N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD"

Transkript

1 N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD Interview med Hr. Bjørn Førde og Fr. Karina Pultz fra Dansk Insitut for Partier og Demokrati (Dansk Institut for flerpartisamarbejde). Interview foretaget i København, 5. oktober 2012 NMJ: Som jeg lige fortalte arbejder jeg med PD. Jeg skriver speciale om UM's PD-politik og deres kontakter til Egypten. Deriblandt fokuserer jeg meget på DEDI og deres dialogskabende relationsdannede projekter. Det er min tese, at det er bedre til at skabe kontakt end en klassisk gåud-og-påvirke-medierne-måde som UM arbejder på. Og så har jeg bemærket jeres projekt som I har i samarbejde med DEDI, og jeg kunne meget godt tænke mig at snakke lidt med jer om det. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig for båndets skyld at høre jeres navne. BF: Ja, jeg hedder Bjørn Førde og er direktør for DIPD. KP: Jeg hedder Karina Pultz og jeg er project officer ved DIPD og sidder med vores Egyptenprojekt og samarbejder i det daglige med DEDI. NMJ: Jeg kunne forstå at I har det her projekt der hedder Towards a Dynamic and Participatory Political Party Environment, som I har kørt noget tid, hvor I blandt andet har haft nogle egyptere i Danmark, og jeg kunne godt tænke mig at høre noget omkring, hvordan dette projekt er kommet op at stå. BF: Altså, projektet blev undfanget i ugerne og månederne efter revolutionen eller hvad man skal kalde det der fandt sted i Egypten - det må historikerne dømme. Karina har sin egen mening om det. KP: (griner) BF: Jeg har måske en anden, og DEDI har muligvis en tredje version. Det skete samtidig med at DIPD startede. Vi blev etableret i maj 2010 ved lov og aktstykke i folketinget, men vi startede det konkrete arbejde i januar Det var også der, jeg startede som første medarbejder. Tanken i loven var, at man primært skulle fokusere på de traditionelle udviklingssamarbejdslande. Det vil sige landene i Afrika, måske nogen i Latinamerika og måske nogen i Asien. Men Egypten har jo ikke været traditionel udviklingspartner for Danmark - det har det været i tidernes morgen. Det er mange år siden, men det har været en del af DAI, som den tidligere regering startede, og det kender du alt til. Vi tog så en kontakt til ministeriet og til Søren Pind som var (udviklings)minister dengang og sagde, at det sikkert ville forekomme omverden besynderligt, at et institut som beskæftiger sig med partier og demokrati ikke var aktive i Egypten eller i Det Arabiske Forår-området, og det var der fuld forståelse og støtte til. Der var også mange politiske partier der ønskede at DIPD skulle blive aktive. Vi var som sagt et lille nyt institut med en eller to medarbejdere dengang. Så min tænkning var, at hvis vi skulle være noget i Egypten, så skulle vi være i samarbejde med DEDI. Tilfældigvis var Jakob Erle startet som direktør samme dag som jeg startede på DIPD. Så vi tog begge kontakt til hinanden og begyndte at snakke om hvordan vi kunne gøre det her. Vores fokus er på de politiske partier og DEDI's fokus er på bevægelser i højere grad. Vores fokus er på den mere formelle del af det politiske system, deres fokus på den mere uformelle del af det politiske system. Vores fokus er måske også på den ældre del af det politiske system og deres fokus på den yngre - det vil sige ungdom osv. NMJ: Ja, der kunne jeg forstå de også har noget samarbejde med DUF. BF: Ja, som vi også har samarbejde med. Dels fordi DUF er repræsenteret i vores bestyrelse og det er fordi, jeg som en af mine første initiativer tog kontakt til DUF for at høre om vi specielt i forhold til ungdomspartiarbejdet kunne etablere et samarbejde. Så der var mange strømme i gang på samme tid. Men det definerende var vel i og for sig at vi tænkte - at jeg i hvert fald meget klart tænkte - at vi ikke har institutionel kapacitet eller penge til på nuværende tidspunkt at gå ind og tæppebombe den egyptiske politiske arena, sådan som den udfolder sig i timerne, dagene, ugerne, månederne

2 efter revolutionen, som f.eks. National Democratic Institute fra USA med deres mange millioner dollars ville have mulighed for. De kunne gå ind og uddanne 5000 partifolk til at deltage i de kommende valgkampe der skal være. NMJ: De er så blevet smidt ud af Egypten. BF: Ja, af forskellige andre grunde. Men vi er der i et langt perspektiv fordi vi ved at støtte til partier traditionelt er blevet kritiseret for at være for kortsigtede. Jeg kommer fra en baggrund med mere traditionelt, gammeldags udviklingssamarbejde - også fra FN-systemet, hvor det er de mange års løbende indsats, der er det afgørende, så det vi diskuterede - Jakob og jeg - det var, at vi ikke havde styrke til og skal heller ikke etablere en ny institution med et nyt kontor i Egypten. DEDI og DIPD kan arbejde sammen, og så bliver DEDI vores lokale operatør som også kender området og personerne og institutionerne i Egypten og de har primært egyptiske ansatte, som er en forudsætning for at man kan kommunikere. Det var udgangspunktet og så kan vi bygge op efterhånden. Vi kan ikke lave en model fra starten som nødvendigvis holder i 4-5 år. Partilandskabet vil ændre sig dramatisk over de næste år. Det er ikke fordi jeg er synsk, men jeg har i FNsystemet arbejdet med Sudan og andre, og Sudan har ligget og rodet med projekter der omfattede 167 forskellige partier, og vi ved godt, at der er to der er dominerende, og sådan vil det også gå i Egypten. Så vi skal positioner os og i gang med nogle områder. Vi skal have noget der involverer unge, vi skal have noget der muligvis er attraktivt for de politiske partier, sådan som de udvikler sig, vi skal have noget, der sker på mellemlangt sigt og også noget på meget lang sigt. Det var udgangspunktet. NMJ: Så I tager fat i DEDI for at få det her i gang simpelthen? BF: Ja. NMJ: Er det så dem der bringer ACPSS med ind i spillet? BF: De er jo med i DEDIs konstruktion fra starten. Det er en af parterne, som DEDI har arbejdet med fra begyndelsen, som også er med i bestyrelsen. Men de kommer den vej ind og Gamal Zoltan som har været tæt på DEDIs arbejde i mange år er så også en af dem, der kommer ind og er så også med til de første møder, vi holder. NMJ: Så I har en rundbodsdiskussion med alle partnere? Jeg kunne forstå der også er en hollandsk og en svensk partner med i det her. BF: Ja, de er så senere. Meget har ændret sig siden dengang. Vi laver forskellige initiativer med forskellige partnere. Vi har et samarbejde omkring ungdomspartier som vi laver med DEDI og DUF. Vi har et samarbejde omkring demokratiskoler som finder sted i samarbejde med det hollandske institut NIMD og DEDI. Så har vi det mere traditionelle initiativ over for politiske partier, som nu er ved at blive færdigudviklet som er DEDI og os. I alle de her er der så forskellige egyptiske aktører involveret. For demokratiskolerne er det to lokale NGO'er. For partisamarbejdet er det primært DEDI, men DEDI har selv lavet en række surveys sammen med egyptiske institutioner. Så der er en række forskellige aktører alt afhængig af hvad fokus måtte være. NMJ: Og det jeg specielt har lagt mærke til er at I har haft besøg af nogle politikere i forbindelse med det danske valg. Jeg synes det er meget interessant at høre om, hvordan jeres erfaringer var med dette besøg. Hvordan blev de påvirket og hvordan påvirkede de den modsatte vej? BF: Noget af det kan du forhåbentlig læse ud af rapporten som ligger på hjemmesiden, men for lige at sige om baggrunden: For os handlede det om at komme i gang. Hvor Fanden går du i gang med den nye politiske dagsorden der er i Egypten og vi tænkte at en af måderne er at gå ind og få fat i de unge mennesker, som ikke på forhånd har frasagt partierne en rolle. Hovedparten er dem, der er aktive er bevægelsesorienterede og tror ikke på alle de vidunderlige ting, som et formelt, politisk system kan levere. Det kan også godt være nogen af os kan se svagheder i det, men det er nu engang vores dagsorden som institut. Så vi prøvede sammen med DEDI at få fat på nogen af dem, der er tilknyttet de liberale partier, socialdemokratiske, Freedom and Justice osv. NMJ: Altså Det Muslimske Broderskabs parti? BF: Ja. Og så tænkte vi: "Vi har jo ikke nogen manualer". De er heller ikke i en situation, hvor de kan absorbere på nuværende tidspunkt et mere formelt træningsforløb om capacity development og institutionalisering af rules and regulations for political parties, så lad os få en gruppe herop og

3 diskutere med dem, og lad os så bruge det danske valg som eksempel. Der kan vi fremvise, forhåbentlig, både styrkerne og svaghederne, men de kan også selv få en oplevelse ude i de politiske partier. Så vi fik sat gruppen sammen - ud over dem fra de politiske partier var der fire fra bevægelser - altså Nazzra Feminist studies, en medieorganisation osv. - og så bruger vi en dag eller to hvor de er på skolebænken, hvor vi får nogle folk ind - Roger Buch fra Aarhus for at fortælle om den demokratiske historie og mediernes betydning osv - Lars Bille fra Københavns Universitet for at fortælle om det danske politiske system. Og så sender vi dem ud i de politiske partier og så oplever de valgkampen og festen eller tragedien efterfølgende. Men nok så meget skal de opleve hvordan de politiske partier relaterer sig til hinanden på det personlige og det lokale plan. Det var måske i virkeligheden, tror jeg, det der slog dem stærkt, da de kom tilbage og rapporterede til os. Det var "ja, vi kan sagtens forstå at socialistiske partier er meget forskellige i deres tilgang end de liberale partier, men folk kan sidde og have tillid til hinanden og tælle stemmerne op, og så kan de gå ud og drikke en bajer bagefter". Sådan er det i det lille Danmark. NMJ: Så de var meget imponerede over den her dialog man kunne have på trods af partiforskel.? BF: De var forundrede. Jeg er ikke sikker på at imponerede er det rigtige udtryk. Det er måske festudgaven fra vores side, ikke? Men jeg tror de var lidt forundrede over at man kunne en lige-udaf-landevejen dialog og sidde og være meget åbne om de forskellige positioner man havde vel vidende at man også var politiske modstandere. Så var de meget interesserede i den rolle som ungdomspartierne spillede. Det at ungdomspartierne ofte havde en selvstændig rolle i forhold til deres moderparti og at de udover at lave service for moderpartiet i valgkampen også kunne udfordre moderpartiet på ideologiske områder. Det er vi så ved at lave en guide omkring. Det er lidt forskelligt fra ungdomsparti til ungdomsparti hvor radikale de er, men det at et ungdomsparti kunne sidde og sige, at det her mener vi vores moderparti bør fremme, men det gør de desværre ikke særlig godt, markant eller klart. Det var en af grundene til at vi valgte at arbejde videre omkring hvordan man etablerer et ungdomsparti til de egyptiske repræsentanter. Den lancerer vi om nogle uger. NMJ: Ja, jeg kunne se der var en konference om 14-dages tid. KP: Ja BF: Ja NMJ: Hvordan den modsatte vej? Har I fået en tilbagemelding på hvad de danske politikere, de mødte, har fået ud af det? BF: Vi har nok ikke noget systematisk. Det kan være du ved mere om det, Karina, fra jeres drøftelser. Det var jo ikke så mange af dem, der var involveret i at udarbejde guiden, der var involveret (i politikerbesøget). Så jeg tror ikke man kan sige noget - vi har ikke noget nedfældet omkring hvad de danske. NMJ: Men er det jeres indtryk, at det går begge veje, så egypterne tager noget med sig hjem og danskerne tager noget med sig hjem. BF: Danskerne er jo. vi ved jo fra vores arbejde omkring Nepal, at de danske partier får meget ud af at have været i Nepal og deltaget i dialogerne. Der laver vi noget andet. Der er fokus på lokalpartiorganisering og det er en helt anden politisk konstruktion, hvor vi arbejder sammen med maoisterne, kommunisterne og kongrespartiet, som er mere socialdemokratisk organiseret. KP: I forhold til Egypten - jeg var med på et valideringsseminar i forhold til vores guide, hvor der var en række danske ungdomspolitikere der deltog - jeg synes primært det er viden om den egyptiske kontekst, de higer efter. Der er jo også den her revolutions-vibe i Egypten, som man kan blive inspireret af - som alle bliver inspireret af, synes jeg, der tager derned. Det drive de egyptiske politikere har, det var der flere af de danske ungdomspolitikere der talte om var inspirerende. Ellers synes jeg mest det er viden om den egyptiske kontektst, der samles ind. Vi havde også en del snakke om youth guiden i forhold til at vi også har lavet et afsnit om kampagner. Man kan sige at på mange måder har egypterne været vanvittigt dygtige til at lave kampagner under revolutionen og efterfølgende. Derfor blev vi enige om efter at have været i Egypten at vi var nødt til at inddrage nogle interviews med egypterne i guiden, fordi de også havde noget at byde på, og noget som er lettere for - altså hvis den her ungdomsguide skal bruges andre steder i verden - og der kan man sige

4 at egypterne har en status fordi de lige nu har væltet deres diktator og de har nogle erfaringer fra den her transitionsfase som er lige efter sådan et intermezzo, så det at vi har inddraget interviews i guiden er helt klart udtryk for at de også har noget at lære fra sig. BF: Jeg tror det punkt man tænker tilbage på, når vi snakker med dem, der var værter. Det var så Venstre, de Radikale, Socialdemokratiet, Liberal Alliance - kan jeg sgu ikke huske - jo her i byen, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti. De fleste partier var vært for en eller to. For nogen af dem var det helt klart at religionens betydning i den politiske tænkning var - ikke chokerende - men - og måske heller ikke overraskende, for det ved man jo godt fra medierne og snakken og, kan man sige, fordommene herhjemme - men, jeg tror at det blev konkretiseret og kom ned på gadeplan i en vis forstand, og gjort lidt mindre mystisk at religion - både for dem, der ønsker at være sekulære partier - er en stor udfordring. Du har egyptiske politikere og ungdomspolitikere, som har samme eller bedre uddannelse end danske ungdomspolitikere. Der er i hvert fald en del af de egyptiske ungdomspolitikere, der har færdiggjort deres uddannelse, det gælder jo ikke for alle de danske politikere kan jeg forstå - heller ikke ministrene. Men som har samme tradition for tænkning, men hvor de godt kan opleve at den liberale, sekulære og den socialdemokratiske - kvinderne dér, som er ekstremt godt uddannede - jo hele tiden tænker på: "hvordan får vi hul igennem i Egypten til målgrupperne, til de fattige eller til middelklassen, som samtidig er religiøst tænkende". Og så har du Det Muslimske Broderskab - Eller Freedom and Justice - den unge, som bevæger sig i et traditionelt, politisk område, men bærer religionen både indvendigt og udvendigt, og så havde vi jo også den person, som var her, som tidligere har været med i Broderskabet, men som er gået ud, fordi han synes det bliver for religiøst, men som stadig er. og det tror jeg gjorde et stort indtryk, de samtaler man havde derude. De var jo rundt hos borgmestre og viceborgmestre. NMJ: Det giver dem en mere informeret viden? BF: Du får selvfølgelig lagt nogle lag til det som medierne kommunikerer, men jeg tror også det gør - i hvert fald dem der tænker efter - lidt mere ydmyge over for hvad det er for en opgave vi går i gang med, når det er vi kigger på Egypten - og en forståelse af at her er ikke bare et hurtigt knald og så har vi løst problemerne. Det her er en lang proces, som hvis det skal give mening betyder at vi skal interagere over år. Der kan man sige at der er interaktionen at de kommer til os og det er fremover at vi skal have små grupper af trænere fra de politiske partier for at deltage i videreudviklingen af vores politiske program og at man opbygger tillid til hinanden, således at man på det personlige plan - ja, kræver ret stor tillid, fordi egypterne bliver overdænget nu af tilbud fra alle mulige sider og de ved jo godt meget om hvor de selv vil hen, men de ved også at det er svært at gøre alle ting på en gang. Så det er jo fint, at der kommer nogle socialdemokrater og nogle venstre-folk og andre som har været igennem de her ting med deres egne politiske partier herhjemme og nu kan være med. Men det er jo ikke de danske politiske trænere, der kan fortælle egypterne hvad rækkefølgen er. Det må de selv finde ud af. Så det med hele tiden at kalibrere forventninger, ressourcer, behov, ideer det tror jeg kræver at man hele tiden er meget med som person. Der er mange ting i vores tool kit som vi kan levere, men for at levere det på en fornuftig måde, skal du have det ned på et personligt plan, hvor du har tillid til hinanden. Det er også vores erfaringer fra Nepal. KP: Ja. NMJ: Følte I at der kom et personligt forhold? BF: I høj grad og vi har kommunikeret med dem videre. DEDI har kontakt med den gruppe og vi bruger dem som sparringspartnere især på ungdomsguiden med her på Christiansborg-seminaret omkring kvinder i politik havde vi også Mary som tidligere var medlem af socialdemokraterne i Egypten, men som nu er gået ud af Socialdemokratiet fordi hun vil fokusere på en kvindeplatform og fremme kvinders politiske deltagelse i Egypten. Så på den måde har vi oparbejdet en lille gruppe - et lille netværk - som vi vil trække på fremover og lægge lag på lag til det. NMJ: Da jeg var i Egypten, talte jeg med en journalist, der havde været i Danmark og skrevet nogle - eller i hvert fald skrevet en artikel, og der var flere artikler undervejs - og hun var meget fascineret af det møde hun havde haft med danske muslimer, også med politisk engagerede danske muslimer. Hvad er jeres erfaring med de her egyptiske politikere, der var her? Jeg går ud fra de også har mødt

5 nogle danske, politisk engagerede muslimer og politikere med indvandrerbaggrund. Gjorde det et specielt indtryk på dem? BF: Noget af det er jo noget vi ikke blander os i. NMJ: Det kunne godt være de var kommet med nogle tilbagemeldinger om at det især var interessant at se at der var nogen af dem i borgerrepræsentationen. BF: Nej. Jeg kan sgu ikke huske det. Det var ikke noget de bragte op i deres tilbagemeldninger som noget der spillede en bestemt rolle, men vi sagde til dem at vi havde et program og derudover er der en masse kontakter, som vi godt ved at de kan tage, men som vi ikke nødvendigvis som institut skal involvere os i. Vi involverede dem jo også - vi havde stor middag hos ambassadøren. Det er det formelle område, vi kan tage os af. Det var en meget, vil jeg sige, åbenhjertig debat mellem nogle unge politikere og en ambassadør, der repræsenterer et system i transition, og det er jo ikke så enkelt. På samme måde havde vi også folk fra Enhedslisten der var værter for partier der ikke nødvendigvis var venstreorienterede. Vi havde forsøgt at få liberale partier parret med tilsvarende egyptiske liberale partier, men det gik ikke helt op for konstellationerne er jo ikke helt de samme i Danmark som i Egypten, så derfor var der også noget, hvor man kan sige at det var blå og røde bånd, der blev bundet sammen. Men lige præcis det du spørger om der, det var ikke noget, der blev bragt op. NMJ: Jeg kan forstå, at der også er nogle danske partier, blandt andet socialdemokraterne, som leder efter samarbejdspartier i Egypten - eller har gjort det i forbindelse med andre partier. BF: Det har de. Det har de jo formelt nu. NMJ: Det har de? BF: Ja NMJ: Hvilke erfaringer har I med det? Er det socialdemokraterne selv, der har ønsket det eller er det kommet fra egyptisk side, eller er det jer, der er gået ind og har sagt, at det kunne være en god ide? BF: Nej, det er noget socialdemokraterne herhjemme selv har stået for. Vi har vores kanaler og så er der nogle partier, der har deres egne kanaler, og socialdemokraterne har jo om nogen - socialistiske Internationale - som er en paraply og en kanal, man kan bruge. Så der er kontakter på alle niveauer. NMJ: Men jeg kunne se på jeres budget at det også var noget, I havde været inde over på et tidspunkt. BF: Altså de penge, som det danske socialdemokrati har fået til arbejdet med socialdemokraterne i Egypten, det er jo DIPDs ressourcer. NMJ: Nå, så I har bare fundet det, I har ikke været inde i noget fact finding eller noget som helst. BF: Nej, altså, vi rådgiver og støtter de danske partier, når de etablerer det man i gamle dage kaldte for søsterpartisamarbejder. Og det er vores bestyrelse der i sidste ende godkender de projekter og vores sekretariat er inde over, så Hanne Lund Madsen og Karina har været inde over socialdemokraternes Egypten-projekt, gået det igennem, diskuteret det med socialdemokraterne "er det et fornuftigt projekt, skal pengene bruges til det og det osv.", så det er en del af DIPD's arbejde, men det projekt vi har snakket om indtil videre er vores flerpartiprojekt og så er socialdemokraterne i deres eget samarbejde med socialdemokraterne i Egypten. KP: Ja NMJ: Det jeg tænkte var egentlig blot om de to projekter spillede lidt sammen, så I for eksempel havde koblet de danske socialdemokrater sammen med det parti som de så samarbejde med for ligesom at forstærke båndene? BF: Jo, jo, det gør vi. Når socialdemokraterne har delegationer på besøg i byen, så mødes vi og vi sørger for at synkronisere. Et af socialdemokraternes aktivitetsområder er ungdomspartier og det arbejde vi nu laver omkring guiden det er socialdemokraterne informerede om, involverede i og vil bruge guiden i deres arbejde med socialdemokraterne i Egypten. Så vi prøver at skabe så meget synergi som overhovedet muligt, men det der er vigtigt at understrege i forhold til vores flerpartiprojekt omkring ungdomspartier er at det bliver lagt frem som et tilbud til alle de partier i Egypten, der måtte ønske det. Så når vi nu lancerer det her den oktober så vil det blive fremlagt i den ånd. Og det er i den ånd at gruppen af ungdomspartier i Danmark har udarbejdet guiden, at vi er enige om - der er meget vi er uenige om - men vi er enige om at lave det her i

6 fællesskab. Så når vi fremover skal sende repræsentanter til Kairo og omegn for at lave seminarer, så vil det typisk være en socialdemokrat og en venstre-person, eller en fra det Radikale Venstre og SF, så vi hele tiden parrer de forskellige dele af det politiske spektrum. NMJ: Og det her - tilbage til de her egyptere der var her - det i evaluerede på var det generelt hele deres oplevelse af at være her, var det mødet med politikerne, eller var det mødet med et land, som praktiserer flerpartisystem. Kunne de evaluere og fortælle om hvad mødet med Danmark har gjort? Jeg tænker på baggrund af den moderne historie Danmark har i Egypten, kunne man godt forestille sig at nogen af dem måske havde et negativt billede af Danmark. Har I snakket med dem om det? BF: Det er jo en af de forunderlige ting - nu ved jeg jo ikke hvad de går og snakker om på arabisk som jeg ikke forstår (telefonen ringer, BF snakker kort) altså, det blev ikke nævnt i de dage delegationen var i Danmark, at der er noget der hedder tegninger, så på den måde har jeg i hvert fald ikke oplevet nogen negative vibes i forhold til Danmark. Det er klart at der er nogen, der specielt i den religiøse del af feltet, som er udmærket vidende om hvad nogen i Danmark har foretaget sig på dette punkt, men det er ikke noget DIPD har oplevet som et negativt synspunkt. NMJ: Og I har heller ikke fået nogen tilbagemeldinger om at de har ændret holdning eller noget i den stil? BF: Jeg tror alle de unge, der kom herop er udmærket klar over, at der er kloge og mindre kloge mennesker i Danmark - ligesom der sikkert er i Egypten - og ligesom der er i USA. Det er ikke indgået - der er ikke nogen der har sagt "I har de og de interessante aspekter af jeres partisystem, men det gider vi ikke diskutere, fordi I er åndssvage, når I laver sådan nogle tegninger." Det er der ikke nogen der har sagt. Vi havde mange frokoster og diskussioner sammen, og jeg har ofte sagt, at hvis der er noget danskerne synes vi er gode til, så er det at producere nogle materialer i tegneseriestil, som enkelt og elegant - "og der tænker vi ikke på de tegninger om jer" - men vi kan godt formulere noget som på en enkel måde forstås. Men jeg ved ikke om du har oplevet det i debatterne dernede? KP: Nej, men vi kan jo ikke vide om der er nogen der vælger et arrangement fra pga det. Det kan jo sagtens være. Der er jo ikke nogle informationer. Men der er ikke nogen tvivl om at det stadig er et issue, men jeg har ikke mødt noget. Det er klart at det stadig er sådan en hø-hø-virkelighed i mellem os at "der var også de der Cartoons". Jeg synes det er tit noget der kommer op i jokes og andet, men ikke BF: Altså de her folk er jo folk som er - til dels har de været involveret i en betydningsfuld transitionsproces i Egypten og de har bidraget til at afstedkomme et brud som er historisk og det de bruger deres ressourcer på nu - hvad enten det er ungdomspartier eller de ældre eller demokratiskolefolk - det er jo at få så mange impulser og gode ideer til hvordan de kan støtte den demokratiske udvikling de har været med til at sætte igang. De ved godt at vi ikke kommer med penge, for det gør vi meget klart, at vi støtter ikke med en million kroner, og så kan partiet bruge pengene til det, de har lyst til. Vi laver kapacitetsudvikling. Vi fokuserer på at komme frem med nogle ideer som sammen med de ideer de får fra Tyrkiet eller Indonesien eller fra England eller hvor Fa'n det erkan bidrage til at de stille og roligt udvikler - forhåbentlig - en politisk proces og nogle institutioner, der kan leve op til det, de var med omkring til revolutionen. Det seminar vi havde om kvinder i politik illustrerer også meget godt, at her kort efter at det store brud er ved at rulle en række fremskridt for kvinders rettigheder tilbage - og det er de jo stærkt optaget af - hvordan kan vi så ved de netværker de er en del af og de erfaringer som danske kvindelige politikere har, hvordan kan vi bidrage til en debat i Egypten som gør at de politiske partier fastholder udviklingen for kvinder. NMJ: Er det sådan en art politisk påvirkning? BF: Alt er jo. Vi er jo ude i et påvirkningsærinde. Vi laver ikke det man på amerikansk kalder Democracy Promotion. Altså vi er ikke ude i en import-eksport business omkring demokrati. Jeg er heller ikke - jeg har tidligere, da jeg var i FN, understreget, at vi er ikke i det store D's ærinde. Det er ikke det store flag med det store D for demokrati, vi går rundt og flager med. Det er de mange

7 små D'er, der er betydningsfulde for os. Det er demokrati i forhold til kvinders rettigheder, det er demokrati i forhold til at gøre processerne så åbne som mulige, det er demokrati i forhold til at have adgang til informationerne osv osv. Det viser al udvikling siden 1973, hvor den 3. demokratibølge startede i Portugal, viser at det er det der holder. Masser af store D'er er gået galt fordi man ikke har sørget for de mange små D'er til at støtte op om den grandiose demokratiidé. Og det forstår de unge mennesker her jo udmærket selvom de selvfølgelig er langt mere utålmodige end en 63-årig gammel mand som mig er, eller en Karina måske nogen gange er. Vi ved godt at det her handler ikke bare om den store forfatning. Det handler også om alle de små regler, der skal laves for, hvordan parlamentet fungerer, hvordan et udvalg behandler en sag, hvordan et udvalg, når det behandler en lov kan indkalde repræsentanter fra civilsamfundet, sådan som det sker i Danmark. Hvis der er noget man kan lære andre parlamenter rundt om i verden, så er det blandt andet at Folketingets proces indeholder nogle rettigheder for de organisationer, der arbejder på området, til at kunne fremlægge deres sag. At 60 organisationer kan lave høringssvar til et nyt lovforslag. Sådan nogle ting, som er meget banale og basale og er lidt trættende for nogle, det er de tandhjul som et demokrati er bygget op omkring, og det forstår de unge mennesker, vi arbejder med udmærket. Men det er lige så klart at de jo også er utålmodige og de ligger hver eneste nat og tænker på "hvad sker der i morgen. Er det i morgen det afgørende slag skal slåes". Og så finder de ud af at det afgørende slag skal slåes hver eneste dag. Og derfor er det også svært at måle hvad impact'en er at det vi går og laver. Vi kan jo kun håbe, at den unge mand fra Freedom and Justice-partiet, vi havde i Danmark, at også i de sammenhænge, når han sidder sammen med - i bogstavelig forstand - sine brødre i partiet, at han så ind i mellem vil sige "jamen, det var sgu egentlig meget interessant at være i Danmark - at partier, der er grundlæggende uenige godt kunne sidde og drøfte sagerne sammen". Men det har vi jo ikke meget styr på, men vi kan skubbe lidt ind hist og pist, som gør at det bliver muligt. NMJ: Som et sidste spørgsmål: Var de egyptiske medier inde over projektet - eller de panarabiske, for jeg kunne forstå, da jeg snakkede med DEDI, at der også er en del interesse fra Al-Arabiya af og til. BF: Altså der blev kommunikeret ud via DEDI og via nogen af de egyptiske NGO'er der var heroppe og skrev til egyptiske medier. Nu kan jeg ikke lige huske, hvor meget der var. NMJ: Det er ikke en pressedækning, I har fået en opgørelse på? BF: DEDI har nok, men jeg mener ikke det er en opgørelse vi har fået. Men jeg har personligt ikke presset på, fordi noget af det her er måske også bedst tjent med at det ikke kommer op som overskrifter hele tiden, fordi noget af det i nogle egyptiske sammenhænge kan være kontroversielt. Det at samarbejde med vestlige organisationer er jo ikke alle steder i Egypten nødvendigvis skidesmart. Og jeg er ikke tilhænger af, at alt hvad vi laver skal have en overskrift i et medie, for det handler jo om et langt sejt træk, hvor det også skal have tid til at bundfælde sig og folde sig ud i de interne debatter i socialdemokratiet i Egypten om kvinders rettigheder og de unges rolle osv. Så for mig er det her jo brødarbejde. NMJ: Jeg vil sige mange tak for jeres tid. Det var meget informativt. KP: Det var godt. Som du kan høre er dialogen jo ikke vores mandat. Vores mandat er at være kapacitetsopbyggende, så dialogen vil være en sideeffekt. NMJ: Ja, og det er også et af mine fokuspunkter i opgaven, at der er en masse interessante projekter rundt omkring. Jeg har snakket med andre danske organisationer også. Og denne sideeffekt er ret interessant fordi den kan noget mere end det UM kan gøre selv. KP: Jeg har skrevet nogle artikler, som jeg synes du skal have. Jeg har lavet nogle lignende undersøgelser.

IDÉER SOM KAN INSPIRERE

IDÉER SOM KAN INSPIRERE IDÉER SOM KAN INSPIRERE EN INTRODUKTION TIL INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE FRA DIPDs STRATEGI Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA Interview med hr. Fikré Filali El-Gourfti på UM's MENA-kontor. Interviewet blev foretaget i København den 27. juni, 2012. NMJ: "Allerførst tak fordi du har lyst til at

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre - om betydningen af forforståelse og praksis Nyborg den 26. januar Formelle samtaler Kulturelle forforståelser Skole-hjem samtale som praksis Positioneringer

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter Interviewperson: Tove Knudsen TK Interviewer: Asbjørn Busk Jørgensen ABJ Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering af

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Location: Axeltorv 3, Copenhagen. Interview is scheduled for 10AM. Interviewer: Hvad er din jobtitel? Niels Peter: Direktør for Miljø og Energi. Interviewer:

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel 23. Maj 2014 Søren Obed Madsen som.om@cbs.dk Dagsorden Oversættelsesteori Hvordan læses strategier? Hvordan oversættes strategier? Hvad er

Læs mere

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie

Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Bilag 6: Transskribering blogforbruger Sofie Dato for interview: 26. juli 2016 Lokation: København Varighed: 13 min Transskriberingen bygger på Steinar Kvales teori om grov transskribering, hvor tænkepauser,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Bilag 5 Interview med formand for Liberal Alliance Anders Samuelsen i Deadline den 13. juli 2014.

Bilag 5 Interview med formand for Liberal Alliance Anders Samuelsen i Deadline den 13. juli 2014. Bilag 5 Interview med formand for Liberal Alliance Anders Samuelsen i Deadline den 13. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3ac60

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

L) Hr. Jakob Erle, Director, DEDI

L) Hr. Jakob Erle, Director, DEDI L) Hr. Jakob Erle, Director, DEDI Interview med Hr. Jakob Erle, direktør for DEDI, 21. august, Cairo NMJ: Allerførst mange tak fordi du havde lyst og tid til at snakke med mig. Jeg skriver speciale om

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Jørgen Goul Andersen, Aarhus Universitet goul@ps.au.dk Jakob Rathlev, Epinion jr@epinion.dk Oplæg til Selskab

Læs mere

TANKE-EKSPERIMENTER:

TANKE-EKSPERIMENTER: TANKE-EKSPERIMENTER: Samfundsfilosofisk og etisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 2 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist.

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist. 1 SIUMUT/FOLKETINGET ÅBNINGSDEBAT 2012 Doris Jakobsen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lad mig starte med at rose regeringen for den

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse?

Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse? Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse? Maria: jeg er konsultationssygeplejeske. Raza: okay, og du er ansat? Maria: ja, jeg er ansat her. Raza: Godt, hvad hedder

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

Hjernevask i folkeskolen? Chris2an Suhr Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet

Hjernevask i folkeskolen? Chris2an Suhr Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet Hjernevask i folkeskolen? Chris2an Suhr Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet PhD projekt om troshelbredelse og psykiatribrug blandt muslimer i Danmark 1. Forståelse er mulig. 2. Radikalisering

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere