Marts Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice"

Transkript

1 Marts 2002 Information om hjemmeserviceordningen Hjemmeservice

2

3 Hjemmeservice - kort fortalt Hjemmeservice er et godt tilbud til alle, der ønsker hjælp til rengøring. Hjemmeserviceordningen yder tilskud til alle private husstandes køb af hjemmeservice fra virksomheder, som er optaget i ordningen. Tilskuddet betyder, at virksomhederne kan tilbyde rengøring til en konkurrencedygtig pris. Denne pjece retter sig primært til personer, der overvejer at starte en hjemmeservicevirksomhed. Formålet er at give en kortfattet introduktion til hjemmeserviceordningen. Hæftet giver blandt andet svar på spørgsmål som: Hvem administrerer hjemmeserviceordningen? Hvilke hjemmeserviceydelser er omfattet af loven? Hvordan bliver man optaget i ordningen? Hvad er optagelsesbetingelserne? Hvordan bliver tilskuddet udbetalt? Hvordan bruges girokort og faktura? Hvor fås flere oplysninger om hjemmeservice? Vi ønsker dig god læselyst samt held og lykke med din hjemmeservicevirksomhed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet

4 Indhold Hjemmeserviceydelser 6 Tilskud til rengøring 6 Ikke-tilskudsberettigede ydelser 7 Moms 7 Hjemmehjælp og hjemmeservice Start en hjemmeservicevirksomhed 8 Administration af hjemmeservice 8 Optagelse i hjemmeserviceordningen 8 Betingelser for optagelse 9 Miljømål 9 Kontrolbesøg 9 Senere ændringer i virksomhedens oplysninger Ansættelsesforhold 10 Underentreprenører 10 Ansættelsesvilkår og ordnede forhold 10 Brug af konkurrenceklausuler Tilbud og kundekontakt 11 Tilbudsgivning 11 Søg efter en virksomhed på Internettet 12 Giv et tilbud på Internettet 12 Kundetilfredshed 4

5 Tilskud 13 Beregning af tilskud 13 Loft på tilskud pr. husstand 13 Nærtståendes adgang til køb af hjemmeservice Forsikringsforhold 24 Lovpligtige forsikringer 24 Frivillige forsikringer Udbetaling af tilskud 14 Betalingsformer 14 Administrationsmodel 15 CPR-nummer 15 Betaling på posthus 16 Betaling i bank eller pengeinstitut 16 Betaling via homebanking 16 PBS - Betalingsservice Kontrol 25 Kontrolbesøg 25 Dokumentation for udførelsen af bidragsberettiget arbejde 25 Tilbagebetaling af tilskud 25 Udelukkelse fra hjemmeserviceordningen 26 Klagemuligheder Ret indbetalinger med fejl 17 HS-LetRet 17 Voice Response Yderligere information om hjemmeservice 27 Kommunernes hjemmeserviceadministration 27 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 27 Forbrugerinformationen Fakturering 18 Bestilling af faktura 19 Fortrykt faktura 19 Egen faktura 20 Eksempel på fortrykt faktura 22 Sådan skal girokortet udfyldes 5

6 Hjemmeserviceydelser Hjemmeserviceordningen giver tilskud til rengøringsarbejde, som kunden ellers selv skulle have udført i sit hjem. Ydelser omfattet af hjemmeserviceordningen er afgrænset i lov om hjemmeservice. Nedenfor gives en række eksempler på, hvilke typer af serviceydelser, der kan udføres med tilskud fra hjemmeserviceordningen og, hvilke der ikke kan. Det er en generel betingelse, at arbejdet udføres i kundens bolig eller i direkte tilknytning dertil, fx i haven eller et gårdanlæg. Arbejde, som helt eller delvist foregår hos hjemmeservicevirksomheden, i varevogne, på trailere, eller lignende, er ikke tilskudsberettiget. En mere præcis afgrænsning af de tilskudsberettigede hjemmeserviceydelser beror dog på en fortolkning af loven. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har lavet et opslagsværk, som rummer en række af styrelsens fortolkninger af loven herunder hvilke ydelser, der er tilskudsberettigede. Denne vidensbog kan rekvireres gratis hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den findes også på styrelsens hjemmeside: Er du i tvivl om, hvorvidt en ydelse er tilskudsberettiget, bør du kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, inden ydelsen udføres. Eksempler på tilskudsberettiget rengøring Eksempler på Ikke-tilskudsberettigede ydelser Tilskuddet til rengøring udgør 40%. Med rengøring menes blandt andet: Aftørring af flader i boligen Opvask, hvis det sker i forbindelse med anden rengøring Rengøring af toilet og bad Støvsugning, gulvvask og boning Rensning eller vask af tæppe, gardiner, persienner m.v. Bortkørsel af affald Indkøb, madlavning, vask og strygning Pasning, pleje og besøgstjeneste Havearbejde Vinduespudsning, skorstensfejning og skadedyrsbekæmpelse Rensning af tagrender og anden udvendig vedligeholdelse af boligen Ophængning af lamper billeder m.v. Afhøvling af gulve og anden afslibning Ned- og udpakning af genstande, fx i forbindelse med flytning Vask og rengøring af biler 6

7 Moms I hjemmeserviceordningen er der faktureringspligt. Det betyder, at du skal udstede en faktura til kunden, hver gang du ønsker betaling. Du skal betale moms af både kundens indbetaling og tilskudsbeløbet. I henhold til Skatteministeriets regler skal momsens størrelse være angivet på fakturaen, eller det skal af denne fremgå, at momsen udgør 20 pct. af det samlede beløb. Hjemmehjælp og hjemmeservice Kunder må godt købe hjemmeservice ud over deres hjemmehjælp, men der ydes ikke tilskud til hjemmehjælp, som er visiteret af kommunen. Hvis din virksomhed udfører både hjemmehjælp og hjemmeservice for samme kunde, skal du huske at gøre kunden opmærksom på, at der kun ydes tilskud til hjemmeservicedelen, ligesom de særlige faktura og girokort, der er udarbejdet til hjemmeserviceopgaver, kun må bruges ved udførelsen af hjemmeservice. 7

8 Start en hjemmeservicevirksomhed Administration af hjemmeservice Erhvervs- og Selskabsstyrelsen administrerer lov om hjemmeservice. Administrationen af ordningen omfatter optagelse og registrering af virksomheder, udbetaling af tilskud, kontrol samt regel- og lovfortolkninger m.v. En del af administrationen sker i samarbejde med kommunerne. Optagelse i hjemmeserviceordningen Hvis du ønsker at starte en hjemmeservicevirksomhed, skal du henvende dig til den kommune, hvor din virksomhed vil være beliggende. Ansøgningsmaterialet fås hos kommunen, og når du har udfyldt materialet, afleveres det til kommunen igen. Du kan også hente ansøgningsmaterialet på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside Ansøgningsmaterialet indeholder selve ansøgningsskemaet om optagelse i hjemmeserviceordningen samt vejledning i, hvordan det udfyldes. Derudover findes blanketter til bestilling af girokort og faktura, som du skal benytte for at få udbetalt tilskud fra hjemmeserviceordningen. Se afsnittet om udbetaling af tilskud side 14. Kommunen indstiller virksomheden til optagelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis virksomheden opfylder betingelserne for optagelse. Kommunen kontrollerer, om virksomhedens oplysninger er korrekte og indhenter supplerende oplysninger hos fx skattemyndigheder og det centrale kriminalregister. Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som afgør om din virksomhed kan optages under ordningen, se afsnittet om klagemuligheder s. 26. Betingelser for optagelse For at blive optaget i hjemmeserviceordningen skal følgende betingelser være opfyldt: Din virksomhed skal være momsregistreret. Du skal henvende dig til Told og Skat i din region for at blive momsregistreret. Det er lovpligtigt for virksomheder, der driver hjemmeservice, at de har en gyldig erhvervsansvarsforsikring., se afsnittet om forsikringsforhold side 24. Din virksomhed, ejeren af virksomheden, personer i ledelsen eller personer, som har bestemmende indflydelse på din virksomhed, må ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller mere. Din virksomhed, ejeren af virksomheden, personer i ledelsen eller personer, der har bestemmende indflydelse på din virksomhed, må ikke være blevet udelukket fra hjemmeserviceordningen. Din virksomhed, ejeren af virksomheden, personer i ledelsen eller personer, der har bestemmende indflydelse på din virksomhed, må ikke tidligere være dømt for et strafbart forhold. Virksomheden kan dog optages, hvis det strafbare forhold ikke begrunder en risiko for misbrug af adgangen til at drive hjemmeservicevirksomhed. Selskaber med begrænset ansvar kan ikke optages under hjemmeserviceordningen, hvis personer med en bestemmende indflydelse på selskabet har haft bestemmende indflydelse på et andet selskab med begrænset ansvar, som er blevet tvangsopløst, er kommet under konkurs eller i øvrigt har efterladt en gæld til det offentlige på kr. eller derover. 8

9 Miljømål Der skal være miljømål for virksomhedernes hjemmeserviceaktiviteter. Det betyder, at din virksomhed ved optagelse i hjemmeserviceordningen skal have overvejet, hvad virksomhedens miljømål er. Virksomhedens overordnede miljøhensyn beskrives i ansøgningsskemaet. Miljømål kan fx være: at du bruger miljøvenlige rengøringsmidler Du bør opbevare miljømålene, så dine kunder kan se dem, hvis de ønsker det. Hvis du vil have ideer til miljømål eller have mere at vide om, hvordan du bedst fører dine miljømål ud i livet, kan du finde relevant materiale hos Forbrugerinformationen, se side 27. at du vælger koncentrerede rengøringsmidler og doserer rigtigt Kontrolbesøg Hvert år modtager en række tilfældigt udvalgte hjemmeservicevirksomheder et kontrolbesøg fra en revisor udsendt på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Formålet med kontrolbesøgene er at undersøge, om virksomhederne følger de regler, som fremgår af lov om hjemmeservice. Virksomheden har pligt til at deltage i gennemførelsen af besøget og skal kunne fremlægge regnskabsmateriale og forretningsbøger til brug for revisors undersøgelse. Du kan læse mere om kontrolbesøgene på side 25. Senere ændringer i virksomhedens oplysninger Skifter virksomheden ejerform eller selskabsform, skal den nye virksomhed søge om optagelse. Sker der en ændring i virksomhedens ejerforhold, ledelse eller personerne med bestemmende indflydelse på virksomheden, skal virksomheden senest 4 uger efter ændringerne meddele ændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Virksomheden skal samtidig bekræfte, at de nye personer opfylder optagelseskriterierne. I følge loven kan virksomheden udelukkes, hvis ændringerne ikke meddeles. Sker der en ændring i virksomhedens navn, adresse, kontoforhold mv., skal det meddeles skriftligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 9

10 Ansættelsesforhold Underentreprenører Du må ikke lade andre virksomheder udføre tilskudsberettiget arbejde på vegne af din virksomhed - heller ikke andre hjemmeservicevirksomheder. Dette gælder også ved ferie eller sygdom. Den virksomhed, der udfører arbejdet, skal selv fakturere det til kunden og vil dermed også være modtageren af tilskuddet I følge loven kan brug af underentreprenører medføre udelukkelse fra hjemmeserviceordningen. Ansættelsesvilkår og ordnede forhold Din virksomhed skal overholde god skik i ansættelsesforholdene. Det betyder, at din virksomhed skal anvende ansættelsesvilkår, der svarer til, hvad der er sædvanligt for virksomheder, i din branche, hvor der er kollektive overenskomster. Heri ligger, at de ansattes vilkår generelt ikke må være ringere, end hvad der følger af overenskomsterne. Når du ansætter en medarbejder, skal du lave en skriftlig ansættelseskontrakt. Dette er lovpligtigt. Kontrakten skal indeholde oplysninger om arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn, adresse, arbejdsbeskrivelse, arbejdsforholdets starttidspunkt, ferieregler, opsigelsesvarsler, løn og udbetalingstidspunkter. Eksempel på en ansættelseskontrakt og mange andre nyttige oplysninger om det at have ansatte, kan du finde i bogen»den første medarbejder«. Bogen er udarbejdet af Teknologisk Institut, (Opfindelser og kreativitet) og koster 100 kr. Den kan rekvireres på tlf eller på Klager branchens organisationer over din virksomhed, kan kommunen tage sagen op. Kommunerne kan også selv tage sager op, hvis de mener, at du ikke overholder god skik. Hvis du ikke overholder god skik i branchen, kan din virksomhed udelukkes fra hjemmeserviceordningen. Brug af kunde- og konkurrenceklausuler Du skal også være opmærksom på eventuelle kunde- og konkurrenceklausuler i kontrakterne med dine ansatte. En medarbejder, der udfører tilskudsberettiget arbejde, og som ikke indtager en særlig betroet stilling, kan ikke bindes af en konkurrenceklausul. Du må altså ikke forlange, at dine ansatte skal skrive under på, at de fx. ikke selv vil starte hjemmeservicevirksomhed, hvis de holder op som ansat i dit firma. Overtrædelser kan medføre udelukkelse af hjemmeserviceordningen. 10

11 Tilbud og kundekontakt Tilbudsgivning Når din virksomhed giver tilbud på at udføre en opgave, er det vigtigt, at du klart aftaler med kunden, hvad der skal laves, og hvad prisen skal være for arbejdet - både den samlede pris og kundens andel. Det er også vigtigt, at du oplyser kunden om, at arbejdet vil blive udført som hjemmeservice, og at kunden skal oplyse sit CPR-nummer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med betalingen for at kunne modtage tilskud. Det skaber klarhed og tryghed for begge parter og mindsker risikoen for, at der efterfølgende opstår uenighed om disse spørgsmål. Aftaler bør indgås skriftligt. Søg efter en virksomhed på Internettet Det er muligt for kunderne at finde frem til hjemmeservicevirksomhederne via Internettet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har et søgesystem, der gør det muligt for en kunde at søge efter virksomheder, der udfører hjemmeservice i lokalområdet. De oplysninger, der opgives om den enkelte virksomhed, er: Navn og adresse på virksomheden. Hvis du tilmelder dig Erhvervs- og Selskabsstyrelsens internetsystem, har du mulighed for selv at indsætte eller ændre virksomhedens adresse og hjemmesideadresse. Du kan også ændre på oplysningerne, der fremgår af søgesystemet, hvis du tilmelder dig som Internetbruger. Se mere om tilmelding og søgefunktionen»virksomheder«på adressen: Telefonnummer, faxnummer og evt. mailog hjemmesideadresse, så kunden hurtigt og nemt kan komme i kontakt med virksomheden Giv et tilbud på Internettet I løbet af foråret 2002 introducerer Erhvervsog Selskabsstyrelsen et auktionshus for hjemmeservice på internettet. Formålet er at tilbyde et forum, hvor hjemmeservicekunder og virksomheder kan komme i kontakt med hinanden. I auktionshuset vil kunder, der ønsker at få udført rengøring, kunne beskrive opgaven og få beskrivelsen sendt ud til en række virksomheder i deres lokalområde. Herefter kan de udvalgte virksomheder vælge at byde på hjemmeserviceopgaven, ved at sende et tilbud tilbage til kunden. Det er gratis for både kunder og virksomheder at benytte auktionshuset for hjemmeservice, men for at kunne give et tilbud på en opgave udbudt af en kunde i auktionshuset, skal du som virksomhed være tilmeldt systemet. 11

12 Tilbud og kundekontakt Du kan læse mere om, hvordan man giver et tilbud på internettet, og hvordan du tilmelder dig, på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside: eller ved at kontakte styrelsen på telefon: Du vil også kunne holde dig orienteret via Hjemmeservicenyt, som er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nyhedsbrev til alle hjemmeservicevirksomheder. Kundetilfredshed I løbet af foråret 2002 vil det også blive muligt for alle kunder, der har modtaget hjemmeservice, at give deres virksomhed karakter for det arbejde, den har udført. Bedømmelsen af virksomheden vil blive tilgængelig på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside: 12

13 Tilskud Beregning af tilskud Staten yder et tilskud på 40% til hjemmeservice. Tilskuddet betyder, at regningen deles i to dele - en del, som kunden betaler, og en del som staten betaler. Alle beløb på regningen skal være inklusiv moms. Som det fremgår af regneeksemplet, gives der også tilskud til transport til og fra kundens bopæl. Yderligere oplysninger om administrationsgebyrer, udgifter til materialer, maskiner og transport kan findes i Vidensbog om hjemmeservice. Eksempel på regning med 40% tilskud Rengøring Transport til/fra kundens bopæl Tilskudsberettiget arbejde i alt Tilskud fra staten (40%) 375 kr. 25 kr. 400 kr. 160 kr. Kundens betaling 240 kr. Loft på tilskud pr. kunde En husstand kan højst få kr. (2002- niveau) i tilskud pr. virksomhed pr. kalenderkvartal. Ved en husstand forstås en eller flere personer, der bor på én og samme adresse. Tilskudsloftets beløb pristalsreguleres hvert år. Det er din virksomheds ansvar, at loftet ikke overskrides. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder øje med, hvor meget du har fået udbetalt i tilskud pr. husstand. Du kan f.eks. i dit kunderegister skrive hvor stort beløb, hver husstand får udført arbejde for. På den måde kan du holde øje med, at loftet ikke overskrides. Det afgørende er, hvornår arbejdet er udført, og ikke hvornår kundens betaling modtages og bogføres i virksomheden. Nærtståendes adgang til køb af hjemmeservice Der kan ikke ydes tilskud til det arbejde, som en virksomhed udfører for forbrugere, der er nærtstående i forhold til virksomhedens ejere. Ved nærtstående forstås ægtefæller, slægtninge i opog nedstigende linjer, søskende og de nævnte personers ægtefæller eller samlevere. 13

14 Udbetaling af tilskud Betalingsformer Kunden kan frit vælge at indbetale beløbet for den udførte hjemmeservice enten på posthuset, i et pengeinstitut eller ved brug af homebanking. Desuden kan der betales via PBS, hvis virksomheden er tilmeldt Betalingsservice hos PBS. Kunden kan også betale kontant til dig. Det kræver dog, at kunden frivilligt oplyser sit CPR-nummer til dig fx ved at skrive det bag på girokortet. Herefter indbetaler du selv beløbet på posthuset, i et pengeinstitut eller via homebanking. Administrationsmodel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har en konto hos BG Bank, som alle indbetalinger skal ske til. Kundens betaling overføres automatisk til din konto, hvor pengene er til disposition 4 dage efter, at kunden har indbetalt. Der går normalt 6-9 bankdage fra kunden har indbetalt, til du får tilskuddet udbetalt. Betalingens vej gennem administrationssystemet foregår således: Kundens indbetaling Følgende betalingsmåder kan benyttes: Posthus Bank Homebanking Hvis kunden betaler kontant til dig, skal du selv foretage indbetalingen på en af ovenstående betalingsmåder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kundens indbetaling foretages til Erhvervsog Selskabsstyrelsens konto: Overførsel: 2 dage Tilskud Virksomhedens konto Kundens indbetaling overføres til virksomhedens konto efter eget valg. Tekst: HSI + fakturanr. eller de 16 cifre Beløbet er til disposition 4 dage efter, at kunden har betalt PBS Betaling gennem PBS kræver at virksomheden er tilmeldt Betalingsservice Basis (se side 16) Kontrol og beregning af tilskuddet foretages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på basis af kundens betaling Tilskuddet overføres til virksomhedens konto efter eget valg. Tekst: HS + fakturanr. Beløbet er til disposition 6-9 dage efter, at kunden har betalt 14

15 Fakturanummer vil altid være trykt på de fortrykte fakturaer og samtidig indgå i kodelinien nederst på girokortet. Girokortets kodelinie indeholder en betalings- ID på 16 cifre, der består af: CVR/SE-nummer på 8 cifre, fakturanummer på 7 cifre samt et kontroltal. Ved overførsel af kundens indbetaling til virksomhedens konto, vil teksten være HSI (for HjemmeService Indbetaling) efterfulgt af fakturanummer. En indbetaling fra en hjemmeservice-kunde på faktura nummer 1004 vil se sådan ud: HSI For virksomheder, der får kundens betaling overført til en girokonto, vil teksten være hele betalingsidentifikationen på de 16 cifre. CPR-nummer Tilskuddet til hjemmeservice ydes til kunden, men udbetales til din virksomhed. CPR-nummeret er derfor nødvendigt for at udløse hjemmeservicetilskuddet. Hvis CPR-nummeret ikke er skrevet på girokortet, eller på anden måde oplyst i forbindelse med betalingen, så kan du ikke få udbetalt tilskud fra hjemmeserviceordningen. Det er vigtigt, at du på forhånd gør dette klart for dine kunder, så der ikke opstår misforståelser. En kunde skal, for at opnå tilskud til hjemmeserviceydelser, oplyse sit CPR-nummer ved betalingen (alle 10 cifre), ellers er kunden forpligtet til at betale det fulde beløb til din virksomhed. Dog er det et krav i loven, at kunden skal have mulighed for at holde sit CPR-nummer hemmeligt for virksomheden. Kundens CPR-nummer kommer ikke til virksomhedens kendskab, hvis kunden selv skriver det på bagsiden af girokortet, og derefter selv indbetaler girokortet på posthuset eller i et pengeinstitut. CPR-nummeret kommer heller ikke til virksomhedens kendskab, hvis kunden benytter PBS eller homebanking. Virksomheden må gerne printe CPR-nummer på forsiden af girokortet. Du kan kontakte BG Bank Blanketdesign på telefon for at høre nærmere om, hvad der kræves med hensyn til blanketter og printopsætning. Benyttes denne mulighed vil kundens CPR-nummer imidlertid komme til virksomhedens kendskab. Det er derfor vigtigt, at du oplyser kunden om, at det er frivilligt, om man vil give sit CPRnummer til virksomheden eller ej. Det skal endvidere nævnes, at virksomhederne ifølge persondataloven kun må opbevare kundernes CPR-numre, hvis kunderne udtrykkeligt har givet tilladelse dertil. CPR-numrene må ikke anvendes til andre formål, end kunderne har afgivet dem til. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil kundens CPR-nummer blive brugt til kontrol- og statistik formål. Betaling på posthus Når kunden skal betale for en hjemmeserviceydelse, skal det som udgangspunkt ske ved hjælp af det girokort, som skal udfyldes og udleveres sammen med fakturaen. Girokortet er specielt, idet det skal indeholde flere oplysninger, end der er plads til på et almindeligt girokort. Se mere om bestilling af blanketter på side 18, under afsnittet»fakturering«. Indbetalingen fortages på helt almindelig vis på posthuset. Posthuset sender derefter selve girokortet til BG Bank, der giver oplysningerne videre til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 15

16 Betaling i bank eller pengeinstitut Kunden kan betale med girokortet direkte i banken eller benytte sig af bankernes forskellige kuvertordninger. Banken sender derefter selve girokortet til BG Bank, der giver oplysningerne videre til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Betaling via homebanking Kunden kan indbetale via homebanking. Betalingen skal indtastes i homebanking systemerne som en betaling med tekstlinier. Vejledning i brug af homebanking vil være trykt på bagsiden af fakturadelen og fremgå af styrelsens hjemmeside Virksomheden kan også benytte homebanking til indbetaling af beløb, der modtaget kontant fra kunder. Girokortet skal ikke sendes til BG Bank, der selv henter oplysningerne fra indbetalingens tekstfeltet, og giver dem videre til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. PBS - Betalingsservice Du har mulighed for at tilbyde dine hjemmeservicekunder at betale med Betalingsservice via PBS. For de kunder, der tilmelder sig Betalingsservice, får du overført penge direkte fra deres konti. En speciel ordning gør, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får de nødvendige oplysninger om betalingen, herunder kundens CPR-nummer, så der kan udbetales tilskud til dig. For at du kan komme i gang, skal følgende være på plads: Du skal have en PC og det nødvendige software Du skal oprettes som kreditor i BetalingsService Basis hos PBS. Dine kunder skal tilmeldes som debitorer hos PBS. Yderligere oplysninger om, hvordan man bliver tilmeldt som kreditor hos PBS og om, hvordan man indberetter betalingsoplysninger til PBS, kan ses på eller fås ved henvendelse til PBS på tlf

17 Ret indbetalinger med fejl Det er både virksomhedens og kundens ansvar, at oplysningerne på fakturaen og girokortet er korrekte. Hvis der forekommer fejl eller mangler i oplysningerne ved en indbetaling, vil du få information om, hvad der skal rettes eller oplyses, før der kan udbetales tilskud. Der kan være fejl i oplysningerne vedrørende fakturaens bruttobeløb eller kundens CPRnummer. Der kan rettes fejl på følgende måder: Via Internetsystemet HS-LetRet Ved at benytte telefonsystemet Voice Response Ved at indsende eller faxe blanketten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Når rettelserne er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, sker udbetaling af tilskud på sædvanlig vis. HS-LetRet HS-LetRet er et brugervenligt værktøj, som gør det let for dig at rette kundeindbetalinger, der er gået i fejl. Du kan også hurtigt se om du har fået tilskud på en bestemt faktura, eller se hvor meget du har fået udbetalt i en given periode. I stedet for at modtage informationer på papir om, hvad der skal rettes eller oplyses, før der kan udbetales tilskud, kan du benytte Internettet. Du tilmelder dig på adressen og får en kode tilsendt med posten. Du kan spare tid og penge ved at gå på Internettet og både se og rette i din virksomheds oplysninger i systemet. Du kan hurtigt og nemt foretage følgende: Rette fejlbehæftede indbetalinger Udskrive rettelsesblanketter til dine kunder Se oversigt over udbetalte tilskud Importere oplysninger til eget bogføringssystem Indsætte oplysninger vedrørende: i hvilke kommuner din virksomhed udfører hjemmeservice og hjemmeside adresse Du kan vælge at tilmelde dig HS-LetRet allerede på ansøgningstidspunktet, hvor du blot udfylder tilmeldingsblanketten i ansøgningskemaet. De første ca. 2 måneder vil du også modtage information om betalinger, der er gået i fejl, på papir, og herefter kommer oplysningerne kun ud på Internettet. På styrelsens hjemmeside kan du læse mere om Internetsystemernes muligheder for dig. Voice Response Både du og dine kunderne kan ringe og rette CPR-nummer eller bruttobeløb på telefon Det kræver blot, at man har modtaget en korrektionsblanket med et blanketnummer. Når man ringer til Voice Response, bliver man vejledt om, hvordan rettelsen indtastes. 17

18 Fakturering Bestilling af faktura Du skal bestille faktura og girokort første gang i forbindelse med ansøgning om optagelse i hjemmeserviceordningen. Bestillingen er indhæftet i ansøgningsskemaet og skal indsendes til kommunen sammen med det øvrige ansøgningsmateriale. Faktura og girokort bliver automatisk sendt til dig, når du er blevet optaget i hjemmeserviceordningen. Herefter bestiller du efter behov på de bestillingsblanketter, du har fået med ved første levering fra trykkeriet. henholdsvis fortrykt (c) eller blankt girokort (d). Husk altid at udfylde feltet for første fakturanummer på bestillingsblanketten. Den sidste type, (d), der er helt blank på både fakturadel og girokort, kan benyttes til printning af alle oplysninger og kræver særlig vejledning fra BG Bank. Kontakt Blanketdesign, telefon , før du bestiller disse. Der kan vælges mellem 4 forskellige typer blanketter. Der er fortrykte i enkelt ark (a) eller med to kopier (b). Der er blanke i enkelt ark med 18

19 Fortrykt faktura I hjemmeserviceordningen er der faktureringspligt. Det betyder, at du skal udstede en faktura til kunden, hver gang du ønsker betaling. Du kan vælge mellem at anvende den fortrykte faktura eller lave din egen faktura. Du må gerne udfylde faktura og girokort i hånden, men fakturanummeret må ikke være håndskrevet. Alle fakturaer skal indeholde et fortrykt fakturanummer på henholdsvis fakturadel og i kodelinien nederst på girokortet. Kodelinien er en betalingsidentifikation, som skal være på 16 cifre og indeholde SE-nummer. (8 cifre), fakturanummer (7 cifre) og et kontroltal. Se mere om, hvordan du udfylder fakturaen på side 20. Egen faktura Hvis du vælger at lave din egen faktura, skal den indeholde rubrikker til følgende oplysninger: Virksomhedens CVR/SE-nummer, samt navn og adresse Forbrugerens navn og adresse Beløbet inkl. moms Dato for udstedelse af fakturaen Datoer for, hvornår du har udført hjemmeservicearbejdet (evt. ugenumre) Det samlede beløb inkl. moms for både tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede ydelser, dvs. bruttobeløb inkl. moms. Bruttobeløb inkl. moms fratrukket tilskuddet dvs. nettobeløbet inkl. moms, som er det beløb, kunden skal betale. I henhold til Skatteministeriets regler, skal momsens størrelse være angivet på fakturaen, eller det skal af denne fremgå, at momsen udgør 20 pct. af det samlede beløb. Fakturanummer magen til det fortrykte i kodelinen på girokortet eller en tilsvarende tal-identifikation, som kombinerer eget bogholderisystems fortløbende fakturanumre med kodeliniens. Du kan bestille blanketter med blank fakturadel og blank girokort (type d), hvor du selv printer alle oplysningerne i forbindelse med betalingen. Her kan du benytte fakturanumre fra dit eget bogføringssytem, dog max. 7 cifre, både på fakturaen og i kodelinien på girokortet. Printningen kræver en særlig vejledning fra BG Bank, se side 18 vedrørende blankettype d. Du kan også bestille blanketter med blank fakturadel og fortrykt girokort med CVR/ SE-nummer og fakturanummer i kodelinien. Her skal du blot huske at indrette dit bogføringssystem på sådan måde, at du altid kan finde frem til hvilken kunde, der har indbetalt på det fakturanummer, der står i den fortrykte kodelinie. Det er nemlig kun det fakturanummer, der kommer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kendskab. Er du er i tvivl om, hvordan blanketteren skal udfyldes, kan du ringe til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, telefon eller Blanketdesign i BG Bank på telefon

20 Eksempel på fortrykt faktura 1 Her skriver du navn og 2 adresse på kunden Her er fakturanummeret fortrykt Uge 4/ marts Vinduespudsning Her skriver du det fulde beløb for ydelsen/ydelserne. Det vil sige beløbet for de udførte ydelser og eventuelle ekstra omkostninger før hjemmeservice-tilskuddet trækkes fra. 11 Her skriver du det beløb, som forbrugeren skal indbetale til din virksomhed. Det vil sige beløbet for de udførte hjemmeserviceydelser, samt udgifter til eventuelle ekstra omkostninger/ydelser minus tilskuddet fra staten. 20

21 3 Her er din virksomheds CVR/SE-nummer fortrykt 5 Her skriver du dato for udstedelse af fakturaen 4 Her skriver du datoer eller ugenr. for, hvornår arbejdet blev udført hos kunden. Fakturaen kan fx omfatte 4 x rengøring indenfor én måned 6 Her skriver du, hvor meget ydelsen koster inkl. moms. 9 Her skriver du ydelser eller ekstraomkostninger, som ikke er berettigede til tilskud. Beløbet skal skrives i begge felter. 8 Her skriver du det beløb, som kunden skal betale for tilskudberettigede hjemmeserviceydelser. Det vil sige hele beløbet for hjemmeserviceydelser minus tilskuddet fra staten. 7 Her skriver du, hvor meget de forskellige hjemmeserviceydelser koster tilsammen. 21

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1998 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Februar 1999 Forord Hjemmeservice er en af de hurtigst voksende brancher i Danmark. Erhvervet har omsat for

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard

Kortholderregler for MasterCard Kortholderregler for MasterCard Definitioner Generelle definitioner Privatkort Et MasterCard, som anvendes til betaling af kortindehavers private udgifter. Du hæfter alene og er personligt ansvarlig for

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Banking 10 Ordliste 28 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Sydbank MasterCard Private

Sydbank MasterCard Private Sydbank MasterCard Private Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private 10 Ordliste 29 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Kortservice Regler Juli 2013 Version 2.1 Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele info@dabank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard

Kortbestemmelser. MasterCard Kortbestemmelser MasterCard Gældende fra 1. november 2014 Kortbestemmelser for MasterCard DEFINITIONER KORTTYPER: PRIVATKORT MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. FAMILIEKORT Et ekstra,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 6520 Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5960 Frørup Andelskasse Sportsvænget 2 5871 Frørup post@froerupandelskasse.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra,

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 26 Gode råd om Sydbank

Læs mere