Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande."

Transkript

1 Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Danish Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande Sammendrag på dansk Krisen og pensionspolitik Tallene i overskrifterne er skræmmende. På grund af finanskrisen mistede private pensionsfonde 23% af deres investerings værdi i løbet af 2008, eller omkring 5,4 tusinde milliarder USD i OECD. Tværs over OECD forventes det økonomiske udbytte at falde med 4,3% i 2009 og væksten forventes ikke at vende tilbage før Arbejdsløsheden forventes at stige fra 5,6% af arbejdskraften i 2007 til 9,9% i Hvad der startede som en finansiel krise er blevet til en økonomisk og social krise. Private pensionsordninger står over for de mest øjeblikkelige og synlige problemer fra faldet i aktiekurser og ejendomspriser. Indflydelsen er øjensynlig størst, hvor private pensioner allerede spiller en vigtig rolle i udbetaling af folkepension, såsom i Australien, Holland og USA. Men intet land og intet pensionssystem er immun over for krisen. Offentlige pensionssystemer vil også støde på finansielle vanskeligheder, PENSIONS AT A GLANCE 2009: RETIREMENT-INCOME SYSTEMS IN OECD COUNTRIES ISBN OECD

2 efterhånden som indtægter fra bidrag bliver mindre og udgifter til ydelser bliver større i kølvandet på højere arbejdsløshed og lavere indtjeninger. Mange mennesker har mistet et substantielt beløb af deres pensionsopsparinger i pensionsplaner og andre aktiver. Situationen er særlig traumatisk for ældre arbejdere. Det er ikke kun meget sværere for dem at finde et nyt job, hvis de er blevet arbejdsløse, men de har også meget kortere tid til at vente på, at deres opsparinger stiger i værdi, før de går af på pension. Indkomst fra opsparinger, inklusiv private pensioner, udgør i gennemsnit en fjerdedel af pensionisters indkomst i OECD-lande. I syv af dem tegner denne indkomst sig for over 40%. Vil disse tab føre til en genopståen af fattigdom blandt pensionister? Mange OECD-lande har programmer, der fungerer som automatiske stabilisatorer ved at afbøde investeringstabets indvirkning på de samlede pensionsindkomster. Ydelser gradueret efter indkomst vil f.eks. blive udbetalt til folk med pensioner, der falder ned under kritiske tærskler. Men i visse lande er eller vil sikkerhedsnettet for ældre være utilstrækkeligt i tider, hvor indkomsten fra private opsparinger falder. Der ligger et enormt, kortsigtet politisk pres på regeringerne for at afhjælpe denne situation øjeblikkeligt. En klar og nærværende fare er, at politikerne er fristet til at reducere antallet af ældre arbejdsløse ved at føre dem over til langsigtet sygeorlov eller invalidestøtte eller genåbne førtidspensionsordninger. Tidligere erfaringer viser dog, at foranstaltninger, der var ment som kortsigtede, har tendens til at vedvare, og de udgør således en tung byrde for offentlige finanser og økonomien. De bør derfor undgås, fordi de afleder fra behovet for at øge den gældende pensionsalder over for en aldrende befolkning. Krisen har fremhævet det konstante behov for reform i både offentlige og private pensionsordninger. En af topprioriteterne er en undersøgelse af offentlige programmer for at sikre, at de giver en effektiv beskyttelse mod fattigdom både nu og i fremtiden. Det er måske også nødvendigt at gentænke de automatiske justeringsmekanismer for pension, som mange lande har indført for at forbinde pensioner med forventet levetid og ordningernes finansiering. Hvis reglerne bruges nu under recessionen, ville det ofte betyde en nedskæring af ydelser i visse tilfælde i nominel forstand. Regeringerne bør omhyggeligt overveje, hvorvidt reglerne skal bruges nu, midlertidigt ophæves indtil den økonomiske bedring starter, eller bruges selektivt ved at fritage mere udsatte pensionister. Tilliden til private pensioner er lavere end nogensinde. Nogle har gjort sig til talsmænd for at gå væk fra forskelligartede pensionssystemer og tilbage til betal-hen-ad-vejen ordninger, som udelukkende afhænger af det offentlige. I den Slovakiske Republik har arbejdere, som var dækket af de nye PENSIONS AT A GLANCE 2009: RETIREMENT-INCOME SYSTEMS IN OECD COUNTRIES ISBN OECD

3 bidragsbaserede pensionsplaner, for eksempel fået lov til at vende tilbage til det offentlige system. Men det er en fejltagelse at trække hårdt tilkæmpede reformer tilbage. Den finansielle og økonomiske krise har bevæget opmærksomheden væk fra demografiske udfordringer; men de er ikke forsvundet og det haster stadig med at takle dem. For at forebygge sådanne omslag er det livsvigtigt at genoprette folks tillid til private pensioner. På den anden side så har krisen gjort det smertefuldt klart, at der er behov for ændringer af den måde, hvorpå private pensionsordninger fungerer. Sådanne ændringer omfatter bedre regulering, mere effektiv administration, klarere oplysninger om risici og belønninger ved forskellige optioner og et automatisk skift til mindre risikable investeringer, når folk nærmer sig pensionsalderen. Hvis det ikke lykkes politikerne at argumentere overbevisende om vigtigheden af at have forskelligartede pensionssystemer, som kombinerer offentlig og privat, betal-henad-vejen-princippet og fonde, individuelle og kollektive elementer, så vil de blive sendt tilbage til startfeltet i deres anstrengelser for at opretholde velstand i aldrende samfund. OECD-Pensioner kort fortalt 2009: en guide Den finansielle krise og den heraf afledte dybe økonomiske krise har domineret nyhederne i over et år. Det første af de særlige kapitler i Del I i 2009 udgaven af Pensions at a Glance ser på krisens betydning for pensionssystemerne. Dette særlige kapitel udforsker hvilke personer (især forskellige aldersgrupper), i hvilke typer pensionsordninger og i hvilke lande er de mest påvirkede af krisen. De handlinger, som regeringerne allerede har taget for at afbøde indvirkningen af krisen, drøftes og evalueres. Kapitlet viser, at pensionssystemerne er blevet berørt på to vigtige måder af den økonomiske stimulus-pakke, som mange regeringer har indført: øgede udbetalinger til ældre og brug af offentlige pensionsreserver til at finansiere en afdæmpning af krisen. Der evalueres også andre reaktioner for pensionspolitik, som dækker arbejdsmarkedet, offentlige sikkerhedsnet, regulering af private pensionsfonde og investeringsvalg. De ældres indkomst og fattigdom i dag undersøges i det andet særlige kapital i Del I. I midten af 2000 erne svarede nettoindkomsten for ældre på over 65 år til 82% af nettoindkomsten for befolkningen i sin helhed i gennemsnit i OECD-landene (idet der tages hensyn til forskellene i husstandens størrelse). Men der er en stor forskel mellem landene. Fattigdom PENSIONS AT A GLANCE 2009: RETIREMENT-INCOME SYSTEMS IN OECD COUNTRIES ISBN OECD

4 for ældre findes praktisk talt ikke i nogle lande, men over 40% af de ældre lever for eksempel i indkomstfattigdom i Korea. Antallet af fattige ældre vurderes i gennemsnit til 13,2% i OECD-området, sammenlignet med 10,6% for hele befolkningen. Kapitlet drøfter også, hvordan ældres indkomst og fattigdom sandsynligvis vil udvikle sig i fremtiden som et resultat af pensionsreform samt sociale og økonomiske ændringer. De seneste pensionsreformer er emnet i det tredje særlige kapitel i Del I. Dette kapitel opdaterer analysen i den tidligere udgave af Pensions at a Glance og viser, at OECD-landene er blevet ved med at reformere deres pensionssystemer i perioden siden 2004; der blev nemlig kun noteret lidt eller ingen ændring i kun fem af dem. Disse seneste reformer er grupperet omkring nøglemålsætninger for pensionssystemet: dækning af arbejdere, tilstrækkelighed af pensionsydelser, finansiel bæredygtighed, økonomisk effektivitet (minimering af forvridninger af arbejdsudbud og opsparingsincitamenter), administrativ effektivitet og sikkerhed af pensionsindkomst over for forskellige risici og uvisheder. Vurderingen af reformerne viser, at perioden var en udviklingsperiode nærmere end en revolutionsperiode. Der skete ingen vidtfavnende, systemiske reformer i tiåret op til I visse lande som f.eks. Østrig, Irland, Norge og USA er reformerne nu gået i stå. I andre lande er reformprocessen blevet langsommere eller endog sat i bakgear. Lovbestemte ændringer af pensionssystemet i Italien blev for eksempel udsat. I den Slovakiske Republik fik arbejdere, som var dækket af de nye bidragsbaserede pensionsplaner, for eksempel fået lov til at vende tilbage til det offentlige system og lignende tilbagetrækninger af reformer drøftes andre steder. Krisen kan føre til yderligere ændringer, som ikke er konsekvente med den langsigtede strategi, der er nødvendig for en bæredygtig pensionspolitik. Det sidste særlige kapitel i Del I, som stadig opdaterer og udvider arbejdet fra den tidligere udgave af Pensions at a Glance, ser på de private pensioners dækning. Det fokuserer på lande, hvor offentlige pensioner er lave og enkeltpersoner derfor bærer et større ansvar for at sørge for deres egen alderdom. Den finansielle krise er endnu en gang en virkelig bekymring, især hvis den underminerer folks tillid til private pensioner. Ikke desto mindre så betyder skattemæssige restriktioner, at private pensioner skal blive ved med at være en del af ligningen for varetagelse af ældre. Kapitlet evaluerer politikker, som har til formål at sikre, at folk sparer op til pension, herunder automatisk tilmelding og skattemæssige incitamenter. En række pensionsindikatorer præsenteres i rapportens Del II. De første ni indikatorer ser på individuelle rettigheder til at modtage pension beregnet med OECD-pensionsmodeller. Parametrenes værdier genspejler situationen i PENSIONS AT A GLANCE 2009: RETIREMENT-INCOME SYSTEMS IN OECD COUNTRIES ISBN OECD

5 Beregningerne er designet til at vise fremtidige rettigheder for arbejdere, som kom på arbejdsmarkedet i 2006 og tilbragte hele deres arbejdende liv under det samme regelsæt. For arbejdere med gennemsnitlige indtjeninger, lå brutto-dækningsprocenten pensionsydelse i forhold til indtjeninger ved at arbejde i gennemsnit på 59% i de 30 OECD-lande. Den varierer fra 31% i det Forenede Kongerige og 34% i Irland og Japan helt op til 96% i Grækenland. En ny indikator, som viser dækningsprocenter inklusiv typiske frivillige private pensionsordninger, er blevet tilføjet i 2009 udgaven. Mange lande tilbyder lettelser i indkomstskat til ældre og de fleste pensionister betaler ikke socialsikringsbidrag. For gennemsnitsindtjeninger er dækningsprocenten (under hensyntagen til skatter og bidrag) 70% i gennemsnit. Dækningsprocenterne er vist særskilt for mænd og kvinder og ved forskellige indkomstniveauer. Hvad der er vigtigt for regeringsudgifter, det er ikke kun dækningsprocenten ved pensionsalderen, men det samlede pensionsløfte. Dette måles af indikatorerne for pensionsvelstand, som viser livstidsværdien af ydelser under hensyntagen til forskelle i pensionsalder, forventet levetid og indeksregulering af udbetalte pensioner. I gennemsnit vil mænd i Luxembourg modtage omkring USD i pension i deres levetid og kvinder vil modtage omkring 1 million USD. Luxembourg er måske et ekstremt eksempel, men pensioner på livstid har en værdi på USD for mænd og USD for kvinder i gennemsnit i OECD-landene. Et andet sæt med fire indikatorer, som er nye i 2009 udgaven af Pensions at a Glance, udforsker mere brede elementer i pensionssystemer. De giver oplysninger om bidrag og om, hvordan procenter for pensionsbidrag har ændret sig med tiden. Faktisk så har bidragsprocenterne været bemærkelsesværdigt stabile i betragtning af det demografiske pres på pensionssystemer, idet de er steget fra et gennemsnit på 20% i 1994 til 21% i Dette pres er dog synligt, når man ser på de offentlige pensionsudgifter, som er steget 17% hurtigere end nationalindkomst mellem 1990 og 2005, fra 6,2% til 7,2% af brutto nationalproduktet. Indikatoren for pensionsudgifter omfatter også oplysninger om obligatoriske private pensioner og naturalydelser, såsom boligydelser og statstilskud. To indikatorer for pensionssystemer vedkommer private pensioner med data om dækning af frivillige private pensioner og værdien af aktiver i pensionsfonde. Dækningen af private pensioner er virtuelt nul i omkring en tredjedel af OECD-landene, men i syv af dem er 45% eller derover af arbejdskraften medlemmer af frivillige private pensioner og i yderligere 11 lande er private pensioner obligatoriske. Før denne krise slog igennem, havde pensionsfonde en værdi, der svarede til 75% af den samlede OECD- PENSIONS AT A GLANCE 2009: RETIREMENT-INCOME SYSTEMS IN OECD COUNTRIES ISBN OECD

6 nationalindkomst. Det sidste sæt med fire indikatorer ser på den baggrund og sammenhæng, hvor pensionssystemerne fungerer. Tre af dem er demografiske: forventet levetid, fertilitet og forsørger-forholdstal (antallet af pensionister per person i arbejdsdygtig alder). Disse indikatorer viser, at alle OECD-landene bliver ældre men med forskellige procenter. Korea forventes at bevæge sig fra at være det tredje yngste OECD-land til det næst ældste i 2050 (efter Japan). Andre lande såsom Frankrig, Holland, Sverige og det Forenede Kongerige er allerede demografisk gamle og derfor ældes de ikke meget hurtigt i løbet af de næste par årtier. Her kan man også finde data om gennemsnitlige indtjeninger, som ligger til grund for de fleste af de andre indikatorer. Endelig giver landeprofilerne i Del III af Pensions at a Glance 2009 nøgleindikatorer for nationale pensionssystemer, opstiller parametrene og reglerne på en konsekvent måde og giver de vigtigste resultater for individuelle rettigheder til pension: dækningsprocenter og pensionsvelstand. I begyndelsen af Del III kan man finde et praktisk sammenfattende skema med nøgleparametre og regler for alle de 30 OECD-lande. OECD 2009 Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk.. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation på: eller pr. fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Besøg vores website PENSIONS AT A GLANCE 2009: RETIREMENT-INCOME SYSTEMS IN OECD COUNTRIES ISBN OECD

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE?

Læs mere

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Performance-related Pay Policies for Government Employees Summary in Danish Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Sammendrag på dansk Indledning For tyve år siden blev næsten alle

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA Rapport udarbejdet på anmodning af den Europæiske Føderation af Offentligt Ansattes Forbund Frances Rickford September 1998 2 FORTEGNELSE

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

VURDERING AF DANSK ØKONOMI, 2005

VURDERING AF DANSK ØKONOMI, 2005 VURDERING AF DANSK ØKONOMI, 2005 Dette resumé præsenterer vurderingen og anbefalingerne i OECD s rapport om dansk økonomi, 2005 (Economic Survey of Denmark, 2005). Komitéen for evaluering af økonomi og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ 6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ Social Årsrapport 2004 Socialpolitisk Forening Dortheavej 61 2400 København NV Tlf.: 35 82 83 50 www.socialpolitisk-forening.dk

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Dansk økonomisk rapport Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Michael Møller, Institut for Finansiering, Copenhagen Business School Claus Parum, Institut for Finansiering, Copenhagen Business

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere