det var der fuld forståelse og støtte til. Der var også mange politiske partier der ønskede at DIPD skulle blive aktive. Vi var som sagt et lille nyt institut med en eller to medarbejdere dengang. Så min tænkning var, at hvis vi skulle være noget i Egypten, så skulle vi være i samarbejde med DEDI. Tilfældigvis var Jakob Erle startet som direktør samme dag som jeg startede på DIPD. Så vi tog begge kontakt til hinanden og begyndte at snakke om hvordan vi kunne gøre det her. Vores fokus er på de politiske partier og DEDI's fokus er på bevægelser i højere grad. Vores fokus er på den mere formelle del af det politiske system, deres fokus på den mere uformelle del af det politiske system. Vores fokus er måske også på den ældre del af det politiske system og deres fokus på den yngre - det vil sige ungdom osv. NMJ: Ja, der kunne jeg forstå de også har noget samarbejde med DUF. BF: Ja, som vi også har samarbejde med. Dels fordi DUF er repræsenteret i vores bestyrelse og det er fordi, jeg som en af mine første initiativer tog kontakt til DUF for at høre om vi specielt i forhold til ungdomspartiarbejdet kunne etablere et samarbejde. Så der var mange strømme i gang på samme tid. Men det definerende var vel i og for sig at vi tænkte - at jeg i hvert fald meget klart tænkte - at vi ikke har institutionel kapacitet eller penge til på nuværende tidspunkt at gå ind og tæppebombe den egyptiske politiske arena, sådan som den udfolder sig i timerne, dagene, ugerne, månederne

2 efter revolutionen, som f.eks. National Democratic Institute fra USA med deres mange millioner dollars ville have mulighed for. De kunne gå ind og uddanne 5000 partifolk til at deltage i de kommende valgkampe der skal være. NMJ: De er så blevet smidt ud af Egypten. BF: Ja, af forskellige andre grunde. Men vi er der i et langt perspektiv fordi vi ved at støtte til partier traditionelt er blevet kritiseret for at være for kortsigtede. Jeg kommer fra en baggrund med mere traditionelt, gammeldags udviklingssamarbejde - også fra FN-systemet, hvor det er de mange års løbende indsats, der er det afgørende, så det vi diskuterede - Jakob og jeg - det var, at vi ikke havde styrke til og skal heller ikke etablere en ny institution med et nyt kontor i Egypten. DEDI og DIPD kan arbejde sammen, og så bliver DEDI vores lokale operatør som også kender området og personerne og institutionerne i Egypten og de har primært egyptiske ansatte, som er en forudsætning for at man kan kommunikere. Det var udgangspunktet og så kan vi bygge op efterhånden. Vi kan ikke lave en model fra starten som nødvendigvis holder i 4-5 år. Partilandskabet vil ændre sig dramatisk over de næste år. Det er ikke fordi jeg er synsk, men jeg har i FNsystemet arbejdet med Sudan og andre, og Sudan har ligget og rodet med projekter der omfattede 167 forskellige partier, og vi ved godt, at der er to der er dominerende, og sådan vil det også gå i Egypten. Så vi skal positioner os og i gang med nogle områder. Vi skal have noget der involverer unge, vi skal have noget der muligvis er attraktivt for de politiske partier, sådan som de udvikler sig, vi skal have noget, der sker på mellemlangt sigt og også noget på meget lang sigt. Det var udgangspunktet. NMJ: Så I tager fat i DEDI for at få det her i gang simpelthen? BF: Ja. NMJ: Er det så dem der bringer ACPSS med ind i spillet? BF: De er jo med i DEDIs konstruktion fra starten. Det er en af parterne, som DEDI har arbejdet med fra begyndelsen, som også er med i bestyrelsen. Men de kommer den vej ind og Gamal Zoltan som har været tæt på DEDIs arbejde i mange år er så også en af dem, der kommer ind og er så også med til de første møder, vi holder. NMJ: Så I har en rundbodsdiskussion med alle partnere? Jeg kunne forstå der også er en hollandsk og en svensk partner med i det her. BF: Ja, de er så senere. Meget har ændret sig siden dengang. Vi laver forskellige initiativer med forskellige partnere. Vi har et samarbejde omkring ungdomspartier som vi laver med DEDI og DUF. Vi har et samarbejde omkring demokratiskoler som finder sted i samarbejde med det hollandske institut NIMD og DEDI. Så har vi det mere traditionelle initiativ over for politiske partier, som nu er ved at blive færdigudviklet som er DEDI og os. I alle de her er der så forskellige egyptiske aktører involveret. For demokratiskolerne er det to lokale NGO'er. For partisamarbejdet er det primært DEDI, men DEDI har selv lavet en række surveys sammen med egyptiske institutioner. Så der er en række forskellige aktører alt afhængig af hvad fokus måtte være. NMJ: Og det jeg specielt har lagt mærke til er at I har haft besøg af nogle politikere i forbindelse med det danske valg. Jeg synes det er meget interessant at høre om, hvordan jeres erfaringer var med dette besøg. Hvordan blev de påvirket og hvordan påvirkede de den modsatte vej? BF: Noget af det kan du forhåbentlig læse ud af rapporten som ligger på hjemmesiden, men for lige at sige om baggrunden: For os handlede det om at komme i gang. Hvor Fanden går du i gang med den nye politiske dagsorden der er i Egypten og vi tænkte at en af måderne er at gå ind og få fat i de unge mennesker, som ikke på forhånd har frasagt partierne en rolle. Hovedparten er dem, der er aktive er bevægelsesorienterede og tror ikke på alle de vidunderlige ting, som et formelt, politisk system kan levere. Det kan også godt være nogen af os kan se svagheder i det, men det er nu engang vores dagsorden som institut. Så vi prøvede sammen med DEDI at få fat på nogen af dem, der er tilknyttet de liberale partier, socialdemokratiske, Freedom and Justice osv. NMJ: Altså Det Muslimske Broderskabs parti? BF: Ja. Og så tænkte vi: "Vi har jo ikke nogen manualer". De er heller ikke i en situation, hvor de kan absorbere på nuværende tidspunkt et mere formelt træningsforløb om capacity development og institutionalisering af rules and regulations for political parties, så lad os få en gruppe herop og

3 diskutere med dem, og lad os så bruge det danske valg som eksempel. Der kan vi fremvise, forhåbentlig, både styrkerne og svaghederne, men de kan også selv få en oplevelse ude i de politiske partier. Så vi fik sat gruppen sammen - ud over dem fra de politiske partier var der fire fra bevægelser - altså Nazzra Feminist studies, en medieorganisation osv. - og så bruger vi en dag eller to hvor de er på skolebænken, hvor vi får nogle folk ind - Roger Buch fra Aarhus for at fortælle om den demokratiske historie og mediernes betydning osv - Lars Bille fra Københavns Universitet for at fortælle om det danske politiske system. Og så sender vi dem ud i de politiske partier og så oplever de valgkampen og festen eller tragedien efterfølgende. Men nok så meget skal de opleve hvordan de politiske partier relaterer sig til hinanden på det personlige og det lokale plan. Det var måske i virkeligheden, tror jeg, det der slog dem stærkt, da de kom tilbage og rapporterede til os. Det var "ja, vi kan sagtens forstå at socialistiske partier er meget forskellige i deres tilgang end de liberale partier, men folk kan sidde og have tillid til hinanden og tælle stemmerne op, og så kan de gå ud og drikke en bajer bagefter". Sådan er det i det lille Danmark. NMJ: Så de var meget imponerede over den her dialog man kunne have på trods af partiforskel.? BF: De var forundrede. Jeg er ikke sikker på at imponerede er det rigtige udtryk. Det er måske festudgaven fra vores side, ikke? Men jeg tror de var lidt forundrede over at man kunne en lige-udaf-landevejen dialog og sidde og være meget åbne om de forskellige positioner man havde vel vidende at man også var politiske modstandere. Så var de meget interesserede i den rolle som ungdomspartierne spillede. Det at ungdomspartierne ofte havde en selvstændig rolle i forhold til deres moderparti og at de udover at lave service for moderpartiet i valgkampen også kunne udfordre moderpartiet på ideologiske områder. Det er vi så ved at lave en guide omkring. Det er lidt forskelligt fra ungdomsparti til ungdomsparti hvor radikale de er, men det at et ungdomsparti kunne sidde og sige, at det her mener vi vores moderparti bør fremme, men det gør de desværre ikke særlig godt, markant eller klart. Det var en af grundene til at vi valgte at arbejde videre omkring hvordan man etablerer et ungdomsparti til de egyptiske repræsentanter. Den lancerer vi om nogle uger. NMJ: Ja, jeg kunne se der var en konference om 14-dages tid. KP: Ja BF: Ja NMJ: Hvordan den modsatte vej? Har I fået en tilbagemelding på hvad de danske politikere, de mødte, har fået ud af det? BF: Vi har nok ikke noget systematisk. Det kan være du ved mere om det, Karina, fra jeres drøftelser. Det var jo ikke så mange af dem, der var involveret i at udarbejde guiden, der var involveret (i politikerbesøget). Så jeg tror ikke man kan sige noget - vi har ikke noget nedfældet omkring hvad de danske. NMJ: Men er det jeres indtryk, at det går begge veje, så egypterne tager noget med sig hjem og danskerne tager noget med sig hjem. BF: Danskerne er jo. vi ved jo fra vores arbejde omkring Nepal, at de danske partier får meget ud af at have været i Nepal og deltaget i dialogerne. Der laver vi noget andet. Der er fokus på lokalpartiorganisering og det er en helt anden politisk konstruktion, hvor vi arbejder sammen med maoisterne, kommunisterne og kongrespartiet, som er mere socialdemokratisk organiseret. KP: I forhold til Egypten - jeg var med på et valideringsseminar i forhold til vores guide, hvor der var en række danske ungdomspolitikere der deltog - jeg synes primært det er viden om den egyptiske kontekst, de higer efter. Der er jo også den her revolutions-vibe i Egypten, som man kan blive inspireret af - som alle bliver inspireret af, synes jeg, der tager derned. Det drive de egyptiske politikere har, det var der flere af de danske ungdomspolitikere der talte om var inspirerende. Ellers synes jeg mest det er viden om den egyptiske kontektst, der samles ind. Vi havde også en del snakke om youth guiden i forhold til at vi også har lavet et afsnit om kampagner. Man kan sige at på mange måder har egypterne været vanvittigt dygtige til at lave kampagner under revolutionen og efterfølgende. Derfor blev vi enige om efter at have været i Egypten at vi var nødt til at inddrage nogle interviews med egypterne i guiden, fordi de også havde noget at byde på, og noget som er lettere for - altså hvis den her ungdomsguide skal bruges andre steder i verden - og der kan man sige

4 at egypterne har en status fordi de lige nu har væltet deres diktator og de har nogle erfaringer fra den her transitionsfase som er lige efter sådan et intermezzo, så det at vi har inddraget interviews i guiden er helt klart udtryk for at de også har noget at lære fra sig. BF: Jeg tror det punkt man tænker tilbage på, når vi snakker med dem, der var værter. Det var så Venstre, de Radikale, Socialdemokratiet, Liberal Alliance - kan jeg sgu ikke huske - jo her i byen, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti. De fleste partier var vært for en eller to. For nogen af dem var det helt klart at religionens betydning i den politiske tænkning var - ikke chokerende - men - og måske heller ikke overraskende, for det ved man jo godt fra medierne og snakken og, kan man sige, fordommene herhjemme - men, jeg tror at det blev konkretiseret og kom ned på gadeplan i en vis forstand, og gjort lidt mindre mystisk at religion - både for dem, der ønsker at være sekulære partier - er en stor udfordring. Du har egyptiske politikere og ungdomspolitikere, som har samme eller bedre uddannelse end danske ungdomspolitikere. Der er i hvert fald en del af de egyptiske ungdomspolitikere, der har færdiggjort deres uddannelse, det gælder jo ikke for alle de danske politikere kan jeg forstå - heller ikke ministrene. Men som har samme tradition for tænkning, men hvor de godt kan opleve at den liberale, sekulære og den socialdemokratiske - kvinderne dér, som er ekstremt godt uddannede - jo hele tiden tænker på: "hvordan får vi hul igennem i Egypten til målgrupperne, til de fattige eller til middelklassen, som samtidig er religiøst tænkende". Og så har du Det Muslimske Broderskab - Eller Freedom and Justice - den unge, som bevæger sig i et traditionelt, politisk område, men bærer religionen både indvendigt og udvendigt, og så havde vi jo også den person, som var her, som tidligere har været med i Broderskabet, men som er gået ud, fordi han synes det bliver for religiøst, men som stadig er. og det tror jeg gjorde et stort indtryk, de samtaler man havde derude. De var jo rundt hos borgmestre og viceborgmestre. NMJ: Det giver dem en mere informeret viden? BF: Du får selvfølgelig lagt nogle lag til det som medierne kommunikerer, men jeg tror også det gør - i hvert fald dem der tænker efter - lidt mere ydmyge over for hvad det er for en opgave vi går i gang med, når det er vi kigger på Egypten - og en forståelse af at her er ikke bare et hurtigt knald og så har vi løst problemerne. Det her er en lang proces, som hvis det skal give mening betyder at vi skal interagere over år. Der kan man sige at der er interaktionen at de kommer til os og det er fremover at vi skal have små grupper af trænere fra de politiske partier for at deltage i videreudviklingen af vores politiske program og at man opbygger tillid til hinanden, således at man på det personlige plan - ja, kræver ret stor tillid, fordi egypterne bliver overdænget nu af tilbud fra alle mulige sider og de ved jo godt meget om hvor de selv vil hen, men de ved også at det er svært at gøre alle ting på en gang. Så det er jo fint, at der kommer nogle socialdemokrater og nogle venstre-folk og andre som har været igennem de her ting med deres egne politiske partier herhjemme og nu kan være med. Men det er jo ikke de danske politiske trænere, der kan fortælle egypterne hvad rækkefølgen er. Det må de selv finde ud af. Så det med hele tiden at kalibrere forventninger, ressourcer, behov, ideer det tror jeg kræver at man hele tiden er meget med som person. Der er mange ting i vores tool kit som vi kan levere, men for at levere det på en fornuftig måde, skal du have det ned på et personligt plan, hvor du har tillid til hinanden. Det er også vores erfaringer fra Nepal. KP: Ja. NMJ: Følte I at der kom et personligt forhold? BF: I høj grad og vi har kommunikeret med dem videre. DEDI har kontakt med den gruppe og vi bruger dem som sparringspartnere især på ungdomsguiden med her på Christiansborg-seminaret omkring kvinder i politik havde vi også Mary som tidligere var medlem af socialdemokraterne i Egypten, men som nu er gået ud af Socialdemokratiet fordi hun vil fokusere på en kvindeplatform og fremme kvinders politiske deltagelse i Egypten. Så på den måde har vi oparbejdet en lille gruppe - et lille netværk - som vi vil trække på fremover og lægge lag på lag til det. NMJ: Da jeg var i Egypten, talte jeg med en journalist, der havde været i Danmark og skrevet nogle - eller i hvert fald skrevet en artikel, og der var flere artikler undervejs - og hun var meget fascineret af det møde hun havde haft med danske muslimer, også med politisk engagerede danske muslimer. Hvad er jeres erfaring med de her egyptiske politikere, der var her? Jeg går ud fra de også har mødt

5 nogle danske, politisk engagerede muslimer og politikere med indvandrerbaggrund. Gjorde det et specielt indtryk på dem? BF: Noget af det er jo noget vi ikke blander os i. NMJ: Det kunne godt være de var kommet med nogle tilbagemeldinger om at det især var interessant at se at der var nogen af dem i borgerrepræsentationen. BF: Nej. Jeg kan sgu ikke huske det. Det var ikke noget de bragte op i deres tilbagemeldninger som noget der spillede en bestemt rolle, men vi sagde til dem at vi havde et program og derudover er der en masse kontakter, som vi godt ved at de kan tage, men som vi ikke nødvendigvis som institut skal involvere os i. Vi involverede dem jo også - vi havde stor middag hos ambassadøren. Det er det formelle område, vi kan tage os af. Det var en meget, vil jeg sige, åbenhjertig debat mellem nogle unge politikere og en ambassadør, der repræsenterer et system i transition, og det er jo ikke så enkelt. På samme måde havde vi også folk fra Enhedslisten der var værter for partier der ikke nødvendigvis var venstreorienterede. Vi havde forsøgt at få liberale partier parret med tilsvarende egyptiske liberale partier, men det gik ikke helt op for konstellationerne er jo ikke helt de samme i Danmark som i Egypten, så derfor var der også noget, hvor man kan sige at det var blå og røde bånd, der blev bundet sammen. Men lige præcis det du spørger om der, det var ikke noget, der blev bragt op. NMJ: Jeg kan forstå, at der også er nogle danske partier, blandt andet socialdemokraterne, som leder efter samarbejdspartier i Egypten - eller har gjort det i forbindelse med andre partier. BF: Det har de. Det har de jo formelt nu. NMJ: Det har de? BF: Ja NMJ: Hvilke erfaringer har I med det? Er det socialdemokraterne selv, der har ønsket det eller er det kommet fra egyptisk side, eller er det jer, der er gået ind og har sagt, at det kunne være en god ide? BF: Nej, det er noget socialdemokraterne herhjemme selv har stået for. Vi har vores kanaler og så er der nogle partier, der har deres egne kanaler, og socialdemokraterne har jo om nogen - socialistiske Internationale - som er en paraply og en kanal, man kan bruge. Så der er kontakter på alle niveauer. NMJ: Men jeg kunne se på jeres budget at det også var noget, I havde været inde over på et tidspunkt. BF: Altså de penge, som det danske socialdemokrati har fået til arbejdet med socialdemokraterne i Egypten, det er jo DIPDs ressourcer. NMJ: Nå, så I har bare fundet det, I har ikke været inde i noget fact finding eller noget som helst. BF: Nej, altså, vi rådgiver og støtter de danske partier, når de etablerer det man i gamle dage kaldte for søsterpartisamarbejder. Og det er vores bestyrelse der i sidste ende godkender de projekter og vores sekretariat er inde over, så Hanne Lund Madsen og Karina har været inde over socialdemokraternes Egypten-projekt, gået det igennem, diskuteret det med socialdemokraterne "er det et fornuftigt projekt, skal pengene bruges til det og det osv.", så det er en del af DIPD's arbejde, men det projekt vi har snakket om indtil videre er vores flerpartiprojekt og så er socialdemokraterne i deres eget samarbejde med socialdemokraterne i Egypten. KP: Ja NMJ: Det jeg tænkte var egentlig blot om de to projekter spillede lidt sammen, så I for eksempel havde koblet de danske socialdemokrater sammen med det parti som de så samarbejde med for ligesom at forstærke båndene? BF: Jo, jo, det gør vi. Når socialdemokraterne har delegationer på besøg i byen, så mødes vi og vi sørger for at synkronisere. Et af socialdemokraternes aktivitetsområder er ungdomspartier og det arbejde vi nu laver omkring guiden det er socialdemokraterne informerede om, involverede i og vil bruge guiden i deres arbejde med socialdemokraterne i Egypten. Så vi prøver at skabe så meget synergi som overhovedet muligt, men det der er vigtigt at understrege i forhold til vores flerpartiprojekt omkring ungdomspartier er at det bliver lagt frem som et tilbud til alle de partier i Egypten, der måtte ønske det. Så når vi nu lancerer det her den oktober så vil det blive fremlagt i den ånd. Og det er i den ånd at gruppen af ungdomspartier i Danmark har udarbejdet guiden, at vi er enige om - der er meget vi er uenige om - men vi er enige om at lave det her i

6 fællesskab. Så når vi fremover skal sende repræsentanter til Kairo og omegn for at lave seminarer, så vil det typisk være en socialdemokrat og en venstre-person, eller en fra det Radikale Venstre og SF, så vi hele tiden parrer de forskellige dele af det politiske spektrum. NMJ: Og det her - tilbage til de her egyptere der var her - det i evaluerede på var det generelt hele deres oplevelse af at være her, var det mødet med politikerne, eller var det mødet med et land, som praktiserer flerpartisystem. Kunne de evaluere og fortælle om hvad mødet med Danmark har gjort? Jeg tænker på baggrund af den moderne historie Danmark har i Egypten, kunne man godt forestille sig at nogen af dem måske havde et negativt billede af Danmark. Har I snakket med dem om det? BF: Det er jo en af de forunderlige ting - nu ved jeg jo ikke hvad de går og snakker om på arabisk som jeg ikke forstår (telefonen ringer, BF snakker kort) altså, det blev ikke nævnt i de dage delegationen var i Danmark, at der er noget der hedder tegninger, så på den måde har jeg i hvert fald ikke oplevet nogen negative vibes i forhold til Danmark. Det er klart at der er nogen, der specielt i den religiøse del af feltet, som er udmærket vidende om hvad nogen i Danmark har foretaget sig på dette punkt, men det er ikke noget DIPD har oplevet som et negativt synspunkt. NMJ: Og I har heller ikke fået nogen tilbagemeldinger om at de har ændret holdning eller noget i den stil? BF: Jeg tror alle de unge, der kom herop er udmærket klar over, at der er kloge og mindre kloge mennesker i Danmark - ligesom der sikkert er i Egypten - og ligesom der er i USA. Det er ikke indgået - der er ikke nogen der har sagt "I har de og de interessante aspekter af jeres partisystem, men det gider vi ikke diskutere, fordi I er åndssvage, når I laver sådan nogle tegninger." Det er der ikke nogen der har sagt. Vi havde mange frokoster og diskussioner sammen, og jeg har ofte sagt, at hvis der er noget danskerne synes vi er gode til, så er det at producere nogle materialer i tegneseriestil, som enkelt og elegant - "og der tænker vi ikke på de tegninger om jer" - men vi kan godt formulere noget som på en enkel måde forstås. Men jeg ved ikke om du har oplevet det i debatterne dernede? KP: Nej, men vi kan jo ikke vide om der er nogen der vælger et arrangement fra pga det. Det kan jo sagtens være. Der er jo ikke nogle informationer. Men der er ikke nogen tvivl om at det stadig er et issue, men jeg har ikke mødt noget. Det er klart at det stadig er sådan en hø-hø-virkelighed i mellem os at "der var også de der Cartoons". Jeg synes det er tit noget der kommer op i jokes og andet, men ikke BF: Altså de her folk er jo folk som er - til dels har de været involveret i en betydningsfuld transitionsproces i Egypten og de har bidraget til at afstedkomme et brud som er historisk og det de bruger deres ressourcer på nu - hvad enten det er ungdomspartier eller de ældre eller demokratiskolefolk - det er jo at få så mange impulser og gode ideer til hvordan de kan støtte den demokratiske udvikling de har været med til at sætte igang. De ved godt at vi ikke kommer med penge, for det gør vi meget klart, at vi støtter ikke med en million kroner, og så kan partiet bruge pengene til det, de har lyst til. Vi laver kapacitetsudvikling. Vi fokuserer på at komme frem med nogle ideer som sammen med de ideer de får fra Tyrkiet eller Indonesien eller fra England eller hvor Fa'n det erkan bidrage til at de stille og roligt udvikler - forhåbentlig - en politisk proces og nogle institutioner, der kan leve op til det, de var med omkring til revolutionen. Det seminar vi havde om kvinder i politik illustrerer også meget godt, at her kort efter at det store brud er ved at rulle en række fremskridt for kvinders rettigheder tilbage - og det er de jo stærkt optaget af - hvordan kan vi så ved de netværker de er en del af og de erfaringer som danske kvindelige politikere har, hvordan kan vi bidrage til en debat i Egypten som gør at de politiske partier fastholder udviklingen for kvinder. NMJ: Er det sådan en art politisk påvirkning? BF: Alt er jo. Vi er jo ude i et påvirkningsærinde. Vi laver ikke det man på amerikansk kalder Democracy Promotion. Altså vi er ikke ude i en import-eksport business omkring demokrati. Jeg er heller ikke - jeg har tidligere, da jeg var i FN, understreget, at vi er ikke i det store D's ærinde. Det er ikke det store flag med det store D for demokrati, vi går rundt og flager med. Det er de mange

7 små D'er, der er betydningsfulde for os. Det er demokrati i forhold til kvinders rettigheder, det er demokrati i forhold til at gøre processerne så åbne som mulige, det er demokrati i forhold til at have adgang til informationerne osv osv. Det viser al udvikling siden 1973, hvor den 3. demokratibølge startede i Portugal, viser at det er det der holder. Masser af store D'er er gået galt fordi man ikke har sørget for de mange små D'er til at støtte op om den grandiose demokratiidé. Og det forstår de unge mennesker her jo udmærket selvom de selvfølgelig er langt mere utålmodige end en 63-årig gammel mand som mig er, eller en Karina måske nogen gange er. Vi ved godt at det her handler ikke bare om den store forfatning. Det handler også om alle de små regler, der skal laves for, hvordan parlamentet fungerer, hvordan et udvalg behandler en sag, hvordan et udvalg, når det behandler en lov kan indkalde repræsentanter fra civilsamfundet, sådan som det sker i Danmark. Hvis der er noget man kan lære andre parlamenter rundt om i verden, så er det blandt andet at Folketingets proces indeholder nogle rettigheder for de organisationer, der arbejder på området, til at kunne fremlægge deres sag. At 60 organisationer kan lave høringssvar til et nyt lovforslag. Sådan nogle ting, som er meget banale og basale og er lidt trættende for nogle, det er de tandhjul som et demokrati er bygget op omkring, og det forstår de unge mennesker, vi arbejder med udmærket. Men det er lige så klart at de jo også er utålmodige og de ligger hver eneste nat og tænker på "hvad sker der i morgen. Er det i morgen det afgørende slag skal slåes". Og så finder de ud af at det afgørende slag skal slåes hver eneste dag. Og derfor er det også svært at måle hvad impact'en er at det vi går og laver. Vi kan jo kun håbe, at den unge mand fra Freedom and Justice-partiet, vi havde i Danmark, at også i de sammenhænge, når han sidder sammen med - i bogstavelig forstand - sine brødre i partiet, at han så ind i mellem vil sige "jamen, det var sgu egentlig meget interessant at være i Danmark - at partier, der er grundlæggende uenige godt kunne sidde og drøfte sagerne sammen". Men det har vi jo ikke meget styr på, men vi kan skubbe lidt ind hist og pist, som gør at det bliver muligt. NMJ: Som et sidste spørgsmål: Var de egyptiske medier inde over projektet - eller de panarabiske, for jeg kunne forstå, da jeg snakkede med DEDI, at der også er en del interesse fra Al-Arabiya af og til. BF: Altså der blev kommunikeret ud via DEDI og via nogen af de egyptiske NGO'er der var heroppe og skrev til egyptiske medier. Nu kan jeg ikke lige huske, hvor meget der var. NMJ: Det er ikke en pressedækning, I har fået en opgørelse på? BF: DEDI har nok, men jeg mener ikke det er en opgørelse vi har fået. Men jeg har personligt ikke presset på, fordi noget af det her er måske også bedst tjent med at det ikke kommer op som overskrifter hele tiden, fordi noget af det i nogle egyptiske sammenhænge kan være kontroversielt. Det at samarbejde med vestlige organisationer er jo ikke alle steder i Egypten nødvendigvis skidesmart. Og jeg er ikke tilhænger af, at alt hvad vi laver skal have en overskrift i et medie, for det handler jo om et langt sejt træk, hvor det også skal have tid til at bundfælde sig og folde sig ud i de interne debatter i socialdemokratiet i Egypten om kvinders rettigheder og de unges rolle osv. Så for mig er det her jo brødarbejde. NMJ: Jeg vil sige mange tak for jeres tid. Det var meget informativt. KP: Det var godt. Som du kan høre er dialogen jo ikke vores mandat. Vores mandat er at være kapacitetsopbyggende, så dialogen vil være en sideeffekt. NMJ: Ja, og det er også et af mine fokuspunkter i opgaven, at der er en masse interessante projekter rundt omkring. Jeg har snakket med andre danske organisationer også. Og denne sideeffekt er ret interessant fordi den kan noget mere end det UM kan gøre selv. KP: Jeg har skrevet nogle artikler, som jeg synes du skal have. Jeg har lavet nogle lignende undersøgelser.

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA Interview med hr. Fikré Filali El-Gourfti på UM's MENA-kontor. Interviewet blev foretaget i København den 27. juni, 2012. NMJ: "Allerførst tak fordi du har lyst til at

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Skal studieledere være strategiske, professionelle

Skal studieledere være strategiske, professionelle Skal studieledere være strategiske, professionelle ledere? v. Thomas Harboe Dansk Universitetspædagogisk Netværk Konference, mandag den 30.maj 2011 Fokus på studielederne Der sættes et betydeligt fokus

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser.

Assembly Voting. valget er dit. et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Assembly Voting valget er dit et interaktivt demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. Valget er dit Et demokratirollespil til folkeskolens ældste klasser og til ungdomsuddannelser,

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 22. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde 1. Ændringsforslag

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

NOTAT. Policy Slam. God fornøjelse! Policy Slam - konceptpapir

NOTAT. Policy Slam. God fornøjelse! Policy Slam - konceptpapir NOTAT Policy Slam - konceptpapir Policy Slam Debatkonceptet Policy Slam gør klassisk, demokratisk debat tidssvarende og relevant, og har været en enorm succes på spillestedet Vega. Nu skal konceptet udbredes

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Notat: Fra arbejderparti til DJØF-parti

Notat: Fra arbejderparti til DJØF-parti Notat: Fra arbejderparti til DJØF-parti Der er stadig flere akademikere fra de samfundsvidenskabelige uddannelser blandt Socialdemokraternes folketingsmedlemmer. Det kan muligvis være en medvirkende del

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion 1 Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion Erik Christensen I Danmark har borgerløn/medborgarlön kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, siden

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

VELKOMMEN. Akademiet for Talentfulde Unge 18. november 2014

VELKOMMEN. Akademiet for Talentfulde Unge 18. november 2014 VELKOMMEN Akademiet for Talentfulde Unge 18. november 2014 1 ALTID TIL STEDE Anders Ladekarl Generalsekretær Røde Kors 2 Dagsorden Kl. 14.00: Velkomst ved generalsekretær Anders Ladekarl Kl. 16:00: PAUSE

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere