Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering af særlige balanceproblemer i dansk økonomi Sammenfatning EU-Kommissionen har netop udsendt sin seneste rapport om makroøkonomiske ubalancer i medlemslandene. Kommissionen finder, at der er ubalancer i 13 medlemslande, herunder Danmark. Ubalancerne i dansk økonomi er dog ikke uforholdsmæssigt store, dvs. de er af mindre betydning. Kommissionen påpeger to problemer i dansk økonomi; tabet af markedsandele på eksportmarkederne og den store gældsbyrde i de private husholdninger, der er ca. 140 pct. af BNP. Danmark bør fastholde en moderat lønstigningstakt og bør undersøge årsagerne til den lave produktivitetsstigning. Desuden bør vi satse mere på udviklingslande med høj vækst som fremtidige eksportmarkeder. Dette vil samlet kunne forbedre den danske konkurrenceevne. For at redressere problemet med den høje gældsbyrde i de danske husholdninger, bør vi stramme op med tildelingen af realkreditlån. 1/5

2 1. Indledning EU-kommissionen har netop offentliggjort sin seneste rapport om makroøkonomiske ubalancer i medlemslandene. Kommissionen finder, at der er ubalancer i 13 medlemslande, nemlig Belgien, Bulgarien, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn, Malta, Holland, Slovenien, Finland, Sverige, Storbritannien og Danmark. Kun i Spanien og Slovenien er ubalancerne imidlertid uforholdsmæssigt store, medens ubalancerne i de resterende 11 lande (og herunder Danmark) er af mindre alvorlig karakter (ikke uforholdsmæssigt store). Den videre proces er nu, at Kommissionen går ud fra, at de ubalancer den påpeger i rapporterne bliver redresseret i landenes reformprogrammer og stabilitets- og konvergensprogrammerne, der fremsendes ultimo april til Kommissionen. Herefter vil Kommissionen ultimo maj fremsende sine landespecifikke anbefalinger til de pågældende lande, hvor evt. udestående spørgsmål/problemer påpeges. 2. Hvad siger Kommissionen om ubalancerne i dansk økonomi (kort) I al sin korthed er der (stadigvæk) to problemer i dansk økonomi. Det drejer sig om A. Vi taber markedsandele på eksportmarkederne som følge af svag vækst i eksporten. Vores lønomkostninger er stadig for høje og produktiviteten er for lav. Det må imidlertid tages i betragtning, at vores overskud på betalingsbalancen overfor udlandet stadig er (meget) stort, så vi har derfor ikke et kortsigtet problem med eksportvæksten, men nok et problem på længere sigt. B. De private husholdninger i Danmark har stadig for stor gæld, svarende til ca. 140 pct. af BNP, ifølge Kommissionen. Det drejer sig primært om prioritetsgæld i fast ejendom. Gælden er på vej ned, men er stadig for stor, og det er nødvendigt med en langsigtet plan for nedbringelse af husholdningernes gæld. 2/5

3 3. Mere om Kommissionens analyse Hovedpunkterne fra Kommissionens analyse af ubalancerne i dansk økonomi gennemgås mere detaljeret nedenfor. A. Tab af markedsandele mv. - Det fortsatte tab af markedsandele på eksportmarkedet hænger sammen med forringelsen af Danmarks konkurrenceevne på grund af stigende omkostninger gennem de sidste ti år. Danmark har et stort overskud på betalingsbalancen, hvilket Kommissionen forventer vil fortsætte. I perioden tabte Danmark dog betydelige markedsandele på eksportmarkedet. Tabene var større end både gennemsnitstabene for andre EU-medlemslande og for de tilsvarende tab for nabolandene Tyskland og Sverige. Tabene hænger tilsyneladende sammen med forringelsen af den danske konkurrenceevne på grund af høje omkostninger, og de seneste foranstaltninger for at forbedre konkurrenceevnen har ikke været tilstrækkelige til at veje op for de akkumulerede tab over de sidste ti år - Danmarks tab af markedsandele på eksportmarkedet i forhold de største konkurrenter skyldes også en ufavorabel geografisk destination for de eksporterede varer. Der er som nævnt stadig en forringelse af den danske konkurrenceevne på trods af de seneste foranstaltninger, der nedbringer omkostningerne for danske eksportvarer. Noget tyder altså på, at andre faktorer spiller en rolle for konkurrenceevnen. En af faktorerne er, at Danmark har en lav andel af eksport til udviklingsøkonomier med høj vækst. På den anden side har produktsammensætningen i dansk eksport kunnet opveje indflydelsen af den ufavorable geografiske placering. Derfor er eksporttabet blevet mindre end der ellers ville være udsigt til. - Forringelsen af dansk konkurrenceevne på grund af høje omkostninger i produktionen skyldes både relativt høje lønstigninger og en svag vækst i produktiviteten gennem de sidste ti år sammenlignet med handelspartnerne. Yderligere har ændringerne i den nominelle valutakurs betydet en forværring af den danske konkurrenceevne. Mens effekten af lønstigningerne i nogen grad er blevet svækket af det gunstige bytteforhold, har den lave vækst i produktiviteten skabt problemer. Hvilke bagvedliggende faktorer, der forklarer den lave produktivitetsvækst er endnu 3/5

4 ukendte. - Enhedslønomkostningerne er faldet i de seneste år, hvilket delvist afspejler en moderat vækst i lønningerne, men også en konjunkturbestemt stigning i produktiviteten. I de kommende år forventes de danske lønninger at holde sig under niveauet for konkurrenterne, hvilket bidrager positivt til konkurrenceevnen. På samme tid har regeringen igangsat initiativer, der skal redressere problemet med den lave produktivitetsudvikling. Et forsat fokus på en moderat lønudvikling og en stigning i produktiviteten burde nedbringe tabene i eksportmarkedsandelene i fremtiden. B. Husholdningernes store gæld - Den høje private gæld skyldes strukturelle forhold i den danske økonomi, men udviklingen i boligmarkedet har fået gælden til at stige til et niveau, der ikke alene kan forklares af strukturelle faktorer. Sammensætningen af prioritetsgæld (realkreditlån) har ændret sig siden 2003 med mulighed for afdragsfrihed og fleksibel rente. Disse lån er blevet populære i forhold til lån med fast rente og afdrag. Det betyder, at for et givent gældsniveau, er husholdningerne nu mere eksponerede overfor stigningerne i renterne og fald i huspriserne end de var for ti år siden. - I det nuværende skrøbelige finansielle og makroøkonomiske miljø, betyder det høje niveau for og sammensætningen af prioritetsgælden, at det finansielle system i højere grad er eksponeret overfor en negativ udvikling. Dog viser nylige analyser af den danske gæld i husholdningerne, at påvirkningen på den finansielle stabilitet er relativt begrænset. Det skyldes, at en stor andel af den samlede gæld holdes af husholdninger med høj indkomst, der er rustede til at kunne servicere deres gæld, hvis renterne skulle stige. Så selv hvis renterne stiger betydeligt, vil den del af lånene, som husholdningerne ikke vil være i stand til at servicere, ikke udgøre en trussel for den finansielle stabilitet i økonomien. Ikke desto mindre vil en samtidig stigning i renten, yderligere fald i boligpriserne, fortsat lav vækst og stigende arbejdsløshed sætte det danske realkreditsystem på prøve. 4/5

5 - Udviklingen på boligmarkedet og det høje gældsniveau har påvirket økonomien i negativ retning. De store udsving i boligpriserne og den høje gæld har skabt store udsving i det private forbrug, der i øjeblikket ligger en dæmper på økonomiens mulighed for at komme på fode igen, idet husholdningerne er ved at nedbringe deres gæld. Men eftersom husholdningernes gældsnedbringelser er ved at blive gennemført og påvirkningen fra gældsnedbringelserne på økonomien har været moderat, lader de eksisterende ubalancer ikke til at give grund til bekymring på dette tidspunkt. 4. Kommissionens anbefalinger Kommissionen anbefaler, at vi fortsat har lave lønstigninger og undersøger mulighederne for at eksportere mere til de fremgangsrige udviklingslande med stor vækst. Også produktiviteten bør øges. Endvidere bør vi fortsætte med at stramme op for tildelingen af realkreditlån for at nedbringe husholdningernes gældsbyrde. Med venlig hilsen Victoria Julie Jessen / Niels Hoffmeyer (3602) 5/5

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3375 - økofin Bilag 2 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-1583 Doknr. 211998 Dato 04-03-2014 Samlenotat til ECOFIN 10.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere