C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA"

Transkript

1 C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA Interview med hr. Fikré Filali El-Gourfti på UM's MENA-kontor. Interviewet blev foretaget i København den 27. juni, NMJ: "Allerførst tak fordi du har lyst til at bruge tid på mig. Det er jo som et led i mit speciale, jeg laver det her. Jeg er i gang med et speciale som handler om UM's relationer og hvordan I skaber relationer. Overordnet set er det det, man kalder Public Diplomacy, men det er mit indtryk, at I kalder Public diplomacy noget meget specifikt herinde, men I laver i virkeligheden en masse andre ting, som også skaber relationer." FFG: "Ja" NMJ: "Så det er det, jeg godt kunne tænke mig. Specifikt fokuserer jeg på Egypten og prøver at finde ud af, hvad vi laver dernede. Men allerførst for båndets skyld, vil jeg gerne have dig til at sige dit navn og din position i UM." FFG: "Jamen, jeg hedder Fikré El-Gourfti og jeg sidder som specialkonsulent med Egypten, Yemen og Tunesien som sagsområde. Før det sad jeg som kommunikationsrådgiver og arbejdede med det der hed en taskforce for relationer til den muslimske verden. Det var et levn fra at Danmark havde et efterarbejde med tegningesagen, så vi skulle have forbedret relationerne til den muslimske verden. Derfor havde vi en taskforce der arbejdede helt konsekvent med det. Taskforcen var en del af MENA og PK, men primært forankret i MENA. Nu er den nedlagt, og jeg er fortsat med det politiske stof. NMJ: "Hvordan ligger MENA i forhold til resten af UM. Er det et underkontor eller er det på linje med PDK og med de andre kontorer?" FFG: "PDK er mig bekendt et center, hvor der er pressetjeneste og forskellige ting, hvorimod MENA er et regionskontor eller et landekontor kan man kalde det. Det ligger så under det center der hedder AAAM, som er et center for Afrika, Asien, Amerika og MENA - altså Mellemøsten." NMJ: "Og hvordan er forholdet til ambassaderne. Melder de tilbage til MENA eller til nogen andre, som så melder ud til jer, hvad der foregår?" FFG: "De områder der har med politik at gøre. Der melder de tilbage til MENA. De ambassader der er i MENA-området melder tilbage til deres lokale kontor. Sådan vil det altid være, når det har noget at gøre med det politiske. Når det har noget at gøre med Public Diplomacy eller kulturelle aktiviteter, så vil det primært være til PDK med cc til MENA" NMJ: "Så kulturelle aktiviteter og den slags ting er det ikke jer, der får først. Det er til PDK." FFG: "Ja, det som vi betragter som kulturelle aktiviteter med henblik på at bygge bro." NMJ: "Men du rejser en del for UM, hvor du også har nogle relationsarrangementer, hvor du snakker med forskellige folk. Hører det ikke under det samme, eller er det uden for MENA?" FFG: "Nej, det var tilbage i taskforcens tid. Dengang var det hele under taskforcen. Derfor var alt det der havde med den muslimske verden at gøre, kommunikation osv. under taskforcen. Men nu hvor den er nedlagt så er det, der har med kommunikation at gøre under PDK. Men det skal heller ikke lyde som om vi sidder og laver kulturelle aktiviteter hver dag. Så meget er der ikke. Vi har rigelig travlt med det politiske - de omvæltninger der sker i regionen nu her." NMJ: "Men det er jer der administrerer DAI, ikke?" FFG: "Jo. Men DAI er ikke kulturel." NMJ: "Vil du så ikke forklare DAI for mig" FFG: "Meget gerne. DAI har nemlig ikke noget med PDK at gøre. Det er udviklingspolitik. Vi skelner mellem politik og udviklingspolitik." NMJ: "Men ikke under DANIDA?" FFG: "Nej, men man kan sige det stadig er DANIDA-penge, men det er MENA-kontoret, der administrerer den pulje af penge. Grunden til dette er det specielle formål at støtte op omkring

2 reformprocesser og udvikling af demokratisering i Mellemøsten. Det er ikke et spørgsmål om at gå ud og give humanitær midler til de her lande, ligesom man gør hos DANIDA. Her er det meget specifikt målrettet MENA-regionen. Vi arbejder med specifikke emner. Det har ikke noget med kultur at gøre. Dialog og partnerskab er et aspekt under det. Vi har tre spor i DAI. Det første spor er partnerskabsprogrammet. Det er dér hvor vi har danske CSO's der samarbejder med arabiske CSO's. Det kan være på områder som kvinderettigheder, unges deltagelse i politik og et lille kulturelt spor. Og det er også i samarbejde med kulturelle institutioner i Danmark og i regionen. Så det er primært udveksling." NMJ: "Jeres partnere under DAI. Hvordan får i relation til dem? Er det MENA-kontoret der tager fat i dem, er det via den lokale ambassade, eller er det via en dansk NGO." FFG: "Det er via en dansk NGO. Vi går ikke ind og blander os i, hvem de skal samarbejde med. Der vi armslængdeprincippet, således at det er den danske partner der søger midler hos os til at lave projekter inden for det formål DAI har. International Media Support for eksempel er en dansk NGO der arbejder på medieområdet. De retter henvendelse til os med et ønske om at udvikle medier i den arabiske verden. Det gør de så. De laver et programdokument. Og vi er blot med til at vurdere at det lever op til formålet med DAI. Så får de bevilget midlerne og går selv ud og finder partnere. Hvilke medier i Mellemøsten det skal være. Vi kan af og til afgrænse, så det ikke bare bliver et regionalt program. Vi har både regionale og bilaterale programmer - altså landespecifikke. Vi har nogle store organisationer, som vi kalder rammeorganisationer. Det er Kvinfo, IMS, Mellemfolkelig Samvirke, DUF - de laver regionale programmer. De går ud regionalt, mens andre organisationer går ud bilateralt og holder sig kun til de lande. Det er nogle temaer, hvor det giver mere mening at arbejde fokuseret på nogle få lande og andre hvor det giver mening at arbejde regionalt. NMJ: "Hvordan er samspillet mellem MENA, ambassaden og den danske NGO som implementerer programmet?" FFG: "Vi har en dialog med organisationen. Det er klart. I den dialog sikrer vi os at det de planlægger også lever op til DAI's formål. Inden for den ramme står det organisationen frit for, hvordan de vil gøre det. Det er dem, der er eksperterne. Ikke os. Vi skal blot sikre os at midlerne bliver brugt efter planen. Men det er op til den implementerende organisation, at finde ud af hvordan dette gøres rent fagligt." NMJ: "Er det MENA der tager denne vurdering?" FFG: "Vi har en teknisk rådgiver herinde. Det er primært MENA ikke ambassaden. Ambassaden skal bare være orienteret, for ofte bliver ambassaderne spurgt hvad de laver i deres lande, og så skal de kunne svare på hvad UM støtter i landet. Derfor er det vigtigt at ambassaderne er orienteret. Som dansker i udlandet er det desuden meget rart at have en kontakt til ambassaden i nødstilfælde." NMJ: "Du nævnte tre fokusområder inden for DAI'en. Hvordan er de blevet udvalgt?" FFG: "Spor 1 er partnerskabsprogrammet. Det er danske CSO's der samarbejder med arabiske samarbejdspartnere. Det foregår primært i regionen. Spor to er økonomisk udvikling og jobskabelse. Her er der ingen partnerskaber, fordi vi arbejder direkte ingen multilaterale organisationer og nogen gange lidt partnerskaber. Men sporet er helt nyt, og der er endnu ikke udbetalt penge her. Vi har to rådgiver der sidder og kortlægger først og fremmest hvordan vi kan støtte inden for dette område og finde de forskellige støttemuligheder. Efter sommerferien går vi i gang med at bevilge pengene. Sporet fylder 35 % af bevilingen på 275 millioner DKK. Der går vi specifikt efter Tunesien og Egypten, hvor udviklingen i forhold til demokratisering er længst. Det gør vi for at hjælpe til at skabe initiativ til at skabe jobs. Folk bliver ikke mætte af demokrati, der skal jobskabelse til. Det går ud på at overføre erfaring og viden omkring eksempelvis kvinderettigheder." NMJ: "Men hvem beslutter, at det ville være godt at arbejde med kvinderettigheder?" FFG: "Det er en politisk beslutning, hvor man har en dialog med det pågældende land. Raison d'etre for hele dette program er at det er efterspørgselsdrevet. Derefter går vi ind og udvælger, hvor det er vi har noget at bidrage med. Der er en aftale med regeringen i Marokko, Tunesien osv. Det er dem, der efterspørger viden på disse områder. Tag Tunesien som eksempel. Diverse ministerier trækker i vores rådgivere og spørger om hjælp. Her bliver vi nødt til at prioritere, for vores midler er

3 begrænset og vores erfaring ligeså. Det er også afgørende at vi har organisationer, der kan hjælpe med det." NMJ: "Vil det sige at for eksempel Egypten går ud og siger, vi kunne godt tænke os at få noget hjælp til det med kvinderettigheder?" FFG: "Nu tror jeg ikke KVINFO arbejder i Egypten, men tag Tunesiens kvindeministerie. De tager fat i vores projektrådgiver og siger de gerne vil have hjælp. De vil måske gerne have krisecentre." NMJ: "Så det er efterspørgselsdrevet fra landene. Samtidig kommer der også en efterspørgsel fra danske organisationer, som går ind og ser hvad I melder ud." FFG: "Ja, men vores danske organisationer går ikke ind og siger, at de gerne vil tilbyde noget, og så siger vi blindt ja. Det er vigtigt, at der er et behov. Det skal vi så finde ud af. Finder vi ud af det går vi med til det. Men det er vigtigt at det er efterspørgselsdrevet, for man kan ikke proppe noget ned i halsen på folk, der har munden lukket. De emner som det kun er få lande, der efterspørger er de emner, der bliver bilaterale. Men regionalt er der efterspørgsel efter ting som unge, medieudvikling etc." NMJ: "Foregår der nogen udveksling, hvor man sender eksempelvis journalister til Danmark." FFG: "Ork ja." NMJ: "Hvorfor gør man det?" FFG: "Igen, det er noget organisationerne finder ud af, om der er brug for. IMS sætter sig for eksempel ned sammen med et medie - for eksempel masr el-yom - og så tilbyder IMS twinning hvor der kommer danske journalister ned til Egypten og efterfølgende egyptiske journalister til Danmark for at se hvordan deres kolleger arbejder. Det er udveksling af erfaring." NMJ: "Og vel også en slags kulturel udveksling." FFG: "Ja, man kan aldrig udelukke det, men det er ikke formålet. Men der er en kulturel dialog. Det er klart, at man kommer tættere ind på hinanden i sådan et twinning-program. Det siger sig selv." NMJ: "Hvad er så formålet med samarbejdet. Er der et overordnet formål?" FFG: "Støtte, demokratiske reformer." NMJ: "Men er det bare fordi vi er sådan nogle gode mennesker heroppe i Danmark? [griner]" FFG: "Nej, vi er vildt onde [griner]" NMJ: "[griner] Det kunne godt være at der var en fordel for Danmark ved at støtte de her ting i MENA-regionen." FFG: "Jeg tror svaret på dit spørgsmål er rimelig obvious. Der er et behov for at understøtte reformprocessen. Lad mig give dig et eksempel: Der var et behov for det inden revolutionerne og revolutionerne beviste, at der var et behov. Mange af de mennesker, der var ude og demonstrere var folk, der var tilknyttet til de her partnerskabsorganisationer. Jeg siger ikke, at det er på grund af det her program, at folk gik ud på gaderne, men det viser at vi havde ramt de rigtige personer. De rigtige organisationer. Derfor er der efterfølgende en enormt større efterspørgsel efter danske erfaringer. Mange af de arabiske CSO's har et godt øje til den skandinaviske velfærdsmodel, så det betyder noget. Skandinavien i sig selv er et brand og det er det pga vores samfundsstruktur, de muligheder danske CSO's har for at arbejde, de frihedsrettigheder vi har. Det efterspørges. Så hvis det ikke er svar nok på at vi skulle gøre et eller andet, så ved jeg ikke, hvad det kræver. Danmark har jo forpligtet sig på at skulle levere mindst 0,7 % af sine bistandsmidler [MÅ MENE BNP] til at hjælpe i udviklingslandene, og det er klart, at vi kun hjælper, der hvor der er et land, der er defineret som udviklingsland." NMJ: "Men der går måske noget den modsatte vej. Man får måske en større politisk indsigt, ved at samarbejde med disse CSO's som har fingeren mere på pulsen." FFG: "Ja, vores CSO's får i den grad en indsigt. Men UM har ikke et oversight. Det eneste oversight vi har det er økonomisk. Vi skal sørge for at pengene bliver brugt efter hensigten." NMJ: "Er der en tilbagemelding. Når der sker nogle ting i Egypten, tager man så fat i de danske CSO's der arbejder dernede og spørger dem om de ved mere, om hvad der foregår, end det UM selv kan finde ud af?" FFG: "Nej, det er primært dem, der kommer og spørger os. Der er et armslængdeprincip som betyder at det er dem selv der står for det implementerende arbejde. Vi hører ofte ikke fra CSO'erne

4 i et år. De skal blot levere en statusrapport i forhold til plan og budget. Når det hele er færdig evalueres programmet, for at vi kan finde ud af om det giver mening at støtte på dette område. Vi kapacitetsevaluerer også, for at finde ud af om organisationerne kan magte arbejdet og har den nødvendige viden og kompetence til at udføre arbejdet. Selv uden armslængdeprincippet, selv hvis vi ønskede at få så meget at vide som muligt, så har vi ikke ressourcerne til det. Der er jo så mange organisationer, der arbejder med det her. Vi sidder fire mennesker, der arbejder med DAI. Nej, det er dem, der retter henvendelse til os." NMJ: "Hvad med ambassaden. Får de en ny platform for at komme i kontakt med de lokale organisationer, fordi der er et samarbejde med UM generelt." FFG: "Nej, det gør ambassaden ikke. Vi holder os væk fra alle deres partnere. Princippet er at det er partner til partner. Vi fortæller dem ikke hvordan de skal arbejde. Ambassaden har heller ikke ressourcerne til det. Og det ville også slå hele programmet ihjel. I det øjeblik den arabiske partner finder ud af, at det er regeringen og ikke en CSO, de samarbejder med, ville det ødelægge partnerskabet." NMJ: "Så partnerne ved ikke, hvor pengene kommer fra?" FFG: "Jo, jo, jo, men det er noget andet. Vi finansierer, men ellers har vi hands-off. Hvor får NGO'er ellers deres penge fra. Det får de fra stater - alle steder i verden. Men de opererer selvstændigt inden for deres felt. Ungdomsaktivisme, medieudvikling. Det har vi ikke forstand på. Vi har International Media Support. De samarbejder med danske journalister og så giver de input - eller udenlandske journalister." NMJ: "Men samtidig er der også DEDI, som støttes 100 % via DAI. Er det din opfattelse at det bliver opfattet som et regeringsorgan, eller mere selvstændigt?" FFG: "Det er selvstændigt i den forstand at instituttet har en bestyrelse, som består af tre danskere og tre egyptere. Formandsrollen går på skift. Det er dem der træffer alle beslutninger. Armslængdeprincippet gælder stadig." NMJ: "Det er jo en kulturinstitution, så vidt jeg forstår. Eller hvordan definerer du det?" FFG: "Det er vigtigt at understrege, at med udviklingen i MØ har DAI og især DEDI ændret fokus. Vi opererer under nogle andre præmisser. DEDI lavede meget dialogarbejde og fik folk fra Danmark og Egypten til at mødes. Men nu er det primært også et spørgsmål om at få dem til at mødes om nogle specifikke reformstøttende emner, hvor dialogen ikke i sig selv er nok begrundelse. Det skal handle om noget. Det er primært fokuseret på den forandring, der sker i Egypten netop nu." NMJ: "Det er et skift der er sket siden revolutionernes begyndelse." FFG: "Ja, og nu giver det ikke mening bare at skabe dialog for dialogens skyld. Man kan lige så godt binde dialogen op på noget. Det svarer nogenlunde til resten af DAI's formål - at understøtte reformprocesser." NMJ: "Hvordan kommunikerer I det ud, I laver? Og er det overhovedet en prioritet at man gerne vil kommunikere DAI's resultater ud? FFG: "Vi har et nyhedsbrev, som vi kommunikerer igennem." NMJ: "Er det på dansk?" FFG: "Ja" NMJ: "Så målgruppen er danskere." FFG: "Ja, i Danmark, det er danskere. I den arabiske verden har vi feks. DEDI, som selv kommunikerer sine aktiviteter ud, men eftersom vi har et armslængdeprincip, så er det en uafhængig organisation. Så de skal selv stå for deres organisation. Vi vil ikke ses som dem, der kommunikerer en uafhængig NGO's aktivitet. Det er op til dem selv at kommunikere. Mange foretrækker at der ikke er så meget fokus på deres arbejde. Det var primært dengang hvor de lokale partnere var bange for at blive set som nogen der var i lommen på Vesten. Det var af hensyn til dem, at man ikke lavede for meget kommunikation. Men det er ikke noget vi styrer. Men DAI er ikke et kommunikationsprojekt eller PR-projekt. Det gør ikke så meget, at der er nogle danskere og egyptere, der ikke finder ud af, hvad vi laver. Men dér hvor der ikke har været et hensyn at tage, har de danske CSO's været dygtige til selv at kommunikere. Når de har haft folk på besøg har de

5 kommunikeret det ud. Og så bliver der afholdt arrangementer." NMJ: "Bliver I inviteret med til disse arrangementer?" FFG: "Ja, på lige fod med alle andre, og vi er interesseret i, hvad de har at sige, for de kommer op og fortæller om en udvikling som de er en del af. Nogle gange kontakter partnerskabsorganisationerne os fordi de får besøg af en person, der ved meget om et emne. Så spørger de os om ministeren er interesseret i at mødes med ham, fordi vedkommende gerne vil mødes med ministeren. De lokale partnere har jo også en interesse i at fremme deres sager. Og det er klart, at hvis man kan få adgang til en udenrigsminister, så fremmer det sagen." NMJ: "Er det noget som sker jævnligt?" FFG: "Det har vi ingen statistik på. Det afhænger af ministerens kalender, hvem gæsten er, og hvor aktuelt emnet er. Hvis der kommer aktivister fra Syrien ville ministeren nok være meget interesseret." NMJ: "Er det dit indtryk at billedet af Danmark har ændret sig i Egypten og de omkringliggende lande?" FFG: "Det er svært at sige, for vi har ikke lavet målinger på det. Vi har målt det i Pakistan, hvor DAI ikke opererer, men hvor det i stedet er bistandsprogram. Så er det lidt nemmere at måle, fordi det er os selv der implementerer. Det har været tydeligt at der er sket en positiv udvikling. Devisen har været at hvis et land kommer og viser sig ikke at have noget imod muslimer, fordi de hjælper os, så hjælper det på hvordan folk ser på det pågældende land. Men det mest afgørende for MENAregionen er ikke hvad vi har gjort, fordi image er svært at ændre på. Det der er sket er at fokus er drejet væk. Før var der stort fokus på islamofobi i Vesten. Hver gang der skete noget i Europa - minaretforbud i Schweiz eller burkaforbud i Frankrig eller hvis Geert Wilders sagde noget i Holland, så blev Tegningesagen bragt op. Den var den store referenceramme for, hvad Vesten gør mod muslimer. Den var et eksempel på islamofobi. Og den referenceramme var svær at komme af med. Det kan vi jo ikke ytre os ud af, for det er den pågældende journalist, der bestemmer. Hvis AP laver en pressemeddelelse om at en fyr brænder en koran af i Florida, og journalisten tilføjer noget om Tegningesagen og Danmark i nederste paragraf, så kan vi ikke gøre noget." NMJ: "Og det var hver gang en negativ fremstilling af Danmark?" FFG: "Fuldstændig. Vi blev bragt op hele tiden. Og det var fordi der ikke skete noget indenrigspolitisk. Så er man nødt til at fokusere på det udenrigspolitiske. Det var en perfekt case at bruge den danske tegningesag. Så kom revolutionerne og fokus rettede sig mod sig selv og mod deres egne diktatorer og man glemte at snakke om islamofobi i Vesten. I det lys forsvandt Tegningesagen ud i glemslen, fordi når der ikke var fokus på sager, kunne den danske Tegningesagen heller ikke blive bragt op. I dag oplever vi igennem vores mediemonitorering at man ikke taler om sagen. Den bliver ikke bragt op i det lys." NMJ: "Det har været positivt at Tegningesagen er blevet lagt lidt på is og man kan fokusere på hvad vi ellers kan?" FFG: "Præcis. Og fordi vi allerede var i gang dernede - og de danske CSO's der er dernede repræsenterer jo Danmark uanset om de vil eller ej, fordi de er danskere, de var med til at etablere at Danmark har hele tiden være der. Og så blev eftermælet at vi hele tiden har tilbudt assistance. Og det faktum at vi var nogen af de første til at træde til i Libyen, har også betydet noget." NMJ: "Men vi var også tilstede i Egypten før Tegningesagen. Så der har vel været et billede af Danmark før?" FFG: "Men det var meget hængt op på dem det berørte. Hvis det var landbrugsprojekter, var det noget vi gjorde igennem nogen dernede. Så afsender står ikke altid klar. Måske er der nogen der ved det, men jeg skal ikke kunne sige det, for det var før, jeg blev ansat." NMJ: "Men hvor er forskellen til nu, hvor det er dem der sidder i Egypten, der ved hvem de arbejder sammen med?" FFG: "Ja, i den forstand, at der hvor dansk hjælp er mest synligt, er der hvor vi direkte hjælper dem." NMJ: "Vi kan ikke sikre os at der ikke kommer noget nyt der kan fremstille Danmark som islamofobisk. Håber man at dæmme op for dette igennem DAI?"

6 FFG: "Nej, for DAI har intet med tegningesagen at gøre. Men om der kommer en sag igen er jo ude af vores hænder. En kunstner kan lave noget, der fem minutter senere er på de arabiske medier." NMJ: "Men forsøger man at skabe grundlag for hurtigere at kunne komme i kontakt med folk, så man kan sige: 'en ting er hvad en dansk kunstner laver, men det er ikke Danmark generelt'?" FFG: "Ja, det er den linje vi har pga den erfaring vi har fået via tegningesagen. Men det har ikke noget med DAI at gøre. Det er her i MENA, hvor vi har fået et netværk via taskforce'n. Nu kan vi gennem vores ambassader hurtigt gå ud og forklare den danske position på dette område. Men det er vores indtryk at vores arbejde har grundfæstet sig og at folk er klar over det, så sker der noget oppe i Danmark, så tror jeg ikke det kommer til at blive et politisk problem. Hvis de pågældende lande bliver helt demokratiske, som vi håber, så kan de politiske ledere ikke stoppe en egyptisk journalist i at nævne tegningesagen. Det er et vilkår vi er nødt til at lære at leve med at med ytringsfrihed og pressefrihed, så vil det også komme til at ske i fremtiden, at noget i Danmark bliver set som forhånende i MØ. Når det kommer frem i deres presse, vil det blive set som provokation, og det kan vi ikke gøre noget ved andet end at komme til en forståelse mellem regeringerne. Naturligvis kan man ikke sikre sig i et demokrati mod at befolkningen lægger pres på deres regering for at regere. Det er et grundvilkår. Men det kan en PR-strategi ikke lave om på. Så skal man kunne tale til hver enkelt borger. Og vi kender det fra den frie presse. Det er det, der sælger, der kommer i avisen. Det er ofte ikke det der nuancerer billedet, der kommer først. Det kommer ugen efter, og så er skaden sket. Det er et grundvilkår." NMJ: "Du skiller mellem DAI og resten af MENA og siger at DAI har et armslængdeprincip, men er det ok at MENA går ind og laver en politisk indflydelse på befolkningerne og prøver på at have en indflydelse." FFG: "Normale diplomatiske relationer foregår fra stat til stat. PD er primært befolkningen og det inkluderer CSO's, imamer, pressen osv. DAI er aldrig tænkt som PD, men det har en afledt effekt. Vi får befolkningerne til at tale sammen. I MENA taler vi direkte til MENA-kontoret i det pågældende land. Vores kommunikation går på statsniveau, men vi kan lave en pressemeddelelse og kommunikere med befolkningen. Og nogen gange foregår det indirekte gennem den danske presse med oversættelser. Stater har gennem alle tider kommunikeret til egen befolkning, andre stater og andre staters befolkninger. Det er det, vi kan gøre fra MENA. Og det er det vi primært gør." NMJ: "Så den primære kontakt er på diplomatisk niveau" FFG: "Ja. Men vores ambassadør i det pågældende land bliver også ringet op af pressen og spurgt om ting. Og hvis vi laver hjemmeside på arabisk, så kan den pågældende befolkning også selv gå ind og læse." FFG: "Jeg bemærker at du er specielt fokuseret på Egypten. Men vi deler sjældent tingene op - især når det kommer til PDK. Det kan jeg huske fra min tid i taskforcen. Vi delte det ikke op og sagde, nu kommunikerer vi til Egypten. Men det er jo en pan-arabisk offentlighed, der er tale om, og derfor er det en pan-arabisk offentlighed, man forsøger at kommunikere ind i. De aktører, der havde noget at gøre med Tegningesagen var heller ikke landespecifikke, men regionale." NMJ: "Tror du det er en forkert tilgang kun at kigge på et land?" FFG: "Du risikerer i hvert fald at afgrænse dig fra nogle områder, hvor der sker meget. Så får du et skævt billede." NMJ: "En af grundene til jeg valgte Egypten, var fordi jeg tænkte, at der historisk set har været gode relationer mellem Egypten og Danmark, og der sker også nogle ting lige nu." FFG: "Tager du kontakt til DEDI?" NMJ: "Ja, jeg har kontakt med dem"

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

E) Hr. Lars Vogtmann Sørensen, EDiE

E) Hr. Lars Vogtmann Sørensen, EDiE E) Hr. Lars Vogtmann Sørensen, EDiE Interview med Hr. Lars Vogtmann Sørensen (LVS), 1. ambassadesekretær, Danske ambassade i Egypten. Interviewet blev foretaget i Kairo, den 12. august. NMJ: Som sagt er

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV DECEMBER 2011

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV DECEMBER 2011 DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV DECEMBER 2011 >> Gammelt navn, nye prioriteringer Det Arabiske Initiativ hedder igen Det Arabiske Initiativ. Samtidig er der blevet tilført flere midler og prioriteringerne

Læs mere

Interview med frivillig fra URK

Interview med frivillig fra URK Interview med frivillig fra URK Demografi: I: Hvad er dit køn? R: Jeg er en mand. Og sin alder? R: Jeg er 26. Hvad er din beskæftigelse ud over at være frivillig? R: Så er jeg pædagog. Færdiguddannet pædagog?

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD

N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD Interview med Hr. Bjørn Førde og Fr. Karina Pultz fra Dansk Insitut for Partier og Demokrati (Dansk Institut for flerpartisamarbejde). Interview foretaget

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

[02:49:16.15] Ri: JA, jeg tror også [02:49:16.15] An: (UF, finder ord) så, så, så på den måde hvis man skal (Ri: ja) sådan skal så, så er ham dér

[02:49:16.15] Ri: JA, jeg tror også [02:49:16.15] An: (UF, finder ord) så, så, så på den måde hvis man skal (Ri: ja) sådan skal så, så er ham dér Udvælgelsen [02:46:47.13] Ri: (hvisker noget til Andrea) (Forsker henleder deres opmærksomhed på samtykkeerklæringen. De snakker om den og at der kun er én, Mark, der har skrevet den under:) [02:47:01.22]

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

B) Hr. Jonas Norgard, Danmission

B) Hr. Jonas Norgard, Danmission B) Hr. Jonas Norgard, Danmission Interview med hr. Jonas Norgaard, regional coordinator i Mellemøsten for Danmission. Interviewet blev foretaget via Skype, da Norgaard var i Egypten under interviewet.

Læs mere

DELT VIDEN? EN UNDERSØGELSE AF AKTIVERINGSINDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

DELT VIDEN? EN UNDERSØGELSE AF AKTIVERINGSINDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE DELT VIDEN? EN UNDERSØGELSE F KTIVERINGSINDSTSEN FOR IKKE- RBEJDSMRKEDSPRTE KONTNTHJÆLPSMODTGERE Undersøgelsens belyser ktiveringsindsats for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Hvilke indsatser

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel

Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel Oversættelse og styringsværktøjer - Med strategier som eksempel 23. Maj 2014 Søren Obed Madsen som.om@cbs.dk Dagsorden Oversættelsesteori Hvordan læses strategier? Hvordan oversættes strategier? Hvad er

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Det Arabiske Initiativ 2013-2016

Det Arabiske Initiativ 2013-2016 Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del Bilag 135 Offentligt Udenrigsministeriet Strategisk rammedokument Det Arabiske Initiativ 2013-2016 Oversat fra originalt dokument: Strategic Framework Document, Danish

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Det Arabiske Initiativ. Maj 2010

Beretning til Statsrevisorerne om Det Arabiske Initiativ. Maj 2010 Beretning til Statsrevisorerne om Det Arabiske Initiativ Maj 2010 BERETNING OM DET ARABISKE INITIATIV Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund... 6 B. Formål,

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

104.Arabiske Lande.5-27. MENA 6. december 2012. Jordan. 2.890.000 kr. 12 mdr. (2012-2013) 06.32.08.50

104.Arabiske Lande.5-27. MENA 6. december 2012. Jordan. 2.890.000 kr. 12 mdr. (2012-2013) 06.32.08.50 1 104.Arabiske Lande.5-27. MENA 6. december 2012. DOP 1 DAI: videreførelse af teknisk rådgiverkontor i Amman, Jordan Jordan Teknisk Rådgiverkontor i Amman, Jordan 2.890.000 kr. 104.Arabiske Lande.1.MRD.60

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006 Muhammedkrisen set indefra 1 Arla Foods i Mellemøsten Syrien Arla Foods, Libanon Joint venture salg og distribution Libanon Danya Foods, Saudi-Arabien Total supply chain inkl. lokalproduktion og eksport

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år

Samtale 3, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. 15 år Samtale, organisationskultur: Ansat i Danske Banks centrale it afdeling i ca. år 0 0 0 0 Indledende kontekstafklaring jf. metode. Patrick: Hvilke ord vil du bruge om Danske Bank? Z: Det var et rigtig godt

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Værdien af Social Selling

Værdien af Social Selling Værdien af Social Selling //4. november 2015 Vi tror på værdien i at dele viden //1 Vi tror på værdien i at dele viden //2 Hvem arbejder vi bl.a. med Vi tror på værdien i at dele viden //3 Klassisk salgsmodel

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016

Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016 Kære repræsentantskab Mundtlig formandsberetning PLO 2. april 2016 Hvis vi ser ca. et år frem i tiden, så skulle vi i dag meget gerne stå med en ny aftale med det offentlige. En aftale, der skal afløse

Læs mere

Tidsplan og Synopsis Samt Spørgsmål

Tidsplan og Synopsis Samt Spørgsmål Tidsplan og Synopsis Samt Spørgsmål Af: Tommy Munk Thomsen TMT_Spørgsmål.indd 1 13/06/13 10.08 Synopsis Opgaven: Afsender: Målgruppe: Kommunikationsstrategi: Distribution af materialet: Farver Fremstilling

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Unges fællesskaber. En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer

Unges fællesskaber. En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer Unges fællesskaber - Mellem tryghed og spænding En interviewbaseret undersøgelse af unges fællesskaber og fællesskabsorienteringer Maria Bruselius-Jensen og Niels Ulrik Sørensen Formål..at tegne et billede

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Afholdelse af statusmøder

Afholdelse af statusmøder Afholdelse af statusmøder dialog samhørighed forventningsafstemning kommunikation fælles mål forståelse evaluering samarbejde - skab sammenhold og undgå konflikter Værktøjet er udarbejdet af Institut for

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere