Ungeråd i helhedsplaner 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungeråd i helhedsplaner 2013"

Transkript

1 Ungeråd i helhedsplaner en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober Indledning Denne undersøgelse af ungeråd bygger på en række interview med ansatte i helhedsplaner i Danmark samt formanden for et kommunalt ungeråd 1. Desuden er den baseret på research i nyhedsmedier, hjemmesider, boligsociale helhedsplaner samt materiale fra Center for Boligsocialudvikling. Undersøgelsen har til formål at give et overblik over de erfaringer som i øjeblikket gøres rundt omkring i landet i forskellige helhedsplaners arbejde med ungeråd. Samtidigt drages der også erfaringer fra ungeråd som af forskellige årsager er nedlagt/stoppet i deres virke. Disse kan forhåbentligt belyse potentielle faldgrupper ift. arbejde med ungeråd. Udover de generelle erfaringer er de unges personlige udbytte trukket frem fra undersøgelsen og fremstillet i en bruttoliste over kompetencer, da det er blevet brugt i et oplæg til de unge i Høje Gladsaxe. Der kunne på den måde sagtens være andre tilsvarende emner som kunne trækkes frem fra materialet. Det er forhåbningen at denne research kan være til inspiration for helhedsplansmedarbejdere som arbejder med ungeråd eller overvejer at påbegynde dette arbejde. 2. Opsummering Ungerådene i denne undersøgelse er alle startet indenfor de sidste par år. De fleste af ungerådene fungerer på nuværende tidspunkt, men enkelte nu nedlagte ungeråd er også medtaget som cases, for at give et blik på, hvad der kan gå galt. Medlemmerne af ungerådene er fra 13 år gamle helt op til 24 år. Nogle steder er rådene delt i et råd for de mindre unge og et for de lidt ældre, men oftest fungerer de som ét samlet råd. Fælles for rådene er at de alle arbejder for at sikre unge en stemme i deres boligområde eller kommune. Samtidigt arbejder ungerådene for at forbedre unges image i deres boligområde og med at skabe en ny og mere positiv forståelse af de unge. Generelt er de unge forholdsvis ressourcestærke og velfungerende unge mennesker, som skal fungere som rollemodeller for andre unge i kvarteret. De aktiviteter som rådene gennemfører varierer, men mange har fokus på idræt og bevægelse eller underholdningsarrangementer for boligkvarteret som f.eks. filmarrangementer eller lign. 1 Det kommunale ungeråd er medtaget da dettes organisation, aktiviteter og rekruttering af frivillige kunne være til inspiration for ungerådsarbejde i helhedsplaner. 1

2 Ungerådene fungerer alle i mere eller mindre grad i tæt sammenhæng med helhedsplanerne og rådene udvikles i sammenspil med medarbejderne. Fastholdelse og langtidssikring af ungerådene er generelt en stor udfordring i alle helhedsplaner. I min research er jeg stødt på flere yderligere eksempler på at ungeråd er lukket ned efter noget tid. Det tyder på en udfordring i forhold til at fastholde momentum og motivation blandt de unge i længere tid ad gangen. Arbejdet med rådene er derfor forholdsvis skrøbeligt, da de risikerer at lukke efter noget tid især hvis helhedsplanen ikke fortsætter og derved ikke har mulighed for at støtte og hjælpe. Der er ligeledes generelt en udfordring at få ungerådene til at køre selvstændigt og det er ofte tilfældet at helhedsplanerne støtter og hjælper i stort omfang. Dette har naturligvis også indflydelse på i hvor høj grad ungerådene er følsomme overfor ændringer i den boligsociale indsats i området. Generelt er det tilfældet at ungeråd ofte lukker op og ned eller er svære at fastholde. 3. Erfaringer fra 7 ungeråd Ungerådet i Vollsmose, Odense Ungerådet i Vollsmose har eksisteret siden april Det består af ni unge i alderen år, hvor af de alle kendte hinanden i forvejen. Rådet blev dannet på en såkaldt demo-camp hvor hele kvarterets unge var inviteret. Det var dog i realiteten kun dem som nu er medlemmer af ungerådet som deltog. Demo Camp en, som skal holdes hvert år fra nu, er tænkt som et stormøde for kvarterets unge, hvor man ser tilbage på året som gik (de aktiviteter som er blevet afholdt) og planlægger det næste år. Desuden er arrangementet også en generelforsamling for ungerådet. Her genvælges eller nyetableres rådet. Ungerådet har udarbejdet en formålsbeskrivelse og en vision således at de kan vurdere mulige aktiviteter og arrangementer ift. vedtægterne. På den måde sikres det at alle arrangementer holder sig inden for formålet. Det er dog ikke meningen at ungerådet direkte skal repræsentere alle de unge i kvarteret. Derimod skal de være rollemodeller for andre og på sigt deltage i det politiske arbejde i området. På grund af rådets endnu korte levetid er det begrænset hvor mange aktiviteter de har arrangeret. Ungdomsrådets første større arrangement var et vælgermøde med politiske ungdomskandidater med overskriften "Er unge for dumme til politik". Ungdomsrådet arbejder i efteråret videre med tiltag for at øge unges interesse for kommunalvalget bl.a. i samarbejde med DUF. Indtil videre har de unge derudover mest været medarrangør på allerede eksisterede arrangementer, for at gøre dem synlige og for at folk i Vollsmose lærer dem at kende. De unge har dog også forsøgt at stille sig op i centret og spørge folk hvad de kunne tænke sig i Vollsmose. Det var dog ikke en stor succes. De unge blev af flere spurgt om deres eget arbejde i ungerådet og rådets visioner og de vidste faktisk ikke altid hvad de skulle svare. De arbejder nu med en taktik om at vise, hvad de kan i stedet for at sige det og de fokuserer derfor på at afholde arrangementer. De unge har fået undervisning i pressehåndtering og en enkelt har også været med på et internt kursus i Vollsmose i foreningsarbejde. Helhedplanen og ungerådet har sammen overvejet et besøg på Christiansborg, men det, mener helhedsplansmedarbejderen, ikke at de unge er helt klar til endnu. Ungerådet har fået kr fra undervisningsministeriet, som de får lov til at uddele som en pulje til andre unges projekter og initiativer. Derudover har de unge fået kr som var puljemidler som helhedsplanen havde til overs fra et projekt som alligevel ikke blev realiseret. 2

3 Forankring Vollsmose har tidligere haft et ungeråd, i forbindelse med en helhedsplan, men det gik i sig selv da helhedsplanen stoppede. Forankring bliver en stor udfordring, da ungerådet, som det ser ud nu, ikke kan køre af sig selv. Men helhedsplansekretariatet håber, at de unge med tiden kan at afholde arrangementer selv. : Teamleder Veronica Hansen Tel: Ungerådet i Nørremarken, Vejle I december 2012 blev ti unge i alderen år prikket på skulderen af Hotspot/ Vejle kommune og helhedsplanen og opfordret til at være med i et lokalt ungeråd. Gældende for de unge er at de er velfungerende, ressourcestyrke og travle. De fleste har både fritidsjob og fritidsaktiviteter ved siden af det frivillige arbejde i ungerådet. Kort tid efter de unge blev valgt, blev de alle sendt i en bus i sommerhus på en arbejdsweekend sammen med tre medarbejdere fra kommunen og helhedsplan. Her blev der bl.a. talt om de unges motivation for at deltage i ungerådet, om frivilligt arbejde. Derudover idéudviklede de sammen med de unge. De unges ideer blev skrevet ned og derved dokumenteret til senere brug. Samtidigt fik de unge lavet en personlighedstest for at de selv kunne blive mere klar over deres egne kompetencer og personlighed samt hvordan de som ungeråd kunne indgå i en gruppe sammen. Efterfølgende har de unge også udarbejdet vedtægter og fået styr på organisering, navneliste, facebookprofil osv. I dag er der seks aktive unge i alderen år i ungerådet. I rådet er de både etniske danskere og to-sprogede. I det nye år skal ungerådet have genvalg og de håber på at få nogle flere med i rådet. Ungerådet i Nørremarken holder møde hver den 1. fredag i måneden. Helhedsplanens medarbejdere bruger facebook til at huske de unge på at de har møde. Når de holder møde sørger Hotspot lederen og helhedsplanmedarbejder, altid for at have noget til de unge f.eks. brød, pizza eller andet. Udgangspunktet for at skabe ungerådet og deres aktiviteter har i høj grad været at lære de unge om at bruge demokrati og hvordan man tager ansvar i sit lokale område. Derfor har aktiviteterne i ungerådet til formål at styrke det sociale i området og skabe tryghed og positiv udvikling. Ungerådet har stået for enkelte aktiviteter som f.eks. en filmaften for børn og unge. Der var dog ikke den helt store deltagelse til arrangementet, grundet ferie. Det er planen at de til november skal starte en fodboldturnering for kvartets børn / unge. Desuden får de unge løbende tilbud om at deltage i diverse kurser, som Hotspot og helhedsplanen får tilsendt information om fra deres netværk. De unge har f.eks. været på en weekend som danske skoleelever arrangerede. De har også talt om at de unge skulle deltage i et selvudviklingskursus som DGI udbyder (pris 2400kr pr. deltager). Samtidigt har de også overvejet kurser fra tilbuddet idrætspuls som handler om frivillighed og idræt. Det er planen at de unge skal have t-shirt med eget logo som de kan have på til arrangementer. En af de store arrangementer som ungerådet har deltaget i var en ungekonference i Tyrkiet i år. Det var Videncenter for Integration som arrangerede det og via Hotspot blev de unge involveret. Konferencen handlede om demokrati med det overordnede formål at bekæmpe fremmedhad og racisme og bekæmpe fordomme og skabe bedre forståelse. På konferencen deltog unge fra Frankrig, Portugal og Tyrkiet. Her fik de unge undervisning i demokratiforståelse og kultur samt lærte om lokale traditioner. De unge har efterfølgende sagt 3

4 at det havde været meget gavnligt for dem at deltage og lærerigt for dem at møde andre unge. Samtidigt har det styrket deres forhold til hinanden. De unge i Nørremarken har kr om året til rådighed indlagt i helhedsplanens budget. Helhedsplanmedarbejder og bestyrelsen har lavet en aftale med helhedsplanen om at de opsparer yderligere 25kr op til aktiviteter hver gang ét ungerådsmedlem deltager i et ungerådsmøde. De unge motiveres derved til at deltage på møderne. Hverken ungerådet selv eller helhedsplanen har søgt andre midler eller puljer. Det er muligt at ungerådet skal på sommerhus ophold igen, men datoen er ikke fastlagt. Der vil også være midler til at finansiereopholdet fra Hotspot og helhedsplanen. Raeka Maoued Tel: Ungerådet i Parkvejkvarteret, Skælskør Ungerådet i Parkvejkvarteret i Slagelse Kommune er indskrevet i den boligsociale helhedsplan i området. Den nuværende leder af helhedsplanen, Anja Nielsen, blev ansat for 3 år siden og blev hurtig klar over at man var nødt til at gøre noget mere formaliseret for at få fat i de unge. Ungerådet startede derefter med udgangspunkt i unge som var tilknyttet lommepengeprojekter i helhedsplanen. Særligt én dreng udmærkede sig og han blev (i samarbejde med Anja Nielsen) drivkraften sammen med de unge i projektet. De unge mødes hver mandag hos helhedsplanen (Anja Nielsen deltager i deres møder) og taler om mange forskellige ting. Mandagsmøderne begyndte de med for 2 år siden, inden der var dannet et formelt ungeråd. Mandagsmøderne handlede i starten meget om kage og kaffe og hverdagsting, men blev efterhånden et forum hvor der også blev talt om demokrati, politik, aktuelle nyheder, dansk kultur osv. Efterfølgende blev der udarbejdet en formel indkaldelse til ungerådet og fire unge blev valgt ind. Efter at ungerådet blev dannet blev møderne mere formelle med dagsorden, referat osv. I dag afholdes der formelle møder stadig hver mandag. Der har to gange været udskiftning i ungerådet (dog ikke formanden) og det har fungeret fint. Pigerne er dog ikke særligt godt repræsenteret i ungerådet. Der er dog en pige i rådet nu. For helhedsplansmedarbejderne har det været afgørende at finde nogle kerne unge som er velfungerende og vil og kan deltage aktivt - og så tage udgangspunkt i dem. Fx. har formanden for ungerådet fået rigtig meget positiv medieomtale og det gør en forskel for de andre unge i området. Ungerådet i dag De unge er ambassadører for kvarteret og er med hvis der er problemer af forskellig art. De fungerer som diplomater i mange situationer i kvarteret. Helhedsplansmedarbejderne bruger de unge til meget, men derfor er medarbejderne også bevidste om at de unge skal have noget igen. F.eks. er mange af de unge i ungerådet meget interesseret i parkour og Anja Nielsen har derfor hjulpet dem meget med at skaffe midler og faciliteter til deres interesse. På den måde har det været et give and take forhold mellem helhedsplanen og de unge i ungerådet. Anja sørger også for at tage formanden med ud til arrangementer f.eks. til den boligsociale konference. Afdelingsbestyrelsen vil gerne samarbejde og den overordnede bestyrelse i boligselskabet har støttet projektet med ungerådet hele tiden. En af de unge er også blevet valgt ind i 4

5 afdelingsbestyrelsen. Dette ville ikke kunne have ladet sig gøre for år tilbage siger Anja Nielsen, men nu har de unge så godt et image i området at det er muligt. Samtidigt er der for nyligt kommet en helt ny afdelingsbestyrelse hvilket Anja Nielsen vurderer også har gjort en forskel. Det har været vigtigt for helhedsplanen at profilere de unge i kvarteret og i bestyrelserne også på individ niveau således at de er kendt i området. Helhedsplanen har samtidigt været i tæt dialog med bestyrelsesformanden i afdelingsbestyrelsen. I dag er de unge selv med til at finde på aktiviteter og er primus motor i forskellige projekter. Et konkret projekt som de unge har været med til at arrangerer er GAM3, som er et streetsportsprojekt med bl.a. parkour. De unge har også været med til at starte en forening som hedder Street Station som arbejder for at forbedre forholdene for streetsport i Parkvejkvarteret. Det er vigtigt for helhedsplanen at det ikke bliver hvad Anja Nielsen kalder bonbonlandsaktiviteter det hele. Det vil sige at det ikke bare skal være ren underholdning og engangsfornøjelser. Det skal være aktiviteter som gavner kvarteret som hele og det behøver ikke nødvendigvis at være omkostningstungt. Ungerådet er indskrevet i den eksisterende helhedsplan og har derigennem fået midler. Anja Nielsen har forsøgt at forankre dem økonomisk i afdelingsbestyrelsen. Men samtidigt har det været vigtigt for Anja at det ikke behøvede at koste mange penge. Der er også en læring for de unge i at de ikke kan få det hele, men at de må prioritere. Fastholdelse Fastholdelse er en stor udfordring i helhedsplanen, særligt da helhedsplanen ikke ved om de får midler til endnu en helhedsplan. Helhedsplanen risikerer derfor at skulle lukke ned til årsskiftet. Derfor er det uvist om ungerådet kan komme til at køre videre hvis helhedsplanen ikke vil være der til at støtte dem. Anja Nielsen pointerer dog, at det er helt afgørende at man fra starten af viser at man godt gider de unge. Leder af helhedsplanen Anja Nielsen Tel: Ungerådet i Løget By, Vejle Ungerådet havde eksisteret i to-tre ugers tid, da jeg taler med projektmedarbejder Henrik Thomsen. De har indtil videre afholdt to møder, hvor Henrik Thomsen har forsøgt at coache og sparre med de unge. Ungerådet er opdelt i to: Et råd for de årige og et for dem over 18. I dag er der fem unge i ungerådet, men det er forhåbningen at de kommer op på ti. De har tidligere haft et ungeråd i Løget By, men de unge mistede tilliden til projektet bl.a. fordi de blev lovet for meget som ikke kunne holdes. Det endte med at det hele blev lukket ned. I år har projektmedarbejderen Henrik Thomsen forsøgt at stable et nyt ungeråd på benene. Det har været en stor udfordring, da de unge ikke har haft lyst til at engagere sig igen, da mange fik en dårlig oplevelse med det sidste ungeråd. Derfor har Henrik Thomsen brugt meget tid på at genskabe tilliden til de unge i kvarteret. Det nye ungeråd består dog af nye unge, som ikke tidligere har været involveret i helhedsplanens arbejde, da det ikke var mulig at genengagere de unge fra det tidligere ungeråd. Henrik Thomsen fortæller, at han har brugt meget tid og benarbejde på at tale med de unge og genvinde deres tillid. Det tidligere ungeråd var åbent for alle unge, men i denne omgang har de valgt at håndplukke de unge og derved 5

6 involvere dem som har kompetencerne og lysten til at deltage. Samtidigt er SSP medarbejderen også blevet involveret i projektet. Ungerådet har grundet deres indtil videre korte levetid ikke afholdt nogen arrangementer. Henrik har forsøgt at få de unge på et teambuilding og selvudviklingskursus som DGI udbyder. Han vurderede dog, at det var for tidligt. Mange af de unge kendte ikke hinanden særligt godt og var derfor ikke indstillede på at deltage i kurset. Der er lavet en aftale med de unge om, at hvis udgifter til hærværk falder så overgår de penge til ungerådets aktiviteter. Projektmedarbejder Henrik Thomsen Tel: Ungerådet i Kgs. Enghave - OBS nedlagt Ungerådet i Kgs. Enghave lukkede ned for omkring et år siden og eksisterede i omkring to år. Ungerådet kom officielt til at hedde WORD i et forsøgt på at gøre det mere ungt og hipt. Rådet blev dog aldrig formelt dannet med bestyrelsesposter og vedtægter. Ungerådets endeligt blev da helhedsplanen gav slip og overlod dem til dem selv i nogle lokaler i området. Projektleder Christina Al-aani fortæller, at hun mener at det gik galt fordi projektet fra starten var et skrivebordsprojekt. Helhedsplanen præsenterede de unge for ideen og den kom ikke nedefra fra de unge selv. Samtidigt var de ikke enige internt i rådet om hvad de gerne ville lave. Ungerådet var ret delt i en gruppe yngre piger og en gruppe ældre drenge. Drengene ville gerne lave fodboldarrangementer hvilket pigerne ikke rigtigt gad. Samtidigt oplevede de at det kunne være svært at rekruttere fra andre grupper i området når én gruppe sad i rådet. Helhedsplanen havde en børn- og ungemedarbejder tilknyttet projektet ca. 5-7 timer om ugen gennem hele projektet. Ungerådet i Kgs. Enghave lavede primært fester i kvarteret, da de selv særligt efterlyste, at der skulle ske noget for unge mennesker i området. De afholdt selv arrangementerne og inviterede fede musikere til at spille. Desuden lavede de et større X-factor arrangement for unge i hele København. Til afvikling af det projekt var to af de unge ansat nogle timer om ugen til at køre projektet. Derudover arrangerede de nogle mindre arrangementer som f.eks. julearrangementer. De unge havde mange projekter på tegnebrættet, men mange af dem blev ikke rigtigt til noget. I helhedsplanen var der afsat en del midler til ungerådet og de søgte derudover en række flere fonde (Carlsberg, bikuben mv.) og fik en del penge. Christina Al-aani Mob:

7 Slagelse ungeråd OBS kommunalt Rådet startede i 2009 og er et kommunalt ungeråd. Det vil sige at de både fungerer som et officielt høringsorgan for kommunen i ungerelevante sager og samtidigt som en interesseorganisation for unge i kommunen. Ideen til rådet kom fra en workshop i et politisk udvalg, hvor der blev diskuteret hvorledes der skabes øget valgdeltagelse i kommunen. Her opstod ideen omkring et ungeråd. I starten var der uenighed omkring hvad ungerådet skulle og hvem de var. Ungerådet lavede i starten en del opsøgende arbejde for at værge unge, hvilket de brugte næsten et helt år med. I dag tæller ungerådet medlemmer. Ungerådet er politiske, men upartiske i deres arbejde. Ungerådets formål lyder bl.a. på at Øge unges indflydelse på anliggender med interesse for unge, forbedre ungemiljøet og styrke fællesskaber for unge. Ungerådet har afholdt en række forskellige arrangementer for unge i Kommunen. Formålet med deres aktiviteter er at gøre Slagelse Kommune mere attraktiv for unge at studere i og bosætte sig i og de holder derfor ikke bare f.eks. fester. En af deres største arrangementer er Sportsjam som er blevet afholdt for 4. år i træk. Arrangementet startede i det små med en volleyturnering, men nu er det både streetvolley, streetsoccer og streetbasket. Deltagerne er fra 7. klasse til universitetsstuderende og der deltager i dag 250 unge. Sportsjam fungerer også som en ungedag i kommunen. Sportsjam er en aktivitet, som samler alle unge på tværs af uddannelserne. Kommunens mange uddannelserne er samlet på samme område i Slagelse, men de har meget lidt med hinanden at gøre og arrangementet skaber derfor fællesskab på tværs af uddannelserne. Andre arrangementer som ungerådet har arrangeret tæller f.eks. et Kulturjam som sætter fokus på kultur og kreativitet i Slagelse. Dette arrangement havde desværre ikke meget stor tilslutning. Derudover har ungerådet været med til at lave arrangementet Branding Slagelse, hvor de deltog i processen om at skabe et nyt brand for Slagelse. Her fik de italesat at kommunen skulle fokusere på relevante studiejobs til studerende for at fastholde eller tiltrække unge. Desuden har ungerådet været med i arrangementer i forbindelse Kulturnatten. Yderligere har ungerådet fokus på at skabe studiejobs i kommunen for unge studerende således at det bliver mere attraktivt for studerende at bosætte sig i Kommunen, mens de er under uddannelse. Fastholdelse Formanden Carina Stubager går af i år fra sin post i ungerådet, og hun har derfor været i tvivl om hvorvidt rådet kommer til at fortsætte videre end det. Heldigvis har en anden overtaget posten og ungerådet fortsætter deres arbejde. Carina Stubager Tel: Facebook: Ungerådet i Akacieparken, Valby - er delvist nedlagt 7

8 Zaki Omar, som i dag er børn- og ungemedarbejder, har tidligere (for 7 år siden) været med til at starte et ungeråd i Akacieparken. Ungerådet eksisterer i dag stadig, men som en forening som laver fodboldturneringer. Foreningen bliver dog ikke længere kaldt ungerådet. Den gang ungerådet fungerede var ungerådet med til at starte flere forskellige foreninger og også klubben som i dag er en velfungerende klub for de +17-årige. De unge sad den gang med i boligforeningsbestyrelserne og var med til møderne. Mange af de aktiviteter som ungerådet var med til at starte den gang er i dag lagt ind under helhedsplanen. Dengang var de omkring 6 kernemedlemmer og ca. 100 medlemmer. Zaki Omar Tel: Bruttoliste hvad får de unge ud af det? Gennem undersøgelsen har jeg spurgt til hvad de unge får ud af deres arbejde i et ungeråd. Dette er både besvaret af helhedsplansarbejderne og af en ung fra Slagelse Ungeråd. Dette er en bruttoliste over hvad der blev svaret på spørgsmålet omkring personlig udbytte for de unge: Øget selvværd Sjove og gode oplevelser De lærer at være sammen som en gruppe/samarbejde Netværk Nye venner Nemmere jobsøgning (via netværk) Mere bevidsthed om demokrati og politik Projektledelse Fundraising Anerkendelse Pondus Godt til CV et Tvunget til at tænke kreativt PR erfaring Markering erfaring Event management erfaring Man bliver en attraktiv ung/fremtidigt arbejdskraft Indblik i kommune og beslutningsprocesser Lokal politisk forståelse 8

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Attachments: Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf AppServerName:

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015 Program: 9.30 Intro til temadagen: 9.45 Hvordan ændrer man et udsat områdes image? oplæg v. Søren Hvass 10.30 Eventbaseret kommunikation i BL v. Michael Thorberg BL 11.00 Sociale medier, V. Kristoffer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Godkendt februar 2015

Godkendt februar 2015 Godkendt februar 2015 Visionspapir hvorfor behøver vi det? Historien bag Furesø Ungeråd strækker sig næsten helt tilbage til 2008, hvor de første tanker om et ungeråd blev præsenteret på en konference

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012 APRIL JUNI 2012 2. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Aktiviteter april-juni 2012 1 Alkjærskolen i Ringkøbing

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen En fælles platform for samarbejde mellem Vejle Kommune og boligselskaberne Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen FOKUS PÅ UDVIKLING AF GODE BOLIGOMRÅDER

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk SPØRGESKEMA OM DIT UDBYTTE AF MINDSPRING Spørgsmålene i dette spørgeskema skal tilsammen belyse, hvad du har fået ud af at være med på MindSpringkurset.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet.

Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet. Administrative bevillinger 2014. Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet. Målgruppen er drenge og piger med

Læs mere

Referat Unge på tinge den 28. november 2013.

Referat Unge på tinge den 28. november 2013. Referat Unge på tinge den 28. november 2013. Dette referat tager udgangspunkt i de debatter og konklusioner de unge deltagere kom frem med på Unge på Tinge. Referatet er ucensureret. En debat uden filter!

Læs mere

Tak for udfyldelse af evalueringsskema for projektet "Kvalitetssikring af Girlz United", hvor I har fået bevilget 57000 kr. fra Brobygningspuljen.

Tak for udfyldelse af evalueringsskema for projektet Kvalitetssikring af Girlz United, hvor I har fået bevilget 57000 kr. fra Brobygningspuljen. Kære Girlz United Tak for udfyldelse af evalueringsskema for projektet "Kvalitetssikring af Girlz United", hvor I har fået bevilget 57000 kr. fra Brobygningspuljen. Når vi har modtaget kopi af alle bilag

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Referat af Workshop 4. november 2010

Referat af Workshop 4. november 2010 Referat af Workshop 4. november 2010 PROGRAM 1. Velkomst v./ Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune 2. Dagens fokus v/ Karen Sommer Møller, BolivVejle 3. Morgenmad og deltagerpræsentation 4. Introduktion

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Oplæg ved DM i foreningsudvikling, Vejle, 28. september 2013 v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Fodboldtræneruddannelsen Spartans FB Brobygning, kompetenceudvikling og netværk

Fodboldtræneruddannelsen Spartans FB Brobygning, kompetenceudvikling og netværk Fodboldtræneruddannelsen Spartans FB Brobygning, kompetenceudvikling og netværk Mig! Kresten Bang Heinfelt 35 år. Vokset delvist op i Vollsmose. Uddannelser: Skolelærer, konfliktmægler, lederuddannelse,

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe)

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Your GAM3 Formål: at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 TEMA 1 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE Tema 1 1) For meget fokus på økonomi Penge kommer til at fylde for meget, hvilket betyder, at kreativiteten dør Kommunen skal hjælpe

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Status på Multisport i forhold til kommissorium

Status på Multisport i forhold til kommissorium Status på Multisport i forhold til kommissorium Der vil her blive redegjort for en status af projekt Multisport i forhold til de i kommissoriet opstillede mål og leverancer. Ligeledes vil resultaterne

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008

Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008 Brug Folkeskolen erfaringsrapport 1.september 15.januar 2008 Erfaringsrapport - Brug Folkeskolen på Bispebjerg Resume På Bispebjerg vælger 48% af forældrene distriktsskolen fra. 25% af forældrene vælger

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat Tidspunkt 12. august Kl. 16.30 19.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Referat Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Opfølgning på Årsmødet 2006 den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde December 2006 DEN MANGFOLDIGE FRIVILLIGE ELLER MANGLEN PÅ EN STEREOTYP Hvorfor

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Unge og organisering enten eller / både og. Dansk Ungdoms Fællesråd v/ Anna Jensen, Seniorkonsulent, organisation- og ledelsesudvikling

Unge og organisering enten eller / både og. Dansk Ungdoms Fællesråd v/ Anna Jensen, Seniorkonsulent, organisation- og ledelsesudvikling Unge og organisering enten eller / både og Dansk Ungdoms Fællesråd v/ Anna Jensen, Seniorkonsulent, organisation- og ledelsesudvikling De unge gider ikke generalforsamlinger vedtægter begrænsninger langtidsforpligtelser

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Referat. Slagelse Ungeråds bestyrelse. Frederiksgade 18, 4200 Slagelse

Referat. Slagelse Ungeråds bestyrelse. Frederiksgade 18, 4200 Slagelse Referat Slagelse Ungeråds bestyrelse Mødedato 11. november 2014 kl. 18:30 Mødelokale Deltagere Afbud Frederiksgade 18, 4200 Slagelse Lau Allan Henriksen, Michael Broberg Andersen, Christopher Trung Paulsen,

Læs mere