Marts Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice"

Transkript

1 Marts 2002 Information om hjemmeserviceordningen Hjemmeservice

2

3 Hjemmeservice - kort fortalt Hjemmeservice er et godt tilbud til alle, der ønsker hjælp til rengøring. Hjemmeserviceordningen yder tilskud til alle private husstandes køb af hjemmeservice fra virksomheder, som er optaget i ordningen. Tilskuddet betyder, at virksomhederne kan tilbyde rengøring til en konkurrencedygtig pris. Denne pjece retter sig primært til personer, der overvejer at starte en hjemmeservicevirksomhed. Formålet er at give en kortfattet introduktion til hjemmeserviceordningen. Hæftet giver blandt andet svar på spørgsmål som: Hvem administrerer hjemmeserviceordningen? Hvilke hjemmeserviceydelser er omfattet af loven? Hvordan bliver man optaget i ordningen? Hvad er optagelsesbetingelserne? Hvordan bliver tilskuddet udbetalt? Hvordan bruges girokort og faktura? Hvor fås flere oplysninger om hjemmeservice? Vi ønsker dig god læselyst samt held og lykke med din hjemmeservicevirksomhed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet

4 Indhold Hjemmeserviceydelser 6 Tilskud til rengøring 6 Ikke-tilskudsberettigede ydelser 7 Moms 7 Hjemmehjælp og hjemmeservice Start en hjemmeservicevirksomhed 8 Administration af hjemmeservice 8 Optagelse i hjemmeserviceordningen 8 Betingelser for optagelse 9 Miljømål 9 Kontrolbesøg 9 Senere ændringer i virksomhedens oplysninger Ansættelsesforhold 10 Underentreprenører 10 Ansættelsesvilkår og ordnede forhold 10 Brug af konkurrenceklausuler Tilbud og kundekontakt 11 Tilbudsgivning 11 Søg efter en virksomhed på Internettet 12 Giv et tilbud på Internettet 12 Kundetilfredshed 4

5 Tilskud 13 Beregning af tilskud 13 Loft på tilskud pr. husstand 13 Nærtståendes adgang til køb af hjemmeservice Forsikringsforhold 24 Lovpligtige forsikringer 24 Frivillige forsikringer Udbetaling af tilskud 14 Betalingsformer 14 Administrationsmodel 15 CPR-nummer 15 Betaling på posthus 16 Betaling i bank eller pengeinstitut 16 Betaling via homebanking 16 PBS - Betalingsservice Kontrol 25 Kontrolbesøg 25 Dokumentation for udførelsen af bidragsberettiget arbejde 25 Tilbagebetaling af tilskud 25 Udelukkelse fra hjemmeserviceordningen 26 Klagemuligheder Ret indbetalinger med fejl 17 HS-LetRet 17 Voice Response Yderligere information om hjemmeservice 27 Kommunernes hjemmeserviceadministration 27 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 27 Forbrugerinformationen Fakturering 18 Bestilling af faktura 19 Fortrykt faktura 19 Egen faktura 20 Eksempel på fortrykt faktura 22 Sådan skal girokortet udfyldes 5

6 Hjemmeserviceydelser Hjemmeserviceordningen giver tilskud til rengøringsarbejde, som kunden ellers selv skulle have udført i sit hjem. Ydelser omfattet af hjemmeserviceordningen er afgrænset i lov om hjemmeservice. Nedenfor gives en række eksempler på, hvilke typer af serviceydelser, der kan udføres med tilskud fra hjemmeserviceordningen og, hvilke der ikke kan. Det er en generel betingelse, at arbejdet udføres i kundens bolig eller i direkte tilknytning dertil, fx i haven eller et gårdanlæg. Arbejde, som helt eller delvist foregår hos hjemmeservicevirksomheden, i varevogne, på trailere, eller lignende, er ikke tilskudsberettiget. En mere præcis afgrænsning af de tilskudsberettigede hjemmeserviceydelser beror dog på en fortolkning af loven. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har lavet et opslagsværk, som rummer en række af styrelsens fortolkninger af loven herunder hvilke ydelser, der er tilskudsberettigede. Denne vidensbog kan rekvireres gratis hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den findes også på styrelsens hjemmeside: Er du i tvivl om, hvorvidt en ydelse er tilskudsberettiget, bør du kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, inden ydelsen udføres. Eksempler på tilskudsberettiget rengøring Eksempler på Ikke-tilskudsberettigede ydelser Tilskuddet til rengøring udgør 40%. Med rengøring menes blandt andet: Aftørring af flader i boligen Opvask, hvis det sker i forbindelse med anden rengøring Rengøring af toilet og bad Støvsugning, gulvvask og boning Rensning eller vask af tæppe, gardiner, persienner m.v. Bortkørsel af affald Indkøb, madlavning, vask og strygning Pasning, pleje og besøgstjeneste Havearbejde Vinduespudsning, skorstensfejning og skadedyrsbekæmpelse Rensning af tagrender og anden udvendig vedligeholdelse af boligen Ophængning af lamper billeder m.v. Afhøvling af gulve og anden afslibning Ned- og udpakning af genstande, fx i forbindelse med flytning Vask og rengøring af biler 6

7 Moms I hjemmeserviceordningen er der faktureringspligt. Det betyder, at du skal udstede en faktura til kunden, hver gang du ønsker betaling. Du skal betale moms af både kundens indbetaling og tilskudsbeløbet. I henhold til Skatteministeriets regler skal momsens størrelse være angivet på fakturaen, eller det skal af denne fremgå, at momsen udgør 20 pct. af det samlede beløb. Hjemmehjælp og hjemmeservice Kunder må godt købe hjemmeservice ud over deres hjemmehjælp, men der ydes ikke tilskud til hjemmehjælp, som er visiteret af kommunen. Hvis din virksomhed udfører både hjemmehjælp og hjemmeservice for samme kunde, skal du huske at gøre kunden opmærksom på, at der kun ydes tilskud til hjemmeservicedelen, ligesom de særlige faktura og girokort, der er udarbejdet til hjemmeserviceopgaver, kun må bruges ved udførelsen af hjemmeservice. 7

8 Start en hjemmeservicevirksomhed Administration af hjemmeservice Erhvervs- og Selskabsstyrelsen administrerer lov om hjemmeservice. Administrationen af ordningen omfatter optagelse og registrering af virksomheder, udbetaling af tilskud, kontrol samt regel- og lovfortolkninger m.v. En del af administrationen sker i samarbejde med kommunerne. Optagelse i hjemmeserviceordningen Hvis du ønsker at starte en hjemmeservicevirksomhed, skal du henvende dig til den kommune, hvor din virksomhed vil være beliggende. Ansøgningsmaterialet fås hos kommunen, og når du har udfyldt materialet, afleveres det til kommunen igen. Du kan også hente ansøgningsmaterialet på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside Ansøgningsmaterialet indeholder selve ansøgningsskemaet om optagelse i hjemmeserviceordningen samt vejledning i, hvordan det udfyldes. Derudover findes blanketter til bestilling af girokort og faktura, som du skal benytte for at få udbetalt tilskud fra hjemmeserviceordningen. Se afsnittet om udbetaling af tilskud side 14. Kommunen indstiller virksomheden til optagelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis virksomheden opfylder betingelserne for optagelse. Kommunen kontrollerer, om virksomhedens oplysninger er korrekte og indhenter supplerende oplysninger hos fx skattemyndigheder og det centrale kriminalregister. Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som afgør om din virksomhed kan optages under ordningen, se afsnittet om klagemuligheder s. 26. Betingelser for optagelse For at blive optaget i hjemmeserviceordningen skal følgende betingelser være opfyldt: Din virksomhed skal være momsregistreret. Du skal henvende dig til Told og Skat i din region for at blive momsregistreret. Det er lovpligtigt for virksomheder, der driver hjemmeservice, at de har en gyldig erhvervsansvarsforsikring., se afsnittet om forsikringsforhold side 24. Din virksomhed, ejeren af virksomheden, personer i ledelsen eller personer, som har bestemmende indflydelse på din virksomhed, må ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller mere. Din virksomhed, ejeren af virksomheden, personer i ledelsen eller personer, der har bestemmende indflydelse på din virksomhed, må ikke være blevet udelukket fra hjemmeserviceordningen. Din virksomhed, ejeren af virksomheden, personer i ledelsen eller personer, der har bestemmende indflydelse på din virksomhed, må ikke tidligere være dømt for et strafbart forhold. Virksomheden kan dog optages, hvis det strafbare forhold ikke begrunder en risiko for misbrug af adgangen til at drive hjemmeservicevirksomhed. Selskaber med begrænset ansvar kan ikke optages under hjemmeserviceordningen, hvis personer med en bestemmende indflydelse på selskabet har haft bestemmende indflydelse på et andet selskab med begrænset ansvar, som er blevet tvangsopløst, er kommet under konkurs eller i øvrigt har efterladt en gæld til det offentlige på kr. eller derover. 8

9 Miljømål Der skal være miljømål for virksomhedernes hjemmeserviceaktiviteter. Det betyder, at din virksomhed ved optagelse i hjemmeserviceordningen skal have overvejet, hvad virksomhedens miljømål er. Virksomhedens overordnede miljøhensyn beskrives i ansøgningsskemaet. Miljømål kan fx være: at du bruger miljøvenlige rengøringsmidler Du bør opbevare miljømålene, så dine kunder kan se dem, hvis de ønsker det. Hvis du vil have ideer til miljømål eller have mere at vide om, hvordan du bedst fører dine miljømål ud i livet, kan du finde relevant materiale hos Forbrugerinformationen, se side 27. at du vælger koncentrerede rengøringsmidler og doserer rigtigt Kontrolbesøg Hvert år modtager en række tilfældigt udvalgte hjemmeservicevirksomheder et kontrolbesøg fra en revisor udsendt på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Formålet med kontrolbesøgene er at undersøge, om virksomhederne følger de regler, som fremgår af lov om hjemmeservice. Virksomheden har pligt til at deltage i gennemførelsen af besøget og skal kunne fremlægge regnskabsmateriale og forretningsbøger til brug for revisors undersøgelse. Du kan læse mere om kontrolbesøgene på side 25. Senere ændringer i virksomhedens oplysninger Skifter virksomheden ejerform eller selskabsform, skal den nye virksomhed søge om optagelse. Sker der en ændring i virksomhedens ejerforhold, ledelse eller personerne med bestemmende indflydelse på virksomheden, skal virksomheden senest 4 uger efter ændringerne meddele ændringerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Virksomheden skal samtidig bekræfte, at de nye personer opfylder optagelseskriterierne. I følge loven kan virksomheden udelukkes, hvis ændringerne ikke meddeles. Sker der en ændring i virksomhedens navn, adresse, kontoforhold mv., skal det meddeles skriftligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 9

10 Ansættelsesforhold Underentreprenører Du må ikke lade andre virksomheder udføre tilskudsberettiget arbejde på vegne af din virksomhed - heller ikke andre hjemmeservicevirksomheder. Dette gælder også ved ferie eller sygdom. Den virksomhed, der udfører arbejdet, skal selv fakturere det til kunden og vil dermed også være modtageren af tilskuddet I følge loven kan brug af underentreprenører medføre udelukkelse fra hjemmeserviceordningen. Ansættelsesvilkår og ordnede forhold Din virksomhed skal overholde god skik i ansættelsesforholdene. Det betyder, at din virksomhed skal anvende ansættelsesvilkår, der svarer til, hvad der er sædvanligt for virksomheder, i din branche, hvor der er kollektive overenskomster. Heri ligger, at de ansattes vilkår generelt ikke må være ringere, end hvad der følger af overenskomsterne. Når du ansætter en medarbejder, skal du lave en skriftlig ansættelseskontrakt. Dette er lovpligtigt. Kontrakten skal indeholde oplysninger om arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn, adresse, arbejdsbeskrivelse, arbejdsforholdets starttidspunkt, ferieregler, opsigelsesvarsler, løn og udbetalingstidspunkter. Eksempel på en ansættelseskontrakt og mange andre nyttige oplysninger om det at have ansatte, kan du finde i bogen»den første medarbejder«. Bogen er udarbejdet af Teknologisk Institut, (Opfindelser og kreativitet) og koster 100 kr. Den kan rekvireres på tlf eller på Klager branchens organisationer over din virksomhed, kan kommunen tage sagen op. Kommunerne kan også selv tage sager op, hvis de mener, at du ikke overholder god skik. Hvis du ikke overholder god skik i branchen, kan din virksomhed udelukkes fra hjemmeserviceordningen. Brug af kunde- og konkurrenceklausuler Du skal også være opmærksom på eventuelle kunde- og konkurrenceklausuler i kontrakterne med dine ansatte. En medarbejder, der udfører tilskudsberettiget arbejde, og som ikke indtager en særlig betroet stilling, kan ikke bindes af en konkurrenceklausul. Du må altså ikke forlange, at dine ansatte skal skrive under på, at de fx. ikke selv vil starte hjemmeservicevirksomhed, hvis de holder op som ansat i dit firma. Overtrædelser kan medføre udelukkelse af hjemmeserviceordningen. 10

11 Tilbud og kundekontakt Tilbudsgivning Når din virksomhed giver tilbud på at udføre en opgave, er det vigtigt, at du klart aftaler med kunden, hvad der skal laves, og hvad prisen skal være for arbejdet - både den samlede pris og kundens andel. Det er også vigtigt, at du oplyser kunden om, at arbejdet vil blive udført som hjemmeservice, og at kunden skal oplyse sit CPR-nummer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med betalingen for at kunne modtage tilskud. Det skaber klarhed og tryghed for begge parter og mindsker risikoen for, at der efterfølgende opstår uenighed om disse spørgsmål. Aftaler bør indgås skriftligt. Søg efter en virksomhed på Internettet Det er muligt for kunderne at finde frem til hjemmeservicevirksomhederne via Internettet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har et søgesystem, der gør det muligt for en kunde at søge efter virksomheder, der udfører hjemmeservice i lokalområdet. De oplysninger, der opgives om den enkelte virksomhed, er: Navn og adresse på virksomheden. Hvis du tilmelder dig Erhvervs- og Selskabsstyrelsens internetsystem, har du mulighed for selv at indsætte eller ændre virksomhedens adresse og hjemmesideadresse. Du kan også ændre på oplysningerne, der fremgår af søgesystemet, hvis du tilmelder dig som Internetbruger. Se mere om tilmelding og søgefunktionen»virksomheder«på adressen: Telefonnummer, faxnummer og evt. mailog hjemmesideadresse, så kunden hurtigt og nemt kan komme i kontakt med virksomheden Giv et tilbud på Internettet I løbet af foråret 2002 introducerer Erhvervsog Selskabsstyrelsen et auktionshus for hjemmeservice på internettet. Formålet er at tilbyde et forum, hvor hjemmeservicekunder og virksomheder kan komme i kontakt med hinanden. I auktionshuset vil kunder, der ønsker at få udført rengøring, kunne beskrive opgaven og få beskrivelsen sendt ud til en række virksomheder i deres lokalområde. Herefter kan de udvalgte virksomheder vælge at byde på hjemmeserviceopgaven, ved at sende et tilbud tilbage til kunden. Det er gratis for både kunder og virksomheder at benytte auktionshuset for hjemmeservice, men for at kunne give et tilbud på en opgave udbudt af en kunde i auktionshuset, skal du som virksomhed være tilmeldt systemet. 11

12 Tilbud og kundekontakt Du kan læse mere om, hvordan man giver et tilbud på internettet, og hvordan du tilmelder dig, på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside: eller ved at kontakte styrelsen på telefon: Du vil også kunne holde dig orienteret via Hjemmeservicenyt, som er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nyhedsbrev til alle hjemmeservicevirksomheder. Kundetilfredshed I løbet af foråret 2002 vil det også blive muligt for alle kunder, der har modtaget hjemmeservice, at give deres virksomhed karakter for det arbejde, den har udført. Bedømmelsen af virksomheden vil blive tilgængelig på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside: 12

13 Tilskud Beregning af tilskud Staten yder et tilskud på 40% til hjemmeservice. Tilskuddet betyder, at regningen deles i to dele - en del, som kunden betaler, og en del som staten betaler. Alle beløb på regningen skal være inklusiv moms. Som det fremgår af regneeksemplet, gives der også tilskud til transport til og fra kundens bopæl. Yderligere oplysninger om administrationsgebyrer, udgifter til materialer, maskiner og transport kan findes i Vidensbog om hjemmeservice. Eksempel på regning med 40% tilskud Rengøring Transport til/fra kundens bopæl Tilskudsberettiget arbejde i alt Tilskud fra staten (40%) 375 kr. 25 kr. 400 kr. 160 kr. Kundens betaling 240 kr. Loft på tilskud pr. kunde En husstand kan højst få kr. (2002- niveau) i tilskud pr. virksomhed pr. kalenderkvartal. Ved en husstand forstås en eller flere personer, der bor på én og samme adresse. Tilskudsloftets beløb pristalsreguleres hvert år. Det er din virksomheds ansvar, at loftet ikke overskrides. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder øje med, hvor meget du har fået udbetalt i tilskud pr. husstand. Du kan f.eks. i dit kunderegister skrive hvor stort beløb, hver husstand får udført arbejde for. På den måde kan du holde øje med, at loftet ikke overskrides. Det afgørende er, hvornår arbejdet er udført, og ikke hvornår kundens betaling modtages og bogføres i virksomheden. Nærtståendes adgang til køb af hjemmeservice Der kan ikke ydes tilskud til det arbejde, som en virksomhed udfører for forbrugere, der er nærtstående i forhold til virksomhedens ejere. Ved nærtstående forstås ægtefæller, slægtninge i opog nedstigende linjer, søskende og de nævnte personers ægtefæller eller samlevere. 13

14 Udbetaling af tilskud Betalingsformer Kunden kan frit vælge at indbetale beløbet for den udførte hjemmeservice enten på posthuset, i et pengeinstitut eller ved brug af homebanking. Desuden kan der betales via PBS, hvis virksomheden er tilmeldt Betalingsservice hos PBS. Kunden kan også betale kontant til dig. Det kræver dog, at kunden frivilligt oplyser sit CPR-nummer til dig fx ved at skrive det bag på girokortet. Herefter indbetaler du selv beløbet på posthuset, i et pengeinstitut eller via homebanking. Administrationsmodel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har en konto hos BG Bank, som alle indbetalinger skal ske til. Kundens betaling overføres automatisk til din konto, hvor pengene er til disposition 4 dage efter, at kunden har indbetalt. Der går normalt 6-9 bankdage fra kunden har indbetalt, til du får tilskuddet udbetalt. Betalingens vej gennem administrationssystemet foregår således: Kundens indbetaling Følgende betalingsmåder kan benyttes: Posthus Bank Homebanking Hvis kunden betaler kontant til dig, skal du selv foretage indbetalingen på en af ovenstående betalingsmåder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kundens indbetaling foretages til Erhvervsog Selskabsstyrelsens konto: Overførsel: 2 dage Tilskud Virksomhedens konto Kundens indbetaling overføres til virksomhedens konto efter eget valg. Tekst: HSI + fakturanr. eller de 16 cifre Beløbet er til disposition 4 dage efter, at kunden har betalt PBS Betaling gennem PBS kræver at virksomheden er tilmeldt Betalingsservice Basis (se side 16) Kontrol og beregning af tilskuddet foretages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på basis af kundens betaling Tilskuddet overføres til virksomhedens konto efter eget valg. Tekst: HS + fakturanr. Beløbet er til disposition 6-9 dage efter, at kunden har betalt 14

15 Fakturanummer vil altid være trykt på de fortrykte fakturaer og samtidig indgå i kodelinien nederst på girokortet. Girokortets kodelinie indeholder en betalings- ID på 16 cifre, der består af: CVR/SE-nummer på 8 cifre, fakturanummer på 7 cifre samt et kontroltal. Ved overførsel af kundens indbetaling til virksomhedens konto, vil teksten være HSI (for HjemmeService Indbetaling) efterfulgt af fakturanummer. En indbetaling fra en hjemmeservice-kunde på faktura nummer 1004 vil se sådan ud: HSI For virksomheder, der får kundens betaling overført til en girokonto, vil teksten være hele betalingsidentifikationen på de 16 cifre. CPR-nummer Tilskuddet til hjemmeservice ydes til kunden, men udbetales til din virksomhed. CPR-nummeret er derfor nødvendigt for at udløse hjemmeservicetilskuddet. Hvis CPR-nummeret ikke er skrevet på girokortet, eller på anden måde oplyst i forbindelse med betalingen, så kan du ikke få udbetalt tilskud fra hjemmeserviceordningen. Det er vigtigt, at du på forhånd gør dette klart for dine kunder, så der ikke opstår misforståelser. En kunde skal, for at opnå tilskud til hjemmeserviceydelser, oplyse sit CPR-nummer ved betalingen (alle 10 cifre), ellers er kunden forpligtet til at betale det fulde beløb til din virksomhed. Dog er det et krav i loven, at kunden skal have mulighed for at holde sit CPR-nummer hemmeligt for virksomheden. Kundens CPR-nummer kommer ikke til virksomhedens kendskab, hvis kunden selv skriver det på bagsiden af girokortet, og derefter selv indbetaler girokortet på posthuset eller i et pengeinstitut. CPR-nummeret kommer heller ikke til virksomhedens kendskab, hvis kunden benytter PBS eller homebanking. Virksomheden må gerne printe CPR-nummer på forsiden af girokortet. Du kan kontakte BG Bank Blanketdesign på telefon for at høre nærmere om, hvad der kræves med hensyn til blanketter og printopsætning. Benyttes denne mulighed vil kundens CPR-nummer imidlertid komme til virksomhedens kendskab. Det er derfor vigtigt, at du oplyser kunden om, at det er frivilligt, om man vil give sit CPRnummer til virksomheden eller ej. Det skal endvidere nævnes, at virksomhederne ifølge persondataloven kun må opbevare kundernes CPR-numre, hvis kunderne udtrykkeligt har givet tilladelse dertil. CPR-numrene må ikke anvendes til andre formål, end kunderne har afgivet dem til. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil kundens CPR-nummer blive brugt til kontrol- og statistik formål. Betaling på posthus Når kunden skal betale for en hjemmeserviceydelse, skal det som udgangspunkt ske ved hjælp af det girokort, som skal udfyldes og udleveres sammen med fakturaen. Girokortet er specielt, idet det skal indeholde flere oplysninger, end der er plads til på et almindeligt girokort. Se mere om bestilling af blanketter på side 18, under afsnittet»fakturering«. Indbetalingen fortages på helt almindelig vis på posthuset. Posthuset sender derefter selve girokortet til BG Bank, der giver oplysningerne videre til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 15

16 Betaling i bank eller pengeinstitut Kunden kan betale med girokortet direkte i banken eller benytte sig af bankernes forskellige kuvertordninger. Banken sender derefter selve girokortet til BG Bank, der giver oplysningerne videre til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Betaling via homebanking Kunden kan indbetale via homebanking. Betalingen skal indtastes i homebanking systemerne som en betaling med tekstlinier. Vejledning i brug af homebanking vil være trykt på bagsiden af fakturadelen og fremgå af styrelsens hjemmeside Virksomheden kan også benytte homebanking til indbetaling af beløb, der modtaget kontant fra kunder. Girokortet skal ikke sendes til BG Bank, der selv henter oplysningerne fra indbetalingens tekstfeltet, og giver dem videre til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. PBS - Betalingsservice Du har mulighed for at tilbyde dine hjemmeservicekunder at betale med Betalingsservice via PBS. For de kunder, der tilmelder sig Betalingsservice, får du overført penge direkte fra deres konti. En speciel ordning gør, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får de nødvendige oplysninger om betalingen, herunder kundens CPR-nummer, så der kan udbetales tilskud til dig. For at du kan komme i gang, skal følgende være på plads: Du skal have en PC og det nødvendige software Du skal oprettes som kreditor i BetalingsService Basis hos PBS. Dine kunder skal tilmeldes som debitorer hos PBS. Yderligere oplysninger om, hvordan man bliver tilmeldt som kreditor hos PBS og om, hvordan man indberetter betalingsoplysninger til PBS, kan ses på eller fås ved henvendelse til PBS på tlf

17 Ret indbetalinger med fejl Det er både virksomhedens og kundens ansvar, at oplysningerne på fakturaen og girokortet er korrekte. Hvis der forekommer fejl eller mangler i oplysningerne ved en indbetaling, vil du få information om, hvad der skal rettes eller oplyses, før der kan udbetales tilskud. Der kan være fejl i oplysningerne vedrørende fakturaens bruttobeløb eller kundens CPRnummer. Der kan rettes fejl på følgende måder: Via Internetsystemet HS-LetRet Ved at benytte telefonsystemet Voice Response Ved at indsende eller faxe blanketten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Når rettelserne er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, sker udbetaling af tilskud på sædvanlig vis. HS-LetRet HS-LetRet er et brugervenligt værktøj, som gør det let for dig at rette kundeindbetalinger, der er gået i fejl. Du kan også hurtigt se om du har fået tilskud på en bestemt faktura, eller se hvor meget du har fået udbetalt i en given periode. I stedet for at modtage informationer på papir om, hvad der skal rettes eller oplyses, før der kan udbetales tilskud, kan du benytte Internettet. Du tilmelder dig på adressen og får en kode tilsendt med posten. Du kan spare tid og penge ved at gå på Internettet og både se og rette i din virksomheds oplysninger i systemet. Du kan hurtigt og nemt foretage følgende: Rette fejlbehæftede indbetalinger Udskrive rettelsesblanketter til dine kunder Se oversigt over udbetalte tilskud Importere oplysninger til eget bogføringssystem Indsætte oplysninger vedrørende: i hvilke kommuner din virksomhed udfører hjemmeservice og hjemmeside adresse Du kan vælge at tilmelde dig HS-LetRet allerede på ansøgningstidspunktet, hvor du blot udfylder tilmeldingsblanketten i ansøgningskemaet. De første ca. 2 måneder vil du også modtage information om betalinger, der er gået i fejl, på papir, og herefter kommer oplysningerne kun ud på Internettet. På styrelsens hjemmeside kan du læse mere om Internetsystemernes muligheder for dig. Voice Response Både du og dine kunderne kan ringe og rette CPR-nummer eller bruttobeløb på telefon Det kræver blot, at man har modtaget en korrektionsblanket med et blanketnummer. Når man ringer til Voice Response, bliver man vejledt om, hvordan rettelsen indtastes. 17

18 Fakturering Bestilling af faktura Du skal bestille faktura og girokort første gang i forbindelse med ansøgning om optagelse i hjemmeserviceordningen. Bestillingen er indhæftet i ansøgningsskemaet og skal indsendes til kommunen sammen med det øvrige ansøgningsmateriale. Faktura og girokort bliver automatisk sendt til dig, når du er blevet optaget i hjemmeserviceordningen. Herefter bestiller du efter behov på de bestillingsblanketter, du har fået med ved første levering fra trykkeriet. henholdsvis fortrykt (c) eller blankt girokort (d). Husk altid at udfylde feltet for første fakturanummer på bestillingsblanketten. Den sidste type, (d), der er helt blank på både fakturadel og girokort, kan benyttes til printning af alle oplysninger og kræver særlig vejledning fra BG Bank. Kontakt Blanketdesign, telefon , før du bestiller disse. Der kan vælges mellem 4 forskellige typer blanketter. Der er fortrykte i enkelt ark (a) eller med to kopier (b). Der er blanke i enkelt ark med 18

19 Fortrykt faktura I hjemmeserviceordningen er der faktureringspligt. Det betyder, at du skal udstede en faktura til kunden, hver gang du ønsker betaling. Du kan vælge mellem at anvende den fortrykte faktura eller lave din egen faktura. Du må gerne udfylde faktura og girokort i hånden, men fakturanummeret må ikke være håndskrevet. Alle fakturaer skal indeholde et fortrykt fakturanummer på henholdsvis fakturadel og i kodelinien nederst på girokortet. Kodelinien er en betalingsidentifikation, som skal være på 16 cifre og indeholde SE-nummer. (8 cifre), fakturanummer (7 cifre) og et kontroltal. Se mere om, hvordan du udfylder fakturaen på side 20. Egen faktura Hvis du vælger at lave din egen faktura, skal den indeholde rubrikker til følgende oplysninger: Virksomhedens CVR/SE-nummer, samt navn og adresse Forbrugerens navn og adresse Beløbet inkl. moms Dato for udstedelse af fakturaen Datoer for, hvornår du har udført hjemmeservicearbejdet (evt. ugenumre) Det samlede beløb inkl. moms for både tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede ydelser, dvs. bruttobeløb inkl. moms. Bruttobeløb inkl. moms fratrukket tilskuddet dvs. nettobeløbet inkl. moms, som er det beløb, kunden skal betale. I henhold til Skatteministeriets regler, skal momsens størrelse være angivet på fakturaen, eller det skal af denne fremgå, at momsen udgør 20 pct. af det samlede beløb. Fakturanummer magen til det fortrykte i kodelinen på girokortet eller en tilsvarende tal-identifikation, som kombinerer eget bogholderisystems fortløbende fakturanumre med kodeliniens. Du kan bestille blanketter med blank fakturadel og blank girokort (type d), hvor du selv printer alle oplysningerne i forbindelse med betalingen. Her kan du benytte fakturanumre fra dit eget bogføringssytem, dog max. 7 cifre, både på fakturaen og i kodelinien på girokortet. Printningen kræver en særlig vejledning fra BG Bank, se side 18 vedrørende blankettype d. Du kan også bestille blanketter med blank fakturadel og fortrykt girokort med CVR/ SE-nummer og fakturanummer i kodelinien. Her skal du blot huske at indrette dit bogføringssystem på sådan måde, at du altid kan finde frem til hvilken kunde, der har indbetalt på det fakturanummer, der står i den fortrykte kodelinie. Det er nemlig kun det fakturanummer, der kommer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kendskab. Er du er i tvivl om, hvordan blanketteren skal udfyldes, kan du ringe til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, telefon eller Blanketdesign i BG Bank på telefon

20 Eksempel på fortrykt faktura 1 Her skriver du navn og 2 adresse på kunden Her er fakturanummeret fortrykt Uge 4/ marts Vinduespudsning Her skriver du det fulde beløb for ydelsen/ydelserne. Det vil sige beløbet for de udførte ydelser og eventuelle ekstra omkostninger før hjemmeservice-tilskuddet trækkes fra. 11 Her skriver du det beløb, som forbrugeren skal indbetale til din virksomhed. Det vil sige beløbet for de udførte hjemmeserviceydelser, samt udgifter til eventuelle ekstra omkostninger/ydelser minus tilskuddet fra staten. 20

21 3 Her er din virksomheds CVR/SE-nummer fortrykt 5 Her skriver du dato for udstedelse af fakturaen 4 Her skriver du datoer eller ugenr. for, hvornår arbejdet blev udført hos kunden. Fakturaen kan fx omfatte 4 x rengøring indenfor én måned 6 Her skriver du, hvor meget ydelsen koster inkl. moms. 9 Her skriver du ydelser eller ekstraomkostninger, som ikke er berettigede til tilskud. Beløbet skal skrives i begge felter. 8 Her skriver du det beløb, som kunden skal betale for tilskudberettigede hjemmeserviceydelser. Det vil sige hele beløbet for hjemmeserviceydelser minus tilskuddet fra staten. 7 Her skriver du, hvor meget de forskellige hjemmeserviceydelser koster tilsammen. 21

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1998 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Februar 1999 Forord Hjemmeservice er en af de hurtigst voksende brancher i Danmark. Erhvervet har omsat for

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere