Kursushåndbog version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1"

Transkript

1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1

2 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere for jer at planlægge og gennemføre Fjeldgruppekurser. Først og fremmest TAK for at I vil være med til at give landets spejderes mulighed for at dele vores glæde ved frilufts- og fjeldlivet og give dem indsigt i, hvordan man gør det med stil og sikkerheden i højsædet. Det er derfor også vigtigt, at I sørger for at sammensætte et team, der har forudsætningerne for at gennemføre vore Fjeldgruppekurser på et højt fagligt niveau. Der hvor der er nationale instruktørnormer lever vi op til dem, pt. inden for klatrer og havkajak aktiviteter. Antallet af kursister på korpsenes kurser er faldet en del, og også på vores egne kurser er der færre deltagere end tidligere. Det er derfor vigtigt, at du ikke slår større brød op end I kan bage og satser på alt for mange kursister. I skal være forberedt på at gennemføre et kursus med meget få kursister! Det er vigtigt at I tager hensyn til dette, når I sammensætter et team og lægger budget. I skal dog vide, at korpsene værdsætter det arbejde vi gør! Generelt opfordres alle kursusledere og instruktører til at videreuddanne og dygtiggøre sig, hvilket både ledelsen og korpsene ser positivt på at støtte. Rigtig god fornøjelse med planlægningen af jeres Fjeldgruppekursus!. Fjeldgruppen, Februar 2012 Ledelsen 2

3 Indholdsfortegnelse Vejledning i hæftets brug 4 Bag om Fjeldgruppen 5 Fjeldgruppens baggrund & historie 5 Fjeldgruppens ledelse 5 Kontaktperson og områdeansvarlig i ledelsen 6 Aktivitetstilmelding 6 Kursusteamet 6 Det gør Kursuslederen bl.a. 6 Sammensæt et team 7 For alle i teamet: 7 Ulykkesforsikring 7 Uddannelseskrav til instruktører 7 Instruktørpuljen 8 Nye Fjeldgruppemedlemmer 8 Kursister administration & annoncering 9 Fjeldgruppens kursusadministration 9 Blåt medlem 9 Afbudsreglerne på vores kurser 9 Fjeldgruppens PR arbejde overfor korpsene 10 Ledelsen offentliggør KSL/KSLa på kurser i november 11 Brug af korpsenes nyhedsbreve på og medlemsbladene 11 Brug Fjeldgruppens hjemmeside 11 Økonomi 11 Hvordan fungerer Fjeldgruppens økonomi 11 Refunderingstakster til instruktører 12 Giver dit kursus overskud eller underskud 12 DDS skal godkende regnskab og budget 12 Budget 12 Regnskab 13 Årsoversigt 13 Prisen på et kursus 13 Lav et budget 13 Betaling for leje af eget udstyr 14 Fjeldgruppe afgift 14 Totalbanken Kursustilskud Error! Bookmark not defined. Udbetaling af forskud til udgifter Hvordan laves et regnskab til DDS Diverse praktiske oplysninger 16 Udstyrslageret & grej supplering 16 Udstyrsleje for instruktørs egen udstyr 16 Anmeldelse af udlandsrejser 16 Kontaktperson på kurserne 16 Kursusmateriale på hjemmesiden & data disciplin 16 Tidslinje for planlægningen af et kursus 17 Ledelsens tak 22 Huskeliste 23 3

4 Vejledning i hæftets brug Dette hæfte er lavet til jer der skal i gang med at planlægge et Fjeldgruppekursus. Det er en god ide at sørge for alle i teamet læser dette hæfte! Hæftet indeholder først en række nyttige informationer og dernæst en tidslinje, hvor en del af informationen gentages i den rækkefølge, det naturligt følger i et kursusplanlægningsforløb. Til sidst en 1-sides summarisk huskeliste, der kan benyttes til afkrydsning undervejs mens planlægningen og kurset skrider frem. Jeres Fjeldgruppekursus bliver præcist så godt som I selv laver det! Kom i gang i tide, hold nogle inspirerende møder, og for at få tingene gjort i ordentlig tid. Det er jeres indsats der giver kursisterne den fortrinlige oplevelse og nye fjeldfærdigheder. Det er hensigten, at det skal være sjovt og inspirerende at lave et kursus. Der er opgaver, som kursuslederen naturligt skal tage sig af, men de fleste opgaver kan alle varetage, f.eks. poster som økonomi, transport, forfattelse af deltagerbreve, PR, referater, madplan osv. Kursuslederen har det overordnede ansvar og må naturligt have fingeren på pulsen, så alt i sidste ende klapper. Start med at læse det hele igennem, og sæt de datoer på, som er aktuelle for jeres kursus. Har I problemer eller spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte ledelsen. God læse- og arbejdslyst! 4

5 Bag om Fjeldgruppen Fjeldgruppens baggrund & historie Fjeldgruppen er en tværkorpslig arbejdsgruppe organiseret under de danske spejderkorps: KFUM-spejderne, De Grønne Pigespejdere i Danmark og Det Danske Spejderkorps. Vi laver kurser primært for spejdere om færdsel i vildmarken, og har til formål at inspirere til vildmarksliv og sætte fokus på sikkerhed i fjeldet. Fjeldgruppen blev grundlagt d. 23. august 1974 af nogle fjeldinteresserede seniorspejdere fra DDS, rovere fra KFUM og rangere fra De Grønne Pigespejdere, da interessen for fjeldture i spejderregi steg mærkbart. Den almindelige leders kendskab til sikker færden i fjeldet var dengang ikke særligt god, og man enedes om at lave nogle enkle kurser for at give noget viden fra sig. Siden er udbuddet af Fjeldgruppens kurser blevet udvidet til en hel del, lige fra begynderkurser i vildmarksliv til mere specialiserede klatrekurser. Vi arbejder løbende på at forbedre vores kursusudbud og udvikle nye. Fjeldgruppen er sammensat tværkorpsligt, det vil sige at Fjeldgruppens medlemmer kommer fra henholdsvis DDS, De Grønne Pigespejdere og KFUM. Som aktivt medlem af Fjeldgruppen skal man være medlem af et af disse tre korps. Det tværkorpslige afspejles i vores logo, hvori alle tre korpsmærker indgår. Fjeldgruppens medlemmer er spredt over hele landet, dog med en stor andel i hovedstadsområdet. Fjeldgruppens formål jvf. vedtægterne. Fjeldgruppen har til formål, indenfor spejderkorpsene, - at inspirere til friluftsliv i vildmark og fjeldterræn, - at formidle viden om sikkerhed, så spejderne kan opleve samvær og natur udenfor det danske kulturlandskab under fuldt forsvarlige forhold. Fjeldgruppens ledelse Fjeldgruppens ledelse består af mindst fem personer og to suppleanter. Personer i ledelsen vælges for to år ad gangen. Ledelsen har det overordnede ansvar for økonomi, program, PR, udvikling, kompetenceopbygning og kontakt til vores samarbejdspartnere. Ledelsens opgave er at skabe rammerne for kursusteamene samt at sørge for at praktiske opgaver bliver gennemført. Selve kurserne (og andre aktiviteter) bliver gennemført af teams. Der bliver oprettet ét team for hvert kursus hvert år. I løbet af foråret udsendes aktivitetstilmelding til de som står på Fjeldgruppens adresseliste. Ud fra tilmeldingen vælger ledelsen kursuslederne til de enkelte kurser. Kursuslederne sammensætter deres sit team ud fra instruktørernes tilkendegivelser af, hvad de har kompetencer og lyst til at lave det kommende år. Teamet planlægger selv kurset som de mener deres kursus skal være indenfor de givne rammer, dette indbefatter også udsending af deltagerbreve, budgetter osv. Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF) står for administrationen af kurserne og opkrævning af kursusgebyr. Hvert team er tilknyttet en kontaktperson i ledelsen. 5

6 Endelig har vi nogle tillidsposter så som udstyrsforvalter, arkivar, internetansvarlig mv. som også bakker op om vores arbejde. Kontaktperson og områdeansvarlig i ledelsen Nedenstående har du de personer som er områdeansvarlige i Fjeldgruppens ledelse. Disse personer er ansvarlige for at kurserne under deres område bliver afholdt og at alle spørgsmål som en kursusleder eller teammedlem har, bliver besvaret. En områdeansvarlig vil tage kontakt til kursuslederen nogle måneder før kurset for at høre om der er nogle problemer eller spørgsmål. Bemærk at der godt kan være nye ansvarlige valgt efter der har været generalforsamling, se derfor hjemmesiden. Sne & Is Vandring & Rid Kano og Havkajak Væg- og Træklatring Samarit Morten Nyhegn Mette Arleth Simon Wochner Daniel Berthelsen (sammen med Morten Vind) Cæcilie Neumann Dette gør den områdeansvarlige - Sørg for at finde KSL - Sørg for at KSL kender kursuslederhåndbogen, ark til budget og regnskab, samt tidligere dokumenter på hjemmesiden i vores arkiv. - Sørg for at få informationer til kursuskalenderen. - Hjælp eventuelt med instruktører og føl. - Vær generelt tilstede for spørgsmål f.eks. om regnskab. - Sørg for at nye dokumenter uploades på hjemmesiden. - KSL skal oplyse nye potentielle FG - medlemmer blandt deltagerne at de kan kontakte enten den områdeansvarlige eller sende en til Aktivitetstilmelding I løbet af foråret (gerne allerede i april) udsendes aktivitetstilmelding til de som står på Fjeldgruppens adresseliste. Hvornår er der sidste tilbagemelding. Ud fra tilmeldingen vælger ledelsen kursuslederne til de enkelte kurser. Kursuslederne sammensætter deres sit team ud fra instruktørernes tilkendegivelser af, hvad de har kompetencer og lyst til at lave det kommende år. Kursusteamet Det gør Kursuslederen bl.a. - KSL er ansvarlig for sammensætning af teamet - KSL er ansvarlig for at opgaver bliver uddelegeret - KSL er ansvarlig for at der bliver fulgt op på opgaverne - KSL er ansvarlig for at teamet har kontakt til den områdeansvarlig - KSL er ansvarlig for kontakten til Spejdernes Administrationsfællesskab 6

7 Sammensæt et team KSL får af den områdeansvarlige at vide, hvem der gerne vil være med til at lave kursus. Det er KSL s ansvar at sammensætte teamet. Sørg for at mindst en instruktør/føl i teamet ikke tidligere har været med til at lave den slags kursus. Instruktørernes geografiske placering skal ikke bestemme, om de kommer med i kursusteamet. For alle i teamet: Alle instruktører skal være medlem af et af de tre spejderkorps vi hører under. Dette er vigtigt hvis en forsikring skal dække en eventuel ulykke. Er et team nødt til at rekruttere en instruktør som ikke er medlem af et spejderkorps, kan denne indmeldes som SMUK i DDS. Omkostningen til dette kan eventuelt indgå i kursets budget, men kun for 1 år. Alle skal også være medlem af Fjeldgruppen, dvs. stå på Fjeldgruppens adresseliste. Hvis de ikke allerede står der, kontakt da Ny i Fjeldgruppen. KSL kontakter alle, der har meldt sig som instruktør via aktivitetstilmeldingen og giv dem besked om, hvorvidt de er med i teamet eller ej. Ansvarsforsikring Instruktører i Fjeldgruppen, som er medlem af DDS eller DGP, er dækket af de respektive ansvarsforsikringer for hvert af de to korps. Ansvarsforsikringen for medlemmer af DGP dækker i Europa, mens ansvarsforsikringen i DDS dækker i hele verden. Instruktører fra KFUM er dækket gennem KFUM s egen ansvarsforsikring. Ulykkesforsikring I Fjeldgruppen har pt. Ikke nogen forsikring, der dækker farlig sport. Dette skyldes at vi ikke længere udbyder kurser, der er omfattet af denne forsikringstype. Rejseforsikring Fjeldgruppens rejseforsikring administreres igennem SAF (Spejdernes Administrationsfællesskab). Fjeldgruppens instruktører er altid dækket af rejseforsikringen, såfremt man har anmeldt rejsen til SAF. Anmeldelse af rejse skal ske til Tina Schelde på DDS-Korpskontoret på mail eller tlf Tina udsender herefter rejseforsikringskort, som skal medbringes på rejsen, og ved hjemkomst returneres til Korpskontoret. OBS! Tina Schelde går på barsel fra d. 3.februar 2012, Barselvikar er Pia Bovbjerg.(yderligere info på svarmail fra Tina Schelde.) Man er først dækket af rejseforsikringen når man har modtaget rejseforsikringskortet. Rejseforsikringen betales af DDS efter et anslået forbrug og der er mulighed for at efterregulere dette forbrug. Uddannelseskrav til instruktører I et team skal KSL, KSLa og instruktørerne have de relevante forkundskaber og uddannelse. Det er ikke noget krav at et føl også har, da de altid underviser sammen med en instruktør. Dog skal føllet vise, at man agter at tage den nødvendige uddannelse og samtidigt være i gang med at 7

8 opnå færdigheder til at blive uddannet. Se bl.a. sikkerhedsreglerne på hjemmesiden samt under dokumenter på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at alle instruktører skal have et gyldigt 12-timers førstehjælpskursus, fjeldsamariterkursus eller lignende. Til kursuslederne for: Vinterfjeldkursus: Sørg for at havde den nødvendige teoretiske og praktiske erfaring fra evt. det Norske Vinterfjeldslederkursus eller lignende. Klatrevægskurser: Sørg for at alle i teamet er uddannet instruktører efter Dansk Klatre Forbunds normer. Føl behøver ikke at være uddannet instruktører da de ikke underviser alene, men føllene skal vise at de vil tage en eksamen så de kan blive uddannet instruktører. Træklatrekurser: Sørg for at alle i teamet er uddannet instruktører efter Klatresamrådets normer. Føl behøver ikke at være uddannet instruktører da de ikke underviser alene, men føllene skal vise at de vil tage en eksamen så de kan blive uddannet instruktører. Kano- og Kajakkurserne: Sørg for at alle i teamet er uddannet instruktører svarende til DKFs instruktørstandarder eller tilsvarende, jf. beskrivelse på under dokumenter. Føl behøver ikke at være uddannet instruktører da de ikke underviser alene, men føllene skal vise at de vil tage en eksamen så de kan blive uddannet instruktører. Instruktørpuljen Idet kravene til instruktørernes kompetencer indenfor de forskellige aktiviteter vi udbyder konstant bliver større, så har vi et stort ønske i Fjeldgruppen om at være på forkant med at opgradere instruktørernes kvalifikationer. Vi ønsker også at udvide og udvikle vores kursusudbud, hvilket igen kræver nye kvalifikationer. Tillige ønsker vi at bibeholde vores instruktører og videreudvikle dem, så vi altid har en bred og kompetent instruktør gruppe. Derfor har vi besluttet hvert år at øremærke en pulje til instruktør uddannelse på ca kr., og dette beløb skulle gerne være stigende år for år. Det skal dog bemærkes, at tildeling sker på grundlag af hvilke områdeaktiviteter, som ledelsen vurdere har mest behov for tilskud. Nye Fjeldgruppemedlemmer Der er to måder hvorpå Fjeldgruppen kan få nye medlemmer på. Enten ved at et team opfordrer en kursist til at søge om optagelse i Fjeldgruppen, eller at man sender en uopfordret ansøgning til Fjeldgruppen får hvert år mange s fra folk som gerne vil være Fjeldgruppe instruktører, men da vi har et begrænset behov for instruktører og lav udskiftningsrate på vores kursus teams er det svært at opfylde alles ønsker. Derfor er det kun folk som har åbenlyse talenter som automatisk bliver sendt videre til en kursusleder som potentielt teammedlem. Hvis det vurderes, at folk mangler nogle 8

9 kvalifikationer, så opfordres de til først at deltage som kursist på det kursus, som de ønsker at være instruktør på. Det giver personen mulighed for at reklamere sine evner overfor teamet, som så kan vurdere, om de ser en fremtidig instruktør. Hvis man ønsker at være aktiv som instruktør, er det også en god ide at deltage i de arrangementer, der er i løbet af året fx julefrokost, grill aften, heiks eller ture. Som ny instruktør i Fjeldgruppen er det vigtigt at lære de andre instruktører at kende. Tag som sagt på de kurser, som du kunne tænke dig at blive instruktør på, så du oplever hvordan de kører, og spørg kursuslederen om du kan komme med som føl. Det er meget vigtigt, at man selv udviser interesse og engagement for at blive instruktør på et kursus. Kursister administration & annoncering Fjeldgruppens kursusadministration Fjeldgruppens kurser administreres hos Spejdernes Administrationsfællesskab også kaldet SAF. SAF er organisation der dækker over administrationen hos DDS og DGP. Vores repræsentant er Stine Enevoldsen, som administrerer alle Fjeldgruppens kurser. Alt vores PR materiale henviser til hende som tilmeldingsansvarlig. Vi bruger DDS s system Blåt Medlem til at administrere vores kursister. Blåt medlem Blåt medlem er DDS s kursusadministrationssystem. For at få adgang skal man kontakte Stine Enevoldsen på Her kan man som kursusleder følge med i antallet af kursister, der løbende bliver tilmeldt kurset. Her ses også de informationer, som SAF har om prisen, datoen og andet om kurset. Fra Blåt medlem er det også muligt at lave et excelark over kursisternes information på fanearket tilmeldinger ; tryk nederst på knappen eksportér, så får man et lille vindue op, hvor man skal angive de informationer, som man ønsker at se. Man trykker så på eksport Excel CSV og dernæst åben, således får man en Excel fil med de ønskede informationer om kursisterne. Blåt medlem findes på https://ddsmedlem.cbrain.dk/default.aspx I Blåt medlem er det også muligt at få spørgsmål på kursustilmeldingen. Hvis det ønskes, skal man kontakte Stine Enevoldsen. Man skal dog huske på, at det ikke er muligt at få spørgsmål til de kursister, som tilmelder sig gennem vores egen hjemmeside. Afbudsreglerne på vores kurser Vores afbudsregler administreres af Spejdernes Administrationsfællesskab, og kursisterne skal melde afbud dertil. Nogle er Fjeldgruppens kurser er så store eller er af en af en sådan type, at sene afbud har store konsekvenser for kurset. Fjeldgruppen har derfor ændret afbudsreglerne for de store kurser. Der regnes fra første kursusdag, herunder forweekend. For weekendkurserne er reglerne ikke ændret. 9

10 Kursus Uge- og instruktørkurser: Afbud 1 måned til 15 dage før kurset kr. 500,- Afbud 14 dage til dagen før kurset kr ,- Afbud på dagen for kurset koster hele deltagerbetalingen Kursus - uge og instruktørkurser: - Fjeld og Rid - Vinterfjeld I + II - Klatrevægsinstruktørkursus - Træklatreinstruktørkursus Kursus - weekend kurser Afbud indtil 8 dage før kurset kr. 100,- Afbud ugen inden kurset betales halvdelen af deltagerbetalingen. Afbud på selve dagen opkræves hele deltagerbetalingen. Kursus - weekend kurser - Vildmarksweekend - Fjeld- og vildmark - Kano- og vildmark - Havkajak I + II - Klatrevægssikringskursus - Fjeldsammariterkursus Fjeldgruppens PR arbejde overfor korpsene Fjeldgruppen reklamerer for kurserne ved alle korpsene. Ved de forskellige korps bliver vores kursusoversigt lagt op på deres hjemmeside og sendt ud med deres tidsskrifter. Da ledelsen nu står for PR for kurserne overfor korpsene, så er det utroligt vigtigt, at ledelsen får datoen for kurset inden den 15. oktober. Grunden til at den 15. oktober er valgt er, fordi vi skal sørge for at få vores materiale sendt ud med korpsenes tidsskrifter i efteråret. Generelt bør man dog oplyse kursusdatoerne så hurtigt det kan lade sig gøre. Fjeldgruppens Bestyrelse har i foråret 2011 aftalt med SAF, at vi fremover kan oprette kurser oftere i deres system. Dermed bliver det muligt at annoncerer kurserne i meget bedre tid, og forhåbentligt få flere kursister. Dette kan særligt være til gavn for de kurser, der ligger den første halvdel af året, som nu vil kunne bruge efteråret på at skaffe kursister. Så snart et kursus er oprettet i DDS administrationssystem vil kurset blive annonceret på Fjeldgruppens hjemmeside, samt hos DDS og KFUMs officielle hjemmeside.(har DGP ikke en hjemmeside) De enkelte kursusteams kan have en interesse i at agitere reklamere yderligere for deres kurser, eventuelt overfor bestemte målgrupper. Nogle kurser laver foldere som distribueres af kursets teams, skabelon til disse foldere kan fås ved henvendelse til ledelsen. Hvis KSL og team i øvrigt føler der er behov for ekstra markedsføring af deres kursus, kan de henvende sig til ledelsen, 10

11 som gerne formidler kontakt til andre kurser (PLan3, SPARK, lederkurser) hvor det kan være relevant for KSL at komme og præsentere kurset. Ledelsen offentliggører KSL/KSLa på kurser i november I efteråret så offentliggøre ledelsen KSL'erne for næste års kurser. Hver KSL har en Fjeldgruppe f. eks Brug af korpsenes nyhedsbreve på og medlemsbladene Her er de s en KSL skal bruge for at sende en nyhed om et kursus gennem korpsenes nyhedsmails. Hvert korps sender nyhedsbrev ud nogle gange om måneden. Her har Fjeldgruppen mulighed for at reklamere, så derfor skriv en nyhed om dit kursus og send det til følgende s, husk at vedhæfte et relevant billede og eventuelt vores logo, som findes på vores hjemmeside under dokumenter. Korpsene er rigtig glade for historier, så hvis I kan skrive en historie om et kursus, så er de meget interesserede i at sende det ud i deres medlemsblade (husk gode billeder fra kurset). Vi har tilføjet Baptisternes korps, da de ønsker at modtage vores materiale. DDS: Stine Enevoldsen DGP: Louise Andreasen ( ) KFUM: Louise Mousten Vestergaard ( ) Baptisterne: Carsten Thomsen ( ) Brug Fjeldgruppens hjemmeside Når teamet er sammensat, så skal man tjekke, at oplysningerne på hjemmesiden under kursusbeskrivelsen er korrekt. Hvis der er noget, som man ønsker rettet, så send en til den områdeansvarlige, som så sørger for at rette hjemmesiden. Ledelsen sørger for at opdatere kalenderen. Det er frit for alle teams at skrive nyheder på hjemmesiden, skriv til den områdeansvarlige, hvis man har problemer med dette. Økonomi Hvordan fungerer Fjeldgruppens økonomi En stor del af Fjeldgruppens indtægter kommer fra de kursusafgifter, som de enkelte kurser skal betale til Fjeldgruppen. Pengene går til at dække den daglige drift af Fjeldgruppen, herunder bl.a. administrative udgifter, udgifter til PR og tilskud til instruktøruddannelse. Idet kravene til instruktørernes kompetencer indenfor de forskellige aktiviteter vi udbyder konstant bliver større, så har vi et stort ønske i Fjeldgruppen om at være på forkant med at opgradere instruktørernes kvalifikationer. Vi ønsker også at udvide og udvikle vores kursusudbud, hvilket igen kræver nye kvalifikationer. Tillige ønsker vi at bibeholde vores instruktører og videreudvikle dem, så vi altid har en bred og kompetent instruktørgruppe. Derfor er en større portion afsat til tilskud til instruktøruddannelse. 11

12 Refunderingstakster til instruktører Vi har argumenteret overfor DDS at vi har nogle dygtige instruktører som har mulighed for at udbyde deres undervisning mange steder, såsom kommercielle udbydere, DGI/DIF, eget firma eller gennem spejderkorpsene. Det er problem for os at vi ikke kan give dem tilsvarende "refundering af omkostninger" som ved andre frivillige organisationer, og det gør det svært at overtale folk til at arbejde for Fjeldgruppen. Det betyder så, at det er svært at udbyde disse kurser. Hvis korpsene mener, at vi som spejderorganisation skal udbyde aktiviteter i konkurrence med private udbydere så skal vi have forbedret vores refunderingstakster. Derfor er vores kørselsgodtgørelse hævet fra 2,00 til 3,67. Selvom vi har fået denne ændring må det ikke betyde at alle kurserne nu blot laver et stort underskud, da det er første år vi har denne takst og den er kun lige godkendt i december 2010, så er det vigtigt at vi udviser økonomiske ansvar for kurset. Giver dit kursus overskud eller underskud Når man lægger et budget for kurset skal man være opmærksom på at nogle kurser næsten altid giver et underskud og andre et overskud. Ledelsen forsøger at sætte kursuspriserne således at når man kigger på alle kurserne samlet så har et lille overskud eller underskud. Godkendelse af regnskab og budget SAF, der hører under DDS, står for administrationen af regnskaber på alle vores kurser. KSL har ansvaret for at udarbejde realistiske budgetter for kurserne. Alle kursusbudgetter skal derfor godkendes af Fjeldgruppens formand eller kasserer. Herefter kontrollere SAF at budgettet ellers lever op til de retningslinjer som korpsledelsen i DDS har vedtaget. Ligeledes sikre SAF sig, at det afsluttende kursusregnskab lever op til gældende retningslinjer og lovgivning. Husk at benytte Fjeldgruppens skabelon for budgetter, som findes på hjemmesiden under Dokumenter, Kurser Interne filer. Det letter overskueligheden for kassereren og SAF. I ledelsen er vores kasserer udpeget som budgetansvarlig, dvs. at budgettet skal sendes til kassereren, som godkender budgettet og sender det videre til godkendelse i DDS. Når kurset er overstået, så skal der sendes et regnskab til DDS, hvor alle bilagene fra kurset udgifter er med. Det er meget vigtigt, at der er bilag på samtlige udgifter **. Budget skal sendes til Regnskab skal sendes til Hele processen for budget og regnskab ser således ud efter aftale med DDS efterår 2010: Budget 1. Kursister indbetaler deltagerbetaling til DDS 2. Kursusleder sender budget inkl. angivelse af ønsket forskud til FG-kasserer og ikke til SAF (DDS). Dette gøres i god tid før kursusstart (mindst 2 måneder før). 3. FG-kasserer gennemgår budget og sender videre til DDS med kursusleder CC, med præcisering af, at der ønskes forskud. KSL har i budgettet angivet en dato for hvornår udbetalingen skal foregå. Husk at budgettet skal indeholde kursusnavn og kursusnummer, fra Blåt Medlem. 4. DDS sender umiddelbart svar til FG-kasserer med kursusleder CC om, hvornår forskud vil blive udbetalt/er på kursusleders konto. 5. DDS udbetaler forskud. 12

13 Regnskab 1. Kursusleder sender regnskab direkte til DDS, husk ingen bilag = ingen refundering. 2. DDS sender umiddelbart svar til kursusleder om, hvornår eventuelt resterende beløb/underskud vil blive udbetalt/er på kursusleders konto. 3. DDS udbetaler eventuelt resterende beløb. Årsoversigt 1. DDS sender inden årets udgang en oversigt over overskud/underskud på de enkelte FGkurser afholdt i året til FG-kasserer. Herved kan FG skabe overblik for både ledelse og medlemmer over, hvordan kursusøkonomien er set i forhold til alle kurser. Prisen på et kursus Fjeldgruppens ledelse sender i løbet af efteråret PR materiale ud til korpsene. Derved sikrer Fjeldgruppen at få sine kurser annonceret i tide i de forskellige blade som korpsene har. Det betyder, at det er vigtigt, at prisen er fastsat meget tidligt i forløbet og nogle gange før et team er samlet til et kursus. Derfor er prisen fastsat af ledelsen. Det betyder at nogle gange er prisen for høj eller for lav, men ledelsen forsøger ved hjælp af tidligere erfaringer at sætte en pris som er fornuftig for kurset. Fjeldgruppe kursus pris 2012 Vinterfjeldkursus I + II 4.500,- kr. Fjeldsamariterkursus 650,- kr. Kano- og Vildmarkskursus 1.500,- kr. Havkajakkursus I 1.150,- kr. Havkajakkursus II 1.500,- kr. Fjeld- og Vildmarksweekend 600,- kr. Fjeld- og Vildmarkskursus 1.200,- kr. Fjeld & Rid 6.500,- kr. + flybillet Klatrevægssikringskursus 900,- kr. Klatrevægsinstruktørkursus Øst 2.500,- kr. Klatrevægsinstruktørkursus Vest 3.500,- kr. Træklatresikringskursus 900,- kr. Træklatreinstruktørkursus 2.500,- kr. Lav et budget Fjeldgruppens budgetregneark ligger på hjemmesiden under dokumenter og kurser interne filer. Det sendes i udfyldt stand til Fjeldgruppens kasserer hurtigst muligt. Brug regnearket som en huskeliste til at få alle relevante udgiftsposter med. Kurset skal hvile i sig selv inkl. en 5% sikkerhedsmargin, og der laves både et minimumsbudget med det færreste antal deltagere kurset hænger sammen med samt et budget baseret på det forventede deltagerantal. Kasseren sender budgettet videre til DDS, jvf. ovenstående proces. 13

14 Betaling for leje af eget udstyr (Slid på eget udstyr?) På flere af kurserne bruger instruktører eget udstyr i stedet for at bruge lejet udstyr. Dette skal selvfølgelig honoreres med samme takst som kurset ville have betalt at leje udstyr. Fjeldgruppe afgift Afgiften indbetaler hvert kursus på Fjeldgruppens konto og er kursernes tilskud til Fjeldgruppens drift. Husk at opfordre Fjeldgruppens kasserer til at fremstille et bilag til kursusregnskabet. Fjeldgruppe afgifter 2012 Vinterfjeldkursus I + II 1.500,- kr. Fjeldsamariterkursus Kano- og Vildmarkskursus Havkajakkursus I+ II 1.000,- kr. Fjeld- og Vildmarksweekend 1.000,- kr. Fjeld- og Vildmarkskursus Fjeld & Rid 1.000,- kr. Klatrevægssikringskursus Klatrevægsinstruktørkursus Træklatresikringskursus Træklatreinstruktørkursus Kørselstilskud i 2011?? er kr. 3,67 pr. km, se eller spørg dit korps. Fjeldgruppens konto: Totalbanken Fjeldgruppen v/morten Nyhegn Underskudsdækning I vores aftale med korpsene (primært DDS), er der en accept af at nogen kurser under tiden kører med underskud. Det indebærer at vi kan gennemføre kurser selvom kurset kun er 2/3 del fyldt. Det gælder således at budgettet skal hænge sammen ved fuld deltagelse (+5% til uforudsete udgifter) og at det forventede deltagerantal skal være realistisk (baseret på tidligere tilmeldinger). Fjeldgruppeafgifter 2011 og forventede underskudsgaranti fra korpsene (kan blive ændret): Tilskud 2011 Vinterfjeldkursus I + II 6.500,- kr. Fjeldsamariterkursus Kano- og Vildmarkskursus 3.500,- kr. 14

15 Havkajakkursus I+II Fjeld- og Vildmarksweekend Fjeld- og Vildmarkskursus Fjeld & Rid Klatrevægssikringskursus Klatrevægsinstruktørkursus Træklatresikringskursus Træklatreinstruktørkursus 5.000,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Udbetaling af forskud til udgifter Der kan udbetales et forskud til et kursus, således at teamet ikke selv har udlæg, DETTE ANBEFALES KRAFTIGT AF LEDELSEN. Et forskud kunne for eksempel gå til at dække mad, hytteleje, udstyr, mødeudgifter og transport. Forskuddet er en del eller hele den forventede deltagerbetaling, som kursisterne indbetaler til korpset ved tilmeldingen. For at et forskud kan udbetales, så skal det fremgå af budgettet nederst i skabelonen, husk navn og kontonummer for, hvem der skal have forskuddet samt beløb og udbetalingsdato (SAF kan udbetale i flere rater, hvis det ønskes). Fjeldgruppens kasserer godkender som nævnt så budgettet, herunder udbetaling af forskud, og sender det videre til DDS, som så udbetaler pengene. Husk at sørge for forskuddet i god tid - gerne mindst en måned før, hvis nu kassereren er på ferie og/eller SAF har travlt med andre opgaver. Det nemmeste for alle parter er helt klart, hvis man sørger for at få et udlæg, der dækker samtlige kursusudgifter. Efterbetaling af regninger efter kurset fra SAF kan erfaringsmæssigt tage måneder, da SAF først kan udbetale penge når alt i regnskabet er godkendt. Det er de færreste, som har lyst/råd til at vendte så længe på at få refunderet større udlæg. Hvordan laves et regnskab til DDS Når man afleverer et regnskab til DDS efter endt kursus, så er det meget vigtigt, at alle bilag er med i regnskabet. Man kan nummerere alle bilagene fra 1 og opad og vedhæfte dem på nogle stykker papir, som så vedlægges regnskabet. Hvis der ikke er bilag, er der ikke nogen refundering. Det er svindel at have en opkrævning på hytteleje og betale det med eksempelvis gavekort. hvis man giver et gavekort til en person som aflønning, så skal der stå personens navn og CPR-nr. Tilsvarende er det også nødvendigt med en faktura med cvr-nr eller et personnummer så frem man hyrer eksterne censorer (typisk et krav på klatrekurserne). Udbetaling af honorar er skattepligtigt (B-indkomst), og korpsene er dermed juridisk forpligtet til at oplyse dette til Skat. Mindre godtgørelser til transport kan udbetales skattefrit, men skal stadig oplyses til Skat. På hjemmesiden under dokumenter kan man i folderen kurser interne filer finde filen Eksempel for regnskab i Fjeldgruppen til DDS som viser et eksampel på hvordan bilagene er nummeret og hvordan DDS kan se, hvem der skal have hvilket beløb refunderet og de relevante registrerings nr. og konto nr. så pengene kan overføres. På regnskabet skal der stå hvilket nr. kurset har. Det kan man finde i Blåt Medlem. Som beskrevet i processen ovenfor, sendes regnskabet direkte til DDS att. Bjarne Berner. 15

16 Diverse praktiske oplysninger Udstyrslageret & grej supplering Vi har gennem årene opbygget en samling specialiseret sikkerhedsudstyr og fjeldudstyr, som vi benytter på vores kurser. Udstyrslageret ligger fysisk ved et af vores medlemmer, Morten Kragh Sørensen, der bor i Roskilde. Morten opbevarer og vedligeholder alt vores udstyr. Hvert kursus lejer udstyr i lageret og betaler så en leje for dette. Morten køber nyt udstyr, når det gamle er slidt og forsøger også at udvide sortimentet når kurserne har ønske om specielt udstyr. Giv derfor besked til Morten hvis I savner noget specifikt udstyr. Morten kan kontaktes på følgende morten(snabel-a)hjalte.dk Der ligger en oversigt over udstyrslagerets indhold på Fjeldgruppens hjemmeside. Udstyrsleje for instruktørs egen udstyr (Refundering for slid på eget udstyr) Såfremt instruktører anvender eget udstyr så kan de få betalt leje svarende til leje af udstyr fra Fjeldgruppens udstyrsdepot.******dette skal fremgå af budget og regnskab som XXXXX**** Anmeldelse af udlandsrejser Bemærk: Ingen korps skal mere modtage denne anmeldelse. SAF skal dog informeres om rejser, for at instruktørerne kan blive dækket af rejseforsikringen. Kontaktperson på kurserne Kontaktpersonen er den person som pårørende for kursister kan kontakte hvis der skulle opstå et behov. Kontaktpersonens navn og telefon nummer skal oplyses i deltagerbrevet. Kontaktpersonen skal have tilsendt en adresseliste over teamet og kursisterne. Kursusmateriale på hjemmesiden & data disciplin Da Fjeldgruppen er en national gruppe og ikke har et fast møde sted, så er det svært at bibeholde viden blandt instruktørerne igennem årene. Derfor er der et arkiv på vores hjemmeside hvor man kan finde materiale fra tidligere kurser. For at få adgang til arkivet skal man logge på hjemmesiden og trykke på dokumenter i venstre søjle på hjemmesiden. Det er meget vigtigt at man efter et kursus oploader alt relevant materiale så der også er informationer til fremtidige kursus teams. Det er vigtigt at når man opretter en ny folder, at man giver den et relevant navn så andre også kan forstå navngivningen. Se eller søg på hjemmesiden som til hver en tid vil have de mest opdaterede oplysninger. 16

17 Tidslinje for planlægningen af et kursus Kursuslederens første opgaver Skaf materialer fra sidste år - Få en snak med sidste års kursusleder og bed vedkommende videregive kursusmaterialet. Det være sig deltagerbrev, program, tidsplan, madplan, budget, regnskab, evaluering og lignende. Materiale fra sidste års kursus bør ligge på hjemmesiden, så du kan downloade det direkte derfra. Gå ind under dokumenter / interne dokumenter. Husk også at uploade alt relevant materiale, når I selv har afsluttet kurset. - Breve i forbindelse med kurset skal skrives på vores eget brevpapir. Fjeldgruppe-brevpapir kan downloades fra Fjeldgruppens hjemmeside som en skabelon til MS Word. Labels til kuverter og kursusbeviser erhverves fra formanden, f.eks. på - Giv besked til din kontaktperson i ledelsen, hvis der er ændringer til kursusbeskrivelsen på hjemmesiden. Sammensæt et team Du har tidligere fået at vide, hvem der gerne vil hjælpe dig med at lave et kursus. Det er dit suveræne valg, hvem du gerne vil have med. Sørg for at mindst en instruktør/føl i teamet ikke tidligere har været med til at lave den slags kursus. Du skal henvende dig til "Ny i Fjeldgruppen, og få oplysninger om nye, aktuelle instruktører i Fjeldgruppen, der alle har udfyldt et spørgeskema vedr. erfaring og interesser. Tager du selv nye personer med, så husk at bede introducere "Ny i Fjeldgruppen, oprette dem som brugere på hjemmesiden. Hvis du er i tvivl så kontakt din kontaktperson i ledelsen. Husk følgende for alle i teamet: 1. Alle skal være medlem af et af de tre spejderkorps 2. Alle skal stå på fjeldgruppens adresse, hvis ikke kontakt Ny i Fjeldgruppen. Instruktørernes geografiske placering skal ikke bestemme, om de kommer med i teamet, det skal ikke have betydning, at det koster mere at have f.eks. jyder med. Det er vigtigt for Fjeldgruppens image, at det ikke bliver en københavner ting. Kontakt alle, der har meldt sig som instruktør via aktivitetstilmeldingen og giv dem besked om, hvorvidt de er med i teamet eller ej. Vær opmærksom på, at alle instruktører skal have et gyldigt 12-timers førstehjælpskursus, fjeldsamariterkursus eller lignende. I er et team Det første I skal gøre, når I har lært hinanden at kende, er følgende: Dato for kurset det er meget vigtigt at ledelsen får datoen for kurset inden 15.oktober. Fjeldgruppens ledelse vil så sørge for at reklamere for kurset i de forskellige korpskalendere og korpskursusaviser mv.. 17

18 Tidsplan for tiden frem til kurset, indeholdende de vigtigste tidsfrister. Adresseliste for teamet med oplysninger om telefonnummer, , adresse osv. NB opdater FG adresselisten på hjemmesiden. Deltagerkrav. Diskuter dette og find en fælles holdning. Obligatoriske emner. Sikkerhed, førstehjælp, kuldevæde-chok, udstyrs(anti-)ræs og PR for Fjeldgruppens andre kurser. Herudover emner specifikt for kurset, se gerne tidligere års kursusmateriale. Kursusmateriale. Det er meget vigtigt, at deltagerbrev og andet skriftligt materiale er præsentabelt, da det er kursisternes indtryk af jeres kursus og ikke mindst af Fjeldgruppen. Kursusprogram. Afgør hvad skal der ske på kurset og hvornår. Budget. Fastlæg de økonomiske rammer for kurset se gerne tidligere års budget og snak med kassereren i Fjeldgruppen. Prisen på kurset er bestemt af ledelsen. Tilmeldingsfrist. Fjeldgruppen bruger en fast tilmeldingsfrist som er afpasset det enkelte kursus, således at du kan nå at anmelde udlandsrejse til korpsene (se senere), udsende materiale mv.. Se kursusmateriale fra tidligere år. Senest tilmelding er 1 måned får første kursusdag Lav et budget Fjeldgruppens budgetregneark ligger på hjemmesiden under dokumenter og kurser interne filer. Det sendes i udfyldt stand til Fjeldgruppens kasserer hurtigst muligt. Brug regnearket som en huskeliste til at få alle relevante udgiftsposter med. Kurset skal hvile i sig selv inkl. en 5 % sikkerhedsmargin. Når du, ud over et budget til forventet deltagerantal, laver et minimumsbudget, er det lettere for både dig og korpskontoret at tage stilling til en evt. aflysning. Råd og vejledning gives gerne af Fjeldgruppens kasserer. Du skal være opmærksom på, at kurset vil give et relativt stort overskud hvis deltagerantallet svarer til det forventede antal deltagere og at der samtidig er forholdsvis stor forskel på minimum og forventet antal deltagere. Praktiske ting før kurset Straks Planlægningsmøder. Fastsæt datoen for alle møderne med det samme. Sørg for at udsende dagsordener i god tid og lav gode referater, så I kan huske, hvad I har besluttet. Det er bl.a. en god ide at læse sidste års evaluering igennem. Dispositionsbeløb. Når du har fået godkendt jeres kursusbudget hos Fjeldgruppens kasserer. For at få et dispositionsbeløb så kan du skrive en til kassereren som godkender det og sender det videre til DDS. Hytte/bus/båd. Bestil i god tid. Sørg for at have papir på alle aftaler. PR. Det er vigtigt at den PR ansvarlige i Fjeldgruppens ledelse så hurtigt som muligt får en dato for kurset. Den PR ansvarlig kan så sætte denne dato på Fjeldkalenderen som sendes ud til de forskellige korps. Den PR ansvarlige opdaterer kalenderen på vores hjemmeside. Den PR ansvarlige kan formidle kontakt til korpsene hvis der ønskes nyhedsmails udsendt fra korpsene til spejderne. Kontaktperson. Har du lavet et brev eller mail med en række standardsvar på spørgsmål om kurset, så send det gerne til Fjeldgruppens kontaktperson da mange skriver hertil med spørgsmål, og de således vil kunne få hurtigere svar. Hjemmeside. Sørg for at skrive nyheder om kurset på hjemmesiden Kursusmail. Sørg for at kursusmailen er opdateret, hvis ikke så kontakt ledelsen. 18

19 5 måneder før Tilladelser. I Danmark skal der søges på standardblanketter til den lokale skovridder, hvis I påtænker lejrslagning, o-løb el.lign. i statsskove; til ejeren, hvis det drejer sig om private skove. I fjeldet har vi jo heldigvis Allemannsrättan, men måske går jeres rute igennem et militærområde? 4 måneder før Materialer. Opgør på et tidligt tidspunkt jeres behov for materialer: telte, kogegrej, reb, bræudstyr og så videre, så I har god tid til at skaffe dem, efter prioriteringen: organisere, låne, leje, købe. Ring til udstyrsdepotet og hør om det du mangler findes dér. "Hente hjælp-adresse" i området. Skaf oplysninger om hvor I kan hente hjælp og viderebringe disse til alle - både kursister og instruktører. Ansvarsforsikring. Alle deltagende spejdere er forsikret gennem deres korps' kollektive ansvarsforsikring, som tillige dækker skader på udstyr, lånt eller lejet af tredjeperson. Der skal foretages anmeldelse af udlandsrejse (se senere) for at være dækket under korpsenes rejseforsikring. Alle korpsene er forsikrede hos Tryg og dækker alle som deltager i aktiviteter afholdt under det enkelte korps. Der er en selvrisiko som afhænger af skadens art. Forsikringen dækker medlemmernes personlige ansvar for skade opstået under deltagelse i aktiviteter der er arrangeret af eller gennem det enkelte korps. Forsikringen dækker IKKE ved forsæt, grov uagtsomhed m.v. og dækker IKKE skader i forbindelse med bortkomst og tyveri. Kort. Bestilles i meget god tid hos for eksempel Nordisk Korthandel, Studiestræde 26, 1455 København K. Tlf.: , Kort over Söderåsen findes i udstyrsdepotet. 5 uger før Tjek Blåt medlem. Tjek hvor mange kursister der er på kurset, snak eventuelt med Stine Enevoldsen hvis der er nogle kursister der er tilmeldt men de er registreret med manglende betaling. 4 uger før Deltagerbrev indeholdende: Program, deltagerliste, nød-telefonnummer eller kontaktperson i Danmark under kurset, officiel start- og sluttidspunkt, måltider, evt. skriftligt materiale, hvad man skal medbringe etc. Udsend deltagerbrevet i så god tid, at du kan nå at få helbredserklæringerne retur og lave en liste over pårørende. Helbredserklæringer. Downloades på hjemmesiden. Har du lægelige spørgsmål kan du kontakte kursuslederen på Fjeldsamariterkurset, som kan henvise til en af de læger, vi har i Fjeldgruppen. Gem helbredserklæringerne til kurset er afviklet, også dem, hvor kursisten erklærer sig fuldstændig rask. Husk at destruere helbredserklæringerne efter kursusafslutning eller giv kursisten den tilbage. Sammensæt en fornuftig samariterkasse (en pr. sjak) afstemt efter turens karakter og brugerens erfaringer. FG har et antal standardkasser som kan bestilles i udstyrsdepotet. Husk at fylde disse kasser op efter brug! Husk brugsanvisning på eventuelt medicin. Det er dit ansvar at kasserne indeholder det du mener, er relevant på dit kursus! AV-midler (dias, video, overhead, projektor mv.) Specielt for de mere teoretiske kurser gælder det om at sørge for en høj kvalitet (også på dette område). Det tager lang tid, hvis du selv 19

20 laver en diasserie ud fra dine egne billeder, men det giver også et bedre udbytte i form af personligt engagement og specifik tilpasning til netop din instruktion. Show om FG kan rekvireres fra udstyrsdepotet både som CD og dias. Få aftaler om lån af diasapparat, PC-projektor, OH-projektor, video, osv. i god tid. Prøv f.eks. DDS-korpskontoret. Diasapparat og PC-projektor findes i udstyrsdepotet. Medbring forlængerledninger og forgrener, så I kan stille apparaterne op på fornuftig vis. Bogkassen er en papkasse i udstyrsdepotet med diverse fjeldlitteratur, men det er dog primært af historisk interesse. Tag den med, hvis der i kurset er indlagt pauser, hvor kursisterne eventuelt har tid til "selvstudier". Alle i staben kan også opfordres til selv at medbringe mere tidssvarende litteratur om emnet fra egne reoler. Ulykkesforsikring Indsend navne mv. på instruktører til den områdeansvarlige i FG, hvis instruktører skal arbejde med farlig sport. Rejseforsikring Indsend navne mv. til Spejdernes Administrationsfælleskab 2 uger før Fjeldgruppen har lavet sit eget kursusbevis, som udleveres til vore kursister, når de har gennemført et af vore kurser. Du bestiller et antal kursusbeviser svarende til deltagerantallet hos kassereren. Lav en tekst til kursusbeviset, som modsvarer kursusindholdet. Ulykkeskuverter (brugen af disse er gennemgået i Fjeldsamaritten). Sørg for at alle sjak har mindst en, pakket vandtæt, forsynet med relevant kortkopi gerne i 1.hjælpskassen. Madplan. På alle de praktiske kurser er madplanen i sig selv en vigtig del af kurset, og den vil være rettesnor for kursisternes fremtidige tur-madplaner. Giv kursisterne en kopi af madplanen efter kurset, eller lad den indgå i kursusmaterialet. TÆNK grundigt over den, lad den være så varieret som muligt. Sørg for, at der er nok - at energibehovet kan dækkes. Jo bedre forplejningen er forberedt hjemmefra (fordelingslister, menu-oversigt, opskrifter, pakning i dagsrationer), jo mindre tid skal man bruge på rod og fordelinger på selve kurset. Hvis der er mulighed for at opfordre evt. allergikere til at fremkomme med netop deres problemer, er det en god ide, f.eks. i deltagerbrevet. Afbud. Henvis kursisterne til at melde afbud hos Spejdernes Administrationsfællesskab og lad dem håndtere det, så der ikke sker misforståelser. Vores afbudsregler er specificeret på hjemmesiden. Medbring Kontanter i relevant valuta til uforudsete udgifter (glemte kort, lægebesøg etc.). Dags Datoblok, kan medbringes, så du kan huske, hvad du har brugt kursets penge til, og så andre kan få en kvittering på, hvad de har givet dig. Nødprocedure til kurser i udlandet, så alle instruktører ved hvordan alle tænkelige situationer skal håndteres (specielt worst case situationer) Husk at påføre tlf-numre på kontaktperson i Danmark, korpschefer, Fjeldgruppens formand, rejsebureauet, busselskabet, færgen osv. Liste over pårørende. Medbring en liste over pårørende til alle på kurser i udlandet. Fjeldgruppemærker, 1 stk. til hver deltager. Kan købes i Spejder Sport. Sangbøger. Kursisterne kommer fra tre forskellige korps og har måske endnu flere forskellige sangbøger. Vi har et sanghæfte i Fjeldgruppen, som ligger i materialedepotet Film, Tag masser af billeder - helst digitale, men en diasfilm kan også gøre det. Læg dem efterfølgende på og brug dem i kursusrapporten. Uniformer. Alle instruktører optræder i uniform ved kursusstart. Medbring evt. kun Fjeldgruppetørklædet på selve hiken/kurset. Nye instruktører foræres et Fjeldgruppetørklæde og mærke indkøbt på kursets regning. 20

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 Postboks 1084 1008 Kbh. K. www.dsr.dk kursusadm@dsr.dk Kursuspakke 1 - grundpakke DSR kursusadministration varetager:

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Kontoplan. Ungekurserne

Kontoplan. Ungekurserne for for... 1 Intro... 1 Del 1: Tips & Tricks... 2 Få styr på økonomien... 2 Sig fra... 2 Læg budget... 2 Madplanen... 3 Indkøb... 3 Materialer... 3 Pas på kørsel... 4 Del 2: De 11 poster... 5 Udgifter:...

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Side 1 af 5 Mellem (Omtales herefter institutionen) og Dansk Kano & Kajak Forbund (Omtales herefter DKF )

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien SPEJDER-REJSER 2008-09 Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien [HVAD ER SPEJDER-REJSER?] Spejder-Rejser er et tilbud til dig,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer.

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. 1 I å IE H ei s pei d e r! ft*rt:år".i1r$i::'-';,",, Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Glæd dig til nye oplevelser med Spejder-Rejser! I 2010 går turene til: Mallorca, Sicilien, Tunesien... og Skive!

Glæd dig til nye oplevelser med Spejder-Rejser! I 2010 går turene til: Mallorca, Sicilien, Tunesien... og Skive! spejder-rejser 2010 Glæd dig til nye oplevelser med Spejder-Rejser! I 2010 går turene til: Mallorca, Sicilien, Tunesien... og Skive! [Hvad er Spejder-Rejser?] Spejder-Rejser er et tilbud til dig, der gerne

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget r og ansvarlige Nyborg Svømmeklub, K- udvalget Udarbejdelse af stævnekalender Ansvarlig: Martin Madsen ( madsen.nsk@gmail.com ) r Udarbejdelse af stævnekalender, alle hold Koordinering af trænere til stævner

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere