Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk"

Transkript

1 Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan vi ikke registrere din anmeldelse! Hvis du anfører en -adresse vil du modtage dit CVRnummer på (gælder kun personligt ejede virksomheder) HUSK: Frivillige foreninger kan IKKE anvende denne blanket. Registrering skal ske online på:

2 Registrering af virksomhed - Start - side 1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Postboks København C CVR-nr./SE-nr.: Rubrik 1 Rubrik 2 Har din virksomhed et CVR- eller SE-nr.? Nej, det søger jeg hermed. Ja, det er anført i CVR-nr./SE-nr.-feltet ovenfor., adresse mv. Virksomhedens navn Vær opmærksom på, at A/S og ApS skal have et CVR-nr. i forvejen for at bruge denne blanket. Læs mere i vejledningen. Telefonnummer Adresse (c/o, gadenavn, husnummer, etage mv.) Faxnummer Postnummer By Mobiltelefonnummer -adresse Hvornår slutter dit regnskabsår? (Udfyldes ikke af enkeltmandsvirksomheder) Rubrik 3 Vil du tilføje andre adresser? Jeg vil gerne have sendt moms- og lønsumsangivelser til nedenstående adresse. Adresse (c/o, gadenavn, husnummer, etage mv.) Jeg vil gerne have sendt selvangivelsen til selskabsskat til nedenstående adresse. Regnskabet findes på en anden adresse end virksomhedens. Skriv adressen nedenfor. Telefonnummer Postnummer By Faxnummer -adresse Mobiltelefonnummer Rubrik 4 Hvilken type virksomhed vil du registrere? Enkeltmandsfirma Interessentskab Kommanditselskab Aktieselskab Anpartsselskab Partrederi Virksomhed med begrænset ansvar Offentlig (stat, region, kommune) Selvejende institution Selvejende institution med offentligt tilskud Andre driftsformer, herunder foreninger. Anfør art: Filial af udenlandsk virksomhed Udenlandske virksomheder, der skal levere tjenesteydelser i Danmark, skal anvende blanket eller til registrering. Rubrik 5 Hvem ejer virksomheden? (Skal ikke udfyldes af A/S og ApS) Rubrik 6 Branche Du skal beskrive branchen og vælge en branchekode fra listen på Hovedbranche Branchekode Evt. bibranche Evt. branchekode

3 Registrering af virksomhed - Start - side 2 Rubrik 7 Har du købt virksomheden af en anden? Hvis du har købt virksomheden af en anden, skal du udfylde dette felt om den tidligere ejer (virksomhed eller person). Tidligere ejers CPR-nr. eller CVR-nr Tidligere ejers navn Rubrik 8 Moms Startdato (fx første fakturering eller indkøb): EU-erhvervelsesmoms Omsætningen er under 20 mio. kr. årligt. Kvartalsvis afregning Omsætningen er over 20 mio. årligt. Månedsvis afregning Udenlandske turistbusser Rubrik 9 Import fra lande uden for EU Hvis du importerer varer uden for EU, skal du vælge, hvordan du vil betale din told. Du kan vælge mellem 3 muligheder: Jeg vil tage de importererede varer i brug med det samme. Det koster 2.5 promille af toldbeløbet ved hver fortoldning. (Det hedder SKATs sikkerhedstillelsesordning og afregnes månedligt). Jeg vil vente med at tage de importerede varer i brug, til jeg har afregnet kontant for dem (senest 5 dage efter modtagelse). Jeg ønsker at stille sikkerhed på anden vis. Det kan fx være i form af selvskyldnerkaution eller bankgaranti. Denne type sikkerhedstillelsesordning skal godkendes af SKAT, før varerne indføres. Rubrik 10 Eksport til lande uden for EU Du kan registrere dig for to typer eksport, hvis du benytter begge, skal du sætte kryds i begge felter. Eksport af industri- og returvarer. Eksport af varer efter EUs landbrugsordninger. Rubrik 11 Lønsumsafgift (kun for taxivognmænd, finansielle virksomheder, læger mv.) Dato for påbegyndelse af lønsumsafgiftspligtige aktiviteter (dd-mm-åååå) Forsikringsvirksomhed samt bank og sparekasse og anden kredit- og finansieringsvirksomhed. Turistkontorer, oplysning- og informationsvirksomhed samt lotterier mv. Andet (fx læge, tandlæge, undervisning, privat museum, privat klinik, taxivognmand). Organisationer, fonde, foreninger og selvejende institutioner mv. Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser. Rubrik 12 Ansatte Dato for den første lønudbetaling: A-skat AM-bidrag Udbetaling af B-indkomst Grønlandsk indeholdelsespligt Afregning Månedlig afregning af løn Sporadisk afregning af løn Virksomheden betaler løn gennem et lønbureau ATP ATP (Hvis du har ansatte i alderen år, mindst 9 timer om ugen eller mindst 39 timer om måneden (arbejdsgiver efter ATP-loven), skal du registreres for ATP) Hvornår blev den første medarbejder ansat? Rubrik 13 Supplerende oplysninger Hvis du har supplerende oplysninger, kan du skrive dem her. Det kan være om tilknyttede afdelinger, delregistrering eller frivillig registrering. Rubrik 14 Underskrift(er) Det erklæres, at oplysningerne er rigtige. Dato med blokbogstaver Underskrifter (ALLE tegningsberettigede) Se vejledning for, hvilke bilag du skal vedlægge blanketten.

4 Vejledning om registrering Skal ikke sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Generelt Hvornår skal du bruge denne blanket? Du skal bruge denne blanket: 1) Hvis du vil starte en enkeltmandsvirksomhed, I/S mv. Du bruger blanketten til at få et CVR-nr. og registrere pligter som moms mv. 2) Hvis du vil momsregistrere et A/S eller ApS eller registrere det for lønsumsafgift, import, eksport eller ansatte. Bemærk, at A/S og ApS i forvejen skal være stiftet og have et CVRnr., før du bruger denne blanket. Du kan stifte A/S og ApS med en digital signatur på Punktafgift Hvis du skal registrere en punktafgift, skal du bruge en af de særlige blanketter på Hvornår får du et CVR-nr.? Når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT har behandlet blanketten, modtager virksomheden et registreringsbevis med CVR-nr. fra SKAT. Du kan se den forventede sagsbehandlingstid på Hvornår skal vi have blanketten? Vi skal have blanketten senest otte dage før, du starter virksomheden. Hvis du ansætter medarbejdere, skal du sende blanketten senest otte dage efter den første lønudbetaling. Hvem får dine oplysninger? SKAT får dine oplysninger, så de kan administrere told-, skatte- og afgiftslovgivningen samt andre opgaver. Danmarks Statistik modtager også dine oplysninger. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerer virksomheders CVR-nr., navn og adresse og telefonnummer i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og offentliggør oplysningerne for alle interesserede på Din virksomhed kan blive reklamebeskyttet, hvilket betyder, at der ikke må ske kommerciel henvendelse til din virksomhed. Reklamebeskyttelse betyder ikke at oplysninger om din virksomhed skjules på Du kan bede om reklamebeskyttelse ved at sende en herom til Husk at oplyse dit CVR-nr. Husk at informere om nye ændringer Du skal informere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis din virksomhed ændrer navn, adresse, branche, telefonnummer eller senest otte dage efter, at ændringen er sket. Det kan du gøre med digital signatur på Hvis virksomheden får nye pligter, fx A-skat, skal du bruge ændringsblanketten på hvor du også kan indberette ændringer vedr. import og eksport. Hjælp til vanskelige rubrikker Rubrik 1. Har din virksomhed et CVR- eller SE-nr.? A/S, ApS og virksomheder, hvor alle interessenter eller komplementarer er selskaber, skal som hovedregel have et CVR-nr., før de bruger denne blanket. Sådan får du et CVR-nr A/S og ApS får et CVR-nr., så snart de er stiftet. Virksomheder, hvor alle interessenter eller komplementarer er selskaber, får et CVR-nr., når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har behandlet deres anmodning om registrering. Anmodning sker på Selskabsblanketten. Selskaber og virksomheder, hvor alle interessenter eller komplementarer, kan undlade at skrive deres CVR-nr. på denne blanket, hvis de samtidig sender en anmodning om stiftelse på Selskabsblanketten. Rubrik 5. Hvem ejer virksomheden? Se under de enkelte virksomheder, hvilke oplysninger du skal give i rubrikken. Enkeltmandsvirksomhed Du skal oplyse dit navn og CPR-nr. Interessentskab Du skal oplyse alle interessenter, det vil sige personer (navn og CPR-nr.) eller selskaber (navn og CVR-nr.). Partrederier Du skal oplyse parthavernes navn. Derudover skal du oplyse CPRnr., hvis parthaveren er en person, og CVR-nr., hvis parthaveren er et selskab. Kommanditselskaber Du skal oplyse komplementarens navn. Derudover skal du oplyse CPRnr., hvis komplementaren er en person, og CVR-nr., hvis komplementaren er en virksomhed. Hvem skal ikke udfylde rubrikken? Udenlandske virksomheder Du skal ikke udfylde rubrikken, hvis du vil registrere en udenlandsk virksomhed. Andre typer virksomheder, fx foreninger Du skal ikke udfylde rubrikken, hvis du vil registrere en forening. Rubrik 6. Branche Du skal oplyse den branche, som din virksomhed hovedsageligt tilhører. Det gør du ved at slå op på og finde den beskrivelse og branchekode, der passer bedst til din virksomhed. Hvis din virksomhed hører til flere brancher, kan du oplyse op til tre bibrancher. Rubrik 7. Har du købt virksomheden af en anden? Hvis du har købt en anden virksomhed helt eller delvis (fx købt varer eller lokaler), skal du oplyse CVR-nr. på denne virksomhed. Desuden skal du oplyse navnet på ejeren af denne virksomhed. Rubrik 8. Moms Hvilke varer og ydelser er momspligtige? Langt de fleste varer og ydelser er momspligtige. Visse ydelser er undtaget for moms, fx hvis du kører taxa eller sælger finansielle ydelser, eller hvis du arbejder som tandlæge, læge eller psykolog. Disse ydelser kan i stedet være underlagt en lønsumsafgift. Se rubrik 11 nedenfor. Ikke-momspligtige virksomheder skal registreres for EU-erhvervelse, hvis den samlede værdi af erhvervelserne overstiger kr. Det er fx taxavognmanden, der køber en ny taxa eller tandlægen, der køber nyt udstyr i et andet EU-land. Registreringen er bindende for mindst 2 kalenderår. Læs mere om EU-erhvervelser på Hvem skal momsregistreres? Sælger du momspligtige ydelser eller varer, skal du registreres for moms, hvis omsætningen (uden moms) bliver over kr. i en 12 måneders periode. Selvom du forventer en omsætning under kr. i en 12 måneders periode, kan du vælge at blive registreret for moms. Det øjeblik, hvor det er åbenlyst, at omsætningen vil overstige kr. i en 12 måneders periode, har du pligt til at lade dig registrere. Registreringsgrænsen gælder ikke for udenlandske virksomheder. Bemærk, at du som momsregistreret skal opkræve moms af dine momspligtige ydelser! Du kan læse mere om udregning og indberetning af moms på Rubrik 9. Import fra lande uden for EU Hvem skal registreres for import? Hvis din virksomhed skal købe eller indføre varer fra et land, der ligger uden for EU, skal den registreres for import. Det samme gælder, hvis din virksomhed køber eller indfører varer efter EUs forsendelsesordning. Hvis du vil tage dine varer i brug med det samme Du kan tage dine importerede varer i brug med det samme og først betale senere. Hvis der er toldbeløb på varerne, indebærer ordningen, at du skal betale 2,5 promille af dette beløb i sikkerhedsstillelse. Eksempel: Told- og afgiftsbeløb er kr., du betaler 25 kr. Det hedder SKATs sikkerhedsstillelsesordning. Hvis du vil vente på dine varer Kontant afregning betyder, at du skal betale told og afgift for varerne hos SKAT, før du kan tage dem i brug (senest 5 dage efter modtagelsen). Hvad er anden sikkerhedsstillelse? Du kan vælge at stille sikkerhed med en anden ordning end SKATs, fx en bankgaranti, et selvskyldnerkautionsbevis eller et indehaverpapir. Sikkerhedsstillelsen skal være godkendt af SKAT, inden du kan importere varerne. Rubrik 10. Eksport til andre lande udenfor EU Du skal registreres for eksport, hvis du sælger eller returnerer varer til et land udenfor EU. Du skal krydse af i begge felter i rubrikken, hvis din virksomhed udfører industrivarer efter EU s landbrugsordninger. Har du spørgsmål til blanketter eller registrering, kan du finde hjælp på eller ringe Side 1

5 Vejledning om registrering Skal ikke sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Rubrik 11. Lønsumsafgift Du skal som hovedregel registreres for og betale lønsumsafgift, hvis du sælger ydelser, der er fritaget fra moms, fx taxakørsel, og salg af ydelser som tandlæge, psykolog, læge eller salg af finansielle ydelse. Du skal ikke registreres eller betale lønsumsafgift, hvis dit afgiftsgrundlag er under kr. om året. Læs mere om lønsumsafgift på Rubrik 12. Ansatte Har eller får du ansatte, skal det registreres, og du skal indbetale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) hver måned. Hvis du udelukkende udbetaler B-indkomst til personer, skal du krydse af for B-indkomst. Hvis du ikke udbetaler løn eller B-indkomst hver måned, skal du afkrydse feltet Sporadisk afregning af løn. Du kan læse mere om, hvordan du skal registreres, når du har ansatte på Rubrik 14. Underskrifter og bilag Virksomhedstype Hvem skal skrive under på startblanketten? Hvilke bilag? (Husk at alle bilag skal underskrives) Enkeltmandsvirksomheder Indehaver Som hovedregel ingen A/S og ApS De tegningsberettigede Som hovedregel ingen I/S Alle interessenter eller de tegningsberettigede, hvis der er en interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt, hvis alene de tegningsberettigede har skrevet under K/S Alle komplementarer eller de tegningsberettigede, hvis der er en selskabskontrakt Selskabskontrakt, hvis alene de tegningsberettigede har skrevet under Partrederier Alle partredere eller den bestyrende reder Alle partrederes navn og CPR- eller CVR-numre (for selskaber) skal oplyses. Underskriver den bestyrende reder alene, skal der vedlægges kopi af den registreringsanmeldelse, som rederiet har sendt til Skibsregistret. Den bestyrende reders navn og adresse skal fremgå af denne anmeldelse Udenlandske virksomheder, som ikke har filial i Danmark Den udenlandske ejer og repræsentanten, adresse på udenlandske ejere. Blanketten findes på Andre virksomhedstyper fx foreninger, fonde og selvejende institutioner De tegningsberettigede Vedtægter hvis foreningen ikke er registreret i forvejen og seneste generalforsamlingsreferat, hvis virksomheden ikke er stiftet i forvejen NemKonto Når du har modtaget dit CVR. nr. kan du henvende dig til dit pengeinstitut for oprettelse af NemKonto. Særligt for udlejere af fast ejendom Du kan frivilligt registrere dig som udlejer af fast ejendom. Du skal bruge blanketten Ansøgning om udlejning af fast ejemdom, som du kan hente på (blanket ). Særligt for anden sundhedspleje mv. Anden sundhedspleje, fx zoneterapi, massage, fodpleje mv., der vil registreres for lønsumsafgift, skal vedlægge eksamenspapirer eller autorisationsbeviser til startblanketten. Punktafgifter Visse varer, fx cigaretter og vin, er belagt med punktafgifter. Hvis din virksomhed skal handle med en vare, der er belagt med en punktafgift, skal du udfylde en blanket herom og indsende den sammen med Startblanketten. Blanketten ligger på Dit lokale skattecenter og kan give dig flere oplysninger om punktafgifter. Har du spørgsmål til blanketter eller registrering, kan du finde hjælp på eller ringe Side 2

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere