REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET"

Transkript

1 REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den i Borgmesterens Mødelokale

2 Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Årsberetning for Eliteidræt Esbjerg Forberedelse af mødet mellem Esbjerg Idrætsråd og Ansøgning fra Esbjerg Børne- & Ungdomsteater om underskudsgaranti til forestillingen "Ronja Røverdatter" Historisk Samfund for Ribe Amt søger om økonomisk støtte til udgivelse af bog om 2 lokale malere Ungdomspolitikken - orientering om fase Budget EfB Ishockey A/S anmoder om ret til navngivning af Skøjtehal Områdefornyelse i havnenært byområde i Esbjerg. Forsøg i Etablering af før-9 klasses forberedende skoleforløb for udsatte unge i regi af Esbjerg Ungdomsskole Ansøgning om tilskud til Valdemars-ridtet ifm. Dagmar800 - puljen for større stævner og begivenheder Blue Water Arena - tillæg til lejekontrakt Frigivelse af resterende anlægsmidler til etablering af faciliteter samt evt. forhøjelse af kommunegaranti til Esbjerg og Omegns Rideklub Information, forespørgsler og orientering PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 15. Information, forespørgsler og orientering Side 2 af 34

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 3 af 34

4 Sagsnr Årsberetning for Eliteidræt Esbjerg 2011 Indledning Eliteidræt Esbjergs fornemmeste opgave er i samarbejde med diverse samarbejdspartnere at fremme mulighederne for at dyrke og overvære eliteidræt på højest mulige niveau i Esbjerg kommune. Sagsfremstilling Forvaltningen udfører sit arbejde med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark. Aftalen er indgået med det formål at fremme talent- og eliteudvikling i Esbjerg kommune. De prioriterede idrætsgrene i aftalen er - herrehåndbold - damehåndbold - ishockey - svømning - herrehåndbold - tennis - badminton. Udviklingsidrætsgrenene med særligt fokus på talentudvikling er - taekwondo - atletik - speedway - kunstskøjteløb. Lovgrundlag, planer m.v. Lov om eliteidræt. Samarbejdsaftale mellem Esbjerg Kommune og Team Danmark. Økonomi. Personaleforhold. Planmæssige konsekvenser Ingen. Side 4 af 34

5 Konsekvenser for andre udvalg Ingen. Høring Ingen. Vurdering herunder alternativer Ingen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at beretningen tages til efterretning. Bilag Årsberetning 2011, den punkt nr. 2 Beslutning Taget til efterretning. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 5 af 34

6 Sagsnr Forberedelse af mødet mellem Esbjerg Idrætsråd og Indledning afholder årligt to møder med Esbjerg Idrætsråd. Sagsfremstilling Det første møde afvikles den 10. april 2012 i umiddelbar forlængelse af det ordinære møde. Esbjerg Idrætsråd har følgende punkt der ønskes drøftet med : 1. Budget Referat af mødet 11. oktober 2011 er vedhæftet som bilag. Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at - Punktet drøftes Side 6 af 34

7 Bilag Referat fra møde mellem Esbjerg Idrætsråd og den 11. oktober 2011, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt med tilføjelse af statussektorplan for idrætspolitikken, sport2go og idrætsmiljøer i bybilledet. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 7 af 34

8 Sagsnr Ansøgning fra Esbjerg Børne- & Ungdomsteater om underskudsgaranti til forestillingen "Ronja Røverdatter" Indledning Esbjerg Børne- & Ungdomsteater opsætter Ronja Røverdatter som sommerforestilling Sagsfremstilling Forestillingen Ronja Røverdatter skal spilles af 140 børn, unge og voksne i alderen 3 56 år. Forestillingen opføres i dagene 1.juni -9. juni. I alt 10 forestillinger. Manuskriptet er skrevet af Astrid Lindgren og musikken er komponeret af Sebastian. Martin Alber (tidligere Esbjerg-dreng og aktiv i utallige forestillinger)der til daglig er tilknyttet teatergruppen Mastodonterne er instruktør på forestillingen. Koreograf er Mia Vad fra Århus. Esbjerg Børne- & Ungdomsteater søger om en underskudsgaranti på kr. Lovgrundlag, planer m.v. Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer. Økonomi Esbjerg Børne- & Ungdomsteater har opstillet følgende budget for forestillingen: Udgifter Leje af telt, Tobakken, lys og lyd Instruktør/koreograf, sangundervisning. m.v Kostumer, kulisser m.v. Plakater, billetter, program m.v. Drift af pladsen, brandtilsyn forsikring m.v. Koda afgift, billetsalgsgebyr m.v. Indtægter Billetsalg Salg af annoncer, plakater, programmer Underskud kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Der er i 2012 afsat kr. til underskudsgarantier til Teaterformål i øvrigt. Der resterer d.d kr. på kontoen. Side 8 af 34

9 Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at der af kontoen Teaterformål i øvrigt bevilges en underskudsgaranti på kr. til årets sommerforestilling., den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 9 af 34

10 Sagsnr Historisk Samfund for Ribe Amt søger om økonomisk støtte til udgivelse af bog om 2 lokale malere. Indledning Historisk Samfund for Ribe Amt søger om økonomisk støtte til udgivelse af bog om lokale malere fra det gamle Ribe Amt. Sagsfremstilling Historisk Samfund for Ribe Amt har til formål at udbrede kendskabet til egnens historie og har i mere end hundrede år arbejdet for at opfylde formålets intentioner. Det er gjort bl.a. gennem en lang række udflugter og foredrag til og om historisk interessante steder i amtet. Flagskibet er dog årbogen, "Fra Ribe Amt", hvor Historisk Samfund siden 1903 har bragt et utal af artikler om alle sider af egnens historie, samt den lange række af lokalhistoriske bøger, som løbende er udgivet. Historisk Samfund for Ribe Amt søger om økonomisk støtte til bogudgivelse om 2 lokale malere Marius Skov og Niels Holbak. De to jævnaldrende malere var nære venner, og virkede i Sydvestjylland i første halvdel af 1900-tallet, med bopæl i hhv. Bramming og Esbjerg. Marius Skov har bl.a. tidligere ejet Bramming Hovedgård. Niels Holbak var oprindelig fra Tistrup, men flyttede til et hus i Stormgade i Esbjerg. Han var bl.a. tegnelærer på Esbjerg Statsskole. De to malere vil uden tvivl blive hovedpersonerne i bogen, og de har også et skæbnefællesskab, idet de som akademiuddannede kunstnere skulle leve af deres kunst i midten af 1900-tallets Vestjylland. Det bør i sig selv kunne give en god fortælling, som er støtteværdig. Lovgrundlag, planer m.v. Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer. Økonomi Udgift Trykkeri stk. Distribution 700 stk. Præsentation Diverse I alt Indtægter Fonde Salg af ca. 200 eksemplarer(200 x 125 kr.) Underskud kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 10 af 34

11 Historisk Samfund for Ribe Amt modtager et årligt tilskud på kr. fra Esbjerg Kommune. Der er modtaget kr. fra Ølgod Museumsfond. Der er søgt tilskud fra yderligere 5 fonde. Der er modtaget afslag fra 4 fonde. Der er i 2012 afsat kr. til underskudsgarantier. Der resterer d.d kr. på kontoen Tilskud til koncerter og andre kulturelle aktiviteter. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Sagen har været til høring hos Byhistorisk Arkiv. Byhistorisk Arkivs kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen. Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at der af kontoen Tilskud til koncerter og andre kulturelle aktiviteter bevilges en underskudsgaranti på kr. til udgivelsen. der efterfølgende fremsendes et eksemplar af bogen til orientering for Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Godkendt. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 11 af 34

12 Sagsnr Ungdomspolitikken - orientering om fase 2 Indledning I forbindelse med Ungdomspolitikkens overgang til fase 2 orienteres om etablering af to ungeråd. Sagsfremstilling I første kvartal 2012 er der etableret to Ungeråd, som fremover vil indgå i en tæt dialog med en gruppe politiske repræsentanter fra Byrådet. Ungerådene vil fremover diskutere sager af ungdomspolitisk relevans samt andre relevante temaer. Kultur & Udviklingschef Mads Stendorf orienterer på mødet. Lovgrundlag, planer m.v. Ingen Økonomi Ingen Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Ingen Side 12 af 34

13 INDSTILLING Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning, den punkt nr. 6 Beslutning Taget til efterretning. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 13 af 34

14 Sagsnr Budget Indledning I budgetstrategien for Budget lægges der op til en drøftelse af budgettemaerne i de enkelte fagudvalg. I vil Budget komme på dagsordenen 3 gange i løbet af foråret, hvor denne er den første. De øvrige to drøftelser vil ske dels den 8. maj og dels på udvalgets seminar den maj. Sagsfremstilling Arbejdet omkring budgetlægningen er allerede godt i gang i forvaltningen. Ved sidste års evaluering var det et ønske, at fagudvalgene blev inddraget både noget før og noget mere. Det er der taget højde for i den vedtagne budgetstrategi, hvor fagudvalgene skal på banen med temadrøftelser her i foråret. orienteres om status på budgetlægningen for Budget Herefter en drøftelse af relevante temaer i budgetlægningen, bl.a. med baggrund i materialet til byrådets drøftelse den 19. marts Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Side 14 af 34

15 Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning og Forvaltningen arbejder videre med de faldne bemærkninger, den punkt nr. 7 Beslutning Taget til efterretning. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 15 af 34

16 Sagsnr EfB Ishockey A/S anmoder om ret til navngivning af Skøjtehal 1 Indledning Byrådet godkendte tilbage i 2008, at EfB Ishockey A/S fik retten til at navngive Skøjtehal 1 Granly Hockey Arena for en 3 årig periode fra til Siden har Byrådet i 2010 godkendt generelle principper for stillingtagen til navngivning og reklamering på kommunale idrætsfaciliteter. Heri indgår bl.a. en bemyndigelse til til at indgå aftaler omkring ret til navngivning og reklamering vedr. de professionelle klubber, således at der i hvert enkelt tilfælde tages konkret stilling til modydelsen og placering af evt. indtægter. Sagsfremstilling EfB Elite A/S har i vinteren 2011 officielt søgt om forlængelse af navngivningsretten for Skøjtehal 1 for perioden fra til på samme vilkår som den tidligere aftale. I den tidligere aftale oplyste EfB vederlaget fra Granly A/S for navngivningen på kr. ekskl. moms pr. år. På baggrund af denne dokumenterede indtægt til EfB, blev det aftalt, at der skulle indbetales 17% ekskl. moms af vederlaget til Esbjerg Kommune, som en modydelse for navngivningsretten, svarende til et årligt beløb på kr. ekskl. moms. EfB har i januar måned 2012 indsendt ny dokumentation for, at værdien af navngivningsretten for EfB fortsat er kr. ekskl. moms, som Granly Gruppen A/S indbetaler til EfB. Da EfB Elite A/S allerede har indgået aftale med Granly Gruppen A/S og da Skøjtehal 1 siden fortsat har heddet Granly Hockey Arena anbefales det, at der indgås en ny aftale for perioden til på samme vilkår som den oprindelige aftale. Inden udløb af den her anbefalede aftale, vil Børn & Kulturs Sekretariat følge op, således at Kommunen kommer på forkant med en evt. videre aftaleindgåelse fra Det kan supplerende oplyses, at Skøjtehal 1 udover EfB Ishockey også benyttes af Esbjerg Skøjteklub til træning, stævner og turnering og af Team Esbjerg A/S til håndbold. Slutteligt kan det nævnes, at EfB i forbindelse med navngivningen skal overholde samtlige myndighedskrav og sikkerhedsforskrifter, ligesom reklameringen ikke må virke skræmmende eller dominerende i forhold til øvrige sports- og underholdningsaktiviteter i Sport & Event Park Esbjerg. Lovgrundlag, planer m.v. Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Principper for navngivning og reklamering på kommunale idrætsfaciliteter godkendt i Byrådet Side 16 af 34

17 Økonomi Esbjerg Kommune modtager et årligt vederlag på kr. ekskl. moms i en 3 år, som betaling for, at EfB får ret til at navngive Skøjtehal 1. Samlet indbetaling på kr. ekskl. moms for aftaleperioden. Beløbet indbetales januar måned i år 2012, 2013 og Dog lidt senere det første år. Beløbet tilføres s styrbare ramme som medfinansiering af andre uforudsete udgifter. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at der meddeles EfB ret til at navngive Skøjtehal 1 Granly Hockey Arena for en 3 årig periode fra til vederlaget, på 17% ekskl. moms af det vederlag ekskl. moms EfB modtager for navneretten, svarende til et årligt beløb på kr. ekskl. moms, tilgår Kultur & Fritidsudvalgets styrbare ramme som medfinansiering af andre uforudsete udgifter, den punkt nr. 8 Beslutning Godkendt. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 17 af 34

18 Sagsnr Områdefornyelse i havnenært byområde i Esbjerg. Forsøg i 2012 Indledning Byrums- og trafikforsøg i 3 måneder (fra 15. juni 15. september) af 2012 i forbindelse med gennemførelse af områdefornyelse i havnenært byområde i Esbjerg. Sagsfremstilling Byrådet har den 7. marts 2011 truffet beslutning om gennemførelse af program for områdefornyelse i havnenært byområde i Esbjerg. Programmet er efterfølgende godkendt af ministeriet. Området er afgrænset af Stormgade, Skolegade, Torvegade, Havnegade og Dokhavnen. Gennemførelse af byfornyelses-programmet indeholder en første fase omfattende forsøg med midlertidige aktiviteter. Formålet med etablering af forsøg med midlertidige aktiviteter og projekterne er at afprøve og vurdere forskellige ideer til forbedringer af mulighederne for ophold og aktiviteter samt for kulturelle udfoldelser i områdets gader. Ud fra resultaterne af forsøgene skal vurderes om de midlertidige foranstaltninger egner sig til at blive udviklet til permanente løsninger for kommende byrums- og aktivitetsforbedringer. En sådan proces vil bl.a. optimere investeringerne i de offentlige byrum. Som baggrund for byrumsforsøg bliver der forskellige trafikforsøg. Det er nødvendigt at få erfaringer med omlægninger af trafikale forhold i en kortere periode for realistisk at kunne vurdere fordele og ulemper ved permanente trafikale omlægninger og ændringer. Side 18 af 34

19 Der er behov for udviklinger i de trafikale miljøer for at fremtidssikre en optimal trafikafvikling i gode gade-miljøer. En sådan udvikling er også nødvendig som grundlag for løbende at søge økonomisk støtte fra forskellige vej-puljer. For at få en større mængde af erfaringer med forbedringer og forskønnelser af det havnenære byområde foreslås det, at der ud over forsøg med byfornyelsesmidler etableres midlertidige aktiviteter og byrumsforsøg i samarbejde med Esbjerg Byforum og Esbjerg City. Herved kan etableres en større sammenhængende forsøgsrute. Forsøgsperioden foreslås i en 3 måneders periode fra 15. juni til 15. september Som grundlag for forsøgsruten foreslås følgende trafikforsøg: Lukning af overkørsel af gågaden ved Kirkegade, Midlertidigt p-forbud i Kirkegade og Smedegade mellem Kongensgade og Borgergade samt i Havnegade fra Vandtårnet til Hulvejen, Midlertidig parkering Toldbodvej 3 og sydligste del af Hulvejen (erstatnings p-pladser), Sivegade med parkering i Kongensgade mellem Stormgade og Strandbygade, (erstatnings p-pladser), Midlertidig havnepromenade langs del af Havnegades sydside Der bliver midlertidigt etableret minimum det samme antal nye p-pladser som de p- pladser, der midlertidigt nedlægges. Der foreslås følgende midlertidige byrumsforsøg: Historisk rute i området Velkomstcenter ved Stormgade Kirkegade som opholds-/cyklistgade Smedegade som opholds- og aktivitetsgade Opholds- og aktivitetssteder i Kongensgade Derudover skal der laves information om forsøgene. Det kan oplyses, at der søges anvendt byudstyr til de midlertidige foranstaltninger, som i så høj grad som muligt kan genanvendes, når der senere i andre sammenhænge er behov for forsøgs-opstillinger. Lovgrundlag, planer m.v. Lov om byfornyelse og byudvikling. Økonomi Der er afsat kr. til forsøgene i henhold til byfornyelsesprogrammet og midlerne er frigjort i kommunens budget. Midlerne vil bl.a. betale trafikforsøg samt forsøg med indretning af opholdssteder i Kirkegade og Smedegade. Derudover er der en særlig pulje til en historisk rute. Der suppleres med økonomiske midler fra Esbjerg Byforum og private midler. Personaleforhold Ingen bemærkninger Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Konsekvenser for andre udvalg Sagen forelægges også Teknik & Forsyningsudvalget samt. Side 19 af 34

20 Høring Trafikforsøgene kræver politiets godkendelse. Esbjerg Havn har haft sagen til høring og bemærkninger fra høringen er indarbejdet i dagsorden-notatet. Vurdering herunder alternativer Der er holdt borgermøder om byfornyelsen, møder i Esbjerg Byforum og med bestyrelsen i Esbjerg City, og alle steder har der været positiv stemning over for at afprøve forsøgene. Erfaringerne fra forsøgene og de efterfølgende projekter vil bidrage til at forbedre oplevelsen af byrummene for borgerne og besøgende med løft af de samlede opholds- og aktivitetsmuligheder og bedre vilkår for kulturlivet. Forbedringerne af bymiljøet vil samtidig forbedre vilkårene for erhvervslivet og gavne byens og kommunens samlede konkurrenceevne. Forsøgene skal ses i sammenhæng med Landgangsprojektet. INDSTILLING Direktionen indstiller, at der gennemføres trafik-, byrums- og aktivitetsforsøg i det havnenære byområde i Esbjerg i perioden 15. juni til 15. september 2012, som nævnt i dagsordennotatet Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 6 Beslutning Godkendt Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt. Jørgen Ahlquist deltog ikke sagens behandling. Afbud Bjarne Steiner (V) INDSTILLING Direktionen indstiller, at der gennemføres trafik-, byrums- og aktivitetsforsøg i det havnenære byområde i Esbjerg i perioden 15. juni til 15. september 2012, som nævnt i dagsordennotatet Bilag Bilag 01: Byfornyelsesforsøg kort Bilag 2. Skema byfornyelsesforsøg 2012 Bilag 3: Forsøgsrute trafik Bilag 4: Forsøgsrute projekter Side 20 af 34

21 , den punkt nr. 9 Beslutning Orienteringen taget til efterretning. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 21 af 34

22 Sagsnr Etablering af før-9 klasses forberedende skoleforløb for udsatte unge i regi af Esbjerg Ungdomsskole Indledning Med baggrund i beslutning på temamøde den 4. oktober 2011 mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Børn & Familieudvalget samt Kultur- & Fritidsudvalget om at arbejde videre med et antal indsatsområder under samarbejdsprojektet Styrket Helhedsindsats, fremsættes hermed indstilling om etablering af et nyt opkvalificerende skoleforløb for udsatte unge 15 år+ i regi af Esbjerg Ungdomsskole. Projektet foreslås finansieret af Børn & Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med Esbjerg Ungdomsskole som leverandør. Sagsfremstilling Parterne bag projektet Styrket Helhedsindsats foreslår, at der per 1. august 2012 etableres et nyt tilbud om et målrettet, opkvalificerende skoleforløb for udsatte unge mellem 15 og 19 år med undervisning på klasses niveau med henblik på aflæggelse af 9. klasses afgangsprøve. Skoleforløbet etableres i regi af Esbjerg Ungdomsskole, som et samarbejdsprojekt mellem Familie & Forebyggelse, Jobcentret og UU Esbjerg. Det opkvalificerende skoleforløb gennemføres i første omgang som et 2-årigt forsøgsprojekt med henblik på at opsamle viden om erfaringer og resultater. En 2-årig forsøgsperiode er nødvendig, dels fordi flere elever vurderes at starte med et meget lavt skolemæssigt niveau og skal bruge mere end 1 år på at gennemføre hele forløbet, dels fordi der arbejdes med løbende optag. Med afsæt i 15 løbende pladser organiseres forløbet fleksibelt med løbende afslutninger og indtag, således at nye unge optages på skoleforløbet i takt med at andre afslutter og udsluses. Afhængig af de unges niveau ved opstart forventes det således, at unge kan gennemføre i løbet af den 2-årige projektperiode. Den primære målgruppe er udsatte, herunder anbringelsestruede og tidligere anbragte unge i alderen år. Forløbet vil desuden tilbydes til unge op til 19 år. Skoleforløbet tilrettelægges med høj grad af fleksibilitet og individuel tilpasning, således at hver ung kan udvikle sig med udgangspunkt i eget niveau, udfordringer og behov og opnå de nødvendige faglige og personlige kompetencer. Foruden undervisning i dansk, matematik, engelsk samt tilvalgsfag vægtes sociale aktiviteter og personlig udvikling højt. Forløbet vil desuden omfatte uddannelsesafklarende aktiviteter og fremadrettede uddannelsesplanlægning. Projektet afsluttes med en evaluering, senest i april 2014, med henblik på beslutning om den fremadrettede indsats. Lovgrundlag, planer m.v. Projektet afvikles i regi af Esbjerg Ungdomsskole, dvs. under Ungdomsskoleloven. Derudover Serviceloven kapitel 11, 52 mv. Side 22 af 34

23 Økonomi Samlet budget for det 2-årige projekt: kr. (En specificering af budgettet fremgår af vedlagte projektbeskrivelse) Der lægges op til en finansieringsfordeling af skoleforløbet mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget bidrager ikke til finansieringen. På baggrund af erfaringer og resultater i projektperioden skal der i 2014 tages stilling til den fremadrettede drift og finansiering af skoleforløbet. Personaleforhold Der ansættes to lærere i Esbjerg Ungdomsskole til at varetage undervisning mv. på det nye skoleforløb. Lærerne finansieres med projektmidlerne. Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Konsekvenser for andre udvalg Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget forelægges sagen sideløbende, henholdsvis den 20. marts og den 29. marts Der tages således højde for, at alle udvalg skal godkende indstillingen, for at projektet kan sættes i gang. Høring Ingen bemærkninger Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger INDSTILLING Direktionen indstiller, at godkender indstillingen med forbehold for, forudgående godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende godkendelse i Børn & Familieudvalget. Bilag Projektbeskrivelse: Base Camp - et forberedende skoleforløb under Esbjerg Ungdomsskole, den punkt nr. 10 Beslutning Godkendt Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 23 af 34

24 Sagsnr Ansøgning om tilskud til Valdemars-ridtet ifm. Dagmar800 - puljen for større stævner og begivenheder Indledning I forbindelse med Dagmar-festivalen Dagmar800 den maj 2012 planlægges gennemført et internationalt langdistance-ridestævne fra Skanderborg til Ribe lørdag den 26. maj Sagsfremstilling Den praktiske tilrettelæggelse langdistance-ridestævnet er lagt i hænderne på Dansk Rideforbund. Stævnet bliver et kvalifikationsstævne til VM i langdistanceridning. Stævnet planlægges i 2 dele: 1. et internationalt stævne fra Skanderborg til Ribe tilrettelagt med 3 distancer på hhv. 80 km, 120 km og 160 km. Det forventes at ca. 30 ryttere fra Nordeuropa gennemfører en af disse strækninger. 2. et nationalt stævne med start og mål i Ribe tilrettelagt med distancer på 20 km. og 40 km. Det forventes, at ca. 50 danske ryttere deltager på en af disse strækninger. Langdistancestævnet skal markere 800-året for kong Valdemars ridt efter budskabet om den døende dronning Dagmar i Ribe. Der vil på ruten fra Skanderborg til Ribe blive indrettet forplejningsstationer og historiske aktiveteter. Herudover omfatter ridtet et antal internationale dyrlæger og stævneofficials jf. ridesportens regelsæt. Der er udarbejdet nedenstående budget vedr. ridtet: Udgifter Beløb De udgifter der søges tilskud til FEI stævneafgift * Arrangørafgift vedr. dopingkontrol * FEI dommere 3 x rejse og overnatning * FEI dyrlæger 6 x rejse og overnatning 3 nætter FEI dyrlæger 6 x honorarer FEI stewards 2 x rejse, honorar og overnatning 3 nætter FEI treating VET 1 x rejse, honorar og overnatning 1 nat Forplejning i alt 10 officials, fredag aften søndag morgen Forplejning ulønnede hjælpere 20 pers Transport ulønnede hjælpere 20pers Markeringsmateriel ruten Skanderborg-Ribe * Opstaldning Skanderborg og Ribe 30 heste * Side 24 af 34

25 Afspærring gader m.v. Ribe * Udgifter i alt Finansiering Deltagergebyrer Tilskud Dansk Rideforbund Budget Dagmar Forventede sponsorater Yderligere finansieringsbehov Det forventes, at langdistancestævnet vil skabe betydelig opmærksomhed omkring Dagmar-markeringerne i Ribe. Der forventes også international opmærksomhed i kraft af de udenlandske deltagere. Jf. kriterierne for puljen for større stævner og begivenheder kan der gives tilskud til arrangementer, der giver PR for kommunen. Foreninger og institutioner inden for det fritidskulturelle område, som kommunen lovligt kan yde støtte til, kan søge tilskud fra puljen. Kriterierne kan findes på sagen. Lovgrundlag, planer m.v.. Økonomi Der ansøges om en underskudsgaranti på kr. til projektet. En evt. underskudsgaranti udbetales efter indsendelse af revideret regnskab for arrangementet. Personaleforhold. Planmæssige konsekvenser. Konsekvenser for andre udvalg. Høring Der er ikke foretaget høring,. Vurdering herunder alternativer Såfremt der ikke bevilges underskudsgaranti til arrangementet, vurderes det, at det bliver svært for arrangørerne at fremskaffe den nødvendige økonomi til ridtet. Det vurderes, at et langdistanceridestævne vil give generel PR værdi for kommunen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at der gives en underskudsgaranti på maks kr. til arrangementet Valdemars-ridtet. Side 25 af 34

26 , den punkt nr. 11 Beslutning Godkendt. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 26 af 34

27 Sagsnr Blue Water Arena - tillæg til lejekontrakt Indledning Blue Water Arena udlejes jf. bestemmelserne i den indgåede lejeaftale med EfB Elite A/S. Lejeaftalen er udarbejdet efter bestemmelserne fastsat i Konkurrencestyrelsens redegørelse af 18. august 2003, hvori det bl.a. fremgår at kommuner ikke må opkræve en leje af professionelle fodboldklubber, der er lavere end markedsprisen. I beregningen af årligt driftstilskud til Sport & Event Park (SEPE) er samtidig modregnet for den forventede indtægt jf. lejeaftalen. Heraf følger, at driftstilskud til SEPE skal justeres, når lejebetalingen mellem EfB og SEPE justeres. Sagsfremstilling Der har henover efteråret 2011 og senest primo marts 2012 været afholdt møder med EfB Elite A/S, idet lejeaftalens vilkår løbende kan genforhandles, når der er enighed om at forudsætningerne har ændret sig væsentligt. Både Esbjerg Kommune og EfB Elite A/S er enige om, at en væsentlig forudsætning er det sportslige niveau EfB Elite A/S s 1. hold spiller på. Der er derfor gensidig enighed om, at der udarbejdes en allonge til lejeaftalen, som tager højde for sportsligt fodboldniveau og den deraf tilhørende lejebetaling. Dette således at der fremadrettet bliver indbygget en automatik på lejebetalingen i forhold til sportsligt fodboldniveau. Det skal nævnes, at Konkurrencestyrelsen også i sin redegørelse har forholdt sig til det faktum, at ingen professionel klub vil have mulighed for at fortsætte med uændret økonomi efter en nedrykning til 1. division. Det er derfor Juras vurdering, at en nedsættelse af lejen som følge af nedrykning til 1. division vil være i overensstemmelse med retningslinjerne for beregning af markedsleje i Konkurrencestyrelsens redegørelse. Da nugældende lejeaftale angiver lejeniveauet for superligafodbold i Esbjerg, er der derfor udarbejdet vedlagte allonge til lejeaftalen, som konkret beskriver lejeniveauet i for 1. division s fodbold. Bestemmelserne i allongen vil kun træde i kraft, såfremt der spilles i 1. division. Hermed vil der ikke fremadrettet skulle optages forhandlinger om, hvor lejeniveauet for 1. division skal være, idet der alene kan reguleres i de faktuelle parametre som indgår i markedslejeberegningen og som fastlægges i vedlagte allonge. Det skal nævnes, at det faktuelle gennemsnitlige tilskuertal fra 2. halvår 2011 og de konkret afholdte/planlagte kampe i sæson 2011/2012 har dannet grundlag for fastlæggelse af parametrene til beregning af lejebetalingen på 1. divisions niveau. Det anbefales derfor, at vedlagte allonge til lejekontrakten vedr. Blue Water Arena godkendes. Side 27 af 34

28 Lovgrundlag, planer m.v. Konkurrencestyrelsens redegørelse af 18. august 2003 Kommunalfuldmagten Økonomi Det skal nævnes, at der er gensidig enighed mellem parterne om, at der alene reguleres i lejebetalingen for 1. halvår 2012, selvom 1. divisionssæsonen allerede begyndte medio Det har været nødvendigt at indhente erfaringstal fra 2. halvår 2011 til brug for fastlæggelse af det generelle niveau for lejebetaling på 1. divisionsniveau. Herudover er der en klar forventning om, at EfB igen fra 2. halvår 2012 spiller i superliga. Konkret medfører vedtagelsen af allongen en nedsættelse af EfB Elite A/S s lejebetaling til SEPE på kr. ekskl. moms for 1. halvår Heraf følger, at SEPE tilsvarende skal opjusteres i tilskud med samme beløb, hvilket dog udgør kr. (ekskl. tilskudsmoms) i budgetværdi for Esbjerg Kommune. Der søges således i denne sag en tillægsbevilling til tilskud til SEPE på kr. i 2012 finansieret af rammeoverførte driftsmidler fra 2011 indenfor s område. Samtidig søges fremadrettet indarbejdet en budgetautomatik (budgetmodel), således at tilskud til SEPE løbende reguleres i de årlige budgetrevisioner/den tekniske budgetlægning i forhold til, hvilket sportsligt niveau der spilles på, finansieret af likvide midler. Udgangspunktet for tilskudsbudgettet til SEPE vil dog generelt være, at der spilles i superliga, således at der alene skal opjusteres i tilskud til SEPE i den sæson, hvor EfB måtte spille i 1. division. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen, der ingen bemærkninger har. Vurdering herunder alternativer Ingen Side 28 af 34

29 INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at allonge til lejeaftalen godkendes der meddeles en tillægsbevilling til tilskud til Sport & Event Park Esbjerg på kr. i 2012 finansieret af overførte driftsmidler fra 2011 indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område evt. fremtidige reguleringer jf. lejeaftalens allonge indarbejdes i kommende budgetrevisioner/budgetlægninger finansieret af likvide midler Bilag Allonge til lejeaftale på Blue Water Arena - gældende fra 1. januar 2012, den punkt nr. 12 Beslutning Godkendt, idet Jørn Schultz tog forbehold. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 29 af 34

30 Sagsnr Frigivelse af resterende anlægsmidler til etablering af faciliteter samt evt. forhøjelse af kommunegaranti til Esbjerg og Omegns Rideklub Indledning I januar 2011 frigav Byrådet kr. i værdi for foreningen af anlægsbevillingen til indledende undersøgelser i forbindelse med etablering af faciliteter til EOR. Samtidig blev der taget stilling til vedtægter for forening Esbjerg Ridecenter, godkendt at tilskuddet kan udbetales til foreningen Esbjerg Ridecenter, stillet en kommunegaranti for Esbjerg Ridecenters lån på 8,5 mill. kr. til etablering af centret, givet brugsret til arealet hvor centret skal etableres mm. Sagsfremstilling Foreningen har indsendt projektbeskrivelse, tilbud fra entreprenør inkl. tilbud efter besparelser, tegningsmateriale, lånetilbud fra Kommunekredit, tidsplan, oversigt over anlægs- og driftsøkonomi mm. Den valgte totalentreprenør er kr. billigere end den nærmest bydende. Af det tilsendte materiale fremgår det, at der etableres 2 sammenbyggede ridehaller på 20x60 meter (inkl. ridebunde samt barriere) placeret parallelt med en 6 m. bred tilskuerplads imellem, rytterstue med køkkenfaciliteter og toiletter (inventar til køkken og toiletter er inkl. i entreprisen), opførelse af stald til 60 heste inkl. hestebokse, saddelrum med inventar (60 skabe til opbevaring af sadler), foderlade til opbevaring af foder/strøelse, møddingsplads, 1000 m2 belægning samt etablering af støjvold og afvandingssø jf. lokalplan og miljøtilladelse. Esbjerg Ridecenter har forhandlet en total entreprisesum på kr. inkl. moms. Det oprindelige tilbud lød på kr. inkl. moms. Tilbuddet er beskåret med i alt kr. bl.a. ved at reducere belægninger, ændre beklædning til stålplader, ændring af benhøjde på spær mm. reduktioner fremgår af revideret tilbud, der kan findes på sagen. Foreningen forventer, at for at skabe plads til uforudsete udgifter vil de lade dele af projektet indgå som optioner i entreprisekontrakten der er tale om barriere i ridehal, inventar i saddelrum, malerarbejde og inventer i rytterstue. Ridecentret kan tages i brug, inden disse ting er færdiggjort. Foreningen er opmærksom på, at midlerne til dette skal findes efterfølgende. Foreningen har modtaget miljøgodkendelse i november 2011 til etablering af centret samt landzonetilladelse til anlæggelse af sø i oktober Foreningen oplyser, at såfremt tager positiv stilling til foreningens ansøgning, vil der blive fremsendt ansøgning om byggetilladelse. Byggeriet forudsættes at kunne igangsættes umiddelbart efter Byrådets godkendelse og frigivelse af bevilling. Men en forventet igangsætning i maj 2012, forventes centret klar til indflytning omkring årsskiftet 2012/2013. Side 30 af 34

31 Anlægsbudget etablering af ridecenter Totalentreprise inkl. ting der evt. tages ud som optioner Beplantning/græs Grundudgifter (tilslutningsafgift el + vandstik) Omkostninger (byggetilladelse, forsikring, arkitekthonorar, forbrugsafg. byggeperioden, miljøansøgning, landmåler mm.) Uforudsete udgifter ca. 3% af anlægssum Udgifter i alt ekskl. moms Moms Anlæg inkl. moms Finansiering Tilskud Esbjerg Kommune - frigivede midler i værdi for foreningen Tilskud Esbjerg Kommune - reserverede midler i værdi for foreningen Lån 4% fastforrentet lån med kommunegaranti Foreningen sælger den store ridehal på Sjelborgvej Finansiering i alt Manglende finansiering Foreningen ansøger om: 1. at Esbjerg Kommune stiller en kommunegaranti for et 30 årigt lån på 9,5 mill. kr. ved Kommunekredit forhøjelse af garantien med 1 mill. kr. 2. at Esbjerg Kommune godkender projektet samt frigiver de resterende anlægsmidler på 4,3 mill. kr. i værdi for foreningen til etablering af centret. Foreningen har modtaget et lånetilbud fra Kommunekredit. Den nuværende lave rente gør det muligt at få et lån til 3%. Foreningen kan få et 30-årigt lån på 9,5 mill. kr. til næsten den samme årlige ydelse ( kr. mere pr. år) som de tidligere søgte 8,5 mill. kr. Der er stillet kommunegaranti for de 8,5 mill. kr. Dette lån var forudsætningen i det driftsbudget byrådet tog stilling til i januar Driftsbudget vedr. Esbjerg Ridecenter er vedhæftet som bilag. Stilles der ikke en kommunegaranti på yderligere 1 mill. kr. til et 3% lån på 9,5 mill. kr., skal projektet reduceres med 1 mill. kr. Foreningen har redegjort for, at ved at etablere en stald uden isolering i tag og vægge, vil der kunne spares kr. dette strider ikke imod gældende regler. Ved at fjerne al belægning og etablere stabilgrus i stedet vil de sidste kr. kunne spares. Komforten på centret vil blive væsentligt forringet, da en uisoleret stald er kold for både dyr og mennesker om vinteren og meget varm om sommeren. I vintertiden vil der dannes kondens på indersiden af staldvægge pga. varme fra hestene. Lovgrundlag, planer m.v.. Økonomi Der var oprindeligt afsat kr. som et anlægstilskud til projektet (4,6 mill. kr. i udbetalt værdi for foreningen). Der er tidligere frigivet kr. ( kr. i værdi for foreningen) til indledende undersøgelser. Der er udbetalt i alt kr. til foreningen til dækning af udgifter. Side 31 af 34

32 Disse udgifter er indregnet i anlægsbudgettet. Der er i særskilt sag om revision af rådighedsbeløb søgt om, at få det resterende beløb af den frigivne bevilling overført fra 2011 til De resterende kr. ønskes frigivet til realisering af projektet beløbet er budgetteret på Samtidig anmoder foreningen om, at der stilles en kommunegaranti på yderligere 1 mill. kr., således anlægsprojektet økonomisk hænger sammen. Køb & Salg har indtægter ved salg af byggegrunde på Sjelborgvej 22, og de arealer EOR har disponeret over på Sjelborgvej 9. EOR har tilkendegivet, at det tidligere fremsendte driftsbudget vedr. foreningen fortsat er gældende. Driftsbudgettet kan findes på sagen. Økonomi har udtalt: at den øgede låneoptagelse/garantistillelse vil påvirke Esbjerg Kommunes låneramme. Forbrug af puljen på oprindelig 100 mio. kr. til imødegåelse af deponeringer skal som hovedregel ske i forbindelse med de prioriteringer, der foretages ved budgetlægningen, og der kan kun undtagelsesvis gøres brug af puljen i løbet af året. I denne sag er der dog tale om et allerede godkendt projekt. Der resterer ca. 22 mio. kr. i puljen til imødegåelse af deponeringer. Personaleforhold. Planmæssige konsekvenser Der skal søges en ændret dispensation fra skovbyggelinjen samt byggetilladelse. Konsekvenser for andre udvalg Teknik & Forsyningsudvalget kan iværksætte byggemodning/udstykning af grunde på arealerne ved Sjelborgvej 22, når de nye faciliteter er etableret. Høring Til høring ved Teknik & Miljø og Fællesforvaltningen høringssvar er indarbejdet. Vurdering herunder alternativer Foreningen oplyser, at Dansk Rideforbund vil afvikle landsstævner på centret, såfremt ridehallerne får et mål på 20x70 m. Ridehallerne skal i så fald være 2 spær længere, hvilket svarer til en merudgift på kr. Foreningen skriver: Hvis Esbjerg Kommune er interesseret i at kunne tiltrække ridestævner på nationalt niveau anmodes om finansiering af de ekstra faciliteter. Såfremt der ikke frigives anlægsbevilling, vil ridecentret ikke kunne realiseres. Foreningen vil således ikke kunne fortsætte sine aktiviteter, da Sjelborgvej 22 fortsat ønskes fastholdt som et område til etablering af byggegrunde. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at projektet godkendes, den resterende del af anlægsbevillingen på kr. frigives (4,3 mill. kr. i værdi for foreningen), og Side 32 af 34

33 Esbjerg Kommune stiller kommunegaranti på yderligere 1 mill. kr. for Esbjerg Ridecenter s lån på i alt 9,5 mill. kr. til byggeriet af ridecentret på et 30 årigt lån ved Kommunekredit. eller - Esbjerg Kommune stiller ikke kommunegaranti på yderligere 1 mill. kr. for Esbjerg Ridecenter s lån på 9,5 mill. kr. på et 30 årigt lån ved Kommunekredit. Projektet reduceres som foreningen har redegjort for. Bilag Driftsbudget Esbjerg Ridecenter Oversigtstegning Esbjerg Ridecenter, den punkt nr. 13 Beslutning Projektet godkendt. Den resterende del af anlægsbevillingen på kr. frigives (4,3 mill. kr. i værdi for foreningen). Esbjerg Kommune stiller kommunegaranti på yderligere 1 mill. kr. for Esbjerg Ridecenter s lån på i alt 9,5 mill. kr. til byggeriet af ridecentret på et 30 årigt lån ved Kommunekredit. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 33 af 34

34 Sagsnr. 14 Information, forespørgsler og orientering, den punkt nr. 14 Beslutning Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Side 34 af 34