Lokale, danske betalinger - Business Online

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale, danske betalinger - Business Online"

Transkript

1 Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne skal starte og slutte med anførselstegn ("), og felterne adskilles af et komma (,). Du må ikke bruge anførselstegn i de enkelte felter. De enkelte felter har ikke nogen fast længde, hvilket betyder, at du ikke skal indsætte blanke eller 0'er foran eller bagved indholdet i et felt. I feltbeskrivelserne er der for hver enkelt felt beskrevet en (maksimal) længde. Er et felt krævet, skal du altid udfylde det. Et felt, der ikke er udfyldt, angives med to anførselstegn (""). Felter kan du udelade, når der ikke er flere påbudte felter i en betaling. Feltnr.: Feltnavn: Antal pos.: Format: Krævet: Beskrivelse: 1 Punkt 8 Alfanum Ja Kommando for betalingsoprettelse: CMBO (skal benytte store bogstaver). 2 Fra 14/18 Alfanum Ja Kontonummer i banken, som beløbet skal hæves på: Kontonummer* maks. 14 cifre *) Opbygning: Regnr. 4 cifre Kontonummer: 10 cifre IBAN kan også benyttes. (18 cifre)

2 Side 2 af 8 3 Til 14/18 Alfanum Ja Betalingsform og identifikation: Kontooverførsel*): cifret kontonummer Indbetalingskort**): IK + 7 eller 8-cifret gironummer/kreditornummer (uden + fx IK ) Check: CHECK NemKonto-betaling: Hvis NemKontomodtager identificeres ved: CPR-nr.: NKC + 10 cifre (fx NKC ) CVR-nr.: NKV + 8 cifre (fx NKV ) CVR og P-nr.: NKP + 8 cifre / 10 cifre (fx NKP / ) CVR og SE-nr.: NKR + 8 cifre / 8 cifre (fx NKR / ) SE-nr.***): NKS + 8 cifre (fx NKS ) *) Ved kontooverførsel skal formatet altid være: regnr. + kontonr. **) Giro og fælles indbetalingskort med kortart 01, 04, 15, 71, 73 eller 75. IBAN kan også benyttes. ***) "Virksomhedskode 3" SE-nummer uden ovenliggende CVR-nummer

3 Side 3 af 8 4 Beløb 15 Num Ja Beløb. Max. 2 decimaler. Feltlængden er inkl. decimaltegn: punktum eller komma. Der må ikke benyttes tusindadskillelsestegn. 5 Dato 8 Num Nej Betalings-/debiteringsdato i formatet: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ For almindelige betalinger kan datoen angives op til 365 dage frem i tiden og tidligst være dags dato. Betalinger bed betalingsdato indfor den seneste måned vil blive gennemført med indsendelsesdatoen som bogføringsdato. For NemKonto betalinger kan datoen angives op til 3 bankdage frem i tiden og tidligst være dags dato. Hvis der ikke angives nogen dato, vil betalingen blive gennemført snarest. 6 Valuta 3 Alfanum Nej ISO-kode for valuta. Angiv den valuta betalingen skal foretages i. Ved kontooverførsler og NemKonto-betalinger til konti i banken kan alle valutaer anvendes. Kontooverførsler og NemKonto-betalinger til andre pengeinstitutter kan foretages i DKK eller EUR. De øvrige betalingsformer kan kun ske i DKK. Hvis feltet er blankt ( ) anvendes DKK Der skal anvendes kort meddelelse ( M i felt 8) hvis overførselsvalutaen er forskellig fra debit og/eller kreditkonto og kontoen med anden valuta ligger i Danske Bank. 7 Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma.

4 Side 4 af 8 8 Meddelelsesform 1 Alfanum N Angiv meddelelsesform: 'U' = Udvidet meddelelse på modtagers kontoudskrift 'M' = Kort advisering på modtagers kontoudskrift 'J' = Tekst på modtagers kontoudskrift. (Anvendes ved Giro- og fællesindbetalingskort kortart 01, 73 og 75 og i forbindelse med indenlandske check. Hvis J anvendes på kontooverførsler eller NemKonto-betalinger medfører det brev til modtager) 'S' = Udvidet meddelelse sendes pr. brev til modtager 'N' eller blank ("") = Ingen udvidet tekst/brev Bemærk, at der beregnes tillægsgebyr for Brev til modtager. Muligheder ved: Kontooverførsel: alle meddelelsesformer kan anvendes. Bemærk: "S" og "J" udløser brev til modtager og tillægsgebyr. Check: 'J' eller 'N'. Giro- og Fælles indbetalingskort: 'J' eller blank ("") Bemærk: ved kortart 04, 15 og 71 kan kun blank ("") anvendes. Ved kortart 01, 73 og 75 kan kun 'J' anvendes. NemKonto-betaling: alle meddelelsesformer kan anvendes, ovenstående regler gælder stadig Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma.

5 Side 5 af 8 13 Brev til afsender 1 Alfanum N Brev til afsender (kvittering for gennemført betaling): 'J' = Brev til afsender 'N' eller blank ( ) = Intet brev Hvis der vælges 'J', kan der indtastes tekst i felt Hvis felterne ikke udfyldes, sendes et standardbrev. Bemærk, at der beregnes tillægsgebyr for Brev til afsender Tekst til afsender 2x35 Alfanum Betinget Tekst på brev til afsender. Kan udfyldes, hvis 'J' i felt Navn og adresse-1 35 Alfanum Betinget Modtagers navn og adresse på check: 1. adresselinie 17 Navn og adresse-2 35 Alfanum Betinget Modtagers navn og adresse på check: 2. adresselinie 18 Navn og adresse-3 35 Alfanum Betinget Modtagers navn og adresse på check: 3. adresselinie. Sidste udfyldte linie (3. eller 4. linie skal indeholde et postnr. i 4 første positioner) Alternativt kan postnummer indsættes i felt Navn og adresse-4 35 Alfanum Betinget Modtagers navn og adresse på check: 4. adresselinie. Sidste udfyldte linie (3. eller 4. linie skal indeholde et postnr. i 4 første positioner) Alternativt kan postnummer indsættes i felt Tekst på afsenders kontoudskrift 20 Alfanum N Tekstreference som vises på afsenders kontoudskrift. 21 Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 22 Tekstreference til modtager 20 Alfanum Betinget Tekst på modtagers kontoudskrift (kort advisering).

6 Side 6 af 8 23 Kortart 2 Num Betinget Kortart på giro-/fælles indbetalingskort: 01 og 73 Betalingsformål i felt (27 linier á 35 karakterer til rådighed) skal anføres. 75 Betalingsformål i felt (27 linier á 35 karakterer til rådighed) kan anføres. Betalingsid (felt 24) skal tillige angives. 04,15 og 71 Det er ikke muligt at angive yderligere text 24 Betalingsid 19 Num Betinget Betalingsidentifikation på giro-/fælles indbetalingskort: Giro indbetalingskort: Kortart 01: Ingen betalingsid Kortart 04: 16 cifre Kortart 15: 16 cifre Fælles indbetalingskort: Kortart 71: 15 cifre Kortart 73: Ingen betalingsid Kortart 75: 16 cifre 25 Debitorid. 35 Alfanum N Debitoridentifikation, f.eks. afsenders kundenummer hos betalingsmodtager: Kan udfyldes, hvis der i felt 8 er valgt 'J', 'S' eller 'U'. 26 Dokumentreference 35 Alfanum N Dokumentreference, f.eks. fakturanummer: Kan udfyldes, hvis der i felt 8 er valgt 'J', 'S' eller 'U'.

7 Side 7 af Udvidet meddelelse til modtager Alternativ afsenderadresse 41x35 Alfanum N Adviseringstekst til beløbsmodtager: Kontooverførsel Kan udfyldes, hvis der i felt 8 er valgt 'J', 'S' eller 'U'. Check Kan udfyldes, hvis der i felt 8 er valgt 'J'. Giro-/fælles indbetalingskort: For kortart 01 og 73 skal der anføres et betalingsformål (dog kun 27 linier á 35 karakterer til rådighed - felt 27-54). For kortart 75 kan der anføres et betalingsformål (dog kun 27 linier á 35 karakterer til rådighed - felt 27-54). NemKonto-betaling Kan udfyldes, hvis der i felt 8 er valgt 'J', 'S' eller 'U'. 3x35 Alfanum N Alternative adresseoplysninger: Hvis afsender f.eks. administrerer flere selskabers udbetalinger, kan det enkelte selskabs navn og adresse anføres her. Felterne kan kun anvendes ved betalingsformerne: Kontooverførsel med meddelelsesformen: Udvidet meddelelse til modtager (felt 8 udfyldt med 'U') Giro-/ fælles indbetalingskort, kortart 01 og 73 (felt 23). NemKonto-betaling med meddelelsesformen: Udvidet meddelelse til modtager (felt 8 udfyldt med 'U') Bemærk felt 71 må kun indeholde 4-cifret postnummer og felt 72 må kun indeholde bynavn 71 Postnummer 4 Num N Postnummer for den alternative afsender 72 By 28 Alfanum N Bynanvn for den alternative afsender Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma.

8 Side 8 af 8 81 Modtagers postnr og bynavn 82 Debitors identifikation af krediteringen 35 Alfanum N Kun ved Checks De første 4 tegn er postnr og de resterende 30 tegn er bynavn 35 Alfanum N Debitor identifikation af krediteringen. Bliver ikke videreført til modtager Særligt i relation til NemKonto betalinger: Idet feltet bl.a. kan bruges til at søge på i Business Online, skal feltet udfyldes med betalingsmodtager-identen i form af CPR-nr, CVRnr etc., såfremt der ønskes mulighed for at søge på denne ident ved NemKonto betalinger. 83 Teknisk reference 35 Alfanum N Unik reference til hver betaling. Returneres i BANSTA * 84 Adviseringsbestilling 2 Alfanum N AB = BANSTA med afvisninger af valgte betalinger i filen AT = BANSTA med alle statuser på valgte betalinger i filen * BANSTA er en elektronisk meddelelse, der indeholder information omkring betalingsstatus på en given betaling. Den indeholder en unik betalingsidentifikation (teknisk reference), som kunden selv har angivet i felt 82.

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere