Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket

2 Indhold Tag hånd om skadeslidte Kriseplanen skal indeholde Huskeliste, ved en voldsepisode Huskeliste til den volds- og kriseramte Tips til den støttende kollega Gode råd til venner og familie Reaktioner på vold og trusler Anmeldelse af vold og trusler Internt på arbejdspladsen Anmeldelse til Arbejdstilsynet Anmeldelse til arbejdsskadeforsikringen Anmeldelse til politiet Anmeldes til Erstatningsnævnet med krav om erstatning Opfølgning på voldsepisoder på arbejdspladsen 10 Tag kontakt til den lokale FOA-afdeling 10 Litteratur 12 Information på nettet 14

3 Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket

4 Tag hånd om skadeslidte Det er vigtigt, at der på arbejdspladsen er en kriseberedskabsplan, der beskriver retningslinjer for hvad, og hvem, der har ansvaret for at følge op, hvis en ansat bliver udsat for vold eller trusler om vold. Kriseplanen skal indeholde: n En liste over de kollegaer, man har størst tillid til og ønsker hjælp fra i en krisesituation. n En liste over, hvem der evt. skal kontaktes i tilfælde af vold (familie og pårørende). n En vejledning i psykisk førstehjælp i krisesituationer og råd om hvordan man bedst muligt støtter den kollega, det er gået ud over. n En beskrivelse af, hvordan der helt konkret skal følges op på voldsepisoden. F.eks. ved registrering og anmeldelse af volden, psykologbistand, samtaler med leder og kollegaer eller andet. n En beskrivelse af, hvem der har ansvar for at gøre hvad. Hvad er lederens rolle, hvad er sikkerhedsgruppens rolle og hvordan får den ramte kollega en god opstart på arbejdet igen? Huskeliste, ved en voldsepisode n sørg for, at den volds- og kriseramte ikke er alene n vær til rådighed for kollegaen, der har været udsat for vold eller trusler n lyt til hvad den voldsramte har behov for både følelsesmæssigt og praktisk n sørg for, at den voldsramte ikke skal bekymre sig om, hvem der løser de opgaver, som hun/han skulle have løst n bidrag til, at der er åbenhed om vold n kontakt altid sikkerhedsrepræsentanten og lederen, ved vold eller trusler om vold. Huskeliste til den volds- og kriseramte n forlad stedet n ring til eller opsøg din leder, din sikkerhedsrepræsentant eller evt. en af dine kollegaer n sørg for ikke, at være alene n lad arbejdspladsen overtage ansvaret for dine opgaver n det er ingen skam at blive udsat for vold, ledelse og kollegaer er parate til at hjælpe dig n husk, at få tilbudt professionel krisehjælp spørg din leder eller din sikkerhedsrepræsentant, hvilken ordning I har på din arbejdsplads n det er vigtigt, at du får mulighed for at tale ud om episoden og får viden om de eftervirkninger, der ofte kan komme n få motion det kan fjerne en del af den kropslige uro og spænding n tal om din oplevelse med kollegaer, venner og familie i den udstrækning du har brug for det. 4 l FOA Fag og Arbejde

5 Tips til den støttende kollega n vær hos den volds- og kriseramte n skab tryghed og vis du er der, men undgå omklamring n lad den voldsramte tale om, hvad der er sket også gentagne gange n undgå at bagatellisere episoden og undgå at kritisere n vær opmærksom på, at den voldsramte kan reagere anderledes end sædvanligt i dagene efter episoden n brug humor med omtanke kvikke bemærkninger og sort humor kan stoppe ethvert tilløb til, at tale om psykisk og fysisk vold der skal være plads til at have det sjovt men ikke på bekostning af evnen til også at tale om det, der er svært n brug fagligheden til, at forstå og løse problemer med vold og trusler. Gode råd til venner og familie Hvis en ven, eller et familiemedlem, har været udsat for en voldelig episode eller trusler om vold, kan der være brug for særlig støtte. Når man har været udsat for en voldelig episode eller trusler om vold, er det normalt, at man påvirkes af det, der er sket. Men vi mennesker er forskellige, og vi påvirkes forskelligt. Reaktionerne er ikke nødvendigvis afhængig af episodens omfang og voldsomhed. De mest almindelige reaktioner kan være svedeture, hjertebanken, svimmelhed, ondt i maven, muskelsmerter, kroppen ryster og måske får man hovedpine. Mange reagerer med, at blive forvirret og gøre noget uhensigtsmæssigt. Nogle kan også få koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse eller føle trang til gråd, fortvivlelse, tomhed, ensomhed, unaturlig opstemthed eller vrede. Der er mange følelser, og de kommer til udtryk meget forskelligt hos den enkelte. Reaktioner på vold og trusler Det er vigtigt, at være opmærksom på de reaktioner, der kan optræde som følge af, at en kollega har været udsat for vold. Vi reagerer forskelligt på vold og trusler. Hvad den ene oplever som en forholdsvis uskyldig hændelse, kan af en anden opleves voldsomt. Nogle reagerer øjeblikkeligt på at blive udsat for vold, mens andre reagerer forsinket måneder, endda år efter. Ledere, kollegaer og den, der er blevet udsat for vold, bør være opmærksomme på de forskellige symptomer, især dem der kræver særlig opmærksomhed og evt. professionel behandling. FOA Fag og Arbejde l 5

6 Symptomer man især bør være opmærksom på n Fysiske reaktioner som utilpashed, kvalme, rysten på hænderne, vanskeligheder ved at styre sine bevægelser, svedtendens, kuldefornemmelse eller lignende. n Følelsesmæssige reaktioner som vrede, skyldfølelse, angst, nedtrykthed og panikreaktioner, som måske bunder i magtesløshed. n Manglende evne til at koncentrere sig. n Afstandsbedømmelsen og tidsopfattelsen kan forvrænges. Det kan give sig udtryk som uvirkelighedsfornemmelse, nedsat opmærksomhed og hukommelsesbesvær. n Adfærdsmæssige ændringer i form af overdreven eller formålsløs aktivitet. Inden for den første uge kan der være en tendens til at isolere sig eller frygt for at være alene. Der kan forekomme en lang række andre symptomer, og man skal under alle omstændigheder være opmærksom på længerevarende symptomer som søvnløshed, mareridt, umotiveret gråd, tilbagevendende oplevelser af episoden, nedsat opmærksomhed og koncentrationsbesvær. Anmeldelse af vold og trusler I skal aftale klare retningslinjer for, hvad man skal gøre i forbindelse med anmeldelse af vold og trusler om vold. Det kan ske ved at arbejdspladsen, f.eks. i MED, har aftalt en personalepolitik voldspolitik. Det kan også ske ved, at de faglige organisationer, i samarbejde med kommunen eller regionen, foranlediger at der udarbejdes en vejledning gældende for hele kommunen/regionen, eller de enkelte forvaltningsgrene. Vold bliver ikke altid anmeldt. Måske fordi det kan være vanskeligt at overskue til hvem, volden skal anmeldes? Nedenfor ses en liste over mulighederne for anmeldelse, som forhåbentlig kan give et bedre overblik. Vold skal: n Registreres internt på arbejdspladsen n Anmeldes til Arbejdstilsynet n Anmeldes til arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring n Anmeldes til politiet n Anmeldes til Erstatningsnævnet med krav om erstatning 6 l FOA Fag og Arbejde

7 Internt på arbejdspladsen Mange steder registreres en fysisk eller psykisk voldsepisode måske lokalt (f.eks. i borgerens journal). Men det er vigtigt, at registreringen sker systematisk, og at sikkerhedsorganisationen får kendskab til sagen. Sikkerhedsorganisationen kan herefter analysere, hvad der skete, så der kan udarbejdes handleplaner for forebyggelse af lignende episoder. At lære af de episoder, der er sket både gode og dårlige er nemlig en god måde at forebygge vold på. Det er ikke bare en god ide at registrere og analysere voldsepisoderne. Det er faktisk et lovkrav fra Arbejdstilsynet. Man kan vælge at registrere: n alle episoder n i indsatsperioder eksempelvis en måned n på indsatsområder når der opstår situationer med konkrete borgere eller i specielle situationer. Man kan registrere og analysere på flere forskellige måder. Eksempelvis ved at man anvender et registreringsskema pr. episode. Her er et eksempel på hvordan sådan et kan se ud, og hvilke oplysninger det bør indeholde. Det er vigtigt, at skemaet udfyldes af skadelidte og sikkerhedsgruppen sammen. FOA Fag og Arbejde l 7

8 Skadelidtes stilling og navn Ansat på arbejdspladsen i antal år Skadevolders navn Hvornår skete voldsepisoden? Dato/årstal/klokkeslæt Hvor skete episoden? I hvilken situation skete episoden? sæt x Voldens karakter sæt x Beskriv episoden - hvad skete inden, - hvem var involveret, - hvem var vidne, - hvordan foregik det, - hvad skete der bagefter? hjælp til daglige gøremål afslag på ønske/krav trøst/omsorg konfliktløsning mellem brugere andet, hvad verbale trusler trusler med krop eller genstande fysisk vold med krop (fx nap, krads, bid, spark, slag med hånd) fysisk vold med genstand (fx med inventar, bestik) Var du alene, da episoden indtraf? ja nej Var der mulighed for at tilkalde en kollega? ja nej Hvordan var din umiddelbare reaktion? Beskriv dine følelser efter episoden (angst, magtesløs, vred, utryg, irriteret, anspændt, træt, ligeglad ) Upåvirket - (sæt ring om tallet) - Stærkt chokeret Gik du hjem på grund af episoden? ja nej Følte du behov for at gå hjem, men kunne ikke? ja nej Er der taget forholdsregler efterfølgende? sæt x lægehjælp intern supervision samtale med leder/kollegaer andet, hvad Er der planlagt opfølgning? ja nej Hvis ja, hvem er ansvarlig for denne Episoden er anmeldt sæt x Sikkerhedsgruppens forslag til forebyggelse Skemaet er udfyldt af Navn/stilling/dato Evt. flere personer til Arbejdstilsynet til arbejdsskadeforsikring som magtanvendelse 8 l FOA Fag og Arbejde

9 Anmeldelse til Arbejdstilsynet Alle har ret til at anmelde en arbejdsulykke, som følge af vold, til Arbejdstilsynet, og arbejdsgiveren har pligt til at gøre det, hvis den voldsramte har været sygemeldt fra arbejdspladsen i mindst 1 dag, udover den dag hændelsen skete. Anmeldelsen tjener primært statistikformål og er bl.a. vigtig for det voldsforebyggende arbejde, fordi den er med til at synliggøre hvor store voldsproblemerne er på de forskellige arbejdspladser og inden for de enkelte brancher. Anmeldelse til arbejdsskadeforsikringen Arbejdsgiveren har herudover pligt til at anmelde ulykken til sin lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Det skal arbejdsgiveren, hvis arbejdsskaden medfører behandling, der er forbunden med egenbetaling som tandlægebehandling, fysioterapi, psykologbehandling eller andet. I disse tilfælde er det nemlig arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, der er erstatningspligtig. Forudsætningen for at få dækket udgifterne gennem arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring er, at der er lavet en anmeldelse af arbejdsskaden. Anmeldelse af en arbejdsulykke til forsikringsselskabet kan ske op til 1 år efter voldsepisoden. Anmeldelse til politiet Vold skal anmeldes til politiet, hvis der er sket en straffelovsovertrædelse. Anmeldelse til politiet skal ske inden for 24 timer efter overgrebet. Anmeldelse til Erstatningsnævnet med krav om erstatning Hvis trusler eller vold er så alvorlige, at de omfattes af straffeloven, kan staten give erstatning for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og andet tab, eller godtgørelse for tort, svie og smerte. Jf. reglerne i offererstatningsloven. Man kan altså stævne arbejdspladsen for at være ansvarlig for skaden. I den situation vil den faglige organisation som regel være indblandet. Hvis en arbejdsplads stævnes for, at være ansvarlig for skaden, vil det typisk være fordi: n arbejdet ikke er tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt n en person, man på forhånd ved er voldelig, er årsag til, at en ansat udsættes for vold n arbejdsgiveren ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn med udførelsen af arbejdet n arbejdsgiveren ikke har stillet de nødvendige hjælpemidler til rådighed. Hvis en politianmeldelse ikke er foretaget inden for 24 timer, kan anmeldelse ifølge offererstatningsloven alligevel ske til Erstatningsnævnet. Tidsfristen for anmeldelse til Erstatningsnævnet er 2 år. FOA Fag og Arbejde l 9

10 Regler om anmeldelse n Registrering og analyse af arbejdsulykker AT-vejledning nr. F.0.5 forebyggelse af arbejdsulykker, dec n Anmeldelse til arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 33 af 20. jan n Anmeldelse til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring bekendtgørelse nr. 997 af 20. okt n Erstatningsansvarsloven lovbekendtgørelse nr. 885 af 20. sept n Offererstatningsloven lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. jun De 3 første kan findes på under regler. De 2 sidste kan findes på Opfølgning på voldsepisoder på arbejdspladsen Når episoder med vold eller trusler om vold er anmeldt, registreret og analyseret, er din arbejdsplads, via sikkerhedsorganisationen, forpligtiget til at iværksætte forebyggende foranstaltninger. En arbejdspladsvurdering, APV er et rigtig godt redskab til løbende at følge op på de forebyggende foranstaltninger. Se endvidere pjecen Vold på arbejdspladsen forebyggelse som kan findes på BAR-SOSU har også lavet et værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. Værktøjet kan findes på Tag kontakt til den lokale FOA-afdeling Har der på en arbejdsplads været flere tilfælde af vold eller trusler om vold, uden at arbejdspladsen har formået at iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, kan det være nødvendigt, at den lokale afdeling følger op på sagerne overfor kommunen eller regionen. Det er derfor vigtigt, at den lokale afdeling løbende er orienteret og eventuelt inddraget, for at kunne følge op overfor kommunen eller regionen, hvis det er nødvendigt. 10 l FOA Fag og Arbejde

11 FOA Fag og Arbejde l 11

12 Litteratur Mænds vold mod kvinder Statens institut for folkesundhed, 2007 Vold mod mænd i Danmark Statens institut for folkesundhed, 2008 Gennemgang af dansk og international forskning vedr. vold på arbejdspladsen af Annie Høgh, NFA, Rapporten kan findes på Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø. Iværksat af FTF og udarbejdet af Jørgen Møller Christiansen, CASA, november Undersøgelsen kan downloades på Volden i Danmark 1995 og 2005 Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard, januar 2005, Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen Aggression at work. Bullying, nasty teasing and violence. Prevalence, mediating factors and consequences. Annie Høgh, Ph.d.afhandling, Arbejdsmiljøinstituttet, september 2005 Workrelated violence and threats and the risk of depression and stressrelated disorders, Wieclaw, J. et al., J Epidemiol Community Health 2006 Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte indenfor voksenhandicapområdet i Århus Amt en 2 årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt. Lone Donbæk Jensen et al. Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Annette Wethje og Vilhelm Borg, Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH), Dansk Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøinstituttet, maj Forstå og forebyg vold Mariann Popp og Michael Munch-Hansen, Munksgaard Saml brikkerne til dig der arbejder alene i borgernes hjem. Inspirationsmateriale til medarbejdere i ældreplejen. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed i Kan findes 12 l FOA Fag og Arbejde

13 Vold i skolen Temahæfte. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning i Kan findes på Hvis borgeren er truende Pjece til sikkerhedsorganisationen i det offentlige og finanssektoren. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration i Kan findes på Pjece til læger og andre ansatte i privat praksis Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed i Kan findes på Vold og trusler på sygehuse Inspirationsmateriale til ledere. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed i Kan findes på Saml brikkerne til ledere og sikkerhedsrepræsentanter. Vejledning til ældreplejen. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed i Kan findes på Mødepakke om truende aggressive og voldelige kunder. Mødepakke til ledere. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration i Kan findes påa Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. AT-meddelelse nr Arbejdstilsynet FOA Fag og Arbejde l 13

14 Information på nettet se under tema om vold socialudviklingscenter SUS står bag denne hjemmeside. de har i mange år arbejdet med problematikker omkring vold en fælles portal fra Branchearbejdsmiljørådene (BAR) nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) står bag denne hjemmeside Her finder du regler og lovgivning på området. det er Arbejdstilsynet (AT) der står bag denne hjemmeside 14 l FOA Fag og Arbejde

15 FOA Fag og Arbejde l 15

16 Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket, giver et hurtigt overblik over redskaber, og gode råd til, hvordan I kan følge op på voldsepisoder på arbejdspladsen. Der er ligeledes gode råd til, hvordan I kan forholde jer til en kollega, der har været udsat for vold på arbejdspladsen. Hæftet giver også et overblik over anmeldelsesmuligheder og procedurer. Endelig er der en lang række henvisninger til, hvor man kan hente mere inspiration. Dette hæfte om når skaden er sket er en af en serie på 4 hæfter under titlen Vold på arbejdspladsen. De øvrige er følgende: Vold på arbejdspladsen Fakta og information Vold på arbejdspladsen Forebyggelse Vold på arbejdspladsen En undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Politisk ansvarlig: Inger Bolwinkel Redaktion: Jens Folkersen, Per Grieger-Rene, Charlotte Bredal, Jeanette Staffeldt Layout: girafisk design, Bente Stensen Christensen 1. oplag: 200 Tryk: FOAs Trykkeri Juni 2008

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere