OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr."

Transkript

1 OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE? Af cheføkonom Jean-Philippe Cotis Indtil for nylig nød OECD-området godt af en langvarig periode med ikke-inflatorisk vækst til trods for stigende olie- og råvarepriser. Underliggende disse favorable tendenser sørgede en vedvarende løntilbageholdenhed både for prisstabilitet og stærkt stigende fortjenester samt stærk jobskabelse i hovedregionerne i OECD. Men denne jævne præstation er blevet en smule forstyrret for nylig. I USA har der for nylig vist sig flere og flere tegn på inflationspres og arbejdsmarkedsspændinger, hvor imod boliginvesteringerne er faldet brat som følge af et langt boom i boligbyggeriet. Men i OECD-området som helhed er der stadig få tegn på generel overophedning. Den samlede efterspørgsel og udbud matcher stort set i kontrast til forrige cykliske højdepunkt ved århundredeskiftet, da efterspørgselspresset var meget stærkere. Samtidig med at den samlede efterspørgsel i USA og Japan er noget over tendensen, forbliver der et betydeligt spillerum i euro-området. I stedet for at stå over for en større opbremsning, er det, verdensøkonomien måske står overfor, en genskabelse af vækstbalancen tværs over OECD-regioner. De seneste udviklingspunkter peger faktisk hen imod en afvikling af cykliske forskelle, hvor aktiviteten er bremset i USA og Japan og øget i Europa. Hvis vi ser fremad og i lyset af det, der lader til at være en mild grad af begyndende, overskydende efterspørgsel i USA og Japan, burde opbremsningen i disse lande forblive godt under kontrol. I euro-området antyder de seneste hårde data samt erhvervs- og forbrugertilliden, at der er et grundigt OECD ECONOMIC OUTLOOK: DECEMBER NO VOLUME 2006 ISSUE 2 ISBN X OECD

2 opsving på vej. Herudover burde væksten forblive optimistisk i Kina, Indien, Rusland og andre fremspirende økonomier. Alt i alt ville Japan og euro-området vokse en smule over tendensen i løbet af de næste to år, hvorimod den amerikanske vækst gradvist ville returnere til potentialet i løbet af 2007 i forbindelse med den seneste store opbremsning af aktiviteter. Men i den indledende fase ville denne genskabelse af vækstbalancen ikke være stærk nok til at forebygge en mild og kortvarig svækkelse i 2007 i OECD-området. Faktisk ville en række faktorer - inklusive behovet for fiskal konsolidering i Tyskland og Italien - være en belastning af aktiviteten i euro-området næste år, før de accelererer på ny. Den projekterede "bløde landing" i USA antyder, at historien ikke vil gentage sig. I år 2000 oversteg den samlede efterspørgsel markant det potentielle udbud, hvilket krævede en stærk nedjustering af aktiviteter. I dag ser graden af overophedning stadig moderat ud til trods for nogle spændinger på de amerikanske arbejdsmarkeder, der burde aftage gradvist. Faktisk skyldes stigningen i kerneinflationen, som vi var vidne til sidste sommer, væsentligt tidligere olie- og benzinprisstigninger, der nu til dels er vendt. På grund af den høje energiintensitet, har den amerikanske økonomi været udsat for et større eksternt inflationschok end gennemsnittet i OECD, og dette har vist sig indenfor både den aktuelle inflation og kerneinflationen. Hvis vi forestiller os en stabilisering indenfor oliepriserne omkring de nuværende niveauer, er en mild økonomisk opbremsning måske nok til gradvist at genskabe prisstabiliteten i USA. I Japan har en tilbagevenden til prisstabilitet vist sig at tage længere tid og være mindre overbevisende end forventet. Hvis vi ser på BNP-deflatorer og forbrugerprisinflation, bortset fra fødevarer og energi, er deflationen endnu ikke forbi. Det er bekymrende, at der er risiko for, at den nominelle lønvækst fortager sig efter blot atten måneder i et let, positivt område. Selv om stærke fortjenester og eksportmarkeder fortsat vil styrke den japanske vækst, afhænger den i det mindste også af moderat støtte fra privat forbrug. I euro-området er der endelig kommet gang i aktiviteterne efter en række fejlslagne opsving. Det seneste fald i oliepriserne har drevet den aktuelle inflation tilbage til under 2%-tærsklen og er også et velkomment tiltag til vækst. Til trods for den kommende momsstigning i Tyskland, som burde tilføre euro-området et mildt stagflatorisk chok i begyndelsen af 2007, er det centrale scenario for de næste to år en stabil vækst en del over det potentielle samt en let inflation i en sammenhæng, hvor underskuddet af den samlede efterspørgsel afvikles gradvist. Men en bæredygtig vækst i OECD afhænger ikke blot af balancen mellem den samlede efterspørgsel og udbud. Den kan også påvirkes af aktuelle betalingsbalanceuligheder eller sagt med andre ord af uligheder i fordelingen af den samlede efterspørgsel mellem de hjemlige og eksterne komponenter. Det er klart, at en opnåelse af pris- og produktionsstabilitet kræver makroøkonomiske politikker, der først skal genskabe balance i den samlede efterspørgsel og udbud. Men disse typer politik finder sine begrænsninger, når de skaber ubæredygtige, aktuelle betalingsbalanceuligheder. For at genskabe balance i den samlede efterspørgsel og udbud tidligere i dette årti, skulle den amerikanske politik udligne en svækket, ekstern OECD ECONOMIC OUTLOOK: DECEMBER NO VOLUME 2006 ISSUE 2 ISBN X OECD

3 efterspørgsel, som til dels var resultatet af en anæmisk, hjemlig efterspørgsel i Europa og Japan, med en stærkere efterspørgsel hjemme. Udover en udvidet fiskal holdning, øgede en imødekommende monetær politik den hjemlige efterspørgsel, ikke mindst gennem højere aktivpriser og formueeffekter, som især er en stærk transmissionskanal, der løber gennem boligmarkederne. Denne boligkanal bidrog stærkt til at producere stabilitet i kølvandet på konjunkturnedgangen i 2001 men også til forringelse af det aktuelle amerikanske betalingsbalanceunderskud. Omvendt spiller den nu en vigtig rolle til genskabelse af balance både indenrigspolitisk og eksternt. Derfor bør et afkølende boligmarked ikke nødvendigvis være årsag til bekymring. Selv om boligmarkederne i de seneste år har spillet en vigtig rolle ved at støtte økonomisk aktivitet, har priserne i visse lande nu muligvis nået en ubæredygtig højde (især i USA, Danmark, Frankrig og Spanien), i det mindste i henhold til OECD Sekretariatets vurderinger. Når priskorrektioner starter, reducerer boligmarkederne derfor muligvis hastigheden i den økonomiske udvidelse, selv om økonomien stort set ikke er stærkt overophedet, og makroøkonomiske politikker kun er let restriktive. Sådanne korrektioner bør - indenfor rimelige grænser - ikke være årsag til bekymring. Men historien viser, at det kan være svært at dæmme op for skarpe boligkorrektioner. Især, når økonomien som udgangspunkt er i ubalance med både overudvidede finansielle markeder og klart overophedede produktmarkeder. Men dette er ikke tilfældet i dag, hvilket antyder, at der muligvis er udsigt til en jævnere justering af den amerikanske økonomi. De seneste australske og britiske erfaringer ganske vist hjulpet af favorable omstændigheder indikerer rent faktisk, at det kan blive en blød landing for modstandsdygtige økonomier. I denne sammenhæng er det opmuntrende at bemærke, at det private forbrug i mange lande synes velforberedt til at håndtere konsekvenserne af en nedgang i boligmarkederne, som det er dokumenteret i det specielle kapitel vedlagt som bilag til dette Outlook. Det private forbrugs statusopgørelser er generelt sunde, og byrder så som betaling af renter og afdrag på gæld er stadig moderate, selv om nogle private forbrug med lave indkomster muligvis er overbelastede. Da modvind på boligmarkeder allerede påvirker den amerikanske økonomi og er i fare for at blive virkeliggjort andre steder, ville det hjælpe verdensøkonomien, at hjemlige udgifter og privat forbrug fuldt ud bliver fornyet der, hvor de har sakket bagud. Denne udfordring tager økonomier så som Tyskland og Japan nok gradvist imod, men perspektivet for det private forbrug forbliver noget skrøbeligt, og disse landes aktuelle betalingsbalanceoverskud ville fortsætte med at udvikle sig og overstige 5% af BNP i Projekteringen antyder også, at udvidelsen af det kinesiske overskud ville mindskes. Som modvægt til disse tendenser, og det nye i dette Outlook, ville de aktuelle amerikanske betalingsbalanceuligheder ikke forværres, om end dette til dels ville skyldes det seneste fald i energipriserne. Med denne baggrund står centralbankerne overfor anderledes udfordringer. I USA kræves det, at man bibeholder den aktuelle restriktive holdning i endnu et stykke tid, hvis inflationen skal bringes tilbage til omkring 2%-tærsklen. I euro-området, hvor opsvinget forventes at vare ved, kan en bevægelse hen imod en måling af en monetær begrænsning OECD ECONOMIC OUTLOOK: DECEMBER NO VOLUME 2006 ISSUE 2 ISBN X OECD

4 retfærdiggøres som en forsikring mod en inflationsrisiko, der vil presse nedad. I Japan bør en yderligere monetær stramning vente, indtil en total flyvefærdig deflationsudgang endelig virkeliggøres. Der gøres ikke tilstrækkeligt på den fiskale og strukturelle reformfront i de store OECD-lande. Selv om regeringer i dag synes meget mindre tilbøjelige til at bruge ekstrafortjenester fra skat end tidligere, med den bemærkelsesværdige undtagelse af Tyskland, drager de generelt ikke fordel af det gode, generelle, økonomiske perspektiv til at reducere de underliggende underskud. Desuden synes social sikring, sundhedssystem og arbejdsmarkedsreformer ikke at indgå højt oppe på den politiske dagsorden, og de protektionistiske pres lader til at stige. Ideelt skulle OECD-lande søge vækstorienterede kombinationer af politiske midler, hvor en solid fiskal konsolidering og strukturelle reformer på skift fremkalder mere imødekommende monetære forhold og stærkere investering. Men desværre synes den bedste fremgangsmåde stadig at ligge et stykke ude i fremtiden. OECD ECONOMIC OUTLOOK: DECEMBER NO VOLUME 2006 ISSUE 2 ISBN X OECD

5 OECD 2006 Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris Frankrig Besøg vores website OECD ECONOMIC OUTLOOK: DECEMBER NO VOLUME 2006 ISSUE 2 ISBN X OECD

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2009 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 200 euroseddel Å RSBERETNING Den Europæiske Centralbank, 2009 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere