AlfaNordic Magazine #04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlfaNordic Magazine #04"

Transkript

1 AlfaNordic Magazine December 2014 Indhold Årsberetning Interview med Christian Ilsøe, Henrik Linnemann & Thomas Meldgaard Petersen Portræt af Director for Strategic Compliance and Risk Management, Frank Winther-Hinge Nyheder Nye ansattte, organisationsforandringer, ISPE, julefrokost m.m. #04 Tekst, foto, grafik og layout af Kim Blidorf.

2 Hvor står AlfaNordic nu ift. sidste år? Christian: En af de ting, der er rykket, det er salg. Vi har ansat en Business Development Director for salg, og vi har ansat en Business Support Director for det administrative. Det er noget, der har sparket os godt i gang. AlfaNordic 2 komma nul. Året der gik Thomas Meldgaard Petersen, Henrik Linnemann og Christian Ilsøe er samlet på kontoret i Rødovre, for at give et overblik over det forløbne år og et lille kig ind i fremtiden. Det er ikke nogen hemmelighed, det har været et godt år for AlfaNordic, men hvad er det egentlig, der er sket... Han fortsætter: På kundesiden har vi set en stabil udvikling på eksisterende kunder, samtidig med at vi har fået særligt 3 store virksomheder som nye kunder. De har taget godt imod os, og er hurtigt vokset til at være kunder af en vis størrelse. Vi har fået ansat en hel del folk med gode brede kompetencer, så den relative andel af fastansatte nu er en del større, end den relative del af eksterne konsulenter. Henrik: Det sidste er vigtigt. Det signalerer jo, at vi ikke er et vikarbureau; vi er et kompetencehus. På trods af det, vil der selvfølgelig også være kompetencer, der ligger udover vores egne kernekompetencer, og det er her, vi samarbejder med nogen udefra. Om end vi forsøger, at dyrke så meget op vi kan komme til in-house. Vi sagde, da vi gik ind i året, at det her er et konsolideringsår. Alle de her ikke-så-synlige processer og rutiner skulle ind, og vi har faktisk konsolideret en hel del. Ting der gør, at vi kan bevæge os videre nu. Det er måske ikke så synligt, men det har været sindsygt vigtigt. Hvad indbefatter konsolideringen? Henrik: Vi er kommet til en anden modenhedsfase i vores firma. Det er det, vi kalder AlfaNordic 2.0. Vi er gået fra at være teenagere, til at blive voksne. Vi har et velkonsolideret firma nu, med en masse kompetencer in-house og vi er gået i en mere driftslignende fase med en mange backoffice- og front-end-rutiner implementeret. Christian: Vi har også styrket vores ledelseslag. Vi har nu 6 kompetenceområder. Her er der blevet ansat forretningsansvarlige Directors med ansvar for hver område. Det handler om at sikre, kunderne får, hvad de skal have, men også at sikre, medarbejderne bliver bakket op. Så vi hele tiden leverer de rigtige kompetencer til de rigtige job. Fortsættes s. 4 2

3 3

4 Henrik: Kort fortalt, det vi går ud og prædiker for andre, det indfører vi selvfølgelig også internt. Vi ville jo ikke være nogle særlige gode rådgivere, hvis vi ikke synes, det gav mening hos os selv. Henrik smiler. Medical Devices er et nyt område, I bevæger jer ind på nu. Kan I ikke fortælle om det? Henrik: Der er en hel del virksomheder, der arbejder med medical devices. Der er umiddelbart ingen større rådgiver på dette område. Pharma og medical devices er GMPmæssigt to ret forskellige områder, selvom de ligger tæt op ad hinanden. Der gælder nogle andre ting, som kræver særlige kompetencer. Vi har allerede hyret folk ind, som ikke er pharma, men som er medical-device-folk, og vi kan mærke, at de tænker simpelthen anderledes. Deres regelsæt er anderledes. Det er super godt, at de to verdener kan mødes, og samtidig skal vi også have respekt for de forskelle, der er. Det kan vi få en rigtig stor styrke ud af. De 5 personer vi har ansat nu, kommer alle sammen med plus 10 års erfaring indenfor medical devices, så vi har fået en ret god viden dyrket op allerede. Derudover har vi også eksterne konsulenter med samme kompetencer. Christian: De fleste produkter der er i medical devices, er kombiprodukter, så det kræves, at man ved noget om begge dele. I takt med vi styrker os indenfor device-området, kan vi komme til at stå stærkt her, da vi allerede har hele den anden del med i kraft af vores erfaring indenfor pharma. Når vi søsætter noget nyt, så prøver vi det af, og så er det typisk en af os, der tager ejerskab i det, og får det modnet. Det er forventeligt, at der vil komme en Business Director på toppen af det i 2015, hvis det får den vækst, vi håber på. Har der været særlige regulatoriske ænderinger, der har medvirket til, at AlfaNordic har haft succes indenfor det seneste år? Henrik: Nej, det er mere omfanget af aktiviteter i markedet, der er steget generelt. Christian: Vi har et billede af, at efterspørgslen på konsulenter generelt er større end mængden af konsulenter i markedet. De sidder f.eks. slet ikke stille her. Vi har haft en konsulent, der har siddet stille i 14 dage. Det er det. Der er ikke noget pt., der ser ud til, at det skulle aftage. Der er stor efterspørgsel på kompetencer i branchen, og der er mangel på kompetencer i Danmark. Vi har i kraft af vores tilstedeværelse i Kina kunne bringe flere internationale kompetencer ind, men vi må desværre bare konstatere, at sproget stadig er en barriere. Der er en del virksomheder, der stadig ønsker, at man både læser og taler dansk. Vi beskæftiger og har kontakt til en del dygtige udenlandske - primært engelsktalende, kompetencer og vi tror, at der kommer flere internationale folk ind, da der er mangel på konsulenter på det danske marked. Hvad med potentialet i fremtiden? Vil I gerne op og have større opgaver? Henrik: Vi er jo kunderådgivere. Vi har ikke noget specielt ønske om, at sidde på den anden side af skrivebordet og levere en vare ind til kunden. Vi er på kundens side, og dér er det typisk reglen, at der ikke er så mange folk, som der er på den anden side af skrivebordet. At tænke, at vi får 20-mands-projekter Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke vores segment. Vi er jo kunderådgivere. Vi har ikke noget specielt ønske om, at sidde på den anden side af skrivebordet... Christian: Vi går selvfølgelig efter, at vi bliver endnu mere kendte indenfor kunderådgivning. Vi går efter flere opgaver, så vi f.eks. kan have flere sideløbende opgaver hos de store kunder. Det er den måde, væksten kommer på, og desuden af, at opgaverne også kan antage længere varighed. Vores forretningsområder kan altså blive større på 3 måder: Mere engagement hos de nuværende kunder, flere kunder i form af nye kunder og desuden er der den mulighed, at vi får de rigtige mennesker om bord, så kan vi skyde et nyt kompetenceområde ind. Thomas: Vi har jo løst nogle opgaver, af større karakter tidligere. F.eks. ved at vi er kommet ud med en 5-6 mand, og har lavet en tværfaglig gennemgang af kundens organisation, kvalitetssystem eller lign. Det kan vi, fordi vores folk jo ikke kun forstår det forretningsmæssige hos kunden; de forstår også, hvad der foregår i produktionen. Derfor mener vi bestemt, vi er en interessant hjælper / rådgiver på den tværfaglige front og et alternativ til traditionelle 4

5 forretnings-konsulentfirmaer, hvor vi med vores GMP-funderede konsulenter er langt stærkere inden for det tekniske område. Så i det regi er vi involveret i større opgaver. Christian: Ja, det er bl.a. også derfor, vi har lavet det nye Management Consultingområde. Det er jo bindeledet mellem det forretnings mæssige og den rene GMPmæssige tilgang med kvalificering, validering og QA. Her bringer vi også nogle andre ting på banen, hvor vi forsøger at rådgive kunden i ting som: Skal man udvide produktionen? Skal man flytte produktionen? Kan man lade de her to produkter producere i samme bygning eller skal de i forskellige bygninger? Det er her, vi kombinerer vores dybt faglige viden om kvalitetssystemer i pharma, med lidt mere forretningsmæssige og organisatoriske ting. Hvordan er udviklingen i konkurrencen indenfor AlfaNordics kerneområder? Christian: Der er ingen tvivl om, at der er nogen, der nu har set, at det her er et marked. Der tror jeg bare, vi har været heldige. Vi har været lidt first movers på det her område. Der har været masser af små firmaer, der har lavet det samme, men ingen i den størrelse vi har antaget nu. Henrik: Men man må ikke tro, at der ikke er konkurrence. Der er masser af konkurrence, selvom der måske ikke har været så meget fokus på området. Vi kæmper for hvert evig eneste job. Thomas: Ja da. Kunderne er enormt kritiske overfor de konsulenter, der kommer ud. Det er der, hvor vi mener, vi er lidt anderedes end de andre. Mange af vores folk har plus 10 års erfaring indenfor området, og vi investerer i videre udvikling og faglig opkvalificering af vores konsulenter. Vores mål er, at have de bedste konsulenter i markedet og leve op til vores brand Excellence in GMP. Henrik: Det er kompetencer i højsædet. Det er nummer ét hver gang. Det har vist sig, at selvom det har gået fantastisk stærkt, så er det en uendelige lille del af vores konsulenter, der er kommet tilbage, og er blevet dømt ude. Dels er det nogle virkelig gode folk, som er ude, og så bliver de grundigt castet, for at sikre det rigtige match hver gang. Det handler om kompetencerne hele vejen igennem. Det er vores medarbejdere også klar over. Der skal være høj kvalitet i det, de leverer. Der har ikke været så megen opmærksomhed omkring AlfaNordic. Har I fløjet lavt med vilje? Henrik: Vi har aldrig haft et ønske om at flyve lavt. Vi har bare taget tingene skridt for skridt. Hele tiden på en seriøs og sikker måde. Det er jo risikostyring det hele. Det handler for os mest om, hvorvidt vi er synlige overfor de kunder, vi servicerer. Christian: Der er nogle punkter, hvor vi godt kunne være mere synlige. Bl.a med det formål at nye medarbejdere kan se os som deres kommende arbejdsplads. Vi går efter at blive Gazelle-virksomhed til næste år, og så bliver vi nok automatisk mere synlige, og det er også fint nok. Vi har jo ikke noget at skamme os over. Han smiler. Hvad med 2015? Henrik: Der er jo et par forretningsområder, vi kan se, der er interesse for, men vi kan ikke sige noget bestemt endnu. Der kan være områder, som vi ikke kan se konjunkturerne af nu, men som kan være aktuelle om et år. Hvis vi havde siddet her for et år siden, og der var blevet sagt medical devices, så havde vi nok bare lignet et par store spørgsmålstegn, men nu er situationen jo en helt anden. Det skyldes blandt andet, at vi har fået de rigtige mennesker med de rigtige kompetencer. Thomas: Succesen indtil videre er bl.a. baseret på, at de områder vi har taget ind, er områder der støtter sig op ad det, vi allerede laver. Vi går ikke i gang med noget, som intet har at gøre med det, vi allerede ved noget om. Henrik: Før kaldte vi os pharma og biotec. Nu kalder vi os pharma, biotec og medical devices. Det er jo ikke sådan, at vi skal ud og grave grøfter. Det har et eller andet sted en snor ind i GMP-verdenen. Det skal det have. Det er jo grundlaget for AlfaNordic. Det er jo netop derfor, at vores kunder kan være sikre på, at når de modtager en rådgiver fra os, så er det altså ikke en, der har været ude og bygge veje og broer. Så er det en, der bevæger sig indenfor GMP. Det er det, de hele tiden beskæftiger sig med. Det er bl.a. fordi vi er så specialiserede, at vi altid kan lave det gode match. Fortsættes s. 7 5

6 Fra 2013 Til 2014 Antal konsulenter: nye kunder. 70% øget omsætning. Udstedte fakturaer: Antal projekter:

7 Er der kompetencer nok derude til, at AlfaNordic fortsat kan vokse? Thomas: Uden at have tal på det, så har vi en eller anden ide om, at det farmaceutiske marked i Danmark vokser hurtigere, end det gør internationalt. Så jeg tror at danske virksomheder bliver nødt til, at acceptere der kommer nogen og taler et andet sprog. Når man kigger ud i verden, så er branchen jo kæmpestor, og der er nogen lande, der har uddannet mange ingeniører indenfor pharma. Nogen af dem, kan vi jo hente ind og få til at løse opgaver for os. Vi kører med one-point-of-entry til vores kompetencer, gennem vores directors, som sidder på toppen af hver deres kompetenceområde. De ved, hvilke kompetencer de har at tilbyde, og det er dem, der skal sikre, at vi leverer varen. Han fortsætter: Vores kompetencerområder skal udvide deres samarbejde med konsulent er på det globale marked, som de har gjort indtil nu. Nogen af dem vi nævnte før - de engelsktalende, de er specialister. Nogen af dem er inde i kortere perioder for at løse specifikke opgaver, og nogen af dem er her hele tiden, fordi der konstant opstår den type opgaver, de er eksperter i. Vi kan se, at der er meget mere, vi kan hjælpe kunderne med, hvis vi kan få fat i de her specialister, der er på det globale marked. Målet er også, ikke at skulle flyve dem til DK, men at lade dem blive hvor de er og så på distancen være med i et team, der løser en opgave for en kunde. Vi kommer til at implementere nogle systemer næste år, der gør, at vi kan begynder at arbejde efter den model på nogle typer af opgaver. tilbyde, og det er dem, der skal sikre, at vi leverer varen. Så der er ikke længere nogen, der skal rumme 40 menneskers CV oppe i hoved et. Det er også en stor del af 2.0. Desuden har vi fælles ugentlige møder, hvor vi deler og diskuterer på kryds af kompetenceområderne, så der får vi overblikket, som skal til - og ellers ligger det altså i specialområderne. Så kort fortalt, hvad er det præcis overgangen fra AlfaNordic 1.0 til 2.0 betyder? Thomas: Vi har fået den platform, der gør at vi kan vokse. Fra at være 20 personer, som vi hver især kunne overskue og snakke med løbende, kan vi nu vokse til at være Ja 80 personer eller flere. Nu har vi har alle systemerne. Strukturen er der. Henrik: Det er en modning, vi snakker om. Det er et meget stort spring. Vi er blevet opdateret på mange interne rutiner. Der er kommet endnu mere professionalisme ift. vores kunder, og så er der sket noget internt ift. HR. Vi har fået en personalehåndbog gjort færdig i år. Alt det man under normale omstændigheder forventer af en ikke-nystartet virksomhed, kører vi nu med. Nu er vi et etableret kompetencehus indenfor GMP-rådgivning, som består af en stor flok yderst kompetence rådgivere, der agerer i markedet. I takt med AlfaNordic vokser, kan det jo være en udfordring at holde fast i den personlige profil og garantere for kvaliteten. Hvad tænker I om det? Henrik: Vi kører med one-point-of-entry til vores kompetencer, gennem vores directors, som sidder på toppen af hver deres kompetenceområde. De ved, hvilke kompetencer de har at 7

8 Frank har prøvet lidt af hvert. Frank Winther-Hinge er ansat som Director for Strategic Compliance and Risk Management et nyt område hos AlfaNordic. Kompetencerne er ikke nye, men har tidligere været fordelt ud i flere afdelinger. En stigende efterspørgsel på risikoanalyser på især produktionsanlæg har gjort, at området nu prioriteres med en helt nyt forretningsområde. Frank er oprindeligt uddannet elek triker, men læste umiddelbart efter til el-ingeniør. Han skrev sit afgangsprojekt hos NNE Pharmaplan (dengang NNE, Novo Nordisk Engineering, red.). Han fik at vide, der ikke var job til ham, men Frank satte alligevel sit CV i en skifteramme og gav det til den daværende adm. direktør i NNE sammen med et søm i en kuvert og beskeden om, at hvis han hang det op bag døren, kunne han bare kigge der, når han på et tidspunkt manglede en frisk ung ingeniør. 2 måneder efter blev han fastansat. 8

9 Du har været lidt omkring? Der er bestemt ikke nogen rød tråd i min karriere. Jeg startede i NNE som projektleder for mindre el-projekter, og arbejde rundt omkring på Novo Nordisk-fabrikker i 6 år. Senere blev jeg - pga. min interesse for både forretningsprocesser, virksomhedsanalyser og økonomi, Executive Assistant for en vicedirektør i NNE. Min umiddelbare svaghed ved ikke at være ex. cand merc. eller cand oecon, blev min styrke. Jeg kunne kigge på virksomheden med andre øjne, end en typisk konsulent ville gøre det, og kunne udfordre den fra en ingeniørs verden. Det medførte, at jeg efter 2 år, blev tilbudt jobbet som Executive Assistant hos NNE s økonomidirektør (CFO), og så kom det i sagens natur til at handle meget om økonomi. For at få en bredere erfaring og teori bag mit arbejde, tog jeg en Executive MBA. Mit afgangs projekt handlede om ledelse i en international virksomhed. Jeg blev færdig i 2007 og blev umiddelbart efter spurgt, om jeg ville tage rollen som projektleder for integrationen af NNE og det nyindkøbte Pharmaplan (et datterselskab af Fresenius). Efter en vellykket integration, blev jeg økonomidirektør for det nye tyske firma og tilhørende 5 datterselskaber (Rusland, Indien, Malaysia, Schweitz & Tjekkiet). Jeg flyttede derned i 1,5 år. Desværre var funda mentet for en forretning forsvundet samtidig med finanskrisens indtog i Europa, så efter en 4-5 organisationsændringer, tog jeg tilbage til Danmark, og blev i stedet ledelseskonsulent i NNE Pharmaplan herhjemme. I rollen som ledelseskonsulent hjalp jeg vores kollegaer i Rusland og Indien med at operere efter de ledelsesværdier, der var en del at virksomhedskulturen. Jeg fløj frem og tilbage til Rusland i et år, hvorefter tiden var moden til at prøve noget nyt og jeg tiltrådte som økonomidirektør i et arkitektfirma RH-Arkitekter. Det var spændende og udfordrende på samme tid. Efter 1,5 år var mine opgaver afsluttet og sammenholdt med en nedgang i arkitektbranchen, valgte jeg at stoppe, og kom i hurtig i kontakt med AlfaNordic, hvor jeg begyndte at tage opgaver; først som konsulent og nu som fastansat. Hvad var din første opgave for AlfaNordic? Det var en GAP-analyse på Bavarian, som jeg kom på i maj Hvornår blev du fastansat? 1. oktober i år. Er du allerede i gang? Sidder du med noget lige nu? Ja, jeg arbejder hos en del kunder allerede nu og samtidig bygger vi en forretning op fra grunden. Kompetencerne er i huset, men de skal samles, struktureres og forfines. Lige nu er jeg på opgaver for flere af de store farmaceutiske virksomheder her i landet bl.a Leo Pharma og Bavarian Nordic. For Leo Pharma skal vi gennemføre en risikovurdering på produk tionen af et af deres mange produkter. Jeg har netop været med til at afslutte en sag for Novo Nordisk, hvor vi udførte en gennem gribende risikovurdering på alle deres produktions anlæg i Kina, Brasilien, Frankrig, USA og Danmark og oven i alt det, udarbejder jeg standarder, kundepræsentationer m.m. Så jeg keder mig ikke, siger han med et smil. Vi kan præsentere en fremgangsmåde, der giver mere indsigt i arbejdet med risici i processerne i hverdagen, og som skaber en ensartet forståelse blandt operatører, specialister og proces ansvarlige på, hvordan man får en bedre og mere sikker produktion. Hvorfor er der behov for i AlfaNordic, at udvide med en særlig afdeling indenfor Risk Assessment (Risk Management)? Vores kunder (pharma og biotech) har altid haft fokus på risikovurdering i kraft af deres ar bejde med lægemidler, men nu oplever vi, at de efter spørger en mere standardiseret metode - en nemmere måde, at arbejde med risici på. Vi tager udgangspunkt i FMECA-modellen, der jo har sin oprindelse fra det amerikanske militær tilbage efter Anden Verdenskrig. Senere brugte NASA den til at sende mennesker på månen og derefter kom bil- og flyindustrien med. I 90 erne kom den ind i pharma-industrien via Q9, men den er ikke velintegreret endnu i produktionsvirksomhederne, på samme måde som vi f.eks. ser i flyindustrien, hvor risikovurdering er en del af kulturen. Vi kan præsentere en fremgangs måde, der giver mere indsigt i 9

10 arbejdet med risici i processerne i hverdagen, og som skaber en ensartet forståelse blandt operatører, specia lister og proces ansvarlige på, hvordan man får en bedre og mere sikker produktion. I dag skal man jo lave en risikovurdering på sin farmaceutiske produktion. Der står ikke hvordan, men du skal kunne dokumentere den. Her kan vi komme på banen med vores måde, og vi har efterhånden en del opgaver i det regi. Derfor vurderer vi også, at markedet kan bære en afdeling nu. Er det primært eksisterende anlæg eller nye anlæg I pt. laver vurderinger på? Både og. Vi kan tilbyde sammen med medarbejderne hos vores kunder, at skabe en standardiseret risikovurderingsmodel, der kan anvendes på tværs af afdelinger. Et ledelsesværktøj til at skabe en sikker produktion, og kultur til at vedligeholde det. Hvordan forløber en risikovurdering i praksis ude i virksomheden? Vi får først beskrevet anlægget til sit fulde og laver så et produktions-flow, hvor vi tegner hele processen ned i detaljer. Vi går ned og kigger på hvert enkelt trin og identificerer hvad kan der gå galt; hvilke fejl der kan opstå. Der er en generel præsentation overfor medarbejderne, der er valgt ud til at deltage i analysen. Forinden er alt relevant materiale identificeret og indsamlet. Det er dokumentation, tidligere risikovurderinger / analyser osv. Alt hvad der er lavet gennem årene. Det er vigtigt, man ikke kommer ud og stiller de samme spørgsmål, som andre har stillet tidligere. Det skaber mistillid. Når vi mødes med medarbejderne, forklarer vi forløbet, og gør det klart, hvorfor vi er samlet, og hvad pointen med risikovurderingen er. Det handler jo om, det vi skal undgå, nemlig fejl. Nogen gange viser jeg eksempler på fejl, der er sket for andre virksomheder. Hvilke eksempler? Der er mange. Et af dem jeg bruger, er bl.a. verdens største chokoladefabrikant, som fandt ud af, at der var salmonella i deres chokolade. Et andet handler om en stor producent af morgenmadsprodukter, der fandt glas partikler i deres morgenmad. Der findes utallige eksempler på produkter, hvor man ikke har registreret hvorvidt en given vare, har været opbevaret i den rette temperatur. Det har resul teret i, at man har måtte trække hele partier tilbage. Der er også sjove eksempler på varer, der bliver stillet forkerte steder, fordi en operatør ikke vil iklæde sig varmt overtøj, inden han kører dem på kølelager osv. Vi har nogen gange fået at vide, at vi gerne må være afslappet klædt på, så vi ikke ligner en flok McKinsey-folk. Risikovurderingen kan til tider mistænkes for at være en effektiviseringsøvelse? Hvordan forholder I jer til det? I faciliteringsprocessen, der ligger ifm. at lave en risikovurdering, er det nok det allervigtigste faktum at præcisere, at vi ikke kommer fra f.eks. myndighederne, et effektiviseringsbureau eller lign. Kunderne selv, er faktisk opmærksomme på det. Vi har nogen gange fået at vide, at vi gerne må være afslappet klædt på, så vi ikke ligner en flok McKinsey-folk. Jeg synes faktisk, vi relativt hurtigt får skabt den nødvendige tillid. Vi får hurtigt fortalt om vores baggrund, og vi får fortalt de involverede, at de skal sige alt det, de ellers ikke må sige, siger han med et glimt i øjet. Hvor kan det gå galt? Hvad kan der blive lavet af fejl i denne produktion? Det kan være helt absurde ting. Når de store fejl sker, så er det typisk det, man aldrig havde set komme, der går galt. Analysen er aldrig bedre, end de input vi får, så det er alfa omega med gode input. Vi kan gå ind med vores erfaringer, processer, vores måde at anskue tingene på osv., men hvis vi ikke få skabt tilliden, så er det ikke noget værd. Derfor gør vi også meget ud af, at få et bredt spekter af folk fra en given produktion. Hvad er det, der tiltaler dig, ved at arbejde som konsulent? Forskellige opgaver og forskellige kunder. Det der umiddelbart trigger mig er eksekveringen af projekterne kontakten til kunden, og det Fortsættes s

11 11

12 at vi gør en mærkbar forskel allerede fra første besøg. Tiden er også en faktor for mig. Vores projekter har en relativt korte eksekveringstider - typisk fra 3 til 6 måneder. Når man starter en opgave, så har den ledelsens bevågenhed; alle er fokuserede, men det fader mere og mere ud, jo længere tid projektet strækker sig over, så det bliver sværere at få noget igennem på de lange projekter. Det bokser man ikke så meget med på de korte projekter, og så er der større variation i opgaverne. Hvor mange timer arbejder du som konsulent? Jeg arbejder meget men det er også min hobby. Det handler jo om, at man skal finde noget, der er sjovt at lave, så skal man nemlig aldrig mere på arbejde. Han smiler. Jeg har altid arbejdet meget. Lige nu er det vel omtrent 200 timer om måneden, men jeg regner med, at det med tiden bliver lidt mindre. Det er målet ja, faktisk et bonusmål min chef har sat mig....jeg er god til at tage en kompleks opgave, dele den op og sætte den i system akkurat som at skulle spise en elefant; den skal spises i små bidder Hvad er dine spidskompetencer? Hvad er det, du primært kan? løber et par gange om ugen, og så styrketræner jeg med min søn, der desværre er gået hen og blevet større og stærkere end jeg. Tiden med min mindste datter bliver tit brugt over spisebordet og gerne med lange diskussioner omkring matematikkens forunderlige (iflg. hendes far) verden. Vi bor i Bagsværd, i et hus som vi selv har bygget. Min familie har desuden et hus i Sydfrankrig. Der elsker vi at være. Det passer også godt med, at jeg er begyndt at interessere mig for vin og samler lidt. Hvor synes du AlfaNordic er på vej hen og hvilke udfordringer findes der forude? Den kompetence AlfaNordic besidder, er ikke et typisk fokusområde. Al den dokumentation bliver ofte anskuet som et nødvendigt onde. Det kræver en helt speciel type medarbejdere. De skal være specialister og måske også gerne lidt nørdede. Det er medarbejdere, som kan arbejde længe alene, og som kan sidde i en kaotisk situation i en virksomhed, samle sig om noget meget specifikt og få løst det, så virksomheden kan komme videre. AlfaNordic-medarbejdere er i perioder lonely riders. Der er ikke så mange projek ter, hvor 5-10 mand arbejder i fællesskab. Vi skal være i stand til at tiltrække den type med arbejdere, som der ikke findes så mange af. Det er en konstant udfordring. Jeg er god til ledelse af medarbejdere, og jeg er god til at tage en kompleks opgave, dele den op og sætte den i system akkurat som at skulle spise en elefant; den skal spises i små bidder. Jeg er meget struktureret, og jeg er god til at sætte mig ind i nye ting. Det synes jeg også, min karriere afspejler. En stor del af det jeg gør, handler om at tilegne mig viden om en kom pleks opgave, få den formidlet, så alle kan forstå problematikken og så komme i gang med at løse den. Hvad med din fritid? Den bruger jeg med min familie. Jeg bor sammen med Mia og sammen har vi 3 børn. Den ældste er lige flyttet hjemmefra og startet på jurastudiet. Det har vi tit lange snakke omkring. Så spiller jeg lidt golf med streg under lidt. Min udstyr er ikke så slidt, som det burde være. Jeg 12

13 Nyheder Velkommen til AlfaNordic Det glæder os, at byde velkommen til følgende: Ali Akachar er pr. 1. januar 2015 ansat som validerings konsulent. Ali har en uddannelse som Produktionsingeniør og kommer fra en stilling som Compliance Ingeniør og QA fra Xellia. Frank Winther-Hinge er pr. 1. oktober ansat som Director for Strategic Compliance and Risk Management. Frank har en mangeårig erfaring fra bl.a. NNE Pharmaplan og RH-Arkitekter Helle Madsen er uddannet kemiingeniør og har solid erfaring indenfor QA/QP. Hun kommer fra en stilling hos H. Lundbeck A/S som Compliance Supervisor & QP Delegate. Helle Nygård er pr. 1. december fastansat i Medical Devices. Helle er uddannet farmakonom og kemotekniker og har solid erfaring med QA, senest fra en stilling hos Convatec. Jytte Hjelmsmark er uddannet laboratorietekniker og har langt erfaring med QA indenfor Medical Devices. Hun kommer fra en stilling som kvalitetschef hos Codan Medical ApS. Kirsten von Westen Frimann er pr. 1. januar 2015 ansat som Controller i Business Support. Hun vil varetage opgaver primært indenfor økonomi, samt ge nerel salgssupport og administration. Kirsten kommer fra en lignende stilling hos the Scandinavian Pizza Company. Linda Brorson er uddannet QA-tekniker med erfaring fra bl.a. Sandoz. Mikael Jensen har tidligere arbejdet for AlfaNordic og er nu tilknyttet som konsulent. Mikael er cand. scient. env. med QA- og valideringserfaring fra bl.a. Dako og Xellia. Paul Orlien er tilknyttet som konsulent. Paul er tidligere QA-ansvarlig og har mange års erfaring fra bl.a. Biogen Idec og Lundbeck. ISPE Nordic Annual Meeting AlfaNordic deltog d. 30. november ved årets ISPE Nordic Annual Meeting som co-sponsor og table top udstiller. Agendaen bød bl.a. på: Sterile Manufacturing without classic Clean Room. ISPE Updates on Drug Shortage Program. QbD Practical Handling. Multi Purpose Production Facility. Personal Responsibility and Quality Culture. News from Inspectors Trend in findings. Hovedtaler var BS Christiansen med et tankevækkende indlæg. Nye kontorfaciliteter AlfaNordic har som følge af det øgede aktivitets niveau udvidet kontorfaciliteterne, og er derfor flyttet ned i stueetagen i Visionhouse på Islevdalvej 214 (samme adresse som hidtil). Rasmus Rask Walther er blevet fastansat pr. 15. september. Han har tidligere arbejdet for bl.a. Novo Nordisk og Anhydro. 13

14 Organisationsforandringer Som følge af væksten de seneste år og for at være forberedt på de kommende år, er organisationen styrket ved at følgende er blevet udnævnt til Directors: Frank Winther-Hinge Strategic Compliance & Risk Management Lars Fjordbak Project Management & Process Mai-Britt Olafsson Validation Mikala Nøhr Lange Business Support Preben Lind Hansen Business Development Det ventes yderligere, at der I løbet af 2015 vil blive udnævnt Directors for de øvrige fagområder, QA og Medical Devices. Julefest i Wallmans AlfaNordic fejrede afslutningen på et begivenhedsrigt år med et brag af en julefrokost på Wallmans i Cirkusbygningen. 14

15 AlfaNordic A/S Islevdalvej 214 DK-2610 Rødovre P: E: CVR:

AlfaNordic Magazine #05

AlfaNordic Magazine #05 Al AlfaNordic Magazine Maj 2015 Indhold Tema Medical Devices - Et nyt område i AlfaNordic A/S Focus på Medical Devices: Jytte Hjelmsmark og Helle Nygård Nyheder Intern træning med Blachman, AlfaNordics

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

DEN GODE KONSULENTPROFIL

DEN GODE KONSULENTPROFIL DEN GODE KONSULENTPROFIL C O M P L I A N C E S E R V I C E S F O R L I F E S C I E N C E S COMPLIANCE SERVICES FOR LIFE SCIENCES Kort om Genau & More: Vi er en konsulentvirksomhed der yder højt specialiseret

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Workshop B: Lær at bruge LinkedIn

Workshop B: Lær at bruge LinkedIn Workshop B: Lær at bruge LinkedIn LinkedIn oplæg ved Dansk Journalistforbund Kreds 4 Østjylland (Netværkscafé) Hvad er Linkedin Socialt medie + meget mere! Professionelt netværk, pt. ca. 1.800.000 profiler

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 IT Minds It Minds flyttede ind i Startup City lige i starten af januar, efter at have boet i nogle

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Curriculum Vitae. Jeppe Kjems. Resumé

Curriculum Vitae. Jeppe Kjems. Resumé Curriculum Vitae Jeppe Kjems Stilling: Ejer, CU Engineering Udannelser: ETM, Engineering Technology Management, 2000, M.Sc., Dairy Engineering, 1986 Født: Danmark, 1958 Sprog: Dansk, engelsk, portugisisk,

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Curriculum Vitae. Lone Cleveland Andersen. Kurser

Curriculum Vitae. Lone Cleveland Andersen. Kurser Curriculum Vitae Lone Cleveland Andersen Kurser Kurser og efteruddannelse er opdelt efter emner. GMP kurser Afvigelser og CAPA API Non Conformities Handling, internt Novo Nordisk kursus, 1 dag Introduction

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Implementering af informationssikkerhed

Implementering af informationssikkerhed Implementering af informationssikkerhed Historiske milepæle 1915 Holger Sørensen grundlægger Vejle Caramel- og Tabletfabrik senere kaldet Dansk Tyggegummi Fabrik A/S 1927 Virksomhedens første tyggegummi,

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang?

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz 13. marts 2013 kro@dubex.dk Agenda Kort opsummering Hvad bør en Mobility Strategi indeholde? Virksomhedens modenhed Hvordan kommer du i gang?

Læs mere