Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde"

Transkript

1 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år 6. Indkomne forslag 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af bestyrelsessuppleant 10. Valg af revisor 11. Valg af revisorsuppleant 12. Fastsættelse af diæter og honorar 13. Eventuelt. Dansk Tækkemandslaugs formand, Henrik Henriksen bød velkommen til DTLs generalforsamling Referat Ad. 1. Valg af dirigent Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne, Torben Liborius, Dansk Byggeri. Torben Liborius blev enstemmigt valgt. Torben Liborius konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt i overensstemmelse med vedtægterne. Ad. 2. Valg af referent Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne Petter Astrup, Dansk Byggeri som referent. Petter Astrup blev enstemmigt valgt. Ad. 3. Formandens beretning til godkendelse Henrik Henriksen aflagde beretning for DTLs aktiviteter siden sidste generalforsamling. (beretningen vedlagt) Torben Liborius overgav formandens beretning til debat på generalforsamlingen: Sort arbejde udført af udenlandsk virksomheder er ved at blive et stort problem for branchen. Nogen betegner det ligefrem som tyveri. Der var en opfordring til at stå sammen og melde dem der er snyder det danske samfund.

2 Der blev stillet spørgsmålstegn ved den internationale tækkeforening, International Thatching Society, da man mener den kan være ensidig. Der opfordres til at kigge på isoleringsværdien af et stråtag. Medhensyn til besparelser, hvor diæter og kørepenge er fjernet ved godkendelse af læresteder, kom der et forslag om, at vælge flere til at godkende, så der ikke skal køres så langt. Beretningen blev godkendt. Ad. 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Formand Henrik Henriksen gennemgik det udleverede årsregnskab for DTL Regnskabet er underskrevet og godkendt af DTLs revisorer. Årets resultat på ,- kr. blev diskuteret. Regnskabet blev godkendt. Ad. 5. Bestyrelsens planer og forslag for det kommende år 1. Holde fokus på arbejdsmiljøet 2. Arbejde for at udvikle uddannelsen 3. Arbejde for at nedsættelse af afstande til skel og vejmidte 4. Udbredelse af Tækkeprislisten 5. Arbejde med for tidlig nedbrudte tage 6. Arbejde aktivt for et godt samarbejde med andre interesseorganisationer 7. Få udbygget og styrket medlemskredsen 8. Markedsføring og profilering af stråtaget Ad. 6. Indkomne forslag Der var forslag fra bestyrelsen på et års prøvemedlemsskab, som var sendt ud med indkaldelsen til generalforsamling. Afstemningen kunne ikke godkendes da 2/3 af medlemmerne ikke var til stede. Der skal derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Ad. 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud DTLs formand Henrik Henriksen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for DTL, for året 2012, med forslag om at hæve kontingentet med 200,- kr. og uændret indskud. Indskud: 1.000,- kr. Fast kontingent: 1.700,- kr. pr år Lønsumskontingent: 0,3 % Kontingent for associerede medlemmer: 1.000,- kr. Budgettet gav anledning til diskussion om besparelser, som bestyrelsen tager til efterretning. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens budgetforslag og forhøjelse af grundkontingent.

3 Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var: Henrik Henriksen modtog genvalg. Jens Carl Kuno Nielsen modtog genvalg. Brian Randrup modtog genvalg. Henrik Henriksen, Jens Carl Kuno Nielsen og Brian Randrup blev genvalgt for en 2 årig periode. Ad. 9 Valg af bestyrelsessuppleant Per Keis modtog genvalg. Finn Guld modtog genvalg. Begge blev genvalgt for en 1 årig periode. Ad. 10. Valg af revisor Brian Randrup modtog genvalg. Finn Guld ikke på valg. Brian Randrup blev genvalgt for en 2 årig periode. Ad. 11. Valg af revisorsuppleant Kim Hansen modtog genvalg. Kim Hansen blev genvalgt for en 1 årig periode. Ad. 12. Fastsættelse af diæter og honorar Henrik Henriksen foreslog på bestyrelsens vegne, en uændret betaling for diæter og honorar, fortæringsudgifter og rejsegodtgørelse betales iht. statens takster ved bestyrelsesmøder. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget. Ad. 13. Eventuelt. Søren Vodder fortalte, at der er ved at blive udviklet en ny måde at brandhæmme tækkerør på En form for imprægnering. Det har vist sig, at rørene holder længere ved en brandhæmning En positiv bivirkning som Søren Vodder sagde. Der er indgivet patentansøgning på metoden. Søren Vodder vil gerne at der bliver oprettet et selskab ejet af branchen, som skal stå for behandling af rørene. Afslutning på generalforsamlingen Dirigenten, Torben Liborius afsluttede sit hverv som dirigent, og overlod ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Ref. Petter Astrup

4 Dansk Tækkemandslaugs beretning Så er det tid igen og et helt år er gået siden sidste generalforsamling på Munkebo kro øst for Odense. Og hvilket år. Ja, det er jo desværre at år med stigende krise i byggebranchen. En krise der efter min mening skyldes nedgang i efterspørgslen, og en kraftig stigning i arbejde udført at østfirmaer, hvor det meste er direkte svindel og plat. Efterspørgslen kan vi som fag ikke gøre så meget ved. Men vi behøver bestemt ikke at finde os i konkurrence fra øst hvor der ikke er styr på skat, moms og arbejdsmiljø. Sagen om det Litauiske firma DAVAMA der ikke har afregnet moms af arbejde i Danmark gennem 3 år siger jo næsten alt. De havde jo ingen problemer med at være 25 % billigere en vi andre. Jeg har selv mærket firmaet i min egen baghave hvor de lavede et tag til ca ulovligt. De var ikke RUT registreret på adressen og deres stilladser var ikke egnet til dansk arbejdsmiljø. Jeg kan ikke vide det Men tror i de har en APV sådanne firmaer. Jeg meldte dem til 3F, Dansk byggeri, Arbejdstilsynet og Told og skat. Men jeg har ikke indtryk af at der skete noget. Taget blev tækket færdigt og litauerne tager alle pengene med hjem. Pengene er fjernet fra det danske samfund. Kunden har sikkert sparet 25 % men samfundet har mistet 100 %. Jeg kan simpelthen ikke fatte at vores samfund ikke er mere behjælpelig med at beskytte EGNE skatteborgere. Det er mit klare indtryk at vi som tækkefag er hårdt ramt af plat og svindel fra øst. Nogen har lige kaldt dem et uvæsen. Men vi skal også tænke på at der står danskere bag alt udenlandsk arbejde i Danmark. De har rigtig god hjælp af grådige danskere. Jeg vil igen opfordre alle til at anmelde alle ulovligheder for at sikre vores egen berettigelse i markedet. Fair konkurrence, ja. Plat og svindel, nej. I den anden ende af problemerne har vi vores lærlinge. I 2011 fik vi 11 nye svende til faget. Og i år 2012 får vi så bare 2 nye. En forår og en efterår. Så det er en voldsom opbremsning som følge af finanskrisen. Men den gode omtale af lærlinge og det aktiv de kan bidrage med har sammen med Tue Eskildsen fra BYG/UDD gjort at indtaget af nye lærlinge igen er steget på trods af krisen. Vi har allerede godkendt 3 nye praktikvirksomheder i år, alene i Jylland. Vi havde igen i år i forbindelse med vores seminar udbudt et efteruddannelseskursus. Men interessen var med kun 3 tilmeldinger og kursus måtte aflyses. Det er rigtig ærgerligt for jeg er sikker på det kan tilføre faget meget hvis vi udveksler vores erfaringer og fiduser. Arbejdet med at reducere afstanden til skel har indtil nu ikke båret frugt. Vi har haft et konstruktivt møde med stråtagsforeningen som var meget positiv omkring et samarbejde på området. Sammen skal vi finde ca ,- til de fornødne brandforsøg. Jeg forventer at ansøgningerne om midler laves om kort tid. Bom/bro sagen og vores arbejdsmiljø. Vi har brugt en del tid sammen med 3F og et konsulentfirma for at lave en ansøgning til forebyggelsesfonden. I husker sikkert et helbredsskema vi sendte til alle mester og svende, som baggrund for en ansøgning. Men midt i processen blev der indført en egenbetaling på 40 % hvilket var ca. 1,2 mil. som så skulle indfries af mestrene. Den gik jo af gode grunde ikke og ansøgningen faldt til jorden. Nu er der nyt møde igen i næste uge omkring vores branchevejledning, højt på strå. Den trænger jo i den grad til en revision. Stråtagsundersøgelsen kører ikke specifikt på nogen måde. Men Finn Guld er stadig tovholder og alle vi andre arbejder med på sidelinjen. Forstået på den måde at jeg er sikker på at vi alle har sat fokus på emnet og arbejder med det i hverdagen. Sidst i august var der international bindedag ved Søren Vodder, Lolland. Forinden var der arrangeret en to dages rundtur i Sydvestjylland og Fyn for en større gruppe af kollegaer fra Holland, England og Tyskland Sverige og Sydafrika. Trækkraften fra denne tur var primært Jørgen Kaarup fra Jysk Tækkemandslaug. Fredag aften i Svendborg blev der så stiftet et internationalt tækkelaug, med tanke for alle de fælles udfordringer som faget står overfor. En meget spændende tanke. Vores mand i foreningen er Finn Guld. Men vi endnu intet hørt fra foreningen, men jeg venter spændt. Dansk Tækkemandslaug som forening. Vi er klemt på medlemstallet og dermed også på økonomien. Det er af stor betydning at vi på en eller anden måde bliver flere til at løfte opgaven. Jeg vil endnu en gang opfordre jer til at sælge vores laug til gode kollegaer. Det er stadig min holdning af vi skal slække på optagelsesbetingelserne, få flere med og så lære dem at tække jf. vores tækkevejledning. Alle kan jo det meste så det er kun små ting der skal rettes. Bestyrelsen vil gerne have tilrettet vores vedtægter så der åbnes mulighed for et prøvemedlemsskab i Dansk Tækkemandslaug, i op til et år uden medlemskab af Dansk byggeri. Mere om dette punkt senere. Vi er tvunget til at være konstruktive i et forsøg på at styrke vores laug, og dermed faget. En sammenlægning med jysk er nok ikke lige om hjørnet. Vores stand i Middelfart - byggecentrum er afsluttet her 1. marts. Huset er fjernet til nedrivning, da det ikke kunne flyttes, og ingen har vist interesse for det. Vi har afholdt seminar på den Jyske Håndværkerskole i uge 1. Vi var ca. 32 deltagere. Lidt mindre end vi plejer men på trods af lavkonjunktur et par rigtig gode dage med spændende indslag. Vi fik gennemgået prislisten af Jan Nielsen fra 3F. Denne prisliste er nu rettet og godkendt af begge parter. Dvs. at nu er prislisten gældende og vores svende kan

5 forlange at den skal anvendes. Vi fik endnu en gang gennemgået AB-forbruger som værktøj når vi handler med vores private kunder. Finn og Søren gennemgik overdækninger i en let og betalbar udgave. Et område som Dansk byggeri arbejder videre med. Det skal ses som et krav i det nye BR 10 om at holde byggeriet tørt i hele processen. Der blev også snakket forsikringer. Forsikringsmanden lovede at undersøge muligheden for at forsikre de nye stråtage mod for hurtig nedbrydning. På kundens regning ja. Vi afventer svar. Det med at kunne forsikre vores produkt mod utilsigtede fejl og mangler er faktisk et krav fra stråtagsforeningen. Hvis i læser deres blad så er de blevet meget hårde i deres krav til os om at levere et nyt stråtag uden der kommer utilsigtede pletter i taget. Dette skal nok opfattes som en meget alvorlig trussel for faget. Hvis vi skal give den garanti på vores tag som stråtagsforeningen lægger op til, så skal vi bruge plastikrør i fremtiden. Rigtige tækkerør opfører sig som en buket blomster, hvor nogle holder længere end andre. Derfor havde vi et møde i efteråret med formand og næstformand fra stråtagsforeningen for at prøve at afstemme vores forventninger. Det var en konstruktiv dialog som mundede ud i en aftale om at lave en forbrugerguide sammen som vi så kan anvende i vores salg, markedsføring, afleveringsforretning og kvalitetssikring. Det blev også aftalt at vi sammen besigtiger et par tage for at snakke om og afstemme forventningerne til stråtaget. Sagen er jo et klart bevis på at kundegruppen, ejerne af stråtag i dag er en helt anden type mennesker med meget store forventninger til det visuelle. Stråtaget er ikke længere kun et fattigmandstag. Sidst i januar var der DM i Skills i OCC. hvor tækkefaget i år deltog med 3 mand. Per Keis var tovholder på vores stand alle dage inkl. oprydning. Tusinde tak til dig Per for dit store engagement. Det var en fantastisk oplevelse at se de unge tækkemænd arbejde med en opgave som jeg tror de fleste af os her ikke ville kunne løse. Det var virkelig kronen på værket i relation til vores tækkeuddannelse. Desværre var det også en dyr fornøjelse, så det er spændende om vi kan forsættenæste år. Vi har jo også fået en hjemmeside på nettet. Og det er primært Fleming Grøftes fortjeneste og arbejdsindsats der gør sig gældende. Mange mange tak til Fleming for alt dit arbejde med vores nye side. Den er fantastisk god. Jeg vil opfordre alle til at fordybe sig i siden, hvis i ikke allerede har været der. Der er bare så mange oplysninger på alle de bagvedliggende sider, at det næsten ikke slutter. Måske kunne der mangle lidt billeder af unikke projekter, såsom det nye sognehus i ringe. Hvis i har nogle gode foto så send dem til Fleming så vi med tiden kan give vores side et unikt løft og blive en inspirator for vores fag. Vores nye hjemmeside er i øvrigt blevet til med god hjælp fra Dansk byggeri og især træsektionen som vi skal takke for en stor hjælp på ,-. Og så selvfølgelig al Flemings energi og vedholdenhed. Jeg kunne godt tænke mig at vi fik gang i et forum med vores kunder og kollegaer. Det skal nok ligge ude på forsiden som spørgsmål og svar til tækkemænd. Jeg tror det vil give liv og interesse til siden. Kom med jeres meninger. Jeg tror også det er vigtigt for en forening/laug at alle medlemmer er aktive og bidrager til fællesskabet. Det er her vores hjemme side skal tænkes ind. Men også bladet Tækkemanden er et godt medie til udbredelse af gode ideer og tanker. Men krisen kradser ikke kun hos vores kunder. Dansk byggeri er hårdt presset og det rammer også vores lille laug. Nogle ydelser er ændret til egenbetaling. Det betyder at vi ikke længere kan godkende nye praktikpladser fysisk. Øv for det var givtigt at mødes med nye kollegaer et par timer og sælge vores laug. Transportudgifter til vores sekretær Petter er også blevet til egenbetaling. Nettet strammes langsomt. Så vi bør nok hæve vores kontingent lidt. Men vi skal stadig være glade for vores BYG-GARATI ordning. Jeg er sikker på det er et godt salgsparameter. Jeg mener bestemt også det er et trygt og omkostningsbesparende organ med ankenævnet, hvis kunderne truer. Og det gør de. Bare de sidste 3 uger er der kommet 3 ankenævnssager. To sager omhandlende dårlige tækkerør, den 3. er noget visuelt. Tænk på alle dem der ikke har en ankenævnsmulighed. De havner i retten sammen med en advokat til 2000 i timen. Sagen koster mange tusinde og tager flere år. En tur i ankenævnet er billig og hurtig. Men allervigtigst så gør alt hvad i kan for at undgå en tur i vrideren. Apropos anklager om dårlige rør. Sådan rent lavpraktisk og uden dokumentation så har vi de største problemer med Ungarske rør, kort stødlængde, for meget opspænd, og alt for hårdt tækket. Løs op for jeres tag. Og ja så får vi en lille stormskade, men det er vist bedre end taget ikke kan tørre. Hvad er vores muligheder fremadrettet i dette meget svære marked. Jeg har ikke løsningen. I det seneste blad Byggeriet skriver direktør Michael H. Nielsen at det er de kloge der overlever. Innovation er det nye ord, det betyder nytænkning. Fordi det vi gjorde i går ikke er godt nok i morgen. Jeg kan kun opfordre til at vi fornyer os, følger med og får lavet en strategi så vi kan målrette indsatsen og finde vores plads i markedet. Det er vel også stadig meget aktuelt med multihåndværkeren som kan gøre vores palet bredere og holde mere arbejde i egen omsætning. Gå hjem og læs Michaels indslag side 32. og se hjemmesiden Dem der handler er også dem der får trumferne. Dansk byggeri har også lavet en folder i.fm. bolig-jobplanen som hedder træk din håndværker fra i skat. Det er pr. voksen i husstanden.

6 Vi kommer også ud til mange gamle huse som er kolde og energikrævende. Dem der står ude ved kunden har jo mulighed for at præge forløbet. På Sydfyn har vi en mand der har lavet en hjemmeside der hedder husetsweb.dk. En hjemmeside der er super anvendelig for os da den hjælper med renoverings og energiplaner. Den kommer med priser og finansieringsforslag så man kan se forholdet mellem udgifter og besparelser. Bare hvis i ønsker et mersalg. Husetsweb taler nu også om en service bog eller logbog. Det var den tanke jeg nævnte for et år siden. Logbogen kunne bruges konstruktivt så man havde alle oplysninger om huset samlet et sted. Hvad er lavet hvornår og ikke mindst af hvem. Det er vel ikke en teknisk handelshindring. Så kunne det jo godt være at nogen tænkte sig om hvis de skulle skive at tilbygningen 2012 mod øst er lavet af Janislav Pyzs, eller som et gør det selv projekt. Jeg fatter ikke det er lovligt at skalke og valte med vores byggelovgivning som det sker i dag. Det er naivitet af værste skuffe fra vores politikere. Dagligt kommer der nye stramninger på byggeområdet, men der er ingen regler om uddannelse eller viden, for at være hovedentreprenør eller bare aktør. Seneste stramning er en halvering af den tilladte mængde radon i vores boliger. Men hvad ved Marius fra Litauen om radonsikring. Intet da jeg spurgte ham. Men han var uden problem hovedentreprenør. Og da alt gik galt for Marius kørte han hjem. Men samfundet står tilbage med en bygning uden værdi. For mig at se så skal problematikken med østarbejderne slet ikke indgå i overenskomstforhandlingerne med det omfang det gør. Det er folketinget der skal sikre landets borgere og skattegrundlaget. Og så er det ligegyldigt om man er arbejdsgiver eller arbejdstager. Til sidst vil jeg gerne takke vore sekretær Petter Astrup for dit store engagement i vores fag og mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde og for alle de timer i ofrer i fagets interesse. Jeg vil også gerne takke træsektionen for deres altid store velvilje når vi beder om hjælp.

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Hvad er det? Læs inde i bladet...

Hvad er det? Læs inde i bladet... Nr. 2 Juli 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk Hvad er det? Læs inde i bladet...

Læs mere

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 1-2012 tæk post:layout 1 10/02/12 10:53 Side 1 Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

Nr 4 december 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330

Nr 4 december 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 tæk Nr 4 december 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefoto: Danmarks regentpar, Dronning Margrethe og Prins Henrik, blev på deres sommertogt foreviget foran

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2011

Tækkemanden. Nr. 4-2011 Tækkemanden Nr. 4-2011 Hvorfor får vi ikke ET laug -Læs på side 4 SKAT og 3f sammen mod sort arbejde -Læs på side 15 Invitation til seminar -Læs på side 7 1 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere