TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND"

Transkript

1 A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014

2 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for at bo her, og sammen med os, vil være med til at skabe det bedste sted at bo. Med denne folder vil vi forsøge at besvare nogle af de spørgsmål, du kan have i forbindelse med købet af en bolig i vores andelsforening. Vi vil gerne opfordre til, at du og sælger mødes med os i Spiren for sammen at godkende overdragelsesaftalen. Vi holder åben den første tirsdag i måneden fra kl til kl Du er også velkommen til at kontakte os på De bedste hilsner Bestyrelsen

3 Indholdsfortegnelse 1 Nyttige kontakter 01 Administrator 01 Viceværtsteamet 01 Bestyrelsen 01 2 Før du godkender overdragelsesaftalen 02 Aftaler 02 Andelsboligbogsudskrift 02 3 Godkendelse af overdragelsesaftalen 03 Underskrift via NemID 03 4 Før overdragelsesdagen 03 5 Overdragelsesdagen 04 Aflæsning af el og gas 04 Aflæsning af varme 04 Forbedringer 04 Loftsrum 04 Nøgler 04 Vaskekort 04 Internet, fastnet og Radio/TV 04 6 Gennemgå din nye lejlighed 05 Fejl og mangler 05 Ulovlige installationer 06 El-renovering 07 HUSK!! LÆS ALLE DOKUMENTER GRUNDIGT IGENNEM INDEN DU GODKENDER KONTRAKTEN

4 1 Nyttige kontakter Administrator Vores administrator Sven Westergaards Ejendomsadministration (herefter SWE) tager hånd om det meste af foreningens administrative arbejde. Vores samarbejde går næsten tilbage til foreningens oprettelse. SWE tager sig i det daglige, af overdragelser, udformninger af fremlejekontrakter, styring af foreningens økonomi samt indkaldelse for bestyrelsen til den årlige generalforsamling. SWE kan kontaktes på: Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B, 1264 København K. Tlf Administrator: Mette Kruse Overdragelse: Junnie Møbius mandag-fredag kl mandag-fredag kl Viceværtsteamet En af de første personer du kommer til at møde i foreningen, er vores vicevært Jan-Henrik. Han har været ansat hos os siden 2002, hvilket gør, at han i dag kan svarer på det meste, ellers ved han som regel, hvem du skal spørge. I gården eller et sted rundt om vores bygning, kan du desuden møde vores gårdmand Rene, der også afløser Jan-Henrik, når han har ferie. Viceværtsteamet kan kontaktes på: Bestyrelsen Viceværtskontoret Klæderen under Nærumgade 9. Indgang fra gården Tlf mandag-torsdag kl , fredag kl Kontortid: mandag-fredag Som medlem af bestyrelsen har du mulighed for at være med til at gøre vores forening til den bedste at bo i. I vores åbningstid kan du få foreningens godkendelse til din byggeansøgning eller fremleje samt svar på de eventuelle spørgsmål du må have. Du kan møde bestyrelsen i: Kælderen under Lundtoftegade 24. Indgang fra gården under skiltet Spiren Kontortid 1. tirsdag i måneden kl

5 2 Før du godkender overdragelsesaftalen Hvis du ikke allerede har modtaget formularen: Købsmeddelelse, kan du finde den på foreningens hjemmeside. Hvis du køber gennem foreningens venteliste, vil ventelistebestyreren sende den til dig. SWE kan ikke udfærdige overdragelsesaftalen, før de har modtaget oplysningerne fra formularen. Aftaler Synsrapport Hvis der i vurderingsrapporten står, at der skal fortages et VVS- / el-syn så sikre dig, at du har set synsrapporten. Den vil, hvis der er ulovlige installationer, indeholde informationer om omfanget af det du skal udbedre efter overdragelsen. Hvis I ikke har aftalt andet, vil der i overdragelsesaftalen stå det beløb, der er tilbageholdt til udbedring af ulovlige installationer. Løsøre I vurderingsrapporten kan du se en skønnet pris på sælgers løsøre (f.eks. køleskab). Sørg for der i overdragelsesaftalen klart fremgår, hvilke løsøre du ønsker at købe, og hvilke løsøre sælger skal bortskaffe inden overdragelsen. Andelsboligbogsudskrift Ejerpantebrev Hvis der i andelsboligbogens udskrift fra tinglysningen står, at der er tinglyst et ejerpantebrev, så betyder det, at sælger endnu ikke har fået aflyst pantebrevet. Såfremt du vil finansiere dit køb med et lån i banken, kan du spare et gebyr ved at overtage sælgers ejerpantebrev, da banken ellers typisk vil udstede et nyt. Hør nærmere i din bank. Hvis du ikke ønsker at overtage ejerpantebrevet, skal sælger aflyse ejerpantebrevet i den bank, hvor det tidligere lån er optaget. Tal med sælger om dette. Lån med pant i ejendommen Såfremt sælger stadig har et lån med pant i lejligheden, sørger SWE sammen med sælger for, at dette afvikles inden slutafregningen. 2

6 3 Godkendelse af overdragelsesaftalen Underskrift via NemID Har du ikke har et NemID, kan du bestille et her: https://www.nemid.nu VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Hvis du har oprettet et NemID via din bank, så tjek, at du også har oprettet en offentlig digital signatur. Hvis du ikke har det, skal du oprette en offentlig digital signatur, inden du kan godkende aftalen. Du kan gøre dette på via ovenstående link til NemID. Du kan få personlig hjælp til oprettelse af NemID, hos kommunes borgerservice. SWE sender dig via et link til en hjemmeside. Samtidigt sendes der et link til sælger og bestyrelsen. Selve hjemmesiden På siden der linkes til (tager lidt tid at åbne op,) kan du ved at klikke på fanen øverst i venstre hjørne under nummeret XX se aftalen og de bilag der er medsendt samt i højre hjørne printe dem ud i et læsbart format. Hvis alt er, som det skal være, skal du godkende aftalen ved samtidigt at indtaste dine NemID oplysninger. Når alle parter har godkendt overdragelsesaftalen, modtaget du et eksemplar af aftalen via mail. Dokumentserver Såfremt du senere for brug for at se dine dokumenter, kan du med dit NemID logge ind på din personlige filserver her: https://app.penneo.com/login 4 Før overdragelsesdagen Overfør købesummen Hvis du ikke allerede har overført pengene, skal du gøre det senest 8 dage før overdragelsesdagen. Du har sammen med aftalen modtaget et girokort som du kan bruge eller du kan bede din bank om at overføre pengene. Sælger får besked af SWE, når pengene er modtaget. Først derefter er sælger forpligtet til at overdrage lejligheden til dig. Hvis du køber lejligheden af foreningen Såfremt det er foreningen du køber lejligheden af, er det viceværten der står for overdragelsen. Du skal derfor kontakte ham for udlevering af nøgler til din nye bolig. Viceværten kan udlevere nøglerne mod at se dokumentation på, at du har overført pengene. Kontakt viceværten efter du har modtaget en mail om at overdragelsen er godkendt af alle parter. 3

7 5 Overdragelsesdagen Aflæsning af el og gas Sælger skal senest på overdragelsesdagen aflæse el og gas og afmelde dette. Du skal samme dag, derefter, ligeledes aflæse el og gas og tilmelde dig til et el og eventuelt et gasselskab. Den lokale el leverandør er Dong Energy og gas leverandøren er HOFOR. Aflæsning af varme Måling af varmeforbruget sker trådløst. Målingen overføres elektronisk til aflæsning af vores leverandør. Du skal derfor ikke fortage dig yderligere. Foreningens varmeregnskab opgøres normalt i februar måned og afregnes over huslejeopkrævningen for maj måned. Forbedringer Hvis sælger har fortaget forbedringer (fremgår af vurderingsrapporten) så sørg for, at du får alle kvitteringerne af sælger, da du skal bruge dem som dokumentation i tilfælde af, at du skal klage over forbedringerne. (vurderingsmanden opbevarer ikke sælgers kvitteringer) Loftsrum Til de fleste lejligheder høre der et loftrum. Sælgers loftrum kan være reserveret til en anden beboer. Derfor skal du henvende dig til viceværten for at få anvist et loftsrum. Nøgler Ud over nøgler til din nye bolig, skal du også have 3 nøgler til opgangen, har sælger ikke alle 3 nøgler er dette en mangel. Du kan derfor få udleveret den/de manglende nøgler hos viceværten. Gebyret herfor betaler sælger ved slutafregning. Vaskekort Kort til vaskeriet udleveres af viceværten mod et depositum, som SWE afregner via huslejeopkrævningen. Internet, fastnet og Radio/TV Foreningen er tilsluttet Parknet, du kan se priser og Radio/tv kanaler samt tilmelde dig på: 4

8 6 Gennemgå din nye lejlighed Fejl og mangler Du har fra overdragelsesdagen 14 dage til at sende priser og omfang af de fejl og mangler, som du skal udbedre for sælgers regning, medmindre du og sælger har aftalt andet. Lav en liste Start med at lave en liste over de ting, som du mener er en fejl eller mangel ved lejligheden. Listen skal du bruge til at gøre indsigelse (reklamere) overfor vurderingsmanden. VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Hoveddøren, døren til bagtrappen, vinduerne og radiatorerne tilhører foreningen. Dog skal fejl på de påsatte låse i dørene til opgangen med i din indsigelse. Sammenhold din liste med vurderingsrapporten Når du er færdig med at lave din liste, sammenhold den med punktet fradrag for mangler eller vedligeholdelse, som du finder i vurderingsrapporten, der er bagerst i overdragelsesaftalen. Hvis du allerede har fået et fradrag for noget der står på din liste, kan du ikke få yderlige nedslag. En indsigelse kan for eksempel udformes således: Indsigelse fejl og mangler: Humlebækgade 54 3 tv. Køkken: -Løst sidende linoleumsbelægning på gulv -Greb mangler på en køkkenlåge Stue: -Fodpanel sidder løst Badeværelse: -Brusehoved mangler Send din indsigelse til vores vurderingsmand: Steen Wangel tlf Hvis du får medhold Hvis du af vurderingsmanden får medhold i din indsigelse, vil vurderingsmanden oplyse dig en skønnet pris for udbedringerne. Send en kopi af dit medhold til køber og SWE 5

9 Klagemulighed Hvis du ikke er enig i vurderingsmandens afgørelse, kan du i foreningens vedtægter læse nærmere om dine klagemuligheder. Skjulte fejl og mangler Jf. din overdragelsesaftale holdes der et beløb tilbage til udbedringer af fejl og mangler. Skjulte fejl og mangler, vil sige at det er fejl og mangler der ikke fremgår af din vurderingsrapport samt at du ikke ved fremvisningen havde mulighed for ved selvsyn at konstatere disse fejl og mangler. OBS: Ud over det tilbageholdte beløb til udbedring af fejl og mangler vil SWE kunne tilbageholde et yderlige beløb, hvis de indenfor din frist på 14 dage sammen med sælger modtager dokumentation og forventet pris for de yderligere fejl og mangler. Sælger kan gøre indsigelse overfor din dokumentation og prisen for udbedringen. Hvis det viser sig at udgifterne til udbedringerne kommer til at overstige det tilbageholdte beløb, så sikre dig, at du har sælgers accept, inden du går i gang med at udbedre fejl og manglerne. Ulovlige installationer Hvis der af synsrapporten fremgår, at der findes ulovlige installationer, har du jf. foreningens vedtægter pligt til straks at udbedre disse. Start med at henvende dig til viceværten, der som regel kan henvise dig til autoriserede håndværkere. Afhængigt af om du med sælger har aftalt, at du selv skal betale for udbedringen vil der i overdragelsesaftalen stå et beløb der er tilbageholdt til udbedring af ulovlige installationer. Indhent tilbud og send dette til SWE (og sælger, hvis denne skal betale) Vigtigt: Hvis udgifterne (Jf. tilbuddet som du har indhentet) til udbedringerne overstiger det tilbageholdte beløb så sikre dig, at du har sælgers accept, inden du går i gang med udbedringerne, da sælger kan gøre indsigelser. Når du af en autoriseret håndværker har fået udbedret de ulovlige installationer, skal du sende en kopi af fakturaen til SWE som dokumentation for, at udbedringerne er sket (samt til sælger, hvis denne skal betale). Gem fakturaen, hvis du senere vil sælge din lejlighed eller får behov for at reklamere over udbedringerne. 6

10 El-renovering Har du indbetalt et depositum til el-renovering, skal du inden 3 måneder (12 måneder hvis du sammenlægger lejligheden) have: -skiftet HFI-relæet til et HPFI-relæ -nedtaget det ene relæ, hvis du sammenlægger din lejlighed, -udskiftet alle stofledninger, -skiftet alle ulovlige stikkontakter og afbrydere. Hvis sælger ikke har fortaget et el-syn op til overdragelsen, skal du starte med at få fortaget et el-syn. Henvend dig til viceværten, der henviser dig til den af foreningen anvendte synsmand. Udbedringerne skal fortages af en autoriseret håndværker. HUSK! Du skal sikre dig, at det af fakturaen klart og tydeligt fremgår, hvad der er blevet lavet i lejligheden, hvornår det er sket samt prisen på arbejdet. Send alle fakturaerne til SWE. Se også foreningens retningslinjer. 7

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere